Samarbejde om data for fiskedødelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde om data for fiskedødelighed"

Transkript

1 11 FISKERI TIDENDE torsdag den 24. april Samarbejde om data for fiskedødelighed Danske, norske og skotske forskere har undersøgt overlevelsesraten for fisk, der undslipper trawl Forbedringer af selektiviteten i fiskeredskaber er blevet et vigtigt forvaltningsredskab, som sikrer, at små fisk undslipper og kan vokse sig større, før de fanges. En vigtig forudsætning for, om det lykkes er, at fisken overlever kontakten med trawlet. Fisken vil nemlig let kunne pådrage sig fysiske skader ved kontakten med trawlen. Undersøgelsen, SURVI- VAL, der løb fra 2003 til 2007, havde til formål at undersøge, hvor mange fisk der overlever en tur gennem et trawl, og som dermed kan være med til at bidrage til bestanden i fremtiden. I løbet af projektet blev der gennemført en række forsøg, der skulle fremskaffe oplysninger om og data for overlevelsen hos undslupne fisk under forskellige betingelser. Forsøgene blev dels udført i The North Minch, uden for Gairloch på Skotlands vestkyst, og dels i Barentshavet ud for Båtsfjord i Nordnorge. Begge lokaliteter har velkendte fiskepladser. Ved udvikling af en raffineret teknik var det muligt at indsamle fisk, der undslap Projekt SURVIVAL trawlens fangstpose, mens trawlen blev trukket ved havbunden, og bringe dem til dybder, hvor de kunne observeres af dykkere. Ved Gairloch i Skotland blev den gennemsnitlige overlevelsesrate for kuller og hvilling på hele 95 procent. Men noget, der overraskede forskerne var, at overlevelsesraten for begge arter var lavest for de mindste fisk. En af de forklaringer, som forskerne hælder til, er, at små fisk har sværere ved at svømme med trawlen og dermed bliver udsat for stress. Et andet forsøg i Skotland gik ud på at undersøge, hvornår under trawl-trækket fiskene undslipper. Med en såkaldt multisampler indsamlede man undslupne fisk i tre faser. Under slæbet, under ophaling af trawlen og når trawlen var i overfladen. Forsøget viste, at størstedelen af fiskene undslipper under slæbet, men at en del også undslap under indhalingen og i overfladen. Pilotforsøg viste, at overlevelsen for kuller, der undslipper i overfladen, er væsentligt lavere, end når de undslipper, mens trawlen trækkes ved bunden. I 2003 blev SURVIVAL-projektet iværksat med støtte fra EU-Kommissionen. Hovedformålet med projektet var at bedømme overlevelsen hos fisk kuller, hvilling, sej og torsk der undslipper gennem en trawl. Forskere fra Havforskningsinstituttet i Norge, Fisheries Research Services i Skotland og DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) deltog i projektet. Der er lavet en film om projektet, der kan ses på DTU Aquas hjemmeside: Survival_dk_win_hi.wmv Den lange vej ind til filmen er: herefter skal man ind under erhvervsfiskeri og videre ind under Fiskeriteknologi-gruppen, hvor man under projekter finder projekt Survival. Transportcontaineren (tv) er blevet slæbt ind på ca. 20 meters vand, og de indsamlede fisk overføres til bure, hvor de kan overvåges af dykkere. For at adskille "flydere" fra de fisk, der var i stand til at svømme ned, lod man overtrækket hænge lodret fra overfladen i 15 minutter. Herefter blev de "raske" fisk overført til transportcontaineren og bragt ind på ca. 20 meters vand. Bedre estimater Forsøgene i Norge var baseret på at se, hvor mange gange den samme fisk blev fanget og undslap et trawl. Til forsøget blev 3400 torsk mærket med en lille chip og derefter sat ud. 32 af torskene blev fanget mere end en gang. Derudover viste forsøget i Norge, at overlevelsesraten for torsk og sej lå helt oppe på 99 procent. Og det hvad enten forsøgsområdet blev udsat for høj eller lav fiskeriintensitet. Forsøgene har givet forskerne en bedre forståelse af, hvad der sker under et træk, og det vil komme til at betyde, at der vil være større tillid til de estimater, som forskerne kommer med i fremtiden. Derudover har forsøgene vist forskerne, at overlevelsesraten for fisk, der undslipper et trawl ved havbunden, generelt er bedre, end man tidligere har troet. - Derfor er der fornuft i at anvende selektive redskaber, der undgår uønsket fangst. Dog er der et problem med helt små fisk, som man bør forsøge at løse ved at udvikle fiskeredskaber, der er bedre til at slippe dem ud, uden at de skades, eller ved at undgå at fiske i områder, hvor der er en høj hyppighed af disse, siger Niels Madsen fra DTU Aqua. Det har vist sig, at nogle fisk undslipper på et sent tidspunkt, når trawlen hales hjem til fartøjet med en højere dødelighed til følge. - Derfor bør man arbejde målrettet mod at udvikle fiskeredskaber der er bedre til at sortere fisken end de traditionelle fangstposer, når trawlen trækkes ved bunden. Selektive sorteringspaneler kunne være et bud på sådanne redskaber, påpeger Niels Madsen. ET GODT TRÆK SÅ Rom Gummi-Service ApS KRAFTBLOKKE, BÅND og GARNTROMLER Neptunvej 1, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Homepage: Alt i gummi til fiskeindustrien - Danmarks eneste specialforretning

2 12 torsdag den 24. april 2008 FISKERI TIDENDE Ny kejs er på vej Fiskeriets Arbejdsmiljøråd arbejder på en ny type af kejs, som erfaringsmæssigt er den bedste metode til at bjærge overbordfaldne. På baggrund af en analyse ser det ud til, at en ny kejs snart ser dagens lys En analyse udarbejdet i 2007 af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd omkring bjærgningsudstyr viser, at kejsen er den bedste metode til at bjærge overbordfaldne. - Ja, det viser vores forsøg ganske tydeligt. De steder, hvor der blev brugt kejs, gik det bare lettere med at få bjærget den overbordfaldne. Det kommer ganske tydeligt til udtryk i de videooptagelser, vi har lavet af forsøgene med ni forskellige redskaber, siger Deltagerne i forsøgene har været ganske gode til at komme med input til, hvordan en ny kejs skal være for at være optimal. Der var I lang tid så det ud til, at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd havde fundet en type redningsflåde, som kun skulle til serviceeftersyn hvert tredje år. Men det pågældende mærke blev opkøbt af en konkurrent og nu produceres den simpelthen ikke mere. Derfor blev Fiskeriets Arbejdsmiljøråd nødt til at kigge andre steder efter en redningsflåde. Og det ser ud til, at de har fundet en egnet type. Den nye redningsflåde, ikke meget tvivl om, at det var kejsen, der var den bedste metode. - Det er altid dejlig at få noget konstruktiv feedback, så vi kan arbejde på at gøre det så sikkert for fiskerne som muligt, siger Flemming Nygaard Standardmodel Alle de involverede i forsøget var enige om, at de to forskellige kejse Thyborønmodellen og Esbjerg-modellen var de mest sikre at anvende. Desuden giver disse modeller mulighed for at bjærge overbordfaldne både mens skibet gør fart og ligger stille. Et enkelt kritikpunkt gik dog igen. Skafterne bør standardiseres, og desuden bør der laves mærker på skafterne, så redskaberne er lettere at samle. Desuden blev der foreslået, at der ved bestilling af en kejs bør være en procedure for, hvilke oplysninger der skal gives, for at man får den størrelse på skaftet, som passer til fartøjet, hvor kejsen skal anvendes. - Derfor arbejder vi også i øjeblikket på en standardmodel, siger Analysen kan ses på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside: Redningsflåde med færre serviceeftersyn Pakkeløsning kan gøre det billigere at anskaffe og vedligeholde redningsflåde Salg, service og reparation. Alt i nye og brugte truck s. Det er Søfartsstyrelsen, der forlanger, at alle fartøjer har redskaber til bjærgning af overbordfaldne personer ombord. Uffe Kristensen ApS Morsøgade Esbjerg Tlf Fax som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd skal have afprøvet inden for kort tid, kommer fra Kina. Det er en redningsflåde, som kun skal til serviceeftersyn hvert tredje år. Hvis afprøvningen af flåden viser sig at gå godt, vil det få stor betydning, især for fartøjer op til 15 meter. - Vi arbejder med en pakkeløsning, hvor der selvfølgelig er selve flåden, en medicinkiste C og VHF radioudstyr op til 20 sømil. Det eneste problem er, at nogle af medikamenterne i medicinkisten kun kan holde i 30 måneder. Derfor har vi forespurgt Søfartsstyrelsen, om de kan gå med til, at flåden kommer til serviceeftersyn hver 30. måned, siger Mogens Nielsen, direktør i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Stor besparelse I samarbejde med Søfartsstyrelsen er det aftalt, at der hen over foråret og sommeren skal afprøves en redningsflåde på et fartøj i de indre danske farvande. - Vi håber så på, at det kan være med til at åbne op for, at det kan lade sig gøre med den pakkeløsning, vi havde i tankerne, siger Mogens Nielsen. Prisen for den nye redningsflåde ligger på omkring 1000 engelske pund. Så Mogens Nielsen regner med, at der er store besparelser i vente, hvis redningsflåden bliver godkendt. - Der vil være op til kr. i besparelse i indkøb af flåden. Derudover vil der være en årlig besparelse på omkring 5000 kr. Så det vil da helt sikkert være interessant for skippere på de små og mellemstore fartøjer, siger Mogens Nielsen.

3 FISKERI TIDENDE torsdag den 24. april 2008 Ny type busseronne 13 på trapperne En redningsbusseronne med indbygget oppustelig vest i kraven er klar til test I løbet af 2012 skal bly i synkeliner udfases. I den forbindelse kører der i øjeblikket forskellige forsøg med andre materialer. Blandt andet indgår et stenmateriale i forsøg på nuværende tidspunkt. - Det er stenmateriale, der er syet ind i liner. Ulempen ved materialet er, at det har mindre vægtfylde, og dermed vil det fylde mere, hvis synkelinen skal have samme vægt som med bly. Men indtil nu ser det da lovende ud, siger konsulent Carsten Krog. Realistisk afprøvning En fisker tester i øjeblikket det nye materiale i flere synkeliner. Og ifølge ham, går det meget godt med det nye materiale. - Han har seks synkeliner med det nye materiale, som han har afprøvet over de seneste tre måneder. Det han tester er, om det er lige så holdbart som bly, om det Efter mange års arbejde ser det nu endelig ud til, at en ny redningsdragt kan komme på markedet inden for en overskuelig fremtid. Det er en gummibluse eller busseronne med en indbygget vest i kraven. Vesten bliver blæst op, hvis busseronnen ryger omkring ti centimeter under vandet. Den nye gummibluse er udstyret med en hydrostatisk udløser i stedet for de gamle tabletter. - Den indlysende fordel ved den hydrostatiske udløser er, at den tåler stænk og regn i modsætning til tabletten. Dermed kan fiskerne have den på i al slags vejr, siger konsulent i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Reddede fiskers liv Busseronnen reddede i 2002 en muslingefisker i Limfjorden fra at drukne. Børge Noer, som på daværende tidspunkt havde fisket på L 500 Jens Sund i år, er overbevist om, at busseronnen reddede hans liv. Stenmateriale i stedet for bly i synkeliner ligner en succes - Med ét står dækket lodret i stedet for vandret, og det forsvinder under mig. Jeg skrider ud af skibet og kommer under vandet. Det er heldigt, at jeg har gummiblusen på. Den udløser sig hurtigt af sig selv, og så trækker den BEINUR HG62 Bøvl med certificeringen Fiskeriets Arbejdsmiljøråd samarbejdede i en årrække med flere virksomheder omkring dette produkt. Blandt andet betalte Fiskeriets Arbejdsmiljøråd nogle af udviklingsomkostningerne. Men på et tidspunkt stoppede samarbejdet. - Vi fortsatte samarbejdet med ELKA Rainwear, som også havde været med fra starten, og som stadig troede på ideen. Og nu ser det da endelig ud til, at vi er tæt på målstregen, siger Flemming mig op, så jeg får hovedet fri af vandet. Jeg kan ikke svømme, så jeg er 100 procent sikker på, at gummiblusen reddede mig, udtalte Børge Noer på daværende tidspunkt. -ck Lovende forsøg med bly-erstatning holder garnene på plads, eller om de driver. Der er selvfølgelig nogle begynderproblemer, det må man regne med. Men indtil videre ser det lovende ud, siger Carsten Krogh. Der skal lidt finjustering til. Blandt andet nævner Carsten Krog, at de gerne vil prøve med lidt større afstand Nyt tobistrawl til sæson 2008 Nygaard Nyt spænde Busseronnen har været underkastet kvalitetskontrol hos FORCE-institutterne, og her blev den godkendt uden anmærkninger. Der havde ellers været en del problemer, lige efter at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd havde skiftet samarbejdspartner. - Ja, der var hele tiden nogle småting, som vi skulle bruge tid på. For eksempel blev det spænde, som skal holde busseronnen på plads på kroppen, ikke godkendt, da vi sendte en prototype til godkendelse. Det samme spænde var ellers godkendt, da vi havde den gamle samarbejdspartner. Men det problem fik vi da løst ved at lave et metalspænde, siger Flemming Nygaard Afprøvning Det er planen, at omkring 20 busseronner skal afprøves hen over sommeren. De vil ganske snart blive sendt ud mellem perlerne, som er indsyet i linerne. - Men det ser da ud til at blive en succes, siger Carsten Krogh. Fiskerihavnsgade 21 DK-6700 Esbjerg Tel.: Fax: Alt til fiskeriet i høj kvalitet: Perfect Trawlskovle Dangreen Trawlskovle Lindholm Trawlskovle Slidstål til trawlskovle Net, tov, wirer, kæde, sjækler, kroge, samt andre Jernvarer. Kontakt os for yderligere information: PETER HARBO A/S Olievej Esbjerg Tlf Fax til kystfiskere, som skal afprøve dem. - Vi mener jo selv, at det er et praktisk redskab. Fiskeren kan have den på som en normal busseronne uden at blive generet af vesten, som ligger godt gemt af vejen. Desuden bliver den ikke så dyr, så vi håber da, at der vil være mange, som anskaffer sig en. Og det er da dejligt, at vi nu nærmer os afslutningen, især med tanke på, at projektet har kørt i næsten otte år, siger En af årsagerne til, at projektet har kørt i otte år nu, er, at nogle af samarbejdspartnerne trak sig fra projektet. Den ene samarbejdspartner var certifikatindehaver. - Det har betydet, at busseronnen skulle testes forfra igen. Og vi skulle ud og finde nye materialer. Alt det tager desværre lang tid, så det er blandt andet derfor, vi har haft projektet kørende i så mange år, da vi stort set skulle starte forfra en gang til, siger Busseronnen vil komme til at koste cirka 1000 kroner. Derudover kan man købe ekstra hydrostatiske udløsere. - En af fordelene ved busseronnen er, at man selv kan skifte udløseren, hvis den har været blæst op. Det koster også omkring kroner at købe en ny hydrostatisk udløser, og den er meget simpel at udskifte, siger Flemming UGENS TILBUD NYT. Gummitøj super kvalitet Busseronne Type superiør, før 229,00 stk. Nu 179,- Type superiør, manchet, før 244,00 stk. Nu 189,- Gummibukser Type superiør, før 254,00 stk. Nu 199,- Gummitøj sæt Type budget sæt, før 268,00 sæt Nu 199,- Gummitøj restparti Type Pesca sæt, før 336,00 sæt Nu 169,- Termokedeldragter, før 329,00 Nu 229,- Waders Ocean, før 346,50 Nu 299,- Waders Pesca sport Ny type, før 290,00 Nu 225,- Fiskestøvler restparti sort/rød Pesca, før 299,00 Nu 149,- Handsker strik, grønne, før 5,25 Nu 3,50 Handsker Marigold, blå, før 15,00 Nu 7,50 Handsker Ansell, før 13,50 Nu 10,00 Handsker Phulak, før 29,50 Nu 24,00 Alle priser er ekskl. moms og levering. Tilbudet gælder fra d. 24. april til d. 30. april 2008 så længe lageret haves. Hvalpsund Net A/S Havnepladsen Farsø Tlf Fax

4 14 torsdag den 24. april 2008 FISKERI TIDENDE Net til hele verden Firmaet Netmark har stor forventning til Dynamica-tov, som kan erstatte stålwire. (Foto: Claus Kirkegaard) Netmark leverer net og tov til hele verden Med udgangspunkt i Taulov ved Fredericia leverer Netmark A/S net, tov og tovwire til den professionelle fiskeindustri i store dele af verden. Firmaet blev grundlagt i 1995 af Jørgen Sørensen, som stadig er direktør. I starten importerede firmaet net fra Spanien til videresalg, Fiskernes Fiskesortering A.m.b.a. Hirtshals Fiskerejet siden En sund og kvik samler. Mulighed for medlemsskab for alle erhvervsfiskere i Danmark, med deraf flg. ret til evt overskud Døgnvagt på tlf Det er os med de GRØNNE TRUCKS Direktør Palle Jensen. Tlf Afregning gennem Nordjyske Bank A/S i Hirtshals. Tlf primært til vodbindere i Europa og Nordamerika. Blandt andet var blåhvillingfiskeriet et af de steder, hvor firmaets net blev brugt og stadig bruges flittigt. Siden er der sket en del i firmaet. - Vi har haft meget travlt i de seneste år. I 2003 oprettede vi egen produktion i Litauen. Det har taget meget lang tid at få fabrikken op at stå. Vi skulle starte helt fra bunden med tomme produktionslokaler. Der skulle købes netmaskiner, tvindemaskiner, flettemaskiner og efterbehandlingsudstyr. Og der skulle ansættes personale. Men i dag kører produktionen godt, og vi har en litauisk kvinde som direktør på fabrikken og omkring 120 ansatte, siger Jørgen Sørensen. Netmark Netmark blev grundlagt i 1995 af Jørgen Sørensen, som er direktør i firmaet. Ud over Netmark A/S i Taulov er firmaet siden 1995 udvidet med følgende datterselskaber: UAB Netmark i Litauen Dynamica Ropes ApS i Fredericia Dania Braiding a/s I Fredericia Hirtshals Fiskeauktion ApS Auktionsmester Karsten Pedersen Auktionen tlf Privat tlf Besparende tov Et af de produkter, som firmaet har store forventninger til i fremtiden, er Dynamica tov. Et tov, som i stigende grad benyttes på fartøjerne i stedet for stålwire. Tovet er dyrere, men har mange fordele i forhold til stålwire. - En af de indlysende fordele er, at tovet kun vejer en tiendedel af, hvad stålwire vejer. Derudover er det nemmere at håndtere og har en længere holdbarhed end stålwire. En anden, ikke uvæsentlig fordel, er, at det er lettere at trække igennem vandet, og dermed vil være med til at spare skipperen for brændstof, siger Jørgen Sørensen. Skipper skal dog lige være opmærksom på, at det kræver lidt arbejde, hvis han går fra stålwire til Dynamica tov. Alle skarpe kanter og al rust skal slibes ned. Til gengæld vejer tovet kun 10 procent af stålwire, så mange vælger at fjerne noget ballast, når de går fra stålwire til Dynamica tov. Med den rette behandling kan tovet holde meget længere end stålwire. - Det holder op til fire eller fem år, før det skal udskiftes. På den måde sparer det også skipper for tid i havn i forhold til, hvis fartøjet har stålwire, siger Jørgen Sørensen. Gilleleje Fiskeauktion Fiskeauktion Danmark A/S Tel.: Vagttlf.: Telefax: Produktion i Taulov Selv om der er knap så mange på fabrikken i Taulov i forhold til fabrikken i Litauen, så bliver der også produceret tov her. Faktisk er der kun tre på kontoret og to på fabrikken. Men da det meste kører automatisk eller halvautomatisk, kan firmaet sagtens producere endog store mængder tov i Taulov, selvom tovet går igennem mange processer, inden det er helt færdigt og klart til brug. Først tvindes de enkelte kordeler af kilometerlange fibre, inden det flettes i lange længder. Næste vigtige proces er en indfarvning og imprægnering af tovet, så det bliver slidstærkt og godt at arbejde med. I sidste proces passerer tovet en helt unik strækovn, hvor tovet varmestabiliseres under stort træk og høj temperatur. På den måde opnås den højst mulige styrke af tovet. Flydeliner med bedre økonomi fra Fishernet Bedre udnyttelse af ressourcerne er også vigtigt for fiskeriet. Her spiller genbrug af liner en stadig større rolle, når det drejer sig om professionelt garnfiskeri. Med de stigende råvarepriser er linernes kvalitet, og dermed deres holdbarhed, af stor betydning. Firmaet Bjørkø, der har været en af hovedleverandørerne af liner på det danske marked i snart 50 år, foretager en løbende produktudvikling, hvor råvarekvaliteten er helt afgørende. Til omfletningen benyttes kun High Tenecity fiberkvalitet. Den er dyrere end standardfiber, men linernes holdbarhed er stærkt forøget, fordi fiberen kun langsomt mistet sin smidighed. Hertil kommer en forbedret brudstyrke. Det er af særlig betydning for de ny flex-liner, som i dag udgør hovedparten af linerne til garnfiskeri. Den anden hovedkomponent er flydekernen. Her er det afgørende med løbende kvalitetskontrol, så brugeren kan være sikker på, at kernen ikke mister sin opdrift, selv efter flere års vedvarende brug. Bjørkø har to nye Flexprodukter på programmet i Dels en line med meget høj bærekraft til de helt store garn. Dels en ny forbedret line, der kan bruges på større havdybder, hvor man før alene kunne bruge de traditionelle flåd. Produktudviklingen foregår i nært samarbejde med brugerne, og ikke mindst garnmontørerne, hvor tilpasning til udviklingen i symaskineteknologien er vigtig. Jævnlige besøg hos montørerne sikrer en god dialog. AUKTIONSMESTER JES HOLM SØRENSEN AUKTIONSGADE HANSTHOLM Tlf Fax: LOSNING AF STORT KØLERUM TIL OPBEVARING AF FISK DØGNET RUNDT DØGNVAGT TELEFAX Thorkil Grøn s Samlecentral AUKTIONSGADE HANSTHOLM

5 FISKERI TIDENDE torsdag den 24. april 2008 ELKA regntøj lytter til fiskerne FISKEFARTØJER KØB-SALG-BYTTE SPECIFIKATIONER SAMT BILLEDER AF FARTØJER TILSENDES GRATIS. BESTIL DEM PÅ ELLER RING TIL OS. 15 5,71 meter Limbo jolle fra 1992, maskine registreret med 88 kw, medfølger lille trailer, fartøjet har status som MAF, pris kr. Folienr Fod Glasfiber frembygget jolle fra Maskinen er på 60 hk og er registreret med 29 kw. Nye dysser og ny starter og dynamo efterset. Trawltromle og garnhaler kan evt. medfølge efter aftale. Fartøjet har MAF status. Pris Folienr ,3 tons garnbåd med MAF status, Saab maskine, garnhaler, garnklarer og sneller, pris kr. Folienr Regntøj til fiskeri kan leveres i to farvesammensætninger. (Foto: René Dandanell) En redningsbusseronne med indbygget oppustelig vest i kraven er klar til test Af Lars Vestergaard Jensen Toyota Material Handling Denmark (TMHDK) kan i samarbejde med Kalmar levere trucks til mange forskellige formål. TMHDK sælger og servicerer lager- og gaffeltruck af mærkerne BT, Toyota og Kalmar. Kalmar er ikke kun leveringsdygtig i truck til den tunge industri. En Kalmar truck leveres skræddersyet efter kundens ønsker. Der er nemlig stor forskel på, om man håndterer fiskekasser Kurt Sommer præsenterede på bundgarnsmødet i Karrebæksminde et udvalg af Elka Rainwears regntøj til fiskeriet. (Foto: René Dandanell) Selv om fiskerierhvervet er gået tilbage, er det stadig et vigtigt marked for Elka Rainwear. Det fortæller direktør Kurt Sommer, Elka Rainwear. Fiskere har mange krav til regntøj. Det skal kunne strækkes, så det er rart at have på. Det skal kunne tåle at blive vådt uden at blive stift og tungt. Det skal være stærkt, så det ikke går i stykker, når det kommer i kontakt med redskaber eller fisks skarpe tænder. Elka har regntøj i forskellige materialer med forskellige egenskaber. Regntøj i PVC/Polyester er kraftigt og stift. Det findes i to vægte, den normale 600 gram og den lettere 300 gram. Mange fiskere kan lide det lettere 300 gram-tøj, når det er varmt. Firmaet er også begyndt at producere tøj i materialet PU/Nylon, som er lettere og mere strækbart end PVC, men ikke så vandtæt. Regntøjet holder længere tid og bliver blødere, hvis man vasker det en gang om ugen, lyder rådet. En fisker foreslog til bundgarnsmødet i Karrebæksminde, hvor Kurt Sommer fortalte om regntøj, at der skulle bruges velcro i regntøjets hætte i stedet for snore. Det vil være mere sikkert, fordi snore kan sidde fast i garn eller maskiner. Nogle fiskere savnede træpinde i buksernes seler, i stedet for En truck skræddersyes på havnen eller store containere, der skal transporteres. Ud fra kundens ønsker og ideer leverer Kalmar truck, som kan håndtere lige præcis det, som kunden har behov for. Som tillæg til dette har TMHDK markedets bredeste produktprogram, som dækker alt fra de mindste håndløftevogne over palletruck, stablere og reachtruck til gaffeltruck. TMHDK er en løsningsudbyder med det bredeste produktprogram og de tilhørende serviceydelser. Serviceydelser er f.eks. teknisk assistance, logistik og finansiering. Kalmar er verdensleder på flere områder. F.eks. bliver hver 4. container på havnene håndteret af en Kalmar maskine. North Sea Ship Agency KØB OG SALG AF SKIBE Kontrahering af fiskefartøjer Kvote og tonnagehandel Nybygning Ombygninger Forlængelser Stålarbejde Overfladebehandling Sandblæsning Dokning bindinger med kliklåse. En fisker fortalte, hvordan de nogle gange klikker op, når han ligger på dønningen og skal binde pæle. - Hvis nok mennesker gerne vil have træpinde, skal vi nok lave dem, sagde Kurt Sommer, som gerne ville høre alle slags forslag fra folk, der bruger tøjet til daglig. Agentur for Polske/Baltiske værfter Eget kontor i Polen/Baltikum NYHAVNSGADE ESBJERG TLF.: FAX: Skibsmægler Orla Fjord Torbensen Mobil: Privat: Købs- og salgsmægler Kristen Broe 7680 Thyborøn Tlf.: Fax: Mobil: DER ER STADIG GODT GANG I SALGET AF FARTØJER BÅDE MED OG UDEN RETTIGHEDER. VI SØGER DERFOR FARTØJER I ALLE STØRRELSER TIL VENTENDE KØBERE. 6,3 tons trawler med MAF status, Volvo maskine, Twin Disc gear, 2 stk splitspil, enkelt tromle på hækken, meget velholdt, pris kr. Folienr fods Nysted jolle fra 1981, Perkins maskine, garn tank og halv dam, garnhaler med 1 bold, garnklarer, fartøjet har status som MAF, pris kr. Folienr ,05 meter frembygget trawler fra 1989, Catepillard maskine, Twin Disc gear, 2 x splitspil, enkelt nettromle på hækken, sælges uden rettigheder, forsøger bud. Folienr SE VORES SKIBSLISTE ELLER BESTIL SPECIFIKATIONER PÅ 9,06 meter garnbåd i træ, Ford maskine, Bogvarna gear, Hundested skrue, garnhaler, garnklarer, sælges uden rettigheder, pris kr. Folienr ,90 meter ståltrawler, Caterpillar maskine, Guascor gear, Mitsubishi lysmaskine fra 2008, meget flot fartøj som skal ses, sælges uden rettigheder, BT og KW, pris kr. Folienr ,84 meter industritrawler i stål. B&W Alpha maskine fra 2000 på 1300 hk, B&W Alpha gear, 2300 mm skrue i dyse, 2 x 100 KW lysmotorer, CSC tanke til ca. 430 tons industrifisk, fiskepumpe, afsivningskasse, meget velholdt fartøj, sælges uden rettigheder, pris kr. Folienr KONTOR I HIRTSHALS HAVNEGADE 18 d ÅBEN HVER ONSDAG KL TIL ELLER EFTER AFTALE VI HAR OGSÅ MANGE ANDRE GODE TILBUD. RING OG HØR NÆRMERE. WEST SHIP v/thorkil Grøn Auktionsgade 23, 7730 Hanstholm Telefon Telefax Kontor i Hirtshals Havnegade 18 d hver onsdag kl til eller efter aftale tlf mobil Thorkil Grøn privat Telefax Bil tlf Peter Grøn Mobil mail:

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere

ERHVERV. maritime. Tema: Velkommen til Maritime Erhverv. Læs også: Fiskeriredskaber. og udstyr

ERHVERV. maritime. Tema: Velkommen til Maritime Erhverv. Læs også: Fiskeriredskaber. og udstyr maritime ERHVERV 01/02-2011 Magasinet om dansk fiskeri og den maritime sektor Velkommen til Maritime Erhverv Nyt, spændende magasin om fiskeri og maritime aktiviteter Læs leder på side 4 Tema: Fiskeriredskaber

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik Kapitel 5 side 85 Fiskeri med garn Fiskeri med garn eller garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Især danske fiskere har i mange år udøvet garnfiskeri. Både fra kysten og senere på

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48 Kapitel 3 side 48 Fiskeri med not Fiskeri med not kom temmelig sent ind i den danske fiskerflåde. Fiskeriet kræver meget store fartøjer og redskaber, og foregår kun efter pelagiske fisk og stimefisk som

Læs mere

August 2013 Appendix Report Sustainability of Carbon Ferries

August 2013 Appendix Report Sustainability of Carbon Ferries August 2013 Appendix Report Meta Christina Borgen Dam and Danish Technical University Content Appendix 1: Kai Nielsen... 2 Appendix 2: Jonas Pedersen... 12 Appendix 3: Torsten Arnt Olsen... 20 Appendix

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet Lørdag den 2. marts 2013 7 TEMA 12 sider med nyheder og baggrund indenfor elektronik og kommunikation i fiskerierhvervet Sikkerhed og velfærd har høj prioritet AKTUELT Fiskere investerer gerne i elektronik,

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 Sidsel Knudsen, Nikolai Hyldgaard og Thomas Hansen Ide Den oprindelige ide kom fra et andet produkt der blev solgt på coolstuff.dk. Produktet gik i al sin enkelhed

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber Juni 2010 Dansk Fartøjsforsikring A/S NYT FRA DFFF ruster sig til fremtiden Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber i EU. DFFF s

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Tænker sig om inden der investeres

Tænker sig om inden der investeres Tema om fiskeri og økonomi Torsdag den 6. september 2012 Denne uge sætter Fiskeri Tidende fokus på økonomisektorens rolle i fiskeriet. Der vil være meninger, vurderinger og praktiske råd fra såvel rådgivnings-

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. Pels som kulturarv: Pels på Nationalmuseet

Dansk Pelsdyravl. Pels som kulturarv: Pels på Nationalmuseet Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #7 oktober 2014 Minkanalyser skaber unødig uro / Sådan får du det bedste ud af indkøbte dyr / Pelsens historie gennem 800 år / Gode råd til pelsningsarbejdet

Læs mere