Samarbejde om data for fiskedødelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde om data for fiskedødelighed"

Transkript

1 11 FISKERI TIDENDE torsdag den 24. april Samarbejde om data for fiskedødelighed Danske, norske og skotske forskere har undersøgt overlevelsesraten for fisk, der undslipper trawl Forbedringer af selektiviteten i fiskeredskaber er blevet et vigtigt forvaltningsredskab, som sikrer, at små fisk undslipper og kan vokse sig større, før de fanges. En vigtig forudsætning for, om det lykkes er, at fisken overlever kontakten med trawlet. Fisken vil nemlig let kunne pådrage sig fysiske skader ved kontakten med trawlen. Undersøgelsen, SURVI- VAL, der løb fra 2003 til 2007, havde til formål at undersøge, hvor mange fisk der overlever en tur gennem et trawl, og som dermed kan være med til at bidrage til bestanden i fremtiden. I løbet af projektet blev der gennemført en række forsøg, der skulle fremskaffe oplysninger om og data for overlevelsen hos undslupne fisk under forskellige betingelser. Forsøgene blev dels udført i The North Minch, uden for Gairloch på Skotlands vestkyst, og dels i Barentshavet ud for Båtsfjord i Nordnorge. Begge lokaliteter har velkendte fiskepladser. Ved udvikling af en raffineret teknik var det muligt at indsamle fisk, der undslap Projekt SURVIVAL trawlens fangstpose, mens trawlen blev trukket ved havbunden, og bringe dem til dybder, hvor de kunne observeres af dykkere. Ved Gairloch i Skotland blev den gennemsnitlige overlevelsesrate for kuller og hvilling på hele 95 procent. Men noget, der overraskede forskerne var, at overlevelsesraten for begge arter var lavest for de mindste fisk. En af de forklaringer, som forskerne hælder til, er, at små fisk har sværere ved at svømme med trawlen og dermed bliver udsat for stress. Et andet forsøg i Skotland gik ud på at undersøge, hvornår under trawl-trækket fiskene undslipper. Med en såkaldt multisampler indsamlede man undslupne fisk i tre faser. Under slæbet, under ophaling af trawlen og når trawlen var i overfladen. Forsøget viste, at størstedelen af fiskene undslipper under slæbet, men at en del også undslap under indhalingen og i overfladen. Pilotforsøg viste, at overlevelsen for kuller, der undslipper i overfladen, er væsentligt lavere, end når de undslipper, mens trawlen trækkes ved bunden. I 2003 blev SURVIVAL-projektet iværksat med støtte fra EU-Kommissionen. Hovedformålet med projektet var at bedømme overlevelsen hos fisk kuller, hvilling, sej og torsk der undslipper gennem en trawl. Forskere fra Havforskningsinstituttet i Norge, Fisheries Research Services i Skotland og DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) deltog i projektet. Der er lavet en film om projektet, der kan ses på DTU Aquas hjemmeside: Survival_dk_win_hi.wmv Den lange vej ind til filmen er: herefter skal man ind under erhvervsfiskeri og videre ind under Fiskeriteknologi-gruppen, hvor man under projekter finder projekt Survival. Transportcontaineren (tv) er blevet slæbt ind på ca. 20 meters vand, og de indsamlede fisk overføres til bure, hvor de kan overvåges af dykkere. For at adskille "flydere" fra de fisk, der var i stand til at svømme ned, lod man overtrækket hænge lodret fra overfladen i 15 minutter. Herefter blev de "raske" fisk overført til transportcontaineren og bragt ind på ca. 20 meters vand. Bedre estimater Forsøgene i Norge var baseret på at se, hvor mange gange den samme fisk blev fanget og undslap et trawl. Til forsøget blev 3400 torsk mærket med en lille chip og derefter sat ud. 32 af torskene blev fanget mere end en gang. Derudover viste forsøget i Norge, at overlevelsesraten for torsk og sej lå helt oppe på 99 procent. Og det hvad enten forsøgsområdet blev udsat for høj eller lav fiskeriintensitet. Forsøgene har givet forskerne en bedre forståelse af, hvad der sker under et træk, og det vil komme til at betyde, at der vil være større tillid til de estimater, som forskerne kommer med i fremtiden. Derudover har forsøgene vist forskerne, at overlevelsesraten for fisk, der undslipper et trawl ved havbunden, generelt er bedre, end man tidligere har troet. - Derfor er der fornuft i at anvende selektive redskaber, der undgår uønsket fangst. Dog er der et problem med helt små fisk, som man bør forsøge at løse ved at udvikle fiskeredskaber, der er bedre til at slippe dem ud, uden at de skades, eller ved at undgå at fiske i områder, hvor der er en høj hyppighed af disse, siger Niels Madsen fra DTU Aqua. Det har vist sig, at nogle fisk undslipper på et sent tidspunkt, når trawlen hales hjem til fartøjet med en højere dødelighed til følge. - Derfor bør man arbejde målrettet mod at udvikle fiskeredskaber der er bedre til at sortere fisken end de traditionelle fangstposer, når trawlen trækkes ved bunden. Selektive sorteringspaneler kunne være et bud på sådanne redskaber, påpeger Niels Madsen. ET GODT TRÆK SÅ Rom Gummi-Service ApS KRAFTBLOKKE, BÅND og GARNTROMLER Neptunvej 1, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Homepage: Alt i gummi til fiskeindustrien - Danmarks eneste specialforretning

2 12 torsdag den 24. april 2008 FISKERI TIDENDE Ny kejs er på vej Fiskeriets Arbejdsmiljøråd arbejder på en ny type af kejs, som erfaringsmæssigt er den bedste metode til at bjærge overbordfaldne. På baggrund af en analyse ser det ud til, at en ny kejs snart ser dagens lys En analyse udarbejdet i 2007 af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd omkring bjærgningsudstyr viser, at kejsen er den bedste metode til at bjærge overbordfaldne. - Ja, det viser vores forsøg ganske tydeligt. De steder, hvor der blev brugt kejs, gik det bare lettere med at få bjærget den overbordfaldne. Det kommer ganske tydeligt til udtryk i de videooptagelser, vi har lavet af forsøgene med ni forskellige redskaber, siger Deltagerne i forsøgene har været ganske gode til at komme med input til, hvordan en ny kejs skal være for at være optimal. Der var I lang tid så det ud til, at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd havde fundet en type redningsflåde, som kun skulle til serviceeftersyn hvert tredje år. Men det pågældende mærke blev opkøbt af en konkurrent og nu produceres den simpelthen ikke mere. Derfor blev Fiskeriets Arbejdsmiljøråd nødt til at kigge andre steder efter en redningsflåde. Og det ser ud til, at de har fundet en egnet type. Den nye redningsflåde, ikke meget tvivl om, at det var kejsen, der var den bedste metode. - Det er altid dejlig at få noget konstruktiv feedback, så vi kan arbejde på at gøre det så sikkert for fiskerne som muligt, siger Flemming Nygaard Standardmodel Alle de involverede i forsøget var enige om, at de to forskellige kejse Thyborønmodellen og Esbjerg-modellen var de mest sikre at anvende. Desuden giver disse modeller mulighed for at bjærge overbordfaldne både mens skibet gør fart og ligger stille. Et enkelt kritikpunkt gik dog igen. Skafterne bør standardiseres, og desuden bør der laves mærker på skafterne, så redskaberne er lettere at samle. Desuden blev der foreslået, at der ved bestilling af en kejs bør være en procedure for, hvilke oplysninger der skal gives, for at man får den størrelse på skaftet, som passer til fartøjet, hvor kejsen skal anvendes. - Derfor arbejder vi også i øjeblikket på en standardmodel, siger Analysen kan ses på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside: Redningsflåde med færre serviceeftersyn Pakkeløsning kan gøre det billigere at anskaffe og vedligeholde redningsflåde Salg, service og reparation. Alt i nye og brugte truck s. Det er Søfartsstyrelsen, der forlanger, at alle fartøjer har redskaber til bjærgning af overbordfaldne personer ombord. Uffe Kristensen ApS Morsøgade Esbjerg Tlf Fax som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd skal have afprøvet inden for kort tid, kommer fra Kina. Det er en redningsflåde, som kun skal til serviceeftersyn hvert tredje år. Hvis afprøvningen af flåden viser sig at gå godt, vil det få stor betydning, især for fartøjer op til 15 meter. - Vi arbejder med en pakkeløsning, hvor der selvfølgelig er selve flåden, en medicinkiste C og VHF radioudstyr op til 20 sømil. Det eneste problem er, at nogle af medikamenterne i medicinkisten kun kan holde i 30 måneder. Derfor har vi forespurgt Søfartsstyrelsen, om de kan gå med til, at flåden kommer til serviceeftersyn hver 30. måned, siger Mogens Nielsen, direktør i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Stor besparelse I samarbejde med Søfartsstyrelsen er det aftalt, at der hen over foråret og sommeren skal afprøves en redningsflåde på et fartøj i de indre danske farvande. - Vi håber så på, at det kan være med til at åbne op for, at det kan lade sig gøre med den pakkeløsning, vi havde i tankerne, siger Mogens Nielsen. Prisen for den nye redningsflåde ligger på omkring 1000 engelske pund. Så Mogens Nielsen regner med, at der er store besparelser i vente, hvis redningsflåden bliver godkendt. - Der vil være op til kr. i besparelse i indkøb af flåden. Derudover vil der være en årlig besparelse på omkring 5000 kr. Så det vil da helt sikkert være interessant for skippere på de små og mellemstore fartøjer, siger Mogens Nielsen.

3 FISKERI TIDENDE torsdag den 24. april 2008 Ny type busseronne 13 på trapperne En redningsbusseronne med indbygget oppustelig vest i kraven er klar til test I løbet af 2012 skal bly i synkeliner udfases. I den forbindelse kører der i øjeblikket forskellige forsøg med andre materialer. Blandt andet indgår et stenmateriale i forsøg på nuværende tidspunkt. - Det er stenmateriale, der er syet ind i liner. Ulempen ved materialet er, at det har mindre vægtfylde, og dermed vil det fylde mere, hvis synkelinen skal have samme vægt som med bly. Men indtil nu ser det da lovende ud, siger konsulent Carsten Krog. Realistisk afprøvning En fisker tester i øjeblikket det nye materiale i flere synkeliner. Og ifølge ham, går det meget godt med det nye materiale. - Han har seks synkeliner med det nye materiale, som han har afprøvet over de seneste tre måneder. Det han tester er, om det er lige så holdbart som bly, om det Efter mange års arbejde ser det nu endelig ud til, at en ny redningsdragt kan komme på markedet inden for en overskuelig fremtid. Det er en gummibluse eller busseronne med en indbygget vest i kraven. Vesten bliver blæst op, hvis busseronnen ryger omkring ti centimeter under vandet. Den nye gummibluse er udstyret med en hydrostatisk udløser i stedet for de gamle tabletter. - Den indlysende fordel ved den hydrostatiske udløser er, at den tåler stænk og regn i modsætning til tabletten. Dermed kan fiskerne have den på i al slags vejr, siger konsulent i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Reddede fiskers liv Busseronnen reddede i 2002 en muslingefisker i Limfjorden fra at drukne. Børge Noer, som på daværende tidspunkt havde fisket på L 500 Jens Sund i år, er overbevist om, at busseronnen reddede hans liv. Stenmateriale i stedet for bly i synkeliner ligner en succes - Med ét står dækket lodret i stedet for vandret, og det forsvinder under mig. Jeg skrider ud af skibet og kommer under vandet. Det er heldigt, at jeg har gummiblusen på. Den udløser sig hurtigt af sig selv, og så trækker den BEINUR HG62 Bøvl med certificeringen Fiskeriets Arbejdsmiljøråd samarbejdede i en årrække med flere virksomheder omkring dette produkt. Blandt andet betalte Fiskeriets Arbejdsmiljøråd nogle af udviklingsomkostningerne. Men på et tidspunkt stoppede samarbejdet. - Vi fortsatte samarbejdet med ELKA Rainwear, som også havde været med fra starten, og som stadig troede på ideen. Og nu ser det da endelig ud til, at vi er tæt på målstregen, siger Flemming mig op, så jeg får hovedet fri af vandet. Jeg kan ikke svømme, så jeg er 100 procent sikker på, at gummiblusen reddede mig, udtalte Børge Noer på daværende tidspunkt. -ck Lovende forsøg med bly-erstatning holder garnene på plads, eller om de driver. Der er selvfølgelig nogle begynderproblemer, det må man regne med. Men indtil videre ser det lovende ud, siger Carsten Krogh. Der skal lidt finjustering til. Blandt andet nævner Carsten Krog, at de gerne vil prøve med lidt større afstand Nyt tobistrawl til sæson 2008 Nygaard Nyt spænde Busseronnen har været underkastet kvalitetskontrol hos FORCE-institutterne, og her blev den godkendt uden anmærkninger. Der havde ellers været en del problemer, lige efter at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd havde skiftet samarbejdspartner. - Ja, der var hele tiden nogle småting, som vi skulle bruge tid på. For eksempel blev det spænde, som skal holde busseronnen på plads på kroppen, ikke godkendt, da vi sendte en prototype til godkendelse. Det samme spænde var ellers godkendt, da vi havde den gamle samarbejdspartner. Men det problem fik vi da løst ved at lave et metalspænde, siger Flemming Nygaard Afprøvning Det er planen, at omkring 20 busseronner skal afprøves hen over sommeren. De vil ganske snart blive sendt ud mellem perlerne, som er indsyet i linerne. - Men det ser da ud til at blive en succes, siger Carsten Krogh. Fiskerihavnsgade 21 DK-6700 Esbjerg Tel.: Fax: Alt til fiskeriet i høj kvalitet: Perfect Trawlskovle Dangreen Trawlskovle Lindholm Trawlskovle Slidstål til trawlskovle Net, tov, wirer, kæde, sjækler, kroge, samt andre Jernvarer. Kontakt os for yderligere information: PETER HARBO A/S Olievej Esbjerg Tlf Fax til kystfiskere, som skal afprøve dem. - Vi mener jo selv, at det er et praktisk redskab. Fiskeren kan have den på som en normal busseronne uden at blive generet af vesten, som ligger godt gemt af vejen. Desuden bliver den ikke så dyr, så vi håber da, at der vil være mange, som anskaffer sig en. Og det er da dejligt, at vi nu nærmer os afslutningen, især med tanke på, at projektet har kørt i næsten otte år, siger En af årsagerne til, at projektet har kørt i otte år nu, er, at nogle af samarbejdspartnerne trak sig fra projektet. Den ene samarbejdspartner var certifikatindehaver. - Det har betydet, at busseronnen skulle testes forfra igen. Og vi skulle ud og finde nye materialer. Alt det tager desværre lang tid, så det er blandt andet derfor, vi har haft projektet kørende i så mange år, da vi stort set skulle starte forfra en gang til, siger Busseronnen vil komme til at koste cirka 1000 kroner. Derudover kan man købe ekstra hydrostatiske udløsere. - En af fordelene ved busseronnen er, at man selv kan skifte udløseren, hvis den har været blæst op. Det koster også omkring kroner at købe en ny hydrostatisk udløser, og den er meget simpel at udskifte, siger Flemming UGENS TILBUD NYT. Gummitøj super kvalitet Busseronne Type superiør, før 229,00 stk. Nu 179,- Type superiør, manchet, før 244,00 stk. Nu 189,- Gummibukser Type superiør, før 254,00 stk. Nu 199,- Gummitøj sæt Type budget sæt, før 268,00 sæt Nu 199,- Gummitøj restparti Type Pesca sæt, før 336,00 sæt Nu 169,- Termokedeldragter, før 329,00 Nu 229,- Waders Ocean, før 346,50 Nu 299,- Waders Pesca sport Ny type, før 290,00 Nu 225,- Fiskestøvler restparti sort/rød Pesca, før 299,00 Nu 149,- Handsker strik, grønne, før 5,25 Nu 3,50 Handsker Marigold, blå, før 15,00 Nu 7,50 Handsker Ansell, før 13,50 Nu 10,00 Handsker Phulak, før 29,50 Nu 24,00 Alle priser er ekskl. moms og levering. Tilbudet gælder fra d. 24. april til d. 30. april 2008 så længe lageret haves. Hvalpsund Net A/S Havnepladsen Farsø Tlf Fax

4 14 torsdag den 24. april 2008 FISKERI TIDENDE Net til hele verden Firmaet Netmark har stor forventning til Dynamica-tov, som kan erstatte stålwire. (Foto: Claus Kirkegaard) Netmark leverer net og tov til hele verden Med udgangspunkt i Taulov ved Fredericia leverer Netmark A/S net, tov og tovwire til den professionelle fiskeindustri i store dele af verden. Firmaet blev grundlagt i 1995 af Jørgen Sørensen, som stadig er direktør. I starten importerede firmaet net fra Spanien til videresalg, Fiskernes Fiskesortering A.m.b.a. Hirtshals Fiskerejet siden En sund og kvik samler. Mulighed for medlemsskab for alle erhvervsfiskere i Danmark, med deraf flg. ret til evt overskud Døgnvagt på tlf Det er os med de GRØNNE TRUCKS Direktør Palle Jensen. Tlf Afregning gennem Nordjyske Bank A/S i Hirtshals. Tlf primært til vodbindere i Europa og Nordamerika. Blandt andet var blåhvillingfiskeriet et af de steder, hvor firmaets net blev brugt og stadig bruges flittigt. Siden er der sket en del i firmaet. - Vi har haft meget travlt i de seneste år. I 2003 oprettede vi egen produktion i Litauen. Det har taget meget lang tid at få fabrikken op at stå. Vi skulle starte helt fra bunden med tomme produktionslokaler. Der skulle købes netmaskiner, tvindemaskiner, flettemaskiner og efterbehandlingsudstyr. Og der skulle ansættes personale. Men i dag kører produktionen godt, og vi har en litauisk kvinde som direktør på fabrikken og omkring 120 ansatte, siger Jørgen Sørensen. Netmark Netmark blev grundlagt i 1995 af Jørgen Sørensen, som er direktør i firmaet. Ud over Netmark A/S i Taulov er firmaet siden 1995 udvidet med følgende datterselskaber: UAB Netmark i Litauen Dynamica Ropes ApS i Fredericia Dania Braiding a/s I Fredericia Hirtshals Fiskeauktion ApS Auktionsmester Karsten Pedersen Auktionen tlf Privat tlf Besparende tov Et af de produkter, som firmaet har store forventninger til i fremtiden, er Dynamica tov. Et tov, som i stigende grad benyttes på fartøjerne i stedet for stålwire. Tovet er dyrere, men har mange fordele i forhold til stålwire. - En af de indlysende fordele er, at tovet kun vejer en tiendedel af, hvad stålwire vejer. Derudover er det nemmere at håndtere og har en længere holdbarhed end stålwire. En anden, ikke uvæsentlig fordel, er, at det er lettere at trække igennem vandet, og dermed vil være med til at spare skipperen for brændstof, siger Jørgen Sørensen. Skipper skal dog lige være opmærksom på, at det kræver lidt arbejde, hvis han går fra stålwire til Dynamica tov. Alle skarpe kanter og al rust skal slibes ned. Til gengæld vejer tovet kun 10 procent af stålwire, så mange vælger at fjerne noget ballast, når de går fra stålwire til Dynamica tov. Med den rette behandling kan tovet holde meget længere end stålwire. - Det holder op til fire eller fem år, før det skal udskiftes. På den måde sparer det også skipper for tid i havn i forhold til, hvis fartøjet har stålwire, siger Jørgen Sørensen. Gilleleje Fiskeauktion Fiskeauktion Danmark A/S Tel.: Vagttlf.: Telefax: Produktion i Taulov Selv om der er knap så mange på fabrikken i Taulov i forhold til fabrikken i Litauen, så bliver der også produceret tov her. Faktisk er der kun tre på kontoret og to på fabrikken. Men da det meste kører automatisk eller halvautomatisk, kan firmaet sagtens producere endog store mængder tov i Taulov, selvom tovet går igennem mange processer, inden det er helt færdigt og klart til brug. Først tvindes de enkelte kordeler af kilometerlange fibre, inden det flettes i lange længder. Næste vigtige proces er en indfarvning og imprægnering af tovet, så det bliver slidstærkt og godt at arbejde med. I sidste proces passerer tovet en helt unik strækovn, hvor tovet varmestabiliseres under stort træk og høj temperatur. På den måde opnås den højst mulige styrke af tovet. Flydeliner med bedre økonomi fra Fishernet Bedre udnyttelse af ressourcerne er også vigtigt for fiskeriet. Her spiller genbrug af liner en stadig større rolle, når det drejer sig om professionelt garnfiskeri. Med de stigende råvarepriser er linernes kvalitet, og dermed deres holdbarhed, af stor betydning. Firmaet Bjørkø, der har været en af hovedleverandørerne af liner på det danske marked i snart 50 år, foretager en løbende produktudvikling, hvor råvarekvaliteten er helt afgørende. Til omfletningen benyttes kun High Tenecity fiberkvalitet. Den er dyrere end standardfiber, men linernes holdbarhed er stærkt forøget, fordi fiberen kun langsomt mistet sin smidighed. Hertil kommer en forbedret brudstyrke. Det er af særlig betydning for de ny flex-liner, som i dag udgør hovedparten af linerne til garnfiskeri. Den anden hovedkomponent er flydekernen. Her er det afgørende med løbende kvalitetskontrol, så brugeren kan være sikker på, at kernen ikke mister sin opdrift, selv efter flere års vedvarende brug. Bjørkø har to nye Flexprodukter på programmet i Dels en line med meget høj bærekraft til de helt store garn. Dels en ny forbedret line, der kan bruges på større havdybder, hvor man før alene kunne bruge de traditionelle flåd. Produktudviklingen foregår i nært samarbejde med brugerne, og ikke mindst garnmontørerne, hvor tilpasning til udviklingen i symaskineteknologien er vigtig. Jævnlige besøg hos montørerne sikrer en god dialog. AUKTIONSMESTER JES HOLM SØRENSEN AUKTIONSGADE HANSTHOLM Tlf Fax: LOSNING AF STORT KØLERUM TIL OPBEVARING AF FISK DØGNET RUNDT DØGNVAGT TELEFAX Thorkil Grøn s Samlecentral AUKTIONSGADE HANSTHOLM

5 FISKERI TIDENDE torsdag den 24. april 2008 ELKA regntøj lytter til fiskerne FISKEFARTØJER KØB-SALG-BYTTE SPECIFIKATIONER SAMT BILLEDER AF FARTØJER TILSENDES GRATIS. BESTIL DEM PÅ ELLER RING TIL OS. 15 5,71 meter Limbo jolle fra 1992, maskine registreret med 88 kw, medfølger lille trailer, fartøjet har status som MAF, pris kr. Folienr Fod Glasfiber frembygget jolle fra Maskinen er på 60 hk og er registreret med 29 kw. Nye dysser og ny starter og dynamo efterset. Trawltromle og garnhaler kan evt. medfølge efter aftale. Fartøjet har MAF status. Pris Folienr ,3 tons garnbåd med MAF status, Saab maskine, garnhaler, garnklarer og sneller, pris kr. Folienr Regntøj til fiskeri kan leveres i to farvesammensætninger. (Foto: René Dandanell) En redningsbusseronne med indbygget oppustelig vest i kraven er klar til test Af Lars Vestergaard Jensen Toyota Material Handling Denmark (TMHDK) kan i samarbejde med Kalmar levere trucks til mange forskellige formål. TMHDK sælger og servicerer lager- og gaffeltruck af mærkerne BT, Toyota og Kalmar. Kalmar er ikke kun leveringsdygtig i truck til den tunge industri. En Kalmar truck leveres skræddersyet efter kundens ønsker. Der er nemlig stor forskel på, om man håndterer fiskekasser Kurt Sommer præsenterede på bundgarnsmødet i Karrebæksminde et udvalg af Elka Rainwears regntøj til fiskeriet. (Foto: René Dandanell) Selv om fiskerierhvervet er gået tilbage, er det stadig et vigtigt marked for Elka Rainwear. Det fortæller direktør Kurt Sommer, Elka Rainwear. Fiskere har mange krav til regntøj. Det skal kunne strækkes, så det er rart at have på. Det skal kunne tåle at blive vådt uden at blive stift og tungt. Det skal være stærkt, så det ikke går i stykker, når det kommer i kontakt med redskaber eller fisks skarpe tænder. Elka har regntøj i forskellige materialer med forskellige egenskaber. Regntøj i PVC/Polyester er kraftigt og stift. Det findes i to vægte, den normale 600 gram og den lettere 300 gram. Mange fiskere kan lide det lettere 300 gram-tøj, når det er varmt. Firmaet er også begyndt at producere tøj i materialet PU/Nylon, som er lettere og mere strækbart end PVC, men ikke så vandtæt. Regntøjet holder længere tid og bliver blødere, hvis man vasker det en gang om ugen, lyder rådet. En fisker foreslog til bundgarnsmødet i Karrebæksminde, hvor Kurt Sommer fortalte om regntøj, at der skulle bruges velcro i regntøjets hætte i stedet for snore. Det vil være mere sikkert, fordi snore kan sidde fast i garn eller maskiner. Nogle fiskere savnede træpinde i buksernes seler, i stedet for En truck skræddersyes på havnen eller store containere, der skal transporteres. Ud fra kundens ønsker og ideer leverer Kalmar truck, som kan håndtere lige præcis det, som kunden har behov for. Som tillæg til dette har TMHDK markedets bredeste produktprogram, som dækker alt fra de mindste håndløftevogne over palletruck, stablere og reachtruck til gaffeltruck. TMHDK er en løsningsudbyder med det bredeste produktprogram og de tilhørende serviceydelser. Serviceydelser er f.eks. teknisk assistance, logistik og finansiering. Kalmar er verdensleder på flere områder. F.eks. bliver hver 4. container på havnene håndteret af en Kalmar maskine. North Sea Ship Agency KØB OG SALG AF SKIBE Kontrahering af fiskefartøjer Kvote og tonnagehandel Nybygning Ombygninger Forlængelser Stålarbejde Overfladebehandling Sandblæsning Dokning bindinger med kliklåse. En fisker fortalte, hvordan de nogle gange klikker op, når han ligger på dønningen og skal binde pæle. - Hvis nok mennesker gerne vil have træpinde, skal vi nok lave dem, sagde Kurt Sommer, som gerne ville høre alle slags forslag fra folk, der bruger tøjet til daglig. Agentur for Polske/Baltiske værfter Eget kontor i Polen/Baltikum NYHAVNSGADE ESBJERG TLF.: FAX: Skibsmægler Orla Fjord Torbensen Mobil: Privat: Købs- og salgsmægler Kristen Broe 7680 Thyborøn Tlf.: Fax: Mobil: DER ER STADIG GODT GANG I SALGET AF FARTØJER BÅDE MED OG UDEN RETTIGHEDER. VI SØGER DERFOR FARTØJER I ALLE STØRRELSER TIL VENTENDE KØBERE. 6,3 tons trawler med MAF status, Volvo maskine, Twin Disc gear, 2 stk splitspil, enkelt tromle på hækken, meget velholdt, pris kr. Folienr fods Nysted jolle fra 1981, Perkins maskine, garn tank og halv dam, garnhaler med 1 bold, garnklarer, fartøjet har status som MAF, pris kr. Folienr ,05 meter frembygget trawler fra 1989, Catepillard maskine, Twin Disc gear, 2 x splitspil, enkelt nettromle på hækken, sælges uden rettigheder, forsøger bud. Folienr SE VORES SKIBSLISTE ELLER BESTIL SPECIFIKATIONER PÅ 9,06 meter garnbåd i træ, Ford maskine, Bogvarna gear, Hundested skrue, garnhaler, garnklarer, sælges uden rettigheder, pris kr. Folienr ,90 meter ståltrawler, Caterpillar maskine, Guascor gear, Mitsubishi lysmaskine fra 2008, meget flot fartøj som skal ses, sælges uden rettigheder, BT og KW, pris kr. Folienr ,84 meter industritrawler i stål. B&W Alpha maskine fra 2000 på 1300 hk, B&W Alpha gear, 2300 mm skrue i dyse, 2 x 100 KW lysmotorer, CSC tanke til ca. 430 tons industrifisk, fiskepumpe, afsivningskasse, meget velholdt fartøj, sælges uden rettigheder, pris kr. Folienr KONTOR I HIRTSHALS HAVNEGADE 18 d ÅBEN HVER ONSDAG KL TIL ELLER EFTER AFTALE VI HAR OGSÅ MANGE ANDRE GODE TILBUD. RING OG HØR NÆRMERE. WEST SHIP v/thorkil Grøn Auktionsgade 23, 7730 Hanstholm Telefon Telefax Kontor i Hirtshals Havnegade 18 d hver onsdag kl til eller efter aftale tlf mobil Thorkil Grøn privat Telefax Bil tlf Peter Grøn Mobil mail:

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Udkast. Teknologiliste til tilskudsordningen "Investeringer i fiskefartøjer"

Udkast. Teknologiliste til tilskudsordningen Investeringer i fiskefartøjer Teknologiliste til tilskudsordningen "Investeringer i fiskefartøjer" Marts 2015 1. Indsatsområde: Teknologier der forbedrer størrelses- og artsselektiviteten i fiskeredskaber... 3 2. Indsatsområde: Investeringer

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Teknologiliste til tilskudsordningen "Investeringer i fiskefartøjer" Udarbejdet af DTU Aqua

Teknologiliste til tilskudsordningen Investeringer i fiskefartøjer Udarbejdet af DTU Aqua Teknologiliste til tilskudsordningen "Investeringer i fiskefartøjer" Udarbejdet af DTU Aqua April 2015 Forord Denne rapport er udarbejdet af DTU Aqua i henhold til en kontrakt om teknisk bistand med NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48 Kapitel 3 side 48 Fiskeri med not Fiskeri med not kom temmelig sent ind i den danske fiskerflåde. Fiskeriet kræver meget store fartøjer og redskaber, og foregår kun efter pelagiske fisk og stimefisk som

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere

Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april

Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april 24-04-2003 Havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april 4½ MILLION TIL BEDRE ARBEJDSMILJØ Der er afsat 300.000 til paravaner

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik Kapitel 5 side 85 Fiskeri med garn Fiskeri med garn eller garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Især danske fiskere har i mange år udøvet garnfiskeri. Både fra kysten og senere på

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juni 2014 Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Nordania Leasing og Danske Leasing er gået sammen. Se, hvad

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber Juni 2010 Dansk Fartøjsforsikring A/S NYT FRA DFFF ruster sig til fremtiden Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber i EU. DFFF s

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 UDFORDRINGEN De forskellige danske havne havde tidligere problemer med at administrere de fiskekasser, der cirkulerede

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen:

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Fra stewardessekaffe til genial emballage

Fra stewardessekaffe til genial emballage Fra stewardessekaffe til genial emballage Vi er i starten af 90 erne i en flyver. Jakob Vangby har netop bestilt en kop kaffe, og kigger nervøst på bakken med den skoldhede kaffe. Bakken har slagside,

Læs mere

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde.

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde. Gleistein tovværk, vejledende prisliste, april 2006. Alle priser er ekskl. Moms. Side 1 af 8 VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100 Kapitel 6 side 100 Fiskeri med bundgarn Bundgarnsfiskeri er en helt speciel form for fiskeri. Et bundgarn er en fælde, som fisken svømmer ind i, men ikke kan komme ud af igen. Bundgarnsfiskeri er udviklet

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Spindler med neopren puder Mulighed for at indstille benene i 5 forskellige positioner: Lodret, 12 og 25 gr. ind, 10

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-11-1. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen

Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-11-1. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-11-1 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfatter: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i samarbejde med erhvervets parter m.fl. Projektet

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Leverandør til sundhedssektoren siden 1964. Siger det vi gør...

Leverandør til sundhedssektoren siden 1964. Siger det vi gør... Siger det vi gør... Leverandør til sundhedssektoren siden 1964 1 1964-2009 45 år ERFARING Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S blev stiftet i 1964 og har siden været en betydende leverandør til

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Project udført af: Nordic Atlantic Co-operation Bryggjubakki 12, P.O. Box 9, FO-1 Tórshavn Faroe Islands Tel. +8 3 - Fax: +8 3459 nora@nora.fo M.V. Osprey

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25

Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25 Leif Jensen Grenaa ApS Notus manual - Side 1 af 25 Forord. Denne Notus manual er fremstillet for at give et bredere overblik over de muligheder som Notus Trawlmaster tilbyder. Vi anbefaler at der altid

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt tilbud

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Smarte virksomheder booker rejser på internettet

Smarte virksomheder booker rejser på internettet Smarte virksomheder booker rejser på internettet NORDENS FØRENDE INTERNETREJSEBUREAU Du kan spare mange penge ved at booke forretningsrejser på internettet. Hos Travellink bliver otte ud af ti forretningsrejser

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP AKKURAT DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP ÅLEN en sand verdensborger Ålen er i den grad et barn af verdenshavene. Den

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

Danske kvalitetstrapper siden 1988

Danske kvalitetstrapper siden 1988 Danske kvalitetstrapper siden 1988 BV Trappen har produceret danske kvalitetstrapper siden 1988 og er i dag en af Danmarks største trappeproducenter. Virksomheden har udviklet de fire trappebrands: BV

Læs mere

Mulige aktiviteter i lodshuset på Albuen

Mulige aktiviteter i lodshuset på Albuen Fiskeri: Mad af fisk: Fang aftensmaden ved at sætte garn, ruser, ålekroge og røgte fiskeredskaberne dagen efter. Udførlig vejledning er udarbejdet. Der findes intet bedre mad end nyfangede fjordrejer.

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Introduktion. Indhold. Vi leverer grej efter vore kunders behov.

Introduktion. Indhold. Vi leverer grej efter vore kunders behov. www.fku.dk Introduktion Vi leverer grej efter vore kunders behov. Fyns Kran Udstyr har eksisteret siden 1969, og vi har Danmarks bredeste lagerprogram inden for løft og surring. Sammen med kunderne har

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Pack and Sea A/S case story

Pack and Sea A/S case story Case story Pack and Sea A/S Pack and Sea A/S case story Asset Management FAKTABOKS Fordelene ved Asset Management Firmaer, der arbejder med returemballage (returnable transport assets), vil kunne opnå

Læs mere

Fiskerne ser tiden an

Fiskerne ser tiden an November 2008 2 Rådgivning - Revision - Banker Finanskrisen har bremset fiskernes lyst til at investere i nybygninger (Foto: Lone Hansen) Lone Hansen Kommunikationschef Tlf. 76 10 96 62 Mobil 40 36 83

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

teamtøj i eget design

teamtøj i eget design teamtøj i eget design er en tekstil virksomhed der blev etableret i 1948. Siden starten har vi fokuseret på sportstøj og elite sport. Vi har fokuseret på cykelsporten siden 1997, hvor vi startede vores

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af:

Læs mere

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning Procentregning Find et antal procent af...... 2 Procent, brøk og decimaltal... 3 Hvor mange procent udgør... 4 Find det hele... 5 Promille... 6 Moms... 7 Ændringer og forskelle i procent... 8 Procent og

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2006 41. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt

Læs mere

Her sparer du penge på værkstedsregningen

Her sparer du penge på værkstedsregningen Her sparer du penge på værkstedsregningen Din bil er gået i stykker, og du vil indhente et tilbud på reparation. Det sker hurtigst hos en værkstedsportal, har danskerne erfaret Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

Mange aktiviteter og store investeringer

Mange aktiviteter og store investeringer Fiskerbladet November 2013 Mange aktiviteter og store investeringer - og fokus på kommende Offshore aktiviteter Færdiggørelsen af Nordsøkaj følges nu op af det største uddybningsprojekt, der nogensinde

Læs mere

Ta med ud og fisk. 4 møder (2 dagsmøder og 2 alm. seniormøder) Seniorspejdere. Husk passende påklædning og madpakke.

Ta med ud og fisk. 4 møder (2 dagsmøder og 2 alm. seniormøder) Seniorspejdere. Husk passende påklædning og madpakke. X X Ta med ud og fisk Nr. 1 af 4 møder ét skema til hvert møde Oplev en dag på havnen, hvor I ser, når kutterne kommer ind med fisk, og hvor I besøger en fiskehandler. Måske kan I få lejlighed til at overvære

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Bilag. Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute

Bilag. Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute FORTØJNING BILAG Bilag Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute Foto: Walter Vervloesen (Formand for IMCS) Særlig tak til The Nautical

Læs mere

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere www.socosystem.com Palletering Indholdsfortegnelse Palleteringsrobotter Singlerobot Side 1 Komplet én-mands pakkeplads. Modulrobot Side 2 Modulrobotten har

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERVEJELSER INDEN TILMELDING TIL AUKTION... 4 1.1 PERSONLIGE OVERVEJELSER...4 1.2 MARKEDSFØRING AF EGEN HJEMMESIDE.4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør.? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere