ESE 420/430. Driftsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08"

Transkript

1 ESE 420/ Driftsvejledning K

2 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. F M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Indholdsfortegnelse A B Formålsbestemt anvendelse Beskrivelse af truck 1 Beskrivelse af anvendelse... B 1 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse... B Truck... B 3 3 Tekniske data for standardmodel... B Ydelsesdata... B Mål... B Standarder... B Anvendelsesbetingelser... B Teknisk beskrivelse - lastoptagningsaggregat... B 8 4 Afmærkningspunkter og typeskilte... B Truckens typeskilt... B 9 C Transport og første gangs idrifttagning 1 Aflæsning med kran... C 1 2 Transportsikring parkeringsbremse... C 2 3 Første idrifttagning... C 3 D Batteri - vedligeholdelse, opladning, udskiftning 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Frilæggelse af batteriet... D 2 4 Opladning af batteriet... D 3 5 Afmontering/montering af batteri... D 4 6 Førerdisplay... D DK I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer... E 2 3 Idrifttagning af trucken... E Nødstopsanordning... E 6 4 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E Kørsel, styring, nedbremsning... E Optagning og nedsætning af last... E Parkering af trucken i sikret tilstand.... E 10 5 Bjærgning af trucken i tilfælde af, at den elektriske styring svigter... E 11 6 Visningselementer... E Førerdisplay (t)... E Førerdisplayets lysflader... E 15 7 Betjeningstastatur (CANCODE) (o)... E Kodelås... E Parameter... E Parameterindstillinger... E 19 8 Ændring af truckens parametre... E 22 9 Afhjælpning af fejl... E 23 F Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse... F 1 2 Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelsen... F 1 3 Service og eftersyn... F 3 4 Servicetjekliste ESE 420/ F 4 5 Smøreplan ESE 420/ F Forbrugsstoffer... F 7 6 Anvisninger vedr. vedligeholdelse... F Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejder... F Åbning af døren til trucken o... F Opklapning af balkonen... F Kontrol af de elektriske sikringer... F Fornyet idrifttagning... F 11 7 Oplægning af trucken... F Forholdsregler før oplægning... F Forholdsregler under oplægning... F Fornyet idrifttagning efter oplægning... F 12 8 Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser... F 13 9 Endelig ud-af-drifttagning, bortskaffelse... F DK I 2

6 Bilag Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal der anvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges DK 1

7 DK

8 A Z Formålsbestemt anvendelse "Retningslinjer for formålsbestemt- og forskriftsmæssig anvendelse af truck" (fra den tyske maskinindustriforening VDMA) følger med ved leveringen af dette køretøj. Retningslinjerne er en del af denne driftsvejledning og skal absolut overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkninger. Det køretøj, der beskrives i denne driftsvejledning, er en truck konstrueret til løft og transport af lastenheder. Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes iht. angivelserne i denne driftsvejledning. Anden brug er ikke formålsbestemt brug og kan medføre skader på personer, køretøj eller materiel. Undgå frem for alt overbelastning pga. for tung eller ujævnt fordelt last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i eksplosions- og brandfarlige områder, ej heller i områder, der er rustfremkaldende eller meget støvede. M Driftsherrens forpligtelser: Driftsherre er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er driftsherren den person, som det, i henhold til den kontraktmæssige overenskomst mellem ejer og bruger af trucken, påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser. Driftsherren skal sikre sig, at køretøjet kun anvendes formålsbestemt, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred undgås. Han skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt drifts-, service- og vedligeholdelsesregler overholdes. Driftsherren skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne driftsvejledning. Hvis denne driftsvejledning ignoreres, bortfalder vores garanti. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra leverandørens kundeservice. Montering af ekstraudstyr: På- og indbygning af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider køretøjets funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Det kan derudover være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten DK A 1

9 A DK

10 B Beskrivelse af truck 1 Beskrivelse af anvendelse Denne truck er en elektrisk palleløfter med sidevendt sæde, 3 hjul, en drivenhed og elektrisk styring med servomotor. Palleløfteren er beregnet til transport af gods på et plant underlag. Der kan optages paller med åben bund eller tværbrædder uden for lasthjuls- eller rullevognsområdet. Løfteevnen kan aflæses på typeskiltet eller løfteevneskiltet Qmax. Lastgaflernes dimensioner er konstrueret til type og antal af paller eller rullevogne, der skal optages. Der er lagt stor vægt på arbejdssikkerheden og på, at førerpladsen er udformet ergonomisk korrekt. Betjeningselementerne er anbragt logisk og overskueligt og afstemt efter transportopgaven. Trucktype og løfteevne: Type ESE 420 ESE 430 Løfteevne 2000kg 3000kg 1108.DK B 1

11 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Førerdisplay 9 t Kørepedal 2 t Hydraulikstyreknap 10 t Førersæde 3 t Parkeringsbremse 11 t Løfteanordning 4 t Tændingslås 12 t Drivhjul 5 t Hovedafbryder (nødstop) 13 t Støttehjul 6 o Førerdør 14 o Kontakt nødstyringsdrift 7 t Dødemandsknap 15 o Sikkerhedssele 8 t Bremsepedal t = standardudstyr o = ekstraudstyr 1108.DK B 2

12 2.1 Truck Sikkerhedsanordninger: Lukket, glat truckkontur. Hjulene (12/13) er omgivet af en stabil påkørselsbeskyttelse. Den beskytter lasten ved sammenstød. Med tændingslåsen (4) eller hovedafbryderen (nødstop) (5) er det muligt at slukke for alle elektriske funktioner. Hvis førerdøren ikke er lukket, afbrydes kørefunktionen. Opbygning: Palleløfteren er en 4-hjuls-truck med et styret drivhjul (12) og et støttehjul (13). En balkon, som let kan åbnes, og som har integrerede armaturer, afdækningen til drivrummet samt en aftagelig klap giver gode adgangsforhold til alle aggregater for serviceteknikeren. Betjeningselementerne er placeret ergonomisk korrekt. Køredrev: Den samlede drivenhed er skruet ind i chassiset. En fast vekselstrømsmotor med en effekt på 6,0 kw driver drivhjulet (12) via en cylindrisk-konisk tandhjulsudveksling. De elektroniske kørestrømsstyringer sørger for køremotorens trinløse omdrejningstal og dermed for en ensartet, rykfri start, kraftig acceleration og en elektronisk reguleret bremsning med energigenvinding. Energigenvindingsgraden kan indstilles via LISA. Styretøj: Cylindrisk tandhjulsstyring med styredrev og som standard en fuldt elektronisk styring. Det drejeligt ophængte drev kan drejes 90 til begge sider. Betjenings- og visningselementer: Betjeningselementer og visningsinstrumenter er anbragt på overskuelig vis på førerpladsen. Hydraulikstyreknappen (2) muliggør enhåndsbetjening af funktionerne kørselsretning, løft/sænkning og horn. Derudover bruges den sammen med kørepedalen til diagonalkørsel. Førerdisplay (1) med storfladet visning i LCD-teknologi samt integreret driftstimetæller og batteriafladeindikator med løftefrakoblingsfunktion. Hydrauliksystem: Funktionerne løft og sænkning udløses vha. hydraulikstyreknappen. Når funktionen løft kobles til, starter pumpeaggregatet og pumper hydraulikolie fra olietanken til løftecylinderen. El-system: 48-volts-anlæg som toledersystem. Trinløs elektronisk kørestrømsstyring og en elektronisk servocontroller er standard. Bremsesystem: Det elektriske bremsesystem består af to uafhængige bremsesystemer. Når der trædes på bremsepedalen, indledes en modstrømsbremsning af køremotoren. En parkeringsbremse aktiveres elektrisk og virker mekanisk (trykfjeder) på en magnetbremse, der er monteret på drevet. Denne bremse anvendes også til nødopbremsninger. En advarselsindikator lyser, hvis parkeringsbremsen er trukket. Fejl i styre- og bremsesystemet vises på førerdisplayet DK B 3

13 Nødstop-sikkerhedskoncept: Nødstop aktiveres af bremsestyringen. Servostyringen udsender et systemstatus-signal, som overvåges af bremsestyringen. Hvis der ikke kommer et signal, eller hvis der registreres fejl, indledes en nedbremsning af trucken til stilstand. Nødstoppet vises af kontrolindikatorer på førerdisplayet. Hver gang der tændes for trucken, foretager systemet en selvtest, som kun frigiver parkeringsbremsen (= nødstop), hvis kontrollen af truckens funktionsdygtighed har haft et positivt resultat DK B 4

14 3 Tekniske data for standardmodel Z Angivelse af tekniske data iht. VDI Ret til tekniske ændringer og udvidelser forbeholdes. 3.1 Ydelsesdata Betegnelse ESE 420 ESE 430 Q Nominel løfteevne kg c Lastens tyngdepunktsafstand ved standardgaffellængde * ) mm Kørehastighed med/uden nom. last Løftehastighed med/uden nom. last Sænkehastighed med/uden nom. last 14,0/14,0 13,0**)/13,0**) * ) Ensartet belastning over hele gaflens længde. **) Gaffeloverhæng > ,0/14,0 13,0**)/13,0**) km/h 5,6/6,0 5,6/6,0 cm/s 5,2 / 5,0 5,2 / 5,0 cm/s x l Q h l 2 y m 2 h 13 L b 2 b 10 e b l x 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg Q Q Q Q h l 2 y m 2 h 13 L b11 a_ 2 W a 105 a_ DK A st B 5

15 3.2 Mål (alle mål i mm) Betegnelse ESE 420 ESE 430 h 3 Løft h 7 Sædehøjde h 13 Sænket højde på lastgaffel l 1 Længde i alt l 2 Længde forkonstruktion b 2 Truckens bredde b 5 Udvendig gaffelafstand 520/ b 10 Sporbredde, drev b 11 Sporbredde, lastdel W a Venderadius A st Bredde på arbejdsgang ved paller 800 x 1200 på langs a Sikkerhedsafstand Egenvægt: Se truckens typeskilt 1108.DK B 6

16 3.3 Standarder Vedvarende lydtryksniveau:68 db(a) Z i henhold til DS/EN i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der findes ved sammenregning af støjværdierne for løft, kørsel og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Vibration: 0,96 m/s 2 Z iht. DS/EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved overkørsel af forhindringer med konstant hastighed. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser og støjimmunitet overholdes, og at der er foretaget kontrol for afladning af statisk elektricitet iht. DS/EN samt de her nævnte normative henvisninger. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. 3.4 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur - under drift 5 C op til 40 C Ved permanent anvendelse under ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighed kræves specielt udstyr og særlig godkendelse DK B 7

17 3.5 Teknisk beskrivelse - lastoptagningsaggregat Løfteanordning: Løfteanordningen (11) med lastegaflen er forbundet med rammen over løftecylinderen og løftestangssystemet. Lastgaflen hæves ved at køre løftecylinderen ud, mens løftestangssystemet drejer lasthjulsholderen. 4 Afmærkningspunkter og typeskilte 15 Qmax 3000kg Pos. Betegnelse 15 Truckens typeskilt 16 Løfteevne Qmax 17 Løftepunkt til læsning med kran 18 Skilt "Fare for indeklemning" 19 Kontrolmærkat (o) 1108.DK B 8

18 4.1 Truckens typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 20 Type 26 Producent-logo 21 Serie-nr. 27 Batterivægt min./maks. i kg 22 Nominel løfteevne i kg 28 Ydelse i kw 23 Batterispænding i V 29 Lasttyngdepunktsafstand i mm 24 Egenvægt uden batteri 30 Byggeår 25 Producent 31 Option Z Angiv serienummer (21) ved spørgsmål vedr. trucken og ved bestilling af reservedele DK B 9

19 B DK

20 C Transport og første gangs idrifttagning 1 Aflæsning med kran M Benyt udelukkende løfteudstyr med tilstrækkelig løfteevne (læssevægt, se truckens typeskilt). M Fjern blindproppen på lastdelen, og drej to ringskruer (1) i. For at laste trucken ved hjælp af kranudstyr skal lastkrogene i begge sider hænges ind i ringskruerne (1) og løfteanordningen (2). Parker trucken i sikret tilstand (se kapitel E). Sørg for at sikre trucken med kiler, så den ikke kan rulle væk! Fastgør kranudstyret i løftepunkterne på en sådan måde, at det under ingen omstændigheder kan skride, og således at det ikke berører påmonterede dele under løftet DK C 1

21 2 Transportsikring parkeringsbremse F Hvis en truck leveres uden batteri eller med et batteri, der ikke er opladet, skal transportsikringen (2 x M5) fjernes, inden den tages i brug. Transportsikringen er beregnet til låsning af den trykfjeder, der aktiverer parkeringsbremsen, så trucken ikke er bremset, når der ikke er strøm på. Den består af to skruer, som er skruet ind i magnetbremsen (på køremotoren). Herved forhindres, at trykfjederen aktiverer bremsen. Fjernelse af transportsikringer: Skub førersædet ud af føringen i retning af rattet. Tag stikket til ventilatoren på sædekappen ud. Fjern sædekappen (se kapitel F). Tag det topolede stik på magnetbremsen ud. Skru bremseløsningsskruerne ud af magnetbremsen, og skru dem ind i borehullerne i drevpladen. Bremsen er nu gjort strømløs. Trucken kan ikke skubbes, når der ikke er batteri i. Sæt det to-polede stik på magnetbremsen i. Monter sædekappen. Sæt stikket til ventilatoren på sædekappen i. Placer førersædet i føringen. Monter batteriet, og slut det til. Tænd på hovedafbryderen og tændingslåsen. Trucken er nu klar til drift DK C 2

22 Flytning af trucken uden batteri Træk batteristikket ud. Skub førersædet ud af føringen i retning af rattet. Tag stikket til ventilatoren på sædekappen ud. Fjern sædekappen (se kapitel F). Tag det topolede stik på magnetbremsen ud. Skru bremseløsningsskruerne ud af drevpladen, og skru dem ind i borehullerne på magnetbremsen. Z M Z Bremsen er nu frigjort uden strøm. Trucken kan ikke trækkes eller skubbes, når der ikke er batteri i. Når forskydningen er afsluttet, skal bremseløsningsskruerne fjernes igen. Skru bremseløsningsskruerne ud af magnetbremsen, og skru dem ind i borehullerne i drevpladen. Sæt det to-polede stik på magnetbremsen i. Monter sædekappen. Sæt stikket til ventilatoren på sædekappen i. Placer førersædet i føringen. Sæt batteristikket i. Slå NØDSTOP-knappen og tændingslåsen til. Trucken er nu klar til drift. 3 Første idrifttagning F M Kontrollér, inden trucken tages i brug, at masten er monteret korrekt, og at hydraulikledningerne i grænsefladen grundmaskine/mast er forbundet korrekt. Trucken må kun køres med batteristrøm! Ensrettet vekselstrøm vil beskadige de elektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (forlængerledninger) skal være kortere end 6 m. Foretag følgende for at gøre trucken driftsklar efter levering eller transport: Z Z Monter i givet fald batteriet, undgå at beskadige batterikablet. Oplad batteriet (se kapitel D). Fjern parkeringsbremsens transportsikring om nødvendigt. Tag trucken i brug som foreskrevet (se kapitel E). Hvis trucken leveres uden batteri, kan den kun styres med håndsvinget (se kapitel E, afsnittet "Bjærgning af trucken"). Efter første ibrugtagning kan der opstå let bremseslæbestøj DK C 3

23 C DK

24 D Batteri - vedligeholdelse, opladning, udskiftning 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Inden arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand (se kapitel E). Servicepersonale: Opladning, vedligeholdelse og udskiftning af batterier må kun foretages af personale, der er uddannet til dette. Denne driftsvejledning samt forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation skal overholdes under arbejdet. Brandsikringsforanstaltninger: Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. Der må ikke være brændbare stoffer eller gnistdannende driftsmidler inden for en afstand på mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal være ventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar. Vedligeholdelse af batteriet: Cellelågene i batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, let indsmurt i fedt og godt fastspændt. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en skridsikker isoleringsmåtte. M F M F Bortskaffelse af batteriet: Overhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse af batterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse. Sørg for, at batterikablet ikke kan blive beskadiget, når batteridækslet lukkes. Batterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Derfor skal der bæres sikkerhedstøj og øjenbeskyttelse ved al slags arbejde på batterierne. Undgå enhver kontakt med batterisyre. Er batterisyren alligevel kommet på tøjet, på huden eller i øjnene, skal de pågældende områder straks skylles med rigeligt rent vand. Søg læge ved kontakt med hud eller øjne. Neutraliser spildt batterisyre omgående. Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse. Batteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens driftssikkerhed. Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten DK D 1

25 2 Batterityper Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens anvendelse. I nedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilke kombinationer der er standardkombinationer: 48V - PzS - batteri, næsten vedligeholdelsesfrit 48V - PzS - batteri, vedligeholdelsesfrit 560 Ah 560 Ah F Batteriets vægt fremgår af dets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en skridsikker isoleringsmåtte. Batteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens stabilitet. Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten. 3 Frilæggelse af batteriet F Parkér trucken i sikret tilstand (se kapitel E). Både truck og ladeaggregat skal være slukket, når batteristikket sætte i og tages ud af stikkontakten. Åbn om nødvendigt døren. Fjern unbrakoskruerne (1). Klap balkonen (2) op DK D 2

26 4 Opladning af batteriet F F Parkér trucken i sikret tilstand (se kapitel E). Under opladningen af det næsten vedligeholdelsesfri batteri skal battericellernes overflader ligge frit for at sikre tilstrækkelig udluftning. Ved det vedligeholdelsesfri batteri er dette ikke nødvendigt. Der må ikke lægges genstande af metal på batteriet. Før opladningen skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synlige skader. Forbind batteriladestationens ladekabel (4) med batteristikket (3), og tænd for ladeaggregatet. Oplad batteriet iht. til forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation. Overhold sikkerhedsbestemmelser fra producenten af batteri og ladestation DK D 3

27 5 Afmontering/montering af batteri F F F Frilæg batteriet (se afsnit 3). For at undgå kortslutning skal batterier med åbne poler eller tilslutninger tildækkes med en gummimåtte. Sørg for, at løfteevnen er stor nok, hvis der bruges kran ved skift af batteriet (se batterivægt på batteriets typeskilt i batterikassen). Kranudstyret skal udøve et lodret træk for ikke at trykke batterikassen sammen. Anbring hagerne således at de ikke kan falde ned på battericellerne, når krangrejet er slapt. Sæt kranudstyret på (5). Løft batteriet ud. Ved udskiftning af batteriet skal det nye batteri være af samme type. Ekstralodder må ikke fjernes, og deres placering må ikke ændres. Monteringen foretages i omvendt rækkefølge. Efter monteringen skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synlige skader DK D 4

28 6 Førerdisplay M Batteriafladeindikator: Batteriets ladetilstand (7) vises på førerdisplayet. Standardindstillingen af batteriafladeindikator/batteriafladningsovervågningen sker ud fra standardbatterier Når et batteri er afladet til det tilladte afladningsniveau, vises batterisymbolet tomt. Z Batteriafladningsovervågning: Hvis restkapaciteten underskrides, kobles funktionen "løft" fra. Dette vises på displayet. Funktionen "løft" frigives først igen, når det tilsluttede batteri er opladet til mindst 70%. Klokkeslæt: Over batterisymbolet vises klokkeslættet (8). Køreprogram: Det aktuelt benyttede køreprogram (10) vises i displayets højre side. Driftstimer: Antallet af driftstimer (11) siden sidste reset vises under batterisymbolet DK D 5

29 D DK

30 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse: Trucken må kun benyttes af egnede personer med truckførercertifikat, som over for driftsherren eller dennes repræsentant har bevist deres evne til at køre og håndtere laster, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. Førerens rettigheder, pligter og regler for brug af trucken: Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret i betjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsvejledning. Han skal gives de nødvendige rettigheder. Ved truck, som anvendes med gående fører, skal der bruges sikkerhedssko ved betjeningen. Uvedkommendes brug af trucken forbudt: Føreren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor trucken er i brug. Det er hans pligt at forbyde uvedkommende personer at køre med eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Beskadigelser og mangler: Beskadigelser og andre fejl på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meldes til den tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. ved slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er blevet repareret forskriftsmæssigt. Reparationer: Føreren må ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. Han må under ingen omstændigheder tage sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. F Fareområde: Fareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsudstyr (f.eks. gafler eller påbygningsaggregater) eller det gods, der skal transporteres. Hertil hører også det område, der kan nås af gods, der falder ned, eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder ned. Uvedkommende personer skal bortvises fra fareområdet. Ved personfare skal der afgives advarselstegn rettidigt. Hvis uvedkommende personer til trods for advarslen ikke forlader fareområdet, skal trucken omgående standses. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarsler, der beskrives her DK E 1

31 2 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer Pos. Betjenings-/ Funktion visningselement 1 Rat t Styring af trucken i ønsket retning 2 Førerdisplay t Visning af vigtige køre- og løfteparametre, advarselsvisninger, oplysninger om fejlbetjening og servicevisninger (se afsnit 5) 3 Kontakt - o Til- og frakobling af førersædevarmesystemet. førersædevarme 4 Kontrollampe - sneglefart t Når lampen lyser, er førersædevarmen tilsluttet 5 Kontakt - sneglefart t Til- og frakobling af sneglefart 6 Hydraulikstyreknap t Løfte og sænke, skubbe og dreje 7 Tast, advarselssignal t Udløser et advarselssignal ved aktivering 8 Retningsvender t Forvalg af ønsket kørselsretning 9 Kontakt, t Aktivering/deaktivering af parkeringsbremse parkeringsbremse 10 Tændingslås t Til til- og frakobling af truckens batterispænding. Rød nøgle (nr. 702): - Til føreren Grå nøgle (nr. 738): - Til service og værksted 11 Hovedafbryder (nødstop) t Strømkredsen afbrydes, alle elektriske funktioner kobles fra, og trucken tvangsbremses 12 Kontrollampe - nødstyredrift t Viser ved at lyse op, at nødstyringsdriften er koblet til 13 Kontrollampe - førersædevarme o Viser ved at lyse op, at førersædevarmen er koblet til 14 Dødemandsknap t Dødemandsknap aktiveret Truck klar til kørsel Dødemandsknap frigivet: Trucken bremser 15 Kørepedal t Kørehastigheden reguleres trinløst 16 Bremsepedal t Trucken bremses 17 Førersæde t Indstil ved hver kørsel Håndtag til indstilling i længden 18 Båndskivestøtte t Individuel tilpasning af rygpolstringen 19 Indstilling af ryglæn t Ryglænet på førersædet kan indstilles 20 Førersæde sædeaffjedring t Indstilling af førerens vægt for optimal sædeaffjedring. Den indstillede vægt vises t = standardudstyr o = ekstraudstyr 0706.DK E 2

32 DK E 3

33 3 Idrifttagning af trucken F Trucken må først tages i brug, betjenes eller benyttes til løft af gods, når føreren har sikret sig, at der ikke er personer inden for farezonen. Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Z Z F Z Gå hele trucken efter (især hjul og lastoptagningsaggregater) for synlige beskadigelser. Se efter, om batteri og kabler sidder fast. Indstilling af førersædet For at få en optimal sædeaffjedring, skal førersædet være indstillet til førerens vægt. Indstil førerens vægt ved ubelastet førersæde Klap vægtindstillingsgrebet (20) fremad, og indstil førervægten (kan aflæses i ruden). Sæt vægtindstilllingsgrebet i udgangsposition. Tag plads på førersædet. Træk låsegrebet til indstilling i længden (17) opad, og skub førersædet frem eller tilbage, indtil den rigtige sædeposition er nået. Få låsegrebet til at gå i indgreb. Drej håndhjulet (18) mod højre eller venstre for at tilpasse rygpolstringen individuelt. Træk i grebet (19) til indstilling af ryglænet. Bring ryglænet i den ønskede position, og slip grebet igen. Hæv førersædet til den ønskede højde, og lad det gå i indgreb. Hvis førersædet hæves til over det sidste niveau (anslag), sænkes førersædet til den nederste position. Førersædets låsemekanisme skal gå helt i indgreb i den indstillede position. Førersædets indstilling må ikke ændres under kørslen! Den beskrevne førersædeindstilling gælder for standardmodellen. Til andre udførelser anvendes beskrivelsen af indstillingen fra den pågældende producent. Sørg ved indstillingen for, at det er let at komme til de forskellige betjeningselementer DK E 4

34 F Brug af sikkerhedssele Brug sikkerhedssele (21) hver gang, du kører! Selelåsen skal låse med et klik. Læg sikkerhedsselen (21) over hoften, så den sidder stramt og ikke er snoet (og læg den ikke over faste eller skrøbelige genstande i lommerne på tøjet). Sikkerhedsselen (21) skal sidde så stramt som muligt om hoften. Åbning af sikkerhedsselen F Z Tryk på den røde tast i låsedelen. Sikkerhedsselen (21) må ikke sidde, så den klemmer eller gnaver mod skarpe kanter. Tilkobling af trucken Når trucken er parkeret, kan der opstå flade steder på dækkenes slidbaner. Disse flade steder forsvinder igen efter kort tids kørsel. Træk hovedafbryderen (11) ud. Sæt nøglen i tændingslåsen (10), og drej den mod højre til anslag i position "I". Afprøv advarselssignalets (7) funktion. Trucken er nu klar til drift. Den disponible batterikapacitet vises på førerdisplayet (2). Kontrollér, at bremsepedalen (15) og parkeringsbremsen (9) virker (se afsnit 4.2). Den aktuelle styrestilling (2) vises på førerdisplayet DK E 5

35 3.1 Nødstopsanordning Z Trucken skal være udstyret med en nødstopsanordning. Servocontrolleren foretager automatisk et sikkerhedstjek, når der tændes på hovedafbryderen (11) og tændingslåsen (10). Udløsning af nødstop Hvis der sker en fejl i styresystemet under kørslen, der påvirker førerens sikkerhed, sker der automatisk en kontrolleret nedbremsning af trucken til stilstand. Reset af nødstop m Slå hovedafbryder og tændingslås fra og til igen. Hvis trucken efter udløsning af nødstop står i et fareområde eller en reolgang, kan den kun bjærges ved, at den køres væk vha. den mekaniske reservestyring (se afsnit 6)! 0706.DK E 6

36 4 Arbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler for kørsel Kørselsveje og arbejdsområder: Der må kun køres på veje, der er godkendt til kørsel. Uvedkommende må ikke opholde sig i arbejdsområdet. Lasten må kun lagres på de steder, der er beregnet hertil. Forholdsregler under kørsel: Føreren skal tilpasse kørehastigheden til de lokale forhold. Han skal køre langsomt f.eks. i sving, til og i smalle passager, ved kørsel igennem svingdøre, på steder med dårligt udsyn. Der skal altid holdes sikker bremseafstand til forankørende køretøjer, og føreren skal altid have fuld kontrol over trucken. Pludselig standsning (bortset fra i nødstilfælde), hurtige vendinger, overhaling på farlige steder eller steder med dårligt udsyn er forbudt. Det er forbudt at læne sig eller række ud af arbejds- og betjeningsområdet. Udsyn under kørslen: Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Ved transport af gods, der mindsker udsynet, skal trucken køres med lasten bagpå. Er dette ikke muligt, skal der gå en anden person foran trucken og dirigere. Kørsel på stigninger og skråninger: Der må kun køres på stigninger eller skråninger, hvis disse er bestemt til at være færdselsårer samt er rene og giver et godt vejgreb. Desuden skal det iht. truckens tekniske specifikationer være sikkert at køre på dem. Godset skal altid transporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Trucken må ikke vendes, køres på skrå eller parkeres på skråninger. Der skal endvidere altid køres med nedsat hastighed, og føreren skal hele tiden være klar til at bremse. Kørsel ind i elevatorer eller ud på læssebroer: Der må kun køres ind i elevatorer eller ud på læssebroer, hvis disse har en tilstrækkelig bæreevne, hvis de er konstrueret til, at der køres på dem, og hvis de er godkendt hertil af driftsherren. Disse forhold skal undersøges på forhånd. Trucken skal køres ind i en elevator med lastenheden forrest og stilles i en position, hvor den ikke berører skaktens vægge. Personer, der kører med i elevatoren, må først betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal forlade elevatoren før trucken. Transportgodsets beskaffenhed: Der må kun transporteres forskriftsmæssigt sikret last. Der må aldrig transporteres gods, der er stablet højere end til toppen af gaffelslæden eller lastbeskyttelsesgitteret. Bugsering af anhængere: Den angivne maksimale påhængsvognsvægt for trucken ved brug af anhængere hhv. uden og/eller med bremser må ikke overskrides. Lasten på anhængeren skal være sikret korrekt og må ikke overskride de tilladte mål for vejene. Efter tilkobling skal føreren inden kørsel kontrollere, at anhængerkoblingen er sikret, så den ikke kan gå løs. Trækkende truck skal køres, så sikker kørsel og nedbremsning af vogntoget er sikret ved alle kørselsbevægelser DK E 7

ECE 310. Driftsvejledning 03.08- 51080937 07.08

ECE 310. Driftsvejledning 03.08- 51080937 07.08 ECE 310 Driftsvejledning 03.08- K 51080937 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Driftsvejledning 12.06- K 51051913 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE

Læs mere

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08 HC 110 12.05 - Driftsvejledning K 51109745 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EJD 220/220 XL. Driftsvejledning 05.05 - 50469512 07.08

EJD 220/220 XL. Driftsvejledning 05.05 - 50469512 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Driftsvejledning K 50469512 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

EJC 110/112. Driftsanvisning 01.05 - 50444133 03.07

EJC 110/112. Driftsanvisning 01.05 - 50444133 03.07 EJC 110/112 01.05 - Driftsanvisning K 50444133 03.07 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ERE 120. Driftsvejledning 09.05- 50466109 04.08

ERE 120. Driftsvejledning 09.05- 50466109 04.08 ERE 120 09.05- Driftsvejledning K 50466109 04.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Driftsanvisning 50287407 12.14 AMX 10 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07 EJD K18 02.05 - Driftsvejledning K 51056287 03.07 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ESD 220. Driftsanvisning 01.05- 50453661 07.08

ESD 220. Driftsanvisning 01.05- 50453661 07.08 ESD 220 01.05- Driftsanvisning K 50453661 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Driftsanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Driftsanvisning K 51093153 02.11 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERE 120

Læs mere

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Driftsanvisning 51069886 07.12 K ETV C16 ETV C20 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Fabrikant eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07 EKS 110 07.04 - Driftsvejledning K 50430014 11.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EJC M10. Driftsanvisning 05.09 - 51145326 05.09

EJC M10. Driftsanvisning 05.09 - 51145326 05.09 EJC M10 05.09 - Driftsanvisning K 51145326 05.09 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Driftsanvisning 51133143 11.14 K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

EFG 213-320. Driftsvejledning 06.08- 51099992 07.11

EFG 213-320. Driftsvejledning 06.08- 51099992 07.11 EFG 213-320 06.08- Driftsvejledning K 51099992 07.11 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

EJC B14 / B16. Driftsanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Driftsanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Driftsanvisning 50470437 03.11 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 11.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 11.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ETV Q20/Q25. Driftsanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Driftsanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Driftsanvisning K 51171586 06.15 K 4 Vigtige oplysninger for transport og for montering af løftestativer ved gaffeltrucks med slædemast Transport Transporten kan alt efter løftestativets

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

EFG 110-115. Driftsanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Driftsanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Driftsanvisning 51151444 11.14 K EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type

Læs mere

ESE 533. Driftsanvisning 03.10 - 11.14

ESE 533. Driftsanvisning 03.10 - 11.14 ESE 533 03.10 - Driftsanvisning K 51211198 11.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ESE 533

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Driftsanvisning K 51118831 01.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ES 570

Læs mere

EZS 130. Driftsanvisning 08.09 - 10.15 EZS 130

EZS 130. Driftsanvisning 08.09 - 10.15 EZS 130 EZS 130 08.09 - Driftsanvisning 51132947 10.15 EZS 130 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Driftsanvisning K 50428250 09.10 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERD 220

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

EFG 425-430. Driftsanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Driftsanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Driftsanvisning 51151500 11.11 K EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

EJD 220. Driftsanvisning 01.10 - 08.15

EJD 220. Driftsanvisning 01.10 - 08.15 EJD 220 01.10 - Driftsanvisning K 51132780 08.15 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EJD 220

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

EME 114. Driftsanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Driftsanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Driftsanvisning 51126153 12.14 K EME 114 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

ETX 513/515 inkl. KH. Driftsvejledning 10.04 52029813 07.08

ETX 513/515 inkl. KH. Driftsvejledning 10.04 52029813 07.08 ETX 513/515 inkl. KH 10.04 Driftsvejledning K 52029813 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

EJC 110/112/212. Driftsanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Driftsanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Driftsanvisning 51222928 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

EMC 110/B 10. Driftsanvisning 06.96- 10003624 07.08

EMC 110/B 10. Driftsanvisning 06.96- 10003624 07.08 EMC 110/B 10 06.96- Driftsanvisning K 10003624 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

EKS 310k/310. Driftsvejledning 07.04 - 52025065 07.08

EKS 310k/310. Driftsvejledning 07.04 - 52025065 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Driftsvejledning K 52025065 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Højdeforvalg. Driftsanvisning 09.11 - 09.11

Højdeforvalg. Driftsanvisning 09.11 - 09.11 Højdeforvalg 09.11 - Driftsanvisning K 51235481 09.11 Forord Bemærkninger til driftsanvisningen For at kunne anvende højdeforvalget sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

EKS 208-312. Driftsanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Driftsanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Driftsanvisning 51121628 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Driftsanvisning 51141061 07.15 K EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere