ESE 420/430. Driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08"

Transkript

1 ESE 420/ Driftsvejledning K

2 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. F M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Indholdsfortegnelse A B Formålsbestemt anvendelse Beskrivelse af truck 1 Beskrivelse af anvendelse... B 1 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse... B Truck... B 3 3 Tekniske data for standardmodel... B Ydelsesdata... B Mål... B Standarder... B Anvendelsesbetingelser... B Teknisk beskrivelse - lastoptagningsaggregat... B 8 4 Afmærkningspunkter og typeskilte... B Truckens typeskilt... B 9 C Transport og første gangs idrifttagning 1 Aflæsning med kran... C 1 2 Transportsikring parkeringsbremse... C 2 3 Første idrifttagning... C 3 D Batteri - vedligeholdelse, opladning, udskiftning 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Frilæggelse af batteriet... D 2 4 Opladning af batteriet... D 3 5 Afmontering/montering af batteri... D 4 6 Førerdisplay... D DK I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer... E 2 3 Idrifttagning af trucken... E Nødstopsanordning... E 6 4 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E Kørsel, styring, nedbremsning... E Optagning og nedsætning af last... E Parkering af trucken i sikret tilstand.... E 10 5 Bjærgning af trucken i tilfælde af, at den elektriske styring svigter... E 11 6 Visningselementer... E Førerdisplay (t)... E Førerdisplayets lysflader... E 15 7 Betjeningstastatur (CANCODE) (o)... E Kodelås... E Parameter... E Parameterindstillinger... E 19 8 Ændring af truckens parametre... E 22 9 Afhjælpning af fejl... E 23 F Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse... F 1 2 Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelsen... F 1 3 Service og eftersyn... F 3 4 Servicetjekliste ESE 420/ F 4 5 Smøreplan ESE 420/ F Forbrugsstoffer... F 7 6 Anvisninger vedr. vedligeholdelse... F Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejder... F Åbning af døren til trucken o... F Opklapning af balkonen... F Kontrol af de elektriske sikringer... F Fornyet idrifttagning... F 11 7 Oplægning af trucken... F Forholdsregler før oplægning... F Forholdsregler under oplægning... F Fornyet idrifttagning efter oplægning... F 12 8 Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser... F 13 9 Endelig ud-af-drifttagning, bortskaffelse... F DK I 2

6 Bilag Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal der anvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges DK 1

7 DK

8 A Z Formålsbestemt anvendelse "Retningslinjer for formålsbestemt- og forskriftsmæssig anvendelse af truck" (fra den tyske maskinindustriforening VDMA) følger med ved leveringen af dette køretøj. Retningslinjerne er en del af denne driftsvejledning og skal absolut overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkninger. Det køretøj, der beskrives i denne driftsvejledning, er en truck konstrueret til løft og transport af lastenheder. Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes iht. angivelserne i denne driftsvejledning. Anden brug er ikke formålsbestemt brug og kan medføre skader på personer, køretøj eller materiel. Undgå frem for alt overbelastning pga. for tung eller ujævnt fordelt last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i eksplosions- og brandfarlige områder, ej heller i områder, der er rustfremkaldende eller meget støvede. M Driftsherrens forpligtelser: Driftsherre er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er driftsherren den person, som det, i henhold til den kontraktmæssige overenskomst mellem ejer og bruger af trucken, påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser. Driftsherren skal sikre sig, at køretøjet kun anvendes formålsbestemt, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred undgås. Han skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt drifts-, service- og vedligeholdelsesregler overholdes. Driftsherren skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne driftsvejledning. Hvis denne driftsvejledning ignoreres, bortfalder vores garanti. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra leverandørens kundeservice. Montering af ekstraudstyr: På- og indbygning af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider køretøjets funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Det kan derudover være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten DK A 1

9 A DK

10 B Beskrivelse af truck 1 Beskrivelse af anvendelse Denne truck er en elektrisk palleløfter med sidevendt sæde, 3 hjul, en drivenhed og elektrisk styring med servomotor. Palleløfteren er beregnet til transport af gods på et plant underlag. Der kan optages paller med åben bund eller tværbrædder uden for lasthjuls- eller rullevognsområdet. Løfteevnen kan aflæses på typeskiltet eller løfteevneskiltet Qmax. Lastgaflernes dimensioner er konstrueret til type og antal af paller eller rullevogne, der skal optages. Der er lagt stor vægt på arbejdssikkerheden og på, at førerpladsen er udformet ergonomisk korrekt. Betjeningselementerne er anbragt logisk og overskueligt og afstemt efter transportopgaven. Trucktype og løfteevne: Type ESE 420 ESE 430 Løfteevne 2000kg 3000kg 1108.DK B 1

11 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Førerdisplay 9 t Kørepedal 2 t Hydraulikstyreknap 10 t Førersæde 3 t Parkeringsbremse 11 t Løfteanordning 4 t Tændingslås 12 t Drivhjul 5 t Hovedafbryder (nødstop) 13 t Støttehjul 6 o Førerdør 14 o Kontakt nødstyringsdrift 7 t Dødemandsknap 15 o Sikkerhedssele 8 t Bremsepedal t = standardudstyr o = ekstraudstyr 1108.DK B 2

12 2.1 Truck Sikkerhedsanordninger: Lukket, glat truckkontur. Hjulene (12/13) er omgivet af en stabil påkørselsbeskyttelse. Den beskytter lasten ved sammenstød. Med tændingslåsen (4) eller hovedafbryderen (nødstop) (5) er det muligt at slukke for alle elektriske funktioner. Hvis førerdøren ikke er lukket, afbrydes kørefunktionen. Opbygning: Palleløfteren er en 4-hjuls-truck med et styret drivhjul (12) og et støttehjul (13). En balkon, som let kan åbnes, og som har integrerede armaturer, afdækningen til drivrummet samt en aftagelig klap giver gode adgangsforhold til alle aggregater for serviceteknikeren. Betjeningselementerne er placeret ergonomisk korrekt. Køredrev: Den samlede drivenhed er skruet ind i chassiset. En fast vekselstrømsmotor med en effekt på 6,0 kw driver drivhjulet (12) via en cylindrisk-konisk tandhjulsudveksling. De elektroniske kørestrømsstyringer sørger for køremotorens trinløse omdrejningstal og dermed for en ensartet, rykfri start, kraftig acceleration og en elektronisk reguleret bremsning med energigenvinding. Energigenvindingsgraden kan indstilles via LISA. Styretøj: Cylindrisk tandhjulsstyring med styredrev og som standard en fuldt elektronisk styring. Det drejeligt ophængte drev kan drejes 90 til begge sider. Betjenings- og visningselementer: Betjeningselementer og visningsinstrumenter er anbragt på overskuelig vis på førerpladsen. Hydraulikstyreknappen (2) muliggør enhåndsbetjening af funktionerne kørselsretning, løft/sænkning og horn. Derudover bruges den sammen med kørepedalen til diagonalkørsel. Førerdisplay (1) med storfladet visning i LCD-teknologi samt integreret driftstimetæller og batteriafladeindikator med løftefrakoblingsfunktion. Hydrauliksystem: Funktionerne løft og sænkning udløses vha. hydraulikstyreknappen. Når funktionen løft kobles til, starter pumpeaggregatet og pumper hydraulikolie fra olietanken til løftecylinderen. El-system: 48-volts-anlæg som toledersystem. Trinløs elektronisk kørestrømsstyring og en elektronisk servocontroller er standard. Bremsesystem: Det elektriske bremsesystem består af to uafhængige bremsesystemer. Når der trædes på bremsepedalen, indledes en modstrømsbremsning af køremotoren. En parkeringsbremse aktiveres elektrisk og virker mekanisk (trykfjeder) på en magnetbremse, der er monteret på drevet. Denne bremse anvendes også til nødopbremsninger. En advarselsindikator lyser, hvis parkeringsbremsen er trukket. Fejl i styre- og bremsesystemet vises på førerdisplayet DK B 3

13 Nødstop-sikkerhedskoncept: Nødstop aktiveres af bremsestyringen. Servostyringen udsender et systemstatus-signal, som overvåges af bremsestyringen. Hvis der ikke kommer et signal, eller hvis der registreres fejl, indledes en nedbremsning af trucken til stilstand. Nødstoppet vises af kontrolindikatorer på førerdisplayet. Hver gang der tændes for trucken, foretager systemet en selvtest, som kun frigiver parkeringsbremsen (= nødstop), hvis kontrollen af truckens funktionsdygtighed har haft et positivt resultat DK B 4

14 3 Tekniske data for standardmodel Z Angivelse af tekniske data iht. VDI Ret til tekniske ændringer og udvidelser forbeholdes. 3.1 Ydelsesdata Betegnelse ESE 420 ESE 430 Q Nominel løfteevne kg c Lastens tyngdepunktsafstand ved standardgaffellængde * ) mm Kørehastighed med/uden nom. last Løftehastighed med/uden nom. last Sænkehastighed med/uden nom. last 14,0/14,0 13,0**)/13,0**) * ) Ensartet belastning over hele gaflens længde. **) Gaffeloverhæng > ,0/14,0 13,0**)/13,0**) km/h 5,6/6,0 5,6/6,0 cm/s 5,2 / 5,0 5,2 / 5,0 cm/s x l Q h l 2 y m 2 h 13 L b 2 b 10 e b l x 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg Q Q Q Q h l 2 y m 2 h 13 L b11 a_ 2 W a 105 a_ DK A st B 5

15 3.2 Mål (alle mål i mm) Betegnelse ESE 420 ESE 430 h 3 Løft h 7 Sædehøjde h 13 Sænket højde på lastgaffel l 1 Længde i alt l 2 Længde forkonstruktion b 2 Truckens bredde b 5 Udvendig gaffelafstand 520/ b 10 Sporbredde, drev b 11 Sporbredde, lastdel W a Venderadius A st Bredde på arbejdsgang ved paller 800 x 1200 på langs a Sikkerhedsafstand Egenvægt: Se truckens typeskilt 1108.DK B 6

16 3.3 Standarder Vedvarende lydtryksniveau:68 db(a) Z i henhold til DS/EN i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der findes ved sammenregning af støjværdierne for løft, kørsel og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Vibration: 0,96 m/s 2 Z iht. DS/EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved overkørsel af forhindringer med konstant hastighed. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser og støjimmunitet overholdes, og at der er foretaget kontrol for afladning af statisk elektricitet iht. DS/EN samt de her nævnte normative henvisninger. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. 3.4 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur - under drift 5 C op til 40 C Ved permanent anvendelse under ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighed kræves specielt udstyr og særlig godkendelse DK B 7

17 3.5 Teknisk beskrivelse - lastoptagningsaggregat Løfteanordning: Løfteanordningen (11) med lastegaflen er forbundet med rammen over løftecylinderen og løftestangssystemet. Lastgaflen hæves ved at køre løftecylinderen ud, mens løftestangssystemet drejer lasthjulsholderen. 4 Afmærkningspunkter og typeskilte 15 Qmax 3000kg Pos. Betegnelse 15 Truckens typeskilt 16 Løfteevne Qmax 17 Løftepunkt til læsning med kran 18 Skilt "Fare for indeklemning" 19 Kontrolmærkat (o) 1108.DK B 8

18 4.1 Truckens typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 20 Type 26 Producent-logo 21 Serie-nr. 27 Batterivægt min./maks. i kg 22 Nominel løfteevne i kg 28 Ydelse i kw 23 Batterispænding i V 29 Lasttyngdepunktsafstand i mm 24 Egenvægt uden batteri 30 Byggeår 25 Producent 31 Option Z Angiv serienummer (21) ved spørgsmål vedr. trucken og ved bestilling af reservedele DK B 9

19 B DK

20 C Transport og første gangs idrifttagning 1 Aflæsning med kran M Benyt udelukkende løfteudstyr med tilstrækkelig løfteevne (læssevægt, se truckens typeskilt). M Fjern blindproppen på lastdelen, og drej to ringskruer (1) i. For at laste trucken ved hjælp af kranudstyr skal lastkrogene i begge sider hænges ind i ringskruerne (1) og løfteanordningen (2). Parker trucken i sikret tilstand (se kapitel E). Sørg for at sikre trucken med kiler, så den ikke kan rulle væk! Fastgør kranudstyret i løftepunkterne på en sådan måde, at det under ingen omstændigheder kan skride, og således at det ikke berører påmonterede dele under løftet DK C 1

21 2 Transportsikring parkeringsbremse F Hvis en truck leveres uden batteri eller med et batteri, der ikke er opladet, skal transportsikringen (2 x M5) fjernes, inden den tages i brug. Transportsikringen er beregnet til låsning af den trykfjeder, der aktiverer parkeringsbremsen, så trucken ikke er bremset, når der ikke er strøm på. Den består af to skruer, som er skruet ind i magnetbremsen (på køremotoren). Herved forhindres, at trykfjederen aktiverer bremsen. Fjernelse af transportsikringer: Skub førersædet ud af føringen i retning af rattet. Tag stikket til ventilatoren på sædekappen ud. Fjern sædekappen (se kapitel F). Tag det topolede stik på magnetbremsen ud. Skru bremseløsningsskruerne ud af magnetbremsen, og skru dem ind i borehullerne i drevpladen. Bremsen er nu gjort strømløs. Trucken kan ikke skubbes, når der ikke er batteri i. Sæt det to-polede stik på magnetbremsen i. Monter sædekappen. Sæt stikket til ventilatoren på sædekappen i. Placer førersædet i føringen. Monter batteriet, og slut det til. Tænd på hovedafbryderen og tændingslåsen. Trucken er nu klar til drift DK C 2

22 Flytning af trucken uden batteri Træk batteristikket ud. Skub førersædet ud af føringen i retning af rattet. Tag stikket til ventilatoren på sædekappen ud. Fjern sædekappen (se kapitel F). Tag det topolede stik på magnetbremsen ud. Skru bremseløsningsskruerne ud af drevpladen, og skru dem ind i borehullerne på magnetbremsen. Z M Z Bremsen er nu frigjort uden strøm. Trucken kan ikke trækkes eller skubbes, når der ikke er batteri i. Når forskydningen er afsluttet, skal bremseløsningsskruerne fjernes igen. Skru bremseløsningsskruerne ud af magnetbremsen, og skru dem ind i borehullerne i drevpladen. Sæt det to-polede stik på magnetbremsen i. Monter sædekappen. Sæt stikket til ventilatoren på sædekappen i. Placer førersædet i føringen. Sæt batteristikket i. Slå NØDSTOP-knappen og tændingslåsen til. Trucken er nu klar til drift. 3 Første idrifttagning F M Kontrollér, inden trucken tages i brug, at masten er monteret korrekt, og at hydraulikledningerne i grænsefladen grundmaskine/mast er forbundet korrekt. Trucken må kun køres med batteristrøm! Ensrettet vekselstrøm vil beskadige de elektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (forlængerledninger) skal være kortere end 6 m. Foretag følgende for at gøre trucken driftsklar efter levering eller transport: Z Z Monter i givet fald batteriet, undgå at beskadige batterikablet. Oplad batteriet (se kapitel D). Fjern parkeringsbremsens transportsikring om nødvendigt. Tag trucken i brug som foreskrevet (se kapitel E). Hvis trucken leveres uden batteri, kan den kun styres med håndsvinget (se kapitel E, afsnittet "Bjærgning af trucken"). Efter første ibrugtagning kan der opstå let bremseslæbestøj DK C 3

23 C DK

24 D Batteri - vedligeholdelse, opladning, udskiftning 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Inden arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand (se kapitel E). Servicepersonale: Opladning, vedligeholdelse og udskiftning af batterier må kun foretages af personale, der er uddannet til dette. Denne driftsvejledning samt forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation skal overholdes under arbejdet. Brandsikringsforanstaltninger: Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. Der må ikke være brændbare stoffer eller gnistdannende driftsmidler inden for en afstand på mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal være ventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar. Vedligeholdelse af batteriet: Cellelågene i batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, let indsmurt i fedt og godt fastspændt. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en skridsikker isoleringsmåtte. M F M F Bortskaffelse af batteriet: Overhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse af batterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse. Sørg for, at batterikablet ikke kan blive beskadiget, når batteridækslet lukkes. Batterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Derfor skal der bæres sikkerhedstøj og øjenbeskyttelse ved al slags arbejde på batterierne. Undgå enhver kontakt med batterisyre. Er batterisyren alligevel kommet på tøjet, på huden eller i øjnene, skal de pågældende områder straks skylles med rigeligt rent vand. Søg læge ved kontakt med hud eller øjne. Neutraliser spildt batterisyre omgående. Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse. Batteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens driftssikkerhed. Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten DK D 1

25 2 Batterityper Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens anvendelse. I nedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilke kombinationer der er standardkombinationer: 48V - PzS - batteri, næsten vedligeholdelsesfrit 48V - PzS - batteri, vedligeholdelsesfrit 560 Ah 560 Ah F Batteriets vægt fremgår af dets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en skridsikker isoleringsmåtte. Batteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens stabilitet. Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten. 3 Frilæggelse af batteriet F Parkér trucken i sikret tilstand (se kapitel E). Både truck og ladeaggregat skal være slukket, når batteristikket sætte i og tages ud af stikkontakten. Åbn om nødvendigt døren. Fjern unbrakoskruerne (1). Klap balkonen (2) op DK D 2

26 4 Opladning af batteriet F F Parkér trucken i sikret tilstand (se kapitel E). Under opladningen af det næsten vedligeholdelsesfri batteri skal battericellernes overflader ligge frit for at sikre tilstrækkelig udluftning. Ved det vedligeholdelsesfri batteri er dette ikke nødvendigt. Der må ikke lægges genstande af metal på batteriet. Før opladningen skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synlige skader. Forbind batteriladestationens ladekabel (4) med batteristikket (3), og tænd for ladeaggregatet. Oplad batteriet iht. til forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation. Overhold sikkerhedsbestemmelser fra producenten af batteri og ladestation DK D 3

27 5 Afmontering/montering af batteri F F F Frilæg batteriet (se afsnit 3). For at undgå kortslutning skal batterier med åbne poler eller tilslutninger tildækkes med en gummimåtte. Sørg for, at løfteevnen er stor nok, hvis der bruges kran ved skift af batteriet (se batterivægt på batteriets typeskilt i batterikassen). Kranudstyret skal udøve et lodret træk for ikke at trykke batterikassen sammen. Anbring hagerne således at de ikke kan falde ned på battericellerne, når krangrejet er slapt. Sæt kranudstyret på (5). Løft batteriet ud. Ved udskiftning af batteriet skal det nye batteri være af samme type. Ekstralodder må ikke fjernes, og deres placering må ikke ændres. Monteringen foretages i omvendt rækkefølge. Efter monteringen skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synlige skader DK D 4

28 6 Førerdisplay M Batteriafladeindikator: Batteriets ladetilstand (7) vises på førerdisplayet. Standardindstillingen af batteriafladeindikator/batteriafladningsovervågningen sker ud fra standardbatterier Når et batteri er afladet til det tilladte afladningsniveau, vises batterisymbolet tomt. Z Batteriafladningsovervågning: Hvis restkapaciteten underskrides, kobles funktionen "løft" fra. Dette vises på displayet. Funktionen "løft" frigives først igen, når det tilsluttede batteri er opladet til mindst 70%. Klokkeslæt: Over batterisymbolet vises klokkeslættet (8). Køreprogram: Det aktuelt benyttede køreprogram (10) vises i displayets højre side. Driftstimer: Antallet af driftstimer (11) siden sidste reset vises under batterisymbolet DK D 5

29 D DK

30 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse: Trucken må kun benyttes af egnede personer med truckførercertifikat, som over for driftsherren eller dennes repræsentant har bevist deres evne til at køre og håndtere laster, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. Førerens rettigheder, pligter og regler for brug af trucken: Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret i betjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsvejledning. Han skal gives de nødvendige rettigheder. Ved truck, som anvendes med gående fører, skal der bruges sikkerhedssko ved betjeningen. Uvedkommendes brug af trucken forbudt: Føreren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor trucken er i brug. Det er hans pligt at forbyde uvedkommende personer at køre med eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Beskadigelser og mangler: Beskadigelser og andre fejl på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meldes til den tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. ved slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er blevet repareret forskriftsmæssigt. Reparationer: Føreren må ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. Han må under ingen omstændigheder tage sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. F Fareområde: Fareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsudstyr (f.eks. gafler eller påbygningsaggregater) eller det gods, der skal transporteres. Hertil hører også det område, der kan nås af gods, der falder ned, eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder ned. Uvedkommende personer skal bortvises fra fareområdet. Ved personfare skal der afgives advarselstegn rettidigt. Hvis uvedkommende personer til trods for advarslen ikke forlader fareområdet, skal trucken omgående standses. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarsler, der beskrives her DK E 1

31 2 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer Pos. Betjenings-/ Funktion visningselement 1 Rat t Styring af trucken i ønsket retning 2 Førerdisplay t Visning af vigtige køre- og løfteparametre, advarselsvisninger, oplysninger om fejlbetjening og servicevisninger (se afsnit 5) 3 Kontakt - o Til- og frakobling af førersædevarmesystemet. førersædevarme 4 Kontrollampe - sneglefart t Når lampen lyser, er førersædevarmen tilsluttet 5 Kontakt - sneglefart t Til- og frakobling af sneglefart 6 Hydraulikstyreknap t Løfte og sænke, skubbe og dreje 7 Tast, advarselssignal t Udløser et advarselssignal ved aktivering 8 Retningsvender t Forvalg af ønsket kørselsretning 9 Kontakt, t Aktivering/deaktivering af parkeringsbremse parkeringsbremse 10 Tændingslås t Til til- og frakobling af truckens batterispænding. Rød nøgle (nr. 702): - Til føreren Grå nøgle (nr. 738): - Til service og værksted 11 Hovedafbryder (nødstop) t Strømkredsen afbrydes, alle elektriske funktioner kobles fra, og trucken tvangsbremses 12 Kontrollampe - nødstyredrift t Viser ved at lyse op, at nødstyringsdriften er koblet til 13 Kontrollampe - førersædevarme o Viser ved at lyse op, at førersædevarmen er koblet til 14 Dødemandsknap t Dødemandsknap aktiveret Truck klar til kørsel Dødemandsknap frigivet: Trucken bremser 15 Kørepedal t Kørehastigheden reguleres trinløst 16 Bremsepedal t Trucken bremses 17 Førersæde t Indstil ved hver kørsel Håndtag til indstilling i længden 18 Båndskivestøtte t Individuel tilpasning af rygpolstringen 19 Indstilling af ryglæn t Ryglænet på førersædet kan indstilles 20 Førersæde sædeaffjedring t Indstilling af førerens vægt for optimal sædeaffjedring. Den indstillede vægt vises t = standardudstyr o = ekstraudstyr 0706.DK E 2

32 DK E 3

33 3 Idrifttagning af trucken F Trucken må først tages i brug, betjenes eller benyttes til løft af gods, når føreren har sikret sig, at der ikke er personer inden for farezonen. Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Z Z F Z Gå hele trucken efter (især hjul og lastoptagningsaggregater) for synlige beskadigelser. Se efter, om batteri og kabler sidder fast. Indstilling af førersædet For at få en optimal sædeaffjedring, skal førersædet være indstillet til førerens vægt. Indstil førerens vægt ved ubelastet førersæde Klap vægtindstillingsgrebet (20) fremad, og indstil førervægten (kan aflæses i ruden). Sæt vægtindstilllingsgrebet i udgangsposition. Tag plads på førersædet. Træk låsegrebet til indstilling i længden (17) opad, og skub førersædet frem eller tilbage, indtil den rigtige sædeposition er nået. Få låsegrebet til at gå i indgreb. Drej håndhjulet (18) mod højre eller venstre for at tilpasse rygpolstringen individuelt. Træk i grebet (19) til indstilling af ryglænet. Bring ryglænet i den ønskede position, og slip grebet igen. Hæv førersædet til den ønskede højde, og lad det gå i indgreb. Hvis førersædet hæves til over det sidste niveau (anslag), sænkes førersædet til den nederste position. Førersædets låsemekanisme skal gå helt i indgreb i den indstillede position. Førersædets indstilling må ikke ændres under kørslen! Den beskrevne førersædeindstilling gælder for standardmodellen. Til andre udførelser anvendes beskrivelsen af indstillingen fra den pågældende producent. Sørg ved indstillingen for, at det er let at komme til de forskellige betjeningselementer DK E 4

34 F Brug af sikkerhedssele Brug sikkerhedssele (21) hver gang, du kører! Selelåsen skal låse med et klik. Læg sikkerhedsselen (21) over hoften, så den sidder stramt og ikke er snoet (og læg den ikke over faste eller skrøbelige genstande i lommerne på tøjet). Sikkerhedsselen (21) skal sidde så stramt som muligt om hoften. Åbning af sikkerhedsselen F Z Tryk på den røde tast i låsedelen. Sikkerhedsselen (21) må ikke sidde, så den klemmer eller gnaver mod skarpe kanter. Tilkobling af trucken Når trucken er parkeret, kan der opstå flade steder på dækkenes slidbaner. Disse flade steder forsvinder igen efter kort tids kørsel. Træk hovedafbryderen (11) ud. Sæt nøglen i tændingslåsen (10), og drej den mod højre til anslag i position "I". Afprøv advarselssignalets (7) funktion. Trucken er nu klar til drift. Den disponible batterikapacitet vises på førerdisplayet (2). Kontrollér, at bremsepedalen (15) og parkeringsbremsen (9) virker (se afsnit 4.2). Den aktuelle styrestilling (2) vises på førerdisplayet DK E 5

35 3.1 Nødstopsanordning Z Trucken skal være udstyret med en nødstopsanordning. Servocontrolleren foretager automatisk et sikkerhedstjek, når der tændes på hovedafbryderen (11) og tændingslåsen (10). Udløsning af nødstop Hvis der sker en fejl i styresystemet under kørslen, der påvirker førerens sikkerhed, sker der automatisk en kontrolleret nedbremsning af trucken til stilstand. Reset af nødstop m Slå hovedafbryder og tændingslås fra og til igen. Hvis trucken efter udløsning af nødstop står i et fareområde eller en reolgang, kan den kun bjærges ved, at den køres væk vha. den mekaniske reservestyring (se afsnit 6)! 0706.DK E 6

36 4 Arbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler for kørsel Kørselsveje og arbejdsområder: Der må kun køres på veje, der er godkendt til kørsel. Uvedkommende må ikke opholde sig i arbejdsområdet. Lasten må kun lagres på de steder, der er beregnet hertil. Forholdsregler under kørsel: Føreren skal tilpasse kørehastigheden til de lokale forhold. Han skal køre langsomt f.eks. i sving, til og i smalle passager, ved kørsel igennem svingdøre, på steder med dårligt udsyn. Der skal altid holdes sikker bremseafstand til forankørende køretøjer, og føreren skal altid have fuld kontrol over trucken. Pludselig standsning (bortset fra i nødstilfælde), hurtige vendinger, overhaling på farlige steder eller steder med dårligt udsyn er forbudt. Det er forbudt at læne sig eller række ud af arbejds- og betjeningsområdet. Udsyn under kørslen: Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Ved transport af gods, der mindsker udsynet, skal trucken køres med lasten bagpå. Er dette ikke muligt, skal der gå en anden person foran trucken og dirigere. Kørsel på stigninger og skråninger: Der må kun køres på stigninger eller skråninger, hvis disse er bestemt til at være færdselsårer samt er rene og giver et godt vejgreb. Desuden skal det iht. truckens tekniske specifikationer være sikkert at køre på dem. Godset skal altid transporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Trucken må ikke vendes, køres på skrå eller parkeres på skråninger. Der skal endvidere altid køres med nedsat hastighed, og føreren skal hele tiden være klar til at bremse. Kørsel ind i elevatorer eller ud på læssebroer: Der må kun køres ind i elevatorer eller ud på læssebroer, hvis disse har en tilstrækkelig bæreevne, hvis de er konstrueret til, at der køres på dem, og hvis de er godkendt hertil af driftsherren. Disse forhold skal undersøges på forhånd. Trucken skal køres ind i en elevator med lastenheden forrest og stilles i en position, hvor den ikke berører skaktens vægge. Personer, der kører med i elevatoren, må først betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal forlade elevatoren før trucken. Transportgodsets beskaffenhed: Der må kun transporteres forskriftsmæssigt sikret last. Der må aldrig transporteres gods, der er stablet højere end til toppen af gaffelslæden eller lastbeskyttelsesgitteret. Bugsering af anhængere: Den angivne maksimale påhængsvognsvægt for trucken ved brug af anhængere hhv. uden og/eller med bremser må ikke overskrides. Lasten på anhængeren skal være sikret korrekt og må ikke overskride de tilladte mål for vejene. Efter tilkobling skal føreren inden kørsel kontrollere, at anhængerkoblingen er sikret, så den ikke kan gå løs. Trækkende truck skal køres, så sikker kørsel og nedbremsning af vogntoget er sikret ved alle kørselsbevægelser DK E 7

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07 EJD K18 02.05 - Driftsvejledning K 51056287 03.07 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07 EKS 110 07.04 - Driftsvejledning K 50430014 11.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Driftsanvisning 51133143 11.14 K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Driftsanvisning K 51118831 01.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ES 570

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Driftsanvisning K 50428250 09.10 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERD 220

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Driftsanvisning 51141061 07.15 K EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Læs mere

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Driftsanvisning K 52020416 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - Driftsanvisning 51222190 02.15 ERE 120 ERE C20 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Driftsanvisning 51147718 07.15 K ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Driftsanvisning 51209533 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU EJC B12 EJC

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03 EKE 30-2 ac 08.02 - Dritsanvisning K 50424646 09.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Under Pallet Carrier-lagersystem

Under Pallet Carrier-lagersystem Under Pallet Carrier-lagersystem 09.10 - Driftsanvisning 51264325 04.15 K UPC P1 UPC P2 UPC P5 UPC P6 Regalanlage Type B Regalanlage Type E EU-overensstemmelseserklæring Producent Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere