ESE 420/430. Driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08"

Transkript

1 ESE 420/ Driftsvejledning K

2 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. F M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Indholdsfortegnelse A B Formålsbestemt anvendelse Beskrivelse af truck 1 Beskrivelse af anvendelse... B 1 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse... B Truck... B 3 3 Tekniske data for standardmodel... B Ydelsesdata... B Mål... B Standarder... B Anvendelsesbetingelser... B Teknisk beskrivelse - lastoptagningsaggregat... B 8 4 Afmærkningspunkter og typeskilte... B Truckens typeskilt... B 9 C Transport og første gangs idrifttagning 1 Aflæsning med kran... C 1 2 Transportsikring parkeringsbremse... C 2 3 Første idrifttagning... C 3 D Batteri - vedligeholdelse, opladning, udskiftning 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Frilæggelse af batteriet... D 2 4 Opladning af batteriet... D 3 5 Afmontering/montering af batteri... D 4 6 Førerdisplay... D DK I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer... E 2 3 Idrifttagning af trucken... E Nødstopsanordning... E 6 4 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E Kørsel, styring, nedbremsning... E Optagning og nedsætning af last... E Parkering af trucken i sikret tilstand.... E 10 5 Bjærgning af trucken i tilfælde af, at den elektriske styring svigter... E 11 6 Visningselementer... E Førerdisplay (t)... E Førerdisplayets lysflader... E 15 7 Betjeningstastatur (CANCODE) (o)... E Kodelås... E Parameter... E Parameterindstillinger... E 19 8 Ændring af truckens parametre... E 22 9 Afhjælpning af fejl... E 23 F Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse... F 1 2 Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelsen... F 1 3 Service og eftersyn... F 3 4 Servicetjekliste ESE 420/ F 4 5 Smøreplan ESE 420/ F Forbrugsstoffer... F 7 6 Anvisninger vedr. vedligeholdelse... F Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejder... F Åbning af døren til trucken o... F Opklapning af balkonen... F Kontrol af de elektriske sikringer... F Fornyet idrifttagning... F 11 7 Oplægning af trucken... F Forholdsregler før oplægning... F Forholdsregler under oplægning... F Fornyet idrifttagning efter oplægning... F 12 8 Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser... F 13 9 Endelig ud-af-drifttagning, bortskaffelse... F DK I 2

6 Bilag Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal der anvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges DK 1

7 DK

8 A Z Formålsbestemt anvendelse "Retningslinjer for formålsbestemt- og forskriftsmæssig anvendelse af truck" (fra den tyske maskinindustriforening VDMA) følger med ved leveringen af dette køretøj. Retningslinjerne er en del af denne driftsvejledning og skal absolut overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkninger. Det køretøj, der beskrives i denne driftsvejledning, er en truck konstrueret til løft og transport af lastenheder. Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes iht. angivelserne i denne driftsvejledning. Anden brug er ikke formålsbestemt brug og kan medføre skader på personer, køretøj eller materiel. Undgå frem for alt overbelastning pga. for tung eller ujævnt fordelt last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i eksplosions- og brandfarlige områder, ej heller i områder, der er rustfremkaldende eller meget støvede. M Driftsherrens forpligtelser: Driftsherre er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er driftsherren den person, som det, i henhold til den kontraktmæssige overenskomst mellem ejer og bruger af trucken, påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser. Driftsherren skal sikre sig, at køretøjet kun anvendes formålsbestemt, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred undgås. Han skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt drifts-, service- og vedligeholdelsesregler overholdes. Driftsherren skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne driftsvejledning. Hvis denne driftsvejledning ignoreres, bortfalder vores garanti. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra leverandørens kundeservice. Montering af ekstraudstyr: På- og indbygning af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider køretøjets funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Det kan derudover være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten DK A 1

9 A DK

10 B Beskrivelse af truck 1 Beskrivelse af anvendelse Denne truck er en elektrisk palleløfter med sidevendt sæde, 3 hjul, en drivenhed og elektrisk styring med servomotor. Palleløfteren er beregnet til transport af gods på et plant underlag. Der kan optages paller med åben bund eller tværbrædder uden for lasthjuls- eller rullevognsområdet. Løfteevnen kan aflæses på typeskiltet eller løfteevneskiltet Qmax. Lastgaflernes dimensioner er konstrueret til type og antal af paller eller rullevogne, der skal optages. Der er lagt stor vægt på arbejdssikkerheden og på, at førerpladsen er udformet ergonomisk korrekt. Betjeningselementerne er anbragt logisk og overskueligt og afstemt efter transportopgaven. Trucktype og løfteevne: Type ESE 420 ESE 430 Løfteevne 2000kg 3000kg 1108.DK B 1

11 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Førerdisplay 9 t Kørepedal 2 t Hydraulikstyreknap 10 t Førersæde 3 t Parkeringsbremse 11 t Løfteanordning 4 t Tændingslås 12 t Drivhjul 5 t Hovedafbryder (nødstop) 13 t Støttehjul 6 o Førerdør 14 o Kontakt nødstyringsdrift 7 t Dødemandsknap 15 o Sikkerhedssele 8 t Bremsepedal t = standardudstyr o = ekstraudstyr 1108.DK B 2

12 2.1 Truck Sikkerhedsanordninger: Lukket, glat truckkontur. Hjulene (12/13) er omgivet af en stabil påkørselsbeskyttelse. Den beskytter lasten ved sammenstød. Med tændingslåsen (4) eller hovedafbryderen (nødstop) (5) er det muligt at slukke for alle elektriske funktioner. Hvis førerdøren ikke er lukket, afbrydes kørefunktionen. Opbygning: Palleløfteren er en 4-hjuls-truck med et styret drivhjul (12) og et støttehjul (13). En balkon, som let kan åbnes, og som har integrerede armaturer, afdækningen til drivrummet samt en aftagelig klap giver gode adgangsforhold til alle aggregater for serviceteknikeren. Betjeningselementerne er placeret ergonomisk korrekt. Køredrev: Den samlede drivenhed er skruet ind i chassiset. En fast vekselstrømsmotor med en effekt på 6,0 kw driver drivhjulet (12) via en cylindrisk-konisk tandhjulsudveksling. De elektroniske kørestrømsstyringer sørger for køremotorens trinløse omdrejningstal og dermed for en ensartet, rykfri start, kraftig acceleration og en elektronisk reguleret bremsning med energigenvinding. Energigenvindingsgraden kan indstilles via LISA. Styretøj: Cylindrisk tandhjulsstyring med styredrev og som standard en fuldt elektronisk styring. Det drejeligt ophængte drev kan drejes 90 til begge sider. Betjenings- og visningselementer: Betjeningselementer og visningsinstrumenter er anbragt på overskuelig vis på førerpladsen. Hydraulikstyreknappen (2) muliggør enhåndsbetjening af funktionerne kørselsretning, løft/sænkning og horn. Derudover bruges den sammen med kørepedalen til diagonalkørsel. Førerdisplay (1) med storfladet visning i LCD-teknologi samt integreret driftstimetæller og batteriafladeindikator med løftefrakoblingsfunktion. Hydrauliksystem: Funktionerne løft og sænkning udløses vha. hydraulikstyreknappen. Når funktionen løft kobles til, starter pumpeaggregatet og pumper hydraulikolie fra olietanken til løftecylinderen. El-system: 48-volts-anlæg som toledersystem. Trinløs elektronisk kørestrømsstyring og en elektronisk servocontroller er standard. Bremsesystem: Det elektriske bremsesystem består af to uafhængige bremsesystemer. Når der trædes på bremsepedalen, indledes en modstrømsbremsning af køremotoren. En parkeringsbremse aktiveres elektrisk og virker mekanisk (trykfjeder) på en magnetbremse, der er monteret på drevet. Denne bremse anvendes også til nødopbremsninger. En advarselsindikator lyser, hvis parkeringsbremsen er trukket. Fejl i styre- og bremsesystemet vises på førerdisplayet DK B 3

13 Nødstop-sikkerhedskoncept: Nødstop aktiveres af bremsestyringen. Servostyringen udsender et systemstatus-signal, som overvåges af bremsestyringen. Hvis der ikke kommer et signal, eller hvis der registreres fejl, indledes en nedbremsning af trucken til stilstand. Nødstoppet vises af kontrolindikatorer på førerdisplayet. Hver gang der tændes for trucken, foretager systemet en selvtest, som kun frigiver parkeringsbremsen (= nødstop), hvis kontrollen af truckens funktionsdygtighed har haft et positivt resultat DK B 4

14 3 Tekniske data for standardmodel Z Angivelse af tekniske data iht. VDI Ret til tekniske ændringer og udvidelser forbeholdes. 3.1 Ydelsesdata Betegnelse ESE 420 ESE 430 Q Nominel løfteevne kg c Lastens tyngdepunktsafstand ved standardgaffellængde * ) mm Kørehastighed med/uden nom. last Løftehastighed med/uden nom. last Sænkehastighed med/uden nom. last 14,0/14,0 13,0**)/13,0**) * ) Ensartet belastning over hele gaflens længde. **) Gaffeloverhæng > ,0/14,0 13,0**)/13,0**) km/h 5,6/6,0 5,6/6,0 cm/s 5,2 / 5,0 5,2 / 5,0 cm/s x l Q h l 2 y m 2 h 13 L b 2 b 10 e b l x 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg Q Q Q Q h l 2 y m 2 h 13 L b11 a_ 2 W a 105 a_ DK A st B 5

15 3.2 Mål (alle mål i mm) Betegnelse ESE 420 ESE 430 h 3 Løft h 7 Sædehøjde h 13 Sænket højde på lastgaffel l 1 Længde i alt l 2 Længde forkonstruktion b 2 Truckens bredde b 5 Udvendig gaffelafstand 520/ b 10 Sporbredde, drev b 11 Sporbredde, lastdel W a Venderadius A st Bredde på arbejdsgang ved paller 800 x 1200 på langs a Sikkerhedsafstand Egenvægt: Se truckens typeskilt 1108.DK B 6

16 3.3 Standarder Vedvarende lydtryksniveau:68 db(a) Z i henhold til DS/EN i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der findes ved sammenregning af støjværdierne for løft, kørsel og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Vibration: 0,96 m/s 2 Z iht. DS/EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved overkørsel af forhindringer med konstant hastighed. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser og støjimmunitet overholdes, og at der er foretaget kontrol for afladning af statisk elektricitet iht. DS/EN samt de her nævnte normative henvisninger. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. 3.4 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur - under drift 5 C op til 40 C Ved permanent anvendelse under ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighed kræves specielt udstyr og særlig godkendelse DK B 7

17 3.5 Teknisk beskrivelse - lastoptagningsaggregat Løfteanordning: Løfteanordningen (11) med lastegaflen er forbundet med rammen over løftecylinderen og løftestangssystemet. Lastgaflen hæves ved at køre løftecylinderen ud, mens løftestangssystemet drejer lasthjulsholderen. 4 Afmærkningspunkter og typeskilte 15 Qmax 3000kg Pos. Betegnelse 15 Truckens typeskilt 16 Løfteevne Qmax 17 Løftepunkt til læsning med kran 18 Skilt "Fare for indeklemning" 19 Kontrolmærkat (o) 1108.DK B 8

18 4.1 Truckens typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 20 Type 26 Producent-logo 21 Serie-nr. 27 Batterivægt min./maks. i kg 22 Nominel løfteevne i kg 28 Ydelse i kw 23 Batterispænding i V 29 Lasttyngdepunktsafstand i mm 24 Egenvægt uden batteri 30 Byggeår 25 Producent 31 Option Z Angiv serienummer (21) ved spørgsmål vedr. trucken og ved bestilling af reservedele DK B 9

19 B DK

20 C Transport og første gangs idrifttagning 1 Aflæsning med kran M Benyt udelukkende løfteudstyr med tilstrækkelig løfteevne (læssevægt, se truckens typeskilt). M Fjern blindproppen på lastdelen, og drej to ringskruer (1) i. For at laste trucken ved hjælp af kranudstyr skal lastkrogene i begge sider hænges ind i ringskruerne (1) og løfteanordningen (2). Parker trucken i sikret tilstand (se kapitel E). Sørg for at sikre trucken med kiler, så den ikke kan rulle væk! Fastgør kranudstyret i løftepunkterne på en sådan måde, at det under ingen omstændigheder kan skride, og således at det ikke berører påmonterede dele under løftet DK C 1

21 2 Transportsikring parkeringsbremse F Hvis en truck leveres uden batteri eller med et batteri, der ikke er opladet, skal transportsikringen (2 x M5) fjernes, inden den tages i brug. Transportsikringen er beregnet til låsning af den trykfjeder, der aktiverer parkeringsbremsen, så trucken ikke er bremset, når der ikke er strøm på. Den består af to skruer, som er skruet ind i magnetbremsen (på køremotoren). Herved forhindres, at trykfjederen aktiverer bremsen. Fjernelse af transportsikringer: Skub førersædet ud af føringen i retning af rattet. Tag stikket til ventilatoren på sædekappen ud. Fjern sædekappen (se kapitel F). Tag det topolede stik på magnetbremsen ud. Skru bremseløsningsskruerne ud af magnetbremsen, og skru dem ind i borehullerne i drevpladen. Bremsen er nu gjort strømløs. Trucken kan ikke skubbes, når der ikke er batteri i. Sæt det to-polede stik på magnetbremsen i. Monter sædekappen. Sæt stikket til ventilatoren på sædekappen i. Placer førersædet i føringen. Monter batteriet, og slut det til. Tænd på hovedafbryderen og tændingslåsen. Trucken er nu klar til drift DK C 2

22 Flytning af trucken uden batteri Træk batteristikket ud. Skub førersædet ud af føringen i retning af rattet. Tag stikket til ventilatoren på sædekappen ud. Fjern sædekappen (se kapitel F). Tag det topolede stik på magnetbremsen ud. Skru bremseløsningsskruerne ud af drevpladen, og skru dem ind i borehullerne på magnetbremsen. Z M Z Bremsen er nu frigjort uden strøm. Trucken kan ikke trækkes eller skubbes, når der ikke er batteri i. Når forskydningen er afsluttet, skal bremseløsningsskruerne fjernes igen. Skru bremseløsningsskruerne ud af magnetbremsen, og skru dem ind i borehullerne i drevpladen. Sæt det to-polede stik på magnetbremsen i. Monter sædekappen. Sæt stikket til ventilatoren på sædekappen i. Placer førersædet i føringen. Sæt batteristikket i. Slå NØDSTOP-knappen og tændingslåsen til. Trucken er nu klar til drift. 3 Første idrifttagning F M Kontrollér, inden trucken tages i brug, at masten er monteret korrekt, og at hydraulikledningerne i grænsefladen grundmaskine/mast er forbundet korrekt. Trucken må kun køres med batteristrøm! Ensrettet vekselstrøm vil beskadige de elektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (forlængerledninger) skal være kortere end 6 m. Foretag følgende for at gøre trucken driftsklar efter levering eller transport: Z Z Monter i givet fald batteriet, undgå at beskadige batterikablet. Oplad batteriet (se kapitel D). Fjern parkeringsbremsens transportsikring om nødvendigt. Tag trucken i brug som foreskrevet (se kapitel E). Hvis trucken leveres uden batteri, kan den kun styres med håndsvinget (se kapitel E, afsnittet "Bjærgning af trucken"). Efter første ibrugtagning kan der opstå let bremseslæbestøj DK C 3

23 C DK

24 D Batteri - vedligeholdelse, opladning, udskiftning 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Inden arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand (se kapitel E). Servicepersonale: Opladning, vedligeholdelse og udskiftning af batterier må kun foretages af personale, der er uddannet til dette. Denne driftsvejledning samt forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation skal overholdes under arbejdet. Brandsikringsforanstaltninger: Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. Der må ikke være brændbare stoffer eller gnistdannende driftsmidler inden for en afstand på mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal være ventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar. Vedligeholdelse af batteriet: Cellelågene i batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, let indsmurt i fedt og godt fastspændt. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en skridsikker isoleringsmåtte. M F M F Bortskaffelse af batteriet: Overhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse af batterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse. Sørg for, at batterikablet ikke kan blive beskadiget, når batteridækslet lukkes. Batterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Derfor skal der bæres sikkerhedstøj og øjenbeskyttelse ved al slags arbejde på batterierne. Undgå enhver kontakt med batterisyre. Er batterisyren alligevel kommet på tøjet, på huden eller i øjnene, skal de pågældende områder straks skylles med rigeligt rent vand. Søg læge ved kontakt med hud eller øjne. Neutraliser spildt batterisyre omgående. Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse. Batteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens driftssikkerhed. Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten DK D 1

25 2 Batterityper Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens anvendelse. I nedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilke kombinationer der er standardkombinationer: 48V - PzS - batteri, næsten vedligeholdelsesfrit 48V - PzS - batteri, vedligeholdelsesfrit 560 Ah 560 Ah F Batteriets vægt fremgår af dets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en skridsikker isoleringsmåtte. Batteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens stabilitet. Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten. 3 Frilæggelse af batteriet F Parkér trucken i sikret tilstand (se kapitel E). Både truck og ladeaggregat skal være slukket, når batteristikket sætte i og tages ud af stikkontakten. Åbn om nødvendigt døren. Fjern unbrakoskruerne (1). Klap balkonen (2) op DK D 2

26 4 Opladning af batteriet F F Parkér trucken i sikret tilstand (se kapitel E). Under opladningen af det næsten vedligeholdelsesfri batteri skal battericellernes overflader ligge frit for at sikre tilstrækkelig udluftning. Ved det vedligeholdelsesfri batteri er dette ikke nødvendigt. Der må ikke lægges genstande af metal på batteriet. Før opladningen skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synlige skader. Forbind batteriladestationens ladekabel (4) med batteristikket (3), og tænd for ladeaggregatet. Oplad batteriet iht. til forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation. Overhold sikkerhedsbestemmelser fra producenten af batteri og ladestation DK D 3

27 5 Afmontering/montering af batteri F F F Frilæg batteriet (se afsnit 3). For at undgå kortslutning skal batterier med åbne poler eller tilslutninger tildækkes med en gummimåtte. Sørg for, at løfteevnen er stor nok, hvis der bruges kran ved skift af batteriet (se batterivægt på batteriets typeskilt i batterikassen). Kranudstyret skal udøve et lodret træk for ikke at trykke batterikassen sammen. Anbring hagerne således at de ikke kan falde ned på battericellerne, når krangrejet er slapt. Sæt kranudstyret på (5). Løft batteriet ud. Ved udskiftning af batteriet skal det nye batteri være af samme type. Ekstralodder må ikke fjernes, og deres placering må ikke ændres. Monteringen foretages i omvendt rækkefølge. Efter monteringen skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synlige skader DK D 4

28 6 Førerdisplay M Batteriafladeindikator: Batteriets ladetilstand (7) vises på førerdisplayet. Standardindstillingen af batteriafladeindikator/batteriafladningsovervågningen sker ud fra standardbatterier Når et batteri er afladet til det tilladte afladningsniveau, vises batterisymbolet tomt. Z Batteriafladningsovervågning: Hvis restkapaciteten underskrides, kobles funktionen "løft" fra. Dette vises på displayet. Funktionen "løft" frigives først igen, når det tilsluttede batteri er opladet til mindst 70%. Klokkeslæt: Over batterisymbolet vises klokkeslættet (8). Køreprogram: Det aktuelt benyttede køreprogram (10) vises i displayets højre side. Driftstimer: Antallet af driftstimer (11) siden sidste reset vises under batterisymbolet DK D 5

29 D DK

30 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse: Trucken må kun benyttes af egnede personer med truckførercertifikat, som over for driftsherren eller dennes repræsentant har bevist deres evne til at køre og håndtere laster, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. Førerens rettigheder, pligter og regler for brug af trucken: Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret i betjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsvejledning. Han skal gives de nødvendige rettigheder. Ved truck, som anvendes med gående fører, skal der bruges sikkerhedssko ved betjeningen. Uvedkommendes brug af trucken forbudt: Føreren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor trucken er i brug. Det er hans pligt at forbyde uvedkommende personer at køre med eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Beskadigelser og mangler: Beskadigelser og andre fejl på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meldes til den tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. ved slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er blevet repareret forskriftsmæssigt. Reparationer: Føreren må ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. Han må under ingen omstændigheder tage sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. F Fareområde: Fareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsudstyr (f.eks. gafler eller påbygningsaggregater) eller det gods, der skal transporteres. Hertil hører også det område, der kan nås af gods, der falder ned, eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder ned. Uvedkommende personer skal bortvises fra fareområdet. Ved personfare skal der afgives advarselstegn rettidigt. Hvis uvedkommende personer til trods for advarslen ikke forlader fareområdet, skal trucken omgående standses. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarsler, der beskrives her DK E 1

31 2 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer Pos. Betjenings-/ Funktion visningselement 1 Rat t Styring af trucken i ønsket retning 2 Førerdisplay t Visning af vigtige køre- og løfteparametre, advarselsvisninger, oplysninger om fejlbetjening og servicevisninger (se afsnit 5) 3 Kontakt - o Til- og frakobling af førersædevarmesystemet. førersædevarme 4 Kontrollampe - sneglefart t Når lampen lyser, er førersædevarmen tilsluttet 5 Kontakt - sneglefart t Til- og frakobling af sneglefart 6 Hydraulikstyreknap t Løfte og sænke, skubbe og dreje 7 Tast, advarselssignal t Udløser et advarselssignal ved aktivering 8 Retningsvender t Forvalg af ønsket kørselsretning 9 Kontakt, t Aktivering/deaktivering af parkeringsbremse parkeringsbremse 10 Tændingslås t Til til- og frakobling af truckens batterispænding. Rød nøgle (nr. 702): - Til føreren Grå nøgle (nr. 738): - Til service og værksted 11 Hovedafbryder (nødstop) t Strømkredsen afbrydes, alle elektriske funktioner kobles fra, og trucken tvangsbremses 12 Kontrollampe - nødstyredrift t Viser ved at lyse op, at nødstyringsdriften er koblet til 13 Kontrollampe - førersædevarme o Viser ved at lyse op, at førersædevarmen er koblet til 14 Dødemandsknap t Dødemandsknap aktiveret Truck klar til kørsel Dødemandsknap frigivet: Trucken bremser 15 Kørepedal t Kørehastigheden reguleres trinløst 16 Bremsepedal t Trucken bremses 17 Førersæde t Indstil ved hver kørsel Håndtag til indstilling i længden 18 Båndskivestøtte t Individuel tilpasning af rygpolstringen 19 Indstilling af ryglæn t Ryglænet på førersædet kan indstilles 20 Førersæde sædeaffjedring t Indstilling af førerens vægt for optimal sædeaffjedring. Den indstillede vægt vises t = standardudstyr o = ekstraudstyr 0706.DK E 2

32 DK E 3

33 3 Idrifttagning af trucken F Trucken må først tages i brug, betjenes eller benyttes til løft af gods, når føreren har sikret sig, at der ikke er personer inden for farezonen. Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Z Z F Z Gå hele trucken efter (især hjul og lastoptagningsaggregater) for synlige beskadigelser. Se efter, om batteri og kabler sidder fast. Indstilling af førersædet For at få en optimal sædeaffjedring, skal førersædet være indstillet til førerens vægt. Indstil førerens vægt ved ubelastet førersæde Klap vægtindstillingsgrebet (20) fremad, og indstil førervægten (kan aflæses i ruden). Sæt vægtindstilllingsgrebet i udgangsposition. Tag plads på førersædet. Træk låsegrebet til indstilling i længden (17) opad, og skub førersædet frem eller tilbage, indtil den rigtige sædeposition er nået. Få låsegrebet til at gå i indgreb. Drej håndhjulet (18) mod højre eller venstre for at tilpasse rygpolstringen individuelt. Træk i grebet (19) til indstilling af ryglænet. Bring ryglænet i den ønskede position, og slip grebet igen. Hæv førersædet til den ønskede højde, og lad det gå i indgreb. Hvis førersædet hæves til over det sidste niveau (anslag), sænkes førersædet til den nederste position. Førersædets låsemekanisme skal gå helt i indgreb i den indstillede position. Førersædets indstilling må ikke ændres under kørslen! Den beskrevne førersædeindstilling gælder for standardmodellen. Til andre udførelser anvendes beskrivelsen af indstillingen fra den pågældende producent. Sørg ved indstillingen for, at det er let at komme til de forskellige betjeningselementer DK E 4

34 F Brug af sikkerhedssele Brug sikkerhedssele (21) hver gang, du kører! Selelåsen skal låse med et klik. Læg sikkerhedsselen (21) over hoften, så den sidder stramt og ikke er snoet (og læg den ikke over faste eller skrøbelige genstande i lommerne på tøjet). Sikkerhedsselen (21) skal sidde så stramt som muligt om hoften. Åbning af sikkerhedsselen F Z Tryk på den røde tast i låsedelen. Sikkerhedsselen (21) må ikke sidde, så den klemmer eller gnaver mod skarpe kanter. Tilkobling af trucken Når trucken er parkeret, kan der opstå flade steder på dækkenes slidbaner. Disse flade steder forsvinder igen efter kort tids kørsel. Træk hovedafbryderen (11) ud. Sæt nøglen i tændingslåsen (10), og drej den mod højre til anslag i position "I". Afprøv advarselssignalets (7) funktion. Trucken er nu klar til drift. Den disponible batterikapacitet vises på førerdisplayet (2). Kontrollér, at bremsepedalen (15) og parkeringsbremsen (9) virker (se afsnit 4.2). Den aktuelle styrestilling (2) vises på førerdisplayet DK E 5

35 3.1 Nødstopsanordning Z Trucken skal være udstyret med en nødstopsanordning. Servocontrolleren foretager automatisk et sikkerhedstjek, når der tændes på hovedafbryderen (11) og tændingslåsen (10). Udløsning af nødstop Hvis der sker en fejl i styresystemet under kørslen, der påvirker førerens sikkerhed, sker der automatisk en kontrolleret nedbremsning af trucken til stilstand. Reset af nødstop m Slå hovedafbryder og tændingslås fra og til igen. Hvis trucken efter udløsning af nødstop står i et fareområde eller en reolgang, kan den kun bjærges ved, at den køres væk vha. den mekaniske reservestyring (se afsnit 6)! 0706.DK E 6

36 4 Arbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler for kørsel Kørselsveje og arbejdsområder: Der må kun køres på veje, der er godkendt til kørsel. Uvedkommende må ikke opholde sig i arbejdsområdet. Lasten må kun lagres på de steder, der er beregnet hertil. Forholdsregler under kørsel: Føreren skal tilpasse kørehastigheden til de lokale forhold. Han skal køre langsomt f.eks. i sving, til og i smalle passager, ved kørsel igennem svingdøre, på steder med dårligt udsyn. Der skal altid holdes sikker bremseafstand til forankørende køretøjer, og føreren skal altid have fuld kontrol over trucken. Pludselig standsning (bortset fra i nødstilfælde), hurtige vendinger, overhaling på farlige steder eller steder med dårligt udsyn er forbudt. Det er forbudt at læne sig eller række ud af arbejds- og betjeningsområdet. Udsyn under kørslen: Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Ved transport af gods, der mindsker udsynet, skal trucken køres med lasten bagpå. Er dette ikke muligt, skal der gå en anden person foran trucken og dirigere. Kørsel på stigninger og skråninger: Der må kun køres på stigninger eller skråninger, hvis disse er bestemt til at være færdselsårer samt er rene og giver et godt vejgreb. Desuden skal det iht. truckens tekniske specifikationer være sikkert at køre på dem. Godset skal altid transporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Trucken må ikke vendes, køres på skrå eller parkeres på skråninger. Der skal endvidere altid køres med nedsat hastighed, og føreren skal hele tiden være klar til at bremse. Kørsel ind i elevatorer eller ud på læssebroer: Der må kun køres ind i elevatorer eller ud på læssebroer, hvis disse har en tilstrækkelig bæreevne, hvis de er konstrueret til, at der køres på dem, og hvis de er godkendt hertil af driftsherren. Disse forhold skal undersøges på forhånd. Trucken skal køres ind i en elevator med lastenheden forrest og stilles i en position, hvor den ikke berører skaktens vægge. Personer, der kører med i elevatoren, må først betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal forlade elevatoren før trucken. Transportgodsets beskaffenhed: Der må kun transporteres forskriftsmæssigt sikret last. Der må aldrig transporteres gods, der er stablet højere end til toppen af gaffelslæden eller lastbeskyttelsesgitteret. Bugsering af anhængere: Den angivne maksimale påhængsvognsvægt for trucken ved brug af anhængere hhv. uden og/eller med bremser må ikke overskrides. Lasten på anhængeren skal være sikret korrekt og må ikke overskride de tilladte mål for vejene. Efter tilkobling skal føreren inden kørsel kontrollere, at anhængerkoblingen er sikret, så den ikke kan gå løs. Trækkende truck skal køres, så sikker kørsel og nedbremsning af vogntoget er sikret ved alle kørselsbevægelser DK E 7

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Indhold Indledning... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 26 Sæder, sikkerhed... 43 Opbevaring... 65 Instrumenter og betjening... 75 Lygter... 106 Klimastyring...

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

V40. Instruktionsbog

V40. Instruktionsbog V40 Instruktionsbog KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje.

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere