ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08"

Transkript

1 ESC 213/216/Z13/Z Driftsanvisning K

2 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. F M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Indice A B Hensigtsmæssig anvendelse Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af brugen... B 1 2 Moduler... B 2 3 Tekniske data standardudførelse... B Effektdata... B Dimensioner... B EN-normer... B Driftsbetingelser... B 5 4 Afmærkningspunkter og typeskilte... B Typeskilt, truck... B Løfteevne... B Skilt - Ordre-, inventar-, service-nr... B 8 C Transport og første ibrugtagning 1 Pålæsning med kran... C 1 2 Første ibrugtagning... C 1 3 Trucken bevæges uden egen hjælp... C 2 D Batteri - Service, opladning, skift 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgangen med syrebatterier... D 1 2 Batteritype... D 2 3 Batteriet frilægges... D 2 4 Opladning af batteri... D 3 5 Batteriet af-/påmonteres... D 4 6 Batteriafladningsindikator, batteriafladningsvogter, driftstimetæller... D DK I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for truckens drift... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og viserelementer... E 2 3 Trucken tages i brug... E 6 4 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E Køre, styre, bremse... E Optagning og nedsætning af kollis... E Hjularmløft (ESC Z13/Z16)... E Parkering af trucken i sikret tilstand... E 16 5 Informations- og serviceudlæsning (LISA)... E LED-indikatorer... E Tastaturbelæggelse... E Displayudlæsninger... E Ændringer af køretøjsparametre... E 19 6 Fejludbedring... E 20 F Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse... F 1 2 Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse... F 1 3 Service og inspektionon... F 3 4 Inspektions-checkliste... F 4 5 Smøreplan... F Driftsmidler... F 7 6 Henvisninger om service... F Trucken forberedes til service- og vedligeholdelsesarbejde... F Armlænet åbnes... F BÅbning af batteridør og sædepanel... F Åbn styredækslet... F Hjulskruerne spændes... F Kontrol af elektriske sikringer... F Fornyet ibrugtagning... F 13 7 Oplægning af trucken... F Forholdsregler før oplægning... F Forholdsregler under oplægningen... F Fornyet ibrugtagning efter oplægningen... F 14 8 Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser... F 14 9 Endelig ud-af-drifttagning, bortskaffelse... F DK I 2

6 Bilag Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal der anvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges DK 1

7 DK

8 A Z Hensigtsmæssig anvendelse Brochuren Regler for bestemmelses- og forskriftsmæssig anvendelse af trucks (VD- MA) er indeholdt i leveringen af dette køretøj. Den er en del af denne driftsanvisning og skal absolut overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkning. Trucken som beskrives i denne driftsanvisning er et køretøj, der er konstrueret til at løfte og transportere læsseenheder. Det skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne driftsanvisning. Anden anvendelse er ikke efter bestemmelsen og kan medføre skader på personer, køretøj eller materiel. Frem for alt skal man undgå overbelastning gennem for tung eller ensidigt optagen last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i brandfarlige eller eksplosive områder, ej heller i områder, der er rustfremkaldende eller stærkt støvede. M Driftsherrens pligter: Ved driftsherre forstås i denne driftsanvisning hver naturlig eller juridisk person, der selv bruger trucken eller på hvis vegne køretøjet bruges. I specielle tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er driftsherren den person, som det i henhold til den trufne kontraktsmæssige overenskomst mellem ejer og bruger af trucken påhviler at overholde de nævnte driftspligter. Driftsherren skal sikre sig, at køretøjet kun anvendes efter bestemmelsen og at fare af enhver art for brugerens eller tredjemands liv og sundhed undgås. Desuden skal han sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsreglementer, andre sikkerhedstekniske regler samt drifts-, service- og vedligeholdelsesreglerne overholdes. Driftsherren skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne driftsanvisning. I tilfælde af ignorering af denne driftsanvisning bortfalder vores garanti. Dette samme gælder i tilfælde, hvor der udføres usagkyndigt arbejde på genstanden af kunden og/ eller tredje personer uden tilladelse fra leverandørens kundeservice. Påmontering af tilbehørsdele: På- og indbygning af ekstra indretninger, der griber ind i køretøjets funktioner eller udvider disse, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. I givet fald kan det være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten DK A 1

9 A DK

10 B Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af brugen ESC 216/213/Z13/Z16 er en el-drevet sidesæde gaffeltruck i firehjulsudføring med førersæde, som er udrustet med en elektrisk ratstyring. Den ESC 216/213/Z13/Z16 beregnet til at arbejde på plan grund med transport og ekspedition af gods. Et hjularmsløft (kun ved ECS Z13/Z16) forstørrer frihøjden over jorden ved transportkørsel og ujævnt gulv. Der kan løftes paller med åben bundkonstruktion eller tværbrædder uden for lasthjulenes eller rullecontainerens område. Alt efter løftestativ kan last op til max. 5,20 m højde ind-, udstables og transporteres over længere strækninger. Løfteevnen fremgår af typeshiltet eller af løfteevneskiltet Q max DK B 1

11 2 Moduler Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Informations- og serviceudlæsning LISA 2 t Styringshåndtak (løfte, sænke, køre) 10 t Løftestænger (kun ved rathejs) 11 t Batteridør 3 t Hovedafbryder (Nødstop) 12 t Sædepanel 4 t Frisyn-hejsestativ 13 t Drivhjul 5 t Armstøtte 14 t Støttehjul 6 t Kappe 15 t Dødmandskontakt 7 t Batteridæksel 16 t Parkeringsbremse 8 t Ratarme 17 t Løfteindretning 9 t Lasthjul 18 t Førersikkerhedstak t = Standardudstyr o = Ekstraudstyr 0708.DK B 2

12 3 Tekniske data standardudførelse Z Angivelse af de tekniske data i.h.t. VDI 2398, ret til tekniske ændringer og suppleringer forbeholdes. 3.1 Effektdata Z Betegnelse ESC 213/Z13 ESC 216/Z16 Q Løfteevne kg c Lastpunkt mm Kørehastighed, kørende fører hurtig 6,4 / 7,8 6,4 / 7,8 km/h med / uden mærkelast Kørehastighed, kørende fører langsom 3,5 / 5,0 3,5 / 5,1 km/h med / uden mærkelast Løftehastighed 0,18 / 0,26 0,18 / 0,26 m/s med / uden mærkelast Sænkehastighed 0,21 / 0,44 0,21 / 0,44 m/s med / uden mærkelast Max. stigeevne (over 5 min.) med / uden mærkelast 8 / 14 8 / 14 % Kørehastighed reduceret til gående fører langsom ved Q>250kg i mastløft. h 1 h 4 h x c l Q h h 2 m L 2 m 2 y s 95 h 13 L 1 W a e b 2 b 11 b DK a 2 A st a 2 B 3

13 3.2 Dimensioner (alle mål i mm) Betegnelse * ) Lastdel sænket +75 mm ESC 213/Z ZT ESC 216/Z ZT ESC 213/Z ZT ESC 216/Z ZT h 1 Byggehøjde h 2 Friløfting h 3 Slag h 4 Udkørende mast h 5 Initialløfting 0 / / / / 125 h 7 Siddehøjde h 13 Højde sænket m 1 Bundfrihet m 2 Bundfrihet L 1 Køretøjslængde L 2 Længde forkonstruktion b 2 Køretøjsbredde I Gaffellængde b 5 Udvendig gaffelafstand A st Arbejdsgangbredde x 1200 på tværs W a Venderadius X Lastafstand Y Hjulafstand * ) h1 h4 h x c l Q h3 900 h2 m1 155 L2 m2 y s 95 h13 L1 Wa e b2 b11 b5 a 2 Ast a DK B 4

14 3.3 EN-normer Vedvarende lydtrykniveau: 68 db(a) Z Z i henhold til EN i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtrykniveau er en iflg. gældende normer beregnet værdi og tager hensyn til lydtrykniveauet ved køredrift, løftedrift og ved tomgang. Lydtrykniveauet måles ved førerens øre. Vibration: 0,36 m/s 2 i henhold til EN Svingaccelerationen, som påvirker kroppen i dens betjeningsposition, er i henhold til standardindstillingen den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved overkørsel af forhindringer med konstant hastighed. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske fostyrrelser samt støjimmunitet overholdes samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EN samt de deri nævnte normative referencer Ændringer af elektriske eller elektroniske komponenter og deres placering må kun foretages med skriftlig tilladelse fra producenten. 3.4 Driftsbetingelser Z Omgivelsestemperatur - under drift: 5 C til 40 C Ved hyppig brug med ekstreme svingninger i temperatur eller luftfugtighed kræves der specielt udstyr og tilladelse til trucks DK B 5

15 4 Afmærkningspunkter og typeskilte 22 -Nr. Serien-Nr. Q kg H mm D mm mv 1,5 V Pos. Betegnelse 19 Styringshåndtaget 20 Bæreevne Qmax 21 Lastdiagram 22 Anslagspunkter for lastning med kran 23 Forbudsskilt Det er forbudt at opholde sig under gaffeltænderne 24 Forbudsskilt Ræk ikke ind gennem masten 25 Giv agt! Elektronik og lavspænding 26 Kontrolmærkat (o) 27 Skilt-, ordre-, inventar-, service-nr. 28 Typeskilt, køretøj 0708.DK B 6

16 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 29 Type 35 Fabrikant 30 Serie-nr. 36 Batterivægt min/max i kg 31 Nominel løfteevne i kg 37 Drivkraft i kw 32 Batteri: Spænding V 38 Tyngdepunktsafstand i mm 33 Egenvægt uden batteri i kg 39 Byggeår 34 Producent logo 40 Option Z Ved spørgsmål ang. trucken resp. bestilling af reservedele, angiv venligst serienummeret (30). 4.2 Løfteevne F Skiltet (21) oplyser bæreevnen (Q i kg) alt afhængig af lastpunktafstanden (D i mm) og løftehøjden (H i mm) i tabelform. 21 -Nr. Serien-Nr. Hmm Qkg Dmm 0708.DK B 7

17 4.3 Skilt - Ordre-, inventar-, service-nr Z Pos. Betegnelse 42 Ordre-nr. 43 Inventar-nr. 44 Full Service-nr. Skiltet med Full Service-nr. udleveres kun ved indgåelse af servicekontrakt DK B 8

18 C Transport og første ibrugtagning 1 Pålæsning med kran M Anvend kun løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (for transportvægt henvises til køretøjets typeskilt). 1 Z M Trucken parkeres i sikret tilstand (se kapitel E, afsnit 4.5). 2 bæreseler (1) festes ved den øverste tværstøtten av løfteindretningens ytre mast og mellom de ytre stivene af førerens sikkerhetstak og sættes opp i løfteøjer til krantøjet. Er makrolonruten montert på førersikkerhetstaket må denne fjernes på forhånd. Løfteøjerne til krangrejet sættes opp på begge sidene av rammen på de punkter som er markert med lastkrog (2). Kranens løftegrej skal anbringes på en sådan måde, at de ikke berører nogle af komponenterne under løft. 2 2 Første ibrugtagning Trucken må kun køres med batteristrøm. Ensrettet vekselstrøm beskadiger de elektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (slæbekabler) skal være under 6 m lang. Z Før trucken er driftsklar efter leverancen eller efter en transport, skal der foretages følgende: Kontroller, at alle delene er leveret komplet og er i orden. Foretag om nødvendigt indbygning af batteri, undgå at beskadige batterikabel. Oplades batteriet (se kapitel D). Tag trucken i brug som foreskrevet (se kapitel E). Når stableren parkeres, kan der opstå flade steder på dækkenes slidbaner. Disse flade steder forsvinder igen efter kort tids kørsel DK C 1

19 3 Trucken bevæges uden egen hjælp F Denne driftsmåde er forbudt på hældninger og stigninger. Hvis trucken skal flyttes efter en fejl, som har indflydelse på køreevnen, gør man som følger: F Hovedafbryder stilles på Fra. Tændingslåsen stilles på Fra og nøglen tages af. Trucken sikres mod at kunne rulle. Åbn batteridøren og sædepanelet (se kapitel F, afsnit 6.1). Å drivmotoren (4) på drivmotoren og spænd skruerne (3). Bremsen løsnes og maskinen kan bugseres. Når målet er nået, skal bremseanlægget stilles tilbage til oprindelig tilstand. Maskinen må ikke parkeres med løsnet bremse! Skru (3) skruerne ca. 1 cm ud igen; de sikres med kontramøtrikker (4). Nu er bremsetilstanden retableret DK C 2

20 D Batteri - Service, opladning, skift 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgangen med syrebatterier F Før al slags arbejde på batterierne, skal køretøjet parkeres i sikret tilstand (se kapitel E). Servicepersonale: Opladning, service og skift af batterier må kun foretages af dertil uddannet personale. Denne driftsanvisning og forskrifter fra batteriets og ladestationens fabrikant skal overholdes. Brandbeskyttelsesforanstaltninger: Under håndteringen med batterier er rygning og åben ild forbudt. Der må ikke befinde sig brændbare stoffer eller gnistdannende driftsmidler inden for en afstand på mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal være udluftet. Brandslukningsmidler skal stå klar. Service på batteri: Cellelågene på batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, være smurt let ind i polfedt og sidde fast. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en skridsikker isoleringsmåtte. M F M F Bortskaffelse af batteri: Bortskaffelse af batterier er kun tilladt under hensyntagen til og overholdelse af de nationale miljøbestemmelser eller love om bortskaffelse. Fabrikantens anvisninger vedrørende bortskaffelse skal absolut respekteres. Sørg for før lukning af batteriafskærmning, at batterikablet ikke kan blive beskadiget. Batterierne indeholder syreopløsning, som er giftig og ætsende. Derfor skal der bæres sikkerhedstøj og øjenbeskyttelse ved al slags arbejde på batterierne. Undgå enhver kontakt med batterisyren. Er batterisyren alligevel kommet på tøjet, huden eller i øjnene, skal de pågældende steder straks skylles med rent vand i rigelig mængde, ved kontakt med huden eller øjnene skal man desuden konsultere en læge. Spildt batterisyre skal straks neutraliseres. Der må kun anvendes batterier med lukket cellekasse. Batteriets vægt og dimensioner har betydelig indflydelse på køretøjets driftssikkerhed. Udskiftning af batteriudstyret er kun tilladt med producentens tilladelse DK D 1

21 2 Batteritype Alt efter brug bliver maskinen forsynet med forskellige batterityper. I efterfølgende tabel vises, hvilke kombinationer der leveres som standard: 24V - PzS - batterier 24V - PzS - batterier (effektforøget) 24V - PzS - batterier 24V - PzS - batterier (effektforøget) 3 PzS 330 Ah L (med vægte) 3 PzS 360 Ah HX 3 PzS 420 Ah L 3 PzS 450 Ah HX Batteriernes vægt fremgår af batteriets typeskilt. M Afhængigt af batteritypen kan der også anvendes højeffektive og servicefrie batterier. Ved udskiftning / montering af batteriet skal man sørge for, at batteriet er solidt fastgjort i køretøjets batterirum. 3 Batteriet frilægges F F Køretøjet parkeres i sikret tilstand (se kapitel E) Åbn batteridør (2) med en firkantnøgle (sidder under armstøtten (se kapitel F)). Aktivér oplåsningen (4) til batterilåg (1). Batterilåg (1) vippes opad. Åbn og luk batterilåget forsigtigt. Tilslutning og afbrydelse af batteristik og stikdåse må udelukkende ske ved slukket maskine og oplader DK D 2

22 4 Opladning af batteri F Ved ladning af batterierne skal køretøjet være parkeret i et lukket rum med god udluftning. M F M Batteriet frilægges (se kapitel D). Tilslutning og adskillelse af batteriladestationens batteristik (3) og ladekabel (5), samt aktivering af hovedafbryderen må kun foretages, når både køretøj og ladeapparat er slukkede. Under selve opladningen skal overfladen på battericellerne ligge frit, for at sikre tilstrækkelig udluftning. Der må ikke lægges genstande af metal på batteriet. Før opladningen skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synlige beskadigelser. Sikkerhedsreglementerne fra batteriets og ladestationens fabrikant skal ubetinget overholdes. Tag batteristik (3) af. Fjern om nødvendigt eksisterende isoleringsmåtte fra batteriet. Batteriladestationens ladekabel (5) forbindes med batteristikket (3) og ladeapparatet tændes. Oplad batteriet i.h.t. til forskrifterne fra batteriets og ladestationens fabrikant DK D 3

23 5 Batteriet af-/påmonteres F M Køretøjet skal stå vandret. For at undgå kortslutning, skal batterier med åbne poler eller forbindelser dækkes af med en gummimåtte. Batteristikket og batterikablet skal fralægges på en sådan måde, at de ikke hænger fast i køretøjet, når batteriet trækkes ud. Hvis der bruges kran ved skift af batteriet, så pas på at løfteevnen er stor nok (se batterivægt på batteriets typeskilt i batteritruget). Taljen skal udøve et lodret træk for ikke at trykke batteritruget sammen. Krogene skal placeres på en sådan måde (6) i løfteøjerne, at de ikke kan falde ned på battericellerne, når spændet tages af taljen. Z F F Batteriet frilægges (se afsnit 3). Batteristikket (3) trækkes ud (se afsnit 4). Åbn batteridøren (2) med en firkantnøgle. Firkantnøglen befinder sig under armstøtten (se kapitel F). Den røde batteriarretering (8) trækkes ud. Batteriet (7) trækkes sidelæns op på batteriskiftestationen. Følg driftsvejledningen for batteriskiftstationen! Monteringen foretages i omvendt rækkefølge; vær opmærksom på batteriets rigtige monteringsniveau og tilslutning. Efter montagen skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synlige beskadigelser. Batteriet skal fastgøres sikkert i maskinen, så man undgår beskadigelser gennem uforudsete bevægelser. Man skal være opmærksom på den rigtige fiksering af den røde batteriarretering (8). Batterilåg og batteridør skal være lukket forsvarligt DK D 4

24 6 Batteriafladningsindikator, batteriafladningsvogter, driftstimetæller M Batteriafladningsindikator: Batteriets opladningstilstand (9) vises i 10%-trin i informations- og serviceudlæsningens display. Den seriemæssige indstilling af batteriafladningsindikatoren /afladningsvogteren foretages på standardbatterier. Ved anvendelse af vedligeholdelsesfrie batterier skal udlæsningen være indstillet således, at symbolet T (10) vises efter procentangivelsen. Hvis denne indstilling ikke foretages, kan batteriet beskadiges gennem dybdeafladning. Til indstilling af instrumentet bør fabrikantens-service tilkaldes BATT :040% T 471h Ved en batteri-restkapacitet på 30% er en batteriopladning nødvendig. Z Batteriafladningsvogter: Ved underskridelse af restkapaciteten slås funktionen løfte fra. Der vises en tilsvarende udlæsning på informations- og servicedisplayen. Funktionen løft bliver først frigivet igen, når det tilsluttede batteri er opladet mindst 70%. Driftstimemåler: Driftstimerne (11) vises ved siden af batteriets opladningsstatus. Driftstimemåleren viser den samlede tid for alle køre- og løftebevægelser DK D 5

25 D DK

26 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for truckens drift Køretilladelse: Trucken må kun anvendes af egnede personer, som er uddannet til at føre det, har vist deres evner til at køre og håndtere byrder over for arbejdsgiver eller dennes stedfortræder og af ham er blevet pådraget dette hverv. Førerens rettigheder og pligter; adfærdsregler: Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter og være instrueret i betjeningen af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsanvisning. Han skal gives de nødvendige rettigheder. Ved truck, som anvendes med gående fører, skal der bruges sikkerhedssko ved betjeningen. Forbud mod benyttelse gennem uvedkommende personer: Føreren er ansvarlig for trucken i brugstiden. Han skal forbyde uvedkommende personer at køre eller aktivere trucken. Personer må ikke medtages eller løftes. Beskadigelser og mangler: Beskadigelser og fejl på trucken eller ekstraaggregater skal straks meldes til tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. slidte hjul eller defekte bremser) må ikke anvendes, før de er blevet forskriftsmæssigt repareret. Reparationer: Uden særlig uddannelse eller tilladelse må føreren ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken. Under ingen omstændigheder må han sætte sikkerhedsindretninger eller afbrydere ud af funktion eller omstille dem. F Risikozone: Risikozonen er det område, hvor personer er udsat for fare gennem truckens køre- eller løfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsaggregater (f.eks. gafler eller tilbygningsaggregater) eller transportgodset. Dertil hører også det område, som kan være udsat for nedfaldende gods, eller en arbejdsindretning, der sænkes/falder ned. Uvedkommende personer skal bortvises fra risikozonen. Ved personfare skal der gives advarselstegn rettidigt. Trucken skal straks standses, hvis uvedkommende personer ikke forlader risikozonen til trods for advarslen. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: De her beskrevne sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarselshenvisninger skal absolut overholdes DK E 1

27 2 Beskrivelse af betjenings- og viserelementer Pos. Betjenings-viserelement Funksjon 1 Tændingslås t Til- og frakobling af styrestrøm. Når nøglen tages af, er trucken sikret mod at kunne startes af uvedkommende personer. 2 Indikator Driftsklar t Indikerer når den lyser, at styrestrømmen er tilkoblet. 3 Tast - advarselssignal t Udløsning af advarselssignal. (Horn) 4 Tast - sænke hjularmløftning t Lastgaffelen sænkes. / initialløftning (kun ESC Z13/Z16) 5 Tast - løfte hjularmløftning / initialløftning t Lastgaffelen løftes (max. 115 mm) uden at løftemasten køres ud. (kun ESC Z13/Z16) 6 Styringshåndtaket t Retning V/R: Ønskede køreretning og hastighet indstilles. Retning H: Lastgaffelen løftes og løftemasten køres ud. Retning S: Lastgaffelen sænkes og løftemasten køres ind. 7 Hovedafbryder (Nødstop) t Strømkredsen afbrydes, alle el-funktioner kobler fra og køretøjet tvangsbremses. 8 Dødmandskontakt t Kørefunktionen er afbrudt, når dødemandsknappen ikke er aktiveret. 9 Bremsepedal t Køretøjet bremses. t = Standardudstyr o = Ekstraudstyr 0105.DK E 2

28 DK E 3

29 Pos. Betjenings-viserelement Funksjon 10 Sædearretering t Førersædet kan indstilles vandret. 11 Ryglænsjustering t Førersædets ryglæn kan indstilles. 12 Stillehjul-sædedæmpning t Indstilling af førerens vægt til optimal sædedæmpning. Den indstillede vægt indikeres. 13 Fodrum - højdejustering t Fodrummet indstilles i højden efter førersædet. 14 Kontakt - t Parkeringsbremsen aktiveres eller løsnes. parkeringsbremse 15 Kontrollampe - parkeringsbremse t Indikerer når den lyser, at parkeringsbremsen er aktiveret. 16 Informations- og serviceudlæsning (LISA) t Udlæsning af vigtige køre- og løfteparametre; advarselshenvisninger, fejlbetjeningshenvisninger og serviceudlæsninger (se afsnit 5). 17 Kontakt - sædevarme o Sædevarme tændes og slukkes. 18 Kontrollampe - sædevarme o Indikerer når den lyser, at sædevarmen er tændt. t = Standardudstyr o = Ekstraudstyr 0105.DK E 4

30 DK E 5

31 3 Trucken tages i brug F Før trucken tages i brug, betjenes eller før en kolli løftes, skal føreren overbevise sig om, at der ikke opholder sig nogen inden for farezonen. F F Den elektroniske køre- og styreregulering overvåger selvstændigt sine funktioner. I fald af fejl afbryder den køre- og styrefunktionen. Før køretøjet atter kan tages i drift, skal den optrådte fejl afhjælpes. Kontrol og check før den daglige igangsættelse Kontroller hele maskinen (især dæk og løfteanorning) mht. beskadigelser. Se efter, om batteriet og kablerne sidder fast. Kontroller kontakten for sikkerheds-kontakthøjde (19), tilhørende kabeltilslutninger og magnetfastgørelse (kun ESC Z13/Z16). Stiger man op på køretøjet, skal man være påpasselig med ikke at betjene køreretningsarmen DK E 6

32 F Indstilling af førersædet Tag ikke fat i køretøjets bagvæg ved indstilling af førersædet. Sæt dig op på førersædet. Løsn sædearreteringen (10) og bring sædet (20) i den rigtige siddestilling ved at skubbe den frem og tilbage. Lad sædearreteringen (10) gå i indgreb igen. Indstil sædedæmpningen med stillehjul (12) svarende til legemsvægten. Indstil ryglænet (11) efter ønske. Fodrum - Indstilling af højderegulering Sæt dig op på førersædet. Tryk på tasten fodrumsregulering (13). Bundpladen hæves. Aktiver tasten for regulering af fodrum (13) og tryk på bundpladen. Bunden sænkes DK E 7

33 Indstilling af hældning Z Vip bundpladen (21) op mod fører-sædet. Nu kan bundpladens hældningsvinkel indstilles med en bolt (22) og 3 bolthuller. Pas på ved alle indstillinger, at betjeningselementerne er nemme at nå Stopsystem (o) F BVed udlevering med optionen stopsystem skal føreren, før han tager køretøjet i drift og betjener dette, spænde trepunktssikkerhedsbæltet fast. Selen skal sidde tæt på kroppen og indstilles iht. førerens højde Bæltet (23) indstilles ved hjælp af bæltehøjdeindstillingen (24) efter kropsstørrelsenn. F Efter en ulykke skal bælteindretningen og sideafdækningen undersøges for beskadigelser af service og givetvis udskiftes DK E 8

34 Køretøjet tændes Z Træk hovedafbryderen (7) ud. Sæt nøglen i tændingslåsen (1) og drej den til højre til anslag i stilling I. Afprøv hornets (3) funktion. Dødmandstast (8), bremsepedal (9), kontakt parkeringsbremse (14) og køreretningsarm (6) kontrolleres for funktion (se afsnit 4.2). Nu er trucken køreklar. Informations- og serviceudlæsningen (16) viser et kort øjeblik køretøjets nummerplade og så driftshjulets styrestilling, den eksisterende batterikapacitet og driftstimerne DK E 9

35 4 Arbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler for kørsel Veje og arbejdsområder: Der må kun køres på de veje, der er frigivet for færdslen. Uvedkommende skal holde sig uden for arbejdsområdet. Lasten må kun opmagasineres på de steder, der er beregnet dertil. Adfærd under kørsel: Føreren skal tilpasse kørehastigheden efter de lokale forhold. F.eks. skal han køre langsomt i kurver, ved og i smalle passager, ved gennemkørsel af svingdøre, på uoverskuelige steder. Der skal altid holdes sikker bremseafstand til foran kørende køretøjer og han skal altid have fuld kontrol over trucken. Pludselig opstandsning (bortset fra nødstilfælde), hurtige vendinger, overhaling på farlige eller uoverskuelige steder er forbudt. Det er forbudt at læne sig ud af og række ud af arbejds- og betjeningsområdet. Udsynsforholdene under kørsel: Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Skal der transporteres kollier, der har indvirkning på udsigten skal trucken køres med lasten bagpå. Er det ikke muligt, skal en anden person gå foran trucken til assistance. Kørsel på stigninger og hældninger: Det er kun tilladt at køre på stigninger eller hældninger, hvis disse er udlagt og deklareret som færdselsårer og er rene, giver et godt vejgreb samt kan befærdes sikkert i.h.t. truckens tekniske specifikationer. Derved skal godset altid transporteres på den højest liggende side. Det er forbudt at vende, køre skråt på eller at parkere trucken på stigninger eller hældninger. Der må kun køres på hældninger med nedsat hastighed og med permanent beredskab til at foretage bremsning. Kørsel på elevatorer eller læssebroer: Der må kun køres ind på elevatorer eller læssebroer, hvis de har tilstrækkelig bæreevne, er egnede til kørsel i.h.t. deres konstruktion og er frigivet til kørsel af driftsherren. Disse punkter skal undersøges, før der køres ind på dem. Trucken køres ind i en elevator med ladeenheden forrest og stilles i en position, der udelukker, at skaktens vægge berøres. Personer, der skal køre med i elevatoren, må først betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal forlade elevatoren før trucken. Transportgodsets beskaffenhed: Der må kun transporteres reglementeret sikret last. Der må aldrig transporteres gods, der er stablet højere end gaffelstolens spids eller beskyttelsesgitteret for lasten. Kørsel med anhængere: Den angivne maksimale anhængerlast for trucken ved anhængere uden og/eller med bremser må ikke overskrides. Læsset på anhængeren skal være sikret korrekt og må ikke overskride de tilladte mål for vejene. Efter tilkobling skal føreren før kørslen kontrollere, at anhængerkoblingen er sikret mod at gå løs. Bugserende trucks skal køres, således at sikker kørsel og nedbremsning af vogntoget er sikret ved alle kørselsbevægelser DK E 10

36 4.2 Køre, styre, bremse F Ved kørsel og styring er absolut opmærksomhed krævet. På informations- og serviceudlæsningen (16) kontrolleres driftshjulets styrestilling. Det elektriske styringsanlæg danner et selvovervågende system. F Derved kontrollerer styrestyringen hyppigheden for optrædende fejl over et bestemt tidsrum. Hvis en fejl erkendes gentagne gange inden for dette tidsrum, så reduceres køretøjets hastighed ned til langsomkørsel. Optræder et sådant fejltilfælde, så kan køretøjets hastighed ikke sættes tilbage til normalkørsel ved at slukke for køretøjet og starte det igen. Det forhindrer, at en optrændende fejl slettes uden at den afhjælpes. Da styreanlægget indeholder sikkerhedsrelevante komponenter, skal den opståede fejl afhjælpes af producentens fejlhjælp Nødstop Tryk hovedafbryderen (7) ned. Alle elektriske funktioner kobles fra. Dødmandstasten Til alle betjeningsfunktioner skal dødmandstasten (8) betjenes. Betjenes den ikke, er alle funktioner med undtagelse af informations- og serviceudlæsningen (16) ude af drift og bremsen er aktiveret. F F Z Kørsel Kør kun med lukkede og forskriftsmæssigt aflåsede afskærmninger. Sæt trucken i gang (se afsnit 3). Dødmandstast (8) aktiveres. Løsn kontakten - parkeringsbremse (14) ved at trykke på den. På informations- og serviceudlæsningen (16) kontrolleres driftshjulets styrestilling. Sæt manøvrehåndtaget (6) i den ønskede kørselsretning frem (V) eller tilbage (R) Trucken sætter sig i gang i den valgte retning. Kørehastigheden reguleres med køreretningshåndtaget (6) DK E 11

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere