Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007"

Transkript

1 HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 Søren Riis, 3024 Vitus Bering Danmark

2 University College Vitus Bering Danmark Teknologi og Managementdivisionen Titel: Frekvensbestemmelse Tema: Hardwareprogrammering Projektperiode: 1. maj 29. maj 2007 Gruppemedlemmer: Signe Kjær Lisby, 2030 Søren Riis, 3024 Vejleder: Ib Havn (IHA) Synopsis: Projektet beskriver udviklingen af et embedded system, som kan bestemme tonen fra en anslået guitarstreng. Dette sker ud fra en lydoptagelse, hvilken gennemgår en FFT analyse. Funktionaliteten kan bruges i forbindelse med at stemme en guitar. Sideantal: 25 Afleveret: 31. maj 2007

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Analyse og Kravspecifikation Formål Funktionelle krav Ikke funktionelle krav Blok diagram Guitaren Design Signalforstærkning Valg af microcontroller LCD Display A/D Converter Beregning af opløsning Beregning af prescaler faktor Switches STK Diagrammer Implementering og tests Tests Færdig løsning Konklusion Appendiks: Fast Fourier Transformation Side 2 af 25

4 1 Indledning Projektet beskriver udviklingen af en elektronisk anordning, der kan bestemme hvilken tone en anslået guitarsteng spiller. Dette skal bestemmes ud fra en lydoptagelse fra guitaren. Til at bestemme tonen, anvendes der FFT analyse. Projektet er baseret på Atmels microcontrollere. Undervejs i projektet er følgende hardware komponenter anvendt: Atmel STK500 Starter Kit Atmel microcontrollere (ATmega16) Atmel AVR JTAGICE mkii (til debugging af kode) LCD Display (Optrex DMC 20215) Kredsløb til signalforstærkning På forhånd var der ingen sikkerhed for, at problemstillingen overhovedet kunne løses med de komponenter der var stillet til rådighed. Dette betød at der ikke var de store forventninger til et færdigt produkt. Projektet er en del af et større projekt, som omhandler udviklingen af en automatisk guitartuner. Rapporten her vil dog udelukkende fokusere på hvordan en den mest dominerende tone bestemmes ud fra en lydoptagelse. Denne funktionalitet kan for eksempel bruges i forbindelse med at stemme en guitar. Med rapporten følger kode, datablade samt Doxygen dokumentation. Alt dette kan findes på den vedlagte cd. Side 3 af 25

5 2 Analyse og Kravspecifikation 2.1 Formål Projektet har til formål at udvikle en elektronisk anordning, som kan bestemme den dominerende tone ud fra en lydoptagelse. Eftersom anordningen i første omgang betragtes som en prototype vil der blive implementeret funktioner, som udelukkende vil blive brugt i forbindelse med tests. Disse vil altså blive fjernet i en eventuel færdig løsning. 2.2 Funktionelle krav Systemet skal opfylde følgende funktionelle krav: Databehandlingen skal startes ved hjælp af tryk på en knap. Der skal være en knap til at simulere et input (til at teste om FFT analysen giver det forventede resultat). Det skal være muligt at regulere relevante værdier i forbindelse med tests (for eksempel samplingsfrekvensen). Resultatet af databehandlingen skal vises på et LCD display. Det skal være i stand til at bestemme tonen der spilles (eller rettere sagt den mest dominerende frekvens). Frekvensen skal kunne bestemmes på under 1 sekund. Frekvensen skal kun kunne bestemmes for løse strenge. For yderligere at udspecifisere de funktionelle krav til løsningen, er det valgt at lave UseCase samt aktivitetsdiagram for den overordnede funktionalitet. Usecase beskrivelsen samt aktivitetsdiagrammet kan ses på næste side. Side 4 af 25

6 Use Case Betjening af anordningen Actors Almene bruger Preconditions LCD display, knapper, og guitar skal være korrekt tilsluttet. Flow of events 1. Hardwaren initialiseres. 2. I tilfælde af at knap0 er aktiv: a. Dataopsamling startes. b. Databehandling foretages. 3. I tilfælde af at knap1 er aktiv: a. Samplingfrekvensen forøges 4. I tilfælde af at knap2 er aktiv: a. Samplingsfrekvensen formindskes 5. I tilfælde af at knap3 er aktiv: a. Generer datasæt ud fra en givet funktion. b. Databehandling på datasæt Related information Der kan kun aktiveres én knap ad gangen. Figur 1: Aktivitetsdiagram for UseCase Side 5 af 25

7 2.3 Ikke funktionelle krav Systemet skal opfylde følgende ikke funktionelle krav: Simpel, men kompakt, konstruktion. I kraft af at der er tale om en prototype er der ikke fokus på designet. Løsningen skal baseres på Atmels MCU serie. 2.4 Blok diagram På figur 2 kan ses et blok diagram, som grundlæggende beskriver opbygningen af det ønskede system. Pickup en står for at opsamle data, microcontrolleren for selve databehandlingen og LCD displayet står for at vise resultatet. Figur 2: Blokdiagram af systemet Figur 3: Atmel STK500 Starter Kit Side 6 af 25

8 2.5 Guitaren Guitaren har 6 strenge, som hver især udsender en bestemt tone, når de anslås. Da projektet kun koncentrerer sig om de løse strenge (da det er disse der tages udgangspunkt i, når den skal stemmes), kan antallet af toner der skal bestemmes defineres ved: Streng Tone Frekvens 1 E 329,63 Hz 2 B 246,94 Hz 3 G 196,00 Hz 4 D 146,83 Hz 5 A 110,00 Hz 6 E 82,407 Hz For at afgrænse det yderligere fokuseres der i første omgang på A strengen. Men generelt kan der siges at tonerne, der er interesse for, ligger i intervallet 80 Hz til 350 Hz. Guitaren der anvendes forventes iøvrigt at have en pickup indbygget, hvilket betyder at der ikke vil tages højde for hvordan lyden i praksis opsamles. Projektet fokuserer istedet på hvordan signalet behandles, således at tonen kan bestemmes. Side 7 af 25

9 3 Design Efter analysefasen kan arbejdet med at designe de enkelte dele af systemet begynde. Det første der blev undersøget var om guitarens output var kraftigt nok til at blive direkte tilsluttet til AVR boardet. Men da guitarens output maksimalt nåede en amplitude på 0,1 V, var det nødvendigt at forstærke signalet også selvom at den anvendte guitar havde indbygget pre amplifier. 3.1 Signalforstærkning Det kredsløb, der skal opbygges, skal opfylde følgende krav: 1. Input et er et AC signal med en amplitude på max. 0,1 V. 2. Output et fastsættes af A/D Converteren. I vores tilfælde kører den med en referencespænding på 5 V (omtalt som AREF i dokumentationen), hvilket betyder at vores output skal ligge i intervallet fra 0 5 V. Præcisionen af den frekvens der bestemmes ved hjælp af FFT, er meget afhængig af konverteringen af signalet, hvorfor det er vigtigt at give A/D converteren de bedste forudsætninger. Det betyder at kredsløbet skal være i stand til at forstærke signalet samt flytte dets nulpunkt, således at hele signalet ligger i det positive område. I praksis betyder det at nulpunktet flyttes til 2,5 V (midt i måleområdet) og at den teoretiske forstærkning fastsættes til (når der ønskes en amplitude på 2,5 V): 2,5V 25 0,1V = Det betyder altså at input signalet skal forstærkes med en faktor på 25. Side 8 af 25

10 I praksis viste det sig dog umuligt, da de anvendte operationsforstærkere ikke var i stand til at gå helt op til deres forsyningsspænding (5 V). I praksis endte forstærkningsfaktor med at blive: 560Ω = 20,74 27Ω Denne værdi er fastsat ud fra forsøg baseret på simuleringer gennem programmet PSpice Schematics. Det endelige kredsløb ser således ud: Figur 4: Diagram over forstærkerkredsløbet Kredsløbet består af 2 operationsforstærkere, som hver varetager sin funktion. Den første operationsforstærker står for at forstærke signalet med den fastsatte faktor (som vist tidligere forholdet mellem de 2 modstande). Den anden sørger for at flytte nulpunktet de 2,5 V op. På begge operationsforstækere bruges non amplifying input, således at signalet på intet tidspunkt inverteres. I kredsløbet representeres input et fra guitaren af V3. Output et kan aflæses i punktet yderst til højre. Side 9 af 25

11 Figur 5: Spændingsforsyning Figur 6: Spændingsdeler Kredsløbet indeholder desuden en spændingsdeler samt en strømforsyning. Spændingsdeleren er koblet til punktet c2. Spændingsdeleren gør det muligt at hæve signalet med de ønskede 2,5V (hvis der anvendes en strømforsyning på 5 V). Figur 7: Simulering af forstærkerkredsløb På figur 7 ses en simulering fra PSpice Schematics. Den grønne graf representerer output et, mens den røde representerer guitarens input i form af en sinus formet kurve med en amplitude på 0,1 V. Side 10 af 25

12 3.2 Valg af microcontroller Sammen med AVR Starter Kit et medfølger der 2 MCU er: Type Flash EEPROM SRAM Hastighed Volt ATmega8515L 8kB 512B 512B 0 8 MHz 2,7 5,5 V ATmega16 16kB 512B 1024B 0 16 MHz 4,5 5,5 V ATmega8515L blev hurtigt fravalgt. Dels har den ingen A/D converter og dels opererer den maksimalt ved 8 MHz. Desuden har den ikke ret meget SRAMhukommelse, hvilket er vigtigt i forbindelse med FFT analyserne. Derfor faldt valget naturligt nok på ATmega16 MCU en, som har indbygget en 10bit A/D converter. Et problem med ATmega16 MCU en kunne være mængden af SRAM i forbindelse med FFT analysen. Hvis dette bliver et problem kan der skiftes til ATMega128, som skolen ligger inde med. Dette kræver dog at der monteres et STK501 modul på STK500 Starter Kit et. Type Flash EEPROM SRAM Hastighed Volt ATmega kB 4096B 4096B 0 16 MHz 4,5 5,5 V På cd en kan der findes datablade for alle omtalte MCU er. Figur 8: Atmel STK501 udviddelses modul Side 11 af 25

13 3.3 LCD Display LCD Displayet der blev stillet til rådighed, er et Optrex DMC Det er baseret på HD44780 controlleren, som er en meget brugt LCD Display controller. Displayet er har plads til 20 tegn på hver af de 2 linjer, der er til rådighed. Der findes adskillige biblioteker på nettet til denne type display, hvilket betød at en af disse blev brugt for at spare tid. Senere kan der eventuelt ligges kræfter i at udvikle en mere optimeret udgave til projektet. Det anvendte bibliotek muliggør at LCD Displayet kan køres enten i 4bit eller 8bit mode. Da 8bit mode kræver at der anvendes mere end én port, blev det besluttet at køre displayet i 4bit mode. Displayet havde ikke monteret nogle ledninger, hvilket betød at der skulle laves en pin konfiguration så den kunne tilsluttes til AVR boardet. AVR PIN0 PIN1 PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 PIN6 PIN7 GND VTG LCD Ledninger blev loddet på som skemaet viser og derefter tilsluttet til PortB på AVR boardet. PortB blev valgt grundet at PortA skulle bruges senere til A/Dconverteren. Figur 9: LCD displayet Side 12 af 25

14 3.4 A/D Converter Eftersom A/D converterens samplingsfrekvens skal være justerbar, er A/Dconverteren sat til at køre i Free Running mode. Dette betyder at A/Dconverteren kontinuerligt gemmer målinger (hver konvertering tager 13 clock cycles, bortset fra den første som tager 25). Det er så timerens opgave at sørge for at aflæse målingerne, således at den ønskede samplingsfrekvens opnås. Dette gøres i praksis ved at manipulere med følgende 3 registre: ADMUX ADC Multiplexer Selection Register Hele dette register sættes til 0. Dette skyldes at der læses fra kanal 0, AREF bruges som reference og der ikke ønskes nogen intern forstærkning af signalet. Figur 10: ADMUX ADC Multiplexer Selection Register ADCSRA ADC Control and Status Register A Følgende bits skal sættes til et: ADEN, ADPS2, ADPS1, ADPS0 Derved tændes A/D converteren og prescaleren sættes til 128 (forklaring følger). For at starte den første konvertering sættes ADSC bitten til 1. Figur 11: ADCSRA ADC Control and Status Register A Side 13 af 25

15 SFIOR Special Function IO Register Hele dette register sættes til 0. Derved sættes den i Free Running mode Beregning af opløsning A/D converteren på ATmega128 MCU en har en opløsning på 10bit og da referencespændingen er sat til 5V (AREF), kan opløsningen beregnes til: 5V = 0, A/D converterens måleinterval i opdeles altså i 1024 steps (2 10 ), hvor der mellem hvert step er 0,0049. Dette er altså den mindste forskel der kan måles Beregning af prescaler faktor Prescaleren er den faktor, som MCU ens clockfrekvens divideres med for at få A/D converterens clockfrekvens. For at A/D converteren kan fungere optimalt, skal dens clockfrekvens ligge mellem 50 khz og 200 khz. Kører den med en højere clockfrekvens, vil opløsningen blive dårligere. Prescaler faktoren sættes i ADC Control and Status Register A (ADCSRA) og den teoretiske værdi kan beregnes således: MCU AD Clock Clock(max) Hz = = Hz Side 14 af 25

16 Ud fra denne beregning vælges en passende prescaler faktor fra tabellen herunder: Figur 12: Prescaler tabel I dette tilfælde vælges 128 som prescaler faktor for at holde A/D converterens clockfrekvens indenfor de 50 khz til 200KHz. Dette kan gøres ved: ADCSRA = _BV(ADPS0) _BV(ADPS1) _BV(ADPS2) 3.5 Switches Der bruges 4 knapper til at styre programmet. De 4 knapper sidder på Starter Kit et og er tilsluttet til PortD. Knap SW0 SW1 SW2 SW3 Beskrivelse Start Forminsk samplingsfrekvens Forøg samplingsfrekvens Start simulation Der kan kun aktiveres én knap ad gangen. Side 15 af 25

17 Frekvensbestemmelse 3.6 STK500 På figur 13 kan det ses hvordan jumperne er placeret. Figur 13: Opsætning af STK500 Boardet har ligeledes fået en 16 MHz krystal monteret, således at ATmega16 MCU en kan køre ved 16MHz. Ud over at isætte krystallen, skal følgende indstillinger anvendes i AVR Studio: Figur 14: Screenshot fra AVR Studio Side 16 af 25

18 3.7 Diagrammer Herunder er metoden skitseret til hvordan samplingsfrekvensen reguleres ved hjælp af et sekvensdiagram. Main ADC Fourier init_adc() enableadc() sampledata() Loop så længe der er behov for at lave målinger disableadc() storedata() fft() findpeakfrequency() Figur 15: Sekvensdiagram Først initialiseres A/D converteren, hvorefter den startes. Herefter gemmes der målinger med den fastsatte samplingsfrekvens indtil det ønskede antal målinger er opnået, hvorefter A/D converteren deaktiveres. Til sidst laves der FFT analyse, hvorefter det frekvensen for det maksimale peak aflæses. Side 17 af 25

19 For bedre at kunne overskue opgaven, blev der desuden lavet et klassediagram. I C programmering er det i princippet ikke muligt at lave deciderede klasse, men for overskueligheden skyld følger her hvordan de forskellige filer hænger sammen. ADC +init_adc() +enableadc() +disableadc() Button +setportd() +isbuttonpressed() +allbuttonsreleased() +buttonactivated() +buttondeactivated() Main +main() Fourier +sampledata() +inc_samplingfrequency() +dec_samplingfrequency() +getsamplingfrequency() +printtolcd() +simulate() +findpeakfrequency() +fft() LCD +lcd_init() +lcd_clrscr() +lcd_goto() +lcd_puts() Figur 16: Klassediagram Klassenavn Main ADC Button Fourier LCD Beskrivelse Indeholder main metoden, som står for at starte programmet. Indeholder metoder til A/D controlleren. Indeholder metoder til styre hvad der skal ske, når en given knap bliver aktiveret. Indeholder FFT algoritmen. Det er også her alle opsamlede data gemmes og behandles. Indeholder metoder til LCD displayet. Side 18 af 25

20 Frekvensbestemmelse 4 Implementering og tests Implementeringen er foregået igennem AVR Studio 4, som er et glimrende udviklingsværktøj til AVR s microcontrollere. Koden er opbygget i mindre moduler i løbet af projektet og så til sidst sat sammen til et program. Kredsløbene er blevet loddet på en prototype printplade og ser således ud: Figur 17: Det færdige kredsløb I forbindelse med implementeringen af FFT algoritmen er der brugt en del energi på at implementere testmetoder, som kunne teste om algoritmen virkede som planlagt. Selve algoritmen er direkte kopieret fra en artikel fra internettet (artiklen er vedlagt på cd en). Der har under implementering været lagt vægt på at dele koden op i forskellige lag med hvert deres ansvar. Dette gør at koden bliver nemmere at forstå samt lettere at vedligeholde og genbruge. Som eksempel kan nævnes A/D Side 19 af 25

21 converteren, hvor der både er metoder til at initializere den (hardware nært) samt metoder til at gemme data, som ligger tættere på applikationsniveau. 4.1 Tests Ud over at implementere testmetoder (f.eks. som det blev gjort i forbindelse med at test FFT algoritmen), er Atmels JTAG ICE mkii blevet brugt i forbindelse med debugging. Den gør det muligt trinvist at gå igennem koden mens den eksekveres på MCU en, hvilket har vist sig meget anvendeligt i flere situationer. Ligeledes er det muligt at følge med i hvordan variabler ændrer sig løbende samt indsætte breakpoints i koden. Eneste problem ved at anvende JTAG en istedet for seriel kommunikation, er at projektet i AVR Studio skal oprettes på ny, hvor der så vælges JTAG en (gør man ikke dette, så er der stor sandsynlighed for at det ikke virker!). Figur 18: Atmel JTAG ICE mkii Side 20 af 25

22 5 Færdig løsning Herunder ses et billede af hele opstillingen. Figur 19: Den færdige løsning Forstærkerkredsløbet skal forbindes til den grønne (V+) og gule ledning (GND). Side 21 af 25

23 6 Konklusion Generelt har projektet været utroligt lærerigt og ufordrende. Omfanget af opgaven var fra start ukendt, da gruppen ikke havde den store viden og/eller erfaring med de behandlede emner. Gennem projektet har der været mange ting der skulle løses undervejs, da der nærmest hele tiden var tale om nyt stof. Set i det lys, er der stor tilfredshed med hvad der er opnået på godt 3 ugers intensivt arbejde. Desværre var det ikke muligt at teste om hele løsningen virkede i praksis. Den begrænsede SRAM hukommelse muliggjorde kun at lave FFT analyse på 64 målinger og det er for lidt. Som minimum skulle der nok bruges 256 eller 512 målinger. En anden faktor der gav problemer var MCU en regnekraft. En FFT analyse på 64 målinger tog ca. 3 sekunder og det er for lang tid, hvis den skal bruges i forbindelse med den automatiske guitartuner. Men løsningen virker på simuleret data, så den forventes også at gøre det, hvis en guitar kobles til og der kan gemmes nok målinger i MCU en. Problemer gennem projektet Det blev forsøgt at skifte til ATmega128, men det blev opgivet tidligt. Det anvendte bibliotek til display et fungerede tilsyneladende overhovedet ikke samme med denne MCU. I forbindelse med at udskrive doubles til displayet, blev sprintf metoden anvendt. Dette kom dog aldrig til at virke, så der blev lavet en hjemmestrikket algoritme. Som allerede nævnt var der for lidt lagerplads på MCU en. Side 22 af 25

24 Der var opsætningsproblemer med JTAG en i starten, men det viste sig at der skulle oprettes et helt nyt projekt før den kan bruges. Man kan ikke bare skifte til JTAG en midt i et projekt, hvor man i starten sendte data til Starter Kit et via seriel porten. Forbedringer Finde nogle bedre operationsforstærkere, som kan gå tættere ud til deres forsyningsspænding. Derved udnyttes A/D converterens måleområde bedre. FFT algoritmen kunne optimeres, hvilket måske kunne reducere den tid det tager at lave et FFT analyse. Metoden der er brugt til at styre samplingsfrekvensen kunne også forbedres, så den blev mere præcis. Den er afgørende i forbindelse med FFT analysen. Søren Riis Side 23 af 25

25 7 Appendiks: Fast Fourier Transformation Fast Fourier Transformation (FFT) er en effektiv algoritme der bruges til at udføre den diskrete Fourier Transformation (DFT). DFT er en matematisk algoritme, der bruges indenfor blandt andet signalbehandling. Den kan splitte et signal, så alle dets frekvenskomponenter bliver adskilt i et spektrum, og derved gør det let at identificere de enkelte frekvensers værdier. Hvordan FFT algoritmen i praksis fungerer vil ikke blive beskrevet her, da der fokuseres på hvordan den anvendes. Det første man skal være opmærksom på er samplingsfrekvensen. Den skal være dobbelt så høj som den maksimale frekvens man ønsker at måle. Hvis man f.eks. sampler med 64 Hz, ser regnestykket således ud: f sampling = 64Hz f max fsampling = = 32Hz 2 Antallet af målinger spiller også ind. Jo flere målinger, jo mere præcist bliver resultatet i sidste ende. Men jo flere målinger, jo mere regnekraft kræves der af MCU en. Hvis man for eksempel har lavet 128 målinger, kan afstanden mellem frekvenserne i det komplekse domæne beregnes til: fsampling 64Hz 1 Δ f = = = N Denne værdi bruges senere til at bestemme den endelige frekvens. Side 24 af 25

26 Figur 20: Fast Fourier Transformation af en sinus kurve Når FFT analysen er gennemført, har man 2 datasæt en reel del og en imaginær del. Disse to skal samles til et datasæt, som indeholder længde af den reelle og den imaginære del. Længden bestemmes som vist herunder: Z = R + J 2 2 n n Derefter plottes halvdelen af datasæt et (hvis 128 målinger, plottes de 64 første) og man ender med noget lignende hvad der er vist på figur 19. Herefter skal man til at søge efter peaks. I princippet er højeste peak, den mest dominerende frekvens. Når højeste peak er fundet, aflæser man værdien på 1. aksen og multiplicere tallet med Δf. Resultatet af denne beregning giver (forhåbentlig) den mest dominerende frekvens i det analyserede datasæt. Side 25 af 25

Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april:

Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april: Logbog Torsdag d. 28. marts: Ole og Steffen har i dag arbejdet på problemformuleringen indenfor den merkantile del af projektet. Det er altid svært at overskue hvad der skal med og hvad man skal undlade,

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Automatisk Guitartuner. Steffen Nissen. Ole Sønderby. Signe Lisby. Søren Riis

Projektbeskrivelse. Automatisk Guitartuner. Steffen Nissen. Ole Sønderby. Signe Lisby. Søren Riis Projektbeskrivelse Automatisk Guitartuner Steffen Nissen Ole Sønderby Signe Lisby Søren Riis Indholdsfortegnelse Titel...3 Emne...3 Baggrundsbeskrivelse...3 Formål...4 Problemformulering...5 Problemskema...6

Læs mere

Total systembeskrivelse af AD1847

Total systembeskrivelse af AD1847 Total systembeskrivelse af AD1847 Af Anna Hampen Jens Jørgen Nielsen Johannes Bjerrum Johnny Nielsen 3.semester HIH Anna Hampen, Jens Nielsen, Johannes Bjerrum, Johnny Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Embedded controller, almen.

Embedded controller, almen. Ver. 310807 s. 1 Bilag 3 Valgfri specialefagskatalog Data- og kommunikationsuddannelsen Undervisningsministeriet September 2007 /Steen Albertsen Ver. 310807 s. 2 Embedded controller, almen. Varighed 1

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Emergency call button. Stabilt og simpelt

Emergency call button. Stabilt og simpelt Emergency call button Stabilt og simpelt 1 Agenda Områder af speciel interesse Gennemgang Hvad har jeg lært? Spørgsmål 2 Områder af speciel interesse Domæne, Krav, Use Cases, Kvalitetsattributter Arkitektur

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007

Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007 Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan i dag Afrunding af OZ3VB's program Fra "almindelig C" til "microcontroller C" Lighederne

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Måle og test I. Lasse Kaae 2012

Måle og test I. Lasse Kaae 2012 Måle og test I Lasse Kaae 2012 Plan for de næste 2 uger Uge 1 grundlæggende VEE NI Labview (Torsdag) Anders Meisner Uge 2 Workshop VEE VEE instrument-styring Labview NI USB 6008 Måle øvelser Lasse Kaae

Læs mere

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig.

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig. Adfærds datalogning Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Problemformulering... 2 Udvikling af dataloggerne... 2 Sensorer... 5 Lysmåling... 6 Bevægelses måling... 6 Opsætning af loggerne... 8 PIR... 8

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! )

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! ) Design & Produktion Valle Thorø Sønderborg ELektronik ( Pendler-ordning gør det muligt! ) 1.G 2.G 3.G Teknologi B Teknologi B Evt. teknologi A Teknikfag, Elektronik 5 lekt. Pr uge 5 lekt. Pr uge 9 lekt.

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day Missionen for OrtoSense er at måle vibrationer i vindmøller og beregne komponenters oscillationskarakteristik. Hermed bestemme møllens driftstilstand 1 OrtoSense ApS blev stiftet i august 2006 af Frank

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

2. Delgennemløb af Realisationsfasen Indholdsfortegnelse

2. Delgennemløb af Realisationsfasen Indholdsfortegnelse 2. Delgennemløb af Realisationsfasen Indholdsfortegnelse Development plan...2 Indledning...3 Gruppestruktur på use case 2:...3 Revideret gruppestruktur uge 8...3 Evaluering af Use case 1: VisTemperatur...5

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelse 1 Capture:... 2 Oprettelse af projekt til simulering samt navigering i projektet... 2

Indholdsfortegnelse. Øvelse 1 Capture:... 2 Oprettelse af projekt til simulering samt navigering i projektet... 2 Indholdsfortegnelse Øvelse 1 Capture:... 2 Oprettelse af projekt til simulering samt navigering i projektet... 2 Øvelse 2:... 8 Opsætning og kørsel af bias punkt og DC simuleringer... 8 Øvelse 3:... 14

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted, Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted HTX Design & produktion - el Christian

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

LTspice. Software program for kredsløbssimulering Kan frit downloades fra http://www.linear.com/download. v/ OZ5BG Bent Grønbæk Olesen

LTspice. Software program for kredsløbssimulering Kan frit downloades fra http://www.linear.com/download. v/ OZ5BG Bent Grønbæk Olesen LTspice Software program for kredsløbssimulering Kan frit downloades fra http://www.linear.com/download v/ OZ5BG Bent Grønbæk Olesen LTspice Programmet er udviklet af Mike Engelhard Ltspice anvendes internt

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering 1 MITSUBISHI PLC programmerings software Ved systemtekniker Helge Gulstad Tlf. Direkte: 46 74 01 61 Mob: 21 19 25 64 Mail: hgd@beijer.dk 2

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen. Skriftlig prøve (3 timer) Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-12.00 2HF093-MAC

Matematik C. Højere forberedelseseksamen. Skriftlig prøve (3 timer) Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-12.00 2HF093-MAC Matematik C Højere forberedelseseksamen Skriftlig prøve (3 timer) 2HF093-MAC Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 14 spørgsmål. De 14 spørgsmål indgår

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Kom godt i gang med DRG 737v2

Kom godt i gang med DRG 737v2 VI GI R DIG Kom godt i gang med DRG 737v2 Waoo! Privat Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1. Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT -

Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1. Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT - Toshiba EasyGuard-oversigt Kursusmodul 1 Kursusmodel 1: Toshiba EasyGuard-oversigt TOSHIBA E-LEARNING CENTRE MODUL 1: EASYGUARD OVERSIGT - Kursusmodel 1 - Mål Kursusmodulet til Toshiba EasyGuard-oversigten

Læs mere

Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear.

Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear. VIBRO CONSULT Palle Aggerholm. Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear. Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 E-mail: palle@vibroconsult.dk www.vibroconsult.dk DK 8260 Viby J. Højtryksturbine

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere