Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007"

Transkript

1 HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 Søren Riis, 3024 Vitus Bering Danmark

2 University College Vitus Bering Danmark Teknologi og Managementdivisionen Titel: Frekvensbestemmelse Tema: Hardwareprogrammering Projektperiode: 1. maj 29. maj 2007 Gruppemedlemmer: Signe Kjær Lisby, 2030 Søren Riis, 3024 Vejleder: Ib Havn (IHA) Synopsis: Projektet beskriver udviklingen af et embedded system, som kan bestemme tonen fra en anslået guitarstreng. Dette sker ud fra en lydoptagelse, hvilken gennemgår en FFT analyse. Funktionaliteten kan bruges i forbindelse med at stemme en guitar. Sideantal: 25 Afleveret: 31. maj 2007

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Analyse og Kravspecifikation Formål Funktionelle krav Ikke funktionelle krav Blok diagram Guitaren Design Signalforstærkning Valg af microcontroller LCD Display A/D Converter Beregning af opløsning Beregning af prescaler faktor Switches STK Diagrammer Implementering og tests Tests Færdig løsning Konklusion Appendiks: Fast Fourier Transformation Side 2 af 25

4 1 Indledning Projektet beskriver udviklingen af en elektronisk anordning, der kan bestemme hvilken tone en anslået guitarsteng spiller. Dette skal bestemmes ud fra en lydoptagelse fra guitaren. Til at bestemme tonen, anvendes der FFT analyse. Projektet er baseret på Atmels microcontrollere. Undervejs i projektet er følgende hardware komponenter anvendt: Atmel STK500 Starter Kit Atmel microcontrollere (ATmega16) Atmel AVR JTAGICE mkii (til debugging af kode) LCD Display (Optrex DMC 20215) Kredsløb til signalforstærkning På forhånd var der ingen sikkerhed for, at problemstillingen overhovedet kunne løses med de komponenter der var stillet til rådighed. Dette betød at der ikke var de store forventninger til et færdigt produkt. Projektet er en del af et større projekt, som omhandler udviklingen af en automatisk guitartuner. Rapporten her vil dog udelukkende fokusere på hvordan en den mest dominerende tone bestemmes ud fra en lydoptagelse. Denne funktionalitet kan for eksempel bruges i forbindelse med at stemme en guitar. Med rapporten følger kode, datablade samt Doxygen dokumentation. Alt dette kan findes på den vedlagte cd. Side 3 af 25

5 2 Analyse og Kravspecifikation 2.1 Formål Projektet har til formål at udvikle en elektronisk anordning, som kan bestemme den dominerende tone ud fra en lydoptagelse. Eftersom anordningen i første omgang betragtes som en prototype vil der blive implementeret funktioner, som udelukkende vil blive brugt i forbindelse med tests. Disse vil altså blive fjernet i en eventuel færdig løsning. 2.2 Funktionelle krav Systemet skal opfylde følgende funktionelle krav: Databehandlingen skal startes ved hjælp af tryk på en knap. Der skal være en knap til at simulere et input (til at teste om FFT analysen giver det forventede resultat). Det skal være muligt at regulere relevante værdier i forbindelse med tests (for eksempel samplingsfrekvensen). Resultatet af databehandlingen skal vises på et LCD display. Det skal være i stand til at bestemme tonen der spilles (eller rettere sagt den mest dominerende frekvens). Frekvensen skal kunne bestemmes på under 1 sekund. Frekvensen skal kun kunne bestemmes for løse strenge. For yderligere at udspecifisere de funktionelle krav til løsningen, er det valgt at lave UseCase samt aktivitetsdiagram for den overordnede funktionalitet. Usecase beskrivelsen samt aktivitetsdiagrammet kan ses på næste side. Side 4 af 25

6 Use Case Betjening af anordningen Actors Almene bruger Preconditions LCD display, knapper, og guitar skal være korrekt tilsluttet. Flow of events 1. Hardwaren initialiseres. 2. I tilfælde af at knap0 er aktiv: a. Dataopsamling startes. b. Databehandling foretages. 3. I tilfælde af at knap1 er aktiv: a. Samplingfrekvensen forøges 4. I tilfælde af at knap2 er aktiv: a. Samplingsfrekvensen formindskes 5. I tilfælde af at knap3 er aktiv: a. Generer datasæt ud fra en givet funktion. b. Databehandling på datasæt Related information Der kan kun aktiveres én knap ad gangen. Figur 1: Aktivitetsdiagram for UseCase Side 5 af 25

7 2.3 Ikke funktionelle krav Systemet skal opfylde følgende ikke funktionelle krav: Simpel, men kompakt, konstruktion. I kraft af at der er tale om en prototype er der ikke fokus på designet. Løsningen skal baseres på Atmels MCU serie. 2.4 Blok diagram På figur 2 kan ses et blok diagram, som grundlæggende beskriver opbygningen af det ønskede system. Pickup en står for at opsamle data, microcontrolleren for selve databehandlingen og LCD displayet står for at vise resultatet. Figur 2: Blokdiagram af systemet Figur 3: Atmel STK500 Starter Kit Side 6 af 25

8 2.5 Guitaren Guitaren har 6 strenge, som hver især udsender en bestemt tone, når de anslås. Da projektet kun koncentrerer sig om de løse strenge (da det er disse der tages udgangspunkt i, når den skal stemmes), kan antallet af toner der skal bestemmes defineres ved: Streng Tone Frekvens 1 E 329,63 Hz 2 B 246,94 Hz 3 G 196,00 Hz 4 D 146,83 Hz 5 A 110,00 Hz 6 E 82,407 Hz For at afgrænse det yderligere fokuseres der i første omgang på A strengen. Men generelt kan der siges at tonerne, der er interesse for, ligger i intervallet 80 Hz til 350 Hz. Guitaren der anvendes forventes iøvrigt at have en pickup indbygget, hvilket betyder at der ikke vil tages højde for hvordan lyden i praksis opsamles. Projektet fokuserer istedet på hvordan signalet behandles, således at tonen kan bestemmes. Side 7 af 25

9 3 Design Efter analysefasen kan arbejdet med at designe de enkelte dele af systemet begynde. Det første der blev undersøget var om guitarens output var kraftigt nok til at blive direkte tilsluttet til AVR boardet. Men da guitarens output maksimalt nåede en amplitude på 0,1 V, var det nødvendigt at forstærke signalet også selvom at den anvendte guitar havde indbygget pre amplifier. 3.1 Signalforstærkning Det kredsløb, der skal opbygges, skal opfylde følgende krav: 1. Input et er et AC signal med en amplitude på max. 0,1 V. 2. Output et fastsættes af A/D Converteren. I vores tilfælde kører den med en referencespænding på 5 V (omtalt som AREF i dokumentationen), hvilket betyder at vores output skal ligge i intervallet fra 0 5 V. Præcisionen af den frekvens der bestemmes ved hjælp af FFT, er meget afhængig af konverteringen af signalet, hvorfor det er vigtigt at give A/D converteren de bedste forudsætninger. Det betyder at kredsløbet skal være i stand til at forstærke signalet samt flytte dets nulpunkt, således at hele signalet ligger i det positive område. I praksis betyder det at nulpunktet flyttes til 2,5 V (midt i måleområdet) og at den teoretiske forstærkning fastsættes til (når der ønskes en amplitude på 2,5 V): 2,5V 25 0,1V = Det betyder altså at input signalet skal forstærkes med en faktor på 25. Side 8 af 25

10 I praksis viste det sig dog umuligt, da de anvendte operationsforstærkere ikke var i stand til at gå helt op til deres forsyningsspænding (5 V). I praksis endte forstærkningsfaktor med at blive: 560Ω = 20,74 27Ω Denne værdi er fastsat ud fra forsøg baseret på simuleringer gennem programmet PSpice Schematics. Det endelige kredsløb ser således ud: Figur 4: Diagram over forstærkerkredsløbet Kredsløbet består af 2 operationsforstærkere, som hver varetager sin funktion. Den første operationsforstærker står for at forstærke signalet med den fastsatte faktor (som vist tidligere forholdet mellem de 2 modstande). Den anden sørger for at flytte nulpunktet de 2,5 V op. På begge operationsforstækere bruges non amplifying input, således at signalet på intet tidspunkt inverteres. I kredsløbet representeres input et fra guitaren af V3. Output et kan aflæses i punktet yderst til højre. Side 9 af 25

11 Figur 5: Spændingsforsyning Figur 6: Spændingsdeler Kredsløbet indeholder desuden en spændingsdeler samt en strømforsyning. Spændingsdeleren er koblet til punktet c2. Spændingsdeleren gør det muligt at hæve signalet med de ønskede 2,5V (hvis der anvendes en strømforsyning på 5 V). Figur 7: Simulering af forstærkerkredsløb På figur 7 ses en simulering fra PSpice Schematics. Den grønne graf representerer output et, mens den røde representerer guitarens input i form af en sinus formet kurve med en amplitude på 0,1 V. Side 10 af 25

12 3.2 Valg af microcontroller Sammen med AVR Starter Kit et medfølger der 2 MCU er: Type Flash EEPROM SRAM Hastighed Volt ATmega8515L 8kB 512B 512B 0 8 MHz 2,7 5,5 V ATmega16 16kB 512B 1024B 0 16 MHz 4,5 5,5 V ATmega8515L blev hurtigt fravalgt. Dels har den ingen A/D converter og dels opererer den maksimalt ved 8 MHz. Desuden har den ikke ret meget SRAMhukommelse, hvilket er vigtigt i forbindelse med FFT analyserne. Derfor faldt valget naturligt nok på ATmega16 MCU en, som har indbygget en 10bit A/D converter. Et problem med ATmega16 MCU en kunne være mængden af SRAM i forbindelse med FFT analysen. Hvis dette bliver et problem kan der skiftes til ATMega128, som skolen ligger inde med. Dette kræver dog at der monteres et STK501 modul på STK500 Starter Kit et. Type Flash EEPROM SRAM Hastighed Volt ATmega kB 4096B 4096B 0 16 MHz 4,5 5,5 V På cd en kan der findes datablade for alle omtalte MCU er. Figur 8: Atmel STK501 udviddelses modul Side 11 af 25

13 3.3 LCD Display LCD Displayet der blev stillet til rådighed, er et Optrex DMC Det er baseret på HD44780 controlleren, som er en meget brugt LCD Display controller. Displayet er har plads til 20 tegn på hver af de 2 linjer, der er til rådighed. Der findes adskillige biblioteker på nettet til denne type display, hvilket betød at en af disse blev brugt for at spare tid. Senere kan der eventuelt ligges kræfter i at udvikle en mere optimeret udgave til projektet. Det anvendte bibliotek muliggør at LCD Displayet kan køres enten i 4bit eller 8bit mode. Da 8bit mode kræver at der anvendes mere end én port, blev det besluttet at køre displayet i 4bit mode. Displayet havde ikke monteret nogle ledninger, hvilket betød at der skulle laves en pin konfiguration så den kunne tilsluttes til AVR boardet. AVR PIN0 PIN1 PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 PIN6 PIN7 GND VTG LCD Ledninger blev loddet på som skemaet viser og derefter tilsluttet til PortB på AVR boardet. PortB blev valgt grundet at PortA skulle bruges senere til A/Dconverteren. Figur 9: LCD displayet Side 12 af 25

14 3.4 A/D Converter Eftersom A/D converterens samplingsfrekvens skal være justerbar, er A/Dconverteren sat til at køre i Free Running mode. Dette betyder at A/Dconverteren kontinuerligt gemmer målinger (hver konvertering tager 13 clock cycles, bortset fra den første som tager 25). Det er så timerens opgave at sørge for at aflæse målingerne, således at den ønskede samplingsfrekvens opnås. Dette gøres i praksis ved at manipulere med følgende 3 registre: ADMUX ADC Multiplexer Selection Register Hele dette register sættes til 0. Dette skyldes at der læses fra kanal 0, AREF bruges som reference og der ikke ønskes nogen intern forstærkning af signalet. Figur 10: ADMUX ADC Multiplexer Selection Register ADCSRA ADC Control and Status Register A Følgende bits skal sættes til et: ADEN, ADPS2, ADPS1, ADPS0 Derved tændes A/D converteren og prescaleren sættes til 128 (forklaring følger). For at starte den første konvertering sættes ADSC bitten til 1. Figur 11: ADCSRA ADC Control and Status Register A Side 13 af 25

15 SFIOR Special Function IO Register Hele dette register sættes til 0. Derved sættes den i Free Running mode Beregning af opløsning A/D converteren på ATmega128 MCU en har en opløsning på 10bit og da referencespændingen er sat til 5V (AREF), kan opløsningen beregnes til: 5V = 0, A/D converterens måleinterval i opdeles altså i 1024 steps (2 10 ), hvor der mellem hvert step er 0,0049. Dette er altså den mindste forskel der kan måles Beregning af prescaler faktor Prescaleren er den faktor, som MCU ens clockfrekvens divideres med for at få A/D converterens clockfrekvens. For at A/D converteren kan fungere optimalt, skal dens clockfrekvens ligge mellem 50 khz og 200 khz. Kører den med en højere clockfrekvens, vil opløsningen blive dårligere. Prescaler faktoren sættes i ADC Control and Status Register A (ADCSRA) og den teoretiske værdi kan beregnes således: MCU AD Clock Clock(max) Hz = = Hz Side 14 af 25

16 Ud fra denne beregning vælges en passende prescaler faktor fra tabellen herunder: Figur 12: Prescaler tabel I dette tilfælde vælges 128 som prescaler faktor for at holde A/D converterens clockfrekvens indenfor de 50 khz til 200KHz. Dette kan gøres ved: ADCSRA = _BV(ADPS0) _BV(ADPS1) _BV(ADPS2) 3.5 Switches Der bruges 4 knapper til at styre programmet. De 4 knapper sidder på Starter Kit et og er tilsluttet til PortD. Knap SW0 SW1 SW2 SW3 Beskrivelse Start Forminsk samplingsfrekvens Forøg samplingsfrekvens Start simulation Der kan kun aktiveres én knap ad gangen. Side 15 af 25

17 Frekvensbestemmelse 3.6 STK500 På figur 13 kan det ses hvordan jumperne er placeret. Figur 13: Opsætning af STK500 Boardet har ligeledes fået en 16 MHz krystal monteret, således at ATmega16 MCU en kan køre ved 16MHz. Ud over at isætte krystallen, skal følgende indstillinger anvendes i AVR Studio: Figur 14: Screenshot fra AVR Studio Side 16 af 25

18 3.7 Diagrammer Herunder er metoden skitseret til hvordan samplingsfrekvensen reguleres ved hjælp af et sekvensdiagram. Main ADC Fourier init_adc() enableadc() sampledata() Loop så længe der er behov for at lave målinger disableadc() storedata() fft() findpeakfrequency() Figur 15: Sekvensdiagram Først initialiseres A/D converteren, hvorefter den startes. Herefter gemmes der målinger med den fastsatte samplingsfrekvens indtil det ønskede antal målinger er opnået, hvorefter A/D converteren deaktiveres. Til sidst laves der FFT analyse, hvorefter det frekvensen for det maksimale peak aflæses. Side 17 af 25

19 For bedre at kunne overskue opgaven, blev der desuden lavet et klassediagram. I C programmering er det i princippet ikke muligt at lave deciderede klasse, men for overskueligheden skyld følger her hvordan de forskellige filer hænger sammen. ADC +init_adc() +enableadc() +disableadc() Button +setportd() +isbuttonpressed() +allbuttonsreleased() +buttonactivated() +buttondeactivated() Main +main() Fourier +sampledata() +inc_samplingfrequency() +dec_samplingfrequency() +getsamplingfrequency() +printtolcd() +simulate() +findpeakfrequency() +fft() LCD +lcd_init() +lcd_clrscr() +lcd_goto() +lcd_puts() Figur 16: Klassediagram Klassenavn Main ADC Button Fourier LCD Beskrivelse Indeholder main metoden, som står for at starte programmet. Indeholder metoder til A/D controlleren. Indeholder metoder til styre hvad der skal ske, når en given knap bliver aktiveret. Indeholder FFT algoritmen. Det er også her alle opsamlede data gemmes og behandles. Indeholder metoder til LCD displayet. Side 18 af 25

20 Frekvensbestemmelse 4 Implementering og tests Implementeringen er foregået igennem AVR Studio 4, som er et glimrende udviklingsværktøj til AVR s microcontrollere. Koden er opbygget i mindre moduler i løbet af projektet og så til sidst sat sammen til et program. Kredsløbene er blevet loddet på en prototype printplade og ser således ud: Figur 17: Det færdige kredsløb I forbindelse med implementeringen af FFT algoritmen er der brugt en del energi på at implementere testmetoder, som kunne teste om algoritmen virkede som planlagt. Selve algoritmen er direkte kopieret fra en artikel fra internettet (artiklen er vedlagt på cd en). Der har under implementering været lagt vægt på at dele koden op i forskellige lag med hvert deres ansvar. Dette gør at koden bliver nemmere at forstå samt lettere at vedligeholde og genbruge. Som eksempel kan nævnes A/D Side 19 af 25

21 converteren, hvor der både er metoder til at initializere den (hardware nært) samt metoder til at gemme data, som ligger tættere på applikationsniveau. 4.1 Tests Ud over at implementere testmetoder (f.eks. som det blev gjort i forbindelse med at test FFT algoritmen), er Atmels JTAG ICE mkii blevet brugt i forbindelse med debugging. Den gør det muligt trinvist at gå igennem koden mens den eksekveres på MCU en, hvilket har vist sig meget anvendeligt i flere situationer. Ligeledes er det muligt at følge med i hvordan variabler ændrer sig løbende samt indsætte breakpoints i koden. Eneste problem ved at anvende JTAG en istedet for seriel kommunikation, er at projektet i AVR Studio skal oprettes på ny, hvor der så vælges JTAG en (gør man ikke dette, så er der stor sandsynlighed for at det ikke virker!). Figur 18: Atmel JTAG ICE mkii Side 20 af 25

22 5 Færdig løsning Herunder ses et billede af hele opstillingen. Figur 19: Den færdige løsning Forstærkerkredsløbet skal forbindes til den grønne (V+) og gule ledning (GND). Side 21 af 25

23 6 Konklusion Generelt har projektet været utroligt lærerigt og ufordrende. Omfanget af opgaven var fra start ukendt, da gruppen ikke havde den store viden og/eller erfaring med de behandlede emner. Gennem projektet har der været mange ting der skulle løses undervejs, da der nærmest hele tiden var tale om nyt stof. Set i det lys, er der stor tilfredshed med hvad der er opnået på godt 3 ugers intensivt arbejde. Desværre var det ikke muligt at teste om hele løsningen virkede i praksis. Den begrænsede SRAM hukommelse muliggjorde kun at lave FFT analyse på 64 målinger og det er for lidt. Som minimum skulle der nok bruges 256 eller 512 målinger. En anden faktor der gav problemer var MCU en regnekraft. En FFT analyse på 64 målinger tog ca. 3 sekunder og det er for lang tid, hvis den skal bruges i forbindelse med den automatiske guitartuner. Men løsningen virker på simuleret data, så den forventes også at gøre det, hvis en guitar kobles til og der kan gemmes nok målinger i MCU en. Problemer gennem projektet Det blev forsøgt at skifte til ATmega128, men det blev opgivet tidligt. Det anvendte bibliotek til display et fungerede tilsyneladende overhovedet ikke samme med denne MCU. I forbindelse med at udskrive doubles til displayet, blev sprintf metoden anvendt. Dette kom dog aldrig til at virke, så der blev lavet en hjemmestrikket algoritme. Som allerede nævnt var der for lidt lagerplads på MCU en. Side 22 af 25

24 Der var opsætningsproblemer med JTAG en i starten, men det viste sig at der skulle oprettes et helt nyt projekt før den kan bruges. Man kan ikke bare skifte til JTAG en midt i et projekt, hvor man i starten sendte data til Starter Kit et via seriel porten. Forbedringer Finde nogle bedre operationsforstærkere, som kan gå tættere ud til deres forsyningsspænding. Derved udnyttes A/D converterens måleområde bedre. FFT algoritmen kunne optimeres, hvilket måske kunne reducere den tid det tager at lave et FFT analyse. Metoden der er brugt til at styre samplingsfrekvensen kunne også forbedres, så den blev mere præcis. Den er afgørende i forbindelse med FFT analysen. Søren Riis Side 23 af 25

25 7 Appendiks: Fast Fourier Transformation Fast Fourier Transformation (FFT) er en effektiv algoritme der bruges til at udføre den diskrete Fourier Transformation (DFT). DFT er en matematisk algoritme, der bruges indenfor blandt andet signalbehandling. Den kan splitte et signal, så alle dets frekvenskomponenter bliver adskilt i et spektrum, og derved gør det let at identificere de enkelte frekvensers værdier. Hvordan FFT algoritmen i praksis fungerer vil ikke blive beskrevet her, da der fokuseres på hvordan den anvendes. Det første man skal være opmærksom på er samplingsfrekvensen. Den skal være dobbelt så høj som den maksimale frekvens man ønsker at måle. Hvis man f.eks. sampler med 64 Hz, ser regnestykket således ud: f sampling = 64Hz f max fsampling = = 32Hz 2 Antallet af målinger spiller også ind. Jo flere målinger, jo mere præcist bliver resultatet i sidste ende. Men jo flere målinger, jo mere regnekraft kræves der af MCU en. Hvis man for eksempel har lavet 128 målinger, kan afstanden mellem frekvenserne i det komplekse domæne beregnes til: fsampling 64Hz 1 Δ f = = = N Denne værdi bruges senere til at bestemme den endelige frekvens. Side 24 af 25

26 Figur 20: Fast Fourier Transformation af en sinus kurve Når FFT analysen er gennemført, har man 2 datasæt en reel del og en imaginær del. Disse to skal samles til et datasæt, som indeholder længde af den reelle og den imaginære del. Længden bestemmes som vist herunder: Z = R + J 2 2 n n Derefter plottes halvdelen af datasæt et (hvis 128 målinger, plottes de 64 første) og man ender med noget lignende hvad der er vist på figur 19. Herefter skal man til at søge efter peaks. I princippet er højeste peak, den mest dominerende frekvens. Når højeste peak er fundet, aflæser man værdien på 1. aksen og multiplicere tallet med Δf. Resultatet af denne beregning giver (forhåbentlig) den mest dominerende frekvens i det analyserede datasæt. Side 25 af 25

Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april:

Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april: Logbog Torsdag d. 28. marts: Ole og Steffen har i dag arbejdet på problemformuleringen indenfor den merkantile del af projektet. Det er altid svært at overskue hvad der skal med og hvad man skal undlade,

Læs mere

Automatisk Guitartuner

Automatisk Guitartuner Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Markedsundersøgelse...5 2.1 Identifikation af problemer og muligheder...5 2.2 Formulering af markedsundersøgelsesbehov...5 2.3 Spørgeskema...6 2.4 House of Quality...6

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Automatisk Guitartuner

Automatisk Guitartuner 6 Motorregulering Når det er muligt, at bestemme frekvensen for en streng, er det også muligt at regulere den. Motorreguleringen foregår ved hjælp af en PD-controller. For at udvikle denne, er det nødvendigt,

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... 3 Kildekoden... 4 Variabler... 4 Setup... 4 Loop... 4 Indledning

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Analoge indgange og A/D konvertering Analoge udgange Knud Krogsgaard Jensen OZ1QK Oversigt Oversigt over i aften: A/D konvertering iterations

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Dataopsamling Klaus Jørgensen Gruppe. Klaus Jørgensen, Jacob Clausen Og Ole Rud Erhvervs Akademi Fyn Allegade 79 Odense C 5000 fra d 2/12-02 til d 20/12-02 Vejleder: SKH. Forord: Denne rapport omhandler

Læs mere

Embedded controller, almen.

Embedded controller, almen. Ver. 310807 s. 1 Bilag 3 Valgfri specialefagskatalog Data- og kommunikationsuddannelsen Undervisningsministeriet September 2007 /Steen Albertsen Ver. 310807 s. 2 Embedded controller, almen. Varighed 1

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Michael Jokil 11-05-2012

Michael Jokil 11-05-2012 HTX, RTG Det skrå kast Informationsteknologi B Michael Jokil 11-05-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori... 3 Kravspecifikationer... 4 Design... 4 Funktionalitet... 4 Brugerflade... 4 Implementering...

Læs mere

Figur 0.1: To kredsløb hvor en operationsforstærker bliver brugt som komparator. [1]

Figur 0.1: To kredsløb hvor en operationsforstærker bliver brugt som komparator. [1] A/D Konvertering Den virkelige verden, består af kontinuerlige analoge signaler. Computere derimod kan kun håndtere diskrete digitale signaler. Et forsøg på at repræsentere og bearbejde virkeligheden på

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn.

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG Xilinx XC9536 29-9-3 Generel beskrivelse af JTAG: JTAG:

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Øvelsesvejledning. Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre.

Øvelsesvejledning. Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre. ELT2, Passive filter, frekvenskarakteristikker Øvelsesvejledning Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre. Øvelsen består af 3 dele: 1. En beregningsdel som du forventes at

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

Total systembeskrivelse af AD1847

Total systembeskrivelse af AD1847 Total systembeskrivelse af AD1847 Af Anna Hampen Jens Jørgen Nielsen Johannes Bjerrum Johnny Nielsen 3.semester HIH Anna Hampen, Jens Nielsen, Johannes Bjerrum, Johnny Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

CANSAT & ARDUINO step by step

CANSAT & ARDUINO step by step CANSAT & ARDUINO step by step Jens Dalsgaard Nielsen SATLAB Aalborg Universitet Danmark jdn@space.aau.dk 1/51 Arduino CANSAT - MÅL At måle ved hjælp af sensor temperatur, tryk, acceleration, CO2, lys,...

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer)

Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer) Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer) Session 1. Sekvenser, diskrete systemer, Lineære systemer, foldning og lineære tidsinvariante systemer Ved Samuel Schmidt sschmidt@hst.aau.dk

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Intro til AVR Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Projektidé Brug en AVR-microcontroller Mål temperatur vha. temperatursensor Vis på display Send til computer og vis temperatur Slide 2 Plan 27/10-2005:

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Seriel kommunikation

Seriel kommunikation Odense Tekniske Gymnasium Seriel kommunikation Skribenter Mathias Bejlegaard Madsen, 3.H Udførelsesdato 4. januar til Vejleder Afleveringsdato Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Bedstemor diagram 2

Læs mere

Projektbeskrivelse. Automatisk Guitartuner. Steffen Nissen. Ole Sønderby. Signe Lisby. Søren Riis

Projektbeskrivelse. Automatisk Guitartuner. Steffen Nissen. Ole Sønderby. Signe Lisby. Søren Riis Projektbeskrivelse Automatisk Guitartuner Steffen Nissen Ole Sønderby Signe Lisby Søren Riis Indholdsfortegnelse Titel...3 Emne...3 Baggrundsbeskrivelse...3 Formål...4 Problemformulering...5 Problemskema...6

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002.

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002. Temperaturmåler Klaus Jørgensen Klaus Jørgensen & Ole Rud Odense Tekniskskole Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002 Vejleder: PSS Forord.: Denne rapport omhandler et forsøg hvor der skal opbygges et apparat,

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport.

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It- og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 9/- /- Vejledere:

Læs mere

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Projekt rapport. for. Zigbee kommunikation

Projekt rapport. for. Zigbee kommunikation Projekt: Zigbee kommunikation Dato: 24-02-2010 Afleverings Dato: 04-06-2009 Titel: Projekt rapport for Zigbee kommunikation 6. semester projekt i WEM1 ved Ingeniørhøjskolen i Århus Gruppe 2: 06709 Sean

Læs mere

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys!

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys! Og der blev lys! OPGAVEFORMULERING:... 2 DESIGN AF SEKVENS:... 3 PROGRAMMERING AF PEEL KREDS... 6 UDREGNING AF RC-LED CLOCK-GENERAOR:... 9 LYSDIODER:... 12 KOMPONENLISE:... 13 DIAGRAM:... 14 KONKLUSION:...

Læs mere

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Udarbejdet af: +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Side 1 af 15 Udarbejdet af: Komponentliste. B1: 4 stk. LN4007 1A/1000V diode D1: RGP30D diode Fast Recovery 150nS - 500nS, 3A 200V C1 C3 og C4: 100nF

Læs mere

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I Transistorteknik ved D & A forold. 4--3 Afkoblet Jordet mitter: Opbygning og beregning af transistorkobling af typen Jordet mitter ud fra følgende parameter erunder. Alle modstande vælges / beregnes ud

Læs mere

Synopsis. Hardi Bootlader m. Java ME

Synopsis. Hardi Bootlader m. Java ME Projektbeskrivelse KBK 24.11.2009 Side 1 af 6 --- ooo --- Synopsis for IHA Kursus : ITJEM1, efterår 2009 Navn: Kåre Bach Kjeldsen Studienummer: AU9215 Oprettet den 24/11 2009 --- ooo --- Version Dato Tekst

Læs mere

Emergency call button. Stabilt og simpelt

Emergency call button. Stabilt og simpelt Emergency call button Stabilt og simpelt 1 Agenda Områder af speciel interesse Gennemgang Hvad har jeg lært? Spørgsmål 2 Områder af speciel interesse Domæne, Krav, Use Cases, Kvalitetsattributter Arkitektur

Læs mere

Sampling. Reguleringsteknik for Grundfos Lektion 6. Jan Bendtsen

Sampling. Reguleringsteknik for Grundfos Lektion 6. Jan Bendtsen Sampling Reguleringsteknik for Grundfos Lektion 6 Jan Bendtsen Indhold Basal sampling A/D-konvertering Nyquist-frekvens Kvantisering Aliasing Feedbacksystemer Eksempel: servokontrol af motor Strøm til

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

LCD Character display Intro

LCD Character display Intro LCD Character display Intro Der findes flere typer af LCD karakter-displays, fra forskellige firmaer. Her er vist en type, der er blå. Pins: Nummer 1 fra venstre Her er vist en nærmere beskrivelse af de

Læs mere

Monteringsvejledning for AP900 til Suzuki Swift 1,3 benzin 2007> med Original betjening

Monteringsvejledning for AP900 til Suzuki Swift 1,3 benzin 2007> med Original betjening Monteringsvejledning for AP900 til Suzuki Swift 1,3 benzin 2007> med Original betjening www.asmarketing.dk Side 1 Bremsekontakt Lod brun ledning fra AP900 til pink fra original bremsekontakt. Lod den brun/hvid

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Simulering af en Mux2

Simulering af en Mux2 Simulering af en Mux2 Indhold Start QuartusII op start et nyt projekt.... 2 Fitter opsætning... 6 Opstart af nyt Block diagram... 8 ModelSim... 14 Hvis man vil ændre data grafisk kan det også lade sig

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Måle og test I. Lasse Kaae 2012

Måle og test I. Lasse Kaae 2012 Måle og test I Lasse Kaae 2012 Plan for de næste 2 uger Uge 1 grundlæggende VEE NI Labview (Torsdag) Anders Meisner Uge 2 Workshop VEE VEE instrument-styring Labview NI USB 6008 Måle øvelser Lasse Kaae

Læs mere

Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino

Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino Af: OZ7EC Erik Christiansen Chiptemperatur med Arduino Dette er en artikel i en serie, hvor jeg vil forsøge at bringe dig tættere på din mikroprocessor, uanset typen. Jeg kører med Arduino Uno, d.v.s.

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort

LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort ABC til LOGO!Soft Comfort version 4.0 Siemens A&D Teknisk Support Copyright Siemens teknisksupport adsupport.scandinavia@siemens.com side

Læs mere

ADDA/ADACDT vejledning

ADDA/ADACDT vejledning ADDA/ADACT vejledning 1 ADDA/ADACDT vejledning Formål Fysikundervisningen ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen modul 6 inkluderer måling af ioniserende stråling ved brug af en scintillationsdetektor.

Læs mere

ARDUINO PROGRAMMERING

ARDUINO PROGRAMMERING ARDUINO PROGRAMMERING Teknologisk Institut Opgaver i programmering af Arduino Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 2 Arduino Uno mikrokontroller... 2 Digitalt signal... 3 Analogt signal... 3 Arduino Uno Specifikationer...

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Grafisk visning af hjertelyde

Grafisk visning af hjertelyde Projektrapport Grafisk visning af hjertelyde ITWEM1 Ingeniørhøjskolen i Aarhus Bartosz Trzebuchowski 04552 Dennis Francek 05731 04-06-2009 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Formål med dette dokument...

Læs mere

Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Musik og bølger

Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Musik og bølger Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Musik og bølger Formål Hovedformålet med denne øvelse er at studere det fysiske begreb stående bølger, som er vigtigt for at forstå forskellige musikinstrumenters

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

4. Semesterprojekt System Arkitektur. MyP3000 I4PRJ4 E2004

4. Semesterprojekt System Arkitektur. MyP3000 I4PRJ4 E2004 Ingeniørhøjskolen i Århus 20. december 2004 IKT Dalgas Avenue 2 8000 Århus C 4. Semesterprojekt System Arkitektur MyP3000 I4PRJ4 E2004 Gruppe 4: Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Berg, 03539 Nikki Ashton,

Læs mere

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering HTX, RTG Rumlige Figurer Matematik og programmering Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G. Bjarnason Morten Bo Kofoed Nielsen & Michael Jokil 10-10-2011 In this assignment we have been working with

Læs mere

Robotbil del 1 (Chassis / hjul / motor / motordriver)

Robotbil del 1 (Chassis / hjul / motor / motordriver) Robotbil del 1 (Chassis / hjul / motor / motordriver) Når man vil bygge en robotbil er der forskellige elementer man skal have styr på Chassis / hjul / motor Motor driver Hastighedsbestemmelse / obstackle

Læs mere

Indholdsfortegnelse :

Indholdsfortegnelse : Rapporten er udarbejdet af Daniel & Kasper D. 23/1-2001 Indholdsfortegnelse : 1.0 STEPMOTEREN : 4 1.1 Stepmotorens formål : 4 1.2 Stepmotorens opbygning : 4 2.0 PEEL-KREDSEN 4 2.1 PEEL - Kredsen Generelt

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Projektopgave Matematik A. Vejleder: Jørn Bendtsen. Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium

Projektopgave Matematik A. Vejleder: Jørn Bendtsen. Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium Projektopgave Matematik A Tema: Eksponentielle modeller Vejleder: Jørn Bendtsen Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 01-01-2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 PLC - analogteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 2-20 Rekv. 0 Prod. 20-11-2005-21:51 Ordre 000 EFU OPGAVER -

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

> Forside < Login. Jeg vil i eksemplet her tage udgangspunkt i Clio 7.3 og LspCAD De to stykker software med tilhørende hardware kan købes her :

> Forside < Login. Jeg vil i eksemplet her tage udgangspunkt i Clio 7.3 og LspCAD De to stykker software med tilhørende hardware kan købes her : SPEAKERBUILDER DK > Forside < Login Clio / LspCAD kombo tutorial - Sidst rettet af Henrik Høegh - Sidst rettet 24-10-2010 Download as PDF I denne artikel vil jeg forsøge at gennemgå forløbet man skal igennem

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere