Miljøredegørelse for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse for 2014"

Transkript

1 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august Akkrediterings nr Dato & Underskrift: Den næste Miljøredegørelse udkommer 31.juli 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og visioner Virksomhedsbeskrivelse Virksomheds aktivitet og organisation Organisationsplan Miljøstyring Oluf Brønnum & CO A/S` s miljøpolitik Miljømålsætninger for Oluf Brønnum & CO A/S Kommunikation Beskrivelse af formål og kortlægning Miljø organisation Virksomhedens vare flow Fysik - afgrænsning af virksomheden der er omfattet miljøledelsessystemet Certificering, ISO og EMAS, afgrænsning området Miljøpåvirkning Virksomhedens direkte miljøpåvirkninger Varmeforbrug Elforbrug Vandforbrug Transport, Diesel/Benzin forbrug Affald Miljøtiltag indenfor affaldsområdet Forslag til forbedringer Kemikalier Virksomhedens indirekte miljøpåvirkning Produktvurdering Isenkramafdelingen Maskiner og opvaskeanlæg Projektafdelingen Serviceafdelingen Andre underleverandører Godstransportører Affaldstransportører Rengøring Vedligehold af grønne og befæstede områder Nødberedskab Miljøuheld/ ulykker og klager Love, bekendtgørelser m.m Lovgivning og myndigheder

3 7.2 Branche- og kutymeregler Metode Kriterier for udvælgelse Generelt om opbygning af Miljøhåndbogen, opdateringen og bedømmelse Mål Miljømål Konklusion vedr. miljømål for Opnåede mål gennem årene Bilag 1, ad punkt 8.1 kriterier for udvælgelses... 1 Bilag 2 Medarbejdere, årligt gennemsnitlige antal pr. fag-/funktionsgrupper

4 1. Indledning og visioner Formålet med at opbygge og vedligeholde miljøledelsessystemet hos Oluf Brønnum & CO A/S er, at alle aktiviteter i virksomheden skal foregå under størst mulig hensyntagen til miljøet. Vi ønsker med andre ord at nedbringe og forbedre miljøpræstationen i vores egen virksomhed, men vi ønsker også at gå videre og påvirke vore omgivelser, herunder vores leverandører og kunder i samme retning. Som handelsvirksomhed har Oluf Brønnum & CO A/S ikke nogen produktion af varer, og dette indebærer at virksomheden ikke har de samme energi- og ressourcekrævende aktiviteter eller de samme affaldsmængder, som en vareproducerende virksomhed. Men vi føler, at vi har et stort ansvar overfor vore omgivelser, og vi vil derfor fokusere på de miljøbelastende områder i virksomhedens drift, hvor en indsats fra vores side kan gøre en forskel for miljøet. Virksomheden prioriterer områderne, energi og affaldssortering (dvs. med omtanke og efter reglerne om sortering af affald). Her kan man populært sige, at virksomheden har valgt at feje for egen dør først, idet vi ønsker, at Brønnum & CO A/S`s interne miljøforhold skal være helt i orden, inden vi stiller krav til andre. For Oluf Brønnum & CO A/S har det været meget naturligt at opbygge et miljøledelsessystem efter ISO og EMAS. Virksomhedens projektafdeling har gennem mange år arbejdet efter ISO 9001 principper med kvalitetssikringsbøger m.m., så skridtet til at indføre miljøledelse efter ISO14001 og EMAS var meget nærliggende. Samtidig kan vi mærke vore kunders stigende interesse for CSR omtanke og miljøet, og derfor ønsker vi bl.a. at kunne beskrive og bevise vores tiltag. Dette kan kun gøres ved en tættere dialog med vores leverandører, så vi kan opfylde virksomhedens miljøpolitik. Vi vil arbejde med redskaber fra FN s Global Compact og FN s principper som f.eks. code of conduct. På den måde mener vi at kunne påvirke vore leverandører i den rigtige retning, selv føle os ansvarsbeviste og få tilfredse kunder. Afslutningsvis kan det tilføjes, at virksomheden gennem mange år har været kendt for vores høje kvalitets- og serviceniveau fra design, rådgivning, projektering til levering af isenkram. Hensynet til miljøet vil til stadighed sættes højt i vores daglige arbejde for på også den måde at være med til at fastholde og udvikle virksomhedens førende markedsposition. 1.1 Virksomhedsbeskrivelse Oluf Brønnum & CO A/S blev grundlagt i 1874 og var Danmarks første specialforretning indenfor porcelæn, glas, bestik og køkkenudstyr. I løbet af årene udviklede firmaet sig fra at være en stor detailhandel, til at blive en af de førende leverandører til den professionelle storkøkkenbranche dvs. leverandør til hoteller, restauranter, caféer, ældreplejeboliger, hospitaler og andre offentlige institutioner samt offshore. 4

5 I 1954 blev virksomheden udnævnt som kongelig hofleverandør. Nogle år senere var virksomheden efterhånden blevet så stor, at det var nødvendig at finde større lokaler. I 1979 flyttede virksomheden ud af Københavns centrum til nye og moderne lokaler i Herlev, der indeholder kontorer, lagerbygninger og showroom. Fra dette tidspunkt beskæftiger virksomheden sig udelukkende med salg til det professionelle cateringmarked. I 2012 flytning til nye og meget større lagerlokaliteter. Oluf Brønnum & Co A/S (Brønnum) er i dag en af Danmarks største virksomheder indenfor indretning, projektering og levering af nøglefærdige storkøkkener og kantiner samt salg af professionelt køkkenudstyr og -service. Brønnums forretningsgrundlag er at være blandt branchens mest professionelt arbejdende virksomheder, der vil være kendt for at levere sine ydelser til aftalt tid, med god kvalitet og optimal service i alle led. Virksomheden har en omsætning på ca. 300 mio., 113 medarbejdere og en landsdækkende salgs- og service organisation. Virksomheden er et aktieselskab, som er ejet af familien Brønnum-Schou med 55 % og Oluf Brønnum fond med 45 %. Oluf Brønnum & Co A/S er selvfinansierende og kan dermed sikre, at virksomheden vil være en seriøs samarbejdspartner også på lang sigt. Virksomheden er medlem af brancheforeningen Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr (BFS). Brønnum er miljøcertificeret efter ISO standarden samt EMAS registreret. Der arbejdes med CSR, hvor der lægges vægt på leverandørstyring. Der redegøres for CSR arbejdet i årsrapporten. I projekter arbejdes der efter ISO 9000 princippet med kvalitetssikrings-håndbøger m.m. Virksomheden råder over varenumre på lager og derudover mere end sortimentsvarer. Lagervarer kan typisk anskaffes fra dag til dag. 1.2 Virksomheds aktivitet og organisation Virksomheden er i dag opdelt i 4 forretningsområder, således at der inden for hvert område er den helt rigtige ekspertise til at betjene vores kunder bedst mulig. Område 1 Salg Salgskonsulenterne. Der beskæftiges knap 16 salgskonsulenter i en landsdækkende salgsorganisation. Hver konsulent, der arbejder med udadvendt kundebetjening, har 2 interne salgsmedarbejdere fra Isenkram som backup. Desforuden supporteres konsulenter af Brønnum specialister, der beskæftiger sig med rådgivning, køkkenindretning, professionelle opvaskeløsninger, maddistribution- og affaldssystemer m.m. 5

6 Brønnum kan derfor til enhver tid løse alle opgaver optimalt, uanset opgavens karakter og størrelse. Konsulenterne er uddannet i levnedsmiddelbranchen som kokke, levnedsmiddelteknikere suppleret med handels- og produktfaglig uddannelse. Isenkram. Denne afdeling varetager salg af porcelæn, glas, bestik, køkkenudstyr og serveringsartikler samt mindre maskiner. Dette salg er baseret på både salg af egene brands og salg fra agenturer. Virksomhedens egne brands omhandler bestikmodeller, serveringsartikler, koge-/stege udstyr samt knivvarer under navnene Proff-line, Classic-line, Buffet-line og Brønnum. Desuden har vi agenturer og import fra førende mærkevare producenter, inden for disse vareområder, fra hele verden. Afdelingen beskæftiger 12 salgsmedarbejdere, som betjener kunder pr. telefon og ved kunder i vores showroom. Disse medarbejdere er med baggrund i en handelsskole uddannelse, uddannet inden for isenkram. Område 2 Maskinafdeling / opvaskeanlæg Denne afdeling varetager salg og kunderådgivning inden for professionelle storkøkken maskiner og opvaskeanlæg. De varetager alt inden for ovne, komfurer, køle- og fryseskabe, køleanlæg, kaffemaskiner, grønsagshakkere, affaldssystemer og røremaskiner m.m. Vi har agenturet for Skandinaviens førende producent af opvaskeanlæg, Wexiödisk AB i Sverige. I afdelingen er der ansat 2 specialister, der kan bistå ved indretning af opvaskerum m.m. med særlig fokus på vand- og energibesparelser samt arbejdsmiljø. Maskinsalg og opvaskeanlæg beskæftiger i alt 6 personer, alle med specialisering inden for deres områder. Område 3 Projektafdeling/Montage Projektafdelingen tager sig af alt fra nøglefærdige og komplette hospitals/ hotels køkkener og kantineindretninger, til mindre børnehave- og restaurant køkkener samt ombygninger. Der fokuseres på design og rådgivning i tæt samarbejde med kunden. Der udfærdiges projektering og indretning hvor der tages højde for kundens behov og optimal udnyttelse af arealet. Ligesom der tages højde for lovgivninger, ergonomi, kapacitet, kvalitet i materiale valg og optimering af energi forbrug og drift omkostninger beregninger. Afdelingen beskæftiger dygtige, kreative og veluddannet medarbejdere, med en bred vifte af udannelser som arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og tekniske tegnere og - assistenter. De arbejder med det nyeste teknologi inden for Cad, Inventor og de er erfarende eksperter inden for indretning, dimensionering, kapacitetsberegninger og elektronisk dokumenthåndtering. De optimerer køkkenfaciliteter, så man får en optimal arbejdsgang, der samtidig lever op til krav til arbejdsmiljø og krav fra Fødevarestyrelsen og arbejdsmiljø at gøre. De leverer den bedste indretning og projektledelse fra ide fasen til levering i samarbejde med slutbruger og rådgivere. Projekt beskæftiges ca. 14 medarbejdere. Montage er en vigtig fase i et hvert projekt. Her beskæftiger vi en stab af veluddannede teknikere og håndværkere, som varetager produktion, opstilling/montage og opstart af det 6

7 leverede projekt. De står også for skrothåndtering af gamle køkkener. De er ved lov ansvarlige for, at affald afskaffes, så miljøbelastningen bliver mindst mulig. Alt affald tages med fra montage stedet og lægges i korrekte affaldscontainere ved lageret. Denne afdeling beskæftiger 4 personer. Område 4 Serviceafdeling Vores serviceafdeling er landsdækkende med egne højtuddannede serviceteknikere, de beskæftiger sig med opstart af storkøkkener, vedligehold og reparation af al moderne storkøkkenteknik. De er alle faguddannet håndværkere, som fortløbende bliver uddannet og autoriseret fra fabrikkerne i al moderne storkøkkenteknik. Dvs. de trænes løbende på de produkter vi forhandler. Servicebiler er udstyret med komplet reservedelslager til alt udstyr, som vi forhandler. Vi kan dermed yde en optimal service ved første udkald, hvilket betyder kortere driftsstop, lavere total servicepris samt at urentable reparationer ikke foretages. Vi tegner gerne service kontrakter på enkeltmaskiner eller hele køkkener. Service har ca. 27 personer ansat. Endvidere forefindes følgende funktioner: Indkøb: Denne afdeling sørger for indkøb af lagervarer fra leverandører i fortrinsvis Europa og Asien. De er også ansvarlige for sikring af, at varerne lever op til krav i Fødevarelovgivningen, samt arbejde med leverandørstyring og nystartet på anvendelse af code of conduct i CSR regi. 5 personer er beskæftiget her. Lager: I afdelingen beskæftiges ca. 14 personer med varemodtagelse og - kontrol, plukning af varer samt pakning og forsendelse. Afdelingen arbejder i stort omfang med affaldssortering samt minimering af emballage. Herudover er der en række stabsfunktioner: Økonomi Marketing Administration & HR IT Produktudvikling Miljø og CSR Miljøbelastningen fra disse afdelinger er yderst begrænset, men der arbejdes stedse på at nedbringe mængden af forbrugsstoffer så som papir, porto og tryksager. 7

8 1.3 Organisationsplan 2. Miljøstyring 2.1 Oluf Brønnum & CO A/S` s miljøpolitik Oluf Brønnum & CO A/S ønsker at fremstå som en virksomhed, der er på forkant med udviklingen indenfor miljøområdet. 8

9 Oluf Brønnum & CO A/S ønsker at vise, at virksomheden prioriterer miljøet meget højt ved at leve op til kravene i miljøledelsessystemet ISO og EMAS. Oluf Brønnum & CO A/S`s miljøpolitik indebærer, at der løbende tages hensyn til miljøpåvirkninger ved virksomhedens drift, og virksomheden vil arbejde for at skåne miljøet så meget som muligt. Oluf Brønnum & CO A/S forpligter sig ikke kun til at opfylde gældende miljølovgivning, men vil gøre mere for miljøet end lovgivningen kræver. Oluf Brønnum & CO A/S vil løbende revurdere sin miljøpolitik, for at sikre en fortsat forbedring af virksomhedens miljøindsats. Miljøpolitikken er underskrevet af virksomhedens øverste ledelse og er tilgængelig på Oluf Brønnum & CO A/S s hjemmeside. 2.2 Miljømålsætninger for Oluf Brønnum & CO A/S Virksomheden vil spare, nedbringe CO2 belastningen og udnytte energien bedst muligt. Hvor det er økonomisk rentabelt vil vi investere i vedvarende energi og hvor det er muligt og fornuftigt, vil vi genbruge ressourcer /affaldsmaterialer. Virksomheden vil arbejde for en miljøorienteret håndtering og bortskaffelse af affald, for at mindske belastning af miljøet, herunder vil virksomheden fokusere på genbrug af affaldet. Virksomheden vil mindske sin belastning af miljøet gennem anvendelse af renere og mere energibesparende teknologi. Virksomheden vil ved valg af leverandører så vidt det er muligt tilgodese de leverandører, som kan medvirke til at opfylde virksomhedens miljøpolitik. Dette indgår i virksomhedens CSR arbejde. Virksomheden vil forebygge og tilgodese miljørigtig kunderådgivning hen imod miljørigtige løsninger i henhold til kundens ønsker og krav ved valg af produkter og ydelser. Virksomheden forpligter sig til at gøre medarbejderne miljøbevidste, ved at påvirke og specielt motivere dem til at mindske deres daglige forbrug af energi og ressourcer. Der er i praktisk talt samtlige afdelinger opstillet miljømål for afdelingerne, så man hele tiden arbejder på at få mindsket ressourceforbruget. Virksomhedens øverste ledelse forpligter sig til kontinuerligt at gennemgå overordnede forbedringer og miljømålsætninger mindst en gang årligt. Dette har givet følgende mål. Se målene i afsnit 9 og opnåede mål i afsnit 10. 9

10 2.3 Kommunikation Kommunikation er et centralt redskab i forbindelse med miljøarbejdet i virksomheden, såvel internt som eksternt. Oluf Brønnum & CO A/S vil føre en aktiv informationsstrategi der henvender sig til alle ansatte, og dette gøres gennem den eksterne godkendte miljøredegørelse, virksomhedens hjemmeside og via s. Miljøresultaterne vil præsenteres således, at de positive effekter af medarbejdernes indsats bedst muligt synliggøres, så de motiveres til fortsat engagement. Miljøtiltag, beregninger og opfølgninger vil blive behandlet ved møder i miljøledelsesgruppen, afdelingsmøder og ledermøder. Den eksterne kommunikation omfatter kunder, leverandører, myndigheder, aktionærer og presse. Dialogen vil ske gennem virksomhedens hjemmeside, som vil være den primære kommunikationsform, men også gennem særskilt information direkte til kunder i form af trykte meddelelser omkring virksomhedens miljøpolitik. 10

11 Kunder Aktionærer Presse Brønnum Leverandør Myndigheder Ledelsen Medarbejdere Virksomhedens væsentligste interessenter fremgår af ovenstående figur. 3. Beskrivelse af formål og kortlægning Rapporten dækker som minimum aktiviteter gælder fra 1. januar til 31. december for omhandlende år. Miljø redegørelsen, EMAS, er tilgængelig for alle Oluf Brønnums medarbejdere på fællesdrevet H: \Miljøhåndbog\ miljøredegørelse\ godkendt og den sidste ny godkendte redegørelse offentliggøres på hjemmesiden. En gennemgang af virksomhedens samlede miljøpåvirkninger har to formål. For det første at skabe overblik, så virksomheden kan skelne mellem det som er væsentlig og dermed har første prioritet. For det andet kan det bruges som udgangspunkt, når virksomheden senere skal kunne dokumentere sine miljømæssige forbedringer. Kortlægning af miljøforholdene har som sagt til formål at give et overblik over Brønnums væsentlige miljøpåvirkninger, som følge af virksomhedens aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser. Dette omfatter både virksomhedens direkte og indirekte miljøforhold. 11

12 De direkte miljøforhold relateret til virksomhedens produktion som for eks. Energi, ressourcer og affald m.m. De indirekte miljøforhold er forhold som ikke finder sted på virksomhedens område, som for eks. transport af varer til og fra virksomheden, leverandører m.m. Standarden stiller krav om, at de indirekte miljøpåvirkninger som minimum omfatter de påvirkninger, som virksomheden forventes at have indflydelse på. Kortlægningen af miljøforholdene skal som minimum omfatte: Gennemgang af alle relevante miljøforhold i relation til virksomhedens aktiviteter og processer, de væsentligste produkter i virksomheden de væsentligste tjenesteydelser i virksomheden. 12

13 3.1 Miljø organisation 13

14 3.2 Virksomhedens vare flow Leverandør Brønnum Brønnum Kunde Indkøbsordre Kundeordre Salg Indkøb Salg Kunde Plukliste lager Transport lager Transport Indgangskontrol Materiale flow Informations flow Lager Funktion Varen transporteres fra leverandør til Brønnums lager. Fra lageret transporteres varen til kunden. Varen transporteres direkte fra leverandør til kunden. Kunden har købt en vare, men ønsker alligevel ikke varen. Kunden sender varen tilbage til virksomheden, hvor den lægges på lager. Kunden har købt en vare, som kunden modtager i defekt stand. Varen sendes tilbage til virksomheden og bortskaffes som affald. 14

15 Kunden har en defekt maskine. Kunden sender maskinen til reparation på Brønnums serviceværksted. Efter reparation sendes maskinen tilbage til kunden. Kunden har en defekt maskine. Kunden sender maskinen til reparation hos leverandøren. Efter reparation returneres maskinen til kunden. Brønnum køber en brugt vare af kunden. Varen køres hjem til virksomheden og repareres på Brønnums serviceværksted, hvorefter den sættes til salg. Brønnum tager en brugt vare hjem til virksomheden og bortskaffer som affald. 3.3 Fysik - afgrænsning af virksomheden der er omfattet miljøledelsessystemet. Hovedkontor på Ellekær 10, 2730 Herlev samt service, montage og lager på Meterbuen 19-21, 2740 Skovlunde. Kontorlokaler: Ellekær og Meterbuen Showroom: Ellekær Lagerlokaler: Centrallager, Meterbuen Lager lokale, Ellekær 3.4 Certificering, ISO og EMAS, afgrænsning området. Diesel og benzin registreres årligt via fakturer. El-, vand- og varmeforbrug for adresserne Ellekær 10 og Meterbuen registreres hver for sig og via månedligt aflæsninger og opgørelser fra leverandører. Vi sorterer og registrerer samlet bortskaffelse af affald fra Ellekær 10 og Meterbuen Vore Service- og montageteknikere i Jylland og på Fyn sørger så vidt muligt for, at emballage og skrot behandles korrekt på byggepladsen. Kan dette ikke lade sig gøre, sørger de selv for at få det transporteret til kommunens faciliteter. El-skrot kan leveres til Meterbuen. Vi registrerer vore leverandører, om de er eller ønsker at være certificeret godkendte. Vi vil så vidt muligt foretrække underleverandører, der er miljøcertificeret. Vi registrerer ikke vore produkters livscyklus. Salgskonsulenter, service- og montage teknikere kører fra egen adresse i firma bil. 15

16 Eksterne lagre er ikke indeholdt certificering. Eksterne lagrer: Lager for Kina varer, Danske Fragtmænd, Bredebjerg 1, 2630 Tåstrup. Lager for maskiner, Eva Transport, Marielund vej 46, 2730 Herlev. Lager for maskiner og EU-varer, Danske fragtmænd, Avedøre Holme 46, 2650 Hvidovre. 3.5 Miljøpåvirkning Forbrug: Affald: Gas Fjernvarme El Vand Emballage Diesel/Benzin El-skrot Træ Småt brændbart Glas og porcelæn Print tonere Batterier Plastik Pap Papir Kemikalier 4. Virksomhedens direkte miljøpåvirkninger Som handelsvirksomhed har Brønnum ikke nogen egentlig produktion af varer, og som følge heraf har virksomheden ikke den samme direkte belastning på miljøet som for eksempel en vareproducerende industrivirksomhed. 4.1 Varmeforbrug Gasforbrug/år for Ellekær 10 Forbrug ialt m3 Lagerbygning Adm.byg

17 I 2014 har der været skruet ned for varmen til 8 grader i lagerbygningen Gas/ år CO2 tons CO2 pr ansat Tons CO2 pr. omsæt million kr Reduktion i % ,254 0, ,257 0,103-2, ,264 0, ,8 Fjernvarme forbrug/år for Meterbuen Forbrug MWh Lagerbygning Kontorerne ,45 481,22 97, ,40 105, ,03 565,88 49,15 På Meterbuen er lageret på 7776 m2. Kontorerne på Meterbuen fik indført deres egen måler med start 29/3-12. Fjernvarme år Tons CO2 pr. omsæt million kr CO2 tons CO2 pr ansat ,675 0, ,779 0, ,689 0, Elforbrug Elforbrug for Ellekær 10 kwh CO2, tons CO2 pr. ansat CO2 pr. omsat million Reduktion i % Reduktion i % ,6 0,654 0, ,8 0,565 0, ,487 0, ,599 0, ,654 0, ,680 0,282-8 Ventilationssystem blev implementeret i 2009, hvilket har givet en stigning i energiforbruget. I 2010 har opsætning af markiser resulteret i mindre ventilations- og nedkøling behov samt behageligere indeklima. 17

18 Reduktion og udskiftning af servere i 2010 har også et medvirket til et lavere elforbrug. Igen i 2011 har elforbruget været faldende det skyldes, at belysning i udstilling, mødelokale og reception er udskiftet til mere energibesparende LED lystype. Der har været fokus på ikke at have tændt for alle kaffe- og kølemaskiner i udstillingen. Fra september 2012 er der indført egen kok dvs. produktion på Ellekær som kan betyde noget for El- og vandforbruget. Der opsat El-spare skinner for alle på Ellekær og Meterbuen. I 2014 har vi optimeret klimaanlæg til også at varme ( elpatron) i for og efterår dette betyder et større elforbrug men et mindre gasforbrug. Indført for at mindske træk på kontorer. Der arbejdes på at varme i klimaanlæg med gas også. Spot i udstillingen udskiftes løbende til mere energibesparende type. Elforbrug for Vasekær 9, fra 2012 også forbrug fra Meterbuen kwh CO2, tons CO2 pr. ansat CO2 pr. omsat million Reduktion i % ,162 0, ,1 1,187 0,477 +4, ,106 0, ,831 0,330-3 Forbruget er forholdsvist konstant. Ultimo 2009 skiftes skærme til fladskærme, hvilket bør give en nedgang i forbruget. Stigningen i 2010 kan forklares med, at der har været test og reparation af meget store ovne og at der har været mere behov for el til varmekabler til vand til værkstedet så de ikke fryser til. I 2012 har overlap af flytning kostet for lageret des foruden er der i lang periode i vinters anvendt varmeblæsere for at holde temperaturen for personalet på værkstedet. kwh Forskel Ellekær adm % Meterbuen lager % Total EL % kwh Forskel Ellekær adm Meterbuen Total EL kwh Forskel Ellekær adm % Vasekær/Meterbuen % 18

19 Total EL % kwh Forskel Ellekær adm % Vasekær lager % Total EL ,6 % 4.3 Vandforbrug Vandforbrug for Ellekær 10 Vandforbrug m Vandforbruget hos virksomheden kan henføres til kantinekøkken, prøvekøkkenet i udstillingen og toiletter, dog i 2012 fik vi egen kok i stedet mad ude fra og dermed mere forbrug i kantinekøkkenet. Det store forbrug i 2012 er meget voldsomt i mdr. i maj og juni. Der har også været kloakproblemer hvor der meget givet er skyllet godt igennem og sendt meget vand ud. Vandforbrug for lageret, Vasekær og fra 2012 Meterbuen. Vandforbrug m Vandforbruget kan henføres til kantinekøkken og toiletter. 4.4 Transport, Diesel/Benzin forbrug Forbruget for 2014 Diesel/Benzin CO2, Tons CO2 pr. ansat/111 CO2 pr. omsat mill./300 Servicebiler 131 1,180 0,436 Konsulentbiler 86 0,774 0,286 Montagebiler 22 0,198 0,073 Projektbiler 13 0,117 0,043 Sum ,25 0,840 19

20 Forbruget for 2013 Diesel/Benzin CO2, Tons CO2 pr. ansat/113 CO2 pr. omsat mill./281 Servicebiler 134 1,186 0,477 Konsulentbiler 86 0,761 0,306 Montagebiler 23 0,203 0,082 Projektbiler 14 0,124 0,050 Sum 258 2,282 0,918 Forbruget for 2012 Diesel/Benzin CO2, Tons CO2 pr. ansat/116 CO2 pr. omsat mill./278 Servicebiler 140 1,207 0,504 Konsulentbiler 83 0,716 0,299 Montagebiler 23 0,198 0,083 Projektbiler 28 0,241 0,101 Sum 274 2,362 0,986 Forbruget for 2011 Diesel/Benzin CO2, Tons CO2 pr. ansat/117 CO2 pr. omsat mill./295 Servicebiler 139 1,188 0,471 Konsulentbiler 88 0,752 0,298 Montagebiler 40 0,342 0,136 Projektbiler 10 0,085 0,034 Sum 277 2,368 0,939 Totalt set er forbruget faldet 19 T CO2 svarende til 7 % siden WPA, der er et system til styring af biler, er gennemført i Målsætningen er en nedgang på CO2 på 5 tons i effekten af WPA ses først i I 2014 er der kommet 3 nye servicebiler i Jylland og 2 nye små varevogne i montage og projektafd. det har givet en besparelse på 5 tons co2 i der forventes også et fald i 2015 da der her skiftes 3 montagevogne og 5 servicecvogne. Målsætningen er en nedgang på CO2 på 6-7 tons i

21 Genbrug Brændes Specialbehandling 4.5 Affald Affaldstyper og -mængder Affaldstype / Mængder Håndtering /bortskaffelse Elektronik skrot */ Rustfrit stål. 25 T 32,5 T 25 T 20 T 29 T 80% X Genbrugspladen / Lyngby Produkthandel Træ emballage T 22 T 37 T X X City Container Småt 92,7 T 79 T 76 T 95 T 42 T X City Container brændbart Glas og 3,3 T 1 T 1 T 1 T 1 T X City Container porcelæn Print toner stk. 160 stk. 160 stk. 100 % HP ordning Batterier * KG 100 KG X Genbrugspladsen Plastik 2,2 T 3,6 T 3,4 T 2,7 T 2,3 T 100 % Stena Recykling Pap 25,4 T 24 T 28 T 21 T 30 T 100% City Container Papir 1,0 T 1,5 T 2,3 T 1,7 T 2 T 100 % City Container *)Farlig affald, Kommunen henter selv. Sidst i 2010 har leverandørens afregninger ikke taget hensyn til, om det var træ eller småtbrændbart, hvorfor der er misvisende fald og stigning for disse. Summen af disse poster vurderes at være korrekte. Den er en store stigning i småt brændbart i det skyldes at vi på byggepladser aktiv gør opmærksom på at vi er miljøcertificeret og selv sørger for bortskaffelse og sortering. Sidst på året 2011 har der også foregået en oprydning på lageret, Vasekær, i forbindelse men flytning til Meterbuen. Engangspaller genbruges ikke mere til spånplader sendes til forbrænding. Vi efterlyser stadig en bæredygtig genanvendelse for disse. 21

22 Returemballage og demontering af rustfri stål for projekt- og byggesager: I forbindelse med projekt- og byggesager afhentes tom emballage, som returneres til Brønnums lager, hvor det indgår sammen med andre tomme emballager til genbrug. Udpakningsaffald tages tilbage fra kunden ved intern transport i Storkøbenhavn. Hvis det i forbindelse med projekt- og byggesager indgår, at der skal fjernes dele fra tidligere køkkener, såsom rustfri stål og lignende returneres dette til Brønnum og afhentes herefter af miljøgodkendt produkthandler. Affaldstype Elektronik skrot/ rustfritstål og køleskabe. Træ emballage Småt brændbart Glas og porcelæn Print toner Batterier Plastik Pap Papir Opgørelses metode Anslået Sum af mængder fra fakturer Sum af mængder fra fakturer Anslået Sum af mængder fra fakturer Anslået Sum af mængder fra fakturer Sum af mængder fra fakturer Sum af mængder fra fakturer 4.6 Miljøtiltag indenfor affaldsområdet Investering i affaldspressere til pap og plastik: Investering i affaldspresserne har medført én væsentlig reduktion i mængden af pap og plastik, der sendes til forbrænding. Den samlede mængde pap og plastik presses og sendes til genbrug hos Stena Averhoff. Ændringen har medført, at antallet af affaldscontainere er reduceret fra 5 til 2 stk. Investering af Walpak maskine til kassefyld: Investeringen i Walpakmaskinen har medført en væsentlig reduktion i anvendelse af pakkematerialer. For kunderne er fordelen, at kassefyldet efter modtagelse kan reduceres til en håndfuld plastik, der ikke sviner og som let kan bortskaffes, samtidig med at Walpak kassefyld ved forbrænding ikke udvikler miljøskadelige stoffer. 4.7 Forslag til forbedringer Vi søger stadigt mulighederne for at træ affald tages fra småt brandbart til en form for bæredygtig genbrug. 22

23 4.8 Kemikalier Kemikalieforbrug i Oluf Brønnum & Co A/S serviceafdeling er så minimalt, at det ikke vurderes nødvendigt at registrere. 5. Virksomhedens indirekte miljøpåvirkning 5.1 Produktvurdering En af de mest komplicerede områder i miljøledelse er produkt vurdering. Der skal tilvejebringes informationer om alle miljøpåvirkninger i livscyklusanalyser, som indeholder råvarefremskaffelse, produktionsforbrug, transport, brugsfasen, affaldsbehandling m.m. Et produkts livscyklus består af: Råvarefremstilling Produktion Brug Bortskaffelse Transport Alle forbrug og udledninger markeres i livsforløbet. Virksomhedens største indirekte mulighed for at påvirkning miljøet sker gennem kunderådgivning i forbindelse med køb og salg af vore mere end produkter. Leverandører: Vi sætter krav til vores leverandører, og vælger så vidt muligt de, som er miljøcertificeret. Angående producenterne af egne varer, undersøges de angående arbejdsforhold, miljø og kvalitets kontrol ved besøg. Ultimo 2010 starter Brønnum med at arbejde med CSR i forbindelse med leverandørstyring. Gennem samtale udfyldes og underskrives en code of conduct check lister for de væsentligste underleverandører. Brønnum kan ved indkøb vælge de produkter som er mindst miljøbelastende. Indenfor porcelæn og andre keramiske produktområder stiller vi krav om at undgå bly og andre miljøbelastende materialer i produkterne. Der tages stikprøver til laboratorier, som undersøger for tungmetaller. I vores aftaler med kunderne er det indbefattet, at vi bortskaffer lovmæssigt deres brugte produkter på den mest miljøvenlige måde. Vi afhenter altid produkter indeholdende freon og sørger for miljøvenlig bortskaffelse. 23

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

OLUF BRØNNUM & CO. A/S

OLUF BRØNNUM & CO. A/S P R O J E K T F R A I N D R E T N I N G T I L A N R E T N I N G OLUF BRØNNUM & CO. A/S Udstillingen Brønnums projektafdeling beskæftiger en række dygtige og kreative medarbejdere, heriblandt arkitekter,

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Fra madaffald til vand

Fra madaffald til vand Fra madaffald til vand Brugervenlig med kontinuerlig fyldning Lugtfri proces Forbedrer hygiejnen i køkkenet Et perfekt system, der konverter madaffald til vand Lave driftsomkostninger Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z-ahrd3hoco

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere