Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport Høringsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport Høringsmateriale"

Transkript

1 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport Høringsmateriale

2 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs. anden generation af skolernes kvalitetsrapport udarbejdet efter "Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen" fra 23. juni Foruden det datamateriale, som kræves jf. bekendtgørelsen, indeholder Furesø Kommunes kvalitetsrapport ligeledes en status på arbejdet med de kommunale resultatindikatorer på skoleområdet. Derudover er der medtaget en række supplerende oplysninger, som vurderes at være relevante i forhold til en beskrivelse/vurdering af skolevæsenet i Furesø Kommune. Datadelen giver en samlet gennemgang af de data vedrørende Furesø Kommunes skolevæsen. Flere af de angivne data er ligeledes angivet i den overordnede kvalitetsrapport for Furesø Kommune og i kvalitetsrapporterne for de enkelte skoler. Der indgår kun i meget begrænset omfang vurderinger i datadelen - analyse af data findes i selve kvalitetsrapporten. Data er indsamlet fra forskellige kilder og alle tabeller og figurer indeholder kildeangivelse. Der er to hovedkilder: TEA (Tabulex ElevAdministation), som er det daglige værktøj til elevadministration UVM LIS (Undervisningsministeriets LedelsesInformationsSystem), hvor data fra landets skoler indsamles og bearbejdes på forskellig vis. Kilderne her er primært indberettede data fra skolerne sat i forhold til relevante databaser i Danmarks Statistik. I forhold til visse af de kommunale resultatmål har det ikke været muligt at lave automatiske træk i systemerne. Det gælder i forhold til resultatmål på tosprogede drenge og de 10 % bedste elever, hvor det kun har været muligt at finde data ved at gennemgå samtlige afgangsbeviser karakter for karakter. Det har betydet, at der visse steder er afvigelser på 0,1-0,2 karakterpoint på de samme nøgletal, hvilket dels kan skyldes forskellige beregnings- og afrundingsmetoder dels mindre forskelle i det valgte datagrundlag. I forhold til tidligere angivne baselines for de kommunale resultatindikatorer skal det bemærkes, at vi har ændret i beregningsgrundlaget for at kunne sammenligne vores egne måltal med måltal fra Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet arbejder kun med gennemsnit beregnet på baggrund af de otte bundne prøvefag (fire discipliner i dansk, to discipliner i matematik, mundtlig engelsk og fysik/kemi). Udtræksfagene og projektopgaven er ikke medtaget, da datagrundlaget for udtræksfagene kan ændre sig meget fra år til år, og da det ikke er obligatorisk at medtage karakteren for projektopgaven på prøvebeviset. Vi har derfor valgt at beregne alle karaktergennemsnit vedr. de kommunale resultatindikatorer ud fra de bundne prøvefag. Da der traditionelt set gives pæne karakterer i f.eks. projektopgaven, har det generelt set betydet, at gennemsnittene er faldet i forhold til de tidligere angive tal. Spørgsmål til kvalitetsrapportens datadel kan stilles via mailadressen Side 1

3 Indholdsfortegnelse Status på Kommunale resultatindikatorer... 4 Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen... 6 Grundoplysninger om skolevæsenet i Furesø Kommune... 7 Antal almenklasser... 7 Antal specialklasser... 8 Elevtal... 8 Klassekvotient... 9 Dansk som andetsprog... 9 Andel af skolens elever i FFO1 og FFO Timefordelingsplan (supplerende oplysninger) Planlagte timer Karaktergivning ( 2, stk. 1, nr. 1a) Karaktergennemsnit i bundne prøvefag - hele kommunen Karaktergennemsnit i bundne prøvefag fordelt på skoler ( ) Karaktergennemsnit i dansk - hele kommunen Karaktergennemsnit i dansk fordelt på skoler ( ) Karaktergennemsnit i matematik - hele kommunen Karaktergennemsnit i matematik fordelt på skoler ( ) Obligatoriske fag 9. klasse (I) Obligatoriske fag 9. klasse (II) Udtræksfag 9. klasse (I) Udtræksfag 9. klasse (II) klasse (I) klasse (II) klasse (III) Karakterer angivet med socioøkonomisk reference ( 2, stk. 1, nr. 1b) Andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik ( 2, stk. 1, nr. 1c) Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik fordelt på skoler Resultater af nationale test ( 2, stk. 1, nr. 2) Læsetest (supplerende oplysninger) Læsetest OS 64 (1. kl.) Udvikling i læsetest fra 2007 til Læsetest SL 60 (3. kl.) Overgang til ungdomsuddannelser ( 2, stk. 1, nr. 3) Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 3 måneder efter afsluttet 9. kl. - hele landet Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 3 måneder efter afsluttet 9. kl. - Furesø Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 3 måneder efter afsluttet 9. kl. - skolerne Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 15 måneder efter afsluttet 9. kl. - hele landet.. 26 Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 15 måneder efter afsluttet 9. kl. - Furesø Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 15 måneder efter afsluttet 9. kl. - skolerne Andel elever, der forventes at fuldføre en ungdomsudd. 6 år efter afsluttet 9. kl. - Furesø Ungdomsuddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet grundskoleforløb (9. eller 10. klasse) Andel unge, der har fastholdt en påbegyndt ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet grundskoleforløb (9. eller 10. klasse) Overgange fra 9. klasse Overgange fra 10. klasse Resultater af den obligatoriske trivselsmåling ( 2, stk. 1, nr. 4) Elevfravær Side 2

4 Personalefravær - uv Personalefravær - FFO Oplysning om klager til Klagenævnet for Specialundervisning ( 3) Linjefagsuddannede lærere mv. ( 4) Andel planlagte timer med kompetencedækning - hele kommunen Andel planlagte timer med kompetencedækning pr. skole Andel planlagte timer med kompetencedækning fordelt på fag - hele kommunen Fordeling af elever på skoletyper ( 5) Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning - hele kommunen Frit skolevalg, privatskoler og specialtilbud Side 3

5 Status på Kommunale resultatindikatorer For at beregne nøgletallene til vurdering af målopfyldelsen i forhold til de kommunale resultatindikatorer har det - som angivet i indledningen - været nødvendigt at indsamle karakterer for hver enkelt af de 423 elever, der gik til afgangsprøve i maj/juni Der findes ikke noget automatisk træk, der kan generere disse oplysninger, og derfor tages der et lille forbehold for eventuelle tastefejl. Data er dog tjekket grundigt, så det vil i givet fald kun kunne udgøre en mindre fejlkilde. For hver elev er medtaget følgende oplysninger: Dreng/pige Dansksproget/tosproget Karakterer i læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling, mundtlig dansk, færdighedsregning, problemregning, mundtlig engelsk og fysik/kemi Dansksproget/tosproget angiver, om eleven har et andet modersmål end dansk. Angivelse af mål samt vurdering af resultater findes i tekstdelen af kvalitetsrapporten. Generelt er det vigtigt at være opmærksom på, at data i flere tilfælde er genereret på basis af meget få elever. Det betyder, at en enkelt elev med enten meget gode eller meget dårlige karakterer kan ændre væsentligt på gennemsnittet på skolen og i kommunen samlet. Et eksempel på dette er følgende: I hele kommunen er der 29 tosprogede drenge, som er gået op til afgangsprøve i maj/juni 2014, og de har et gennemsnit på 5,4 i de bundne prøvefag. Forskellen på højeste og laveste karaktergennemsnit er 9,1 karakterpoint. Hvis drengen med det laveste gennemsnit ikke var gået op til prøve, så var det samlede gennemsnit steget med 0,2 karakterpoint til 5,6. Hvis drengen med det højeste gennemsnit ikke var gået op til prøve, så var det samlede gennemsnit faldet med 0,1 karakterpoint til 5,3. Udsvinget vil selvfølgelig blive endnu større, hvis samme beregninger foretages på de enkelte skoler, hvor antallet af tosprogede drenge svinger mellem 1 og 12. HAR LIV Alle 8,6 8,1 7,7 7,8 7,7 Alle 7,4 7,4 7,6 7,1 6,9 Drenge 8,3 7,7 7,4 7,7 7,2 Drenge 6,0 7,3 6,9 6,1 6,7 Piger 9,0 8,5 8,0 8,0 8,2 Piger 8,4 7,5 7,9 7,9 7,3 Danskspr. 8,6 8,1 7,7 7,8 7,7 Danskspr. 7,6 8,3 7,9 7,5 7,1 Tosprogede ,0 6,1 Tosprogede 4,0 5,1 6,2 5,2 5,4 2-spr drenge spr drenge 2,4 6,3 3,1 2-spr piger - 2-spr piger 7,6 10 % bedste 11,7 10 % bedste 11,3 20 % bedste 11,4 20 % bedste 10, Side 4

6 SØN SYV Alle 7,4 7,6 8,2 7,0 7,9 Alle 7,1 7,2 7,5 7,3 7,3 Drenge 7,0 8,1 8,4 6,8 7,8 Drenge 6,9 6,9 7,2 7,3 6,8 Piger 7,7 7,2 7,7 7,3 7,9 Piger 7,8 7,5 7,8 7,4 7,8 Danskspr. 7,7 7,9 8,3 7,1 8,0 Danskspr. 7,1 7,3 7,4 7,4 7,4 Tosprogede 3,8 5,3 6,0 5,8 6,2 Tosprogede ,2 4,2 2-spr drenge 4,2 5,6 6,0 2-spr drenge spr piger 3,4 2-spr piger - 10 % bedste 11,6 10 % bedste 10,8 20 % bedste 10,8 20 % bedste 10, LYN SOL Alle 7,0 6,5 6,1 6,0 6,3 Alle 8,4 7,4 7,3 7,9 8,0 Drenge 6,0 6,2 5,6 5,3 6,4 Drenge 8,8 6,6 6,7 7,7 7,1 Piger 7,6 6,8 6,5 6,6 6,2 Piger 7,9 8,1 8,0 8,4 9,2 Danskspr. 7,8 6,9 6,7 6,7 6,7 Danskspr. 8,5 7,9 7,9 8,0 8,3 Tosprogede 5,3 5,3 3,8 4,4 4,7 Tosprogede 7,9 5,6 4,8 7,2 4,3 2-spr drenge 5,1 5,1 3,9 2-spr drenge 7,8 4,8 3,7 2-spr piger 5,8 2-spr piger 8,0 10 % bedste 11,6 10 % bedste 11,2 20 % bedste 10,8 20 % bedste 10, STA FURESØ Alle 6,9 6,9 6,7 6,8 6,6 Alle 7,6 7,3 7,4 7,1 7,2 Drenge 7,4 6,2 7,2 6,7 6,5 Drenge 7,3 6,9 7,2 6,8 6,9 Piger 5,9 7,9 6,2 6,9 6,6 Piger 7,7 7,7 7,5 7,4 7,6 Danskspr. 7,2 7,1 7,3 7,1 6,8 Danskspr. 7,8 7,6 7,6 7,3 7,4 Tosprogede 5,4 6,5 3,5 5,4 5,4 Tosprogede 5,6 5,5 4,8 5,1 5,2 2-spr drenge 6,2 4,3 3,9 2-spr drenge 5,4 5,1 4,1 2-spr piger 4,7 2-spr piger 5,9 10 % bedste 10,8 10 % bedste 11,4 20 % bedste 9,9 20 % bedste 10,9 (Kilde: Vedr. 2014: Prøvebeviser for afgangselever i 9. klasse maj/juni 2014, vedr. øvrige år: TEA - vær opmærksom på, at tallene i disse tabeller kan afvige lidt fra sammenlignelige nøgletal med andre kilder) Det skal bemærkes, at i det omfang karakterer kan henføres til enkeltelever, er de udeladt i tabellen men indgår i totalerne. Side 5

7 Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen Datadelen af skolevæsenets kvalitetsrapport for er bygget op ud fra anvisningerne i Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen fra d. 23. juni De obligatoriske indikatorer er flere steder suppleret med yderligere oplysninger, og flere tabeller fra kvalitetsrapporterne udarbejdet ud fra den tidligere bekendtgørelse, er ligeledes medtaget. Følgende paragraffer fra bekendtgørelsen er relevante i forhold til indholdet af datadelen i kvalitetsrapporten: Resultatoplysninger 2. Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af kommunens skoler, jf. dog nr. 3, litra a, og for det samlede skolevæsen: 1) Karaktergivning ved folkeskolens 9. -klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger: a) Karaktergennemsnit i 9. -klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt. b) Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable. c) Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik. 2) Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger: a) Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test. b) Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test. c) Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund. 3) Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger: a) Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen. b) Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. c) Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. d) Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse. 4) Resultater af den obligatoriske trivselsmåling. Stk. 2. Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor. 3. Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning. Midlertidige krav til oplysninger 4. Til brug for en særskilt vurdering af målsætningen om fuld kompetencedækning, jf. folkeskolelovens 40, stk. 7, skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence. Stk. 2. Oplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor. Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 skal indgå i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20 og 2021/ Med henblik på belysning af kommunens arbejde med inklusion skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning. Stk. 2. Oplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor. Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 skal indgå i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18 og 2019/20. Side 6

8 Grundoplysninger om skolevæsenet i Furesø Kommune I Furesø Kommune er der 7 grundskoler og en 10. klasse skole (Egeskolen). Grundskolerne har mellem 480 og 890 elever og er fordelt med 3 skoler i Farum (Lyngholmskolen, Solvangskolen og Stavnsholtskolen) og 4 skoler i Værløse (Hareskov Skole, Lille Værløse Skole, Søndersøskolen og Syvstjerneskolen). Ud over de kommunale skoler, så ligger privatskolen Marie Kruses Skole i Farum. Ca. 565 elever fra Furesø Kommune går på Marie Kruses Skole primært elever bosat i Farum. I tabel 1 angives antallet af spor (almenklasser) på de enkelte folkeskoler: Antal almenklasser Skoleår I alt Hareskov Skole Lille Værløse Skole Søndersøskolen Syvstjerneskolen Lyngholmskolen Solvangskolen Stavnsholtskolen Egeskolen Furesø i alt Tabel 1. Kilde: TEA (Tabulex ElevAdministration) Ud over almenklasserne er der etableret følgende typer af specialklasser: Generelle indlæringsvanskeligheder: Søndersøskolen og Stavnsholtskolen Læsevanskeligheder: Lyngholmskolen og Hareskov Skole Tale/sprogvanskeligheder: Hareskov Skole ADHD: Syvstjerneskolen med afdelinger på Lille Værløse Skole og Solvangskolen Autisme: Syvstjerneskolen, men fysisk placeret på Lille Værløse Skole Hold 96 på Egeskolen for udskolingselever med behov for særligt tilrettelagt undervisning Derudover er der Furesøskolen, som til og med skoleåret 2013/14 var en del af Furesø Skole- og Familiehus. Furesøskolen er fra starten af skoleåret 2014/15 en specialklasserække på Søndersøskolen og modtager elever, hvor familiebehandling er en tæt og integreret del af undervisningen. Furesø Kommune har driftsoverenskomst med skolen MIR, som har en afdeling i Værløse. Skolen modtager elever med komplicerede og sammensatte problemstillinger. Endelig er der et samarbejde med kommunerne i netværk 3 (Allerød og Egedal), hvor Allerød dækker svære generelle indlæringsvanskeligheder, og Egedal dækker autisme. Det forventes, at Furesø Kommunes autismecenter med tiden vil overtage undervisningen af den type elever, som pt. undervises i Egedal. Undervisning af døve, blinde og multihandicappede elever varetages af Region Hovedstaden. Side 7

9 I tabel 2 angives antallet af specialklasser på de enkelte skoler: Antal specialklasser Skoleår I alt Hareskov Skole Lille Værløse Skole (afdeling af ADHD- og autismecenteret på Syvstjerneskolen er fysisk placeret på Lille Værløse Skole) Søndersøskolen Syvstjerneskolen Lyngholmskolen Solvangskolen (afdeling af ADHD- og autismecenteret på Syvstjerneskolen er fysisk placeret på Solvangskolen) Stavnsholtskolen Egeskolen Furesø i alt Tabel 2. Kilde: TEA (Tabulex ElevAdministration) I tabel 3 opgøres antallet af elever pr. 5. september i skoleåret: Elevtal Skoleår Almenklasser Specialklasser I alt Hareskov Skole Lille Værløse Skole Søndersøskolen Syvstjerneskolen Lyngholmskolen Solvangskolen Stavnsholtskolen Egeskolen Furesø i alt Tabel 3. Kilde: TEA (Tabulex ElevAdministration) I tabel 4 opgøres klassekvotienten for de enkelte skoler i henholdsvis almenklasser og specialklasser: Side 8

10 Klassekvotient Skoleår Almenklasser Specialklasser Hareskov Skole ,9 7, ,1 8,5 Lille Værløse Skole , ,2 Søndersøskolen ,6 4, ,3 5,0 Syvstjerneskolen ,3 6, ,7 5,5 Lyngholmskolen ,8 6, ,0 6,0 Solvangskolen , ,7 Stavnsholtskolen ,7 6, ,5 6,7 Egeskolen ,2 20, ,2 18,0 Furesø i alt ,7 6, ,5 6,6 Tabel 4. Kilde: TEA (Tabulex ElevAdministration) I tabel 5 opgøres antallet af elever med andet modersmål end dansk. Dansk som andetsprog Skoleår HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Elever i folkeskolerne heraf elever med andet mo dersmål end dansk Tabel 5. Kilde: TEA (elevadministrationssystem) I tabel 6 angives andelen af elever på de enkelte skoler, som er indskrevet i skolens FFO1 og FFO2. Andel af skolens elever i FFO1 og FFO2 Skoleår HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR Antal indskrevne elever i FFO andel af elever på skolen % 98% 100% 98% 95% 37% 75% 86% (0. til 3. klasse) % 98% 101% 95% 96% 40% 77% 86% Antal indskrevne elever i FFO andel af elever på skolen % 94% 98% 91% 37% % (4. til 6. klasse) % 99% 97% 91% 20% % Tabel 6. Kilde: Pladsanvisningens opgørelse af antal indskrevne børn i de enkelte FFO er sep. 2013(vedr. 7, stk. 2,nr. 4) Det skal bemærkes, at nogle skoler har flere børn indskrevet i FFO en, end der går på skolen. Det kan dels skyldes små forskydninger i opgørelsestidspunktet, dels at der er indskrevet elever fra andre skoler i den pågældende FFO. De lave procenter på FFO erne i Farum skal ses i lyset af, at der i Farum er en række private fritidstilbud: Fuglsang (96 FFO1), Idrætten (100 FFO1 / 186 FFO2 / 41 FFO3), Solhøjgård (66 FFO1) og Furesøgård (305 Side 9

11 FFO2 / 76 FFO3). Der er FFO3 tilbud (7. til 9. klasse) på Hareskov Skole (165 medl.), Lille Værløse Skole (90 medl.) og Lyngholmskolen/Regnbuen (46 medl.). Alle angivne tal er pr. sep Timefordelingsplan (supplerende oplysninger) I tabel 7 opgøres antallet af planlagte undervisningstimer (klokketimer pr. år). Planlagte timer Humanistiske fag Dansk Engelsk Tysk/fransk Historie Kristendomsk Samfundsfag Naturfag Matematik Natur/teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Praktisk/musiske fag Idræt Musik Billedkunst Hå+slø+hjemk Valgfag Klassens tid Klassens tid 30 22,5 22,5 22,5 22, Regulering 60 37,5-52,5-22,5-22,5 Planlagte timer i alt Tabel 7. Kilde: Skolernes ressourcetildeling Der undervises i et antal timer svarende til det vejledende timetal. Dog er det sådan, at der flyttes et antal timer mellem nogle af årgangene i indskolingen og på mellemtrinnet for at sikre, at alle elever i er skole til kl. 13. Dette har ikke indflydelse på det samlede antal timer, som den enkelte elev vil modtage i de enkelte fag gennem et helt skoleforløb. Det skal bemærkes, at fra og med skoleåret 2014/15 undervises der efter en væsentlig anderledes timefordelingsplan, hvor eleverne er i skoler timer i indskolingen, timer på mellemtrinnet og timer i udskolingen. De 28/30/33 timer er obligatoriske, mens de 2/3/2 timer er frivillig lektiehjælp/faglig fordybelse. Side 10

12 Karaktergivning ( 2, stk. 1, nr. 1a) Alle elever i 9. klasse skal til afgangsprøve i følgende bundne prøvefag: Dansk, læsning Dansk, retskrivning Dansk, skriftlig fremstilling Dansk, mundtlig Engelsk, mundtlig Fysik/kemi Matematik, færdighed Matematik, problemløsning På de følgende sider er resultaterne af Folkeskolens afgangsprøver angivet for de bundne prøvefag som helhed, for samtlige discipliner i dansk og for samtlige discipliner i matematik. Disse resultater angives i forhold til bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 1a for det samlede skolevæsen og for de enkelte skoler. Figur 1 angiver det samlede gennemsnit for de bundne prøvefag i skoleårene , og for det samlede skolevæsen, mens figur 2 angiver det samlede gennemsnit for de bundne prøvefag for de enkelte skoler i skoleåret Karaktergennemsnit i bundne prøvefag - hele kommunen Figur 1: Kilde: UVM LIS Side 11

13 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag fordelt på skoler ( ) Figur 2: Kilde: UVM LIS Figur 3 angiver gennemsnittet for samtlige discipliner i dansk i skoleårene , og for det samlede skolevæsen, mens figur 4 angiver det tilsvarende gennemsnit for de enkelte skoler i skoleåret Karaktergennemsnit i dansk - hele kommunen Figur 3: Kilde: UVM LIS Side 12

14 Karaktergennemsnit i dansk fordelt på skoler ( ) Figur 4: Kilde: UVM LIS Figur 5 angiver gennemsnittet for samtlige discipliner i matematik i skoleårene , og for det samlede skolevæsen, mens figur 6 angiver det tilsvarende gennemsnit for de enkelte skoler i skoleåret Karaktergennemsnit i matematik - hele kommunen Figur 5: Kilde: UVM LIS Side 13

15 Karaktergennemsnit i matematik fordelt på skoler ( ) Figur 6: Kilde: UVM LIS På de følgende sider angives samtlige karaktergennemsnit for hver skole og for kommunen samlet opdelt i kategorierne "alle", "piger", "drenge", "dansksprogede" og "tosprogede". Foruden de bundne prøvefag er medtaget udtræksfag, hvor hver elev skal op i ét fag inden for det humanistiske område og ét fag inden for det naturfaglige område. Udtræksfagene i det humanistiske område er følgende: Skriftlig engelsk Mundtlig tysk/fransk Skriftlig tysk/fransk Historie Kristendom Samfundsfag Udtræksfagene i det naturfaglige område er følgende: Biologi Geografi Mundtlig matematik Derudover er den obligatoriske projektopgave medtaget i oversigten. Side 14

16 Obligatoriske fag 9. klasse (I) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR DK Dansk, læsning Alle ,1 7,4 7,3 6,8 6,1 8,3 5,8 7,1 6, ,4 7,7 7,1 7,7 5,5 7,1 7,3 7,3 6,5 Piger ,6 8,8 7,7 7,2 6,4 8,4 5,2 7,5 6, ,1 7,8 7,3 8,2 6,0 8,1 8,7 7,9 7,0 Drenge ,6 5,5 6,9 6,7 5,5 8,3 6,2 6,8 5, ,7 7,6 7,0 7,0 5,1 5,8 6,3 6,6 5,9 Dansksprogede ,0 7,5 7,7 6,8 6,8 8,5 6,3 7,4 6, ,4 8,5 7,3 7,8 5,8 7,6 7,2 7,5 6,6 Tosprogede ,0 6,2 4,6 10,0 4,3 7,6 3,8 5,2 5, ,7 5,8 4,0 4,6 4,9 7,5 5,6 5,0 Dansk, retskrivning Alle ,4 7,1 6,6 6,0 5,9 7,8 6,2 6,9 6, ,0 6,8 7,7 8,0 4,9 6,3 6,6 6,9 6,4 Piger ,2 8,6 7,3 7,5 6,5 7,7 6,1 7,6 6, ,7 7,5 7,3 8,5 4,9 7,2 8,0 7,5 7,0 Drenge ,6 5,1 5,9 5,5 4,9 7,9 6,2 6,2 5, ,4 5,9 8,0 7,4 4,9 5,1 5,7 6,3 5,8 Dansksprogede ,3 7,3 7,1 5,9 6,7 7,7 6,2 7,1 6, ,0 7,7 7,9 8,1 5,4 6,7 7,0 7,3 6,6 Tosprogede ,0 5,0 2,5 10,0 4,1 8,3 6,1 5,3 4, ,4 5,4 2,0 3,4 4,5 5,4 4,4 5,0 Dansk, skr. fremstilling Alle ,8 7,2 7,1 6,1 6,6 8,2 6,3 7,0 6, ,3 7,5 6,3 6,1 6,8 8,0 6,3 6,9 6,3 Piger ,2 8,3 7,6 7,7 7,2 8,1 5,7 7,6 7, ,3 8,2 6,1 6,7 6,9 9,2 8,0 7,7 7,1 Drenge ,4 5,7 6,6 5,6 5,6 8,2 6,7 6,5 5, ,3 6,6 6,6 5,4 6,7 6,5 5,1 6,1 5,5 Dansksprogede ,7 7,4 7,5 6,2 7,3 8,4 6,6 7,3 6, ,3 8,3 6,5 6,2 7,4 8,6 6,2 7,2 6,5 Tosprogede ,0 5,0 3,5 4,0 5,1 6,9 5,3 5,3 5, ,5 4,8 4,0 4,9 5,7 6,7 5,6 4,9 Dansk, mundtlig Alle ,9 7,9 7,9 8,2 8,6 8,9 8,5 8,6 7, ,5 7,6 8,7 7,6 8,0 8,2 7,5 8,2 7,5 Piger ,8 9,2 8,5 9,6 9,7 8,7 7,7 9,2 8, ,3 8,1 8,7 8,4 8,4 9,0 9,0 8,9 8,3 Drenge ,1 6,2 7,2 7,7 6,5 9,1 9,1 8,0 6, ,7 7,1 8,8 6,5 7,6 7,1 6,3 7,4 6,7 Dansksprogede ,8 8,0 8,4 8,3 9,8 9,1 8,7 8,8 7, ,5 8,3 9,0 7,7 8,3 8,4 7,1 8,3 7,6 Tosprogede ,0 7,5 3,4 2,0 5,9 8,4 7,8 6,5 6, ,1 6,6 2,0 7,1 7,4 8,9 7,2 6,5 Engelsk, mundtlig Alle ,2 8,2 8,3 9,0 8,6 8,5 8,2 8,6 7, ,3 8,8 8,3 8,5 8,2 7,7 8,0 8,2 7,5 Piger ,4 9,0 8,5 9,5 9,1 8,4 6,7 8,7 7, ,2 8,9 8,0 8,0 9,1 8,4 8,5 8,4 7,7 Drenge ,1 7,0 8,0 8,8 7,4 8,6 9,2 8,5 7, ,4 8,6 8,6 9,2 7,5 6,8 7,7 8,0 7,4 Dansksprogede ,2 8,4 8,8 9,0 8,9 8,4 8,8 8,8 7, ,3 9,8 8,5 8,5 8,0 8,3 8,2 8,5 7,6 Tosprogede ,0 6,2 3,1 12,0 7,9 9,3 6,0 6,9 7, ,3 6,4-9,1 5,2 7,5 6,9 6,9 Side 15

17 Obligatoriske fag 9. klasse (II) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR DK Fysik/kemi Alle ,1 5,9 6,4 7,0 8,4 8,9 6,1 7,2 6, ,7 6,2 7,9 5,9 5,6 7,2 5,2 6,4 6,4 Piger ,4 6,7 7,0 7,3 9,3 7,6 5,5 7,5 6, ,3 5,8 7,2 5,9 6,2 7,4 6,1 6,6 6,5 Drenge ,9 4,9 5,9 6,9 6,6 9,7 6,5 7,0 6, ,1 6,7 8,7 6,0 5,0 7,1 4,6 6,2 6,2 Dansksprogede ,1 6,2 6,6 7,0 9,0 9,2 6,8 7,4 6, ,7 7,2 8,4 6,0 6,0 7,7 5,6 6,8 6,5 Tosprogede ,0 4,2 4,5 7,0 6,9 7,8 3,6 5,8 5, ,7 4,0 2,0 4,1 5,3 4,0 4,2 5,3 Matematik, mundtlig Alle ,7 8,0 8,1 8,1 7,1 8,3 7,8 8,1 7,1 (udtræksfag) ,3 7,7 9,2 8,1 7,1 8,6 7,9 8,3 7,1 Piger ,5 8,6 9,0 11,0 7,3 7,2 7,0 8,3 7, ,2 7,2 9,3 8,7 7,0 10,0 8,6 8,5 7,1 Drenge ,9 7,3 7,2 7,5 6,8 9,0 8,3 7,9 7, ,2 8,3 9,1 7,5 7,2 6,9 7,3 8,1 7,1 Dansksprogede ,6 8,2 8,5 8,1 7,6 8,3 8,3 8,3 7, ,3 8,3 9,8 8,5 7,4 9,0 8,6 8,7 7,3 Tosprogede ,0 5,5 4,5-4,0 8,0 6,0 6,2 5, ,8 6,0 2,0 6,4 7,5 6,1 6,2 5,9 Matematik, færdighed Alle ,6 8,0 7,6 7,2 6,3 8,9 6,9 7,6 6, ,0 7,6 8,1 7,0 6,5 8,2 7,9 7,8 7,1 Piger ,1 8,7 7,6 6,7 6,4 7,7 5,5 7,3 6, ,4 6,9 6,9 7,2 6,2 8,2 8,0 7,4 6,7 Drenge ,0 7,0 7,6 7,4 6,1 9,6 7,9 7,9 7, ,6 8,5 9,4 6,7 6,9 8,1 7,9 8,1 7,1 Dansksprogede ,6 8,4 8,0 7,2 7,1 8,9 7,2 7,9 6, ,0 8,7 8,4 7,0 7,3 8,5 8,2 8,2 7,2 Tosprogede ,0 3,6 4,8 7,0 4,6 8,6 5,6 5,5 5, ,9 5,0 4,0 4,3 6,7 6,8 5,5 5,9 Matematik, problemregn. Alle ,7 7,6 7,6 6,7 6,1 8,0 6,4 7,4 6, ,5 6,9 7,1 7,1 6,4 6,7 6,5 6,9 6,1 Piger ,0 8,1 7,6 6,7 6,4 6,4 5,2 7,2 6, ,6 6,5 6,2 7,3 6,6 7,0 7,1 6,9 6,2 Drenge ,5 7,0 7,7 6,7 5,6 9,0 7,3 7,5 6, ,4 7,4 8,0 6,8 6,2 6,4 6,1 6,8 6,1 Dansksprogede ,7 8,0 7,9 6,7 6,9 8,3 6,9 7,7 6, ,5 8,1 7,4 7,1 6,8 7,2 6,9 7,3 6,3 Tosprogede ,0 3,6 4,5 7,0 4,4 6,4 4,7 4,9 4, ,9 4,4 4,0 5,1 5,1 5,0 4,7 4,6 Projektopgave Alle ,1 8,6 2,0 8,3 8,8 9,3 8,0 8, ,7 6,9 9,6 9,1 7,9 8,9 7,5 8,5 - Piger ,3 9,7 2,0 10,0 9,9 9,3 7,8 9, ,9 7,3 9,4 9,5 9,0 10,1 8,7 9,1 - Drenge ,3 6,9-7,7 6,6 9,3 8,1 7, ,4 6,4 9,9 8,7 7,0 7,3 6,4 7,8 - Dansksprogede ,1 8,6-8,3 9,6 9,7 8,3 8, ,7 7,5 9,8 9,1 8,2 9,0 7,4 8,7 - Tosprogede ,6 2,0 7,0 6,8 7,4 6,3 6, ,4 7,8 12,0 7,0 8,2 7,8 7,2 - Side 16

18 Udtræksfag 9. klasse (I) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR DK Biologi Alle ,6 7,9 8,2 7,3 6,2 7,0 8,2 7,7 7, ,4 5,8 8,6-6,0 7,6 8,0 7,4 7,0 Piger ,7 9,7 7,9 7,5 5,6 6,0 6,3 7,6 6, ,5 5,5 8,3-6,0 7,3 7,0 7,0 6,9 Drenge ,6 5,0 8,7 7,2 7,0 8,1 9,5 7,9 7, ,2 6,4 8,9-6,0 8,2 8,4 7,7 7,0 Dansksprogede ,6 8,3 8,4 7,3 6,7 7,6 8,8 8,1 7, ,4 7,3 8,5-6,3 7,7 8,1 7,7 7,2 Tosprogede ,5 7,0-5,4 5,5 5,0 5,4 5, ,7 10,0-4,8 7,0 7,0 5,4 5,3 Geografi Alle ,4 5,9 6,5 7,5 7,9 8,3 6,9 7,4 6, ,0 8,7 6,0 7,9 6,3 7,5 6,8 7,6 7,1 Piger ,8 5,1 5,3 7,4 9,1 6,3 5,3 6,6 6, ,8 8,7 5,7 7,9 6,6 7,0 7,8 7,6 6,9 Drenge ,6 7,0 7,2 7,5 4,8 8,9 8,0 7,9 7, ,3 8,8 6,5 7,9 5,9 7,8 5,4 7,6 7,0 Dansksprogede ,4 6,5 6,6 7,5 9,0 8,3 6,9 7,6 7, ,0 9,4 6,3 7,9 7,6 8,9 6,9 8,0 7,2 Tosprogede ,0 4,0 7,0 5,8 7,0 7,0 5,6 4, ,3 2,0-3,2 5,7 6,0 5,0 5,2 Historie Alle ,0-6,9 9,4-7,7 7,9 7, ,4 7,4 9,1 6,7 3,0-8,0 8,1 7,1 Piger ,5 11,0-6,3 9,1 7, ,4 7,9 9,2 6,4 4,0-7,1 8,1 7,0 Drenge ,0-6,5 5,0-8,6 7,1 7, ,4 6,9 8,8 7,0 2,0-8,4 8,0 7,1 Dansksprogede ,0-6,9 10,9-8,4 8,2 7, ,4 8,2 9,2 6,7 2,0-8,0 8,3 7,2 Tosprogede ,4-5,0 5,8 6, ,5 7,0-4,0-8,0 5,9 6,1 Kristendom Alle ,5 8,3 7,6-6,9 8,4 7,8 7, ,9-6,2 5,3 7,1 6,7 6,5 7,4 Piger ,1 9,3 9,7-6,4 6,4 8,1 7, ,6-7,7 3,0 7,6 8,5 7,1 7,9 Drenge ,8 7,0 6,8-7,4 9,6 7,4 6, ,6-3,9 10,0 6,2 5,4 5,5 6,9 Dansksprogede ,4 8,6 7,6-5,9 8,6 7,7 7, ,4-6,2 5,3 7,4 7,1 6,7 7,5 Tosprogede ,3 5, ,5 7,8 8,1 6, , ,0 5,9 5,6 6,8 Samfundsfag Alle ,9 7,5 8,0 8,3-9,1-8,6 7, ,0 7,7-8,2 7,3 8,4 7,4 7,8 7,1 Piger ,1 8,3 7,4 6,8-6,0-8,4 7, ,0 7,4-8,3 6,6 6,0 8,8 7,5 7,3 Drenge ,9 6,2 8,2 9,3-9,9-8,8 7, ,0-8,1 7,7 10,0 5,3 8,0 7,8 Dansksprogede ,8 7,6 8,0 8,3-9,3-8,6 7, ,0 8,3-8,4 7,0 8,7 7,3 7,9 7,2 Tosprogede ,0 7,0 7,0 10,0-7,0-8,3 6, ,8-4,0 8,0 8,0 8,0 7,3 6,0 Side 17

19 Udtræksfag 9. klasse (II) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR DK Engelsk, skriftligt Alle ,0-7,0-6,6-7,8 7,9 7, ,4-9,7-8,7 7,1-8,4 7,1 Piger , ,9-6,7 8,0 7, ,1-9,3-8,7 9,2-9,1 7,2 Drenge ,7-7,0-6,4-8,4 7,9 7, ,6-10,0-8,6 4,3-7,7 7,0 Dansksprogede ,0-7,0-7,3-8,3 8,3 7, ,4-9,5-9,3 7,9-8,7 7,2 Tosprogede ,7-6,3 5,1 5, ,0-6,3 4,5-6,1 5,9 Fransk, mundtlig Alle ,5-6, ,5-6,5 6, , , ,1 7,1 Piger ,0-9, ,0-8,4 7, , , ,3 7,7 Drenge ,1-2, ,4-5,3 6, , , ,9 6,3 Dansksprogede ,5-6, ,8-6,0 6, , , ,4 7,2 Tosprogede ,0-12,0 6, , ,0 6,3 Fransk, skriftligt Alle , ,1 7, , ,8-7,2 6,8 Piger , ,4 7, , ,8-8,0 7,1 Drenge , ,5 6, , ,3-5,4 6,4 Dansksprogede , ,4 7, , ,8-7,2 7,1 Tosprogede , ,5 6, , ,0 5,2 Tysk, mundtlig Alle ,9-6, ,1-7,6 6, , , ,0 6,0 Piger ,0-8, ,4-8,3 6, , , ,8 6,5 Drenge ,9-5, ,5-6,8 5, , , ,5 5,4 Dansksprogede ,9-7, ,4-8,2 6, , , ,0 6,0 Tosprogede , ,0-2,0 6, , ,0 5,8 Tysk, skriftligt Alle , ,6 6, , ,5-6,8 7,3 Piger , ,8 7, , ,0-6,6 7,9 Drenge , ,0 6, , ,0-7,0 6,7 Dansksprogede , ,0 6, , ,5-7,0 7,3 Tosprogede , ,0 6, , ,5 6,7 Side 18

20 10. klasse (I) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR EGE DK Dansk, mundtlig 10. kl. Alle ,1 7, ,7 7,2 Piger ,9 8, ,5 8,1 Drenge ,5 6, ,9 6,3 Dansksprogede ,3 7, ,7 7,4 Tosprogede ,3 5, ,9 5,9 Dansk, skriftligt Alle ,8 5, ,3 6,2 Piger ,2 6, ,9 7,0 Drenge ,5 5, ,9 5,4 Dansksprogede ,0 6, ,5 6,4 Tosprogede ,6 3, ,6 4,3 Fysik/kemi 10. kl. Alle ,8 6, ,7 6,4 Piger ,7 6, ,3 6,5 Drenge ,9 6, ,3 6,2 Dansksprogede ,3 6, ,7 6,5 Tosprogede , ,4 Matematik, mundtlig 10. kl. Alle ,9 6, ,8 6,2 Piger ,5 6, ,5 6,3 Drenge ,3 6, ,0 6,2 Dansksprogede ,3 6, ,9 6,4 Tosprogede ,8 4, ,7 4,3 Matematik, skriftlig 10. kl. Alle ,5 6, ,7 5,0 Piger ,3 6, ,5 4,8 Drenge ,7 6, ,9 5,2 Dansksprogede ,8 6, ,9 5,2 Tosprogede ,1 4, ,2 2,8 Side 19

21 10. klasse (II) FAG OPDELING SKOLEÅR Engelsk, mundtlig Alle ,0 7, ,9 7,0 Piger ,8 7, ,6 7,0 Drenge ,2 7, ,1 7,0 Dansksprogede ,1 7, ,1 7,1 Tosprogede ,3 6, ,2 5,9 Engelsk, skriftlig Alle ,0 6, ,0 6,2 Piger ,6 6, ,5 6,0 Drenge ,4 6, ,3 6,3 Dansksprogede ,2 6, ,2 6,4 Tosprogede ,1 4, ,2 4,4 Fransk, mundtlig Alle ,0 6, ,6 6,5 Piger ,5 7, ,9 7,0 Drenge , ,8 Dansksprogede ,0 6, ,6 6,7 Tosprogede , ,1 Fransk, skriftlig Alle ,6 6, ,6 5,5 Piger ,6 6, ,8 5,9 Drenge , ,3 4,9 Dansksprogede ,6 6, ,3 5,7 Tosprogede , ,2 Tysk, mundtlig Alle ,3 6, ,7 6,1 Piger ,8 6, ,3 6,6 Drenge ,7 5, ,2 5,4 Dansksprogede ,5 6, ,8 6,1 Tosprogede ,0 5, ,2 Side 20

22 10. klasse (III) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR EGE DK Tysk, skriftlig Alle ,4 5, ,9 6,1 Piger ,8 6, ,6 6,6 Drenge ,9 5, ,3 5,4 Dansksprogede ,7 5, ,9 6,1 Tosprogede ,0 5, ,6 Obligatorisk, selvvalgt Alle ,5 - opgave ,6 - Piger , ,2 - Drenge , ,2 - Dansksprogede , ,6 - Tosprogede , ,5 - Karakterer angivet med socioøkonomisk reference ( 2, stk. 1, nr. 1b) Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit (kilde: UVM LIS). Eks.: Hvis karaktergennemsnittet er 8,2 og den socioøkonomiske reference er 8,1, så angiver en forskel på 0,1, at skolen har løftet eleverne 0,1 karakterpoint mere, end det statistisk set kunne forventes med den pågældende elevgruppe. Skole Tabel 8 Skoleår Skoleår Skoleår 2013/ / /2012 Socioøk. Forskel reference Socioøk. Forskel reference Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Socioøk. Forskel reference Hareskov Skole 8,6 8,2 0,4 8,1 8,1 0,0 7,7 7,9-0,2 Lille Værløse Skole 7,4 7,8-0,4 7,4 7,1 0,3 7,6 7,7-0,1 Lyngholmskolen 7,3 7,1 0,2 6,5 6,6-0,1 6,1 6,6-0,5 Solvangskolen 8,4 7,7 0,7* 7,4 7,5-0,1 7,3 7,3 0,0 Stavnsholtskolen 6,9 7,3-0,4 6,9 6,9 0,0 6,7 7,2-0,5 Syvstjerneskolen 7,2 7,6-0,4 7,3 7,6-0,3 7,5 7,9-0,4 Søndersøskolen 7,5 7,8-0,3 7,6 7,7-0,1 8,2 7,8 0,4 Side 21

23 Skemaet er hentet fra Undervisningsministeriets LedelsesInformationsSystem (i denne rapport forkortet UVM LIS) Forskelle markeret med stjerne angiver at forskellen er statistisk signifikant (mindre en 5 % sandsynlighed for, at resultatet er fremkommet ved en tilfældighed), og som det fremgår af tabellen gælder det kun ét tal - nemlig Solvangskolen i skoleåret Dette betyder, at resultaterne skal tages med forbehold, og Undervisningsministeriet beskriver ikkesignifikante forskelle som "ingen afvigelse". Følgende skema angiver de samme forskelle beregnet over en 3-årig periode, hvorved der i en vist omfang er taget højde for de årlige udsving. Tabel 9 Skoleår Skole 2011/ /2014 Karaktergennemsnit Socioøk. Forskel reference Hareskov Skole 8,1 8,0 0,1 Lille Værløse Skole 7,5 7,6-0,1 Lyngholmskolen 6,7 6,9-0,2 Solvangskolen 7,6 7,4 0,2 Stavnsholtskolen 6,8 7,2-0,4* Syvstjerneskolen 7,3 7,7-0,4* Søndersøskolen 7,7 7,7 0,0 Andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik ( 2, stk. 1, nr. 1c) Figur 7 angiver andelen af elever i kommunen, som ved afgangsprøven har fået mindst 2 i gennemsnit i dansk-prøverne og mindst 2 i gennemsnit i matematikprøver, ved prøverne tre år tilbage. Figur 8 angiver den tilsvarende andel fordelt på skolerne ved afgangsprøverne i skoleåret Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik Figur 7: Kilde: UVM LIS Side 22

24 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik fordelt på skoler Figur 8: Kilde: UVM LIS Resultater af nationale test ( 2, stk. 1, nr. 2) Resultaterne af de nationale test skal indgå i skolernes kvalitetsrapport således, at det er en del af det grundlag, som byrådet kan fastsætte eventuelle handleplaner ud fra. Resultaterne af de nationale test er jf. folkeskolelovens 55 b fortrolige, og de vil derfor blive forelagt for politisk niveau på et lukket møde. Læsetest (supplerende oplysninger) I tabel 10 opgøres resultaterne af læsetesten OS 64, som gennemføres af alle 1. klasse elever i slutningen af skoleåret (juni). Læsetest OS 64 (1. kl.) HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR Hurtige og sikre læsere % 89% 92% 97% 90% 89% 87% 92% % 88% 94% 97% 91% 89% 89% 91% Langsomme og delvis sikre % 8% 5% 3% 2% 5% 10% 5% læsere % 13% 3% 1% 2% 8% 9% 5% Usikre læsere % 3% 3% 0% 9% 5% 3% 3% % 0% 4% 2% 8% 8% 2% 4% Antal testede elever Tabel 10. Kilde: Skolernes opgørelser af læsetest Side 23

25 Resultaterne af læsetesten OS 64 har udviklet sig på følgende måde over de sidste 8 år: Udvikling i læsetest fra 2007 til 2012 Juni 2014 Juni 2013 Juni 2012 Juni 2011 Juni 2010 Juni 2009 Juni 2008 Hurtige og sikre læsere 92% 91% 92% 89% 89% 88% 88% 79% Langsomme og delvis sikre læsere 5% 5% 4% 6% 6% 6% 5% 12% Usikre læsere 3% 4% 5% 5% 5% 7% 7% 10% Antal testede elever Tabel 11. Kilde: Skolernes opgørelser af læsetest Juni 2007 I 3. klasse gennemføres læsetesten SL 60, og i tabel 12 opgøres resultatet af denne test for skoleåret : Læsetest SL 60 (3. kl.) HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR Hurtige og sikre læsere % 87% 92% 97% 81% 81% 65% 85% % 91% 91% 91% 86% 93% 84% 90% Langsomme og delvis sikre % 4% 7% 0% 10% 15% 27% 11% læsere % 0% 6% 6% 10% 5% 13% 6% Usikre læsere % 9% 1% 3% 9% 4% 8% 4% % 9% 2% 3% 4% 1% 4% 3% Antal testede elever Tabel 12. Kilde: Skolernes opgørelser af læsetest Overgang til ungdomsuddannelser ( 2, stk. 1, nr. 3) Følgende skemaer angives i forbindelse med elevernes overgang til ungdomsuddannelser: Andel elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse Andel elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse Andel elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse Uddannelsesstatus 9 måneder efter at eleverne har forladt grundskolen For de to første temaer angives tal for hele landet og kommunen tre år tilbage og for de enkelte skoler ét år tilbage. I forhold til de to sidste temaer angives tal for hele landet og kommunen 3 år tilbage. STU er den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, som tilbydes elever, der ikke forventes at kunne gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Side 24

26 Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 3 måneder efter afsluttet 9. kl. - hele landet Figur 9: Kilde: UVM LIS Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 3 måneder efter afsluttet 9. kl. - Furesø Figur 10: Kilde: UVM LIS Side 25

27 Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 3 måneder efter afsluttet 9. kl. - skolerne Figur 11: Kilde: UVM LIS Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 15 måneder efter afsluttet 9. kl. - hele landet Figur 12: Kilde: UVM LIS Side 26

28 Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 15 måneder efter afsluttet 9. kl. - Furesø Figur 13: Kilde: UVM LIS Andel elever, der er i gang med en ungdomsudd. 15 måneder efter afsluttet 9. kl. - skolerne Figur 14: Kilde: UVM LIS Side 27

29 Andel elever, der forventes at fuldføre en ungdomsudd. 6 år efter afsluttet 9. kl. - Furesø Figur 15: Kilde: UVM LIS Ungdomsuddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet grundskoleforløb (9. eller 10. klasse) Figur 16: Kilde: UVM LIS Side 28

30 Andel unge, der har fastholdt en påbegyndt ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet grundskoleforløb (9. eller 10. klasse) Figur 17: Kilde: UVM LIS Tabel 13 er en mere specificeret opgørelse vedr. overgangene fra 9. klasse til videre uddannelse. Overgange fra 9. klasse HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA MKS FUR 10. klasse folkeskole % 23% 15% 14% 30% 12% 17% 1% 12% % 23% 12% 19% 29% 25% 10% 2% 15% 10. klasse erhvervsskole % 0% 0% 0% 0% 2% 4% 0% 1% klasse privatskole % 2% 7% 4% 9% 7% 9% 10% 7% % 2% 6% 2% 3% 5% 8% 9% 6% 10. klasse efterskole % 18% 19% 23% 15% 7% 13% 10% 16% % 9% 10% 13% 21% 29% 10% 10% 17% I ALT 10. KLASSE % 43% 41% 41% 54% 28% 43% 21% 36% % 34% 29% 34% 53% 58% 28% 20% 38% Højere handelseksamen % 6% 11% 4% 6% 4% 4% 9% 7% (hhx) % 4% 4% 8% 9% 0% 10% 6% 6% Højere teknisk eksamen % 4% 3% 15% 0% 13% 7% 6% 7% (htx) % 2% 8% 0% 3% 0% 7% 3% 3% Studentereksamen % 38% 38% 36% 36% 50% 43% 61% 45% (stx) % 55% 55% 57% 29% 37% 48% 69% 49% I ALT GYM. UDD % 47% 52% 55% 42% 67% 54% 76% 59% % 60% 67% 64% 41% 37% 64% 78% 58% ERHVERVSUDD % 8% 2% 4% 2% 0% 0% 3% 3% % 2% 4% 2% 3% 5% 3% 0% 2% ØVRIGE % 2% 3% 0% 2% 4% 4% 1% 2% % 4% 0% 0% 2% 0% 5% 2% 2% Antal elever Tabel 13. Kilde: UU-Sjælsø s årsrapporter for 2012 og 2013 Side 29

31 I tabel 14 er en tilsvarende opgørelse vedrørende overgangen fra 10. klasse til videre uddannelse: Overgange fra 10. klasse EGE 10. KLASSE % % Højere handelseksamen % (hhx) % Højere teknisk eksamen % (htx) % Studentereksamen % (stx) % HF % % SUM GYM. UDD % % ERHVERVSUDD % % ØVRIGE % % Antal elever Tabel 14. Kilde: UU-Sjælsø s årsrapporter for 2012 og 2013 Resultater af den obligatoriske trivselsmåling ( 2, stk. 1, nr. 4) Den obligatoriske trivselsmåling gennemføres første gang i foråret 2015 og indgår derfor ikke i denne udgave af skolernes kvalitetsrapport. En væsentlig parameter i forhold til trivslen på en skole er mængden af fravær - både målt i forhold til elever og personale. I tabel 16 opgøres elevernes fravær. Elevfravær HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Sygdom ,9% 3,1% 2,4% 2,6% 3,9% 3,9% 4,2% 0,7% 3,1% ,3% 3,5% 3,0% 2,7% 4,8% 4,5% 4,6% 2,4% 3,7% Lovligt fravær ,7% 0,9% 1,4% 1,2% 1,8% 0,8% 1,2% 0,3% 1,2% ,6% 1,2% 1,6% 1,2% 1,9% 1,2% 1,3% 0,3% 1,4% Ulovligt fravær ,0% 0,9% 0,1% 0,4% 1,9% 1,3% 1,2% 0,2% 0,7% ,1% 0,8% 0,1% 0,2% 1,9% 1,4% 1,2% 0,7% 0,8% Samlet fravær ,6% 4,9% 3,9% 4,2% 7,6% 6,0% 6,6% 1,2% 5,0% ,1% 5,6% 4,7% 4,1% 8,5% 7,0% 7,1% 3,4% 5,8% Tabel 16. Kilde: TEA elevadministrationssystem / UVM LIS Elevfraværet er opdelt i: Sygefravær Lovligt fravær (med skolelederens tilladelse) Ulovligt fravær (uden skolelederens tilladelse) Side 30

32 Det er skolelederens kompetence at give tilladelse eller afslag i forbindelse med en ansøgning om ekstraordinær frihed. I tabel 17 opgøres fraværet for undervisnings-personalet Personalefravær - uv. HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Sygdom ,5% 5,4% 3,7% 1,8% 2,8% 4,1% 3,8% 3,2% 3,5% ,8% 4,6% 2,9% 1,4% 3,5% 2,9% 2,5% 3,2% 2,8% ,1% 3,2% 3,1% 1,8% 4,1% 3,9% 3,8% 2,4% 3,0% Andet fravær (barsel, barns ,0% 1,8% 4,6% 1,9% 4,3% 3,2% 2,4% 0,2% 2,7% sygedage mv.) ,8% 3,7% 1,2% 1,8% 2,2% 3,4% 1,1% 3,7% 2,1% ,3% 4,0% 2,0% 3,2% 2,3% 4,4% 2,3% 5,3% 3,0% Samlet fravær ,6% 7,2% 8,3% 3,8% 7,1% 7,3% 6,2% 3,4% 6,2% ,5% 8,3% 4,1% 3,2% 5,7% 6,3% 3,6% 6,9% 5,0% ,4% 7,3% 5,1% 4,9% 6,4% 8,3% 6,1% 7,7% 6,0% Tabel 17. Kilde: OPUS (supplerende oplysninger) I tabel 18 opgøres fraværet for personalet i FFO erne: Personalefravær - FFO HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Sygdom ,2% 10,1% 7,8% 6,5% 7,4% 11,2% 2,9% - 6,6% ,2% 4,3% 6,6% 3,4% 3,4% 7,1% 5,2% - 4,6% ,9% 3,2% 6,0% 4,5% 2,6% 6,6% 8,8% - 4,6% Andet fravær (barsel, barns ,3% 0,2% 1,4% 4,4% 0,7% 3,2% 1,1% - 1,5% sygedage mv.) ,6% 0,7% 3,7% 4,9% 0,9% 0,5% 0,8% - 2,0% ,9% 0,4% 2,5% 5,1% 0,5% 0,3% 0,4% - 1,7% Samlet fravær ,5% 10,3% 9,2% 10,9% 8,1% 14,4% 4,0% - 8,1% ,8% 4,9% 10,3% 8,3% 4,3% 7,6% 6,0% - 6,6% ,3% 3,4% 8,4% 9,6% 3,1% 7,0% 9,2% - 6,3% Tabel 18. Kilde: OPUS (supplerende oplysninger) Oplysning om klager til Klagenævnet for Specialundervisning ( 3) Der har i skoleåret 2013/14 været behandlet en enkelt klage i Klagenævnet for Specialundervisning. Furesø Kommune fik medhold i sin håndtering af den konkrete sag, men visse formelle mangler blev påtalt i forhold til det skriftlige materiale i sagen. Linjefagsuddannede lærere mv. ( 4) I figur 18 opgøres andelen af klasser i kommunen som helhed, hvor undervisningen varetages af en lærer med linjefag eller tilsvarende kompetencer i det pågældende fag. Det er skolelederen der afgør, om en lærer har kompetencer svarende til linjefag. I figur 19 opgøres det tilsvarende tal for de enkelte skoler. Side 31

33 Andel planlagte timer med kompetencedækning - hele kommunen Figur 181: Kilde: UVM LIS Andel planlagte timer med kompetencedækning pr. skole Figur 19: Kilde: UVM LIS Side 32

34 Andel planlagte timer med kompetencedækning fordelt på fag - hele kommunen Figur 20: Kilde: UVM LIS Side 33

35 Fordeling af elever på skoletyper ( 5) I figur 21 opgøres andelen af elever, som undervises i de almene klasser. Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning - hele kommunen Figur 21: Kilde: UVM LIS I tabel 15 gives supplerende oplysninger vedrørende fordelingen af elever i almenundervisning og specialtilbud. Herudover opgøres antallet af elever, der benytter frit skolevalg ind og ud af kommunen, samt antallet af elever i privatskoler og på efterskoler. Frit skolevalg, privatskoler og specialtilbud Skoleår HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Elever i folkeskolerne heraf elever fra andre kommuner (frit skolevalg ind) heraf elever i specialklasser heraf elever fra andre kommuner i specialklasser Elever i eksterne spec. tilbud Elever i privatskoler heraf på Marie Kruses Skole Elever på efterskoler Elever på skoler i andre kom muner (frit skolevalg ud) Tabel 15. Kilde: TEA Side 34

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs.

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2012-13 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2012-13. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 30. marts 2015 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport Light version

Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport Light version Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport 2011 2012 Light version KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDLEDNING Furesø Kommunes kvalitetsrapport

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Dokumentnr.: 727-2016-40223 side 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver... 3 2.1 Karaktergennemsnit i folkeskolens

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring november 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Svendborg Kommunes Progressionsrapport Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Svendborg Kommune 17/13745 Progressionsmål for skolerne 2014/15 2015/16

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen

Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen 13. januar 2019 Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen Måleparametre i den kvantitative evaluering er udvalgt på baggrund af allerede tilgængeligt materiale, eksempelvis fra kvalitetsrapporterne. Derudover

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Sagsnr.: 17.00.00-A00-12-16 Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Bilag 1 Data fordelt på enkelte skoler Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver...4

Læs mere

Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for

Læs mere

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring november 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 Børn, unge og læring februar 2015 version 2 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gedved Skole Horsens Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gedved Skole Horsens Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gedved Skole Horsens Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 RESULTATER 5 2.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 2.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 11

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Tidspunkt 2015/2016 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne i dansk

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Kjellerup Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Mariagerfjord Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Sprog 9 2 TRIVSEL 10 2.1 Elevernes trivsel 10 2.2 Fravær 14 3 INKLUSION 15 4

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere