Allerede i 1869 var Horsens til store arrangementer Århus sagde nej, Horsens ja til skyttefest med 2200 deltagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerede i 1869 var Horsens til store arrangementer Århus sagde nej, Horsens ja til skyttefest med 2200 deltagere"

Transkript

1 Allerede i 1869 var Horsens til store arrangementer Århus sagde nej, Horsens ja til skyttefest med 2200 deltagere Af Gunner Lindbæk Knudsen, Horsens Idrætsarkiv Fra skyttefesten ved Horsens den 18de september 1869 Tegningen blev bragt den 3. oktober 1869 i Illustreret Tidende med ovenstående billedtekst sammen med en fyldig reportage fra Skyttefesten i Horsens. Billedet viser skytter linet op ved jernbanen mellem Horsens og Hatting, da toget kører forbi med Hans Excellence Krigsminister Waldemar Rudolph Raasløff ( ). Han havde overværet skyttefesten og var stået på toget i Horsens, hvor den nyanlagte jernbane var indviet året forinden. TEGNING: ILLUSTRERET TIDENDE Gennem flere år har Horsens skabt opmærksomhed ved at arrangere store koncerter. Dertil blev tillagt en ny dimension, da tredje etape af cykelløbet Giro d Italia blev kørt i byen og omegnen den 7. maj Horsens evne til at lave store arrangementer er imidlertid ikke kun af nyere dato. Allerede i 1869 vakte byen stor opmærksomhed ved at arrangere Danmarks første landsdækkede idrætsstævne Den 3die almindelige danske Præmieskydning og Skyttefest også kaldet Horsensfesten eller Den nordiske Skyttefest i Horsens. Selvom der er 143 år mellem de to idrætsbegivenheder, kan der drages den parallel, at Århus i begge tilfælde sagde nej arrangementerne, mens Horsens havde mod til at påtage sig opgaverne. Beslutningen om at få Giro d Italia til Horsens rummede således en historisk gentagelse. De fleste kender Giro d Italia, mens de færreste kender historien om skyttefesten i 1869, der for første gang placerede Horsens på landkortet som oplevelsesby. Eventmagerne dengang var byens borgmester Christian von Jessen ( ) og formanden for

2 Horsens og Omegns Skytteforening, bryggeriejer, løjtnant Arnold Zacharias Levy ( ). Støtte fra borgerne Da Centralkomiteen for Skytteforeningerne planlagde Den 3die almindelige danske Præmieskydning og Skyttefest i 1869 skulle stævnet for første gang omfatte hele landet. Centralkomiteen henvendte sig til Aarhus Amts-Skytteforening og Horsens og Omegns Skytteforening for at høre, om skyttefesten kunne afholdes et af stederne. Da Aarhus ikke kunne tilråde, at festen holdtes der og Horsens gav et imødekommende svar, hvor såvel byråd som borgere støttede op om forslaget, bestemte man sig for at henlægge skyttefesten til Horsens. Med borgmester og kammerherre Christian von Jessen som formand blev der nedsat et Festudvalg, der bestod af et par repræsentanter for Centralkomiteen for Skytteforeningerne og forretningsudvalget for Horsens og Omegns Skytteforening, blandt andre formanden, løjtnant Arnold Levy, som var ejer af byens bryggeri. Christian von Jessen Arnold Levy August Theodor Schütte FOTOS: HORSENS BYARKIV, HORSENS BORGERLIGE SKYTTELAUGS 100 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT OG WIKIPEDIA. Skydeplads på Bygholms marker Hofjægermester August Theodor Schütte ( ) til Bygholm viste sin imødekommenhed ved at stille jord til rådighed for arrangementet på Bygholms marker ca. tre kilometer fra Horsens. Festpladsen indrettedes lidt nord for stedet, hvor Bygholm Landbrugsskole ligger i dag, og hvor vejen mod Hatting krydser jernbanen. Datoerne blev fredag den 17. og lørdag den 18. september 1869 og på programmet var skydning, kolonneløb, legemsøvelser og cricket deltagere Skyttefesten fik deltagelse af over skytter, der skulle indkvarteres i byen hos private, i telte eller i større lokaliteter, der blev omdannet til kaserner. Set i lyset af at Horsens på tidspunktet for arrangementet havde omkring indbyggere var det en stor opgave for medlemmerne af Horsens og Omegns Skytteforening og for byen. Foruden skytter fra det meste af Danmark deltog skytter fra Norge og Sverige. Derfor er skyttefesten flere steder omtalt som Den nordiske Skyttefest i Horsens. Med tog og skib I en reportage i Illustreret Tidende 3. oktober 1869 beskrives 200 norske, svenske og danske skytters afrejse fra København torsdag den 16. september, og hvordan skytternes antal under almindelig jubel forøgedes fra station til station. Da toget ankom til Korsør havde den samlede styrke nået 600 mand.

3 I en frisk vestenvind stod skibene Vesta og Diana ud fra Korsør havn og var i Horsens kl. 18. Skytterne blev mødt med hurraråb af den forsamlede menneskemængde og førtes gennem en prægtig udsmykket by til rådhuset, hvor borgmester kammerherre Christian von Jessen tog imod. En time tidligere var de fynske skytter ankommet med ekstratog, og senere kom jyderne nordfra. Ved rådhuset holdtes taler, inden skytteforeningerne afleverede fanerne som tegn på, at man var byens gæster. Skytterne marcherede herefter til Torvet, hvor kvarters-billetterne fordeltes. Indkvarteringen fandt sted for størstedelen i byen, hvor større offentlige lokaler og store magasiner i købmandsgårde var omdannet til kaserner. Et af stederne lå 500 skytter samlet. Borgmesteren til hest Fredag morgen stillede de ca skytter op på Søndergade med højre fløj på Torvet og venstre fløj ved Banegårdsvejen (nu Berings Plads). Da opstillingen var ordnet af løjtnant Levy, red borgmester Jessen og oberst Charbert langs fronten og hilste på skytterne. General Wilster passerede også linjen og hilste på flere afdelinger, hvorefter der blev givet ordre til afmarch. Først kom brigademusikken fulgt af en afdeling Horsens-skytter samt de norske og svenske skytter, derefter de forskellige skytteforeninger. I midten af kolonnen gik Horsens Musikkrops. Det er beskrevet som et overordentligt smukt syn, at se de tætte rækker af skytter marchere gennem gaderne med klingende spil og vajende faner. Flag og våbendekorationer prydede indgangsporten og i gavetemplet udstilledes præmierne. ILLUSTRATIONER: SKYTTESAGEN I DANMARK GENNEM HALVTREDSINDSTYVE AAR Generet af blæsten Ved ankomsten til skyde- og festpladsen opmarcherede skytterne foran Gavetemplet og borgmester Jessen holdt en længere tale, inden skydningen begyndte. Vejret var truende og stærk blæst generede skydningen en del. Dagen igennem strømmede masser af mennesker til pladsen. Om eftermiddagen holdtes i det store spisetelt en fællesspisning med ca deltagere. Det muntre og livlige præg, der fra begyndelsen havde været over festen, kom her til udtryk i en række taler. Kl. 20 ankom skytterne igen til Horsens, hvor man senere på aftenen samledes til en munter fest i Håndværkerforeningens have.

4 Dyst i dårligt vejr Lørdag fortsatte skydningen i et endnu uheldigere vejr. Det både regnede og blæste, men humøret var højt. Både skydningerne og opvisningerne i legemsøvelser gik med liv og lyst. Særlig beundring vakte Akademisk Skytteforening for sine smukt udførte legemsøvelser, der bevislig senere for de øvrige foreninger kom til at stå som det mål, man stræbte efter at nå. Efterfølgende fik gymnastikken stor fremgang i skytteforeningerne. I kolonneløb vandt Akademisk Skytteforening ligeledes prisen og vandt et sølvbæger i denne idræt. Adgang til festpladsen fik man igennem indgangsporten, der havde knap 9½ meter høje tårne, som var smykket med flag og våbendekorationer. Man kom ind på en stor åben plads med et gavetempel, hvor præmierne var udstillet. Her var også musiktribune og talerstol. Fra gavetemplet førte en ca. 375 meter lang bred gade ned til spiseteltet, der med en mellembygning af træ var sammenbygget af 3 store cirkelrunde lærredstelte der var knap 19 meter i diameter. Langs den nordlige side af gaden lå 42 skydetelte ét på hver bane. På den sydlige side af gaden var rejst beværtningstelte, udsalgssteder (bl. a. cigarsalg), forretningsudvalgets telte samt teltlejren, der var indrettet til indkvartering. ILLUSTRATION: SKYTTESAGEN I DANMARK GENNEM HALVTREDSINDSTYVE AAR Første i Horsens I cricket vandt Odense Amts-Skytteforening. Cricketspillet foregik på en mark ved siden af festpladsen og det er efter al sandsynlighed første gang, at en boldspilskonkurrence fandt sted i Horsens-området kun tre år efter, at den første cricketkamp blev spillet i Danmark. Cricketspillet var bragt til landet af de engelske ingeniører, som stod for anlæggelsen af jernbanen. Skyttekongen Som skyttekonge og vinder af kongepræmien proklameredes garver H. Winther fra Gl. Roskilde Amts-Skytteforening med 47 point. Af lokale præmier kan nævnes, at A. Sørensen Winther fra Århus Amt vandt et sølvdrikkehorn, som var skænket af hofjægermester Schütte til Bygholm, og at Oscar Hansen fra Drammen vandt Horsens Kommunes Ærespræmie, et drikkehorn med sølvbeslag. Et guldur fra sønderjyder i Horsens vandtes af løjtnant Wagner, København.

5 Københavnske skytter vandt 32 præmier, Roskilde16, nordmændene 15, svenskerne 2, Sorø 9, Frederiksborg, Odense og Svendborg hver 8, Aarhus og Horsens hver 6 samt Marienborg på Møn 5. I alt uddeltes der over et halvt hundrede rifler som præmier. Ingen navngivne lokale præmietagere er nævnt i kildematerialet, og ikke et eneste uheld fandt sted under skydningen. Fest i Lunden Skyttestævnet sluttede lørdag aften med en stor fest i den udenfor Horsens værende Caroline-Amalie-Lund, der til anledningen var illumineret og hvor deltagere var mødt op. Der blev danset på estrader og afbrændt fyrværkeri, inden de udenbys festdeltageres afrejse samme aften. Det skete under udveksling af hjerteligheder og tak for uforglemmelige dage. På havnen takkede fabrikant Jørgen Caius Stallknecht ( ) for den festlige stemning, som gæsterne havde bragt med til Horsens. Kedeligt regnskab Tilbage var regnskabet og det var kedeligt for arrangørerne. Det viste en underbalance på rigsdaler, fem mark og syv skilling (tal, der skal ses i lyset af, at en arbejder dengang havde en dagløn på mellem en halv og trekvart rigsdaler). Oveni væltede en kraftig storm natten til søndag alle teltene og anrettede stor skade på festpladsen. Således måtte der bl. a. til Krigsministeriet betales 619 rigsdaler, to mark og 14 skilling i erstatning for ødelagt lånt materiel. Centralkomiteen opnåede Indenrigsministeriets bemyndigelse til at anvende rigsdaler af efterfølgende års statstilskud til dækning af en del underskuddet. Betalingen af resten sved længe til Centralkomiteen og Horsens og Omegns Skytteforening. Så vidt vides måtte bryggeriejeren, løjtnant Arnold Levy, af egne midler betale en betydelig sum. Horsens og i særdeleshed løjtnant Levy høstede imidlertid efterfølgende en stor anerkendelse for gennemførelsen af skyttefesten. Festpladsens pavillon til fællespisningen. Den bestod af en mellembygning af træ og tre cirkelrunde lærredstelte, der var 30 alen (knap 19 meter) i diameter. ILLUSTRATION: SKYTTESAGEN I DANMARK GENNEM HALVTREDSINDSTYVE AAR Kilder: Bogen SKYTTESAGEN I DANMARK GENNEM HALVTREDSINDSTYVE AAR af L. F. C. Krogh. Illustreret Tidende den 3. oktober Horsens Avis/Skanderborg Amtstidende den 19. september Jørgen Nøhr, Horsens Skyttekreds.

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

gladsaxe.dk Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe Byarkiv

gladsaxe.dk Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe Byarkiv gladsaxe.dk Gladsaxe Byarkiv Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe på musiklandkortet... 3 En vidtrækkende samtale... 3 Den uvurderlige reklame... 4 Forudsætningen for at komme ind i

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN.

VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN. VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN. Forord Denne vejledning er udgivet af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund i et forsøg på at svare på de mange spørgsmål,

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 1 januar 2015 Kammeratskabsaften...1 Godt nytår...3 Skyttelauget...9 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Aakirkebvs historie de sidste 300 år

Aakirkebvs historie de sidste 300 år Aakirkebvs historie de sidste 300 år Af Wemer Hansen e.a.rrnrnny oso Ån Melodi: Der er et land. Aakirkeby - derinde midt i landet, for søværts fjender her du søgte ly, alligevel så skete det blandt andet

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Hel O-verden 4 samles til EOC. Mr. Orienteering: 8 Flemming Nørgaard. KUM - 12 skal opleves. 1. årgang Nr.3 Juli 2004 Dansk Orienterings Forbund

Hel O-verden 4 samles til EOC. Mr. Orienteering: 8 Flemming Nørgaard. KUM - 12 skal opleves. 1. årgang Nr.3 Juli 2004 Dansk Orienterings Forbund Hel O-verden 4 samles til EOC Mr. Orienteering: 8 Flemming Nørgaard KUM - 12 skal opleves 1. årgang Nr.3 Juli 2004 Dansk Orienterings Forbund 2 Dansk Orienterings- Forbund Medlem af D.I.F og I.O.F EOC

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten Fødselsdagsmagasin maj 2009 20 År med Enhedslisten En teenager fylder tyve Velkommen til Enhedslistens fødseldag. Vi fejrer den med et magasin, der ser frem, tilbage og på billeder Den sexede vagthund»principfastheden

Læs mere

Historien om Stige Ø. Rasmus S. Larsen. Fjordens Dag

Historien om Stige Ø. Rasmus S. Larsen. Fjordens Dag Historien om Stige Ø Rasmus S. Larsen Fjordens Dag Indhold Den korte historie om Stige Ø 4 Odense Havn og Kanal 7 Turen går til Stige Ø 8 - om søndagsture, Søpavillonen og Bach Dauckes tivoli Besættelsestiden

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng

Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng Undersøgelsen er gennemført for Midtjysk Turisme af kommunikationsbureauet Konvers 1 Indhold Formål... 3 Opbygning

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere