Vejledning om generelle indstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om generelle indstillinger"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres adresser og brugere for Fax-/Scannerfunktioner Andre brugerfunktioner Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker og korrekt brug skal du sørge for at læse Sikkerhedsoplysningerne i "Om maskinen", før maskinen tages i brug.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede anvisninger og bemærkninger om betjening og brug af maskinen. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med håndtering eller betjening af maskinen. Bemærkninger: Nogle af illustrationerne i denne vejledning kan variere en smule i forhold til maskinen. Noget ekstraudstyr fås muligvis ikke i bestemte lande. Henvend dig til din lokale forhandler for at få flere oplysninger. Bemærkninger: Ikke alle modeller fås i alle lande. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din lokale forhandler. Der anvendes to former for mål i denne vejledning. Med denne maskine henvises til metrisk version. Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Acrobat er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. NetWare er et registreret varemærke tilhørende Novell, Inc. Andre produktnavne i denne vejledning nævnes kun med henblik på at identificere produktet og er varemærker tilhørende de respektive ejere. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De rette navne på Windows-styresystemerne er følgende: Produktnavnet for Windows 95 er Microsoft Windows 95 Produktnavnet for Windows 98 er Microsoft Windows 98 Produktnavnet for Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene for Windows 2000 er følgende: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er følgende: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene på Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene på Windows NT er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Vejledninger til denne maskine Der henvises til de vejledninger, der er relevante for de formål, du ønsker at bruge maskinen til. Om maskinen Sørg for at læse Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning, før maskinen tages i brug. Denne vejledning indeholder en indledning til maskinens funktioner. Den forklarer også betjeningspanelet, forberedelsesprocedurer til brug af maskinen, indtastning af tekst samt hvordan man installerer de medfølgende CD- ROM er. Vejledning om generelle indstillinger Beskriver brugerfunktionsindstillinger og adressebogsprocedurer såsom registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan maskinen tilsluttes. Fejlsøgning Dette er en guide til løsning af almindelige problemer, samt forklaring på hvordan man udskifter papir, udskriftspatroner og andre reservedele. Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til maskinens administratorer. Den beskriver de sikkerhedsfunktioner, som administratorer kan anvende for at beskytte data mod misbrug og forhindre uautoriseret brug af maskinen. Se også i denne vejledning for procedurer vedrørende registrering af administratorer, såvel som indstilling af bruger- og administratorgodkendelse. Kopireference Beskriver kopifunktioner og handlinger. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan man placerer originaler. Faxreference Beskriver faxfunktioner og handlinger. Printerreference Beskriver printerfunktioner og handlinger. Scannerreference Beskriver scannerfunktioner og handlinger. i

4 Netværksvejledning Forklarer, hvordan man konfigurerer og betjener maskinen i et netværksmiljø og bruger det medfølgende software. Denne vejledning dækker alle modeller og indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der måske ikke er tilgængelige på denne maskine. Billeder, illustrationer og information om understøttede operativsystemer kan også være forskellige fra denne maskines. Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - fax Lynvejledning - printer Lynvejledning - scanner PostScript3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installationsguide DeskTopBinder Introduktionsvejledning Vejledning til Auto Document Link Bemærk Vejledningerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal installere for at kunne se vejledningerne som PDF-filer. ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Navne på vigtigt ekstraudstyr...1 Displaypanel...2 Aflæsning af display og brug af taster...3 Adgang til Brugerfunktioner (systemindstillinger)...4 Ændring af standardindstilinger...4 Sådan afsluttes Brugerfunktioner...6 Menubeskyttelse Tilslutning af maskinen Tilslutning til interface...7 Tilslutning til Ethernet-interface...8 Tilslutning til USB-interface...10 Tilslutning til IEEE 1394-interface (SCSI-udskrivning/IPv4 over 1394)...11 Tilslutning til IEEE 1284-interfacet...12 Tilslutning til IEEE b-interfacet (trådløst LAN)...13 Netværksindstillinger...17 Nødvendige indstillinger til brug af printer/lan-fax...17 Nødvendige indstillinger til brug af Internet-fax...22 Nødvendige indstillinger for at bruge funktionen...27 Nødvendige indstillinger for at bruge funktionen Scan til mappe...32 Nødvendige indstillinger for at bruge netværksleveringsscanner...36 Nødvendige indstillinger for at bruge TWAIN-netværksscanner...40 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger...43 Sådan tilsluttes maskinen til en telefonlinje og telefon...52 Sådan tilsluttes telefonlinjen...52 Sådan vælges linjetypen Systemindstillinger Generelle funktioner...53 Papirkassetteindstillinger...56 Timerindstillinger...61 Interfaceindstillinger...63 Netværk...63 Parallelinterface...67 IEEE IEEE b...70 Udskriv I/F-indstillinger...71 Filoverførsel...72 Administratorværktøjer...78 Program./Skift/Slet LDAP-serv...84 Sådan programmeres LDAP-serveren...86 iii

6 3. Kopifunktioner Kopifunktioner Faxfunktioner Gen. indst./ justér...99 Modtagelsesindstillinger indstillinger IP-faxindstillinger Administratorværktøjer Sådan registreres faxoplysninger Sådan registreres faxoplysninger Sådan slettes faxoplysninger Videresending Sådan programmeres en slutmodtager Annullering af modtagerindstillinger Udskrivning af videresendingsmærke Parameterindstilling Sådan ændres brugerparametre Sådan udskrives parameterindstillingslisten Udgangsposition Sådan ændres startpositionen Programmér speciel afsender Autoriseret modtagelse Videresending Hukommelseslås Sådan programmeres/ændres specielle afsendere Autoriseret modtagelse Videresending Hukommelseslås Programmering af startopsætning af en speciel afsender Sådan slettes en Speciel afsender Sådan udskrives speciel afsenderliste Printerfunktioner Liste- / testuds Udskrivning af liste-/testsider Vedligeholdelse System Host-interface PCL-menu PS-menu PDF-menu iv

7 6. Scannerfunktioner Scanneindstillinger Destinationslisteindst Sendeindstillinger Sådan registreres adresser og brugere for Fax-/ Scannerfunktioner Adressebog Sådan styres navne i adressebogen Sådan sendes fax med hurtigopkald Sådan sendes med hurtigopkald Sådan sendes scannede filer direkte til en delt mappe Sådan forhindres uautoriseret brugeradgang til delte mapper fra maskinen Sådan styres brugere og brug af maskinen Sådan registreres navne Sådan registreres navne Sådan ændres et registreret navn Sådan slettes et registreret navn Godkendelsesinformation Sådan registreres en brugerkode Ændring af brugerkode Sletning af brugerkode Sådan vises tælleren for hver bruger Sådan udskrives tælleren for hver bruger Sådan udskrives tælleren for alle brugere Sådan slettes antallet af udskrifter Faxdestination Faxdestination IP-faxdestination destination Sådan registreres en -destination Ændring af en registreret destination Sletning af en registreret destination Sådan registreres mapper Sådan bruges SMB til forbindelse Brug af FTP til forbindelse Brug af NCP til forbindelse Sådan registreres navne til en gruppe Registrering af en ny gruppe Sådan registreres navne til en gruppe Sådan tilføjes en gruppe til en anden gruppe Sådan vises navne, der er registreret i grupper Sådan fjernes et navn fra en gruppe Sådan slettes en gruppe inde i en anden gruppe Ændring af gruppenavn Sletning af en gruppe v

8 Sådan registreres en beskyttelseskode Sådan registreres en beskyttelseskode til en enkelt bruger Sådan registreres en beskyttelseskode til en gruppebruger Sådan registreres SMTP- og LDAP-godkendelse SMTP-godkendelse LDAP-godkendelse Søgning Sådan søges efter navn Sådan søges fra listen Sådan søges efter registreringsnummer Sådan søges vha. brugerkode Sådan søges efter faxnummer Sådan søges efter -adresse Sådan søges efter destinationsmappenavn Andre brugerfunktioner Vedligeholdelse Ændring af displaysprog Forespørgsel Tæller Visning af den samlede tæller Appendiks Specifikationer for hovedenheden Specifikationer for ekstraudstyr Glaspladelåg Automatisk dokumentføder (ADF) Automatisk dokumentføder, som kan scanne begge sider af et ark (ARDF) Duplexenhed Nederste kassette (1-bakke type) Nederste kassetter (2-bakke type) Opgradering af ekstraudstyr Information about Installed Software expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEKS vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler Denne vejledning bruger følgende symboler: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse oplysninger kan det resultere i personskade eller dødsfald. Sørg derfor for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen. Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse oplysninger, kan det resultere i moderate eller mindre personskader eller beskadigelse af maskinen eller ejendom. Sørg derfor for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen. Angiver punkter, man skal være opmærksom på, når man bruger maskinen og forklarer sandsynlige årsager til forkert indføring af papir, beskadigelse af originaler eller tab af data. Læs disse forklaringer. Dette symbol indikerer, at der kræves yderligere information eller forberedelse inden brug. Angiver supplerende forklaringer på maskinens funktioner og instruktioner til løsning af brugerfejl. Dette symbol findes i slutningen af afsnittene. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante oplysninger. [ ] Angiver navnene på taster, der vises i maskinens displaypanel. { } Angiver navnene på taster, der vises i maskinens betjeningspanel. Navne på vigtigt ekstraudstyr I denne vejledning refereres der til maskinens vigtige ekstraudstyr på følgende måde: Automatisk dokumentføder ADF Automatisk dokumentføder, som kan scanne begge sider af et ark ARDF 1

10 Displaypanel Displayet viser maskinens status, fejlmeddelelser og funktionsmenuer. Vigtigt Et tryk eller en påvirkning på mere end 30 N (ca. 3 kgf) kan beskadige displaypanelet. Hvis du trykker på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten, vises skærmen Brugerfunktionsmenu. I dette afsnit, der handler om, hvordan man bruger maskinens displaypanel, bruges menuskærmen Systemindstillinger som eksempel. 2 1 DA AME002S 1. Indstillingsmenuen vises. Tryk på tasten {U} eller {T} for at bladre til den indstilling, der skal angives eller ændres, og tryk derefter på {OK}-tasten for at få vist skærmen til angivelse af denne indstilling. 2. Antallet af sider i den viste indstillingsmenu vises. Hvis du ikke kan se hele menuen, skal du trykke på tasten {U} eller {T} for at bladre på skærmen. 2

11 Aflæsning af display og brug af taster Dette afsnit forklarer, hvordan displayet skal aflæses og hvordan valgtasterne skal bruges. Hvis du trykker på {Kopi}-tasten, vises det indledende kopiskærmbillede. I dette afsnit, der handler om, hvordan man bruger maskinens betjeningspanel, bruges den indledende kopiskærmmenu som eksempel. DA AME003S 1. Valgtaster Svarer til det emne, der vises i nederste linje på displayet. Eksempel: Kopi-display Når instruktionen "Tryk på {100%}" vises i denne vejledning, skal du trykke på venstre valgtast. Når instruktionen "Tryk på {Rd/frst}" vises i denne vejledning, skal du trykke på midterste valgtast. Når instruktionen "Tryk på {Au R/E}" vises i denne vejledning, skal du trykke på den højre valgtast. 2. {Escape}-tast Tryk for at annullere en handling eller vende tilbage til forrige display. 3. {OK}-tast Tryk for at indstille et valgt emne eller en indtastet numerisk værdi. 4. Rulle-taster Tryk for at flytte markøren i en retning, trin for trin. Når tasten {U}, {T}, {V} eller {W} forekommer i denne vejledning, skal rulle-tasten trykkes i den pågældende retning. 3

12 Adgang til Brugerfunktioner (systemindstillinger) Dette afsnit er for de administratorer, der har ansvaret for denne maskine. Brugerfunktioner giver dig mulighed for at ændre eller indstille standardindstillinger. Bemærk Funktionerne til angivelse af systemindstillinger er forskellige fra de normale funktioner. Luk altid Brugerfunktioner, når du har udført ændringerne. De ændringer, du foretager med Brugerfunktioner, annulleres ikke, selv om du slukker på hovedkontakten eller strømafbryderen eller trykker på {Slet funktioner}-tasten. Standardindstillingerne vises i fed skrift. Reference S.4 Ændring af standardindstilinger Ændring af standardindstilinger Dette afsnit beskriver, hvordan man ændrer indstillingerne i Brugerfunktioner. Vigtigt Hvis styring af administratorgodkendelse er angivet, skal du kontakte din administrator. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. AME001S 4

13 B Vælg menuen ved brug af {U} eller {T} og tryk derefter på tasten Hvis du vil ændre systemindstillingerne, skal du vælge [Systemindstillinger]. Hvis du vil ændre kopifunktionerne, skal du vælge [Kopifunktioner]. Hvis du vil ændre faxfunktionerne, skal du vælge [Faxfunktioner]. Hvis du vil ændre printerfunktionerne, skal du vælge [Printerfunktioner]. Hvis du vil ændre scannerfunktionerne, skal du vælge [Scannerfunktioner]. Hvis du vil justere farveregistrering eller overgang, skal du vælge [Vedligeholdelse]. Hvis du vil ændre det sprog, der vises på displayet, skal du vælge [Sprog]. Hvis du vil gennemgå telefonnumre for kontakt til reparation eller for at bestille reservedele, skal du vælge [Forespørgsel]. Hvis du vil kontrollere tælleren, skal du vælge [Tæller]. C Vælg emnet ved brug af {U} eller {T} og tryk derefter på tasten D Udfør ændringerne ved at følge anvisningerne på displayet og tryk på tasten Bemærk Tryk på {Escape}-tasten for at vende tilbage til forrige display. Du kan annullere de foretagne ændringer og vende tilbage til hovedfunktionsmenuen ved at trykke på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. 5

14 Sådan afsluttes Brugerfunktioner Dette afsnit beskriver, hvordan man afslutter Brugerfunktioner. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. AME001S Menubeskyttelse Med menubeskyttelse kan du forhindre uautoriserede brugere i at ændre brugerfunktionerne. Menubeskyttelse kan angives for hver af følgende brugerfunktionsmenuer. Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Kontakt administratoren, hvis du vil have flere oplysninger. 6

15 1. Tilslutning af maskinen Dette afsnit beskriver, hvordan man tilslutter maskinen til netværket og angiver netværksindstillingerne. Tilslutning til interface Dette afsnit beskriver, hvordan man identificerer maskinens interface og tilslutter maskinen i henhold til netværksmiljøet BASE-T-/100BASE-TX-port Port til tilslutning af 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet 2. IEEE 1394-porte (ekstraudstyr) Porte til tilslutning af IEEE 1394-interfacekablet 3. USB-port Port til tilslutning af USB2.0-kablet 4. IEEE 1284-port (ekstraudstyr) Port til tilslutning af IEEE 1284-interfacekablet 5. IEEE b-port (trådløst LAN) (ekstraudstyr) Port til trådløst LAN Bemærk Det er ikke muligt at installere mere end en af de nedenstående enheder: IEEE 1394-interfacekort, IEEE b trådløst LAN-kort, IEEE 1284-interfacekort. 7

16 Tilslutning af maskinen Tilslutning til Ethernet-interface 1 Tilslut 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet til Ethernet-interfacet. Vigtigt Hvis hovedafbryderen er slået til, skal den slås fra. A Lav en løkke på netværkskablet, og montér ferritkernen. AEW017S B Kontrollér, om maskinens hovedafbryder er slukket. C Sæt Ethernet-interfacekablet i 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. AMB004S D Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet til en netværksforbindelsesenhed, som f.eks. en hub. 8

17 Tilslutning til interface E Tænd for maskinen på hovedafbryderen. 1 AME005S 1. Indikator (grøn) Lyser grøn, når maskinen er sluttet korrekt til netværket. 2. Indikator (gul) Skifter til gul, når 100 BASE-TX er i gang. Slukker, når 10 BASE-T er i gang. Bemærk Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Om maskinen Printerreference 9

18 Tilslutning af maskinen Tilslutning til USB-interface 1 Tilslut USB2.0-interfacekablet til USB2.0-porten. A Tilslut USB2.0-interfacekablet til USB2.0-porten. AMB004S B Tilslut den anden ende til USB-porten på værtscomputeren. Bemærk Denne maskine leveres ikke med et USB-interfacekabel. Sørg for at købe det passende kabel til maskinen og computeren. USB 2.0-interfacekortet er understøttet af WindowsMe / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X eller højere. For WindowsMe: Sørg for at installere "USB Printing Support". Ved brug med Windows- Me er det kun muligt at opnå samme hastighed som med USB 1.1. For Mac OS: For at bruge Macintosh skal maskinen være udstyret med en PostScript 3-enhed (ekstraudstyr). Når den bruges med Mac OS X eller højere, understøttes overførselshastigheden for USB 2.0. Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Printerreference 10

19 Tilslutning til interface Tilslutning til IEEE 1394-interface (SCSI-udskrivning/IPv4 over 1394) Slut IEEE 1394-interfacekablet til IEEE 1394-interfacekortet. A Slut IEEE 1394-interfacekablet til IEEE 1394-interfaceporten. 1 AMB006S B Tilslut den anden ende af kablet til interfacestikket på værtscomputeren. Kontrollér formen på stikket til computeren. Tilslut kablet korrekt. Bemærk Benyt det interfacekabel, der følger med IEEE 139-interfacekortet (ekstraudstyr). To interface-porte er tilgængelige for tilslutning af IEEE 1394-interfacekablet. De kan begge bruges. Hvis du har et interfacekabel med en ferritkerne, skal du tilslutte den ende, der er nærmest ferritkernen, til maskinen. Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Printerreference 11

20 Tilslutning af maskinen Tilslutning til IEEE 1284-interfacet 1 Slut IEEE 1284-interfacekablet til IEEE 1284-interfacekortet. A Kontrollér, om maskinens hovedafbryder er slukket. Hvis hovedafbryderen er slået til, skal den slås fra. B Sluk hovedafbryderen på værtscomputeren. C Slut IEEE 1284-interfacekablet til IEEE 1284-porten. AMD013S Brug omdannerstikket (1), der følger med IEEE 1284-interfacekortet. D Tilslut den anden ende af kablet til interfacestikket på værtscomputeren. Kontrollér formen på stikket til computeren. Tilslut kablet korrekt. E Tænd for maskinen på hovedafbryderen. F Tænd værtscomputeren. Når man bruger Windows 95/98/Me/2000/XP og Windows Server 2003, vil en skærm til printerdriverinstallation sandsynligvis vises, når computeren tændes. Hvis dette sker, skal du trykke på [Annullér] på skærmen. Bemærk Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Om maskinen Printerreference 12

21 Tilslutning til interface Tilslutning til IEEE b-interfacet (trådløst LAN) Tilslut til IEEE b-interfacet (trådløst LAN). Bemærk Kontrollér indstillingerne for maskinens IPv4-adresse og -subnetmaske. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man indstiller IPv4-adressen og -subnetmasken fra maskinens betjeningspanel. 1 Reference S.63 Netværk Opsætningsprocedure Opsæt IEEE b (trådløst LAN) i henhold til følgende procedure: 13

22 Tilslutning af maskinen 1 Bemærk Vælg [ Ad hoc]-tilstanden ved tilslutning af Windows XP som trådløs LAN-klient ved brug af Windows XP s standarddriver eller hjælpeprogrammer, eller når infrastrukturtilstanden ikke bruges. Der henvises til "IEEE b" for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne til trådløst LAN fra maskinens betjeningspanel. Der henvises til "Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger" for oplysninger om, hvordan man angiver trådløst LAN-indstillinger fra andet end maskinens betjeningspanel. Der henvises til "IEEE b" for oplysninger om indstillingsposterne. Reference S.70 IEEE b S.43 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger Sådan kontrolleres forbindelsen Kontrollér den trådløse LAN-forbindelse. Kontrollér, at IEEE b-interfaceenhedens diode lyser. Ved brug i infrastrukturtilstand 1 2 ZGDH600J 1. Hvis [LAN-type] på [Interfaceindstilling]/[Netværk]-skærmen ikke er indstillet til [IEEE b], lyser den ikke, selvom der er tændt for strømmen. 2. Hvis kortet er sluttet korrekt til netværket, lyser dioden grøn i infrastrukturtilstand. Hvis dioden blinker, søger maskinen efter enheder. 14

23 Tilslutning til interface Ved brug i adhoc-tilstand / adhoc-tilstand ZGDH600J 1. Hvis IEEE b-interfaceenheden fungerer, lyser dioden orange. 2. Hvis kortet er sluttet korrekt til netværket, lyser dioden grøn i ad hoc-tilstand eller ad hoc-tilstand. Hvis dioden blinker, søger maskinen efter enheder. Dioden lyser efter et par sekunder. Udskriv konfigurationssiden for at kontrollere indstillingerne. Bemærk Der henvises til Udskrivning af I/F-indstillinger" for oplysninger om udskrivning af en konfigurationsside. Reference S.71 Udskriv I/F-indstillinger 15

24 Tilslutning af maskinen Sådan kontrolleres signalet 1 Når maskinen bruges i infrastrukturtilstand, kan du kontrollere dens radiobølgestatus vha. betjeningspanelet. A Vælg [Systemindstillinger] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten B Vælg [Interfaceindstilling] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten C Vælg [IEEE b] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten D Vælg [Signal for trådløst LAN] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten Maskinens radiobølgestatus vises. E Når du har kontrolleret radiobølgestatussen, skal du trykke på {OK}-tasten. F Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten for at vende tilbage til Brugerfunktioner/Tæller-menuen. Bemærk For at kontrollere radiobølgestatussen skal du trykke på [IEEE b] under [LAN-type] i Netværksmenuen i Interfaceindstillinger. Der henvises til "Adgang til brugerværktøj (systemindstillinger)" for proceduren til adgang til systemindstillinger. Reference S.4 Adgang til Brugerfunktioner (systemindstillinger) S.43 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger S.70 IEEE b 16

25 Netværksindstillinger Netværksindstillinger I dette afsnit beskrives de netværksindstillinger, du kan ændre med Brugerfunktioner (systemindstillinger). Opsæt indstillingerne i henhold til de funktioner, du ønsker at bruge, samt den interface der skal tilsluttes. 1 Vigtigt Disse indstillinger skal foretages af systemadministratoren eller efter rådgivning af denne. Nødvendige indstillinger til brug af printer/lan-fax Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med en Ethernet-forbindelse. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse IPv6-Stateless-indstilling DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domæne WINS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Nødvendig 17

26 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Netværk NCP-lev.protokol Efter behov 1 Netværk NW-rammetype Efter behov Netværk SMB-computernavn Efter behov Netværk SMB-arbejdsgruppe Efter behov Netværk Ethernet-hastighed Efter behov Netværk LAN-type Nødvendig Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Netværk Tillad SSL/TLS-kommunikation Efter behov Netværk Værtsnavn Efter behov Netværk Maskinnavn Efter behov Bemærk IPv6 kan kun bruges til printerfunktionen. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Effektiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Reference S.63 Interfaceindstillinger 18

27 Netværksindstillinger IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. 1 Menu Brugerfunktion Indstillingskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 Netværk Netværk Netværk IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Nødvendig Efter behov Efter behov Nødvendig Bemærk [IEEE1394] vises, når det valgfrie IEEE 1394-interfacekort er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Effektiv]. Reference S.63 Interfaceindstillinger 19

28 Tilslutning af maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse IPv6-Stateless-indstilling DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domæne WINS-konfiguration Effektiv protokol NCP-lev.protokol NW-rammetype SMB-computernavn SMB-arbejdsgruppe LAN-type Tillad SNMPv3-kommunik. Tillad SSL/TLS-komm. Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Nødvendig Efter behov Efter behov 20

29 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Netværk Værtsnavn Efter behov Netværk Maskinnavn Efter behov 1 Interfaceindstillinger/ IEEE b Kommunikationsfunktion Nødvendig Interfaceindstillinger/ IEEE b SSID-indstilling Efter behov Interfaceindstillinger/ IEEE b Kanal Efter behov Interfaceindstillinger/ IEEE b Sikkerhedstype Efter behov Interfaceindstillinger/ IEEE b Kommunikationshastighed Efter behov Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Effektiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface prioritet. Reference S.63 Interfaceindstillinger 21

30 Tilslutning af maskinen Nødvendige indstillinger til brug af Internet-fax 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internet-fax. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internet-FAX. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domæne WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hast. LAN-type Tillad SNMPv3-kommunik. Tillad SSL/TLS-komm. Værtsnavn Nødvendig Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Nødvendig Efter behov Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Filoverførsel SMTP-server Nødvendig Filoverførsel SMTP-godkendelse Efter behov Filoverførsel POP før SMTP Efter behov Filoverførsel Modtagelsesprotokol Efter behov Filoverførsel POP3-/IMAP4-indstillinger Efter behov Filoverførsel Hovedoperatørs -adr. Efter behov Filoverførsel -kommunikationsport Nødvendig 22

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 Sådan kommer man i gang Tilslutning og opsætning Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer vha. scannerfunktionen

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Levering af scanningsfiler Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...12 Beskrivelser for den enkelte printermodel...13 Sådan læses denne vejledning...14 Symboler...14 Brug af taster...15

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 7500 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Faxreference. Betjeningsvejledning

Faxreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 Transmission Afsendelsesindstillinger Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Fax via computer Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Manualer til denne printer...8 Forberedelse til udskrivning Lyninstallation...9 Bekræftelse af tilslutningsmetoden...11 Netværksforbindelse...11

Læs mere

Placering af etiketterne RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af etiketterne RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vejledning til printeren Installering af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer Justering af printeren

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Valg af printerindstillinger ved hjælp af betjeningspanelet

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-2300N MX-2700N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 2500 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Levering af scanningsfiler Brug

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Læs dette først Placeringer af ADVARSEL- og FORSIGTIG-mærkater...6 Vejledninger til denne printer...7 Sådan læses denne vejledning...8 Symboler...8 Beskrivelse af

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kom godt i gang Kombinerede funktioner Dokumentserver Brugerfunktioner (Systemindstillinger) Registrering af adresser og brugere

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere