Vejledning om generelle indstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om generelle indstillinger"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres adresser og brugere for Fax-/Scannerfunktioner Andre brugerfunktioner Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker og korrekt brug skal du sørge for at læse Sikkerhedsoplysningerne i "Om maskinen", før maskinen tages i brug.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede anvisninger og bemærkninger om betjening og brug af maskinen. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med håndtering eller betjening af maskinen. Bemærkninger: Nogle af illustrationerne i denne vejledning kan variere en smule i forhold til maskinen. Noget ekstraudstyr fås muligvis ikke i bestemte lande. Henvend dig til din lokale forhandler for at få flere oplysninger. Bemærkninger: Ikke alle modeller fås i alle lande. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din lokale forhandler. Der anvendes to former for mål i denne vejledning. Med denne maskine henvises til metrisk version. Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Acrobat er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. NetWare er et registreret varemærke tilhørende Novell, Inc. Andre produktnavne i denne vejledning nævnes kun med henblik på at identificere produktet og er varemærker tilhørende de respektive ejere. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De rette navne på Windows-styresystemerne er følgende: Produktnavnet for Windows 95 er Microsoft Windows 95 Produktnavnet for Windows 98 er Microsoft Windows 98 Produktnavnet for Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene for Windows 2000 er følgende: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er følgende: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene på Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene på Windows NT er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Vejledninger til denne maskine Der henvises til de vejledninger, der er relevante for de formål, du ønsker at bruge maskinen til. Om maskinen Sørg for at læse Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning, før maskinen tages i brug. Denne vejledning indeholder en indledning til maskinens funktioner. Den forklarer også betjeningspanelet, forberedelsesprocedurer til brug af maskinen, indtastning af tekst samt hvordan man installerer de medfølgende CD- ROM er. Vejledning om generelle indstillinger Beskriver brugerfunktionsindstillinger og adressebogsprocedurer såsom registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan maskinen tilsluttes. Fejlsøgning Dette er en guide til løsning af almindelige problemer, samt forklaring på hvordan man udskifter papir, udskriftspatroner og andre reservedele. Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til maskinens administratorer. Den beskriver de sikkerhedsfunktioner, som administratorer kan anvende for at beskytte data mod misbrug og forhindre uautoriseret brug af maskinen. Se også i denne vejledning for procedurer vedrørende registrering af administratorer, såvel som indstilling af bruger- og administratorgodkendelse. Kopireference Beskriver kopifunktioner og handlinger. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan man placerer originaler. Faxreference Beskriver faxfunktioner og handlinger. Printerreference Beskriver printerfunktioner og handlinger. Scannerreference Beskriver scannerfunktioner og handlinger. i

4 Netværksvejledning Forklarer, hvordan man konfigurerer og betjener maskinen i et netværksmiljø og bruger det medfølgende software. Denne vejledning dækker alle modeller og indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der måske ikke er tilgængelige på denne maskine. Billeder, illustrationer og information om understøttede operativsystemer kan også være forskellige fra denne maskines. Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - fax Lynvejledning - printer Lynvejledning - scanner PostScript3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installationsguide DeskTopBinder Introduktionsvejledning Vejledning til Auto Document Link Bemærk Vejledningerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal installere for at kunne se vejledningerne som PDF-filer. ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Navne på vigtigt ekstraudstyr...1 Displaypanel...2 Aflæsning af display og brug af taster...3 Adgang til Brugerfunktioner (systemindstillinger)...4 Ændring af standardindstilinger...4 Sådan afsluttes Brugerfunktioner...6 Menubeskyttelse Tilslutning af maskinen Tilslutning til interface...7 Tilslutning til Ethernet-interface...8 Tilslutning til USB-interface...10 Tilslutning til IEEE 1394-interface (SCSI-udskrivning/IPv4 over 1394)...11 Tilslutning til IEEE 1284-interfacet...12 Tilslutning til IEEE b-interfacet (trådløst LAN)...13 Netværksindstillinger...17 Nødvendige indstillinger til brug af printer/lan-fax...17 Nødvendige indstillinger til brug af Internet-fax...22 Nødvendige indstillinger for at bruge funktionen...27 Nødvendige indstillinger for at bruge funktionen Scan til mappe...32 Nødvendige indstillinger for at bruge netværksleveringsscanner...36 Nødvendige indstillinger for at bruge TWAIN-netværksscanner...40 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger...43 Sådan tilsluttes maskinen til en telefonlinje og telefon...52 Sådan tilsluttes telefonlinjen...52 Sådan vælges linjetypen Systemindstillinger Generelle funktioner...53 Papirkassetteindstillinger...56 Timerindstillinger...61 Interfaceindstillinger...63 Netværk...63 Parallelinterface...67 IEEE IEEE b...70 Udskriv I/F-indstillinger...71 Filoverførsel...72 Administratorværktøjer...78 Program./Skift/Slet LDAP-serv...84 Sådan programmeres LDAP-serveren...86 iii

6 3. Kopifunktioner Kopifunktioner Faxfunktioner Gen. indst./ justér...99 Modtagelsesindstillinger indstillinger IP-faxindstillinger Administratorværktøjer Sådan registreres faxoplysninger Sådan registreres faxoplysninger Sådan slettes faxoplysninger Videresending Sådan programmeres en slutmodtager Annullering af modtagerindstillinger Udskrivning af videresendingsmærke Parameterindstilling Sådan ændres brugerparametre Sådan udskrives parameterindstillingslisten Udgangsposition Sådan ændres startpositionen Programmér speciel afsender Autoriseret modtagelse Videresending Hukommelseslås Sådan programmeres/ændres specielle afsendere Autoriseret modtagelse Videresending Hukommelseslås Programmering af startopsætning af en speciel afsender Sådan slettes en Speciel afsender Sådan udskrives speciel afsenderliste Printerfunktioner Liste- / testuds Udskrivning af liste-/testsider Vedligeholdelse System Host-interface PCL-menu PS-menu PDF-menu iv

7 6. Scannerfunktioner Scanneindstillinger Destinationslisteindst Sendeindstillinger Sådan registreres adresser og brugere for Fax-/ Scannerfunktioner Adressebog Sådan styres navne i adressebogen Sådan sendes fax med hurtigopkald Sådan sendes med hurtigopkald Sådan sendes scannede filer direkte til en delt mappe Sådan forhindres uautoriseret brugeradgang til delte mapper fra maskinen Sådan styres brugere og brug af maskinen Sådan registreres navne Sådan registreres navne Sådan ændres et registreret navn Sådan slettes et registreret navn Godkendelsesinformation Sådan registreres en brugerkode Ændring af brugerkode Sletning af brugerkode Sådan vises tælleren for hver bruger Sådan udskrives tælleren for hver bruger Sådan udskrives tælleren for alle brugere Sådan slettes antallet af udskrifter Faxdestination Faxdestination IP-faxdestination destination Sådan registreres en -destination Ændring af en registreret destination Sletning af en registreret destination Sådan registreres mapper Sådan bruges SMB til forbindelse Brug af FTP til forbindelse Brug af NCP til forbindelse Sådan registreres navne til en gruppe Registrering af en ny gruppe Sådan registreres navne til en gruppe Sådan tilføjes en gruppe til en anden gruppe Sådan vises navne, der er registreret i grupper Sådan fjernes et navn fra en gruppe Sådan slettes en gruppe inde i en anden gruppe Ændring af gruppenavn Sletning af en gruppe v

8 Sådan registreres en beskyttelseskode Sådan registreres en beskyttelseskode til en enkelt bruger Sådan registreres en beskyttelseskode til en gruppebruger Sådan registreres SMTP- og LDAP-godkendelse SMTP-godkendelse LDAP-godkendelse Søgning Sådan søges efter navn Sådan søges fra listen Sådan søges efter registreringsnummer Sådan søges vha. brugerkode Sådan søges efter faxnummer Sådan søges efter -adresse Sådan søges efter destinationsmappenavn Andre brugerfunktioner Vedligeholdelse Ændring af displaysprog Forespørgsel Tæller Visning af den samlede tæller Appendiks Specifikationer for hovedenheden Specifikationer for ekstraudstyr Glaspladelåg Automatisk dokumentføder (ADF) Automatisk dokumentføder, som kan scanne begge sider af et ark (ARDF) Duplexenhed Nederste kassette (1-bakke type) Nederste kassetter (2-bakke type) Opgradering af ekstraudstyr Information about Installed Software expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEKS vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler Denne vejledning bruger følgende symboler: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse oplysninger kan det resultere i personskade eller dødsfald. Sørg derfor for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen. Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse oplysninger, kan det resultere i moderate eller mindre personskader eller beskadigelse af maskinen eller ejendom. Sørg derfor for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen. Angiver punkter, man skal være opmærksom på, når man bruger maskinen og forklarer sandsynlige årsager til forkert indføring af papir, beskadigelse af originaler eller tab af data. Læs disse forklaringer. Dette symbol indikerer, at der kræves yderligere information eller forberedelse inden brug. Angiver supplerende forklaringer på maskinens funktioner og instruktioner til løsning af brugerfejl. Dette symbol findes i slutningen af afsnittene. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante oplysninger. [ ] Angiver navnene på taster, der vises i maskinens displaypanel. { } Angiver navnene på taster, der vises i maskinens betjeningspanel. Navne på vigtigt ekstraudstyr I denne vejledning refereres der til maskinens vigtige ekstraudstyr på følgende måde: Automatisk dokumentføder ADF Automatisk dokumentføder, som kan scanne begge sider af et ark ARDF 1

10 Displaypanel Displayet viser maskinens status, fejlmeddelelser og funktionsmenuer. Vigtigt Et tryk eller en påvirkning på mere end 30 N (ca. 3 kgf) kan beskadige displaypanelet. Hvis du trykker på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten, vises skærmen Brugerfunktionsmenu. I dette afsnit, der handler om, hvordan man bruger maskinens displaypanel, bruges menuskærmen Systemindstillinger som eksempel. 2 1 DA AME002S 1. Indstillingsmenuen vises. Tryk på tasten {U} eller {T} for at bladre til den indstilling, der skal angives eller ændres, og tryk derefter på {OK}-tasten for at få vist skærmen til angivelse af denne indstilling. 2. Antallet af sider i den viste indstillingsmenu vises. Hvis du ikke kan se hele menuen, skal du trykke på tasten {U} eller {T} for at bladre på skærmen. 2

11 Aflæsning af display og brug af taster Dette afsnit forklarer, hvordan displayet skal aflæses og hvordan valgtasterne skal bruges. Hvis du trykker på {Kopi}-tasten, vises det indledende kopiskærmbillede. I dette afsnit, der handler om, hvordan man bruger maskinens betjeningspanel, bruges den indledende kopiskærmmenu som eksempel. DA AME003S 1. Valgtaster Svarer til det emne, der vises i nederste linje på displayet. Eksempel: Kopi-display Når instruktionen "Tryk på {100%}" vises i denne vejledning, skal du trykke på venstre valgtast. Når instruktionen "Tryk på {Rd/frst}" vises i denne vejledning, skal du trykke på midterste valgtast. Når instruktionen "Tryk på {Au R/E}" vises i denne vejledning, skal du trykke på den højre valgtast. 2. {Escape}-tast Tryk for at annullere en handling eller vende tilbage til forrige display. 3. {OK}-tast Tryk for at indstille et valgt emne eller en indtastet numerisk værdi. 4. Rulle-taster Tryk for at flytte markøren i en retning, trin for trin. Når tasten {U}, {T}, {V} eller {W} forekommer i denne vejledning, skal rulle-tasten trykkes i den pågældende retning. 3

12 Adgang til Brugerfunktioner (systemindstillinger) Dette afsnit er for de administratorer, der har ansvaret for denne maskine. Brugerfunktioner giver dig mulighed for at ændre eller indstille standardindstillinger. Bemærk Funktionerne til angivelse af systemindstillinger er forskellige fra de normale funktioner. Luk altid Brugerfunktioner, når du har udført ændringerne. De ændringer, du foretager med Brugerfunktioner, annulleres ikke, selv om du slukker på hovedkontakten eller strømafbryderen eller trykker på {Slet funktioner}-tasten. Standardindstillingerne vises i fed skrift. Reference S.4 Ændring af standardindstilinger Ændring af standardindstilinger Dette afsnit beskriver, hvordan man ændrer indstillingerne i Brugerfunktioner. Vigtigt Hvis styring af administratorgodkendelse er angivet, skal du kontakte din administrator. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. AME001S 4

13 B Vælg menuen ved brug af {U} eller {T} og tryk derefter på tasten Hvis du vil ændre systemindstillingerne, skal du vælge [Systemindstillinger]. Hvis du vil ændre kopifunktionerne, skal du vælge [Kopifunktioner]. Hvis du vil ændre faxfunktionerne, skal du vælge [Faxfunktioner]. Hvis du vil ændre printerfunktionerne, skal du vælge [Printerfunktioner]. Hvis du vil ændre scannerfunktionerne, skal du vælge [Scannerfunktioner]. Hvis du vil justere farveregistrering eller overgang, skal du vælge [Vedligeholdelse]. Hvis du vil ændre det sprog, der vises på displayet, skal du vælge [Sprog]. Hvis du vil gennemgå telefonnumre for kontakt til reparation eller for at bestille reservedele, skal du vælge [Forespørgsel]. Hvis du vil kontrollere tælleren, skal du vælge [Tæller]. C Vælg emnet ved brug af {U} eller {T} og tryk derefter på tasten D Udfør ændringerne ved at følge anvisningerne på displayet og tryk på tasten Bemærk Tryk på {Escape}-tasten for at vende tilbage til forrige display. Du kan annullere de foretagne ændringer og vende tilbage til hovedfunktionsmenuen ved at trykke på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. 5

14 Sådan afsluttes Brugerfunktioner Dette afsnit beskriver, hvordan man afslutter Brugerfunktioner. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. AME001S Menubeskyttelse Med menubeskyttelse kan du forhindre uautoriserede brugere i at ændre brugerfunktionerne. Menubeskyttelse kan angives for hver af følgende brugerfunktionsmenuer. Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Kontakt administratoren, hvis du vil have flere oplysninger. 6

15 1. Tilslutning af maskinen Dette afsnit beskriver, hvordan man tilslutter maskinen til netværket og angiver netværksindstillingerne. Tilslutning til interface Dette afsnit beskriver, hvordan man identificerer maskinens interface og tilslutter maskinen i henhold til netværksmiljøet BASE-T-/100BASE-TX-port Port til tilslutning af 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet 2. IEEE 1394-porte (ekstraudstyr) Porte til tilslutning af IEEE 1394-interfacekablet 3. USB-port Port til tilslutning af USB2.0-kablet 4. IEEE 1284-port (ekstraudstyr) Port til tilslutning af IEEE 1284-interfacekablet 5. IEEE b-port (trådløst LAN) (ekstraudstyr) Port til trådløst LAN Bemærk Det er ikke muligt at installere mere end en af de nedenstående enheder: IEEE 1394-interfacekort, IEEE b trådløst LAN-kort, IEEE 1284-interfacekort. 7

16 Tilslutning af maskinen Tilslutning til Ethernet-interface 1 Tilslut 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet til Ethernet-interfacet. Vigtigt Hvis hovedafbryderen er slået til, skal den slås fra. A Lav en løkke på netværkskablet, og montér ferritkernen. AEW017S B Kontrollér, om maskinens hovedafbryder er slukket. C Sæt Ethernet-interfacekablet i 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. AMB004S D Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet til en netværksforbindelsesenhed, som f.eks. en hub. 8

17 Tilslutning til interface E Tænd for maskinen på hovedafbryderen. 1 AME005S 1. Indikator (grøn) Lyser grøn, når maskinen er sluttet korrekt til netværket. 2. Indikator (gul) Skifter til gul, når 100 BASE-TX er i gang. Slukker, når 10 BASE-T er i gang. Bemærk Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Om maskinen Printerreference 9

18 Tilslutning af maskinen Tilslutning til USB-interface 1 Tilslut USB2.0-interfacekablet til USB2.0-porten. A Tilslut USB2.0-interfacekablet til USB2.0-porten. AMB004S B Tilslut den anden ende til USB-porten på værtscomputeren. Bemærk Denne maskine leveres ikke med et USB-interfacekabel. Sørg for at købe det passende kabel til maskinen og computeren. USB 2.0-interfacekortet er understøttet af WindowsMe / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X eller højere. For WindowsMe: Sørg for at installere "USB Printing Support". Ved brug med Windows- Me er det kun muligt at opnå samme hastighed som med USB 1.1. For Mac OS: For at bruge Macintosh skal maskinen være udstyret med en PostScript 3-enhed (ekstraudstyr). Når den bruges med Mac OS X eller højere, understøttes overførselshastigheden for USB 2.0. Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Printerreference 10

19 Tilslutning til interface Tilslutning til IEEE 1394-interface (SCSI-udskrivning/IPv4 over 1394) Slut IEEE 1394-interfacekablet til IEEE 1394-interfacekortet. A Slut IEEE 1394-interfacekablet til IEEE 1394-interfaceporten. 1 AMB006S B Tilslut den anden ende af kablet til interfacestikket på værtscomputeren. Kontrollér formen på stikket til computeren. Tilslut kablet korrekt. Bemærk Benyt det interfacekabel, der følger med IEEE 139-interfacekortet (ekstraudstyr). To interface-porte er tilgængelige for tilslutning af IEEE 1394-interfacekablet. De kan begge bruges. Hvis du har et interfacekabel med en ferritkerne, skal du tilslutte den ende, der er nærmest ferritkernen, til maskinen. Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Printerreference 11

20 Tilslutning af maskinen Tilslutning til IEEE 1284-interfacet 1 Slut IEEE 1284-interfacekablet til IEEE 1284-interfacekortet. A Kontrollér, om maskinens hovedafbryder er slukket. Hvis hovedafbryderen er slået til, skal den slås fra. B Sluk hovedafbryderen på værtscomputeren. C Slut IEEE 1284-interfacekablet til IEEE 1284-porten. AMD013S Brug omdannerstikket (1), der følger med IEEE 1284-interfacekortet. D Tilslut den anden ende af kablet til interfacestikket på værtscomputeren. Kontrollér formen på stikket til computeren. Tilslut kablet korrekt. E Tænd for maskinen på hovedafbryderen. F Tænd værtscomputeren. Når man bruger Windows 95/98/Me/2000/XP og Windows Server 2003, vil en skærm til printerdriverinstallation sandsynligvis vises, når computeren tændes. Hvis dette sker, skal du trykke på [Annullér] på skærmen. Bemærk Se Printerreference, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Om maskinen Printerreference 12

21 Tilslutning til interface Tilslutning til IEEE b-interfacet (trådløst LAN) Tilslut til IEEE b-interfacet (trådløst LAN). Bemærk Kontrollér indstillingerne for maskinens IPv4-adresse og -subnetmaske. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man indstiller IPv4-adressen og -subnetmasken fra maskinens betjeningspanel. 1 Reference S.63 Netværk Opsætningsprocedure Opsæt IEEE b (trådløst LAN) i henhold til følgende procedure: 13

22 Tilslutning af maskinen 1 Bemærk Vælg [ Ad hoc]-tilstanden ved tilslutning af Windows XP som trådløs LAN-klient ved brug af Windows XP s standarddriver eller hjælpeprogrammer, eller når infrastrukturtilstanden ikke bruges. Der henvises til "IEEE b" for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne til trådløst LAN fra maskinens betjeningspanel. Der henvises til "Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger" for oplysninger om, hvordan man angiver trådløst LAN-indstillinger fra andet end maskinens betjeningspanel. Der henvises til "IEEE b" for oplysninger om indstillingsposterne. Reference S.70 IEEE b S.43 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger Sådan kontrolleres forbindelsen Kontrollér den trådløse LAN-forbindelse. Kontrollér, at IEEE b-interfaceenhedens diode lyser. Ved brug i infrastrukturtilstand 1 2 ZGDH600J 1. Hvis [LAN-type] på [Interfaceindstilling]/[Netværk]-skærmen ikke er indstillet til [IEEE b], lyser den ikke, selvom der er tændt for strømmen. 2. Hvis kortet er sluttet korrekt til netværket, lyser dioden grøn i infrastrukturtilstand. Hvis dioden blinker, søger maskinen efter enheder. 14

23 Tilslutning til interface Ved brug i adhoc-tilstand / adhoc-tilstand ZGDH600J 1. Hvis IEEE b-interfaceenheden fungerer, lyser dioden orange. 2. Hvis kortet er sluttet korrekt til netværket, lyser dioden grøn i ad hoc-tilstand eller ad hoc-tilstand. Hvis dioden blinker, søger maskinen efter enheder. Dioden lyser efter et par sekunder. Udskriv konfigurationssiden for at kontrollere indstillingerne. Bemærk Der henvises til Udskrivning af I/F-indstillinger" for oplysninger om udskrivning af en konfigurationsside. Reference S.71 Udskriv I/F-indstillinger 15

24 Tilslutning af maskinen Sådan kontrolleres signalet 1 Når maskinen bruges i infrastrukturtilstand, kan du kontrollere dens radiobølgestatus vha. betjeningspanelet. A Vælg [Systemindstillinger] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten B Vælg [Interfaceindstilling] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten C Vælg [IEEE b] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten D Vælg [Signal for trådløst LAN] ved brug af {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten Maskinens radiobølgestatus vises. E Når du har kontrolleret radiobølgestatussen, skal du trykke på {OK}-tasten. F Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten for at vende tilbage til Brugerfunktioner/Tæller-menuen. Bemærk For at kontrollere radiobølgestatussen skal du trykke på [IEEE b] under [LAN-type] i Netværksmenuen i Interfaceindstillinger. Der henvises til "Adgang til brugerværktøj (systemindstillinger)" for proceduren til adgang til systemindstillinger. Reference S.4 Adgang til Brugerfunktioner (systemindstillinger) S.43 Sådan bruges hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger S.70 IEEE b 16

25 Netværksindstillinger Netværksindstillinger I dette afsnit beskrives de netværksindstillinger, du kan ændre med Brugerfunktioner (systemindstillinger). Opsæt indstillingerne i henhold til de funktioner, du ønsker at bruge, samt den interface der skal tilsluttes. 1 Vigtigt Disse indstillinger skal foretages af systemadministratoren eller efter rådgivning af denne. Nødvendige indstillinger til brug af printer/lan-fax Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med en Ethernet-forbindelse. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse IPv6-Stateless-indstilling DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domæne WINS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Nødvendig 17

26 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Netværk NCP-lev.protokol Efter behov 1 Netværk NW-rammetype Efter behov Netværk SMB-computernavn Efter behov Netværk SMB-arbejdsgruppe Efter behov Netværk Ethernet-hastighed Efter behov Netværk LAN-type Nødvendig Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Netværk Tillad SSL/TLS-kommunikation Efter behov Netværk Værtsnavn Efter behov Netværk Maskinnavn Efter behov Bemærk IPv6 kan kun bruges til printerfunktionen. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Effektiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort er installeret. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er sluttet til maskinen, har det valgte interface prioritet. Reference S.63 Interfaceindstillinger 18

27 Netværksindstillinger IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med IEEE 1394-interfacekablet. Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. 1 Menu Brugerfunktion Indstillingskrav IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 IEEE 1394 Netværk Netværk Netværk IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Nødvendig Efter behov Efter behov Nødvendig Bemærk [IEEE1394] vises, når det valgfrie IEEE 1394-interfacekort er installeret. I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Effektiv]. Reference S.63 Interfaceindstillinger 19

28 Tilslutning af maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge printer- eller LAN-faxfunktionen med IEEE b (trådløst LAN). Der henvises til Interfaceindstillinger for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse IPv6-Stateless-indstilling DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domæne WINS-konfiguration Effektiv protokol NCP-lev.protokol NW-rammetype SMB-computernavn SMB-arbejdsgruppe LAN-type Tillad SNMPv3-kommunik. Tillad SSL/TLS-komm. Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Nødvendig Efter behov Efter behov 20

29 Netværksindstillinger Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Netværk Værtsnavn Efter behov Netværk Maskinnavn Efter behov 1 Interfaceindstillinger/ IEEE b Kommunikationsfunktion Nødvendig Interfaceindstillinger/ IEEE b SSID-indstilling Efter behov Interfaceindstillinger/ IEEE b Kanal Efter behov Interfaceindstillinger/ IEEE b Sikkerhedstype Efter behov Interfaceindstillinger/ IEEE b Kommunikationshastighed Efter behov Bemærk I [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du vil bruge, er indstillet til [Effektiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort er installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface prioritet. Reference S.63 Interfaceindstillinger 21

30 Tilslutning af maskinen Nødvendige indstillinger til brug af Internet-fax 1 Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internet-fax. Ethernet Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige for at bruge Internet-FAX. Der henvises til Interfaceindstillinger og Filoverførsel for oplysninger om, hvordan man angiver indstillingerne. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Netværk Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domæne WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hast. LAN-type Tillad SNMPv3-kommunik. Tillad SSL/TLS-komm. Værtsnavn Nødvendig Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Nødvendig Efter behov Nødvendig Efter behov Efter behov Efter behov Filoverførsel SMTP-server Nødvendig Filoverførsel SMTP-godkendelse Efter behov Filoverførsel POP før SMTP Efter behov Filoverførsel Modtagelsesprotokol Efter behov Filoverførsel POP3-/IMAP4-indstillinger Efter behov Filoverførsel Hovedoperatørs -adr. Efter behov Filoverførsel -kommunikationsport Nødvendig 22

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sådan kommer du i gang Før

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner Dette kameras trådløse LAN-funktioner giver dig mulighed for at udføre en række opgaver

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG MODELL AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG FORMÅLET MED KEY OPERATOR-PROGRAMMER PROGRAMMERING AF KEY OPERATOR-KODEN BRUG AF KEY OPERATOR- PROGRAMMER LISTE OVER

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere