LUP Fødende Kvinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Fødende Kvinder"

Transkript

1 Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 54 % af de fødende kvinder. 54 % 51 % % Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR GRAVIDITETEN FØDSLEN EFTER FØDSLEN DATAMATERIALE LÆSEVEJLEDNING Omkodning af spørgsmål: Spørgsmålene i rapporten er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 2, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om afdelingens resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra afdelingens eget resultat i sidste måling. i landsresultatet (O, U eller G): I figurer og tabeller angiver O, U og G, om afdelingens resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet. Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - ) eller en blank ( ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Mere information om LUP Fødende 2015 I faktarapporten for LUP Fødende 2015 kan du finde spørgeskemaer samt mere uddybende information om koncept og metoder anvendt i undersøgelsen. Her beskrives bl.a. baggrund og formål med undersøgelsen, organisering af undersøgelsen, udvikling og validering af spørgeskema, udsendelsespraksis og udtræk. I faktarapporten kan du også finde mere information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan. Faktarapporten kan du finde på: LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 51. Får den rådgivning af sundhedsplejersken hun har behov for (503) 47. Får svar på spørgsmål ved henvendelse til sygehuset efter udskrivelse (208) 12b. Får hjælp ved besøg på sygehus (ud over alm. besøg) under graviditet (291) 28. Får den støtte fra personalet under fødslen hun har behov for (460) 16. Inddrages passende i beslutninger omkring planlagt kejsersnit (47) 2. Den samlede oplevelse af forløbet hos praktiserende læge er god (543) 5. Samlet oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten er god (545) 3. Jordemoderen er lydhør over for behov under graviditeten (543) 45. Informeres om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter udskrivelse (512) 41. Tryg ved at skulle hjem fra sygehuset (508) 26. Informeres godt om, hvad der sker under fødslen (490) 36. Sygehuspersonalet svarer på kvindens spørgsmål efter fødslen (483) 32. Den samlede oplevelse af fødslen er god (520) 4. Får talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for hende (540) 25. Jordemoder er til stede på fødestuen i passende omfang (461) 12c. Får hjælp ved telefonisk kontakt til sygehuset under graviditeten (239) 19. Modtagelsen på sygehuset ved fødslen er god (502) 12a. Får hjælp ved indlæggelse under graviditeten (120) 17. Får den information hun har behov for forud for det planlagte kejsersnit (47) 23. Tryg ved den måde igangsættelsen foregår på (175) 30. Tryg ved personalets håndtering af situationen ved fødselskomplikation (167) 1. Får den information hun har behov for af den praktiserende læge (542) 44. Ved hvad hun skal være opmærksom på ift. barns trivsel efter udskrivelse (510) 8. Fødsels- og forældreforberedelsen er god (255) 18. Tryg ved telefonrådgivning fra fødeafdeling, da fødslen går i gang (410) 27. Får den hjælp til at lindre smerter under fødslen hun har behov for (350) 21. Får talt med personale, om det hun har behov for om igangsættelse (174) 50. Perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (499) 14. Informationer fra sundhedspersoner under graviditeten stemmer overens (527) 35. Får den hjælp hun har brug for til at kunne pleje barnet på sygehuset (428) 38. Den samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen er god (516) 22. Inddrages passende i beslutninger om igangsættelsen (176) 34. Får den hjælp hun har brug for til at kunne amme på sygehuset (463) 9b. Forberedelsen på fødslen under graviditeten er god (450) 37. Får den ro og hvile hun har behov for på sygehuset (514) 40. Perioden, fra kvinden har født til udskrivelse, er passende (514) 9a. Forberedelsen på amning under graviditeten er god (418) 42. Har talt med personalet om fødslen efter hun har født (339) 43. Ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelse (514) 10. Forberedes passende på komplicerede fødselsforløb (430) G G U 94 6 * * G U 93 7 G U U G U G 92 8 G U 2 G G G G G U G U G G U G U G G G U U O G G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 3

4 GRAVIDITETEN 1. Får den information hun har behov for af den praktiserende læge (542) 2. Den samlede oplevelse af forløbet hos praktiserende læge er god (543) 3. Jordemoderen er lydhør over for behov under graviditeten (543) 4. Får talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for hende (540) 5. Samlet oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten er god (545) 8. Fødsels- og forældreforberedelsen er god (255) 9a. Forberedelsen på amning under graviditeten er god (418) 9b. Forberedelsen på fødslen under graviditeten er god (450) 10. Forberedes passende på komplicerede fødselsforløb (430) 12a. Får hjælp ved indlæggelse under graviditeten (120) 12b. Får hjælp ved besøg på sygehus (ud over alm. besøg) under graviditet (291) 12c. Får hjælp ved telefonisk kontakt til sygehuset under graviditeten (239) 14. Informationer fra sundhedspersoner under graviditeten stemmer overens (527) U G G G O G G G G U U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 7 indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålet kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Spørgsmål 11a-c indgår ikke i figuren. Spørgsmål 11a hænger sammen med spørgsmål 12a, idet det kun er dem, der svarer ja til at have været i kontakt med sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg, der bliver bedt om at vurdere denne kontakt. En lignende sammenhæng gør sig gældende for spørgsmål 11b-c og 12b-c. Det er kun spørgsmål 12a-c, der indgår i figuren. Spørgsmål 11a-c kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Kvinder, der har kommentarer til forløbet hos jordemoderen under graviditeten har mulighed for at skrive disse i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 6). Endvidere kan kvinder, der har haft kontakt til sygehuset/jordemodercentret ud over de almindelige planlagte besøg, kommentere på dette (Spørgsmål 13). De kommentarer, kvinderne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 4

5 1. Fik du den information, du havde behov for, af din praktiserende læge? høj kun i Landsresultatet ,7 39,4 7,7 2,2 - - Region Syddanmark ,1 38,7 7,5 1,7 - G Fødeafdelingen ,1 39,3 7,6 2,0 - - Under 26 år 79 43,0 45,6 7,6 3, år ,1 39,8 7,0 2, år ,2 42,5 7,2 1,1 - - Over 35 år 96 61,5 27,1 9,4 2,1 - - Førstegangsfødende ,4 42,3 9,6 2,7 - - Flergangsfødende ,4 36,5 5,7 1, Hvad er din samlede oplevelse af forløbet hos din praktiserende læge under graviditeten? god God Dårlig dårlig i Landsresultatet ,1 56,0 6,9 0,9 - Region Syddanmark ,8 55,1 5,3 0,8 O Fødeafdelingen ,9 55,6 5,7 0,7 - - Under 26 år 79 31,6 62,0 3,8 2, år ,1 52,1 6,3 0, år ,1 61,2 5,1 0,6 - - Over 35 år 96 45,8 46,9 7,3 0,0 - - Førstegangsfødende ,4 53,4 8,0 1,1 - - Flergangsfødende ,4 57,7 3,6 0,4 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 5

6 3. Oplevede du, at jordemoderen var lydhør over for dine behov under graviditeten? høj kun i Landsresultatet ,5 28,5 5,2 1,9 - Region Syddanmark ,1 30,7 5,0 2,3 U Fødeafdelingen ,2 33,0 4,4 2,4 U Under 26 år 78 53,8 34,6 9,0 2, år ,1 35,4 4,8 2, år ,8 30,2 3,9 1,1 - - Over 35 år 97 62,9 32,0 1,0 4,1 - - Førstegangsfødende ,6 32,3 6,8 2,3 - - Flergangsfødende ,8 33,6 2,1 2, Fik du under graviditeten talt med jordemoderen om det, der var vigtigt for dig? høj kun i Landsresultatet ,7 30,0 6,5 1,7 - - Region Syddanmark ,9 30,7 6,1 2,3 - G Fødeafdelingen ,6 31,7 5,7 2,0 - G Under 26 år 78 53,8 33,3 9,0 3, år ,6 36,5 6,3 1, år ,4 26,0 4,0 1,7 - - Over 35 år 96 61,5 31,3 5,2 2,1 - - Førstegangsfødende ,1 35,1 6,4 3,4 - - Flergangsfødende ,8 28,4 5,1 0,7 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 6

7 5. Hvad er din samlede oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten? god God Dårlig dårlig i Landsresultatet ,3 43,4 6,2 1,1 - Region Syddanmark ,4 44,6 5,9 1,1 G Fødeafdelingen ,1 47,3 5,3 1,3 G Under 26 år 78 43,6 47,4 7,7 1, år ,9 49,2 5,3 1, år ,6 43,3 5,0 1,1 - - Over 35 år 98 43,9 51,0 4,1 1,0 - - Førstegangsfødende ,4 47,7 6,4 1,5 - - Flergangsfødende ,7 47,0 4,3 1, Har du deltaget i offentlige tilbud om fødsels- og forældreforberedelse (fx forældreaftener, undervisning, rundvisning, motion)? I en mindre gruppe I en større forsamling Andet Flere af tilbuddene Nej i Landsresultatet ,4 11,4 2,8 2,8 54,6 - - Region Syddanmark ,1 13,0 3,8 2,1 55,0 - - Fødeafdelingen ,8 17,8 3,0 2,1 52,3 - - Under 26 år 78 46,2 16,7 5,1 1,3 30, år ,6 24,2 1,6 3,3 42, år ,2 15,3 2,3 1,1 67,0 - - Over 35 år 97 19,6 11,3 5,2 2,1 61,9 - - Førstegangsfødende ,5 30,0 2,7 3,8 19,0 - - Flergangsfødende 270 5,6 5,9 3,3 0,4 84,8 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 7

8 8. Hvordan vurderer du det/de offentlige tilbud om fødsels- og forældreforberedelse, som du har deltaget i (fx forældreaftener, undervisning, rundvisning, motion)? (Omfatter kun kvinder, der har deltaget i fødsels- og forældreforberedelse) godt Godt Dårligt dårligt i Landsresultatet ,4 61,4 10,2 1,9 - Region Syddanmark ,2 61,8 9,3 0,6 G Fødeafdelingen ,1 64,7 9,8 0,4 G Under 26 år 55 32,7 56,4 10,9 0, år ,8 63,8 12,4 0, år 58 25,9 67,2 5,2 1,7 - - Over 35 år 37 16,2 75,7 8,1 0,0 - - Førstegangsfødende ,2 61,0 11,3 0,5 - - Flergangsfødende 42 14,3 83,3 2,4 0, a. Hvordan vurderer du, at du under graviditeten blev forberedt på amning? godt Godt Dårligt dårligt i Landsresultatet ,3 51,1 19,5 10,1 - Region Syddanmark ,8 54,6 15,6 6,0 O Fødeafdelingen ,5 54,8 16,3 7,4 O Under 26 år 72 19,4 51,4 13,9 15, år ,9 56,4 17,9 5, år ,7 59,8 15,6 4,9 - - Over 35 år 68 30,9 45,6 16,2 7,4 - - Førstegangsfødende ,7 54,7 17,3 10,3 - - Flergangsfødende ,9 54,9 14,9 3,4 - - Vaginalt ,1 56,7 16,9 6,3 - - Ved akut kejsersnit 54 24,1 48,1 14,8 13,0 - - Ved planlagt kejsersnit 39 30,8 46,2 15,4 7,7 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 8

9 9b. Hvordan vurderer du, at du under graviditeten blev forberedt på fødslen (fødselsforløbet, smertehåndtering mv.)? godt Godt Dårligt dårligt i Landsresultatet ,3 56,5 13,7 5,4 - Region Syddanmark ,3 56,0 14,0 4,7 G Fødeafdelingen ,6 57,6 15,3 3,6 G Under 26 år 71 19,7 57,7 16,9 5, år ,0 52,1 17,2 3, år ,7 62,9 15,0 1,4 - - Over 35 år 76 25,0 59,2 10,5 5,3 - - Førstegangsfødende ,0 56,1 15,9 4,1 - - Flergangsfødende ,0 59,3 14,7 2,9 - - Vaginalt ,0 59,2 14,6 3,2 - - Ved akut kejsersnit 59 18,6 59,3 16,9 5,1 - - Ved planlagt kejsersnit 41 34,1 43,9 17,1 4, I hvilket omfang vurderer du, at du under graviditeten blev forberedt på komplicerede fødselsforløb (fx akut kejsersnit, fødsel ved hjælp af sugekop, kraftig blødning)? For lidt Passende For meget i Landsresultatet ,8 59,1 1,1 - - Region Syddanmark ,7 55,0 1,3 - U Fødeafdelingen ,1 56,3 1,6 - G Under 26 år 63 54,0 46,0 0, år ,8 54,7 2, år ,9 60,0 2,1 - - Over 35 år 68 38,2 61,8 0,0 - - Førstegangsfødende ,7 56,0 1,3 - - Flergangsfødende ,4 56,6 2,0 - - Vaginalt ,4 57,1 1,5 - - Ved akut kejsersnit 66 51,5 48,5 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 33 36,4 57,6 6,1 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 9

10 11a. Har du været indlagt på sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg? (fx ved mange plukveer, forhøjet blodtryk, lille vægtstigning hos barnet eller bækkenløsning) Ja Nej i Landsresultatet ,6 83,4 - - Region Syddanmark ,9 82,1 - - Fødeafdelingen ,2 75,8 - - Under 26 år 70 34,3 65, år ,5 77, år ,3 75,7 - - Over 35 år 93 19,4 80,6 - - Førstegangsfødende ,6 72,4 - - Flergangsfødende ,0 79,0 - - Vaginalt ,1 79,9 - - Ved akut kejsersnit 69 42,0 58,0 - - Ved planlagt kejsersnit 44 31,8 68, b. Har du været på besøg på sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg? (fx ved mange plukveer, forhøjet blodtryk, lille vægtstigning hos barnet eller bækkenløsning) Ja Nej i Landsresultatet ,4 47,6 - - Region Syddanmark ,5 47,5 - - Fødeafdelingen ,7 43,3 - - Under 26 år 74 52,7 47, år ,1 37, år ,3 46,7 - - Over 35 år 94 55,3 44,7 - - Førstegangsfødende ,7 42,3 - - Flergangsfødende ,7 44,3 - - Vaginalt ,1 46,9 - - Ved akut kejsersnit 70 72,9 27,1 - - Ved planlagt kejsersnit 45 60,0 40,0 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 10

11 11c. Har du været i telefonisk kontakt med sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg? (fx ved mange plukveer, forhøjet blodtryk, lille vægtstigning hos barnet eller bækkenløsning) Ja Nej i Landsresultatet ,1 54,9 - - Region Syddanmark ,5 59,5 - - Fødeafdelingen ,0 53,0 - - Under 26 år 74 52,7 47, år ,5 47, år ,7 56,3 - - Over 35 år 95 37,9 62,1 - - Førstegangsfødende ,0 50,0 - - Flergangsfødende ,1 55,9 - - Vaginalt ,5 54,5 - - Ved akut kejsersnit 66 56,1 43,9 - - Ved planlagt kejsersnit 46 45,7 54, a. Fik du den hjælp, du havde behov for under indlæggelse i forbindelse med graviditeten? (Omfatter kun kvinder, der har været indlagt under graviditeten) høj kun i Landsresultatet ,3 28,8 5,9 2,0 - Region Syddanmark ,4 27,8 6,4 2,5 G Fødeafdelingen ,7 30,0 6,7 1,7 G Under 26 år 24 50,0 33,3 8,3 8, år 38 73,7 18,4 7,9 0, år 41 63,4 34,1 2,4 0,0 - - Over 35 år 17 47,1 41,2 11,8 0,0 - - Førstegangsfødende 66 63,6 25,8 7,6 3,0 - - Flergangsfødende 54 59,3 35,2 5,6 0,0 - - Vaginalt 78 61,5 28,2 7,7 2,6 - - Ved akut kejsersnit 28 60,7 32,1 7,1 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 13 61,5 38,5 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 11

12 12b. Fik du den hjælp, du havde behov for ved besøg på sygehus/i jordemodercenter? (Omfatter kun kvinder, der har besøgt sygehus/jordemodercenter ud over almindelige planlagte konsultationer/besøg under graviditeten) høj kun i Landsresultatet ,6 22,7 3,9 0,8 - Region Syddanmark ,9 21,4 4,7 1,1 G Fødeafdelingen ,2 21,3 4,8 0,7 G Under 26 år 39 61,5 23,1 12,8 2, år ,0 16,8 5,3 0, år 89 75,3 21,3 3,4 0,0 - - Over 35 år 50 70,0 30,0 0,0 0,0 - - Førstegangsfødende ,4 21,4 4,8 1,4 - - Flergangsfødende ,0 21,2 4,8 0,0 - - Vaginalt ,5 18,4 5,2 0,9 - - Ved akut kejsersnit 50 66,0 30,0 4,0 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 26 69,2 26,9 3,8 0, c. Fik du den hjælp, du havde behov for ved telefonisk kontakt? (Omfatter kun kvinder, der har haft telefonisk kontakt med sygehus/jordemodercenter under graviditeten) høj kun i Landsresultatet ,0 29,1 5,6 2,2 - Region Syddanmark ,3 34,2 7,6 1,9 U Fødeafdelingen ,5 40,6 6,3 1,7 U Under 26 år 39 48,7 33,3 12,8 5, år 93 50,5 46,2 1,1 2, år 72 51,4 37,5 11,1 0,0 - - Over 35 år 35 57,1 40,0 2,9 0,0 - - Førstegangsfødende ,6 36,0 8,0 2,4 - - Flergangsfødende ,1 45,6 4,4 0,9 - - Vaginalt ,7 41,7 5,6 1,1 - - Ved akut kejsersnit 36 50,0 30,6 13,9 5,6 - - Ved planlagt kejsersnit 21 57,1 42,9 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 12

13 14. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskellige sundhedspersoner under din graviditet, stemte overens? høj kun i Landsresultatet ,1 49,4 7,6 2,9 - Region Syddanmark ,9 50,7 8,6 3,7 U Fødeafdelingen ,5 52,6 8,7 4,2 U Under 26 år 76 31,6 50,0 10,5 7, år ,0 50,3 9,8 4, år ,2 54,1 8,1 0,6 - - Over 35 år 96 31,3 56,3 6,3 6,3 - - Førstegangsfødende ,1 53,7 10,1 3,1 - - Flergangsfødende ,9 51,5 7,4 5,2 - - Vaginalt ,0 51,0 8,3 3,7 - - Ved akut kejsersnit 71 19,7 63,4 11,3 5,6 - - Ved planlagt kejsersnit 47 36,2 48,9 8,5 6,4 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 13

14 FØDSLEN 16. Inddrages passende i beslutninger omkring planlagt kejsersnit (47) 17. Får den information hun har behov for forud for det planlagte kejsersnit (47) 18. Tryg ved telefonrådgivning fra fødeafdeling, da fødslen går i gang (410) 19. Modtagelsen på sygehuset ved fødslen er god (502) 21. Får talt med personale, om det hun har behov for om igangsættelse (174) 22. Inddrages passende i beslutninger om igangsættelsen (176) 23. Tryg ved den måde igangsættelsen foregår på (175) 25. Jordemoder er til stede på fødestuen i passende omfang (461) 26. Informeres godt om, hvad der sker under fødslen (490) 27. Får den hjælp til at lindre smerter under fødslen hun har behov for (350) 28. Får den støtte fra personalet under fødslen hun har behov for (460) 30. Tryg ved personalets håndtering af situationen ved fødselskomplikation (167) 32. Den samlede oplevelse af fødslen er god (520) 94 6 * * G U G G G G 92 8 G U G U G U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 15 om fødselstype (vaginal fødsel, akut kejsersnit og planlagt kejsersnit) indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålet indgår i undersøgelsen som en baggrundsvariabel, som kvinderne selv svarer på i spørgeskemaet. Svarfordelingen for fødselstype er vist i tabellen i kapitlet datamateriale. Fødselstype er også vist som baggrundsvariabel på flere spørgsmål, der kan ses i tabellerne senere i rapporten. Spørgsmål 20 og 29 indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålene kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Kvinder, der er blevet igangsat, har mulighed for at skrive en kommentar til dette (Spørgsmål 24). Kvinder, der har oplevet komplikationer under fødslen, har også mulighed for at skrive en kommentar til, hvordan personalet håndterede situationen (Spørgsmål 31). Endvidere har kvinden mulighed for at skrive en kommentar til fødslen/kejsersnittet i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 33). De kommentarer, kvinderne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 14

15 16. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes omkring det planlagte kejsersnit? (Omfatter kun kvinder, der har fået planlagt kejsersnit) For lidt Passende For meget i Landsresultatet 536 7,1 89,2 3,7 - Region Syddanmark 109 5,2 89,3 5,5 * G Fødeafdelingen 47 4,3 93,6 2,1 * * Under 26 år 4 25,0 75,0 0, år 11 9,1 81,8 9, år 13 0,0 100,0 0,0 - - Over 35 år 19 0,0 100,0 0,0 - - Førstegangsfødende 18 5,6 88,9 5,6 - - Flergangsfødende 29 3,4 96,6 0, Fik du den information, du havde behov for, forud for det planlagte kejsersnit? (Omfatter kun kvinder, der har fået planlagt kejsersnit) høj kun i Landsresultatet ,7 29,5 5,7 1,2 - Region Syddanmark ,9 32,9 7,3 1,9 G Fødeafdelingen 47 55,3 36,2 6,4 2,1 G Under 26 år 4 25,0 75,0 0,0 0, år 11 45,5 36,4 9,1 9, år 13 61,5 30,8 7,7 0,0 - - Over 35 år 19 63,2 31,6 5,3 0,0 - - Førstegangsfødende 18 44,4 44,4 5,6 5,6 - - Flergangsfødende 29 62,1 31,0 6,9 0,0 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 15

16 18. Var du tryg ved den rådgivning, du fik, da du ringede til fødeafdelingen, da fødslen gik i gang? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit, og som har ringet til fødeafdelingen) høj kun i Landsresultatet ,1 25,2 6,5 3,2 - Region Syddanmark ,7 28,2 8,0 3,1 U Fødeafdelingen ,5 30,2 7,1 3,2 U Under 26 år 62 54,8 30,6 9,7 4, år ,5 29,1 8,1 3, år ,6 26,2 6,2 3,1 - - Over 35 år 70 54,3 40,0 4,3 1,4 - - Førstegangsfødende ,5 34,5 7,5 2,5 - - Flergangsfødende ,3 26,2 6,7 3,8 - - Vaginalt ,0 28,7 6,3 3,0 - - Ved akut kejsersnit 44 38,6 43,2 13,6 4,5 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0, uge eller før 42 40,5 42,9 11,9 4, uge eller efter ,7 28,8 6,5 3, Hvordan oplevede du modtagelsen på sygehuset, da du skulle føde/have kejsersnit? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) god God Dårlig dårlig i Landsresultatet ,3 36,7 6,2 2,7 - Region Syddanmark ,3 36,0 6,4 2,2 G Fødeafdelingen ,6 37,5 6,0 2,0 G Under 26 år 72 47,2 41,7 6,9 4, år ,5 29,0 6,8 1, år ,0 37,5 5,0 2,5 - - Over 35 år 94 44,7 50,0 5,3 0,0 - - Førstegangsfødende ,6 33,5 8,8 2,1 - - Flergangsfødende ,6 41,1 3,4 1,9 - - Vaginalt ,1 36,7 5,9 2,3 - - Ved akut kejsersnit 63 46,0 42,9 9,5 1,6 - - Ved planlagt kejsersnit 47 61,7 36,2 2,1 0, uge eller før 55 40,0 47,3 9,1 3, uge eller efter ,4 36,2 5,6 1,8 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 16

17 20. Blev din fødsel sat i gang? (fx med piller, drop, hindeløsning eller andet, hvis din fødsel ikke gik i gang af sig selv) Ja Nej i Landsresultatet ,9 63,1 - - Region Syddanmark ,1 63,9 - - Fødeafdelingen ,0 63,0 - - Under 26 år 71 38,0 62, år ,1 60, år ,3 66,7 - - Over 35 år 77 39,0 61,0 - - Førstegangsfødende ,0 62,0 - - Flergangsfødende ,0 64,0 - - Vaginalt ,1 64,9 - - Ved akut kejsersnit 71 47,9 52,1 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0, uge eller før 55 25,5 74, uge eller efter ,5 61, Fik du talt med personalet, om det du havde behov for, omkring igangsættelsen af fødslen? (Omfatter kun kvinder, der er blevet igangsat) høj kun i Landsresultatet ,1 32,2 9,6 3,2 - - Region Syddanmark ,9 36,5 10,2 2,4 - G Fødeafdelingen ,4 36,2 8,0 2,3 - G Under 26 år 27 40,7 44,4 11,1 3, år 65 58,5 35,4 4,6 1, år 53 56,6 30,2 11,3 1,9 - - Over 35 år 29 48,3 41,4 6,9 3,4 - - Førstegangsfødende 90 51,1 37,8 10,0 1,1 - - Flergangsfødende 84 56,0 34,5 6,0 3,6 - - Vaginalt ,1 32,1 7,9 2,9 - - Ved akut kejsersnit 34 38,2 52,9 8,8 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0, uge eller før 14 42,9 42,9 14,3 0, uge eller efter ,4 35,6 7,5 2,5 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 17

18 22. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes omkring igangsættelsen af fødslen? (Omfatter kun kvinder, der er blevet igangsat) For lidt Passende For meget i Landsresultatet ,9 86,8 1,3 - - Region Syddanmark ,4 88,2 0,4 - G Fødeafdelingen ,6 85,8 0,6 - G Under 26 år 27 14,8 85,2 0, år 66 9,1 89,4 1, år 53 20,8 79,2 0,0 - - Over 35 år 30 10,0 90,0 0,0 - - Førstegangsfødende 90 12,2 86,7 1,1 - - Flergangsfødende 86 15,1 84,9 0,0 - - Vaginalt ,4 85,9 0,7 - - Ved akut kejsersnit 34 14,7 85,3 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0, uge eller før 14 14,3 85,7 0, uge eller efter ,6 85,8 0, Var du tryg ved den måde igangsættelsen foregik på? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) høj kun i Landsresultatet ,0 29,8 6,0 2,2 - - Region Syddanmark ,8 32,7 6,1 2,4 - G Fødeafdelingen ,4 31,4 8,0 1,1 - G Under 26 år 27 48,1 37,0 11,1 3, år 66 62,1 33,3 3,0 1, år 52 55,8 28,8 15,4 0,0 - - Over 35 år 30 70,0 26,7 3,3 0,0 - - Førstegangsfødende 90 55,6 34,4 8,9 1,1 - - Flergangsfødende 85 63,5 28,2 7,1 1,2 - - Vaginalt ,5 28,4 5,7 1,4 - - Ved akut kejsersnit 34 38,2 44,1 17,6 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0, uge eller før 14 50,0 42,9 7,1 0, uge eller efter ,2 30,4 8,1 1,2 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 18

19 25. I hvilket omfang var der en jordemoder til stede hos dig, mens du var på fødestuen? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) For lidt Passende For meget i Landsresultatet ,0 92,3 1,7 - Region Syddanmark ,4 91,8 1,9 G Fødeafdelingen 461 5,9 92,2 2,0 G Under 26 år 70 12,9 84,3 2, år 165 3,6 93,9 2, år 153 3,3 95,4 1,3 - - Over 35 år 73 9,6 89,0 1,4 - - Førstegangsfødende 230 5,2 92,6 2,2 - - Flergangsfødende 231 6,5 91,8 1,7 - - Vaginalt 398 4,5 93,5 2,0 - - Ved akut kejsersnit 63 14,3 84,1 1,6 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0, uge eller før 46 6,5 93,5 0, uge eller efter 415 5,8 92,0 2, Hvordan vurderer du, at du blev informeret om, hvad der skete under fødslen? godt Godt Dårligt dårligt i Landsresultatet ,7 39,5 4,4 2,5 - Region Syddanmark ,1 38,6 5,7 2,6 G Fødeafdelingen ,0 42,9 4,7 2,4 U Under 26 år 70 44,3 42,9 5,7 7, år ,4 45,7 5,2 1, år ,1 41,5 3,1 1,3 - - Over 35 år 88 52,3 39,8 5,7 2,3 - - Førstegangsfødende ,8 40,6 5,9 3,8 - - Flergangsfødende ,2 45,0 3,6 1,2 - - Vaginalt ,1 42,9 2,9 2,1 - - Ved akut kejsersnit 63 34,9 42,9 15,9 6,3 - - Ved planlagt kejsersnit 45 53,3 42,2 4,4 0, uge eller før 50 40,0 50,0 6,0 4, uge eller efter ,1 42,0 4,5 2,3 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 19

20 27. Fik du den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) høj kun i Landsresultatet ,1 30,5 7,2 5,1 - Region Syddanmark ,8 33,3 8,4 5,5 U Fødeafdelingen ,6 33,1 6,0 4,3 G Under 26 år 56 53,6 28,6 7,1 10, år ,9 34,6 6,6 2, år ,4 33,0 4,7 2,8 - - Over 35 år 52 55,8 34,6 5,8 3,8 - - Førstegangsfødende ,9 32,3 6,2 3,6 - - Flergangsfødende ,8 34,2 5,8 5,2 - - Vaginalt ,1 34,1 5,2 4,5 - - Ved akut kejsersnit 63 58,7 28,6 9,5 3,2 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0, uge eller før 41 53,7 31,7 2,4 12, uge eller efter ,0 33,3 6,5 3, Fik du den støtte fra personalet, som du havde behov for under fødslen? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) høj kun i Landsresultatet ,6 18,1 3,8 1,4 - Region Syddanmark ,7 19,3 5,0 1,0 G Fødeafdelingen ,2 21,5 5,2 1,1 U Under 26 år 69 62,3 24,6 10,1 2, år ,6 16,1 4,2 1, år ,5 25,2 3,3 0,0 - - Over 35 år 72 68,1 23,6 6,9 1,4 - - Førstegangsfødende ,4 20,3 5,6 1,7 - - Flergangsfødende ,9 22,8 4,8 0,4 - - Vaginalt ,5 21,5 4,0 1,0 - - Ved akut kejsersnit 64 64,1 21,9 12,5 1,6 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0, uge eller før 48 75,0 18,8 2,1 4, uge eller efter ,8 21,8 5,6 0,7 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 20

21 29. Opstod der komplikationer under din fødsel (fx mistanke om iltmangel hos barnet, kraftig blødning, behov for akut kejsersnit, fødsel ved hjælp af sugekop, skade på endetarmens ringmuskel)? Ja Nej i Landsresultatet ,6 67,4 - - Region Syddanmark ,4 68,6 - - Fødeafdelingen ,5 66,5 - - Under 26 år 69 30,4 69, år ,8 64, år ,7 64,3 - - Over 35 år 91 27,5 72,5 - - Førstegangsfødende ,4 55,6 - - Flergangsfødende ,5 76,5 - - Vaginalt ,0 74,0 - - Ved akut kejsersnit 67 91,0 9,0 - - Ved planlagt kejsersnit 46 13,0 87, uge eller før 57 36,8 63, uge eller efter ,1 66, Følte du dig tryg ved personalets håndtering af situationen? (Omfatter kun kvinder, der har haft komplikationer under fødslen) høj kun i Landsresultatet ,3 22,7 5,7 2,4 - Region Syddanmark ,3 26,7 6,9 2,1 G Fødeafdelingen ,5 26,9 8,4 1,2 G Under 26 år 21 66,7 14,3 14,3 4, år 62 64,5 25,8 9,7 0, år 59 69,5 22,0 6,8 1,7 - - Over 35 år 25 44,0 52,0 4,0 0,0 - - Førstegangsfødende ,3 24,3 7,5 0,9 - - Flergangsfødende 60 56,7 31,7 10,0 1,7 - - Vaginalt ,3 26,7 5,0 2,0 - - Ved akut kejsersnit 60 58,3 26,7 15,0 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 6 66,7 33,3 0,0 0, uge eller før 20 55,0 35,0 10,0 0, uge eller efter ,6 25,9 8,2 1,4 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 21

22 32. Hvad er din samlede oplevelse af fødslen/kejsersnittet? god God Dårlig dårlig i Landsresultatet ,6 34,8 5,4 2,3 - Region Syddanmark ,8 36,6 5,6 2,1 G Fødeafdelingen ,5 38,8 5,4 2,3 U Under 26 år 75 56,0 34,7 2,7 6, år ,2 37,6 5,5 1, år ,2 39,8 5,8 1,2 - - Over 35 år 93 48,4 43,0 6,5 2,2 - - Førstegangsfødende ,8 40,4 6,3 3,5 - - Flergangsfødende ,0 37,4 4,5 1,1 - - Vaginalt ,2 37,1 4,2 1,5 - - Ved akut kejsersnit 70 28,6 50,0 12,9 8,6 - - Ved planlagt kejsersnit 46 58,7 37,0 4,3 0, uge eller før 59 47,5 42,4 3,4 6, uge eller efter ,2 38,4 5,6 1,7 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 22

23 EFTER FØDSLEN 34. Får den hjælp hun har brug for til at kunne amme på sygehuset (463) 35. Får den hjælp hun har brug for til at kunne pleje barnet på sygehuset (428) 36. Sygehuspersonalet svarer på kvindens spørgsmål efter fødslen (483) 37. Får den ro og hvile hun har behov for på sygehuset (514) 38. Den samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen er god (516) 40. Perioden, fra kvinden har født til udskrivelse, er passende (514) 41. Tryg ved at skulle hjem fra sygehuset (508) 42. Har talt med personalet om fødslen efter hun har født (339) 43. Ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelse (514) 44. Ved hvad hun skal være opmærksom på ift. barns trivsel efter udskrivelse (510) 45. Informeres om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter udskrivelse (512) 47. Får svar på spørgsmål ved henvendelse til sygehuset efter udskrivelse (208) 50. Perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (499) 51. Får den rådgivning af sundhedsplejersken hun har behov for (503) G G G U U U U G G U 93 7 G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 39 om indlæggelsestid indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålet indgår i undersøgelsen, som en baggrundsvariabel kvinderne selv svarer på i spørgeskemaet. Svarfordelingen for indlæggelsestid er vist i tabellen i kapitlet datamateriale. Indlæggelsestid er også vist som baggrundsvariabel på flere spørgsmål, der kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Spørgsmål 46 og 49 indgår ligeledes ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålene kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Kvinden har i et åbent kommentarfelt mulighed for at uddybe sin oplevelse af perioden, fra hun kom hjem fra sygehuset, til hun blev kontaktet af sundhedsplejersken (Spørgsmål 48). Kvinden kan også skrive i åbne kommentarfelter, hvis hun mener, at noget kunne være gjort bedre i forbindelse med graviditets-, fødsels- og barselsforløbet (Spørgsmål 52), eller hvis noget var særligt godt (Spørgsmål 53). De kommentarer, kvinderne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 23

24 34. Fik du den hjælp, du havde brug for til at kunne amme eller give modermælkserstatning til dit barn, mens du var på sygehuset? høj kun i Landsresultatet ,1 32,5 12,7 5,8 - Region Syddanmark ,5 30,3 10,0 5,2 O Fødeafdelingen ,4 31,7 11,0 5,8 G Under 26 år 70 50,0 30,0 11,4 8, år ,5 31,5 11,7 4, år ,3 35,5 7,9 5,3 - - Over 35 år 79 50,6 26,6 15,2 7,6 - - Førstegangsfødende ,4 32,0 13,0 7,7 - - Flergangsfødende ,0 31,5 8,8 3,7 - - Vaginalt ,3 33,0 10,5 6,3 - - Ved akut kejsersnit 70 54,3 27,1 12,9 5,7 - - Ved planlagt kejsersnit 41 56,1 29,3 12,2 2,4 - - Mindre end 24 timer ,8 32,7 14,4 7, timer - 2 dage ,5 30,1 9,0 6,4 - - Mere end 2 dage ,6 32,7 9,8 3, uge eller før 57 52,6 36,8 7,0 3, uge eller efter ,2 31,0 11,6 6, Fik du den hjælp, du havde brug for til at kunne pleje dit nyfødte barn, mens du var på sygehuset? høj kun i Landsresultatet ,5 30,6 9,0 4,0 - Region Syddanmark ,2 29,3 8,0 3,6 G Fødeafdelingen ,1 30,4 10,5 3,0 G Under 26 år 65 55,4 33,8 9,2 1, år ,9 30,7 11,8 2, år ,0 28,1 10,1 2,9 - - Over 35 år 71 53,5 31,0 9,9 5,6 - - Førstegangsfødende ,1 29,1 15,0 3,8 - - Flergangsfødende ,8 32,0 5,2 2,1 - - Vaginalt ,4 32,1 10,4 3,1 - - Ved akut kejsersnit 67 58,2 28,4 11,9 1,5 - - Ved planlagt kejsersnit 43 65,1 20,9 9,3 4,7 - - Mindre end 24 timer ,4 33,9 12,6 3, timer - 2 dage ,6 34,2 7,9 3,3 - - Mere end 2 dage ,2 23,6 11,5 2, uge eller før 56 66,1 17,9 10,7 5, uge eller efter ,6 32,3 10,5 2,7 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 24

25 36. Gav personalet på sygehuset dig svar på dine spørgsmål efter fødslen/kejsersnittet? høj kun i Landsresultatet ,3 29,9 5,9 2,0 - Region Syddanmark ,8 28,2 5,2 1,8 O Fødeafdelingen ,8 32,5 6,4 1,2 G Under 26 år 70 57,1 31,4 7,1 4, år ,3 35,7 5,4 0, år ,7 31,1 6,2 0,0 - - Over 35 år 84 59,5 29,8 8,3 2,4 - - Førstegangsfødende ,6 36,4 8,8 1,3 - - Flergangsfødende ,0 28,7 4,1 1,2 - - Vaginalt ,7 32,2 4,0 1,1 - - Ved akut kejsersnit 68 45,6 33,8 17,6 2,9 - - Ved planlagt kejsersnit 42 57,1 33,3 9,5 0,0 - - Mindre end 24 timer ,0 32,6 3,4 0, timer - 2 dage ,9 31,6 3,9 2,6 - - Mere end 2 dage ,6 33,6 12,5 1, uge eller før 55 60,0 32,7 7,3 0, uge eller efter ,8 32,5 6,3 1, Var der mulighed for at få den ro og hvile, du havde behov for, mens du var på sygehuset? høj kun i Landsresultatet ,4 28,6 9,8 5,3 - Region Syddanmark ,1 25,9 8,8 4,2 O Fødeafdelingen ,8 29,0 12,8 7,4 U Under 26 år 73 45,2 38,4 6,8 9, år ,5 26,3 14,5 6, år ,0 28,0 12,5 6,5 - - Over 35 år 94 47,9 28,7 14,9 8,5 - - Førstegangsfødende ,3 31,9 13,0 9,8 - - Flergangsfødende ,2 26,2 12,7 5,0 - - Vaginalt ,9 28,8 12,3 6,0 - - Ved akut kejsersnit 69 39,1 30,4 20,3 10,1 - - Ved planlagt kejsersnit 46 50,0 28,3 6,5 15,2 - - Mindre end 24 timer ,5 31,9 10,5 2, timer - 2 dage ,2 21,8 12,1 10,9 - - Mere end 2 dage ,1 33,1 16,6 10, uge eller før 59 30,5 40,7 16,9 11, uge eller efter ,4 27,5 12,3 6,8 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 25

26 38. Hvad er din samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen/kejsersnittet? god God Dårlig dårlig i Landsresultatet ,2 41,0 7,8 3,0 - Region Syddanmark ,2 38,4 7,0 2,4 O Fødeafdelingen ,2 43,0 10,9 2,9 U Under 26 år 74 40,5 44,6 5,4 9, år ,4 43,3 10,6 1, år ,6 40,8 12,4 1,2 - - Over 35 år 93 38,7 45,2 12,9 3,2 - - Førstegangsfødende ,9 40,2 13,8 5,1 - - Flergangsfødende ,4 45,8 8,0 0,8 - - Vaginalt ,0 44,3 9,5 2,3 - - Ved akut kejsersnit 70 34,3 42,9 17,1 5,7 - - Ved planlagt kejsersnit 46 50,0 32,6 13,0 4,3 - - Mindre end 24 timer ,2 47,7 4,1 1, timer - 2 dage ,1 37,8 12,8 4,3 - - Mere end 2 dage ,1 43,0 17,1 3, uge eller før 59 33,9 42,4 20,3 3, uge eller efter ,4 43,1 9,6 2, Hvordan vurderer du længden af perioden, fra du havde født, til du kom hjem? For kort Passende For lang i Landsresultatet ,6 81,4 8,0 - Region Syddanmark ,3 82,0 9,6 G Fødeafdelingen ,7 78,2 11,1 U Under 26 år 74 10,8 74,3 14, år 178 8,4 82,0 9, år 168 8,9 78,6 12,5 - - Over 35 år 94 18,1 73,4 8,5 - - Førstegangsfødende 252 8,3 78,2 13,5 - - Flergangsfødende ,0 78,2 8,8 - - Vaginalt ,3 76,9 10,8 - - Ved akut kejsersnit 70 2,9 82,9 14,3 - - Ved planlagt kejsersnit 46 8,7 82,6 8,7 - - Mindre end 24 timer ,2 76,2 3, timer - 2 dage 165 5,5 84,2 10,3 - - Mere end 2 dage 156 4,5 74,4 21, uge eller før 58 6,9 74,1 19, uge eller efter ,2 78,7 10,1 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 26

27 41. Hvor tryg eller utryg var du ved at skulle hjem fra sygehuset? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg i Landsresultatet ,2 46,4 6,2 1,2 - Region Syddanmark ,5 44,5 4,8 1,2 O Fødeafdelingen ,1 51,0 5,5 1,4 U Under 26 år 72 37,5 52,8 8,3 1, år ,8 50,6 5,1 0, år ,2 50,6 2,4 1,8 - - Over 35 år 92 37,0 51,1 9,8 2,2 - - Førstegangsfødende ,9 57,7 7,3 1,2 - - Flergangsfødende ,0 44,6 3,8 1,5 - - Vaginalt ,3 51,5 4,8 1,3 - - Ved akut kejsersnit 70 35,7 52,9 8,6 2,9 - - Ved planlagt kejsersnit 46 50,0 43,5 6,5 0,0 - - Mindre end 24 timer ,7 48,9 5,3 1, timer - 2 dage ,2 50,3 4,3 1,2 - - Mere end 2 dage ,8 54,2 7,1 1, uge eller før 57 26,3 68,4 3,5 1, uge eller efter ,1 48,8 5,8 1, Har du, efter du har født, talt om fødslen med personale fra sygehuset/ jordemodercentret i det omfang, du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, som har haft behov for det, og som ikke har en samtale planlagt på et senere tidspunkt end besvarelsen) høj kun i Landsresultatet ,4 32,3 10,5 16,8 - Region Syddanmark ,0 31,5 11,2 13,3 O Fødeafdelingen ,1 31,0 13,9 15,0 G Under 26 år 48 43,8 22,9 12,5 20, år ,0 40,7 11,0 9, år ,2 26,1 16,2 14,4 - - Over 35 år 62 33,9 27,4 16,1 22,6 - - Førstegangsfødende ,5 34,1 10,8 17,6 - - Flergangsfødende ,9 27,6 17,2 12,3 - - Vaginalt ,6 30,6 14,3 12,4 - - Ved akut kejsersnit 50 34,0 32,0 16,0 18,0 - - Ved planlagt kejsersnit 31 29,0 32,3 6,5 32,3 - - Mindre end 24 timer ,0 32,5 12,2 7, timer - 2 dage 97 40,2 27,8 13,4 18,6 - - Mere end 2 dage ,9 31,9 16,0 20, uge eller før 49 32,7 32,7 14,3 20, uge eller efter ,4 30,7 13,8 14,1 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 27

28 43. Var du i tvivl om noget vedrørende amning eller ernæring af dit barn, efter du kom hjem? høj kun i Landsresultatet ,4 23,8 30,4 36,4 - Region Syddanmark ,3 20,5 31,6 40,6 O Fødeafdelingen 514 8,4 25,5 33,1 33,1 G Under 26 år 74 13,5 20,3 36,5 29, år ,2 26,3 37,4 25, år 168 5,4 23,2 32,7 38,7 - - Over 35 år 93 4,3 32,3 22,6 40,9 - - Førstegangsfødende ,5 29,9 36,7 19,9 - - Flergangsfødende 263 3,4 21,3 29,7 45,6 - - Vaginalt 398 9,0 27,4 31,2 32,4 - - Ved akut kejsersnit 70 8,6 20,0 37,1 34,3 - - Ved planlagt kejsersnit 46 2,2 17,4 43,5 37,0 - - Mindre end 24 timer 193 6,7 24,9 30,1 38, timer - 2 dage 164 8,5 25,0 34,8 31,7 - - Mere end 2 dage ,2 26,8 35,0 28, uge eller før 58 5,2 29,3 29,3 36, uge eller efter 456 8,8 25,0 33,6 32, Vidste du, hvad du skulle være opmærksom på i dit nyfødte barns trivsel eller mistrivsel, efter du kom hjem (fx gulsot, spise-, urin-, afførings- og sovemønster)? høj kun i Landsresultatet ,1 37,1 6,5 2,3 - Region Syddanmark ,5 36,4 5,9 3,1 G Fødeafdelingen ,8 40,0 7,6 2,5 U Under 26 år 74 37,8 43,2 14,9 4, år ,2 40,7 8,5 1, år ,3 35,3 7,2 1,2 - - Over 35 år 92 48,9 44,6 1,1 5,4 - - Førstegangsfødende ,5 45,2 9,7 3,6 - - Flergangsfødende ,6 35,1 5,7 1,5 - - Vaginalt ,4 40,5 7,8 2,3 - - Ved akut kejsersnit 69 49,3 39,1 8,7 2,9 - - Ved planlagt kejsersnit 46 54,3 37,0 4,3 4,3 - - Mindre end 24 timer ,9 38,2 7,3 1, timer - 2 dage ,9 37,4 9,2 2,5 - - Mere end 2 dage ,9 44,9 6,4 3, uge eller før 58 44,8 44,8 5,2 5, uge eller efter ,4 39,4 8,0 2,2 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 28

29 45. Gav sygehuset dig information om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål (fx om amning, pleje af barn eller dit helbred), når du kom hjem? Ja Nej i Landsresultatet ,7 8,3 - Region Syddanmark ,2 6,8 O Fødeafdelingen ,2 6,8 G Under 26 år 74 86,5 13, år ,8 6, år ,2 4,8 - - Over 35 år 92 93,5 6,5 - - Førstegangsfødende ,4 9,6 - - Flergangsfødende ,8 4,2 - - Vaginalt ,0 6,0 - - Ved akut kejsersnit 69 88,4 11,6 - - Ved planlagt kejsersnit 46 93,5 6,5 - - Mindre end 24 timer ,9 3, timer - 2 dage ,7 7,3 - - Mere end 2 dage ,1 10, uge eller før 58 82,8 17, uge eller efter ,5 5, Har du henvendt dig med spørgsmål til personale fra sygehus/jordemodercenter i perioden, fra du kom hjem, til du havde kontakt med en sundhedsplejerske? Ja Nej i Landsresultatet ,5 65,5 - - Region Syddanmark ,5 65,5 - - Fødeafdelingen ,7 59,3 - - Under 26 år 73 35,6 64, år ,8 52, år ,9 63,1 - - Over 35 år 92 38,0 62,0 - - Førstegangsfødende ,0 55,0 - - Flergangsfødende ,6 63,4 - - Vaginalt ,2 56,8 - - Ved akut kejsersnit 69 31,9 68,1 - - Ved planlagt kejsersnit 46 32,6 67,4 - - Mindre end 24 timer ,0 56, timer - 2 dage ,7 61,3 - - Mere end 2 dage ,7 61, uge eller før 58 29,3 70, uge eller efter ,2 57,8 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 29

30 47. Fik du svar på de spørgsmål, du henvendte dig med til personale fra sygehus/jordemodercenter? (Omfatter kun kvinder, der har henvendt sig med spørgsmål i perioden, fra de kom hjem, til de havde kontakt med en sundhedsplejerske) høj kun i Landsresultatet ,1 31,2 4,6 2,1 - Region Syddanmark ,6 31,1 3,5 1,7 G Fødeafdelingen ,9 31,7 3,4 1,0 G Under 26 år 26 73,1 19,2 7,7 0, år 85 61,2 35,3 3,5 0, år 62 64,5 30,6 3,2 1,6 - - Over 35 år 35 62,9 34,3 0,0 2,9 - - Førstegangsfødende ,4 32,1 4,5 0,0 - - Flergangsfødende 96 64,6 31,3 2,1 2,1 - - Vaginalt ,3 32,2 2,3 1,2 - - Ved akut kejsersnit 22 54,5 36,4 9,1 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 15 73,3 20,0 6,7 0,0 - - Mindre end 24 timer 85 65,9 32,9 0,0 1, timer - 2 dage 63 65,1 30,2 4,8 0,0 - - Mere end 2 dage 60 60,0 31,7 6,7 1, uge eller før 17 52,9 41,2 5,9 0, uge eller efter ,9 30,9 3,1 1, Hvor mange dage gik der, fra du kom hjem, til du fik besøg af sundhedsplejersken? (fx hvis du kom hjem lørdag og fik besøg mandag = 2 dage) 0-1 dag 2 dage 3-4 dage Mere end 4 dage i Landsresultatet ,7 21,5 39,6 29,2 - - Region Syddanmark ,3 16,7 42,3 34,7 - - Fødeafdelingen 507 6,7 16,6 41,8 34,9 - - Under 26 år 73 13,7 16,4 43,8 26, år 177 5,6 15,3 42,4 36, år 165 4,2 16,4 44,8 34,5 - - Over 35 år 92 7,6 19,6 33,7 39,1 - - Førstegangsfødende ,1 17,3 43,5 27,0 - - Flergangsfødende 259 1,5 15,8 40,2 42,5 - - Vaginalt 394 4,6 14,5 45,7 35,3 - - Ved akut kejsersnit 68 11,8 20,6 35,3 32,4 - - Ved planlagt kejsersnit 45 17,8 28,9 17,8 35,6 - - Mindre end 24 timer 191 0,5 7,3 45,0 47, timer - 2 dage 164 3,0 24,4 47,0 25,6 - - Mere end 2 dage ,4 19,7 32,2 29, uge eller før 56 8,9 30,4 25,0 35, uge eller efter 451 6,4 14,9 43,9 34,8 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 30

31 50. Hvordan vurderer du længden af perioden, fra du kom hjem, til du fik besøg af sundhedsplejersken? (Omfatter kun kvinder, der har haft besøg af sundhedsplejersken) For kort Passende For lang i Landsresultatet ,0 89,7 7,3 - Region Syddanmark ,8 89,3 8,0 G Fødeafdelingen 499 2,6 89,0 8,4 - - Under 26 år 73 8,2 83,6 8, år 176 2,3 86,9 10, år 161 1,9 89,4 8,7 - - Over 35 år 89 0,0 96,6 3,4 - - Førstegangsfødende 244 3,7 86,5 9,8 - - Flergangsfødende 255 1,6 91,4 7,1 - - Vaginalt 390 1,5 90,5 7,9 - - Ved akut kejsersnit 66 4,5 81,8 13,6 - - Ved planlagt kejsersnit 43 9,3 86,0 4,7 - - Mindre end 24 timer 189 0,5 86,8 12, timer - 2 dage 163 4,3 90,8 4,9 - - Mere end 2 dage 147 3,4 89,8 6, uge eller før 55 0,0 92,7 7, uge eller efter 444 2,9 88,5 8, Fik du den rådgivning af sundhedsplejersken, du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, der har haft besøg af sundhedsplejersken) høj kun i Landsresultatet ,0 24,9 2,5 0,6 - Region Syddanmark ,0 23,2 2,3 0,4 G Fødeafdelingen ,2 26,0 2,2 0,6 - - Under 26 år 71 74,6 21,1 1,4 2, år ,7 29,4 4,0 0, år ,6 25,6 1,2 0,6 - - Over 35 år 91 74,7 24,2 1,1 0,0 - - Førstegangsfødende ,8 25,3 2,0 0,8 - - Flergangsfødende ,5 26,7 2,3 0,4 - - Vaginalt ,4 25,5 2,3 0,8 - - Ved akut kejsersnit 67 67,2 29,9 3,0 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 44 75,0 25,0 0,0 0,0 - - Mindre end 24 timer ,1 27,7 2,6 0, timer - 2 dage ,0 23,9 1,8 1,2 - - Mere end 2 dage ,8 26,2 2,0 0, uge eller før 56 82,1 16,1 1,8 0, uge eller efter ,8 27,3 2,2 0,7 - - LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 31

32 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter udsendte skemaer Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxx % xxxxxxxxxxxxxxxx Afdeling Fødeafdelingen , ,3 - Region Region Syddanmark , ,8 - Overordnet Landsresultat , ,2 - Alder Under 26 år 82 14, ,8 0, år , ,0 0, år , ,5 0,0001 Over 35 år , ,5 0,0001 Fødselserfaring Førstegangsfødende , ,3 0,0681 Flergangsfødende , ,8 0,0681 Graviditetslængde 37. uge eller før 67 11, ,5 0, uge eller efter , ,8 0,3405 Fold Enfoldsfødsel , ,8 0,0048 Flerfoldsfødsel 4 0, ,0 0,0048 Fødselstype (spm. 15) Vaginalt , Ved akut kejsersnit 71 13, Ved planlagt kejsersnit 47 8, Indlæggelsestid (spm. 39) Mindre end 24 timer , timer - 2 dage , Mere end 2 dage , Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal kvinder, der har modtaget et spørgeskema, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for afdelingens baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes kvinder, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de kvinder, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter i den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret i den anden. Gruppen med den højeste svarprocent er overrepræsenteret. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af fødende kvinder, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for flergangsfødende er lavere end for førstegangsfødende, og vi ser i et spørgsmål, at flergangsfødende er mere negative end førstegangsfødende, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for første- og flergangsfødende kvinder. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Fødeafdelingen, OUH Odense og Svendborg SIDE 32

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for Fakta om LUP Fødende 2012 Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2012 Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta og og metode fakta 2015 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta ogog metode fakta 2016 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP Fødende

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta ogog metode fakta 2014 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP Fødende

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Omkodning af svar og svarkategorier

Omkodning af svar og svarkategorier Omkodning af svar og svarer I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2013 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 6.798 kvinder, der har født 2016 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version Metode Fakta ogog metode fakta 2014 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Kort version Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold Overblik... 2 Sammenligninger... 2 Hvad viser figuren?... 3 Hvad viser tabellerne?... 5 Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for LUP Fødende: Analysemetoderne,

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version Metode Fakta og og metode fakta 2015 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Kort version Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012

LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Tema. Indhold. Forord 3 xx Resumé 4. 1 Introduktion til undersøgelsen 6. 2 Overordnede resultater 10

Tema. Indhold. Forord 3 xx Resumé 4. 1 Introduktion til undersøgelsen 6. 2 Overordnede resultater 10 Indhold Forord 3 xx Resumé 4 Introduktion til undersøgelsen 6 2 Overordnede resultater 0 3 Udskrivningstidspunkt klar til at komme hjem? 27 4 Samtale om fødslen 36 Tema 5 Kvalitetsforbedringer på baggrund

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.868 indlagte og 25.682 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP fødende 2012. Præsentation af resultater for Region Syddanmark 19-04-2013

LUP fødende 2012. Præsentation af resultater for Region Syddanmark 19-04-2013 2012 Præsentation af resultater for Region Syddanmark 1 - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for fødende () - Ny viden - er den første landsdækkende undersøgelse af sin art - Fødende kvinders

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 803 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere