We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice"

Transkript

1 We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice Skrevet af: Christina Steffensen & Rebekka Drud Henningsen Vejleder: Johnnie Pederen 1

2 Abstract Denne opgave er et casestudie af gruppen Gulabi Gang, der kan karakteriseres som en selvtægtsgruppe, hvor medlemmerne bruger vold når de tager loven i egen hånd. Opgaven undersøger hvordan Gulabi Gangs brug af vold kan retfærdiggøres på etisk vis, ud fra forskellige perspektiver. Brugen af vold sættes i sammenhæng med afstraffelse og selvforsvar. Gruppens afstraffelsessystem er proportionelt og samtidig er medlemmernes voldelige handlinger selvforsvar, idet medlemmerne lever i et ekstremt ubeskyttet og voldeligt samfund. Vi vurderer at fremtiden er usikker for gruppen, da det er tvivlsomt om gruppens brug af vold, gør op med et sådant samfund. Derfor er vi nødt til at skelne mellem hvad der er muligt for gruppen at gøre og hvad der er ideelt. I stedet for at give et entydigt svar på hvordan gruppens handlinger kan retfærdiggøres, producerer denne opgave således viden om det problematiske samt det prisværdige Gulabi Gang. Nøgleord: Gulabi Gang, etisk selvtægt, etisk vold, retfærdighedskamp, morderne Indiske kvinders rettigheder... This paper is a case study of the vigilante group Gulabi Gang, whose members are violent when taking the law in their own hands. The paper examines how the use of violence in this group can be ethically justified from different perspectives. We find that the use of violence is to be seen as a form of both punishment and selfdefense, because of the fact that the members live in an extremely unsafe and violent environment. We argue that the future of this group is very uncertain and we distinguish between what is ideal and what is necessary for Gulabi Gang, as we doubt that the group s use of violence can lead to a more just and non-violent society. Instead of providing a unified answer in whether Gulabi Gangs use of violence can be justified or not, this paper provides knowledge about what is problematic and what is glorified in the case of Gulabi Gang. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 Casebeskrivelse... 5 Problemfelt... 7 METODE... 8 Feltarbejde... 9 Overvejelser om fremgangsmåde Læsevejledning AFSNIT 1 : SELVTÆGT Gulabi Gang som selvtægtsgruppe Definition af selvtægt Organiseret vold Retten til handling Moralens vogtere Kun forbryderen må straffes Ønsket om et bedre samfund Etisk selvtægt Håndhævelse af loven i GGs kontekst Selvforsvar som menneskeret Problematisering af selvtægt Delkonklusion AFSNIT 2: ETISK VOLD Det feministiske perspektiv Oplysnings- feminisme Omsorgs- feminisme Postkolonial feminisme Hutchings model for etisk vold Et etisk mål Cost/Benefit analyse Kontrol af vold Integritet på trods af vold Modellen i brug Delkonklusion AFSNIT 3: GG OG ETISKE TRADITIONER Det universelle perspektiv Etik som et princip om handlingers konsekvens Etik som et kategorisk princip Retfærdig afstraffelse Forebyggende straf Konteksten som årsag til selvtægt Vold og fred Paradokset om at bekæmpe vold med vold Delkonklusion AFSNIT 4: DISKUSSION Vold som middel Nødvendig vold og magtmisbrug KONKLUSION LITTERATURLISTE

4 INDLEDNING C mon take your clothes off (chal kapde utaar), my rapist barked at me. He was a high caste man, he followed me into the field. I shouldn t have headed to the pastures alone, especially when the crops had already been harvested. But I really wanted to pee. When the crops are reaped, they are sliced off by sharp sickles, not uprooted, the dried ends of chopped stems are like a bed of nails & If I tried to run barefoot it would be like running over a field of spikes, the bottom of my feet would have been lacerated... I tried to run on the mud path and not through the field. But the man caught up with me and slammed my head against a tree & then he took me. After he was finished, he spat on me. I was only eighteen. I went to the police, the politicians. Everyone said I had asked for it, going into the fields by myself. I wept a lot & didn t want to go near the pastures again & yet it was our only source of sustenance. My husband finally left me, and he took our boys. I was left with nothing at a young age. Now I am 52. Yes, I do go around beating men who attack village girls. You asked me why I joined the Gulabi Gang [it is so] women after me can walk through fields with long, fearless strides (Personligt interview med Banwari Devi, et Gulabi Gang medlem, til en offentlig demonstration i Delhi, 17th September 2009 i Sen 2012: 2). 4

5 Casebeskrivelse Gruppen Gulabi Gang er udsprunget i staten Uttar Pradesh i distriktet Banda i Indien. Uttar Pradesh er en af Indiens tættest befolkede stater og mange mennesker lever her under fattigdomsgrænsen. Distriktet Banda er et af de fattigste distrikter i Uttar Pradesh og over 20 procent af befolkningen er kasteløse (Sen 2012: 3). Kvinder er ligeledes særligt udsatte i det patriarkalsk dominerede Uttar Pradesh, bl.a. er der, i de seneste år, blevet registreret Indiens højeste rate medgifts krav, dødsfald, vold i hjemmet, seksuelle overgreb og mange kvinder bliver gift væk imens de stadig er børn. Som et medlem af GG beskriver situationen i Uttar Pradesh: Not only is it a curse to be a Dalit, but it is just as difficult being a woman (Sen 2012 : 3) Gulabi Gang blev officielt stiftet i 2006 af den karismatiske leder Sampat Pal (Financial Times). Gulabi betyder pink på hindi og medlemmerne af gruppen bærer deres sarier 1 i samme farve og har lathier 2 som våben. Dette udgør Gulabi Gangs uniform. Gruppens størrelse er vokset eksplosivt siden 2006 og det anslås i det indiske tidsskrift Hindustan Times til at tælle ca medlemmer spredt over staterne Uttar Pradesh og Madhya Pradesh i det nordlige Indien. Medlemmerne er primært fattige kvinder, som er kasteløse, lavkaste eller stammefolk (Hindustan Times 2014). Kvinderne i Gulabi Gang ønsker at skabe retfærdighed i et samfund hvor fattige og kasteløse kvinder undertrykkes, både i hjemmet og ude i samfundet, hvor korrupte statsansatte ikke hjælper den fattige del af befolkningen. Som Sampat Pal beskriver situationen for fattige kvinder i Indien : nobody comes to our help in these parts. The officials are corrupt and anti-poor. Sometimes we have to take the law in our hands. At the same times, we prefer to shame the wrongdoers Village society in India is loaded against women. It refuses to educate them, marries them off too early, and barters them for money. (Biswas, 2007, para. 2 i White and Rastogi 2009 : 318). Det Sampat Pal selv beskriver som begivenheden, der fik hendes bæger til at flyde over var i 2002, hvor hun hørte om en kvinde, der samme dag var blevet voldtaget og 1 Traditionel indisk beklædningsgenstand 2 bambusstave 5

6 mishandlet af sin mand. Sampat Pal skyndte sig over for at komme kvinden til undsætning, men i sit forsøg blev også hun overmandet af den voldelige ægtemand og misbrugt. Næste dag vendte hun tilbage til gerningsstedet sammen med 5 andre kvinder, alle bevæbnede med lathier. De bankede ægtemanden og fik ham til at love, at han aldrig mere ville være voldelig mod sin kone. Denne begivenhed skabte stor opmærksomhed og sympati rundt om i nærområdet og kvinder kom efterfølgende fra nær og fjern og sluttede sig til gruppen (Sen 2012:4). I dag er Gulabi Gang mere end bare en gruppe vrede kvinder, der udøver selvtægt mod voldelige mænd og bevægelsen står i dag for mange forskelligartede opgaver. Gulabi Gang (herefter GG) står sammen om, enten at tale eller slå korrupte og kriminelle til fornuft, samtidig med at de er en slags lokal instans, der prøver at opretholde lov og orden i en dagligdag, hvor der ikke er tiltro til staten og hvor de fattigste nærmest ingen sociale og juridiske muligheder har. Medlemmerne fungerer både som privatdetektiver, politibetjente, coaches, social- og familierådgivere, rettighedsforkæmpere og hvad der ellers er brug for i de konkrete situationer (Sen 2012: 5). Kvinderne i GG holder fast i de traditionelle indiske kønsroller, hvorfor der, for os at se, ikke er tale om kvindefrigørelseskamp i vestlig forstand. Eksempelvis arbejder gruppen for, at kvinder der er blevet mishandlet af deres mænd, vender tilbage til familien, når manden er blevet talt eller banket til fornuft (Sen 2012: 5). Det er endvidere vigtigt for mange af kvinderne, at få støtte fra deres familier før de slutter sig til GG (Sen 2012:5). Med GGs voksende størrelse og indflydelse, virker det til at være vigtigt for Sampat Pal, at understrege, at gruppens brug af vold ikke udøves i lige så høj grad som tidligere: Now just our name and [the fact] that [they know] we are coming is enough siger hun (Sen 2012:7). På samme tid er det dog problematisk, at GGs organisering virker udemokratisk, at dens rygte kan skabe fjender (Sen 2012: 3) og at mange frygter at lederen misbruger gruppens berømmelse til egne politiske mål (Gulabi Gang Splits 2014). 6

7 Problemfelt Vi er interesserede i de etiske paradokser, der kan opstå for selvtægtsgrupper, der bruger vold når de tager loven i egen hånd. Vi har fundet inspiration fra forskellige selvtægtsgrupper op gennem tiden, såsom The Black Panther Party, der tog del i de sortes frihedskamp i USA i 1960 erne. Her var The Black Panthers måde at føre kamp mod diskrimination, kendetegnet ved at være særdeles voldelig (leksikon.org 2001), men på trods af militante metoder til at føre en sådan kamp, kan man se tilbage på deres handlinger og finde dem prisværdige, idet midlerne var nødvendige for at vinde genhør. Hvad der er nødvendigt og hvad der er etisk kan, for os at se, altså ændre sig i takt med historiens gang. GGs handlinger kan ses som en retfærdighedskamp, hvilken vi, med vores vestlige øjne, finder meget kontroversiel, idet de bekæmper vold med vold. Som udgangspunkt er vi positivt stemte overfor Gulabi Gang, da de fremstilles som en gruppe, der får tiltag igennem som fremmer marginaliseredes, og her i særdeleshed, kvinders position i det indiske samfund. Som filosofistuderende ønsker vi imidlertid at grave dybere ned i retfærdiggørelsen af at føre kamp på en sådan måde. I vores litteratursøgning omkring Gulabi Gang er vi kun stødt på meget sympatiserende forskning omkring deres sag. Vi finder det derfor vigtigt at stille os i en kritisk position, hvor deres balancegang mellem etisk og uetisk brug af vold som afstraffelse, udforskes nærmere. Vi finder det paradoksalt at kampen mod vold kæmpes med vold. Vi kan ikke lade være med at stille spørgsmål ved, om de dermed overhovedet formår at bryde med en fundamental voldelig dagligdag. Samtidig bliver vi nødt til at holde os for øje, at virkeligheden for disse kvinder er, at de ikke har særlig mange midler at tage i brug, for at sætte sig i respekt. Vi er derfor bevidste om, at der også er forskel på hvad der er muligt at gøre og hvad der er ideelt. Dette er blandt andet en af grundene til, at vi, under vores projektarbejde, opholder os i Indien. Der er nemlig fare for, at vi med vores teoretiske blik, definerer et universelt rigtigt og forkert. Dette ønsker vi at udfordre med vores eget indblik i den virkelighed, der udspiller sig. Det foregående leder os frem til en problemformulering, der lyder: Med GG som case undersøger vi hvordan brugen af systematisk vold kan retfærdiggøres. 7

8 METODE 8

9 Feltarbejde I starten af september 2014 tog vi til Indien i tre måneder, for at lave feltarbejde og skrive vores opgave i indiske rammer. Da vi i vores projekt undersøger, hvorvidt GGs handlinger kan vurderes som moralsk rigtige, har vi ønsket at lave feltarbejde. Herved ville vi kunne få lejlighed til selv at tale med medlemmerne, om deres motiv for at handle; om deres retfærdiggørelse af deres handlingerne; ligesom vi, i lokalområdet, ville spørge ind til GGs funktion. Inden vi tog af sted, kontaktede vi GG via forskellige mail adresser. Vi kontaktede også en tidligere specialestuderende ved RUC, Karin Lerche, der netop havde skrevet sit speciale om GG. Det var dog først da vi var taget af sted til Indien, at fik vi hul igennem, gennem Karin Lerche, og fik kontakt til en af de få tolke, som lederen Sampat Pal stoler på. Efter at have aftalt tid og sted måtte vi sande, at et feltarbejde med GG ikke kunne lade sig gøre, da prisen løb op i en størrelsesorden omkring 5000 danske kroner, for to interviews á en halv time. Prisen mener vi er for dyr, både fordi vi, i praksis, var ude af stand til at betale beløbet og samtidig fordi prisen tyder på, at lederen udnytter gruppens berømmelse til sin egen fortjeneste. Vi skulle eksempelvis betale for Sampat Pals private bilkørsel i to dage. Desuden er vi ret sikre på, at vi ikke ville være i stand til at indsamle den data, vi havde håbet på. Generelt virker det nemlig til, at møder med gruppen efterhånden er så iscenesat gennem Sampat Pal, at udtalelser er indøvet og mest af alt afspejler lederens synspunkter. Uden en aftale i hus vurderede vi, at det ville være uansvarligt at tage til Banda af to årsager. Først fordi vi sikkert ville gøre os til Sampat Pals fjender, ved at opsøge gruppen uden hendes tilladelse og sekundært fordi området er farligt og svært at bevæge sig rundt i for kvinder, der rejser på egen hånd. Vores rejse til Indien har dog ikke været forgæves. For det første har vi et levende indtryk af den sociale orden og dagligdag. Samtidig har vi spurgt ind til holdningen og kendskabet til GG, hos de mennesker vi har mødt på vores vej. Denne form for dataindsamling er meget sporadisk og vi bruger derfor kun udtalelserne, i opgavens diskussion, når de er relevante. Som personlig erfaring har udtalelserne dog i høj grad opponeret mod forskningens udlægning af GG. 9

10 Overvejelser om fremgangsmåde Denne opgave er først og fremmest et casestudie. Deraf forberedte vi en undersøgelse hvor metoden var bærende. Her var intentionen at undersøge og vurdere gyldigheden af moralske argumenter ud fra GG medlemmers udtalelser og forskning om gruppen. Eftersom vores feltarbejde gik i vasken, vurderede vi at en sådan fremgangsmåde ikke længere var hensigtsmæssig. I stedet valgte vi at se på GG fra forskellige positioner, fordi de hver især og på forskellig vis, kan bidrage til at undersøge GGs handlinger og hvorvidt disse er retfærdige. Det betyder at vi har haft et multiperspektivistisk udsyn. I opgaven anvender vi artikler, der især er skrevet i en feministisk ramme og som bevæger sig inden for antropologiske, sociologiske og psykologiske felter. Som filosofi studerende læser vi disse artikler med fokus på at undersøge deres argumentation for, hvordan GG kan retfærdiggøres som social bevægelse frem for kriminel bande. Vores egen undersøgelse består i, først at definere GG som en rationel selvtægtsgruppe ud fra en filosofs argumentation for etisk selvtægt, dernæst at undersøge hvorvidt GGs vold kan betegnes som etisk, både ud fra feministiske traditioner samt ud fra en model for etisk vold. Disse udgør de første to afsnit af vores undersøgelse. Samtidig undersøger vi GGs handlinger ud fra to forskellige etiske discipliner. Den ene, pligtetikken, er dogmatisk og bekymrer sig om GGs motivation for handling. Den anden, utilitarismen, kommer fra en konsekventialistisk tradition, og bekymrer sig om de konsekvenser, som GGs handlinger medfører. Disse to traditioner er sat overfor hinanden i opgavens tredje del. Hvor teorierne i denne, tredje del, er universelle, er teorierne i de første to dele af vores undersøgelse empirinære og kontekstsbestemte. Med denne opdeling udspiller vores undersøgelse af GG sig på to planer. På det første plan kan vi komme frem til hvad GGs selvtægt er og hvordan man kan retfærdiggør GGs vold ud fra en model for etisk vold. På næste plan applikerer vi bærende idéer om etik, og finder frem til hvordan retningerne ville bifalde GGs handlinger. Eftersom vi ikke selv var i stand til at indsamle vores egen empiri om GG, har vi været nødt til at finde udtalelser fra gruppen andet sted. De citater vi bruger i vores egen analyse stammer derfor fra andre artikler, hvor forfatterne har haft deres egen agenda. Vi er opmærksomme på at dette kan kritiseres idet, summen af disse udtalelserne kan have fået en intentionel drejning. Her er vi især opmærksomme på, at 10

11 litteraturen om forskning om GG, i udpræget grad, ønsker at fremstille GG som en kvinderettighedsgruppe i et større perspektiv. Opgaven tredje del har i denne sammenhæng været yderst brugbar, idet vi har fundet frem til, at det ikke ser ud til at GG har samme perspektiv. Fremfor at være i stand til at give et entydigt svar på hvorvidt selvtægt kan retfærdiggøres, har vi, med GG som case, produceret en viden om det problematiske og det prisværdige ved fænomenet selvtægt. Læsevejledning Hoveddelen af denne opgave er inddelt i fire afsnit og hver af de første tre afsnit udgør en måde at undersøge og forstå GG ud fra. Samtidig fremlægger vi, i disse afsnit, den argumentation for GGs handlinger, som teorierne hver især muliggør. Derfor er redegørelserne for vores teorier, flettet sammen med vores analyser af teorierne i forhold til GG og den empiri vi har om gruppen. I opgavens diskussion i afsnit 4, forholder vi os kritisk til hvordan GGs handlinger bliver retfærdiggjorte, ud fra paradokset om vold bekæmpes med vold. 11

12 AFSNIT 1 : SELVTÆGT 12

13 Gulabi Gang som selvtægtsgruppe I dette afsnit præsenteres en definition af selvtægt. Denne definition er lavet på baggrund af Travis Dumsdays argumentation for, hvordan selvtægt kan betegnes som etisk forsvarligt og vi anvender den til at udforske hvordan GG lever op til definitionen og heraf kan betegnes som en selvtægtsgruppe. Vi sætter definitionens fem komponenter overfor udtalelser fra GGs medlemmer, for at undersøge om ledene stemmer overens med gruppens funktion. Konteksten er, i forhold til Dumsdays argumentation for hvornår selvtægt er etisk forsvarligt, vigtig. Derfor vil vi inddrage de forhold GG opererer under, for at undersøge i hvor høj grad GGs kontekst berettiger selvtægt. Definition af selvtægt Vi bruger termen selvtægt ligesom den engelske term vigilantism. I Oxfords encyklopædi betegner Vigilantism handlinger, der udføres når staten, loven og /eller lovens håndhævere ikke formår at opretholde sikkerhed i samfundet (Encyclopedia 1997). Her sanktionerer, patruljerer eller straffer såkaldte vigilante grupper forbrydere, for at genoprette tryghed i samfundet. Vigilantism kan også findes i mere private sfærer og i ekstreme former, såsom hævn mod børnemisbrugere eller etniske udrensninger i Sydafrika (Zedner Vigilantism). Selvtægt betegner således en bred vifte af handlinger og vi forsøger at indfange det ud fra Dumsdays diskussion og fremlægning af kriminologen Les Johnstons definition af selvtægt (1996), idet Dumsday bruger definitionen til at undersøge, hvornår selvtægt kan være etisk forsvarligt. Dumsday diskuterer fænomenet selvtægt i artiklen On cheering Charles Bronson: The ethics of vigilantism (2009). Målet med denne diskussion er dels at finde frem til hvad selvtægt er og dels om det kan forsvares etisk, og han ender med at argumentere for, at selvtægt under visse forhold ikke bare er tilladeligt, men også kan være obligatorisk (Dumsday 2009: 49). Dumsdays præsenterer definitionen således: Vigilantism is the organized use of violence or threat of violence by an agent or agents who are not willingly accountable to the state, for the purpose of controlling (preventing and/or punishing) criminal or noncriminal but still 13

14 deviant actions; which violence or threat of violence is directed specifically against the perpetrators or alleged perpetrators of those actions, in accordance with the vigilante s own system of minimally defensible values, the motivation for which must include what the vigilante perceives to be a concern for justice or the good of the community. Ud fra denne opridsning har vi udredt seks komponenter, der alle er nødt til at være til stede, før man kan klassificere selvtægt : a) selvtægt er en organiseret form for vold eller trussel om vold, der udøves af et individ eller en gruppe b) gruppens handlinger er altid rettet mod lovovertræderen c) gruppens medlemmer mener ikke, at de skal straffes af staten for deres selvtægtshandlinger d) gruppen har et formål om at kontrollere (forebygge eller straffe) kriminalitet eller ondskabsfulde handlinger, ved at konfrontere de kriminelle eller potentielt kriminelle med vold eller trusler om vold e) selvtægtshandlingerne udføres i overensstemmelse med aktørernes egne moralske værdisæt, hvilke på en eller anden måde skal være i stand til at kunne retfærdiggøres f) selvtægtshandlinger er motiveret af en bekymring for fællesskabets ve og vel (Dumsday 2009: 58). Vi bruger denne definition til at finde frem til hvordan og hvorvidt GG lever op til de seks kriterier. Hvis GG lever op til dem, kan vi heraf betegne dem som en selvtægtsgruppe ifølge Dumsdays definition. Dette er en vigtig analyse for os, idet Dumsday bruger definitionen til at diskutere hvordan selvtægtsgrupper i denne forstand, handler etisk. Organiseret vold Første komponent a) forudsætter at selvtægtshandlinger, som det mindste, er minimalt planlagte, og derfor kan betegnes som rationelle handlinger. Hvis det er sandt, mener Dumsday at handlingerne ikke er lig hævn, selvom selvtægt og hævn godt kan gå hånd i hånd (Dumsday 2009: 50). Hævn som begreb betegnes af Dumsday som en 14

15 irrationel handling, hvilket White og Rastogi også fremfører i deres artikel All Means Necessary (2009). I artiklen bruger de samme definition af selvtægt til at vise, at GG ikke er en samling af irrationelle, voldelige kvinder (White & Rastogi 2009: 319). At selvtægtsgrupper enten truer med eller udøver vold, er udslagsgivende for, at det kan være tvivlsomt at betegne selvtægtsgruppers handlinger som etisk forsvarlige, samtidig er det vigtigt at selvtægtsgrupper truer eller udøver vold, for hvis deres adfærd ikke var truende, ville grupperne miste deres effektivitet. GG virker til at være meget organiseret, hvilket gruppens topstyring vidner om. Her har lederen Sampat Pal altid det sidste ord i deres afstraffelsesaktioner (White & Rastogi 2009: 324). Gruppens fremgangsmåde når de skal sætte ind overfor uretfærdigheder, vidner ligeledes om, at den vold som GG udøver, kan klassificeres som organiseret vold eller trusler herom. Som et GG medlem udtaler: When we hear of a rift, we hold meetings with Sampat Devi 3 and try to come up with an amicable solution. It isn t always easy, but people respect the Gulabi Gang as we are always neutral (Sen 2012: 5). At folk respekterer GG kan, for os at se, tyde på, at folk ikke ser GGs aktioner som hævnaktioner men ser dem som rationelle handlinger, netop fordi de er planlagt og drøftet på forhånd. Deraf opfattes gruppen som neutral. Dermed mener vi at GG lever op til definitionens første komponent a). Retten til handling Dumsdays tredje punkt c), hvor gruppens medlemmer ikke vil holdes ansvarlige for deres handlinger, begrundes med at selvtægtsgrupper føler, at deres handlinger er retfærdiggjorte. Det vil altså sige at man begår selvtægt så længe man udøver voldelige handlinger, som staten ikke opfordrer til, og ikke vil straffes juridisk for det (Dumsday 2009: 52-3). Når GGs egne medlemmer beskriver gruppen, finder vi i høj grad, at de ikke ser dem selv som kriminelle. For eksempel viser en udtalelse som: we are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang of justice (White and Rastogi 2009 :313), at GG ikke betegner deres voldshandlinger som kriminelle, men derimod som 3 Sampat Devi er den samme som Sampat Pal. Devi betyder kære på hindi og bruges når man omtaler dem, man holder af 15

16 håndhævelser af gruppens moralske værdisæt. Her ser vi at gruppens moral er sammenfaldende med den moderne indiske lov, der ulovliggør diskrimination på baggrund af køn og kaste 4 (White & Rastogi 2009: 317). Endvidere understreger gruppens leder Sampat Pal også, at: Unlike criminal gangs, we do not rob or kill. We just try to help women who have no one else to turn to (Khan 2011 i Sen 2012). Dette citat vidner om at Sampat Pal distancerer sin gruppe fra bander i kriminel forstand, hvorfor de, ifølge hende, handler på lovens side. At GG ser sig selv om moralens vogtere og ikke som kriminelle, hænger sammen med de uretfærdigheder, som medlemmerne møder fra repræsentanterne fra den lovudøvende stat. Anden sætning i ovenstående citat vidner om dette, i og med at GG vil træde til dér, hvor kvinder som medlemmerne selv, ikke har andre steder at søge hjælp. Et GG medlem beskriver den håbløse situation som: nobody comes to our help in these parts. The officials are corrupt and antipoor. Sometimes we have to take the law in our hands. At the same times, we prefer to shame the wrongdoers Village society in India is loaded against women. It refuses to educate them, marries them off too early, and barters them for money (White and Rastogi 2009 :318 i Biswas, 2007, para. 2). Ligesom GG ønsker at distancere sig fra kriminelle bander, understreger dette medlem også at gruppen også distancerer sig fra statsansatte, idet systemet er korrupt. Dette betyder for medlemmet, at der er god grund til at tage loven i egen hånd, og ligesom det fremgår af det foregående, mener gruppen ikke, at de bør straffes for deres handlinger. Vi mener derfor at GG følger definitionens komponent c). Moralens vogtere Årsagen til at selvtægtsgrupper ikke mener at de bør straffes for deres handlinger, komponent c), hænger sammen med definitionens femte komponent e), hvor selvtægtshandlinger udføres i overensstemmelse med aktørernes egne moralske værdisæt. På denne måde bliver selvtægt en reaktion på en trussel eller mulig trussel 4 Loven der specifikt er lavet til at modarbejde kastediskrimination blev udarbejdet i 1989 og hedder Prevention of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocities Act 16

17 af etablerede normer (Dumsday 2009: 54). På denne måde ser selvtægtsgrupper sig selv som vogterne af loven eller samfundets fællesmoral (Dumsday 2009: 55-6). Et medlem af gruppen udtaler i forhold til dette eksempelvis, at: Yes, I do go around beating men who attack village girls. You asked me why I joined the Gulabi Gang [It is so] women after me can walk through fields with long, fearless strides (Sen 2012:2). Dette citat tyder på, at dette medlem ikke bare adlyder ordrer når hun er ude og banke forbrydere, men at hun udfører sine selvtægtshandlinger i overensstemmelse med sin egen moralske overbevisning. Vi er imidlertid stadig bekymrede for, hvorvidt medlemmerne i GG altid handler på vegne af egen overbevisning. Dette følger af at gruppen er centralt styret og alle beslutningerne tages af lederen (White & Rastogi 2009: 324). Heraf kan det tænkes, at GGs handlinger nærmere er Sampats ordrer, fremfor handlinger der repræsenterer medlemmernes individuelle værdisæt. Samtidig tyder næste udtalelse på, at unge piger nogle gange melder sig ind i gruppen, uden at være klar over præcist hvad de individuelt kæmper for: [I] joined the gang because it had become a craze. Everyone was joining in drives. So I went along with the herd (Sen 2012: 4). Det er svært for os at vurdere, om GGs medlemmer udfører handlinger på vegne af gruppen, og samtidig i overensstemmelse med deres egne moralske værdisæt. Derfor er vi ikke i stand til at bekræfte, hvorvidt GGs medlemmer hver og én lever op til det femte led i definitionen af selvtægtsgrupper. Imidlertid er vi opmærksomme på, at denne komponent er umulig at bekræfte, idet vi aldrig kan være inde i hovedet på alle gruppens medlemmer. Her vil vi læne os op ad White & Rastogis brug af gruppepsykologi, hvoraf de argumenterer for, at en gruppes udnævnte fællesmoral, for GGs vedkommende, at det er retfærdigt at straffe forbrydere med vold, også bliver individerne i gruppens egen moral: when one is identifying oneself as part of a collective, the overall sense of justice in that collective is more important than one s individual perception (Clayton and Opotow, 2003 i White & Rastogi 2009: 322). På baggrund af dette vælger vi at vurdere, at GG opfylder selvtægtsdefinitionens komponent e), selvom vi er opmærksomme på, at gruppen har et demokratisk problem, hvor lederen alene definerer gruppens moralske overbevisning og bestemmer hvornår der skal skrides til handling. 17

18 Kun forbryderen må straffes Dumsday argumenterer endda for, at den moral som en selvtægtsgruppe repræsenterer, ikke behøver at være afspejlet i samfundet. Et scenarie er eksempelvis at selvtægtsgruppen lever i et fuldt ud korrupt samfund. Dog skal de værdier selvtægtsgrupper repræsenterer, som minimum, kunne godtages af et rationelt og udeforstående individ (Dumsday 2009: 56). Men er det nogen garant for at handlingen reelt prøver at opretholde et ordentligt samfund? Man kan eksempelvis argumentere for at terroristgrupper også betegner dem selv som moralens vogtere. Dumsday trækker her en linje mellem terrorister og selvtægtsgrupper, hvor selvtægtshandlingen altid er rettet mod forbryderen eller den potentielle forbryder, modsat terrorangreb hvor handlingen bevidst er rettet mod uskyldige, som middel til at opnå et større politisk formål (Dumsday 2009: 56). Denne forskel er vigtig for diskussionen af hvorvidt voldelig selvtægt kan være etisk forsvarligt i forhold til selvtægtsdefinitionens anden komponent b). Her virker det igen til, at GG lever op til definitionen af en selvtægtsgruppe. Ud af vores data fremgår det nemlig, at GGs handlinger altid er rettet mod den der har begået en forbrydelse (Sen 2012:5). Dette citat kunne tyde på, at GGs handlinger umiddelbart er reaktioner på overfald og forbrydelser, hvor handlingerne rettes mod forbryderen. Andetsteds fremgår det, at GG endvidere straffer korrupte betjente og politikere, som ikke vil anmelde sådanne overfald eller forbrydelser. Dermed straffer GG på to niveauer, hvilket tyder på, at korrupte statsansatte opfattes som lige så skyldige som andre forbrydere. Ud fra det ovenstående kan vi ligeledes konkludere, at GG ikke intentionelt straffer uskyldige for en større politisk sag og derfor ikke kan betegnes som terrorister. Dermed er det sandsynligt at GG lever op til definitionens komponent b). Ønsket om et bedre samfund Den fjerde komponent d) og den sidste komponent f) er to sider af samme sag. d) gruppen er motiveret af at ville kontrollere (forebygge eller straffe) kriminalitet eller ondskabsfulde handlinger, ved at konfrontere de kriminelle eller potentielt kriminelle med vold eller trusler om vold. Dette hænger sammen med et andet motiv, 18

19 i overensstemmelse med komponenten f), om at være bekymret for samfundets ve og vel (Dumsday 2009: 57). Dumsday argumenterer her for, at: it seems to me that the first component [d] is a necessary but not sufficient motivation for vigilantism, while the second component [f] is sufficient but not necessary. (Dumsday 2009: 57). Ønsket om at kontrollere, altså forebygge eller straffe, kriminalitet, tjener på denne måde formålet om at holde medlemmerne af selvtægtsgruppen og/eller samfundet sikkert. Ønsket om at bekæmpe kriminalitet er altså en nødvendig komponent for selvtægtsgrupper, men det bør også være motiveret af at selvtægtsgruppen bekymrer sig for samfundets ve og vel, herunder dets sikkerhed samt dets moral. Måden hvorpå GG prøver at kontrollere kriminalitet, er ved at afstraffe lovovertrædere, først med trusler om vold og, hvis dette ikke hjælper, med regulær vold. Sampat Pal beskriver gruppens fremgangsmåde som: In the case of a wifebeating, for example, should the police refuse to arbitrate, gangmembers first speak directly to the husband and demand he change his ways. If the man does not relent, gang members then invite his wife to join them in thrashing the husband (Sen 2012:5). Samtidig vidner Sampat Pals udtalelser om, at GG ønsker at beskytte kvinderne nu og her: That s why I formed the group so that the moment a women calls me to say she s in trouble, we re on the spot fast. A woman on her own would be ineffective. Men would just laugh at her. But when we re in a group, men get nervous (Dhillon, 2007:para. 4 i White and Rastogi : 319). Af ovenstående citat kan man aflæse den sidste linje But when we re in a group, men get nervous som, at gruppens voldshandlinger og truslen herom, kan have en forebyggende effekt. Til at underbygge dette, udtaler Sampat Pal endvidere, at gruppens tilstedeværelse efterhånden er så velkendt, at kvinderne ikke længere behøver at udøve vold (Sen 2012: 7). Selvom vi ikke har fundet udtalelser, der direkte omhandler hvorvidt gruppen forebygger kriminalitet, vurderer vi, på baggrund af det ovenstående, at GGs motivation for handling, stemmer overens med komponenten d) for definitionen af selvtægt. Endvidere udtaler Sampat Pal, at: Our missions have a 100 percent success rate. We have never failed in bringing justice when it comes to domestic problems (Sen 2012:5). På denne måde sætter hun lighedstegn mellem deres bekæmpelse af kriminalitet og det at bringe justitsen tilbage i et ellers korrupt samfund. 19

20 Genoprettelsen af det retfærdige samfund virker generelt til at være en fremtonende prioritet. Ud af dette udleder vi at gruppens kerneværdi er, at deres handlinger kan bringe retfærdighed i et ellers uretfærdigt samfund. Denne prioritet peger på, at Sampat Pal mener at handle på vegne af samfundets ve og vel. Til dette fortæller hun eksempelvis, at: I wanted to lift them out of the black hole they d been pushed into (Prasad, 2008:5 I White and Rastogi: 319). Sampat Pals bekymring om kvindernes uretfærdige situation, er altså også motivationen for, at der må skrides til handling. Som følge af dette vurderer vi at GG lever op til både selvtægtsdefinitionens komponent d) og f). Samlet set vurderer vi ud fra vores data, at GG kan betegnes som en selvtægtsgruppe i forhold til vores valgte definitionen for selvtægtsgrupper. Næste skridt er derfor, ligesom at Dumsday gør det, at undersøge om GGs kontekst retfærdiggør deres voldelige selvtægt. Etisk selvtægt Selvom GG passer på definitionen, står spørgsmålet om hvorvidt det betegner dem som en etisk selvtægtsgruppe stadig uvist hen. Vi fortsætter derfor med at undersøge hvornår selvtægt, ud fra Dumsdays argumentation, kan siges at være etisk forsvarligt. Dumsday ridser fire forskellige scenarier op, om forholdet mellem statens love og de folk, der lever under dem, hvor udøvelsen af selvtægt på forskellig vis kan forsvares etisk. Han undersøger selvtægt i alle tænkte scenarier: 1. når der er indført gode love, men staten ikke håndhæver dem 2. når staten ikke har indført gode love 3. når staten har indført onde love 4. når der er indført gode love og staten håndhæver dem (Dumsday 2009: 58). Vi beskæftiger os med det første scenarie, da vi betegner kvindernes situation, som én hvor de indiske love er retfærdige men ikke håndhæves. Dette begrunder vi med at de indiske love har kriminaliseret al form for diskrimination på baggrund af køn og kaste, men ikke er i stand til at overholde disse love i praksis (White & Rastogi 2009: 20

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning 1 Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar af Chris Poole Indledning "Velma the swift; Velma the elusive; Velma who had never mastered the kicks, punches and defense blocks, but

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber Historisk analyse Når der foretages en historisk analyse, er det nødvendigt, at der anvendes kildeanalyse, og her er det oplagt at udvælge nogle få kilder, som der arbejdes i dybden med. Analysen skal

Læs mere

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Alt for mange mål eller mangel på mål Detail styring og kontrol Konstant skiftende fokus Diffuse tiltag eller ingen strategisk højde Mangel på opbakning

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere