Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger"

Transkript

1 Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/ Pengeinstitut Du kan nedenfor anmode om, at få overført op til 3 pensionsordninger. Overførslen kan ske fra samme selskab eller op til 3 forskellige selskaber. Navn på afgivende selskab Forsikringsnr./reg.- og kontonr./depotnr. i selskab Pensionsopsparing der overføres 1 Afgivende selskab/ Pengeinstitut Jeg ønsker at overføre hele min pensionsopsparing. Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing Jeg overfører min pensionsopsparing helt eller delvis fra: Klassisk opsparing (traditionel) Unit link produkter (markedsrente) Pensionsordning der overføres er oprettet den: (DD/MM/ÅÅÅÅ) Evt. værdipapir i depot bedes solgt. Navn på afgivende selskab Forsikringsnr./reg.- og kontonr./depotnr. i selskab kr. Pensionsopsparing der overføres 2 Afgivende selskab/ Pengeinstitut Jeg ønsker at overføre hele min pensionsopsparing. Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing Jeg overfører min pensionsopsparing helt eller delvis fra: Klassisk opsparing (traditionel) Unit link produkter (markedsrente) Pensionsordning der overføres er oprettet den: (DD/MM/ÅÅÅÅ) Evt. værdipapir i depot bedes solgt. Navn på afgivende selskab Forsikringsnr./reg.- og kontonr./depotnr. i selskab kr. Pensionsopsparing der overføres 3 Jeg ønsker at overføre hele min pensionsopsparing. Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing Jeg overfører min pensionsopsparing helt eller delvis fra: Klassisk opsparing (traditionel) Unit link produkter (markedsrente) Pensionsordning der overføres er oprettet den: (DD/MM/ÅÅÅÅ) Evt. værdipapir i depot bedes solgt. kr. Side 1 af 6 Version

2 Genanbringelse af de overførte beløb Jeg ønsker, at overføre min pensionsopsparing til: Topdanmark link pension eller Profilpension (markedsrente) Klassisk opsparing (traditionel) Hvis du ikke har angivet, hvor den overførte værdi skal placeres, vil beløbet blive fordelt efter samme forhold, som er anført på begæringen. Overfører du en ordning, der er oprettet før den 1. maj se afsnittet valg af udbetalingsalder. Genanbringelse af det overførte beløb Jeg ønsker de overførte beløb genanbragt i en pensionsordning hos Topdanmark med forsikringsnummer Valg af udbetalingsalder B - se afsnittet valg af udbetalingsalder Og bedes derfor overført uden indeholdelse af afgift til staten, jf. 41 i lov om beskatning af pensionsordninger mv. (PBL). Overførsel af værdi fra ordninger oprettet før 1. maj 2007 ved samtidig oprettelse af ny ordning Opretter jeg en ny ordning og samtidig med oprettelsen anmoder om, at få overført værdien fra ordninger, der alle er oprettet før 1. maj 2007, bevarer jeg mine skattemæssige rettigheder med hensyn til aldersgrænsen for udbetaling. Overførsel af værdi fra ordninger oprettet før den 1. maj 2007 til eksisterende ordning oprettet efter den 1. maj 2007 eller omvendt Overfører jeg værdien fra en eller flere ordninger, jeg har oprettet før den 1. maj 2007, til en eksisterende ordning i Topdanmark, der er oprettet efter den 1. maj 2007 eller omvendt, kan jeg overgå til de nye regler for aldersgrænser for tidligste udbetaling efter reglerne i Pensionsbeskatningsloven efter 1. maj Bemærk, at en overførsel af en eller flere ordninger med nye regler for aldersgrænser for tidligste udbetaling, altid vil medføre at den fortsættende ordning bliver omfattet af de nye regler. I tilfælde af kursværn I tilfælde af kursværn i afgivende selskab Inden du underskriver anmodningen om overførsel, bør du kontakte afgivende selskab(er) for at få oplyst, om der er fastsat et kursværn, som kan betyde, at din pensionsordning reduceres med en vis procentdel i forbindelse med overførslen. Sæt kryds her: Jeg ønsker at overføre alle mine nuværende pensionsordninger nu, uanset om afgivende selskab har fastsat kursværn til mere end nul. Såfremt en eller flere af mine nuværende pensionsordninger er omfattet af kursværn, skal disse først overføres når afgivende selskab har fastsat kursværn til nul. Vi gør opmærksom på, at sætter du kryds her, bortfalder retten til at bevare de gamle skattemæssige rettigheder for aldersgrænsen ved udbetaling. Se afsnittet valg af udbetalingsalder. Arbejdsgiverordning e-boks Bliver en af pensionsordningerne overført som led i leverandørskifte for en virksomhed, sæt kryds og angiv forsikringsnr./reg.- og kontonr./depotnr. Overførelsen er et led i leverandørskifte for en virksomhed. Forsikringsnr./reg.- og kontonr./depotnr.: Jeg tilmelder mig e-boks, så Topdanmark har mulighed for, at sende relevante dokumenter via e-boks, med mindre andet er anført nedenfor: Nej tak, jeg ønsker ikke tilmelding til e-boks. Læs vejledningen Inden du overfører din(e) pensionsordning(er) bør du læse vedledningen Værd at vide før du overfører din pensionsordning til Topdanmark Liv, som er vedlagt denne anmodning om overførsel. Side 2 af 6 Version

3 Samtykke Jeg giver tilladelse til, at oplysninger om mine pensionsordninger i andre selskaber må videregives til de pensionsselskaber der er anført i denne begæring. Jeg giver tilladelse til, at oplysninger om hvem jeg er, mine forsikringer og aftaler, mine betalinger, mine skader og mit helbred må udveksles indenfor Topdanmark-koncernen. Oplysningerne må udveksles til brug for relevant administration og rådgivning. Topdanmark-koncernen består blandt andet af Topdanmark Forsikring A/S, Danske Forsikring A/S og Topdanmark Livsforsikring A/S. Markedsføring ja tak Må vi kontakte dig, sæt kryds her Jeg giver Topdanmark-koncernen tilladelse til at kontakte mig pr. telefon, , SMS eller MMS med oplysninger om nye forsikringsprodukter eller skadeforebyggende tiltag på baggrund af oplysninger registreret hos Topdanmark-koncernen. Topdanmark-koncernen består blandt andet af Topdanmark Livsforsikring A/S, Topdanmark Forsikring A/S og Danske Forsikring A/S. Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde samtykket ved at kontakte os. Som kunde har du naturligvis også mulighed for at se og eventuelt berigtige de personoplysninger vi har gemt. Det vil typisk være oplysninger som navn, Cpr-/CVR-nummer, adresse og dine forsikringer Provision Underskrift Oplysningerne kan blive videregivet til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivning kræver det. Topdanmarks medarbejdere kan få provision eller bonus, når de sælger pensionsordninger. Dato Forsikredes underskrift Information om investering i Unit link produkter Udbetaling fra Unit link produkter (markedsrente) afhænger af udviklingen i de investeringsfonde, din forsikring er linket til. Dette gælder såvel nuværende opsparet depot, fremtidige indbetalinger herunder overførte forsikringsværdier fra andre pensionsordninger. Topdanmark Livsforsikring er ikke ansvarlig for udviklingen i forsikringens opsparing. Profil-/Topdanmark link pension er forsikringer uden garanti for dækninger eller afkast. Ved negative afkast kan udbetalingen blive nedsat eller helt bortfalde. Information om indbetaling Modtager Topdanmark din/din arbejdsgivers pensionsindbetaling, inden vi har modtaget begæringen/investeringsaftalen, vil pensionsbidraget blive indbetalt til Profilpension, mellem risiko. Modtager Topdanmark begæringen, men uden angivelse af hvilke investeringer, forsikrede ønsker, placeres pensionsindbetalingerne for Topdanmark link pension i en Dansk Pengemarkedsfond. Når Topdanmark modtager besked om, hvilke investeringer du ønsker, placerer vi pengene ud fra dette. Et ændret investeringsvalg træder tidligst i kraft fra det tidspunkt, Topdanmark har modtaget besked, se i øvrigt investeringsbetingelserne. Et investeringsvalg kan ikke ændres med tilbagevirkende kraft. Begæringen skal sendes til Topdanmark Livsforsikring A/S, som sørger for videre ekspedition. Tegners erklæring Jeg bekræfter, at: jeg har udleveret vejledningen 'Værd at vide før du overfører din pensionsordning' til forsikrede. jeg ved overførsel af traditionel pensionsordning (klassisk) til ny traditionel pensionsordning i Topdanmark har orienteret forsikrede om, at pensionsordningen oprettes på den grundlagsrente som Topdanmark anvender på tidspunktet for overførelsen. Betaling af overførselsomkostninger: Overførselsomkostninger kan betales af Topdanmark, hvis pensionsaftalen omfatter mere end 10 ansatte, er oprettet som en Topkundeaftale eller der sammenlagt overføres mere end kr. i depoter. Topdanmark betaler overførselsomkostninger på op til kr. (2015) for følgende pensionsordninger (sæt kryds): Pensionsordning nr. 1 Pensionsordning nr. 2 Pensionsordning nr. 3 Dato Tegnernr. Dato Tegnernr. Underskrift Underskrift Side 3 af 6 Version

4 Udleveres til den forsikrede Værd at vide før du overfører din pensionsordning til Topdanmark Liv Denne information har til formål at hjælpe dig med at få overblik over en række af de forhold, du bør have med i dine overvejelser, inden du vælger at flytte din nuværende pensionsordning til Topdanmark. Der kan være flere grunde til at overveje at flytte sin pensionsordning til Topdanmark. Måske ønsker du selv en anden type pensionsordning end den, du har lige nu eller du har måske skiftet job med dertil hørende ny pensionsordning og ønsker derfor at samle din pensionsordning hos Topdanmark? Det kan også være, at du har spørgsmål fordi du skal oprette en ny pensionsordning eller, at din arbejdsplads er blevet solgt eller fusioneret. Du skal tage stilling til flere ting Står du fx over for at skulle tiltræde et nyt job med dertil hørende ny pensionsordning, skal du tage stilling til: Om du stadig skal indbetale til din nuværende pensionsudbyder? Om din pensionsordning skal blive hos din nuværende pensionsudbyder? Om du skal vælge at flytte din pensionsordning til Topdanmark? Topdanmarks rådgiver er klar til i dialog med dig at finde den bedste løsning til dig: Hvilke dækningsbehov har du, og hvilke dækning lægger du særlig vægt på at fortsætte med? Hvad sker der, hvis du ikke flytter din nuværende pensionsordning til Topdanmark? Er der dækninger, der bortfalder ved overførslen? Er dit helbred blevet dårligere, siden du oprettede din nuværende pensionsordning? Hvad betyder det, når du skal oprette en ny? Kan din nuværende pensionsordning i det hele taget flyttes? Hvad koster flytningen? Du betaler ofte omkostninger, når du flytter en pensionsordning. Hvad bortfalder, hvis du flytter din pensionsordning? Hvis du vælger at flytte pensionsordningen til Topdanmark, bortfalder din nuværende dækning, grundlagsrente, unisexgrundlag m.m. En flytning kræver ofte at du skal afgive nye helbredsoplysninger, se afsnittet Nye helbredsoplysninger på sidste side. Du skal være opmærksom på, om du har eller får et unisexgrundlag, og om grundlagsrenten ændres, før du flytter din pensionsopsparing. Du bør være særligt opmærksom på: Begunstigelser Dækninger der bortfalder At du kan være omfattet af et omvalgstilbud i dit nuværende selskab, hvis din opsparing er garanteret. Du bør undersøge mulighederne for at få udbetalt omvalgsbonus inden du flytter din opsparing. Begunstigelser En begunstiget er typisk en person, der som følge af en begunstigelsesbestemmelse opnår retten til pensionsordningen ved din død. Nærmeste pårørende er standardbegunstigelse De fleste pensionsordninger har begrebet "nærmeste pårørende" indsat som standardbegunstigelse. Følgende anses som nærmeste pårørende i den nævnte prioriterede rækkefølge: ægtefælle, samlever(*), børn, arvinger. Har din nye pensionsordning denne standardbegunstigelse, og er du tilfreds med denne, behøver du ikke at foretage dig noget. (*) Du kan her læse de betingelser, der skal være opfyldt, for at en samlever bliver betragtet som nærmeste pårørende: I skal have boet sammen i et ægteskabslignende forhold i mere end 2 år op til dødsfaldet Eller I mindre end 2 år men har/har haft/venter barn sammen. Navngivet begunstiget bortfalder ved flytning. Har du andre ønsker end "nærmeste pårørende", fx en navngivet begunstiget. skal du gøre os særligt opmærksom på det, når du flytter din pensionsordning til Topdanmark. Det skyldes nemlig, at en begunstigelse bortfalder i forbindelse med en flytning. Har du indsat en uigenkaldeligt begunstiget? Du kan ikke flytte din pensionsordning, hvis du har indsat en uigenkaldeligt begunstiget, medmindre den uigenkaldeligt begunstigede giver sit samtykke. Ønsker du yderligere oplysninger, eller har du spørgsmål om begunstigelser, er du velkommen til at kontakte os. Topdanmark kan tilbyde de samme begunstigelser som andre selskaber. Risikodækninger bortfalder Hvis der er knyttet invaliditets-, dødsfaldsdækning eller andre risikoprodukter, herunder Forsikring ved visse kritiske sygdomme, gruppelivsforsikringer mv. til pensionsordningen, bortfalder disse dækninger inkl. begunstigelser på evt. dødsfaldsdækning i forbindelse med en flytning af pensionsordningen. Du skal derfor være opmærksom på, om du har, samt får, de risikodækninger, du har brug for, hvis du vælger at flytte pensionsordningen til Topdanmark. Som regel kan du få tilsvarende dækninger hos os. Topdanmarks rådgiver er selvfølgelig behjælpelig med at rådgive dig om vores produkter. Hvilke dækninger og ydelser ønsker du? Der findes utallige forsikringsformer og kombinationsmuligheder inden for livs- og pensionsforsikring. Hver form og kombination kan sættes sammen efter de behov og ønsker, du har. Det betyder samtidig, at de valg, du træffer, kan få betydning for, hvor meget du kan få udbetalt. Det kan være forskelligt fra den ene ordning til den anden, hvad og hvornår udbetaling sker, fx hvis din erhvervsevne bliver nedsat. Der kan også være stor forskel på, hvor meget din familie får udbetalt i tilfælde af din død. Det er derfor vigtigt, at du inden overførslen af din pensionsordning undersøger, hvilke behov du har, og hvordan din nuværende pensionsordning og din nye pensionsordning i Topdanmark hver især lever op til disse behov. Forskellige behov Når du skal tage stilling til, om du vil bevare din nuværende pensionsordning som samme type, eller om du vil vælge Side 4 af 6 Version

5 andre udbetalingsformer og dækninger, skal du derfor altid overveje din og din families økonomiske behov og ønsker i tilfælde af, at du dør, får nedsat erhvervsevnen eller pensioneres. Er der eksempelvis behov for en stor ydelse til at betale en restgæld i huset, når du går på pension eller dør, så kan det være en god løsning at bevare eller vælge en kapital forsikring (sumforsikring) eller en rateforsikring, der kan konverteres til en engangsudbetaling ved død. Er der behov for at sikre dine børns uddannelse eller etablering, hvis du dør, så kan løsningen være en renteforsikring med løbende udbetaling. Er du alene om at forsørge din ægtefælle og børn, kan det være vigtigt med en høj dækning, hvis din erhvervsevne bliver nedsat. Du skal samtidig være opmærksom på, at du ved udbetaling af en kapitalpension skal betale en afgift til staten på 37,3 % af forsikringens værdi i 2015 og 40 % i afgift til staten af forsikringens værdi fra Af løbende udbetalinger skal betale indkomstskat. Har du tegnet en Aldersforsikring, er udbetalingen skattefri når du har nået pensionsudbetalingsalderen. Spørg derfor Topdanmarks rådgiver om det konkrete produkts skatteregler. Tænk de økonomiske konsekvenser igennem Overførslen af din pensionsordning kan få nogle økonomiske konsekvenser. De følgende afsnit giver dig et indblik i, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse. Traditionelle pensionsordninger Pensionsudbydere giver ofte garanti for størrelsen af dækningerne, når du opretter en pensionsordning. Ved forsikringsbegivenhedens indtræden, fx pensionering, afhænger mindsteudbetalingernes størrelse af den grundlagsrente, som pensionsudbyderen anvender på det tidspunkt, hvor du oprettede din pensionsordning. Grundlagsrenten må ikke overstige de grænser, som Finanstilsynet fastlægger. Indtil 30. juni 1994 var grænsen på 5 %. Den udgjorde herefter 3 % indtil den 30. juni 1999, 2 % indtil 1. januar 2011 og er nu på 1 %. Hvis du flytter din pensionsordning til Topdanmark, sker oprettelsen med højst 1 % i grundlagsrente. Du bør derfor særligt være opmærksom på, om din nuværende pensionsordning har en bedre garanteret mindstedækning end den pensionsordning, du påtænker at skifte til. Hvis du flytter din pensionsopsparing til en pensionsordning med en lavere grundlagsrente, kan dette medføre lavere dækninger ved invaliditet, død og alderspensionering. Et eventuelt fald ved alderspensionering afhænger af, hvor meget du rent faktisk får i rente (depotrente), og af hvor lang tid din pensionsopsparing når at blive forrentet, før den udbetales. Depotrenten er den rente, som anvendes til at forrente forsikringens indestående. Du vil som kunde løbende blive orienteret om størrelsen af depotrenten. At skifte til en lavere grundlagsrente, er dermed ikke ensbetydende med, at du vil få mindre udbetalt, da forsikringer på lavere grundlagsrente typisk vil få udbetalt mere ud over den lovede garanterede ydelse, end ordninger oprettet på en højere grundlagsrente. Du kan altid bede Topdanmark om at udarbejde et tilbud, der vil vise størrelsen på de dækninger, du ønsker, kontra den ønskede indbetalingsstørrelse. Unit link produkter Unit link produkter er ofte uden garanti for dækninger eller renter. Der er således normalt ingen sikkerhed for, at du opnår et positivt afkast af dine pensionsmidler. Indgår det i dine overvejelser at flytte pensionsordningen til og fra Unit link produkter, bør du undersøge, hvilke garantier du får. Der kan fx være tale om, at pensionsudbyderen garanterer, at en værdi af depotet ikke kan forringes trods et senere uheldigt investeringsforløb. En sådan garanti vil dog normalt ikke gælde ved ophævelse af forsikringen. Omkostninger, gebyrer m.v. Hvis du ophæver din pensionsopsparing inden du har nået pensionsudbetalingsalderen, skal du betale 60 % i afgift til staten af forsikringens værdi, med mindre du har en kapitalpension. Afgift til staten på kapitalpensioner er 49,84 % af forsikringens værdi i 2015 og 52 % af forsikringens værdi fra Derudover kan pensionsudbyderen fratrække et ekspeditionsgebyr samt eventuelt kursværn ved udbetaling. Ophæves en Aldersforsikring inden pensionsudbetalingsalderen, skal du betale en afgift til staten på 20 % af forsikringens værdi. Derimod kan du flytte din pensionsordning uden at betale afgift til staten. Men der er omkostninger forbundet med at flytte en pensionsordning. Disse omkostninger vil som hovedregel blive regnet som et procentfradrag af de overførte midler samt et ekspeditionsgebyr. Måden at beregne omkostningerne på og størrelsen af omkostningerne varierer pensionsudbyderne imellem. Du bør derfor kontakte din gamle pensionsudbyder for at høre hvilke omkostninger, der kommer på tale. Din Topdanmark-rådgiver kan altid fortælle dig, hvilke omkostninger Topdanmark tager ved en overførsel. Særlige brancheaftaler om overførsler Pensionsforsikringsselskaberne har indgået to brancheaftaler, der resulterer i omkostningsfrie overførsler. Det selskab du flytter fra, kan dog opkræve et ekspeditionsgebyr. Begge aftaler gælder kun for ordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold. Den ene omfatter situationen, hvor du skifter job, og den anden omfatter situationen, hvor den virksomhed, du er ansat i, fusionerer eller fissionerer. Din rådgiver fra Topdanmark kan fortælle dig, om du kan blive omfattet af en af disse aftaler i forbindelse med en overførsel. Overførselsperioden Overførselsperioden er den periode, der går, fra du sender begæringen ind til os, til vi modtager pengene. Overførselsperiodens længde varierer afhængig af, hvilke oplysninger, vi skal indhente, og om du skal afgive nye helbredsoplysninger. Er din nuværende pensionsordning oprettet i et markedsrentemiljø (Unit link produkter), skal du være opmærksom på, at du selv hæfter for et eventuelt kurstab, du måtte have i overførselsperioden. Derfor kan det være en god Side 5 af 6

6 idé, at du stadig i denne periode holder godt øje med din investeringssammensætning. Overfører du til en ordning i et markedsrentemiljø i Topdanmark, skal du også vide, at du selv hæfter for eventuel manglende kursgevinst i overførselsperioden. Nye helbredsoplysninger? Hvis du overvejer at flytte din pensionsordning, skal du være opmærksom på, at en forværring i dit helbred, siden du oprettede din nuværende forsikring, kan have negative konsekvenser for dine muligheder for at få de samme eller bedre dækninger hos Topdanmark. Vi vil dog altid afvente en overførsel/opsigelse i dit gamle selskab indtil, vi har foretaget den helbredsmæssige vurdering. Såfremt vi har behov for yderligere helbredsoplysninger eller ikke kan acceptere forsikringen på samme vilkår, som du har ønsket, vil du altid blive kontaktet af Topdanmark. Du skal ikke ophæve din nuværende pensionsordning, før dit helbred er blevet vurderet i din eventuelle nye pensionsordning. Når du opretter en pensionsordning enten privat eller via din arbejdsgiver, skal du normalt afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Topdanmark skal nemlig vide, om dit helbred er i orden. Det vil sige, at du giver oplysninger om dit helbred i en helbredserklæring. I nogle tilfælde afgiver din læge også oplysninger i en helbredsattest. Årsagen hertil er - meget kort fortalt at Topdanmark skal kunne beregne den sandsynlige udgift for at indgå en aftale om en pensionsordning med dig. Du vil som regel blive bedt om nye helbredsoplysninger, når du flytter en pensionsordning. Dette kan dog afhænge af, hvilket produkt du ønsker at etablere i Topdanmark. Side 6 af 6

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Personoplysninger CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Selvstændig erhvervsdrivende Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af forsikringsnr.

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By

Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer Selvstændig erhvervsdrivende E-mail Forsikringsnummer mv. Person-oplysninger

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Forsikringen pristalsreguleres, medmindre andet er angivet nedenfor.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Forsikringen pristalsreguleres, medmindre andet er angivet nedenfor. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse, forsikringsnr. B Ændring

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse

Læs mere

Sikrer familien ved sygdom og død

Sikrer familien ved sygdom og død Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme 7864-19 03.18 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Sikrer familien ved sygdom og død Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads

Læs mere

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom 7863-21 03.18 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom Dette er et

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Livsforsikring Forsikringsnummer Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev

Livsforsikring Forsikringsnummer Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Livsforsikring Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Nyoprettelse Ændring af forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584-9 april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Indehaverpension Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed kan du købe Indehaverpension

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Moduler. Dækning

Moduler. Dækning FællesGruppeliv 2019 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring, da det

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nytegning Personoplysninger Ændring Evt. kundenummer: Forsikredes fulde navn: Adresse: Postnr./by:

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme LIV Privatpension CVR-nr Værdifuld hjælp i en svær tid

Forsikring ved visse kritiske sygdomme LIV Privatpension CVR-nr Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme 7869-18 03.18 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen.

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr.

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr. Forsikrings-/ Tegnernr. Nyoprettelse, forsikringsnr. B Ændring af forsikringsnr. B Tegner 1 Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Topkunde, Toppension og Topfirma

Topkunde, Toppension og Topfirma Topkunde, Toppension og Topfirma 2016 1 1 En pensionsordning hos Topdanmark giver tryghed og sikkerhed for virksomhedens medarbejdere hele livet igennem. Vi tilbyder hurtig hjælp, hvis uheldet er ude,

Læs mere

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009 Informationsbrev Ca. 80.000 lærere modtager i uge 41 et brev. Indholdet i brevet varierer, men er overordnet målrettet til to forskellige situationer pensionen stiger eller pensionen falder. Blandt de

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til CS Fortsættelse af livsforsikring aftale 85012 i perioden 01.01.2019 til 31.12.2029 (dog max. til det 70. år) CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk - www.cs.dk

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr.

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr. Forsikrings-/ Tegnernr. Nyoprettelse, forsikringsnr. B Ændring af forsikringsnr. B Tegner 1 Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Indehaverpension, Privatpension og almindelig privat ordning

Indehaverpension, Privatpension og almindelig privat ordning Indehaverpension, Privatpension og almindelig privat ordning 2016 1 1 En pensionsordning hos Topdanmark giver tryghed og sikkerhed for virksomhedens medarbejdere hele livet igennem. Vi tilbyder hurtig

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start Til virksomheder betjent af en pensionsmægler Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Aktivér din pension. og kom godt fra start

Aktivér din pension. og kom godt fra start Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så let er det at aktivere pensionen 12 Sådan ser

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere