Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger"

Transkript

1 Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/ Pengeinstitut Du kan nedenfor anmode om, at få overført op til 3 pensionsordninger. Overførslen kan ske fra samme selskab eller op til 3 forskellige selskaber. Navn på afgivende selskab Forsikringsnr./reg.- og kontonr./depotnr. i selskab Pensionsopsparing der overføres 1 Afgivende selskab/ Pengeinstitut Jeg ønsker at overføre hele min pensionsopsparing. Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing Jeg overfører min pensionsopsparing helt eller delvis fra: Klassisk opsparing (traditionel) Unit link produkter (markedsrente) Pensionsordning der overføres er oprettet den: (DD/MM/ÅÅÅÅ) Evt. værdipapir i depot bedes solgt. Navn på afgivende selskab Forsikringsnr./reg.- og kontonr./depotnr. i selskab kr. Pensionsopsparing der overføres 2 Afgivende selskab/ Pengeinstitut Jeg ønsker at overføre hele min pensionsopsparing. Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing Jeg overfører min pensionsopsparing helt eller delvis fra: Klassisk opsparing (traditionel) Unit link produkter (markedsrente) Pensionsordning der overføres er oprettet den: (DD/MM/ÅÅÅÅ) Evt. værdipapir i depot bedes solgt. Navn på afgivende selskab Forsikringsnr./reg.- og kontonr./depotnr. i selskab kr. Pensionsopsparing der overføres 3 Jeg ønsker at overføre hele min pensionsopsparing. Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing Jeg overfører min pensionsopsparing helt eller delvis fra: Klassisk opsparing (traditionel) Unit link produkter (markedsrente) Pensionsordning der overføres er oprettet den: (DD/MM/ÅÅÅÅ) Evt. værdipapir i depot bedes solgt. kr. Side 1 af 6 Version

2 Genanbringelse af de overførte beløb Jeg ønsker, at overføre min pensionsopsparing til: Topdanmark link pension eller Profilpension (markedsrente) Klassisk opsparing (traditionel) Hvis du ikke har angivet, hvor den overførte værdi skal placeres, vil beløbet blive fordelt efter samme forhold, som er anført på begæringen. Overfører du en ordning, der er oprettet før den 1. maj se afsnittet valg af udbetalingsalder. Genanbringelse af det overførte beløb Jeg ønsker de overførte beløb genanbragt i en pensionsordning hos Topdanmark med forsikringsnummer Valg af udbetalingsalder B - se afsnittet valg af udbetalingsalder Og bedes derfor overført uden indeholdelse af afgift til staten, jf. 41 i lov om beskatning af pensionsordninger mv. (PBL). Overførsel af værdi fra ordninger oprettet før 1. maj 2007 ved samtidig oprettelse af ny ordning Opretter jeg en ny ordning og samtidig med oprettelsen anmoder om, at få overført værdien fra ordninger, der alle er oprettet før 1. maj 2007, bevarer jeg mine skattemæssige rettigheder med hensyn til aldersgrænsen for udbetaling. Overførsel af værdi fra ordninger oprettet før den 1. maj 2007 til eksisterende ordning oprettet efter den 1. maj 2007 eller omvendt Overfører jeg værdien fra en eller flere ordninger, jeg har oprettet før den 1. maj 2007, til en eksisterende ordning i Topdanmark, der er oprettet efter den 1. maj 2007 eller omvendt, kan jeg overgå til de nye regler for aldersgrænser for tidligste udbetaling efter reglerne i Pensionsbeskatningsloven efter 1. maj Bemærk, at en overførsel af en eller flere ordninger med nye regler for aldersgrænser for tidligste udbetaling, altid vil medføre at den fortsættende ordning bliver omfattet af de nye regler. I tilfælde af kursværn I tilfælde af kursværn i afgivende selskab Inden du underskriver anmodningen om overførsel, bør du kontakte afgivende selskab(er) for at få oplyst, om der er fastsat et kursværn, som kan betyde, at din pensionsordning reduceres med en vis procentdel i forbindelse med overførslen. Sæt kryds her: Jeg ønsker at overføre alle mine nuværende pensionsordninger nu, uanset om afgivende selskab har fastsat kursværn til mere end nul. Såfremt en eller flere af mine nuværende pensionsordninger er omfattet af kursværn, skal disse først overføres når afgivende selskab har fastsat kursværn til nul. Vi gør opmærksom på, at sætter du kryds her, bortfalder retten til at bevare de gamle skattemæssige rettigheder for aldersgrænsen ved udbetaling. Se afsnittet valg af udbetalingsalder. Arbejdsgiverordning e-boks Bliver en af pensionsordningerne overført som led i leverandørskifte for en virksomhed, sæt kryds og angiv forsikringsnr./reg.- og kontonr./depotnr. Overførelsen er et led i leverandørskifte for en virksomhed. Forsikringsnr./reg.- og kontonr./depotnr.: Jeg tilmelder mig e-boks, så Topdanmark har mulighed for, at sende relevante dokumenter via e-boks, med mindre andet er anført nedenfor: Nej tak, jeg ønsker ikke tilmelding til e-boks. Læs vejledningen Inden du overfører din(e) pensionsordning(er) bør du læse vedledningen Værd at vide før du overfører din pensionsordning til Topdanmark Liv, som er vedlagt denne anmodning om overførsel. Side 2 af 6 Version

3 Samtykke Jeg giver tilladelse til, at oplysninger om mine pensionsordninger i andre selskaber må videregives til de pensionsselskaber der er anført i denne begæring. Jeg giver tilladelse til, at oplysninger om hvem jeg er, mine forsikringer og aftaler, mine betalinger, mine skader og mit helbred må udveksles indenfor Topdanmark-koncernen. Oplysningerne må udveksles til brug for relevant administration og rådgivning. Topdanmark-koncernen består blandt andet af Topdanmark Forsikring A/S, Danske Forsikring A/S og Topdanmark Livsforsikring A/S. Markedsføring ja tak Må vi kontakte dig, sæt kryds her Jeg giver Topdanmark-koncernen tilladelse til at kontakte mig pr. telefon, , SMS eller MMS med oplysninger om nye forsikringsprodukter eller skadeforebyggende tiltag på baggrund af oplysninger registreret hos Topdanmark-koncernen. Topdanmark-koncernen består blandt andet af Topdanmark Livsforsikring A/S, Topdanmark Forsikring A/S og Danske Forsikring A/S. Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde samtykket ved at kontakte os. Som kunde har du naturligvis også mulighed for at se og eventuelt berigtige de personoplysninger vi har gemt. Det vil typisk være oplysninger som navn, Cpr-/CVR-nummer, adresse og dine forsikringer Provision Underskrift Oplysningerne kan blive videregivet til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivning kræver det. Topdanmarks medarbejdere kan få provision eller bonus, når de sælger pensionsordninger. Dato Forsikredes underskrift Information om investering i Unit link produkter Udbetaling fra Unit link produkter (markedsrente) afhænger af udviklingen i de investeringsfonde, din forsikring er linket til. Dette gælder såvel nuværende opsparet depot, fremtidige indbetalinger herunder overførte forsikringsværdier fra andre pensionsordninger. Topdanmark Livsforsikring er ikke ansvarlig for udviklingen i forsikringens opsparing. Profil-/Topdanmark link pension er forsikringer uden garanti for dækninger eller afkast. Ved negative afkast kan udbetalingen blive nedsat eller helt bortfalde. Information om indbetaling Modtager Topdanmark din/din arbejdsgivers pensionsindbetaling, inden vi har modtaget begæringen/investeringsaftalen, vil pensionsbidraget blive indbetalt til Profilpension, mellem risiko. Modtager Topdanmark begæringen, men uden angivelse af hvilke investeringer, forsikrede ønsker, placeres pensionsindbetalingerne for Topdanmark link pension i en Dansk Pengemarkedsfond. Når Topdanmark modtager besked om, hvilke investeringer du ønsker, placerer vi pengene ud fra dette. Et ændret investeringsvalg træder tidligst i kraft fra det tidspunkt, Topdanmark har modtaget besked, se i øvrigt investeringsbetingelserne. Et investeringsvalg kan ikke ændres med tilbagevirkende kraft. Begæringen skal sendes til Topdanmark Livsforsikring A/S, som sørger for videre ekspedition. Tegners erklæring Jeg bekræfter, at: jeg har udleveret vejledningen 'Værd at vide før du overfører din pensionsordning' til forsikrede. jeg ved overførsel af traditionel pensionsordning (klassisk) til ny traditionel pensionsordning i Topdanmark har orienteret forsikrede om, at pensionsordningen oprettes på den grundlagsrente som Topdanmark anvender på tidspunktet for overførelsen. Betaling af overførselsomkostninger: Overførselsomkostninger kan betales af Topdanmark, hvis pensionsaftalen omfatter mere end 10 ansatte, er oprettet som en Topkundeaftale eller der sammenlagt overføres mere end kr. i depoter. Topdanmark betaler overførselsomkostninger på op til kr. (2015) for følgende pensionsordninger (sæt kryds): Pensionsordning nr. 1 Pensionsordning nr. 2 Pensionsordning nr. 3 Dato Tegnernr. Dato Tegnernr. Underskrift Underskrift Side 3 af 6 Version

4 Udleveres til den forsikrede Værd at vide før du overfører din pensionsordning til Topdanmark Liv Denne information har til formål at hjælpe dig med at få overblik over en række af de forhold, du bør have med i dine overvejelser, inden du vælger at flytte din nuværende pensionsordning til Topdanmark. Der kan være flere grunde til at overveje at flytte sin pensionsordning til Topdanmark. Måske ønsker du selv en anden type pensionsordning end den, du har lige nu eller du har måske skiftet job med dertil hørende ny pensionsordning og ønsker derfor at samle din pensionsordning hos Topdanmark? Det kan også være, at du har spørgsmål fordi du skal oprette en ny pensionsordning eller, at din arbejdsplads er blevet solgt eller fusioneret. Du skal tage stilling til flere ting Står du fx over for at skulle tiltræde et nyt job med dertil hørende ny pensionsordning, skal du tage stilling til: Om du stadig skal indbetale til din nuværende pensionsudbyder? Om din pensionsordning skal blive hos din nuværende pensionsudbyder? Om du skal vælge at flytte din pensionsordning til Topdanmark? Topdanmarks rådgiver er klar til i dialog med dig at finde den bedste løsning til dig: Hvilke dækningsbehov har du, og hvilke dækning lægger du særlig vægt på at fortsætte med? Hvad sker der, hvis du ikke flytter din nuværende pensionsordning til Topdanmark? Er der dækninger, der bortfalder ved overførslen? Er dit helbred blevet dårligere, siden du oprettede din nuværende pensionsordning? Hvad betyder det, når du skal oprette en ny? Kan din nuværende pensionsordning i det hele taget flyttes? Hvad koster flytningen? Du betaler ofte omkostninger, når du flytter en pensionsordning. Hvad bortfalder, hvis du flytter din pensionsordning? Hvis du vælger at flytte pensionsordningen til Topdanmark, bortfalder din nuværende dækning, grundlagsrente, unisexgrundlag m.m. En flytning kræver ofte at du skal afgive nye helbredsoplysninger, se afsnittet Nye helbredsoplysninger på sidste side. Du skal være opmærksom på, om du har eller får et unisexgrundlag, og om grundlagsrenten ændres, før du flytter din pensionsopsparing. Du bør være særligt opmærksom på: Begunstigelser Dækninger der bortfalder At du kan være omfattet af et omvalgstilbud i dit nuværende selskab, hvis din opsparing er garanteret. Du bør undersøge mulighederne for at få udbetalt omvalgsbonus inden du flytter din opsparing. Begunstigelser En begunstiget er typisk en person, der som følge af en begunstigelsesbestemmelse opnår retten til pensionsordningen ved din død. Nærmeste pårørende er standardbegunstigelse De fleste pensionsordninger har begrebet "nærmeste pårørende" indsat som standardbegunstigelse. Følgende anses som nærmeste pårørende i den nævnte prioriterede rækkefølge: ægtefælle, samlever(*), børn, arvinger. Har din nye pensionsordning denne standardbegunstigelse, og er du tilfreds med denne, behøver du ikke at foretage dig noget. (*) Du kan her læse de betingelser, der skal være opfyldt, for at en samlever bliver betragtet som nærmeste pårørende: I skal have boet sammen i et ægteskabslignende forhold i mere end 2 år op til dødsfaldet Eller I mindre end 2 år men har/har haft/venter barn sammen. Navngivet begunstiget bortfalder ved flytning. Har du andre ønsker end "nærmeste pårørende", fx en navngivet begunstiget. skal du gøre os særligt opmærksom på det, når du flytter din pensionsordning til Topdanmark. Det skyldes nemlig, at en begunstigelse bortfalder i forbindelse med en flytning. Har du indsat en uigenkaldeligt begunstiget? Du kan ikke flytte din pensionsordning, hvis du har indsat en uigenkaldeligt begunstiget, medmindre den uigenkaldeligt begunstigede giver sit samtykke. Ønsker du yderligere oplysninger, eller har du spørgsmål om begunstigelser, er du velkommen til at kontakte os. Topdanmark kan tilbyde de samme begunstigelser som andre selskaber. Risikodækninger bortfalder Hvis der er knyttet invaliditets-, dødsfaldsdækning eller andre risikoprodukter, herunder Forsikring ved visse kritiske sygdomme, gruppelivsforsikringer mv. til pensionsordningen, bortfalder disse dækninger inkl. begunstigelser på evt. dødsfaldsdækning i forbindelse med en flytning af pensionsordningen. Du skal derfor være opmærksom på, om du har, samt får, de risikodækninger, du har brug for, hvis du vælger at flytte pensionsordningen til Topdanmark. Som regel kan du få tilsvarende dækninger hos os. Topdanmarks rådgiver er selvfølgelig behjælpelig med at rådgive dig om vores produkter. Hvilke dækninger og ydelser ønsker du? Der findes utallige forsikringsformer og kombinationsmuligheder inden for livs- og pensionsforsikring. Hver form og kombination kan sættes sammen efter de behov og ønsker, du har. Det betyder samtidig, at de valg, du træffer, kan få betydning for, hvor meget du kan få udbetalt. Det kan være forskelligt fra den ene ordning til den anden, hvad og hvornår udbetaling sker, fx hvis din erhvervsevne bliver nedsat. Der kan også være stor forskel på, hvor meget din familie får udbetalt i tilfælde af din død. Det er derfor vigtigt, at du inden overførslen af din pensionsordning undersøger, hvilke behov du har, og hvordan din nuværende pensionsordning og din nye pensionsordning i Topdanmark hver især lever op til disse behov. Forskellige behov Når du skal tage stilling til, om du vil bevare din nuværende pensionsordning som samme type, eller om du vil vælge Side 4 af 6 Version

5 andre udbetalingsformer og dækninger, skal du derfor altid overveje din og din families økonomiske behov og ønsker i tilfælde af, at du dør, får nedsat erhvervsevnen eller pensioneres. Er der eksempelvis behov for en stor ydelse til at betale en restgæld i huset, når du går på pension eller dør, så kan det være en god løsning at bevare eller vælge en kapital forsikring (sumforsikring) eller en rateforsikring, der kan konverteres til en engangsudbetaling ved død. Er der behov for at sikre dine børns uddannelse eller etablering, hvis du dør, så kan løsningen være en renteforsikring med løbende udbetaling. Er du alene om at forsørge din ægtefælle og børn, kan det være vigtigt med en høj dækning, hvis din erhvervsevne bliver nedsat. Du skal samtidig være opmærksom på, at du ved udbetaling af en kapitalpension skal betale en afgift til staten på 37,3 % af forsikringens værdi i 2015 og 40 % i afgift til staten af forsikringens værdi fra Af løbende udbetalinger skal betale indkomstskat. Har du tegnet en Aldersforsikring, er udbetalingen skattefri når du har nået pensionsudbetalingsalderen. Spørg derfor Topdanmarks rådgiver om det konkrete produkts skatteregler. Tænk de økonomiske konsekvenser igennem Overførslen af din pensionsordning kan få nogle økonomiske konsekvenser. De følgende afsnit giver dig et indblik i, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse. Traditionelle pensionsordninger Pensionsudbydere giver ofte garanti for størrelsen af dækningerne, når du opretter en pensionsordning. Ved forsikringsbegivenhedens indtræden, fx pensionering, afhænger mindsteudbetalingernes størrelse af den grundlagsrente, som pensionsudbyderen anvender på det tidspunkt, hvor du oprettede din pensionsordning. Grundlagsrenten må ikke overstige de grænser, som Finanstilsynet fastlægger. Indtil 30. juni 1994 var grænsen på 5 %. Den udgjorde herefter 3 % indtil den 30. juni 1999, 2 % indtil 1. januar 2011 og er nu på 1 %. Hvis du flytter din pensionsordning til Topdanmark, sker oprettelsen med højst 1 % i grundlagsrente. Du bør derfor særligt være opmærksom på, om din nuværende pensionsordning har en bedre garanteret mindstedækning end den pensionsordning, du påtænker at skifte til. Hvis du flytter din pensionsopsparing til en pensionsordning med en lavere grundlagsrente, kan dette medføre lavere dækninger ved invaliditet, død og alderspensionering. Et eventuelt fald ved alderspensionering afhænger af, hvor meget du rent faktisk får i rente (depotrente), og af hvor lang tid din pensionsopsparing når at blive forrentet, før den udbetales. Depotrenten er den rente, som anvendes til at forrente forsikringens indestående. Du vil som kunde løbende blive orienteret om størrelsen af depotrenten. At skifte til en lavere grundlagsrente, er dermed ikke ensbetydende med, at du vil få mindre udbetalt, da forsikringer på lavere grundlagsrente typisk vil få udbetalt mere ud over den lovede garanterede ydelse, end ordninger oprettet på en højere grundlagsrente. Du kan altid bede Topdanmark om at udarbejde et tilbud, der vil vise størrelsen på de dækninger, du ønsker, kontra den ønskede indbetalingsstørrelse. Unit link produkter Unit link produkter er ofte uden garanti for dækninger eller renter. Der er således normalt ingen sikkerhed for, at du opnår et positivt afkast af dine pensionsmidler. Indgår det i dine overvejelser at flytte pensionsordningen til og fra Unit link produkter, bør du undersøge, hvilke garantier du får. Der kan fx være tale om, at pensionsudbyderen garanterer, at en værdi af depotet ikke kan forringes trods et senere uheldigt investeringsforløb. En sådan garanti vil dog normalt ikke gælde ved ophævelse af forsikringen. Omkostninger, gebyrer m.v. Hvis du ophæver din pensionsopsparing inden du har nået pensionsudbetalingsalderen, skal du betale 60 % i afgift til staten af forsikringens værdi, med mindre du har en kapitalpension. Afgift til staten på kapitalpensioner er 49,84 % af forsikringens værdi i 2015 og 52 % af forsikringens værdi fra Derudover kan pensionsudbyderen fratrække et ekspeditionsgebyr samt eventuelt kursværn ved udbetaling. Ophæves en Aldersforsikring inden pensionsudbetalingsalderen, skal du betale en afgift til staten på 20 % af forsikringens værdi. Derimod kan du flytte din pensionsordning uden at betale afgift til staten. Men der er omkostninger forbundet med at flytte en pensionsordning. Disse omkostninger vil som hovedregel blive regnet som et procentfradrag af de overførte midler samt et ekspeditionsgebyr. Måden at beregne omkostningerne på og størrelsen af omkostningerne varierer pensionsudbyderne imellem. Du bør derfor kontakte din gamle pensionsudbyder for at høre hvilke omkostninger, der kommer på tale. Din Topdanmark-rådgiver kan altid fortælle dig, hvilke omkostninger Topdanmark tager ved en overførsel. Særlige brancheaftaler om overførsler Pensionsforsikringsselskaberne har indgået to brancheaftaler, der resulterer i omkostningsfrie overførsler. Det selskab du flytter fra, kan dog opkræve et ekspeditionsgebyr. Begge aftaler gælder kun for ordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold. Den ene omfatter situationen, hvor du skifter job, og den anden omfatter situationen, hvor den virksomhed, du er ansat i, fusionerer eller fissionerer. Din rådgiver fra Topdanmark kan fortælle dig, om du kan blive omfattet af en af disse aftaler i forbindelse med en overførsel. Overførselsperioden Overførselsperioden er den periode, der går, fra du sender begæringen ind til os, til vi modtager pengene. Overførselsperiodens længde varierer afhængig af, hvilke oplysninger, vi skal indhente, og om du skal afgive nye helbredsoplysninger. Er din nuværende pensionsordning oprettet i et markedsrentemiljø (Unit link produkter), skal du være opmærksom på, at du selv hæfter for et eventuelt kurstab, du måtte have i overførselsperioden. Derfor kan det være en god Side 5 af 6

6 idé, at du stadig i denne periode holder godt øje med din investeringssammensætning. Overfører du til en ordning i et markedsrentemiljø i Topdanmark, skal du også vide, at du selv hæfter for eventuel manglende kursgevinst i overførselsperioden. Nye helbredsoplysninger? Hvis du overvejer at flytte din pensionsordning, skal du være opmærksom på, at en forværring i dit helbred, siden du oprettede din nuværende forsikring, kan have negative konsekvenser for dine muligheder for at få de samme eller bedre dækninger hos Topdanmark. Vi vil dog altid afvente en overførsel/opsigelse i dit gamle selskab indtil, vi har foretaget den helbredsmæssige vurdering. Såfremt vi har behov for yderligere helbredsoplysninger eller ikke kan acceptere forsikringen på samme vilkår, som du har ønsket, vil du altid blive kontaktet af Topdanmark. Du skal ikke ophæve din nuværende pensionsordning, før dit helbred er blevet vurderet i din eventuelle nye pensionsordning. Når du opretter en pensionsordning enten privat eller via din arbejdsgiver, skal du normalt afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Topdanmark skal nemlig vide, om dit helbred er i orden. Det vil sige, at du giver oplysninger om dit helbred i en helbredserklæring. I nogle tilfælde afgiver din læge også oplysninger i en helbredsattest. Årsagen hertil er - meget kort fortalt at Topdanmark skal kunne beregne den sandsynlige udgift for at indgå en aftale om en pensionsordning med dig. Du vil som regel blive bedt om nye helbredsoplysninger, når du flytter en pensionsordning. Dette kan dog afhænge af, hvilket produkt du ønsker at etablere i Topdanmark. Side 6 af 6

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nytegning Personoplysninger Ændring Evt. kundenummer: Forsikredes fulde navn: Adresse: Postnr./by:

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer...

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer... Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Fra forsikringstilbud til -police... 10

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere