Foredrag og mindeord. Redigeret marts 2015 Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag og mindeord. Redigeret marts 2015 Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 1"

Transkript

1 Foredrag og mindeord 11. mar Rasmus Glenthøj: Tabet af Norge 26. feb Johan Peter Noack: Og Danmark blev Danmark 26. feb Erik Gøbel: Mindeord over Kristof Glamann 20. nov Jes Fabricius Møller: Hvilken styreform blev indført i 1848? 20. nov Carsten Porskrog Rasmussen: Mindeord over Erik Ulsig 09. okt Poul Grinder-Hansen: En bog om Frederik maj 2013 Sebastian Olden-Jørgensen: Holberg, Gram, Pontoppidan og Langebek. Historikertyper i 1700-tallet 20. mar Tim Knudsen: Træk af statsministerembedets udvikling siden nov Steffen Heiberg: Dulce bellum inexperts. Arild Huitfeldt og Christian IV 19. sep Niels-Knud Liebgott: De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg Slot 18. apr Jørgen Hein: Enevælde og tolerance. Elfenbensskæreren Magnus Berg ( ) og det hvide guld 08. feb Kurt Villads Jensen: Korstog ved verdens yderste rand 08. feb Anders Monrad Møller: Mindeord over Niels Thomsen 30. nov Anders Monrad Møller: Arven efter Linvald. Historien om udgivelsen af Christian VIIIs dagbøger, optegnelser og breve 05. okt Ulla Kjær: Nicolas-Henri Jardin og den ideologiske nyklassicisme 05. okt Erik Gøbel: Mindeord over Ottar Dahl 11. maj 2011 Poul Villaume: Det diplomatiske forhandlingsspor i dansk udenrigspolitik efter Den lange vej til Helsinki - og hinsides 16. mar Ulrik Langen: Kampen om magten i 1700-tallets københavnske gader 01. dec Sebastian Olden-Jørgensen: Kulturhistoriske glimt fra diplomatindberetninger i 1660 erne 01. dec Per Boje: Mindeord over Birgit Nüchel Thomsen 22. sep Jørgen Mikkelsen: Byhistorie. En markedsplads for forskere 26. maj 2010 Bjørn Poulsen: Om at møde kongen i senmiddelalderens Danmark. Overvejelser ved udgivelsen af Mourids Nielsen Gyldenstiernes regnskaber 26. maj 2010 Anders Monrad Møller: Mindeord over Svend Aage Hansen 03. mar Birgit Løgstrup: Hvorfor lykkedes landboreformerne i Danmark i sidste halvdel af det 18. århundrede 03. mar Niels-Knud Liebgott: Mindeord over Gunnar T. Westin 25. nov Anette Warring: Rundt om okt Helge Gamrath: Dansk-romerske relationer fra reformationen til det 20. århundrede 13. maj 2009 Johan Peter Noack: Rigsarkivets byggesag 13. maj 2009 Grethe Ilsøe: Mindeord over Harald Jørgensen 25. mar Lars Bisgaard: Kampen om Enhjørningen. Christian 2.s planlagte grønlandstogt i danske kalkmalerier 25. mar Steffen Heiberg: Mindeord over Frede P. Jensen 12. nov Göran Larsson: Skåne i skuggan av Napoleonskrigen 22. okt Karen Skovgaard-Petersen: Fra Ericus Olai til Ludvig Holberg. Om at skrive den nordiske historieskrivnings historie maj 2008 Knud J. V. Jespersen: Christian 10. Myten mennesket og monarken Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 1

2 12. mar Carsten Porskrog Rasmussen: Fyrster af anden, tredie og fjerde rang. De slesvigske hertuger gennem 700 år 12. mar Karl-Erik Frandsen: Mindeord over Svend Gissel 14. nov Karl-Erik Frandsen: Pesten i Helsingør okt Anne Løkke: Patienterne på Rigshospitalet eller Blod og bræk - Patienter på Frederikshospital / Rigshospitalet 1797, 1897 og maj 2007 Charlotte Appel (og Morten Fink-Jensen): Sognepræsters horisonter og handlingsrum efter Reformationen ( ) 30. maj 2007 Erik Ulsig: Mindeord over Troels Dahlerup 28. feb Michael Bregnsbo: Dronning Caroline Mathilde - magt og skæbne 28. feb Carsten Due-Nielsen: Mindeord over Carl-Axel Gemsell 22. nov Nanna Damsholt: To højskolemænds opfattelse af maskulinitet, set i lyset af nyere maskulinitetsforskning 22. nov Ingrid Markussen: Mindeord over Vagn Skovgaard-Petersen 04. okt Sven Tägil: Öresund som vallgrav och förbindelsesled 26. apr Hans Schultz Hansen: Den augustenborgske bevægelse i Nordslesvig apr Carsten Due-Nielsen: Mindeord over Henrik S. Nissen 26. apr Anders Monrad Møller: Mindeord over Knut Mykland 22. mar Per Boje: Den nødvendige industri- og erhvervshistorie. Om samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv 22. mar Ole Feldbæk: Mindeord over Claus Bjørn 23. nov Steffen Heiberg: At skrive kulturhistorie 23. nov Olaf Olsen: Mindeord over Otto Norn 05. okt Erik Gøbel: Sejlads på Dansk Vestindien maj 2005 John T. Lauridsen: Verdenskrig og besættelse proppet på flasker. En præsentation af forfatter og journalist Vilh. Bergstrøms dagbogsprojekt 11. maj 2005 Esben Albrectsen: Mindeord over Herluf Nielsen 11. maj 2005 Vagn Skovgaard-Petersen: Mindeord over Anders Pontoppidan Thyssen 11. maj 2005 Carsten Due-Nielsen: Mindeord over Magne Skodvin 04. mar Vagn Skovgaard-Petersen: Det Kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie gennem 260 år 04. mar Inger Dübeck: Begreberne skørlevned og forargeligt samliv. Ændringerne i samfundets syn på den kirke- og strafferetlige betydning af det ugifte samliv fra det efterreformatoriske til det moderne samfund 24. nov Henning Poulsen: Danmarks besættelse i europæisk perspektiv 15. sep Steffen Heiberg: Frederiksborg Slots historie 05. maj 2004 Ingrid Markussen: Hustavlen i dansk-norsk 1700-tal og ideerne bagved 10. mar Bent Jensen: Gulag og glemsel. En megaforbrydelse og dens fortrængning 10. mar Troels Dahlerup: Mindeord over Ole Fenger 19. nov Erik Ulsig: Ødegårdsprojektet. En ny vurdering af pestens virkninger 19. nov Inga Floto: Mindeord over Jens Chr. Manniche 07. maj 2003 Vagn Skovgaard-Petersen: Seminarierne i dansk historie maj 2003 Esben Albrectsen: Mindeord over Erik Lönnroth 05. mar Hans Chr. Johansen: Den danske befolkningsudvikling ca nov Hans Bagger: Peter den Store i Hvorfor blev landgangen i Skåne aflyst? 06. maj 2002 Tore Nyberg: Kong Niels. Person, regering, konsekvenser 27. feb Tim Knudsen: Offentlighed i forvaltningen i historisk perspektiv Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 2

3 21. nov Aage Trommer: Disse fem år 26. sep Gunner Lind: Krig, udenrigspolitik og statsdannelse i Oldenborgmonarkiet En analyse af unionen mellem Danmark, Norge og Slesvig-Holsten 02. maj 2001 Henrik S. Nissen: Det politiske politi efter 2. Verdenskrig 07. mar Grethe Ilsøe: Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Erfaringer fra et nationalbiografisk projekt 22. nov Henrik Becker-Christensen: Heim ins Reich. Det tyske mindretal og grænserevisionskravet nov Martin Schwarz Lausten: Mindeord over Leif Grane 27. sep Jens E. Olesen: Danmark og Pommern i tusind år 24. maj 2000 Lars Henningsen: Mindeord over Peter Kr. Iversen 24. maj 2000 Bjørn Poulsen: Skrivende bønder i og 1700-tallets Sønderjylland 22. mar Johan Peter Noack: Mindeord over Troels Fink 22. mar Jørgen Steen Jensen: Christian Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel. To museumsbyggere fra 1800-tallet 01. dec Frede P. Jensen: Frederik 2. som menneske og regent. Nogle tanker om en dansk konges biografi 29. sep Harald Gustafsson: Kalmarunionens upplösning och statsbildningsprocessen i Norden maj 1999 Martin Schwarz Lausten: Kirke og synagoge i Danmark til midten af det 18. århundrede 25. mar Carsten Due-Nielsen: Danmarks udenrigspolitik dec Henrik S. Nissen: Mindeord over H. P. Clausen 09. dec Ditlev Tamm: Det konservative Folkeparti og dansk konservatisme 28. okt Hans Kirchhoff: Mindeord over Jørgen Hæstrup 28. okt Mogens Bencard: Adrian de Vennes maleri af Christian IV som fredsmægler 13. maj 1998 Harald Jørgensen: Hofmarskallen som forvaltningsembedsmand. A. W. Hauch apr Anders Monrad Møller: Dansk søfartshistorie 05. nov Erik Nørr: Undervisningsinspektionen og de lærde skoler 01. okt Leif Grane: Philip Melanchton og Danmark 30. apr Jens Chr. Manniche: Epidemien 1831 på Sjælland og Lolland-Falster 12. mar Kristian Hvidt: Mindeord over Lorenz Rerup 12. mar Knud J. V. Jespersen: Personalhistoriske betragtninger over Ordenskapitlets arkiv og Adelsårbogen 27. nov Helge Gamrath: Hafnia Metropolis Daniæ. Christian IV.s København 09. okt Birgit Løgstrup: Nye strategier for tilgængeliggørelse af arkiver 24. apr Esben Albrectsen: Det dansk-norske projekt om en fremstilling af Danmark-Norge i foreningstiden apr Ole Feldbæk: Det dansk-norske projekt om en fremstilling af Danmark-Norge i foreningstiden mar Mogens Bencard: Frederik 3.s hademinder. Et forsøg på at tolke kongens oplevelse af nederlaget til Sverige ud fra materielle kilder i dag på Rosenborg 06. dec Birgitta Fritz: Inventering av svenska medeltida pergament 08. nov Kristof Glamann: Portræt af en samler. Carl Jacobsen på Ny Carlsberg 31. maj 1995 Karl-Erik Frandsen: Okser på vandring. Den europæiske oksehandel i 1600-tallet 22. mar Niels Thomsen: Mindeord over Tage Kaarsted Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 3

4 22. mar Steffen Heiberg: Det store bilager Hoffester og fyrstelig ideologi i 1600-tallet 06. jan Kristian Hvidt: Historikeren Jacob Langebek og Det lille Selskab 06. jan Esben Albrectsen: Danske Magazin gennem 250 år 06. jan Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger okt Johan Peter Noack: Perspektiver og klicheer 18. maj 1994 Niels Thomsen: Om relevansproblemet i historisk forskning. Behovet for at prioritere forskningsindsatsen efter emnernes betydning for samfundsudviklingen 23. mar Jørgen Steen Jensen: Møntskattefund. En kilde til dansk middelalderhistorie 08. dec Vagn Skovgaard-Petersen: Mindeord over Kjeld Winding 08. dec Hans Kirchhoff: Nye synspunkter på oktober okt Inge Skovgaard-Petersen: Mindeord over Kai Hørby 13. okt Birgit Nüchel Thomsen: Landbrugsforliget Et eksempel på organisationers indflydelse i politik 12. maj 1993 A. Pontoppidan Thyssen: J. C. Christensens kirkepolitik 03. mar Birgitta Odén: Astrid Friis. Danmarks första kvinnliga professor 02. dec Svend Gissel: Hertug Boris Henriksens gavebrev af 24. marts maj 1992 Troels Fink: De dansk-tyske mindretalserklæringer fra mar Vagn Skovgaard-Petersen: Mindeord over Povl Bagge 04. mar Kai Hørby: Mindeord over Curt Weibull 04. mar Per Boje: Thomas B. Thrige. En af dansk industris entreprenører? 11. dec Ditlev Tamm: Kongen som dommer. Rettertinget okt Anders Monrad Møller: Etatshistorie. Erfaringer fra arbejdet med told- og posthistorie 04. jun Esben Albrectsen: Da Danmark blev Danmark. Rigets samling 06. mar Sven Tägil: Ethno-nationella problem i Norden 19. dec Claus Bjørn: Christian Ditlev Reventlow ( ). Myte og menneske 03. okt Karl-Erik Frandsen: Da landet blev solgt. Krongodsets privatisering maj 1990 Herluf Nielsen: Mindeord over C. A. Christensen 30. maj 1990 Birgit Nüchel Thomsen: Helhedsløsningen i mar Lorenz Rerup: Nationalismen og dens udbredelse i 1800-tallets Danmark 25. okt Poul Enemark: Hanseaterne, Vesteuropa og dansk handel i senmiddelalderen 31. maj 1989 Harald Jørgensen: Mindeord over J. O. Bro-Jørgensen 31. maj 1989 Kai Hørby: Saxos kendskab til den kanoniske ret 15. mar Kersten Krüger: Grossmachtpolitik und Staatsfinanzen. Erfolge und Misserfolge in Dänemark und in Schweden im 16. Jahrhundert 21. sep Ole Feldbæk: Mindeord over Fridlev Skrubbeltrang 21. sep Ole Feldbæk: Historikerne og landboreformerne 18. maj 1988 Troels Dahlerup: Mindeord over Svend Ellehøj 18. maj 1988 Kristian Hvidt: Påskekrisen. Et statskup? 16. mar Leif Grane: Mindeord over Niels Knud Andersen 16. mar Kjeld Winding: Niels Neergaards politiske optegnelser dec Eva Österberg: Politisk kultur i det gamla svenska bondesamhället 28. okt Jørgen Steen Jensen: Christian VIII som møntsamler 10. jun Harald Jørgensen: Caroline Mathilde som formynder for sin søn. Nogle nye detaljer om en omstridt kupplan 02. apr Erik Ulsig: Østjysk landsbystruktur mellem Århusbogen og Christian V s matrikel Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 4

5 10. dec Leif Grane: Præsteuddannelse og kristendomsundervisning i reformationsårhundredet 05. nov Niels Thomsen: På vej mod masseuniversitetet. Linjer og problemer i Københavns Universitets udvikling apr Troels Dahlerup: Læsefærdighed i Danmark i 1600-tallet 05. mar Inge Skovgaard-Petersen: Saxo og det skånske oprør 16. dec Knud J. V. Jespersen: England, Lübeck og Grevefejden eller da Henrik VIII ville være konge af Danmark 29. maj 1985 Kristian Hvidt: Edvard Brandes 20. feb Svend Ellehøj: Erik Arups metodekursus 05. dec Svend Åge Hansen: Statsbankerotten okt Esben Albrectsen: Var Sønderjylland i middelalderen en del af Danmarks rige? 23. maj 1984 Otto Norn: Kong Frederik 1.s hus på Gottorp 21. mar Povl Eller: Industriens mænd. P. S. Krøyers gruppebillede dec Jørgen Steen Jensen: Mindeord over Georg Galster 14. dec Ole Feldbæk: Kærlighed til fædrelandet tallets nationalfølelse og nationalisme 05. okt Kai Hørby: N. F. S. Grundtvig som historiker 25. maj 1983 Knut Mykland: Norge i dansketiden 23. feb Kai Hørby: Mindeord over Niels Skyum-Nielsen 23. feb Roar Skovmand: Samspillet mellem Nordens folkehøjskoler. En side af skandinavismen 08. dec Viggo Sjøqvist: Bidrag til en karakteristik af Christian VIII 27. okt Kai Hørby: Mindeord over Aksel E. Christensen 27. okt Bent Jensen: C. A. Koefoeds indsats i Rusland før revolutionen 26. maj 1982 Jørgen Steen Jensen: Dalercirkulationen i 1600-tallet belyst af danske møntfund 03. mar Povl Bagge: Mindeord over Sigurd Jensen 03. mar Vagn Skovgaard-Petersen: Lærerens sociale stilling fra ca til 1960 erne 04. nov Inga Floto: De seneste års danske historiografiske debat 27. maj 1981 Aksel E. Christensen: Begrebet socialhistorie i relation til Danmark, fortrinsvis i ældre tid 29. apr Kai Hørby: Historie ved Københavns Universitet fra midten af det 19. til begyndelsen af det 20. århundrede 22. jan Göran Rystad: Vägen ut ur kriget. Skånska Kriget och fredskongressen i Nijmegen 04. dec Harald Ilsøe: Historie ved Københavns Universitet til o apr Vello Helk: Danske udenlandsrejser fra Reformationen til Enevælden 14. feb Kai Hørby: Den ældre historiske kritik i Danmark 06. dec Anne Riising: I hvor høj grad kan man nå frem til en holdbar vurdering af en periodes åndelige klima? 01. nov Niels Skyum-Nielsen: Den estiske bonderejsning 1343 og dens følger for Estland og Danmark 17. maj 1979 Svend Ellehøj: Københavns Universitets jubilæumspublikationer 15. mar Aksel E. Christensen: Hvorledes skrive Danmarks historie? 30. nov Niels Thomsen: Valgmandsvalget på Christianshavn maj 1978 Povl Bagge: Mindeord over Holger Hjelholt 10. maj 1978 Olaf Olsen: Byarkæologi og byhistorie 02. feb Svend Ellehøj: Enevældens indførelse og de danske borgere Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 5

6 24. nov Kristian Hvidt: Arbejdsløshed og arbejdsanvisning før mar Troels Dahlerup: Mindeord over Albert Fabritius 30. mar Sven A. Nilsson: Den svenska folkbokföringens ursprung 24. feb Jörgen Weibull: Skandinavisk säkerhetspolitik inför hotet från Hitler 11. nov Harald Ilsøe: Omkring historiografinstitutionens tilblivelse 29. apr P. Kr. Iversen: Produktiviteten paa de slesvigske ladegaarde og afløsningen af arbejdshoveriet omkring feb Niels Skyum-Nielsen: Vigtige historiske fotos afsløret som stillbilleder fra film 20. nov Svend Gissel: Regression i nordisk middelalder 17. apr Otto Norn: Mindeord over Christian Elling 17. apr Jørgen Hæstrup: Den 4. våbenart. Nogle betragtninger over den europæiske modstandsbevægelses betydning for forløbet af Anden Verdenskrig 30. jan Olaf Olsen: Mindeord over Vilhelm la Cour 30. jan Viggo Sjøqvist: Udgivelsen af Christian VIII s dagbøger og optegnelser 21. nov Roar Skovmand: Politik og radio i trediverne 18. apr Troels Dahlerup: Kirke og adel på reformationstiden belyst gennem ribebispens forleningspraksis 07. feb Svend Gissel: Hornsherred i senmiddelalderen. Struktur og krise 26. apr Niels Knud Andersen: Universitetsfundatsen af feb Otto Norn: Industrialiseringen af Horsens, dens mænd og monumenter 26. okt Sune Dalgård: Mindeord over Aage Rasch 26. okt Aksel E. Christensen: Ærkesædet i Lund i europæisk storpolitik i det 12. århundrede 19. maj 1972 Roar Skovmand: Jægerspris Slot 27. jan Povl Bagge: Mindeord over kong Frederik IX 27. jan Axel Steensberg: Bøndernes økonomi, frugtbarhed og anseelse i Store Valby dec Sune Dalgård: Ærkebisp Børge Gunnersens sag okt Olaf Olsen: Arkæologi og historie i de danske vikingeborge 29. apr Povl Bagge: Mindeord over Troels G. Jørgensen 29. apr Tage Kaarsted: Regeringsdannelsen i 1968 og nogle af dens forudsætninger 11. feb Troels Fink: Grænsestriden i nov Povl Bagge: Mindeord over Henry Bruun 19. nov Holger Hjelholt: Nogle bemærkninger om F. von Pechlin og dansk politik okt Viggo Sjøqvist: Den danske udenrigstjeneste apr Svend Ellehøj: Saxo og norrøn historieskrivning 29. jan Povl Bagge: Mindeord over Stig Iuul 29. jan Niels Skyum-Nielsen: Filmen som historisk kilde 20. nov Sune Dalgård: Mindeord over Johan Jørgensen 20. nov Jørgen Hæstrup: Den danske administrations arbejde for de deporterede i efteråret maj 1969 Johan Hvidtfeldt: Augustdagene apr Fridlev Skrubbeltrang: Landbrugsantal og brugstyper i 1600-tallets Danmark 23. jan Viggo Sjøqvist: Folketingets beslutning af 19. januar dec Georg Nørregård: Arvefølgespørgsmålet i 1830 erne 31. okt Vilhelm la Cour: Datering af det ældste Danevirke Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 6

7 14. mar Sigurd Jensen: Regeringsudvalg og eksportudvalg Træk af kampen mod inflation i Danmark under den tyske besættelse 11. jan Erik Lönnroth: Källorna till Gustav III.s senare historia (Her begynder protokollen) Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 7

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Censorberetning Sydddansk Universitet Institut for Industri og Byggeri sommer09 eksamen og vinter09 eksamen Oversigt over afholdte eksamener, censoranvendelse

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Grenser og grannelag i Nordens historie

Grenser og grannelag i Nordens historie Steinar Imsen (red.) Grenser og grannelag i Nordens historie CAPPELEN AKADEMISK FORLAG Innhold GRENSER I NORD 11 NORDENS YTRE GRENSER 25 ESBEN ALBRECTSEN: SLESVIG-HOLSTEN OG KONGLOMERATSTATEN 34 Appendiks:

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 GEDDE 1 Thomas Bielfeldt 6.291 KG. 2 Lars Thorsen 5.679 KG. 3 Steffen Pagh 3.31 1 Mads Petersen 1.075 KG. 3 KG. Sandart 1 Thomas Bielfeldt 1.784 KG. 1 Christian Nissen 4.770

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere