Foredrag og mindeord. Redigeret marts 2015 Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag og mindeord. Redigeret marts 2015 Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 1"

Transkript

1 Foredrag og mindeord 11. mar Rasmus Glenthøj: Tabet af Norge 26. feb Johan Peter Noack: Og Danmark blev Danmark 26. feb Erik Gøbel: Mindeord over Kristof Glamann 20. nov Jes Fabricius Møller: Hvilken styreform blev indført i 1848? 20. nov Carsten Porskrog Rasmussen: Mindeord over Erik Ulsig 09. okt Poul Grinder-Hansen: En bog om Frederik maj 2013 Sebastian Olden-Jørgensen: Holberg, Gram, Pontoppidan og Langebek. Historikertyper i 1700-tallet 20. mar Tim Knudsen: Træk af statsministerembedets udvikling siden nov Steffen Heiberg: Dulce bellum inexperts. Arild Huitfeldt og Christian IV 19. sep Niels-Knud Liebgott: De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg Slot 18. apr Jørgen Hein: Enevælde og tolerance. Elfenbensskæreren Magnus Berg ( ) og det hvide guld 08. feb Kurt Villads Jensen: Korstog ved verdens yderste rand 08. feb Anders Monrad Møller: Mindeord over Niels Thomsen 30. nov Anders Monrad Møller: Arven efter Linvald. Historien om udgivelsen af Christian VIIIs dagbøger, optegnelser og breve 05. okt Ulla Kjær: Nicolas-Henri Jardin og den ideologiske nyklassicisme 05. okt Erik Gøbel: Mindeord over Ottar Dahl 11. maj 2011 Poul Villaume: Det diplomatiske forhandlingsspor i dansk udenrigspolitik efter Den lange vej til Helsinki - og hinsides 16. mar Ulrik Langen: Kampen om magten i 1700-tallets københavnske gader 01. dec Sebastian Olden-Jørgensen: Kulturhistoriske glimt fra diplomatindberetninger i 1660 erne 01. dec Per Boje: Mindeord over Birgit Nüchel Thomsen 22. sep Jørgen Mikkelsen: Byhistorie. En markedsplads for forskere 26. maj 2010 Bjørn Poulsen: Om at møde kongen i senmiddelalderens Danmark. Overvejelser ved udgivelsen af Mourids Nielsen Gyldenstiernes regnskaber 26. maj 2010 Anders Monrad Møller: Mindeord over Svend Aage Hansen 03. mar Birgit Løgstrup: Hvorfor lykkedes landboreformerne i Danmark i sidste halvdel af det 18. århundrede 03. mar Niels-Knud Liebgott: Mindeord over Gunnar T. Westin 25. nov Anette Warring: Rundt om okt Helge Gamrath: Dansk-romerske relationer fra reformationen til det 20. århundrede 13. maj 2009 Johan Peter Noack: Rigsarkivets byggesag 13. maj 2009 Grethe Ilsøe: Mindeord over Harald Jørgensen 25. mar Lars Bisgaard: Kampen om Enhjørningen. Christian 2.s planlagte grønlandstogt i danske kalkmalerier 25. mar Steffen Heiberg: Mindeord over Frede P. Jensen 12. nov Göran Larsson: Skåne i skuggan av Napoleonskrigen 22. okt Karen Skovgaard-Petersen: Fra Ericus Olai til Ludvig Holberg. Om at skrive den nordiske historieskrivnings historie maj 2008 Knud J. V. Jespersen: Christian 10. Myten mennesket og monarken Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 1

2 12. mar Carsten Porskrog Rasmussen: Fyrster af anden, tredie og fjerde rang. De slesvigske hertuger gennem 700 år 12. mar Karl-Erik Frandsen: Mindeord over Svend Gissel 14. nov Karl-Erik Frandsen: Pesten i Helsingør okt Anne Løkke: Patienterne på Rigshospitalet eller Blod og bræk - Patienter på Frederikshospital / Rigshospitalet 1797, 1897 og maj 2007 Charlotte Appel (og Morten Fink-Jensen): Sognepræsters horisonter og handlingsrum efter Reformationen ( ) 30. maj 2007 Erik Ulsig: Mindeord over Troels Dahlerup 28. feb Michael Bregnsbo: Dronning Caroline Mathilde - magt og skæbne 28. feb Carsten Due-Nielsen: Mindeord over Carl-Axel Gemsell 22. nov Nanna Damsholt: To højskolemænds opfattelse af maskulinitet, set i lyset af nyere maskulinitetsforskning 22. nov Ingrid Markussen: Mindeord over Vagn Skovgaard-Petersen 04. okt Sven Tägil: Öresund som vallgrav och förbindelsesled 26. apr Hans Schultz Hansen: Den augustenborgske bevægelse i Nordslesvig apr Carsten Due-Nielsen: Mindeord over Henrik S. Nissen 26. apr Anders Monrad Møller: Mindeord over Knut Mykland 22. mar Per Boje: Den nødvendige industri- og erhvervshistorie. Om samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv 22. mar Ole Feldbæk: Mindeord over Claus Bjørn 23. nov Steffen Heiberg: At skrive kulturhistorie 23. nov Olaf Olsen: Mindeord over Otto Norn 05. okt Erik Gøbel: Sejlads på Dansk Vestindien maj 2005 John T. Lauridsen: Verdenskrig og besættelse proppet på flasker. En præsentation af forfatter og journalist Vilh. Bergstrøms dagbogsprojekt 11. maj 2005 Esben Albrectsen: Mindeord over Herluf Nielsen 11. maj 2005 Vagn Skovgaard-Petersen: Mindeord over Anders Pontoppidan Thyssen 11. maj 2005 Carsten Due-Nielsen: Mindeord over Magne Skodvin 04. mar Vagn Skovgaard-Petersen: Det Kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie gennem 260 år 04. mar Inger Dübeck: Begreberne skørlevned og forargeligt samliv. Ændringerne i samfundets syn på den kirke- og strafferetlige betydning af det ugifte samliv fra det efterreformatoriske til det moderne samfund 24. nov Henning Poulsen: Danmarks besættelse i europæisk perspektiv 15. sep Steffen Heiberg: Frederiksborg Slots historie 05. maj 2004 Ingrid Markussen: Hustavlen i dansk-norsk 1700-tal og ideerne bagved 10. mar Bent Jensen: Gulag og glemsel. En megaforbrydelse og dens fortrængning 10. mar Troels Dahlerup: Mindeord over Ole Fenger 19. nov Erik Ulsig: Ødegårdsprojektet. En ny vurdering af pestens virkninger 19. nov Inga Floto: Mindeord over Jens Chr. Manniche 07. maj 2003 Vagn Skovgaard-Petersen: Seminarierne i dansk historie maj 2003 Esben Albrectsen: Mindeord over Erik Lönnroth 05. mar Hans Chr. Johansen: Den danske befolkningsudvikling ca nov Hans Bagger: Peter den Store i Hvorfor blev landgangen i Skåne aflyst? 06. maj 2002 Tore Nyberg: Kong Niels. Person, regering, konsekvenser 27. feb Tim Knudsen: Offentlighed i forvaltningen i historisk perspektiv Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 2

3 21. nov Aage Trommer: Disse fem år 26. sep Gunner Lind: Krig, udenrigspolitik og statsdannelse i Oldenborgmonarkiet En analyse af unionen mellem Danmark, Norge og Slesvig-Holsten 02. maj 2001 Henrik S. Nissen: Det politiske politi efter 2. Verdenskrig 07. mar Grethe Ilsøe: Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Erfaringer fra et nationalbiografisk projekt 22. nov Henrik Becker-Christensen: Heim ins Reich. Det tyske mindretal og grænserevisionskravet nov Martin Schwarz Lausten: Mindeord over Leif Grane 27. sep Jens E. Olesen: Danmark og Pommern i tusind år 24. maj 2000 Lars Henningsen: Mindeord over Peter Kr. Iversen 24. maj 2000 Bjørn Poulsen: Skrivende bønder i og 1700-tallets Sønderjylland 22. mar Johan Peter Noack: Mindeord over Troels Fink 22. mar Jørgen Steen Jensen: Christian Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel. To museumsbyggere fra 1800-tallet 01. dec Frede P. Jensen: Frederik 2. som menneske og regent. Nogle tanker om en dansk konges biografi 29. sep Harald Gustafsson: Kalmarunionens upplösning och statsbildningsprocessen i Norden maj 1999 Martin Schwarz Lausten: Kirke og synagoge i Danmark til midten af det 18. århundrede 25. mar Carsten Due-Nielsen: Danmarks udenrigspolitik dec Henrik S. Nissen: Mindeord over H. P. Clausen 09. dec Ditlev Tamm: Det konservative Folkeparti og dansk konservatisme 28. okt Hans Kirchhoff: Mindeord over Jørgen Hæstrup 28. okt Mogens Bencard: Adrian de Vennes maleri af Christian IV som fredsmægler 13. maj 1998 Harald Jørgensen: Hofmarskallen som forvaltningsembedsmand. A. W. Hauch apr Anders Monrad Møller: Dansk søfartshistorie 05. nov Erik Nørr: Undervisningsinspektionen og de lærde skoler 01. okt Leif Grane: Philip Melanchton og Danmark 30. apr Jens Chr. Manniche: Epidemien 1831 på Sjælland og Lolland-Falster 12. mar Kristian Hvidt: Mindeord over Lorenz Rerup 12. mar Knud J. V. Jespersen: Personalhistoriske betragtninger over Ordenskapitlets arkiv og Adelsårbogen 27. nov Helge Gamrath: Hafnia Metropolis Daniæ. Christian IV.s København 09. okt Birgit Løgstrup: Nye strategier for tilgængeliggørelse af arkiver 24. apr Esben Albrectsen: Det dansk-norske projekt om en fremstilling af Danmark-Norge i foreningstiden apr Ole Feldbæk: Det dansk-norske projekt om en fremstilling af Danmark-Norge i foreningstiden mar Mogens Bencard: Frederik 3.s hademinder. Et forsøg på at tolke kongens oplevelse af nederlaget til Sverige ud fra materielle kilder i dag på Rosenborg 06. dec Birgitta Fritz: Inventering av svenska medeltida pergament 08. nov Kristof Glamann: Portræt af en samler. Carl Jacobsen på Ny Carlsberg 31. maj 1995 Karl-Erik Frandsen: Okser på vandring. Den europæiske oksehandel i 1600-tallet 22. mar Niels Thomsen: Mindeord over Tage Kaarsted Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 3

4 22. mar Steffen Heiberg: Det store bilager Hoffester og fyrstelig ideologi i 1600-tallet 06. jan Kristian Hvidt: Historikeren Jacob Langebek og Det lille Selskab 06. jan Esben Albrectsen: Danske Magazin gennem 250 år 06. jan Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger okt Johan Peter Noack: Perspektiver og klicheer 18. maj 1994 Niels Thomsen: Om relevansproblemet i historisk forskning. Behovet for at prioritere forskningsindsatsen efter emnernes betydning for samfundsudviklingen 23. mar Jørgen Steen Jensen: Møntskattefund. En kilde til dansk middelalderhistorie 08. dec Vagn Skovgaard-Petersen: Mindeord over Kjeld Winding 08. dec Hans Kirchhoff: Nye synspunkter på oktober okt Inge Skovgaard-Petersen: Mindeord over Kai Hørby 13. okt Birgit Nüchel Thomsen: Landbrugsforliget Et eksempel på organisationers indflydelse i politik 12. maj 1993 A. Pontoppidan Thyssen: J. C. Christensens kirkepolitik 03. mar Birgitta Odén: Astrid Friis. Danmarks första kvinnliga professor 02. dec Svend Gissel: Hertug Boris Henriksens gavebrev af 24. marts maj 1992 Troels Fink: De dansk-tyske mindretalserklæringer fra mar Vagn Skovgaard-Petersen: Mindeord over Povl Bagge 04. mar Kai Hørby: Mindeord over Curt Weibull 04. mar Per Boje: Thomas B. Thrige. En af dansk industris entreprenører? 11. dec Ditlev Tamm: Kongen som dommer. Rettertinget okt Anders Monrad Møller: Etatshistorie. Erfaringer fra arbejdet med told- og posthistorie 04. jun Esben Albrectsen: Da Danmark blev Danmark. Rigets samling 06. mar Sven Tägil: Ethno-nationella problem i Norden 19. dec Claus Bjørn: Christian Ditlev Reventlow ( ). Myte og menneske 03. okt Karl-Erik Frandsen: Da landet blev solgt. Krongodsets privatisering maj 1990 Herluf Nielsen: Mindeord over C. A. Christensen 30. maj 1990 Birgit Nüchel Thomsen: Helhedsløsningen i mar Lorenz Rerup: Nationalismen og dens udbredelse i 1800-tallets Danmark 25. okt Poul Enemark: Hanseaterne, Vesteuropa og dansk handel i senmiddelalderen 31. maj 1989 Harald Jørgensen: Mindeord over J. O. Bro-Jørgensen 31. maj 1989 Kai Hørby: Saxos kendskab til den kanoniske ret 15. mar Kersten Krüger: Grossmachtpolitik und Staatsfinanzen. Erfolge und Misserfolge in Dänemark und in Schweden im 16. Jahrhundert 21. sep Ole Feldbæk: Mindeord over Fridlev Skrubbeltrang 21. sep Ole Feldbæk: Historikerne og landboreformerne 18. maj 1988 Troels Dahlerup: Mindeord over Svend Ellehøj 18. maj 1988 Kristian Hvidt: Påskekrisen. Et statskup? 16. mar Leif Grane: Mindeord over Niels Knud Andersen 16. mar Kjeld Winding: Niels Neergaards politiske optegnelser dec Eva Österberg: Politisk kultur i det gamla svenska bondesamhället 28. okt Jørgen Steen Jensen: Christian VIII som møntsamler 10. jun Harald Jørgensen: Caroline Mathilde som formynder for sin søn. Nogle nye detaljer om en omstridt kupplan 02. apr Erik Ulsig: Østjysk landsbystruktur mellem Århusbogen og Christian V s matrikel Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 4

5 10. dec Leif Grane: Præsteuddannelse og kristendomsundervisning i reformationsårhundredet 05. nov Niels Thomsen: På vej mod masseuniversitetet. Linjer og problemer i Københavns Universitets udvikling apr Troels Dahlerup: Læsefærdighed i Danmark i 1600-tallet 05. mar Inge Skovgaard-Petersen: Saxo og det skånske oprør 16. dec Knud J. V. Jespersen: England, Lübeck og Grevefejden eller da Henrik VIII ville være konge af Danmark 29. maj 1985 Kristian Hvidt: Edvard Brandes 20. feb Svend Ellehøj: Erik Arups metodekursus 05. dec Svend Åge Hansen: Statsbankerotten okt Esben Albrectsen: Var Sønderjylland i middelalderen en del af Danmarks rige? 23. maj 1984 Otto Norn: Kong Frederik 1.s hus på Gottorp 21. mar Povl Eller: Industriens mænd. P. S. Krøyers gruppebillede dec Jørgen Steen Jensen: Mindeord over Georg Galster 14. dec Ole Feldbæk: Kærlighed til fædrelandet tallets nationalfølelse og nationalisme 05. okt Kai Hørby: N. F. S. Grundtvig som historiker 25. maj 1983 Knut Mykland: Norge i dansketiden 23. feb Kai Hørby: Mindeord over Niels Skyum-Nielsen 23. feb Roar Skovmand: Samspillet mellem Nordens folkehøjskoler. En side af skandinavismen 08. dec Viggo Sjøqvist: Bidrag til en karakteristik af Christian VIII 27. okt Kai Hørby: Mindeord over Aksel E. Christensen 27. okt Bent Jensen: C. A. Koefoeds indsats i Rusland før revolutionen 26. maj 1982 Jørgen Steen Jensen: Dalercirkulationen i 1600-tallet belyst af danske møntfund 03. mar Povl Bagge: Mindeord over Sigurd Jensen 03. mar Vagn Skovgaard-Petersen: Lærerens sociale stilling fra ca til 1960 erne 04. nov Inga Floto: De seneste års danske historiografiske debat 27. maj 1981 Aksel E. Christensen: Begrebet socialhistorie i relation til Danmark, fortrinsvis i ældre tid 29. apr Kai Hørby: Historie ved Københavns Universitet fra midten af det 19. til begyndelsen af det 20. århundrede 22. jan Göran Rystad: Vägen ut ur kriget. Skånska Kriget och fredskongressen i Nijmegen 04. dec Harald Ilsøe: Historie ved Københavns Universitet til o apr Vello Helk: Danske udenlandsrejser fra Reformationen til Enevælden 14. feb Kai Hørby: Den ældre historiske kritik i Danmark 06. dec Anne Riising: I hvor høj grad kan man nå frem til en holdbar vurdering af en periodes åndelige klima? 01. nov Niels Skyum-Nielsen: Den estiske bonderejsning 1343 og dens følger for Estland og Danmark 17. maj 1979 Svend Ellehøj: Københavns Universitets jubilæumspublikationer 15. mar Aksel E. Christensen: Hvorledes skrive Danmarks historie? 30. nov Niels Thomsen: Valgmandsvalget på Christianshavn maj 1978 Povl Bagge: Mindeord over Holger Hjelholt 10. maj 1978 Olaf Olsen: Byarkæologi og byhistorie 02. feb Svend Ellehøj: Enevældens indførelse og de danske borgere Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 5

6 24. nov Kristian Hvidt: Arbejdsløshed og arbejdsanvisning før mar Troels Dahlerup: Mindeord over Albert Fabritius 30. mar Sven A. Nilsson: Den svenska folkbokföringens ursprung 24. feb Jörgen Weibull: Skandinavisk säkerhetspolitik inför hotet från Hitler 11. nov Harald Ilsøe: Omkring historiografinstitutionens tilblivelse 29. apr P. Kr. Iversen: Produktiviteten paa de slesvigske ladegaarde og afløsningen af arbejdshoveriet omkring feb Niels Skyum-Nielsen: Vigtige historiske fotos afsløret som stillbilleder fra film 20. nov Svend Gissel: Regression i nordisk middelalder 17. apr Otto Norn: Mindeord over Christian Elling 17. apr Jørgen Hæstrup: Den 4. våbenart. Nogle betragtninger over den europæiske modstandsbevægelses betydning for forløbet af Anden Verdenskrig 30. jan Olaf Olsen: Mindeord over Vilhelm la Cour 30. jan Viggo Sjøqvist: Udgivelsen af Christian VIII s dagbøger og optegnelser 21. nov Roar Skovmand: Politik og radio i trediverne 18. apr Troels Dahlerup: Kirke og adel på reformationstiden belyst gennem ribebispens forleningspraksis 07. feb Svend Gissel: Hornsherred i senmiddelalderen. Struktur og krise 26. apr Niels Knud Andersen: Universitetsfundatsen af feb Otto Norn: Industrialiseringen af Horsens, dens mænd og monumenter 26. okt Sune Dalgård: Mindeord over Aage Rasch 26. okt Aksel E. Christensen: Ærkesædet i Lund i europæisk storpolitik i det 12. århundrede 19. maj 1972 Roar Skovmand: Jægerspris Slot 27. jan Povl Bagge: Mindeord over kong Frederik IX 27. jan Axel Steensberg: Bøndernes økonomi, frugtbarhed og anseelse i Store Valby dec Sune Dalgård: Ærkebisp Børge Gunnersens sag okt Olaf Olsen: Arkæologi og historie i de danske vikingeborge 29. apr Povl Bagge: Mindeord over Troels G. Jørgensen 29. apr Tage Kaarsted: Regeringsdannelsen i 1968 og nogle af dens forudsætninger 11. feb Troels Fink: Grænsestriden i nov Povl Bagge: Mindeord over Henry Bruun 19. nov Holger Hjelholt: Nogle bemærkninger om F. von Pechlin og dansk politik okt Viggo Sjøqvist: Den danske udenrigstjeneste apr Svend Ellehøj: Saxo og norrøn historieskrivning 29. jan Povl Bagge: Mindeord over Stig Iuul 29. jan Niels Skyum-Nielsen: Filmen som historisk kilde 20. nov Sune Dalgård: Mindeord over Johan Jørgensen 20. nov Jørgen Hæstrup: Den danske administrations arbejde for de deporterede i efteråret maj 1969 Johan Hvidtfeldt: Augustdagene apr Fridlev Skrubbeltrang: Landbrugsantal og brugstyper i 1600-tallets Danmark 23. jan Viggo Sjøqvist: Folketingets beslutning af 19. januar dec Georg Nørregård: Arvefølgespørgsmålet i 1830 erne 31. okt Vilhelm la Cour: Datering af det ældste Danevirke Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 6

7 14. mar Sigurd Jensen: Regeringsudvalg og eksportudvalg Træk af kampen mod inflation i Danmark under den tyske besættelse 11. jan Erik Lönnroth: Källorna till Gustav III.s senare historia (Her begynder protokollen) Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 7

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

10. Gymnasiale uddannelser

10. Gymnasiale uddannelser 10. Gymnasiale uddannelser 10.1 I almindelighed 10.1.1 Flere perioder 5708 Askgaard, Helle: Pige, kvinde, lærerinde. En mosaik om pigerne og gymnasiet. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

www.antikvariatetpennylane.dk SØGEFELT: CTRL+F Historie og Samfund. Titel Forfatter Pris Bemærkninger Forlag Årstal

www.antikvariatetpennylane.dk SØGEFELT: CTRL+F Historie og Samfund. Titel Forfatter Pris Bemærkninger Forlag Årstal www.antikvariatetpennylane.dk SØGEFELT: CTRL+F Historie og Samfund. Titel Forfatter Pris Bemærkninger Forlag Årstal okt-43 Bertelsen, Aage 5 kr. Rimelig pæn pb. okt-43 Bertelsen, Aage 5 kr. Lidt slidt

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 Søg: Ctrl + f Titel Forfatter Udgivet af Art Undertitel/Indhold Reol Hylde det var på Frederiksberg Strandbers Forlag Historie det var på Frederiksberg,

Læs mere

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis 1 A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000 by Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis BYHISTORISKE HJÆLPEMIDLER XI DANSK KOMITE FOR BYHISTORIE 2005 2 1. Bibliographical

Læs mere

Universitetsspecialer i historie 2010

Universitetsspecialer i historie 2010 Universitetsspecialer i historie 2010 VED MARGIT HURUP GROVE Københavns Universitet Tematiske emner, teori og formidling Marie Berg: Platons Staten udlægning af en sjælelære. Ryam Poatan: Order of Eros:

Læs mere

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder 2. Børn og unge 2.1 Børn og barndom 2.1.1 Flere perioder 128 Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole 13.-15. nov. 1987. Kbh. 1988. 100 [arbejderbørns vilkår på arbejdsmarkedet

Læs mere

KRIGEN I DET NEUTRALE ÅNDSLIV

KRIGEN I DET NEUTRALE ÅNDSLIV 170 KRIGEN I DET NEUTRALE ÅNDSLIV FØRSTE VERDENSKRIGS-LITTERATUREN I DANMARK BJARNE SØNDERGAARD BENDTSEN Siden besættelsen har den danske interesse for Første Verdenskrig, og i særdeleshed for Danmarks

Læs mere

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr.

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 45 2 Morten Thing : en bibliografi/hans Dam Frandsen og Bjarne A. Frandsen

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Forskningen i Rigsarkivet

Forskningen i Rigsarkivet Forskningen i Rigsarkivet Årsberetning for 2014 Rigsarkivet København 2015 1 Indhold Årsberetning for 2014... 3 Forskningen i 2014 en præsentation...5 Forskning og forskningsbaseret formidling om krigen

Læs mere

KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden 750-1035)

KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden 750-1035) FORÅR 2010. Spørgsmål til bogen "Danmark før og nu", der bruges som forberedelse til indfødsretsprøve. (Spørgsmålene er dels taget fra tidligere indfødsretsprøver, dels konstrueret af Jette Møller Nielsen)

Læs mere

Kongeriget Danmark i 1332 et fallitbo

Kongeriget Danmark i 1332 et fallitbo Kongeriget Danmark i 1332 et fallitbo AF ANDERS LEEGAARD KNUDSEN Christoffer 2. døde den 2. august 1332. 1 & 2 Da var hele Danmark pantsat; størstedelen til de holstenske grever Johan 3. og Gerhard 3.:

Læs mere

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE Oversigter Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY AF LARS B. STRUWE Udskrivningen af karle til den forhadte landmilits og stavnsbåndet har i

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste religion? 376 Bach-Nielsen, Carsten Lisbeth Smedegaard

Læs mere

Katalog 34. December 2012

Katalog 34. December 2012 Katalog 34 December 2012 VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www. vangsgaards.dk København Antikvariat

Læs mere

nr. 200 marts 2014 tema: 1864

nr. 200 marts 2014 tema: 1864 nr. 200 marts 2014 tema: 1864 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november 2013... 7 Præsentation af artiklerne... 10 Inge Adriansen: Anden Slesvigske

Læs mere

Universitetsspecialer i historie 2006

Universitetsspecialer i historie 2006 VED MARGIT HURUP GROVE Københavns Universitet Christian Vollmond: Historiedidaktik og almen studieforberedelse teori og praksis. En diskussion og vurdering af hvordan undervisningsmateriale inden for historieformidling

Læs mere

( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold.

( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold. DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr. 16 - DECEMBER 1995 Nr. 16-6. årgang december 1995 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Momgolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf GilbeRG (ansvarshavende),

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

11. Erhvervsuddannelser

11. Erhvervsuddannelser 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne 1960-1985. Kbh. 1985. 108 s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse.

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Universitetsspecialer i historie 2004

Universitetsspecialer i historie 2004 VED ERIK JØRGENSEN Københavns Universitet Christian Hede: Museer var moderne. De første nationalmuseer i Kina. Hanne Brandt Djupdræt: Formidling i den kulturhistoriske udstilling. En faglig og didaktisk

Læs mere