Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010"

Transkript

1 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod Copenhagen December

2 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter med en overordnet konklusion hvor de væsentligste resultater fra undersøgelsen bliver beskrevet Der er udarbejdet grafer på alle spørgsmål Graferne viser totalfordelingen for de enkelte spørgsmål Hovedresultaterne er beskrevet for det enkelte spørgsmål i overskriften over grafen Under graferne beskrives signifikante forskelle på delmålgruppen i forhold til hovedresultaterne 2

3 Konklusion 3

4 4 Konklusion - pensionsundersøgelse Pension 82% betaler/har betalt til en pensionsopsparing (udover ATP) indenfor de seneste 3 år. 44% har overvejende livsvarige pensioner. 26% har overvejende tidsbegrænsede pensioner. 80% har tænkt over, hvordan de vil tilpasse deres økonomi, når de tidsbegrænsede pensionsordninger ophører. (blandt dem med tidsbegrænsede pensioner) 39% vil tilpasse deres økonomi. 27% vil bruge af anden opsparing. 72% har indbetalt til en arbejdsmarkedspension via deres arbejdsgiver. 51% har indbetalt til en individuel ordning i en bank. 43% mener, at en pensionsordning er den bedste måde at sikre en indkomst på. 47% har en pensionsordning, fordi det er en del af en overenskomst. 36% mener, at pensionsselskabet står for det meste af forvaltningen, men de har nogle valgmuligheder som de ikke bruger. 31% mener, at det er pensionsselskabet, der står for forvaltningen de har ingen indflydelse. 31% overlader trygt forvaltningen af deres pensioner til pensionsselskabet, da de ikke har forstand på pension og investering. 21% overlader det hele til pensionsselkabet, men hvis de havde lidt mere forstand på pension og investering, ville de gerne bestemme mere. 35% mener, at årsagen til, at de selv har valgt hvillke investeringforeninger, aktier osv. de har investeret i, er fordi, de mener, at det giver bedre afkast og lavere omkostninger. (blandt de, der selv har har indflydelse på sammensætningen af deres pensionsinvesteringer 28% mener, det giver bedre afkast.

5 Konklusion - pensionsundersøgelse Pension 46% har garanteret et mindstebeløb, når de går på pension. 26% er ikke garanteret et mindstebeløb. 71% er uenig i, at det er rimeligt, at et pensionsselskab kan ændre en garanti til en hensigtserklæring. 62% er uenig i, at man kan kalde det en garanti, selvom pensionsselskabet senere kan ændre det til en hensigtserklæring. 76% foretrækker, at de er garanteret et minimumsbeløb som pensionen ikke kan falde under. 5

6 Resultater 6

7 82% har betalt til en pensionsordning (udover ATP). 15% har betalt fordi de er ansat som tjenestemand og 8% har ikke betalt til en pensionsordning de seneste 3 år. 100% Sp.7 Betaler du, eller har du indenfor de seneste 3 år betalt til en pensionsordning, enten selv eller via din arbejdsgiver, eller er du ansat som tjenestemand? Base: (n=1206) 90% 80% 82% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 15% 10% 0% Ja, jeg har betalt til en pensionsordning (udover ATP) Ja, jeg er ansat som tjenestemand Nej Ved ikke 8% 1% Det er i højere grad lønmodtagerne, dem med en formue mellem 1-2 millioner, som betaler til en pensionsordning. Det er i højere grad de årige, dem der er lønmodtager, dem der arbejder som funktionær (mellem/lang uddannelse), dem med en husstandsindkomst mellem kr, dem med en formue mellem kr., dem med en mellemlang videregående uddannelse, som betaler til en pensionsordning fordi de er ansat som tjenestemand. Det er i højere grad dem, der arbejder som selvstændig, dem med en husstandsindkomst under kr., dem der bor i lejebolig, dem der er fraskilt, dem med folkeskole som uddannelse, som ikke har betalt til en pensionsordning de senste 3 år. 7

8 44% har overvejende livsvarige pensioner, 26% har overvejende tidsbegrænsede og 21% har en nogenlunde ligelig fordeling mellem tidsbegrænsede og livsvarige pensioner. Sp.8 Er din(e) pension(er) (bortset fra folkepensionen og ATP) tidsbegrænsede eller livsvarige? Base: Har indbetalt til en pensionsordning inden for de seneste 3 år (n=1105) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 20% 26% 21% 10% 10% 0% Min(e) pension(er) er overvejende livsvarige Min(e) pension(er) er overvejende tidsbegrænsede Min(e) pension(er) er nogenlunde ligeligt fordelt mellem tidsbegrænsede og livsvarige Ved ikke Det er i højere grad dem, der arbejder som funktionær, dem med en mellemlang videregående uddannelse, som overvejende har pensioner der er livsvarige. Det er i højere grad mændene, dem med en formue over 2. millioner, som overvejende har pensioner, der er tidsbegrænsede. 8

9 39% vil tilpasse deres økonomi, 27% vil bruge af anden opsparing og 17% har ikke tænkt over, hvordan de vil klare sig økonomisk, når de tidsbegrænsede pension(er) ophører. Sp.9 Har du tænkt over, hvordan du vil klare dig økonomisk, når de(n) tidsbegrænsede pensionsordning(er) ophører? Base: Har overvejende tidsbegrænsede pensioner (n=285) Nej, det har jeg ikke tænkt over 17% Ja, jeg vil tilpasse min økonomi (f.eks. spare på faste udgifter, dagligt forbrug, luksus, rejser) 39% Ja, jeg vil konvertere tidsbegrænsede pensioner til livsvarige 7% Ja, jeg vil bruge af anden opsparing 27% Ja (NET): 80% Ja, jeg vil optage lån 4% Ja, andet 3% Ved ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der er ingen signifikante forskelle på delmålgrupper 9

10 72% har indbetalt til en arbejdsmarkedspension via deres arbejdsgiver. 51% har indbetalt til en individuel ordning i banken og 22% har en individuel ordning i et pensionsselskab. Sp.10 Hvilke pensionsordninger har du indbetalt til/selv oprettet? Base: Har indbetalt til en pensionsordning inden for de seneste 3 år (n=1105) 100% 90% 80% 70% 72% 60% 50% 51% 40% 30% 20% 10% 12% 22% 3% 2% 10 0% Arbejdsmarkedspension (indbetalt via min arbejdsgiver) Tjenestemandspension Individuel ordning, som jeg selv har oprettet i min bank Det er i højere grad dem, der bor i Nord-jylland, dem der arbejder som faglært, der har indbetalt til en arbejdsmarkedspension (indbetalt via deres arbejdsgiver) Det er i højere grad mændene, de selvstændige, dem med en formue over 2. millioner, dem med en lang videregående uddannelse, som har indbetalt til en individuel ordning i banken. Det er i højere grad de selvstændige, dem der arbejder som funktionær med ledelsesansvar, dem med en husstandsindkomst over kr, dem der er gift, dem med en formue over 2. millioner, dem med en lang videregående uddannelse, som har indbetalt til en individuel ordning i et pensionselskab. Individuel ordning, som jeg selv har oprettet i et pensionsselskab Andre Ved ikke

11 43% mener, at en pensionsordning er den bedste måde at sikre en indkomst på. 22% mener, at en pensionsopsparing er en god måde at sikre en indkomst på som pensionist, men det kan ikke betale sig så godt. Sp.11 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? Base: (n=1206) En pensionsopsparing er den bedste måde at sikre min indkomst på som pensionist 43% En pensionsopsparing er en god måde at sikre min indkomst på som pensionist, men det kan ikke betale sig godt nok 22% En pensionsopsparing er hverken bedre eller dårligere end anden opsparing 10% Det er bedst at spare op i fast ejendom, aktier, jeg selv vælger o.lign - uden, at det er en del af en pensionsordning 8% Det kan ikke betale sig at have en pensionsopsparing pga. modregning i folkepension og andre sociale ydelser 5% Ved ikke 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad de årige, dem der er ansat som tjenestemand, dem der er ansat som fuktionær med ledelsesansvar, dem med en husstandsindkomst over kr., der er mest enig i, at en pensionsopsparing er den bedste måde at sikre deres indkomst på som pensionist. 11

12 47% har en pensionsordning, fordi det er en del af en overenskomst. 23% har en pensionsopsparing fordi, de selv og deres arbejdsgiver har besluttet det de indbetaler både via deres arbejdsgiver og individuelt og 11% har besluttet selv og indbetaler kun individuelt. Sp.12 Hvem har besluttet, at du skal indbetale til en pensionsordning? Base: Har indbetalt til en pensionsordning inden for de seneste 3 år (n=1105) Det er en del af overenskomsten 47% Min arbejdsgiver og jeg selv - jeg indbetaler både via arbejdsgiver og individuelt 23% Jeg selv - jeg indbetaler kun individuelt (uden om arbejdsgiver) 11% Min arbejdsgiver 10% Min arbejdsgiver og jeg selv - jeg indbetaler kun via arbejdsgiver 7% Ved ikke 2% 12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad lønmodtagerne, de faglærte, dem med en mellemlang videregående uddannelse, der indbetaler til en pensionsordning, fordi det er del af en overenskomst. Det er i højere grad funktionærerne med ledelsesansvar, dem med en husstandsindkomst over kr., dem med en formue over 2. millioner, dem med en lang videregående uddannelse, som indbetaler både via arbejdsgiver og individuelt. Det er i højere grad de årige, de selvstændige, dem med en husstandsindkomst under kr., dem der bor i andelsbolig, som kun indbetaler individuelt.

13 36% mener, at pensionsselskabet står for det meste af forvaltningen, men at de har nogle valgmuligheder, som de ikke bruger. 31% mener ikke, at de har indflydelse på forvaltningen af deres pension, fordi det udelukkende er pensionsselskabet, der står for forvaltningen. Sp.13 Har du indflydelse på forvaltningen af din pension via pensionsordningen, fx hvor meget der investeres i aktier hhv. obligationer, om der investeres i udenlandske aktier, eller om der investeres i bestemte selskaber? Base: Har indbetalt til en pensionsordning inden for de seneste 3 år (n=1105) Ja, pensionsselskabet står for det meste. Jeg har nogle valgmuligheder, som jeg ikke bruger 36% Nej, det er pensionsselskabet, der står for forvaltningen. Jeg har ingen valgmuligheder 31% Ja, pensionsselskabet står for det meste. Jeg har nogle valgmuligheder, som jeg bruger 17% Jeg bestemmer selv det meste 9% Ved ikke 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der er ingen signifikante forskelle på delmålgrupper 13

14 31% overlader trygt forvaltningen af deres pensioner til pensionsselskabet, da de ikke har forstand på pension og investering. 21% overlader det hele til pensionsselskabet, men hvis de havde lidt mere forstand på pension og investering, ville de gerne selv bestemme mere.17% har selv indflydelse på sammensætningen af deres pensionsinvesteringer gennem valg af investeringpuljer, der forvaltes af pensionsselskabet. Sp.14 Hvilket af følgende udsagn passer bedst på forvaltningen af din pension? Base: Har indbetalt til en pensionsordning inden for de seneste 3 år (n=1105) Jeg overlader trygt forvaltningen til pensionsselskabet. Jeg har ikke forstand på pension og investering 31% Jeg overlader det hele til pensionsselskabet, men hvis jeg havde lidt mere forstand på pension og investering, ville jeg gerne selv bestemme mere Jeg har selv indflydelse på sammensætningen af mine pensionsinvesteringer gennem valg af investeringspuljer, der forvaltes af pensionsselskabet, og jeg er tilfreds med den indflydelse, det giver mig Ifølge den aftale, der er indgået, overlades det hele til pensionsselskabet, men hvis jeg havde mulighed for at få indflydelse, ville jeg udnytte den 12% 17% 21% Jeg vælger selv hvilke investeringsforeninger, aktier og/eller obligationer mv., som min pensionsopsparing skal investeres i 6% Jeg ved ikke, hvem der forvalter min pension, eller om jeg har nogle valgmuligheder mht. forvaltning Jeg har selv indflydelse på sammensætningen af mine pensionsinvesteringer gennem valg af investeringspuljer, der forvaltes af pensionsselskabet, men jeg ville gerne have mere indflydelse selv 3% 2% Ved ikke 8% 14 Det er i højere grad de fraskilte, der trygt overlader forvaltningen af deres pensioner til pensionsselskabet. Det er i højere grad dem, der bor i Midt-jylland, der overlader det hele til pensionsselskabet, men hvis de havde lidt mere forstand på pension og investering, ville de gerne selv bestemme.det er i højere grad dem med en husstandsindkomst over kr., dem med en formue over 2.millioner, der selv har indflydelse på sammensætningen af deres pensioner genne valg af investeringpuljer. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15 35% mener, at årsagen til, at de selv har valgt hvilken investeringsforeninger, aktier osv., de har investeret i, er fordi de mener, at det giver bedre afkast og lavere omkostninger og 28% mener, det giver bedre afkast. OBS: Lille base Sp.15 Hvad er årsag til, at du selv vælger, hvilke investeringsforeninger, aktier og/eller obligationer, som din pensionsopsparing skal investeres i? Base: Har selv valgt, hvilke investeringsforeninger, aktier og/eller obligationer mv., som pensionsopsparingen skulle investeres i (n=64) Det giver bedre afkast 28% Det giver lavere omkostninger 10% Det giver bedre afkast og det giver lavere omkostninger 35% Andet 20% Ved ikke 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der er ingen signifikante forskelle, da basen er for lille 15

16 46% har garanteret et mindstebeløb, når de går på pension hvorimod 26% ikke er garanteret et mindstebeløb. 100% Sp.16 Har du en pensionsordning, hvor du er garanteret et bestemt mindstebeløb, når du går på pension? Base: Har indbetalt til en pensionsordning inden for de seneste 3 år (n=1105) 90% 80% 70% 60% 50% 46% 40% 30% 26% 28% 20% 10% 0% Ja Nej Ved ikke Det er i højere grad funktionærerne med en mellem lang/lang videregående uddannelse eller ledelsesansvar, dem med en husstandsindkomst over kr., dem med en formue over 2.millioner, der er garanteret et mindste beløb. Det er i højere grad mændene, der ikke er garanteret et mindste beløb. 16

17 71% er uenig i, at det er rimeligt, at et pensionsselskab kan ændre en garanti til en hensigtserklæring. Kun 4% er enig i, at det er rimeligt. 62% er uenig i, at man kan kalde det en garanti, selvom pensionsselskabet senere kan ændre det til en hensigtserklæring. Kun 8% er enig i, at man senere kan ændre det. Sp.17 Hvor enig eller uenig i følgende udsagn? Base: (n=1206) Gennemsnit (1-5) Det er rimeligt, at et pensionsselskab kan ændre en garanti til en "hensigtserklæring" 43% 28% 14% 3% 1% 11% 1.78 Man kan godt kalde det en garanti, selvom pensionsselskabet senere kan ændre det til en hensigtserklæring 38% 24% 16% 6% 2% 15% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) Enig (4) Meget enig (5) Ved ikke Der er igen signifikante forskelle på delmålgrupper 17

18 76% foretrækker, at de er garanteret et minimumsbeløb, som pensionen ikke kan falde under, hvorimod 11% foretrækker, at de har chancen for at få en forhøjelse af pensionen, men også risiko for, at pensionen sættes ned. 100% Sp.18 Hvilket af følgende vil du foretrække hos et pensionsselskab? Base: (n=1206) 90% 80% 76% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11% 13% 0% At jeg er garanteret et minimumsbeløb, som pensionen ikke kan falde under At jeg har chancen for at få en forhøjelse af pensionen, men også en risiko for, at pensionen sættes ned Ved ikke 18 Det er i højere grad dem med en husstandsindkomst under kr., dem med en formue under kr. som foretrækker et minimumsbeløb, som pensionen ikke kan falde under. Det er i højere grad mændene, funktionærerne med ledelsesansvar, dem med en husstandsindkomst over kr., dem med en formue over 2. millioner, dem med en lang videregående uddannelse, som foretrækker at have chancen for en forhøjelse af pensionen, men også en risiko for, at pensionen sættes ned.

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension.

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Magasin for jordbrugere Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Læs om hvordan du med Nykredit Privat Portefølje kan få forvaltet din

Læs mere

Tvang og frihed i pensionssystemer

Tvang og frihed i pensionssystemer Tvang og frihed NFT i pensionssystemer 3/2004 Tvang og frihed i pensionssystemer af Michael Møller og Niels Chr. Nielsen Michael Møller Styrken ved det danske pensionssystem er, at det er et obligatorisk,

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere