Om at finde bedste rette linie med Excel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at finde bedste rette linie med Excel"

Transkript

1 Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det enkelte fænomen men også for at kunne komme med et kvalificeret bud på udviklingen i en nærmere eller fjernere fremtid. Hvordan bliver vejret? For eksempel beskæftiger meteorologer sig med vejrfænomener og undersøger hvordan lufttryk, temperatur, vindhastighed mm. afhænger af hinanden og påvirker hinanden. Disse sammenhænge kan ofte beskrives med matematiske modeller. Og disse modeller kan så bruges til at lave vejrprognoser: hvordan bliver vejret i morgen? får vi hvid jul i år? Hvor meget betaler jeg i skat? Et andet eksempel som også har almen interesse, er fænomenet skat. Hvilken sammenhæng er der mellem min løn og hvor meget jeg betaler i skat? Kan det betale sig for mig at indbetale mere til min pensionsordning? Hvilken indflydelse får det på min skattebetaling hvis jeg bliver gift/skilt/arbejdsløs eller min løn stiger med 6000 kr pr. år? Reglerne i skatteloven kan godt bruges til at beregne min skat nøjagtigt i dag og i den nærmeste fremtid men forudsigelserne om, hvilke konsekvenser en øget pensionsindbetaling får for min pension år ud i fremtiden, er noget mere usikre. Det afhænger bl.a. af hvilke love og regler der gælder til den tid. Både i eksemplet med vejret og i skatteeksemplet er de indre sammenhænge nogenlunde velkendte. Meteorologerne kender godt de naturlove der styrer vejret og skattereglerne er beskrevet i skatteloven. Ofte er vi dog i den situation at vi ikke kender reglerne, måske ved vi ikke engang om der i det hele taget eksisterer regler 1. Hvis der findes måledata for fænomenet, kan man undersøge om de passer nogenlunde med nogle kendte simple modeller. Hvis f.eks. måledataene kan plottes i et koordinatsystem, kan vi konstatere om de næsten ligger på en ret linie - og altså med god tilnærmelse kan beskrives ved en lineær model. Antal SMS er Vi vil nu undersøge om antallet af sendte sms er i Danmark kan beskrives med en simpel matematisk model (lineær-, eksponentiel- eller potens-funktion). Vi vil vise hvordan Excel kan bruges som værktøj til at tegne punkterne ind i et passende koordinatsystem og tegne den bedste rette linje gennem alle punkterne. På de næste 6 sider præsenteres følgende arbejdsgang: 1. Indtaste nogle måledata i Excel (side 2) 2. Tegne et xy diagram over sammenhængen (side 2) 3. Tilføje en tendenslinje (bedste rette linje) (side 4) 4. Få Excel til at bestemme den regneforskrift der passer til tendenslinjen (side 6) 5. Lave en prognose (side 7) 1 Mange har forgæves søgt at finde regler der kan forudsige aktiekursernes udvikling Caja Schmidt - 1 -

2 Vi vil bruge nedenstående data som eksempel (Kilde: Teleårbogen udgivet af It- og Telestyrelsen). Tabellen viser udviklingen i antal sendte sms-beskeder i Danmark År Antal sendte SMS er (mio) (Kilde: 1) Indtast data i Excel regneark Der er to variable i dette eksempel: Årstallet og antal sendte sms er. Overvej at det er mest hensigtsmæssigt at lade årstallet være den uafhængige variabel og antal sms er den afhængige variabel. Da det er upraktisk at regne med årstal, lader vi x betegne antal år efter år Variablen y skal da betegne antallet af sms er regnet i millioner. Opbyg et regneark med passende overskrifter, variabelforklaringer mm. som vist nedenfor. 2) Tegn et XY diagram over sammenhængen Nu skal du plotte punkterne ind i et koordinatsystem. I Excel svarer det til at lave et xy diagram. a. Start med at markere hele tabellen inkl. kolonneoverskrifterne. I eksemplet ovenfor betyder det at cellerne A6 til og med B11 markeres. b. Tryk så på diagram-ikonet (eller vælg Indsæt Diagram ) Caja Schmidt - 2 -

3 c. Nu fremkommer en dialogboks, her skal du vælge diagramtypen XY-punkt og første undertype. Klik så på knappen Næste. (1) Vælg Diagramtype XY-punkt (2) Og denne undertype (3) Klik på Næste d. I næste dialogboks skal du ikke indstille noget. Klik på knappen Næste. e. Så fremkommer en dialogboks med et antal faneblade. Vælg fanebladet Titler. Her skal du skrive titel på diagrammet og på hver af akserne. Klik så på fanebladet Forklaring. (1) Vælg fanebladet Titler (3) Vælg fanebladet Forklaring (2) Skriv den overordnede titel til diagrammet i først felt Skriv titler på akserne i de næste to felter Caja Schmidt - 3 -

4 f. Her skal du fjerne markeringen i Vis forklaring og dernæst klikke på Udfør. (1) Fjern hakket i Vis forklaring. (2) Klik på Udfør Nu bliver diagrammet indsat i regnearket. 3) Tilføj tendenslinje, dvs tegn den bedste rette linje. Nu skal vi forsøge at finde en matematisk model, der passer nogenlunde på data. En af de simpleste modeller er de lineære funktioner. Men vores data ser ikke ud til at passe med en lineær sammenhæng (hvorfor ikke?) Så kan vi overveje en eksponentiel model. Hvis vi kikker på diagrammet, så kunne det godt ligne eksponentiel vækst. Det er imidlertid svært at genkende eksponentiel vækst i et almindeligt koordinatsystem i et enkeltlogaritmisk koordinatsystem er det meget lettere. Grafen for en eksponentiel funktion er altid en ret linje i et enkeltlogaritmisk koordinatsystem. a. Vi starter med at formatere y-aksen, så den bliver logaritmisk (koordinatsystemet bliver på den måde enkeltlogaritmisk) Klik på y-aksen for at markere den og klik så på højre museknap. Vælg Formater akse (1) Højreklik på y-aksen og vælg Formater akse Caja Schmidt - 4 -

5 Der fremkommer en dialogboks med flere faneblade til redigering af y-aksen. Vælg fanebladet Skala. Sæt flueben i Logaritmisk skala og klik OK. Nu er datapunkterne tegnet ind i et enkeltlogaritmisk koordinatsystem. Det ser ud til at de næsten ligger på en ret linje, dvs. data kan beskrives med en eksponentiel model. Næste skridt bliver at tegne den bedste rette linje gennem punkterne. b. I Excel kaldes den bedste rette linje for tendenslinje. Højreklik på et af datapunkterne, så fremkommer en menu, hvor du skal vælge Tilføj tendenslinje (1) Vælg fanebladet Type (2) Vælg typen Eksponentiel (i andre eksempler kunne det være Lineær eller Potens) (3) Klik på OK Caja Schmidt - 5 -

6 c. Så er der tegnet en tendenslinje gennem datapunkterne. Linjen er beregnet i Excel så det er den linje, som ligger tættest på alle datapunkter. 4) Bestem regneforskriften for tendenslinjen Excel kan give os regneforskriften for den funktion, der svarer til tendenslinjen. a. Højreklik på tendenslinjen og vælg Formater tendenslinje b. I den dialogboks, der dukker op skal du vælge fanebladet Indstillinger. (Senere kan du undersøge de to andre faneblade, her kan du skifte til andre matematiske modeller som fx lineær eller potens funktion) (1) Vælg fanebladet Indstillinger. (2) Prognose: Forlæng tendenslinjen fremad og bagud. Fx 2 enheder. (3) Sæt flueben i Vis ligning i diagram for at få vist forskriften. (4) Klik OK Caja Schmidt - 6 -

7 Nu ser diagrammet ca. sådan ud: c. Regneforskriften kan trækkes rundt med musen, så den kan placeres mest hensigtsmæssigt. x Læg mærke til at regneforskriften ikke skrives på formen y= b a men som: y 0,5423x = 747,91 e, det skyldes at Excel bruger en repræsentation med den naturlige eksponentialfunktion 2. Bogstavet e står for et ganske bestemt tal (ligesom л) nemlig e = 2, Tallet e er indbygget i de fleste lommeregnere. Hvad er konstanterne a og b? Ved hjælp af potensregnereglerne kan regneforskriften skrives om: 0,5423 x x ( e ) = 747,91 1, 0,5423x y= 747,91 e = 747, Begyndelsesværdien b aflæses umiddelbart: b = 747,91 Fremskrivningsfaktoren a beregnes af: 0,5423 a =e = 1, 720 (brug lommeregnerfunktionen e x ) DVS: Regneforskriften er y= 747,91 1, 720 5) Prognose Når vi har regneforskriften, så kan vi lave en prognose. Dvs. et kvalificeret gæt på hvordan antallet af sms er udvikler sig fremover. Fx kan vi give et bud på hvor mange sms er der vil blive sendt i 2005: Sæt x = 5 og beregn y: y = 747,91 1,720 5 = Hvis udviklingen fortsætter på samme måde, så vil der blive sendt mio. sms er i Altså over 11 milliarder! Det svarer til at hver dansker i gennemsnit sender over 6 sms er hver dag. Har du et bud på det samlede antal sms er i 2006? og i 2012? x 2 Den naturlige eksponentialfunktion: y = e x behandles på matematik B-niveau. Caja Schmidt - 7 -

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Funktioner. Ib Michelsen

Funktioner. Ib Michelsen Funktioner Ib Michelsen Ikast 2007 Forsidebilledet Tegning af Niels Bo Bojesen, Jyllands-Posten, 13-9 2006. Version 1.01 (18-11-07 23:41) D:\AppServ\www\c\bog2_s.odt Indholdsfortegnelse Sammenhænge mellem

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra Undersøgelse af funktioner i GeoGebra GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, men det kan også anvendes til undersøgelser og opdagelser omkring funktioner. Eksempel Tegn linjen med ligningen:

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-37-4

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere