IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012"

Transkript

1 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 November 2012

2 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer - Jeg har fra min tid ved en stor dansk rådgivende ingeniør oplevet, at IDA ikke har taget et tungt emne op som fx arbejdsgiver betalt pension. Det har undret mig meget, at de største danske rådgivere kan "slippe" afsted uden at betale noget overhoved til pension. Det undrer mig, at fx Cowi og Rambøll ikke betaler pensionstilskud, uanset om lønsummen ikke ændres, har det en symbolværdi. 1 - I forbindelse med udstationering fik jeg en meget dårlig vejledning i forhold til løn, men det opdagede jeg først, da jeg havde underskrevet kontrakten, stod i udlandet, og hørte hvad mine kollegaer fik i løn. Det skuffede/skuffer mig voldsomt, at IDA s tal var ca. 20 % for lave! Jeg har sidenhen selv rettet op på det ved at henvende mig til min chef og firmaets HR, som også meldte tilbage, at det var en lav løn. 1. Jeg har nogle få gange haft fat i IDA's jurister i forbindelse med jobskifte og kontrakt. Det har hver gang været givtigt, og det er både kompetent, saglig og venlig vejledning! 2 2. Jeg er og har altid været privatansat, og har derfor ikke nogen direkte fordel af aftaler og overenskomster. Men lønstatistikken er rigtig god, og den bruger jeg ved hvert jobskifte. 3. IDA's mest spændende tekniske medlemsarrangementer (som jo reelt ligger i interessegrupperne under IDA) er alt for ofte i København og nogle gange i Århus. Ovenstående taget i betragtning er jeg til stadighed i et dilemma, om kontingentet modsvarer det, jeg får ud af det. Da jeg er lidt solidarisk anlagt, er jeg indtil videre blevet i IDA. 3 Ang. løn mv. så er erhvervsakademier faldet ud af systemet Arbejder i forsyningsvirksomhed, og her er det absolut en begrænsning, at vi er under en offentlig 4 overenskomst... Der er næsten ingen muligheder for, at man kan blive betragtet som individ, og derved blive belønnet for god indsats... Da jeg skulle rejse ud med min mand, som skulle udstationeres, og henvendte mig for at få hjælp til en orlovsaftale, var den eneste oplysning jeg fik, at jeg skulle være opmærksom på, at jeg kunne fyres, selv om jeg 5 havde orlov. Alt andet måtte jeg selv finde ud af, hvilke ting, der var vigtige at skrive i aftalen m.v. Det var en skuffelse. Der havde jeg forventet bistand fra IDA, men fik det ikke. Det er godt to år siden, det kan jo have ændret sig siden. 6 Den relations-baserede kontakt er ikke god nok hos IDA. 7 Det er vist ikke lysende klart, hvad der menes med "faglig forening" Fik glimrende og hurtig vejledning, da jeg pludselig stod med en konkurrenceklausul i hånden, uden at vide 8 hvad jeg havde at forholde mig til. Super. Fordelen ved IDA er allerstørst, hvis man bor i hovedstaden. Hvis man bor i Hobro, er den stort set 9 begrænset til juridisk bistand og Ingeniøren. Generelt er det meget lidt, jeg har haft med IDA at gøre. Jeg får Ingeniøren, en årlig lønstatistik - og det er 10 det. Jeg håber, hvis behovet opstår, at jeg så kan søge råd og vejledning i IDA. Har brugt IDA meget lidt. Konkret til vurdering af en aftrædelseskontrakt og en ansættelseskontrakt. Fik 11 lynhurtig betjening, men ret "tandløs" rådgivning, rutinepræget. Det ser ud til, at IDA laver en række meget relevante arrangementer - jeg har bare ikke prioriteret at deltage. Har vært pensionist i 3 år, og udnytter ikke de mange - sikkert gode - tilbud for socialt samspil i IDA. Men var 12 tilfreds, da jeg havde IDA som partner i personlig sag som ansat. Kunne ikke forestille mig ikke være uden for en fagforening. Hej. Jeg har været pensionist de seneste 5 år. Derfor finder jeg det lidt sjovt at blive udvalgt :-). 13 Jeg har boet lige så længe i udlandet, dog uden at arbejde. I stedet for en chat til "hvilken" rådgivning på savnes mere konkret hvem som kan kontaktes. Jeg 14 har lige nu brug for IDA's hjælp, men er tilbageholdende, da oplysninger på hjemmesiden er få for direkte kontakt.

3 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november IDA bør gøre en langt større indsats for, at ingeniører og deres nyttevirkning for samfundet bliver mere og 15 bedre kendt. Hvorfor er det altid lægeverdenen, der indgår i TV-serier og fremhæves i nyhedsmedierne?? IDA er en organisation med klart centrum i København. Så er der langt til Jylland. Lokalt er det oftest sociale 16 arrangementer, jeg ikke ønsker at benytte pga. den diskriminering, der sker af ingeniør-ægtefæller, der ikke er medlemmer, i forhold til andre ægtefæller. IDA er en udmærket forening, der gør det fint. Den store prøve står den dag, der er brug for assistance i en 17 konfliktsituation, men hvis den situation ikke indtræder, er det endnu bedre ;-). I så fald har jeg haft sikkerhedsnettet og fornøjelse af de forskellige medlemsarrangementer og bladet. IDA er for mig næsten usynlig. Jeg er til et par medlemsarrangementer, men har ikke fornemmelsen af nærvær 18 og fællesskab. 19 IDA er for usynlig i medierne, synes jeg. Burde fremstå som en stærk faglig profil i DK IDA har nok det største fagtekniske netværk i DK, det er godt. Vær opmærksom på, at det kræver store 20 ressourcer at vedligeholde og opdatere det. IDA kunne godt være noget mere udadvendt. FX: Jeg er først blevet kontaktet af IDA i forbindelse med massefyring på min arbejdsplads. Så kunne jeg 21 komme til møde, hvis jeg blev fyret. IDA kunne godt afholde nogle stormøder for os, der er ansat i virksomheden, hvor IDA kunne fortælle om, hvad de kunne gøre for at styrke vores løn og arbejdsvilkår mv. Samt hvad vi eventuelt skulle gøre for at styrke vores vilkår. Jeg vil tro, at vi er rigtig mange IDA medlemmer på virksomheden. 22 IDA minder meget om en social forening med tilhørende indkøbsklub. IDA som faglig organisation arbejder formentlig også for øget ansættelse af ingeniører i den offentlige sektor, dvs. øget skattetryk og lavere produktivitet i samfundet som helhed (ikke pga. ingeniørerne men pga. den organisation, de skal arbejde i). Det resulterende høje omkostningsniveau på dansk producerede varer og tjenesteydelser fra den private sektor og dermed lavere konkurrenceevne ift. Udlandet, betyder samlet set 23 lavere ingeniør-beskæftigelse. Samtidigt betyder det også usikkerhed for offentligt ansatte ingeniører, for hvis/når vi kommer i nærheden af middelhavslandenes situation, vil de offentlige ansatte blive fyret i stort tal, uden at der er beskæftigelse til dem i den private sektor. Det kunne IDA godt tage god, rationel ingeniørstilling til. Det er ikke kun økonomer, der kan regne et husholdningsregnskab ud. IDAs juridiske afdeling topper med topkarakter, men den er ikke med i rækken af spørgsmål. 24 Ida s rabatordning var bedre tidligere, hvor man fik rabat med det samme i hver enkelt forretning, - nu skal man jo skifte bank og spare rabatterne op over et år, så de ellers så gunstige aftaler med mange forretninger er et lukket land for mig, der ikke vil skifte bank - meget ærgerligt. 25 IDAs interesse for ansatte på erhvervsskoler og deres ansættelsesvilkår og løn er forsvindende lille Jeg bor langt ude på landet, og kan derfor sjældent benytte de faglige og sociale tilbud, der er via mit 26 medlemskab. Men jeg synes, det er vigtigt at være organiseret, og har absolut ingen planer om at forlade IDA. Jeg bruger ikke IDA i det daglige, da jeg generelt ikke er utilfreds med mit ansættelsesforhold, men er 27 omvendt ikke klar over hvilke værdier IDA kan give i mit ansættelsesforhold. Jeg studerer dog Ingeniøren, og er glad for dette blad. Jeg er bestyrelsesmedlem i en afdeling og i en fagteknisk gruppe og mener, at det meget varierende tilbud af 28 arrangementer til medlemmerne er unikt - det bør ikke nedprioriteres økonomisk. 29 Jeg er glad for Jeres foredrag og kurser om personlig udvikling i bred forstand. Jeg er mest begejstret for de tilbud, som IDA giver i form af kurser og foredrag... og så læser jeg en gang 30 imellem Ingeniøren! Jeg er selvstændig og har svært ved at se fordelen af mit medlemskab! IDAs erhvervsforsikring ødelægger IDAs ry og image. Jeg har haft et uhørt forløb, hvor jeg er blevet lokket med et billigt tilbud, og nu har jeg fået at vide, at jeg ikke er dækket pr. 1. januar Det er helt uhørt, at IDA vil lade det ske. Jeg har aldrig haft behov for rådgivning eller anden faglig hjælp, så kvaliteten af denne kan jeg ikke vurdere. Er ansat som filialchef i Danmark for en udenlandsk virksomhed, og jeg er ikke omfattet af overenskomst og har således heller ikke nogen mening om godheden af en sådan. Jeg har besvaret spørgsmålene ud fra min egen subjektive vurdering af de områder af IDA, som jeg har trukket på.

4 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november Jeg har haft brug for Jer én gang, og da jeg havde rykket for svar tre gange, gav jeg op. Det omhandlede hvorvidt, min arbejdsgiver havde snydt mig for et tillæg. Det fandt jeg så aldrig ud af Jeg har ikke nogen overenskomst med mit nuværende arbejde. Jeg er kun ansat under funktionærloven. Derfor har jeg svaret "ved ikke" til spørgsmål vedrørende overenskomst. 36 Jeg har ikke noget udbytte af IDA i henhold til løn osv. da jeg ikke er på overenskomst 37 Jeg har tidligere skrevet til formanden(kvinden), at jeg som arbejdende pensionist i udlandet ikke rigtig kan se, at jeg har gavn af IDA - desværre. Jeg har været selvstændig rådgivende ingeniør siden Jeg blev ekskluderet af Fri 2011, da jeg ikke ville ind under DI. Den eneste fordel, man kunne tilbyde mig var gratis barsel til ansat kvindelig medarbejder timers gratis advokatbistand pr år Jeg har været medlem i IDA siden Jeg kan ikke se, at IDA sætter en agenda i samfundet for ting, der er relevante for ingeniører og andre. Jeg opfatter det mest som, at der er nogle hygge-arrangementer og den slags. Jeg ved heller ikke, hvordan IDA er relevant for mig som selvstændig. Jeg er mest med for at det "hører til", og fordi jeg godt kan lide at få Ingeniøren om fredagene. Jeg kunne godt bruge en IDA app, hvor jeg bl.a. kan læse nyheder, om forsikringer, arrangementer, faglige fora og debatsider... Jeg meldte mig for 20 år siden ud af IDA, fordi jeg ikke følte, jeg fik nogen værdi for kontingentet. For to år siden meldte jeg mig så ind igen overvejende for at udnytte det billige forsikringstilbud. Jeg synes stadigvæk ikke, jeg har nogen synderlig værdi af kontingentet derudover. Hvad IDA evt. tilbyder medlemmerne, er for en stor dels vedkommende velbevarede hemmeligheder. Det er i hvert fald ikke synligt i nogen nævneværdig grad. Jeg mener, at IDA mangler seriøst arbejde med forebyggelse af arbejdsulykker og kvalificeret hjælp til tilskadekomne. Jeg overvejer mit medlemskab, da jeg efterhånden har svært ved at se foreningen som en ingeniørforening. Der er kommet alt for mange andre faggrupper ind i foreningen, som jeg ikke kan se, hører til her. Og så har jeg svært ved at se, hvad foreningen gør for løn og ansættelsesforhold i det private arbejdsmarked. Ingen bindende lønaftaler med arbejdsmarkedets parter er for mig ikke godt nok. Og med så mange medlemmer burde vi kunne få mere ud af det fællesskab. jeg har hidtil set det som en selvfølge at være medlem, men desværre bliver det svære og svære at se meningen med medlemsskabet, udover hyggeaftener og en avis en gang om ugen. Og jeres lønstatistik er altså værdiløs, jeg har aldrig i hele min karriere forhandlet løn ud fra den. Jeg synes generelt, svartider har været lange og hjælpen meget begrænset, de gange jeg har kontaktet IDA om 44 ansættelse og hjælp i udlandet. 45 Jeg synes ikke, der sker så meget i Jylland som i København 46 Jeg synes, kontingentet er alt for højt i forhold til, hvad jeg får ud af det. Jeg synes, at IDA er alt for dyr at være medlem af, og jeg oplever ikke, at jeg får noget for mit kontingent. Jeg 47 er alene medlem, fordi jeg er presset af mine kollegaer. Jeg undrer mig stadig over udmeldingen af AC. Og så undrer jeg mig over repræsentationen i Ansattes Råd, 48 hvis det stadig er ledere, der skal forestille at repræsentere medarbejdersiden. Jeg var deltager på det arrangement omkring ledelse, der var d. 24. september - der fik man altså virkelig en god følelse af at tilhøre ingeniørstanden. Der er mange gode kurser og arrangementer af god kvalitet, men 49 dette var meget samlende. Jeg synes også, at huset er meget åbent/levende, og selvom jeg ikke kommer tit, så sker det da 3-4 gange årlig. Hvis fokus på at optimere arrangementer og aktualitet fremadrettet kan holdes, synes jeg, det er godt gået. Jeg ved slet ikke, hvad IDA kan gøre for mig, og derfor reelt ikke hvad jeg betaler for. Jeg synes, at Ingeniøren 50 er god... Jeg har dog brug for rådgivning mht. udstationering. Jeg vurderer IDA ud fra min situation som selvstændig, der arbejder helt alene i en niche/et marked, der tales meget om: Genanvendelse af (vanskeligt) affald, der ikke er de "normale" typer og derfor vanskelige at finde anvendelse for. I den sammenhæng er der ikke ret megen aktivitet i IDA, som er anvendeligt. Det, der findes, 51 er oftest for dyrt til, at jeg kan deltage. Alt det karriereplanlægning, ledelse, coaching etc., som IDA svælger i, synes fuldstændig fjernt fra min hverdag og mit behov.

5 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november Københavneri af værste skuffe. 52 Melder mig nok snart ud, IDA Forsikring ikke meget værd mere Lønstatistikken er et super værktøj at have med til lønforhandlinger! 54 Mht. medlemstilbud: tilbuddene i provinsen er blevet væsentligt bedre over de sidste år. Mit indtryk er bestemt, at IDA har et godt ry og omdømme. Er forholdsvis ny på arbejdsmarkedet og er aldrig 55 blevet fyret, og har aldrig været til en reel jobsamtale endnu. Således har jeg ikke kunnet udtale mig om alle jeres spørgsmål, og dette er grundet til de mange "ved ikke" svar. 56 Måske IDA godt kunne være mere synlig i den offentlige debat. Det er sjældent, man hører IDA udtale sig. Når jeg ikke vurderer, at IDA har kunnet tilføje en værdi i min daglige ansættelse, skyldes dette nok, at der 57 som regel har været få ingeniører ansat på arbejdspladserne, jeg har været på. Hvis jeg vil frem, må jeg "svømme" selv. Selv om det sikkert er ret dyrt for IDA at arrangere alle disse medlemsaktiviteter, og jeg selv kun benytter 58 dem for sjældent, synes jeg, at det skal fortsætte, og at det er en rigtig god service for os medlemmer! Tak Som offentlig ansat er IDAs værdi som fagforening lig med nul. 10 års sløseri med at varetage ingeniører i kommuner og i staten, gør at man som offentlig ansat er markant dårligere stillet mht. sikkerhed i jobbet og 59 løn, end privatansatte. IDA indsats nærmer sig et niveau på området, der gør, at andre organisationer ikke betragter IDA som en ligeværdig partner. Synes, at stort set alle faglige arrangementer, der er i nyhedsmailene, er i Københavns område. Sociale er 60 bedre spredt ud over landet. Tror, snart jeg kigger på, om forsikringerne retfærdiggør medlemskabet, bruger ikke IDA til andet! 61 Efteruddannelse/kurser hos IDA koster også det samme som ude i byen. Gratis webuddannelse/kurser ville passe godt med at være familiefar. VG har ikke evnet at få forhandlingsret på Bang & Olufsen. Det betyder, at mange ingeniører ikke får en løn jf. 62 statistikken - men ud fra den jobtype, man er ansat i. IDA kunne være mere udfarende her. Men det kræver sikkert en invitation fra medlemmerne? Vi ingeniører ligger mere og mere under for djøfficieringen. Faglige valg ligger under for økonomiske og 63 politiske. Vi må have styrket vores anseelse og understreget vores værdi for samfundet. Kom med ind i kampen IDA, Vurderingen skyldes, at IDA ikke havde kompetencerne, da jeg fik en engelsk kontrakt - hjælpen var ikke 64 opkaldet værd. Kilde: IDA Medlemsbarometer, november 2012 Kontakt Spørgsmål til IDA Medlemsbarometer kan rettes til Helena Juul Jensen, eller Michael Simonsen,

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 13. runde, juli 2013

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 13. runde, juli 2013 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 13. runde, juli 2013 Juli 2013 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, juli 2013 2 IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer "Ingeniøren" kunne godt

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN:

IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN: EN AVIS UDGIVET AF: DM - FAGFORENING FOR HØJTUDDANNEDE / FINANSFORBUNDET / INGENIØRFORENINGEN I DANMARK KOMMUNIKATION OG SPROG / PROSA - FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE IBM-ansatte Vejen til bedre løn-

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Den arbejdende senior Forberedelse til økonomisk tryghed Den frivillige senior Marts 2013 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48

Læs mere