Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde"

Transkript

1 Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op

2 Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by adresse Jeg ønsker at betale Indbetalingen skal mindst være 500 kr. per gang. kr. om måneden. Beløbet trækkes automatisk på min konto Reg.nr. Konto nr. For aftalen gælder Livsforsikringsselskabet A/S almindelige vilkår af 1. januar 2011 for Weekendpension. Jeg har modtaget vilkår og yderligere oplysninger om Weekendpension. Som begunstiget indsætter jeg mine nærmeste pårørende iht. Forsikringsaftaleloven. Begunstigelsen gælder, indtil jeg skriftligt giver Livsforsikringsselskabet besked om andet. Jeg giver samtykke til, at relevante oplysninger, herunder personlige data, må videregives til registrering og behandling til koncernforbundne selskaber og til administrationsselskaber (p.t. Forca A/S) med henblik på administration og rådgivning. Herudover giver jeg samtykke til, at Livsforsikringsselskabet A/S og evt. koncernforbundne selskaber må bruge relevante oplysninger fra mine ordninger ved markedsføring. Dato Underskrift 2

3 Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup Livsforsikringsselskabet A/S Sjælland USF B

4 Kom hurtigt igang med Weekendpension 1 2 Guide til at sikre dig selv bedre Afriv aftalen og udfyld øverst med dine personlige oplysninger. Beslut hvor meget du vil spare op. Bemærk at skatten betaler op til halvdelen læs mere på side Husk underskrift. Gå en rask tur, og send aftalen til os portoen er betalt. Inden 14 dage vil du modtage et brev dit bevis på, at du er i gang med at sikre dig selv bedre. Ønsker du at betale et engangsbeløb, skal du overføre beløbet til reg.nr. 2149, konto nr husk at anføre CPR-nr., så vi ved, hvem du er! Herudover skal du udfylde aftalen og sende den til os du behøver ikke anføre et månedligt beløb. Har du i forvejen en Weekendpension, behøver du ikke udfylde en ny aftale. 2

5 Pensionen der giver dig råd til weekenden Weekendpension Weekendpension er en pensionsopsparing til dig, der gerne vil spare mere op. Pensionen har fået sit navn, fordi den kan give dig råd til stadig at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde. PBU er en af de billigste på markedet Weekendpension bliver udbetalt i 10 år. Hvis du dør, før pensionen er udbetalt, får dine efterladte pengene. Din opsparing får det direkte afkast efter betaling af omkostninger. Det kan du læse mere om på side 12. Du bestemmer selv Med Weekendpension bestemmer du selv, hvor meget du vil spare op og hvornår. Vi anbefaler dig at indbetale et fast beløb hver måned. Hvis du gerne vil holde pause med indbetalingerne, giver du os blot besked. Omvendt kan du altid forhøje din indbetaling, hvis du ønsker at spare mere op. Du kan også vælge at indbetale et engangsbeløb, når du har penge tilovers. Du skal blot indbetale mindst 500 kr. per gang. Udbetalt pension (kr.) Hvordan skal din uge se ud, når du går på pension? DIN PBU PENSION DIN OBLIGATORISKE PBU PENSION... MED WEEKEND-...MED WEEKEND- PENSION PENSION Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 3

6 Pas på dig selv Kan du leve for halvdelen af din løn? Mange sparer for lidt op til pensionen. Hvis du er en af dem, kan du i gennemsnit se frem til at leve for halvdelen af den løn, du får i dag. Det kan betyde, at du ikke får råd til at holde weekend, når du bliver pensioneret. Få råd til at nyde friheden Når du ikke længere skal arbejde, får du mere tid til venner og familie til at tage på udflugter og måske på en rejse i ny og næ. Men du skal også have råd til at nyde den frihed, du får. Derfor må du tænke på dig selv nu, og begynde at spare mere op. 4

7 5

8 Det er aldrig for sent men jo før du starter jo bedre Jo tidligere du begynder at spare op til pensionen, jo højere udbetaling får du, når du går på pension. Selv om du kommer sent i gang, kan du stadig nå at få meget ud af det. Med Weekendpension kan du komme i gang med at spare ekstra op allerede i dag. Har du allerede en pensionsopsparing i banken? Hvis du har en privat pensionsopsparing i banken, kan du med stor fordel flytte den til os. Det er nemt, og vi ordner alt papirarbejde for dig. PBU har nogle af de laveste omkostninger på markedet, så du vil sandsynligvis spare penge ved at flytte din pension over til os. Samtidig kan vi give dig bedre rådgivning, når vi har overblik over hele din opsparing. Ring til os på , og vi flytter din opsparing nemt og enkelt. 6

9 Et lille beløb kan gøre en stor forskel Hvad kommer der ud af det? Blot et lille ekstra beløb på din Weekendpension hver måned, vil gøre en stor forskel på, hvor meget du får udbetalt, når du bliver pensioneret. Her kan du se, hvor meget ekstra du vil få udbetalt om året, hvis du går på pension som 67-årig alt efter hvornår du opretter din Weekendpension og hvor meget ekstra, du sparer op. Beløb, md. Alder 25 år 35 år 45 år 55 år 500 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Forudsætninger for eksemplerne: Inflation: 2%; Adm.omk: 0,35%; Årlig depotrente: 5%; Indbetaling: Indtil 67 år. Indbetaling reguleres svarende til inflationen. De anførte tal er beregningseksempler og ikke prognoser for, hvordan vi regner med, at pensionerne vil udvikle sig. Den faktiske udvikling afhænger af udviklingen på de finansielle markeder se mere på side 12. 7

10 Skatten betaler Det koster kun 300 kr. at spare 500 kr. op Du har skattemæssig fradragsret for dine indbetalinger til Weekendpension. Det vil sige, at hvis du fx indbetaler 500 kr. hver måned, koster det kun 300 kr., fordi du ikke betaler skat af pengene. Der er fradrag for op til kr. om året på indbetalinger til ratepension. Hvis du betaler topskat, er der mere at spare Betaler du topskat, er det en stor fordel at betale til pension. Du bruger nemlig kun 250 kr. af din udbetalte løn for hver gang, du indbetaler 500 kr. til pension. Hvis du tilmed forventer at betale bundskat ved udbetalingen af din pension, kan du se frem til en fortjeneste på ca. 15 pct. af det beløb, du betaler til pension. Det kan betale sig at spare op på Weekendpension Det er en økonomisk fordel for dig at spare ekstra op på en Weekendpension frem for at spare op på en konto i banken. Årsagen er, at beskatningen af afkastet er mildere, når du har en Weekendpension. På en bankkonto skal du betale over det dobbelte i skat af renterne. Du betaler Skatten betaler 8

11 Det er en økonomisk fordel for dig at spare ekstra op på en Weekendpension frem for at spare op på en konto i banken 9

12 PBU er en af de bedste på markedet Vi tjener penge til dig ikke på dig Gode afkast og lave administrationsomkostninger gør PBU til en af markedets mest attraktive steder at spare op. Vi koncentrerer os udelukkende om din pension, og om at få dine penge til at vokse. Det gør Weekendpension til en af de bedste pensioner, du kan få. 10

13 Du har god grund til at vælge Weekendpension Vi skaber høje afkast Inden for de seneste år har PBU været blandt de allerbedste til at investere medlemmernes penge og skabe et højt afkast. Weekendpension bliver investeret på samme, professionelle måde. Omkostningerne er minimale Hvert år går der et beløb fra din pensionsordning til administration. Det gør der også hos forsikringsselskaber og banker. Men PBU hører til blandt de billigste selskaber på markedet og på den måde bliver der flere penge til din pension. Weekendpension bruger kun 0,35 pct. af opsparingen til administration dog max kr. om året. 11

14 Fakta I fagsprog er Weekendpension en 10-årig ratepension. Når du skal have pensionen udbetalt, kan du vælge at få den udbetalt over 10 år eller livsvarigt. Dine penge forsvinder ikke, hvis du dør i stedet går de til den begunstigede. Livsvarig pension og 10-årig livrente udbetales dog kun i garantiperioden. Du skal ikke aflevere helbredsoplysninger for at få en Weekendpension. Administrationsomkostningerne er 0,35 pct. af opsparingen p.a. dog max kr. Du skal betale personlig indkomstskat af udbetalingen. Der er ingen garanti for størrelsen af de månedlige udbetalinger, for pensionens værdi eller hvordan opsparingen udvikler sig. Din pension bliver tilskrevet det direkte afkast (markedsafkast) efter fradrag til omkostninger. Tilskrivningen afhænger af, hvordan de finansielle markeder udvikler sig. I nogle år vil tilskrivningen være høj, i andre år lav og der kan blive tale om at din opsparing bliver mindre pga. negativt afkast. Du kan få fradrag for op til kr. om året. Din obligatoriske ordning i PBU skal ikke regnes med i 2011, da den er undtaget loftet. Alle oplysninger, herunder beløb og satser, gælder for De til enhver tid gældende satser for Weekendpension kan rekvireres ved henvendelse til kundeservice på telefon De samlede regler for Weekendpension findes i vilkårene på de følgende sider. 12

15 Vilkår for Weekendpension Disse vilkår gælder pr. 1. januar Tilmelding 1.1. Aftalen indgås mellem Livsforsikringsselskabet A/S (Livsforsikringsselskabet) og kunden (forsikringstager) Pensionsordningen oprettes, uden at kunden afgiver helbredsoplysninger Aftalen træder i kraft på den dag, hvor Livsforsikringsselskabet har modtaget aftaleblanketten og evt. anden nødvendig dokumentation efter selskabets anvisninger Kunden skal være under den aldersgrænse, som er fastsat af bestyrelsen, for indgåelse af aftale. 2. Indbetaling 2.1. Indbetaling til Weekendpension sker iht. skriftlig aftale mellem Livsforsikringsselskabet og kunden. Indbetalinger kan ske som løbende præmier og/eller indskud Nærmere regler for indbetalingen fastsættes af Livsforsikringsselskabet Indbetalingerne reguleres årligt med Forbrugerprisindeks fra Danmarks Statistik dog mindst 5 pct. årligt. Kunden kan til enhver tid vælge at indstille den fremtidige præmieregulering Indbetalingerne anvendes til en ratepension. Overstiger kundens indbetaling det i lovgivningen fastsatte fradragsloft, anvendes indbetalinger over fradragsloftet til en livsvarig livrente. Ved vurderingen af, om indbetalingen overstiger fradragsloftet, kan bestyrelsen indenfor lovgivningens rammer beslutte, at der medregnes indbetaling til andre udvalgte pensionsselskaber Beløb, der overføres fra en anden pensionsordning, anvendes således: Beløb, der stammer fra en skattekode 1 ordning (livrente), anvendes til livsvarig livrente. Beløb, der stammer fra en skattekode 2 ordning (ratepension), anvendes til ratepension. Beløb, der stammer fra en skattekode 3 ordning (kapitalpension), anvendes til kapitalpension. 3. Udbetaling af pension ved alders pensionering 3.1. Pension kan udbetales fra den 1. i måneden efter, kunden opnår den i pensionsbeskatningsloven tidligste pensionsalder. Udbetaling skal senest begynde på det i pensionsbeskatningsloven fastsatte tidspunkt Udbetalingens størrelse beregnes på grundlag af værdien af opsparingen på det valgte udbetalingstidspunkt, og opgøres efter de til enhver tid til Finanstilsynet anmeldte regler Ratepension bliver udbetalt i lige store månedlige beløb over en periode på 10 år, med mindre kunden vælger anden udbetalingsperiode iht. de ved pensioneringen gældende regler i Livsforsikringsselskabet. Udbetaling skal senest begynde samtidig med udbetaling af en eventuel livrente Kapitalpension bliver udbetalt som et engangsbeløb. Udbetaling skal senest ske samtidig med, at udbetaling af ratepension eller livrente påbegyndes Livsvarig livrente bliver udbetalt i lige store månedlige beløb og ophører, når kunden dør. Udbetalingen sker i mindst 8 år (garantiperiode). 13

16 4. Udbetaling af pension ved død 4.1. Ratepension. Dør kunden, før udbetaling af pensionen er begyndt, udbetales den opsparede værdi over en 10-årig periode fra kundens død. Dør kunden i udbetalingsperioden, udbetales den resterende værdi over den resterende del af udbetalingsperioden. Den berettigede kan vælge at få pensionen udbetalt som et engangsbeløb Kapitalpension. Dør kunden før udbetaling, udbetales den opsparede værdi Livrente. Dør kunden, før udbetaling af pensionen er begyndt, udbetales pension svarende til garantiperioden. Dør kunden i udbetalingsperioden, udbetales den eventuelt resterende garantiperiode. Den berettigede kan vælge at få pensionen udbetalt som et engangsbeløb. 5. Begunstigelse 5.1. Kunden indsætter ved aftalens indgåelse sine Nærmeste pårørende, jf. Forsikringsaftaleloven som begunstiget til ved sin død at modtage udbetalingen. Begunstigelsen kan ændres skriftligt. 6. Pensioner af ringe størrelse 6.1. Er pensionen under en af bestyrelsen fastsat grænse, udbetales værdien af opsparingen som en engangssum. Det samme gælder udbetaling efter kundens død til den enkelte beløbsmodtager. 7. Præmiefritagelse 7.1. Der er ikke ret til præmiefritagelse ved tab af erhvervsevnen. 8. Skat 8.1. Pensionen er omfattet af bestemmelserne i den til enhver tid gældende pensionsbeskatningslovgivning. 9. Tilbagekøb og overførsel 9.1. Pensionen kan ophæves mod en kontant godtgørelse. Beregning af godtgørelsen (tilbagekøbsværdien) sker efter de til enhver tid gældende regler, der er anmeldt til Finanstilsynet Værdien af pensionsordningen kan overføres til en anden pensionsleverandør efter de til enhver tid gældende regler. Værdien beregnes som fastsat i det tekniske grundlag. 10. Pensionens størrelse Pensionens størrelse beregnes efter reglerne i det til enhver tid gældende tekniske grundlag, som fastsættes af bestyrelsen i samråd med den ansvarshavende aktuar og anmeldes til Finanstilsynet Det tekniske grundlag kan fastsætte om, og i givet fald, i hvilket omfang pensionsydelser og priser mv. er garanterede. Grundlaget kan desuden indeholde regler for betingede og tidsbegrænsede garantier Livsforsikringsselskabet kan fratrække administrationsomkostninger, investeringsomkostninger, investeringsfee og henlæggelse til egenkapital mv. i overensstemmelse med regler, der er fastsat i det tekniske grundlag. 11. Bonus og afkast Pensionen er omfattet af forsikringsklasse III, forsikring med tilknyttede investeringsfonde. Afkastet af de investeringsaktiver, der modsvarer værdien af samtlige selskabets pensioner, opgøres, og det opnåede overskud eller underskud fordeles mellem kunderne i forhold til størrelsen af deres opsparing og periodens indbetaling. Bestyrelsen kan i det tekniske grundlag fastsætte regler om, at kundens opsparede værdi efter objektive kriterier, herunder alder og det aftalte pensioneringstidspunkt, placeres i og overflyttes mellem opsparingsafdelinger. 14

17 11.2. Bestyrelsen kan i det tekniske grundlag ligeledes fastsætte regler om, at kundens værdi af opsparing under forsikringsklasse III på et objektivt fastsat tidspunkt, (herunder alder og det aftalte pensioneringstidspunkt) anvendes til køb af pensionsydelser under forsikringsklasse I Efter overgangen til forsikringsklasse I er pensionen omfattet af det til enhver tid gældende bonusregulativ. 12. Du kan fortryde aftalen En indgået aftale om Weekendpension kan fortrydes efter forsikringsaftaleloven 34 i Fortrydelsesfristen er 30 dage. Fristen bliver regnet fra den dag, kunden modtager meddelelse om, at aftalen er indgået og modtager de oplysninger, kunden efter forsikringsaftaleloven har krav på at få Hvis kunden vil fortryde aftalen, skal Livsforsikringsselskabet have skriftlig besked om det, inden fortrydelsesfristen udløber. Det er tilstrækkeligt, at brevet er afsendt, inden fristen er udløbet. 13. Tvister Kunden kan indbringe afgørelser for Ankenævnet for Forsikring eller for de almindelige domstole. Klage til Ankenævnet for Forsikring udelukker ikke, at kunden efterfølgende lader sagen prøve ved de almindelige domstole. 14. Lovgrundlag mv Aftalen er undergivet dansk ret, herunder lov nr. 999 af 5. oktober 2006 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 15

18 Få mere at vide om Weekendpension Ring til os Hvis du er i tvivl om noget, er du meget velkommen til at ringe til os på telefon så kan vi fortælle dig mere om, hvordan du kan sikre dig bedre med en Weekendpension. Læs mere på internettet Du kan også læse mere om alle fordelene ved Weekendpension ved at klikke ind på Livsforsikringsselskabet A/S Tuborg Boulevard Hellerup Telefon Fax: CVR-nr januar PBU_903_01_11

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3897035 - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBO D O M Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd.

Læs mere