Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet."

Transkript

1 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en affære eller har dannet par med en anden kollega fra arbejdspladsen. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser også, at mere end hver fjerde mener, at kærlighed på jobbet mellem kolleger har skabt problemer på arbejdspladsen. Blandt de hyppigst udbredte problemer er sladder og dårlig stemning. Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. Hovedkonklusioner: Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft en affære eller dannet par med en kollega. Mens kun 1 procent af medlemmerne har haft en affære eller dannet par med deres leder. 46 procent af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en affære eller dannet par med en anden kollega. 14 procent af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en affære eller et parforhold med en leder, og 16 procent, at kolleger har dannet par eller haft affærer med en borger/pårørende med tilknytning til arbejdspladsen. Mere end hver fjerde oplever, at kollegers parforhold/affære med en anden kollega på samme arbejdsplads har skabt problemer på arbejdspladsen. 28 procent svarer, at de har oplevet, at det har skabt problemer på arbejdspladsen, at en medarbejder havde en affære eller dannede par med en kollega. Knap halvdelen oplever, at det skaber problemer, når ansatte indgår i kærlighedsrelationer med ledere. 46 procent har oplevet, at det har skabt problemer på arbejdspladsen, at en kollega har haft en affære eller dannet par med en leder på arbejdspladsen. 40 procent angiver, at det har skabt problemer, at en kollega har dannet par eller haft en affære med en borger eller pårørende på arbejdspladsen. De mest udbredte problemer ved kærlighedsrelationer på arbejdspladsen: Sladder (70 %), dårlig stemning (50 %) og samarbejdsvanskeligheder (41 %) er blandt de hyppigst udbredte problemer ved kærlighedsrelationer mellem kolleger på arbejdspladsen. Når en kollega danner par eller har en affære med en leder, er forskelsbehandling (63 %) også blandt de hyppigst udbredte problemer sammen med sladder (75 %) og dårlig stemning (58 %). KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Fagbladet: Cæcilie Saul Anna Rossman Thejsen Tlf Tlf Stine Ungstrup Petersen Tlf

2 Kærlighed på jobbet 2 Åbne kommentarer om problemer med pardannelser på jobbet: I medlemmernes åbne svar ses også mange kommentarer om de problemer, der opstår ved pardannelser og affærer på arbejdspladsen. En af de problematikker, der går igen i mange kommentarer er, at det skaber konflikter på arbejdspladsen, når ansatte, der danner par med en leder får fordele på arbejdet i kraft af forholdet til lederen. Mange skriver også om problemer med sladder ved pardannelser på arbejdspladsen. Derudover kan der opstå problemer med, at parrene tager deres interne konflikter med på arbejdet samt problemer, hvis forholdet går i stykker. Af de åbne kommentarer ses også, at det ikke kun er kærlighedsrelationer på arbejdspladsen, der kan skabe problemer, familiemedlemmer og venner på samme arbejdsplads kan være lige så problematiske. 13 procent af medlemmerne har retningslinjer for affærer og parforhold på deres arbejdsplads. Og blandt dem oplever 69 procent, at retningslinjer overholdes på arbejdspladsen. I de åbne kommentarer beskriver en række medlemmer indholdet af deres retningslinjer for kærlighed på jobbet. Et element, der går igen i flere medlemmers beskrivelser af disse retningslinjer er, at et nyt job kan være en konsekvens af en affære eller pardannelse på arbejdspladsen. Flere medlemmer, der ikke har sådanne retningslinker, beskriver i de åbne kommentarer, at de gerne vil have, at deres arbejdsplads får retningslinjer for affærer og parforhold på arbejdspladsen. Flere mænd end kvinder har haft en affære eller dannet par med en kollega. Blandt de mandlige medlemmer i undersøgelsen er det 23 procent, der har haft en affære eller dannet par med en kollega. Den tilsvarende andel er kun 7 procent for kvindelige medlemmer. Det kan formentlig til dels tilskrives, at der er flere kvinder på mange af de typiske FOA-arbejdspladser. Teknik- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er de sektorer, hvor flest medlemmer har dannet par med eller haft en affære med en kollega. I Teknik- og Servicesektoren har 14 procent af de adspurgte medlemmer dannet par eller haft en affære med en kollega, i Pædagogisk Sektor er det 13 procent. I Kost- og Service- og Social- og Sundhedssektoren er det kun hhv. 8 og 7 procent. At Teknik- og Servicesektoren er en af de sektorer, hvor flest medlemmer har dannet par eller haft en affære med en kollega kan til hænge sammen med, at det er en sektor, med en markant større andel af mænd, og som nævnt ovenfor, har flere mænd end kvinder dannet par eller haft en affære med en kollega.

3 Kærlighed på jobbet 3 Knap 1 ud af 10 FOA-medlemmer har haft en affære eller dannet par med en kollega 9 procent af FOAs medlemmer svarer, at de selv har haft en affære eller dannet par med en kollega, mens kun 1 procent svarer, at de har haft en affære eller dannet par med en leder. Figur 1. Har du på noget tidspunkt haft en affære eller dannet par... med en kollega? 9% 89% 2%... med en leder? 1% 97% 1% Ja Nej Ved ikke/ønsker ikke at svare Antal svar: Henholdsvis og Figur 2 på næste side viser fordelingen af medlemmer, der har haft en affære eller dannet par med en kollega fordelt på sektorer. I Teknik- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor har hhv. 14 procent og 13 procent af medlemmerne haft en affære eller et parforhold med en kollega, mens det for Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren kun er 7 og 8 procent.

4 Kærlighed på jobbet 4 Figur 2. Om medlemmerne har haft en affære eller et parforhold med en kollega, opdelt på sektor. Kost- og Servicesektoren (316) 8% 90% 2% Pædagogisk Sektor (1.456) 13% 86% 2% Social- og Sundhedssektoren (3.101) 7% 91% 1% Teknik- og Servicesektoren (240) 14% 84% 2% Ja Nej Ved ikke/ønsker ikke at svare Antal svar i alt For de enkelte sektorer, se tal i parentes. Forskellen er testet statistisk sikker. Der er ikke statisk sikker forskel mellem sektorerne på spørgsmålet om, hvorvidt medlemmerne har haft en affære eller et parforhold med en leder, hvorfor denne ikke er præsenteret ved en figur.

5 Kærlighed på jobbet 5 Flere mænd end kvinder har haft en affære eller dannet par med en kollega Af figur 3 nedenfor ses, at 23 procent af mændene har haft en affære eller dannet par med en kollega, mens det kun gælder for 7 procent af kvinderne. Der kan være flere forhold, der spiller ind på denne kønsforskel. En forklaring kan være, at der er flere kvinder end mænd på mange af de typiske FOAarbejdspladser, og derfor øges sandsynligheden for, at man som mand kan finde en partner blandt kollegerne. Figur 3. Om medlemmerne har haft en affære eller et parforhold med en kollega, opdelt på køn. Mand 23% 73% 5% Kvinde 7% 92% 1% Ja Nej Ved ikke/ønsker ikke at svare Antal svar: Heraf 713 mænd og kvinder. Forskellen er testet statistisk sikker. Når mænd i højere grad end kvinder har haft en affære eller dannet par med en kollega, kan dette også være en af forklaringerne på, at flere medlemmer i Teknik- og Servicesektoren har haft en affære eller har dannet par med en kollega (som vi så i figur 2), da der er langt flere mænd i denne sektor end i de øvrige FOA-sektorer. Der er ikke en statistisk sikker forskel mellem mænd og kvinder på spørgsmålet om, hvorvidt medlemmerne har haft en affære eller dannet par med en lede, hvorfor denne ikke er præsenteret ved en figur.

6 Kærlighed på jobbet 6 Har kollegerne haft affærer/dannet par med andre kolleger, en leder eller med en borger/pårørende med tilknytning til arbejdspladsen? Medlemmerne er også blevet spurgt til, om de har haft kolleger, der har haft en affære eller har dannet par med en anden kollega, en leder eller en borger/pårørende med tilknytning til arbejdspladsen. Figur 4 viser, at 46 procent af medlemmerne har haft en kollega, der har haft en affære eller har dannet par med en anden kollega, 14 procent har haft kolleger, der har haft en affære/dannet par med en leder. 16 procent har oplevet kolleger, der har haft affære eller dannet par med en borger/pårørende fra vedkommendes arbejdsplads. Figur 4. Har du på noget tidspunkt haft en kollega, der havde en affære eller dannede par med en anden kollega? 46% 44% 10% med sin leder? 14% 74% 12% med en borger med tilknytning til arbejdspladsen? 16% 74% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Henholdsvis (anden kollega), (leder) og (borger/pårørende) Bemærk at andelene i spørgsmålet om medlemmet har haft en kollega, der har haft en affære eller dannede par med en borger med tilknytning til arbejdspladsen ikke summerer til 100 % på grund af afrundinger.

7 Kærlighed på jobbet 7 Opdelt på sektorer ses, at der er nogle mindre forskelle mellem sektorerne på, om medlemmerne har haft en kollega, der har haft en affære eller dannet par med henholdsvis en anden kollega, en leder eller med en borger/pårørende med tilknytning til arbejdspladsen. Figur 5 og 6 viser dette. Figur 5. Har du på noget tidspunkt haft en kollega, der havde en affære eller dannede par Opdelt på sektorer. med en anden kollega? Kost- og Servicesektoren (316) 41% 48% 11% Pædagogisk Sektor (1.456) 46% 47% 7% Social- og Sundhedssektoren (3.100) 47% 42% 11% Teknik- og Servicesektoren (240) 48% 42% 10% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant med sin leder? Kost- og Servicesektoren (316) 15% 73% 12% Pædagogisk Sektor (1.456) 16% 75% 8% Social- og Sundhedssektoren (3.100) 12% 74% 13% Teknik- og Servicesektoren (240) 19% 65% 16% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar i alt: i begge spørgsmål. Ser vi på kolleger, der har haft affærer eller dannet par med andre kolleger (figur 5), så skiller Kost- og Servicesektoren sig ud fra de andre sektorer ved at have en lidt lavere andel, der har oplevet dette. I Kost- og Servicesektoren er det 41 procent, der har oplevet dette, i de øvrige sektorer er det mellem procent. Ser vi på kolleger, der har affærer eller danner par med ledere (figur 5), så er det mindst udbredt i Social- og Sundhedssektoren (12 %), og mest udbredt i Teknik- og Servicesektoren (19 %).

8 Kærlighed på jobbet 8 Ser vi på kolleger, der har affærer eller danner par med en borger/pårørende med tilknytning til arbejdspladsen (figur 6), så er dette mest udbredt i Pædagogisk Sektor (17 %) og Social- og Sundhedssektoren (17 %), om mindst udbredt i Kost- og Servicesektoren (10 %). Figur 6. Har du på noget tidspunkt haft en kollega, der havde en affære eller dannede par med en borger/pårørende med tilknytning til arbejdspladsen? Opdelt på sektorer. Kost- og Servicesektoren (316) 10% 75% 15% Pædagogisk Sektor (1.456) 17% 77% 6% Social- og Sundhedssektoren (3.099) 17% 74% 9% Teknik- og Servicesektoren (240) 13% 67% 20% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar i alt:

9 Kærlighed på jobbet 9 Mere end hver fjerde oplever, at affærer eller parforhold mellem kolleger skaber problemer og knap halvdelen oplever problemer ved affærer/parforhold mellem ansatte og ledere De medlemmer, som har svaret, at de har haft kendskab til, at en kollega har haft en affære og/eller et parforhold med enten en anden kollega, sin leder eller en borger/pårørende med tilknytning til arbejdspladsen er blevet spurgt, om de har oplevet, at det har skabt problemer på arbejdspladsen. 28 procent af medlemmerne svarer, at det har skabt problemer på arbejdspladsen, at en kollega havde en affære eller dannede par med en anden kollega. 46 procent har oplevet, at det har skabt problemer når en kollega havde en affære eller dannede par med en leder. 40 procent har oplevet, at det har skabt problemer, når affæren eller pardannelsen var mellem en kollega og en borger/pårørende med tilknytning til arbejdspladsen. Det viser figur 7. Figur 7. Har du oplevet, at det har skabt problemer på din arbejdsplads, at en medarbejder havde en affære/dannede par med en anden kollega? 28% 67% 5%... med sin leder? 46% 47% 7% med en borger/pårørende fra vedkommendes arbejdsplads? 40% 51% 9% Ja Nej Ved ikke Antal svar: Henholdsvis (anden kollega), 716 (leder) og 823 (borger/pårørende). Spørgsmålene er kun stillet til de medlemmer, som har svaret at de har haft kendskab til at en kollega har haft en affære eller et parforhold med henholdsvis en anden kollega, deres leder eller med en borger/pårørende fra vedkommendes arbejdsplads. Når vi ser på sektorerne, så er der forskel på, om medlemmerne har oplevet problemer som følge af kollega-kollega pardannelser og kollega-borger/pårørende pardannelserne, men ikke på spørgsmålet om pardannelser mellem kolleger og ledere. Figur 8 næste side viser sektoropdelingen ved de to første. Heraf ses, at lidt flere i Pædagogisk Sektor og Social- og Sundhedssektoren har oplevet, at det har skabt problemer, at en kollega har haft en affære eller dannet par med en anden kollega (29 %), mod 24 procent i Kost- og Servicesektoren og 26 procent i Teknik- og Servicesektoren. På spørgsmålet om, hvorvidt affærer og pardannelse mellem en kollega og en borger/pårørende med tilknytning til arbejdspladsen har skabt problemer, er der større forskelle mellem sektorerne. Mens det er 44 procent af medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren, der har oplevet, at det har skabt

10 Kærlighed på jobbet 10 problemer, når kolleger har affærer og danner par med borgere/pårørende, så er den tilsvarende andel blot 8 procent i Teknik- og Servicesektoren. Det skal dog bemærkes, at der kun er 30 svar fra medlemmerne i Teknik- og Servicesektoren på dette spørgsmål, hvormed usikkerheden er høj (+- 10 procentpoint). Figur 8. Har du oplevet, at det har skabt problemer på din arbejdsplads, at en medarbejder havde en affære/dannede par Opdelt på sektorer. med en anden kollega? Kost- og Servicesektoren (130) 24% 71% 5% Pædagogisk Sektor (664) 29% 68% 4% Social- og Sundhedssektoren (1.463) 29% 66% 5% Teknik- og Servicesektoren (115) 26% 69% 5% Ja Nej Ved ikke/husker ikke med en borger/pårørende fra vedkommendes arbejdsplads? Kost- og Servicesektoren (31) 28% 60% 12% Pædagogisk Sektor (245) 34% 55% 10% Social- og Sundhedssektoren (517) 44% 47% 9% Teknik- og Servicesektoren (30) 8% 84% 8% Ja Nej Ved ikke/husker ikke Antal svar: Henholdsvis (kollega) og 823 (borger/pårørende). Spørgsmålene er kun stillet til de medlemmer, som har svaret at de har haft kendskab til at en kollega har haft en affære eller et parforhold med henholdsvis en anden kollega eller med en borger/pårørende fra vedkommendes arbejdsplads.

11 Kærlighed på jobbet 11 Sladder og dårlig stemning nævnes som problemer ved affærer og parforhold på arbejdspladsen De medlemmer, der har oplevet, at det har skabt problemer på deres arbejdsplads, at en kollega har haft en affære og/eller dannet par med enten en anden kollega, en leder eller en borger/pårørende blevet spurgt, om hvilke problemer det har skabt. Figur 9 nedenfor viser, at de hyppigste udbredte problemer ved kærlighedsrelationer mellem kolleger på arbejdspladsen er sladder (70 %), dårlig stemning (50 %) og samarbejdsvanskeligheder (41 %). Figur 9. Du har svaret, at det har skabt problemer på din arbejdsplads, at en kollega havde en affære/dannede par med en anden kollega. Hvilke problemer skabte forholdet? Sladder 70% Dårlig stemning Samarbejdsvanskeligheder Forskelsbehandling Konflikter Andre problemer Ved ikke/husker ikke 50% 41% 36% 31% 19% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal svar: 670. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, som har svaret at det har skabt problemer på deres arbejdsplads, at en kollega har haft en affære eller et parforhold med en anden kollega. Da det er muligt at sætte flere kryds, summerer andelene ikke til 100 %. Når kærlighedsrelationen på arbejdspladsen er mellem kolleger og ledere, så er de hyppigst forekommende problemer ligeledes sladder (75 %) og dårlig stemning (58 %). Men tilfælde er forskelsbehandling (63 %) også et udbredt problem ifølge medlemmerne. Det viser figur 10 næste side.

12 Kærlighed på jobbet 12 Figur 10. Du har svaret, at det har skabt problemer på din arbejdsplads, at en kollega havde en affære/dannede par med sin leder. Hvilke problemer skabte forholdet? Sladder Forskelsbehandling Dårlig stemning Samarbejdsvanskeligheder 75% 63% 58% 48% Konflikter 30% Andre problemer Ved ikke/husker ikke 14% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal svar: 327. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, som har svaret at det har skabt problemer på deres arbejdsplads, at en kollega har haft en affære eller et parforhold med sin leder. Da det er muligt at sætte flere kryds, summerer andelene ikke til 100 %.

13 Kærlighed på jobbet 13 Kun 13 procent har retningslinjer om affærer og parforhold på arbejdspladsen 13 procent af medlemmerne angiver, at de har retningslinjer for affærer og parforhold på arbejdspladsen. 60 procent svarer, at de ikke ved, om deres arbejdsplads har sådanne retningslinjer. De medlemmer, der har retningslinjer om affærer og parforhold på deres arbejdsplads, er også blevet spurgt til, om retningslinjerne bliver overholdt. Det oplever 69 procent, at de gør. Det viser figur 11. Figur 11. Retningslinjer om affærer og parforhold på arbejdspladsen. Er der på din arbejdsplads retningslinjer om affærer og parforhold? 13% 27% 60% Ja Nej Ved ikke Bliver retningslinjerne om affærer og parforhold på arbejdspladsen overholdt? 69% 13% 17% Ja Nej Ved ikke Antal svar; Henholdsvis 4837 og 630. Spørgsmålet om retningslinjerne bliver overholdt er kun stillet til de medlemmer, som har svaret at deres arbejdsplads har retningslinjer om affærer og parforhold. På grund af afrundinger summerer andelene ikke til 100 %.

14 Kærlighed på jobbet 14 Åbne kommentarer fra medlemmerne om affærer og pardannelser på jobbet Medlemmerne har haft mulighed for at skrive uddybende kommentarer til kærlighed på jobbet. Spørgsmålet lød: Har du mere på hjertet om affærer og pardannelser på jobbet, er du velkommen til at skrive det her. 264 medlemmer har skrevet en uddybende kommentarer. I dette afsnit gennemgås medlemmernes svar, de fordeler sig på 5 overordnede temaer: 1. Holdning: Affærer og pardannelser på arbejdspladsen er en dårlig idé, og det kan medføre en række problemer på arbejdspladsen, herunder eksempler på problemer 2. Holdning: Affærer og pardannelser anses som acceptabelt, så længe privatliv og arbejdsliv kan adskilles og det ikke går ud over arbejdet 3. Eksempler på retningslinjer om affærer og pardannelser på jobbet, herunder medlemmer, der mener, at der burde være sådanne retningslinjer på deres arbejdspladser 4. Nyt job som konsekvens ved affærer eller pardannelser 5. Familiemedlemmer og venner på samme arbejdsplads kan være lige så problematisk som kærlighedsrelationer på arbejdspladsen Affærer og pardannelser er en dårlig idé, og kan medføre en række problemer Flertallet af de medlemmer, der har skrevet en kommentar om kærlighed på jobbet, ser affærer og pardannelser på jobbet som en dårlig idé. 87 medlemmer skriver enten, at de generelt synes affærer og pardannelser på arbejdspladsen er en dårlig idé/noget, der ikke bør være tilladt eller udpeger specifikke problemer ved affærer og pardannelser på jobbet. Medlemmerne skriver fx: Jeg synes ikke en kollega og leder bør kunne danne par. Social-og sundhedsassistent Tror ikke at det er en god ide at arbejde på samme arbejdsplads som par. Social-og sundhedshjælper

15 Kærlighed på jobbet 15 Af de 87 medlemmer, der mener, at affærer og pardannelser på jobbet er en dårlig idé, fremhæver 55 nogle specifikke problemer. Oftest fremhæves det, at en affære eller pardannelse med en leder kan give fordele til den ansatte, som skaber konflikter i medarbejdergruppen: Kæresteparret står sammen, har alliance. Lederens kæreste er uformel leder i lederens fravær. Jeg havde en kollega som havde en affære med chefen. Det ødelagde arbejdspladsen. Hun fortalte ham alt og hun fik alle fordele, fri når hun ville, vi andre skulle knokle for hun kunne sidde på hans kontor og lave kontorarbejde eller hvad de lavede bag den lukkede dør ;-) Serviceassistent og -medarbejder Jeg mener ikke man skal have kærester/affærer på ens arbejdsplads, og at man er veninder skaber ofte også en konflikt idet man forfordeler ens veninde frem for de andre kolleger. Social-og sundhedshjælper Som figur 9 og 10 viste tidligere i dette notat, så er sladder en ofte nævnt problematik, hvilket også ses i kommentarerne. Medlemmerne skriver fx: Det skete mens jeg arbejde i hjemmeplejen for flere år siden og sladderen foregik i flere år om de involverede. Social-og sundhedsassistent

16 Kærlighed på jobbet 16 Har selv haft et kæresteforhold til en kollega. Det kan ikke anbefales. Jeg måtte skifte arbejdsplads pga. sladder. Social-og sundhedshjælper Endelig nævnes problemer med, at par kan tage private konflikter med på arbejdet, eller at der opstår konflikter, når deres forhold ender: Ikke optimalt. De kan bringe deres gnidninger med ind på job og skabe konflikter som ikke hører til der. Eller de kan komme i en situation som de ikke kan holde en faglig vinkel til. Social-og sundhedsassistent Da mine kollegaer gik fra hinanden eller stoppede med det de nu havde gang i, gav det på en måde større problemer og det endte også med en fyring til den ene part på grund af samarbejdsvanskeligheder samt dårlig opførelse da de bestemt ikke var enige i at det kun skulle være en affære. Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent Nogle medlemmer mener, at affærer og pardannelser på jobbet er acceptabelt, så længe det ikke får indflydelse på jobbet 61 medlemmer kommenterer dog på forskellig vis, at de mener at affærer og pardannelser på arbejdspladsen er i orden, så længe man kan adskille sit privat- og arbejdsliv, og det ikke får indflydelse på hverdagen på jobbet. Et medlems skriver fx: Hvis man passer sig arbejde på tilfredsstillende vis, og ikke forskelsbehandler, skaber konflikter m.m., kan jeg ikke se problemer i at der er pardannelser på en arbejdsplads. Social-og sundhedsassistent

17 Kærlighed på jobbet 17 Så længe at man passer sit arbejde, kan jeg ikke se nogen udfordringer i at man danner par med kollegaer eller andre der har tilknytning til ens arbejde. Social- og sundhedsassistent Andre kommenterer blot at det ikke er et emne de vil blande sig i på deres arbejdsplads: Hvem der danner par med hinanden, vil jeg ikke blande mig i. Social-og sundhedshjælper For mig må folk gøre hvad de vil. Social-og sundhedshjælper Retningslinjer om affærer og pardannelser på jobbet 33 medlemmer kommenterer på retningslinjer om affærer og pardannelser på jobbet - enten at deres arbejdsplads har retningslinjer, eller at de mener at der bør være sådanne på deres arbejdsplads: Vi har den politik, at man ikke kan være kærester i samme hus. Hvis det sker, må den ene flytte hus. Det fungerer udemærket. Omsorgsmedhjælper/ pædagogiske assistent Netop pga. affærer og pardannelse blev der i 2011 udarbejdet en retningslinje Nære relationer på arbejdspladsen. Samtidig er der stor fokus på God adfærd i det offentlige. Social-og sundhedsassistent

18 Kærlighed på jobbet 18 Nyt job som konsekvens ved affærer og pardannelser I 28 af de åbne kommentarer beskriver medlemmer, at en konsekvens af pardannelser på jobbet er jobskifte, enten frivilligt eller tvunget af ledelsen: Oplevelsen var på en tidligere arbejdsplads, det endte med at kollegaen sagde op, i samarbejde med lederen som vedkommende var involveret med. Nu ved jeg at lederen blev fyret kort efter, bl.a. fordi denne blandede det tidligere forhold ind i ledelsesstilen. Social-og sundhedsassistent Familiemedlemmer og venner på samme arbejdsplads kan være lige så problematisk som kærlighedsrelationer Endelig er der en række medlemmer der kommenterer, at familiemedlemmer (andre end ægtefællen) og venner kan være lige så problematiske på en arbejdsplads. Dette nævner 21 medlemmer på forskellig vis. Et medlem skriver fx: ( ) En anden problematik er familierelationer (forældre, børn, søskende) Det skaber de samme problemer som parforhold. Social-og sundhedshjælper

19 Kærlighed på jobbet 19 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden 8. til 16. marts Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen om affærer og parforhold på jobbet var en del af en større undersøgelse med flere andre emner. Medlemspanelet er sammensat af medlemmet, der har meldt sig til panelet via FOAs hjemmeside og medlemmer, der er rekrutteret til panelet i andre medlemsundersøgelser. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer (populationen). Da det kun er et udsnit af FOAs erhvervsaktive medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser af data forbundet med en statistisk usikkerhed. Den præcise målgruppe for de enkelte spørgsmål fremgår af noterne i de enkelte figurer. Antal besvarelser og svarprocent I alt blev inviteret til undersøgelsen adresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var I alt medlemmer deltog i undersøgelsen gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 241 afgav nogle svar. Den samlede svarprocent var således 47 procent. I alt medlemmer svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. Repræsentativitet og vægtning af data Data er vægtet på sektorer og tillidserhverv. Vægtningen gør, at svarene fra underrepræsenterede grupper får en større vægt i stikprøven, mens svarene fra overrepræsenterede grupper får en mindre vægt. På denne måde sikres, at stikprøven svarer til FOAs erhvervsaktive medlemmer på parametrene sektor og tillidshverv. Vægtningen bevirker, at det samlede antal besvarelser falder til

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere