Min CI-historie fortalt jan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min CI-historie fortalt jan. 2012."

Transkript

1 Min CI-historie fortalt jan Optakten: Jeg vil her fortælle lidt om baggrunden for to CI og hvorfor jeg valgte at betale selv i Stokholm for det 2. CI. Det er en længere historie; - født hjemme i april 1957 som ældste barn ud af 5 søskende - jeg er den eneste med hørevanskeligheder, hvorfor "kloge hoveder" mener, at mit høreproblem må skyldes en fødselsskade. - allerede inden skolestarten i 1964 bemærker mine forældre, at jeg ikke kan høre så godt - man tror der ude på landet - for det var det at problemet skyldes ørevoks og nogle af mine angstproblematikker efterfølgende overfor læger skyldes denne gentagende "ørepusten", hvor der pustes luft ind gennem næsen for så at skulle åbne gangen til ørene - lige lidt hjalp det kontakt til høreforsorgen var efteråret 1964 i Dr. Tværgade, KBH, hvor man konstaterede, at der var hørenedsættelse på de høje lyde og anbefalede, at jeg sad forrest i klassen... - årene gik og gentagende undersøgelser 1 gang om året resulterede i udlevering af høreapparater - hænger af en vis størrelse til en 15-årig teenager, som ikke var indstillet på at "være anderledes end kammeraterne", så hængene endte i skuffen uden særlig megen vejledning eller støtte til at komme i gang fra professionel side... (det skal lige bemærkes, at det fortsat er diskanten, som er problemet og apparaterne her omkring 1972 ikke forstærkede difrenceret - men fuldt ud) - årene gik og jeg tager realeksamen med sær-undervisning i engelsk og tysk de sidste år, desuden særlig diktatprøve i 3. real - fik den bedste karakter nogensinde i diktat ved eksamen... - kom på HF for at undgå 3. fremmedsprog fransk, som var en betingelse for gymnasiet dengang i Gennemførte på de matematiske fag... og meget lave sprogkarakterer... ingen særlig støtte og "det var ikke interessent at gøre så meget ved" - kommer på højskole og møder her for 1. gang en høreapperatsbruger på min egen alder - hun var/er født hørehæmmet og havde et helt andet forhold til at være hørehæmmet og bruge høreapparater - forsøgte at tage de gamle apparater op af skuffen; men det lød ikke godt - de var også godt og vel 7 år gamle på dette tidspunkt. - Starter på pædagogseminariet, hvor vi arbejder fortrinsvis i gr. i 1978, det er noget vanskeligt at følge med i gr. og i de store forelæsninger, så jeg tager mod til mig at kontakte Dr. Tværgade igen og bliver henvist til Bispebjerg - boede på det tidspunkt i KBH. Får nogle nye apparater og går til forskellige justeringer på Frederiksberg nogle gange, men det bliver aldrig godt - apparaterne i skuffen igen... - Får arbejder umiddelbart efter udd. men det er vanskeligt at høre alt og det bliver bemærket af kollegaer - er på det tidspunkt ikke åben overfor problemet - kompneserer og forsøger at "overleve" - skifter arbejde et par gange, men i 1984 har jeg fået et arbejde, som jeg trives i og som er forstående overfor høreproblematikken - hørekurven har været for nedadgående gennem alle årene - diskanten først. - kontakter igen Bispebjerg og bliver tilbudt at komme i projekt via Oticon for at afprøve deres nye "i-øret" apparater som kan indstilles så kun diskanten forstærkes - det hjalp og høreapparater bliver en del af påklædningen herfra og har været det siden fra morgen til sengetid, dag ud og dag ind, år ud og år ind. - Omkring 1996 er "i-øret" apparater ikke stærke nok og jeg "bider i det sure æble" og får hænger - det skabte igen mere lyd og bedre taleforståelse - nu har nedsættelsen af høreevnen også berørt bastonerne. - jeg måtte dog erkende i slutningen af 1980'erne, at pædagog kunne jeg ikke fortsætte med at være, så jeg tog socialrådgiverudd. for egen regning - d.v.s. uden støtte men arbejdede sideløbende for at betale huslejen m.v. - skiftede retning i 1994 og har arbejder indenfor forskellige områder som socialrådgiver siden - aktuelt på 9. år i Albertslund kommune med opfølgning af sygedagpenge-udbetaling. - ved undersøgelse på høreafdl. i 1996 får jeg at vide, at skelnetabet nu er så stort, at jeg vil være berettiget il IY- invaliditetsydelse min reaktion er: "så dårligt hører jeg da ikke"; men efter at have

2 tygget på meldingen søger jeg og får tilkendt IY april år - fed, færdig og førtidspensionsberettiget - var tanken... arbejder dog videre... - får i 1998 en forstærker til telefonen på arbejde for at have større mulighed for at kunne følge med i disse samtaler, hvor jeg ikke kan se vedkommende - det er min leder, som en dag kommer og siger, at hun har hørt "noget om" denne mulighed - god hjælp. - Arbejder på psykiatrisk afd. og holder uendeligt meget af mit arbejde der; MEN de virkelig paronide patienter tager stærkt afstand fra mig, da jeg er "i ledtog med PET, KBG, CIA og andre efterretningssystemer" det bliver for arbejdsmæssigt belastende og jeg må tilbage til en kommuneforvaltning - desværre. - høremæssigt blev det værre og værre - vanskeligere og vanskeligere at følge med i store forsamlinger, som jeg elskede at være en del af - begrænsede fritidsaktiviteterne til mindre afgrænsede områder udskiftede nogle fritidsaktiviteter til fordel for andre - men fortsat ingen kontakt til andre hørehandicappede. - en annonce i Hørelsen i okt vakte min interesse, da psyk. Palle Vestager ville være opstarter på en selvhjælpsgr. for hørehandicappede, som havde brug for at møde andre ligesindede - jeg meldte mig til 1. møde jan Gruppen er nu formelt opløst p.g.a. mgl. Behov har dog stadig kontakt på venneplan med et par stykker. - Via selvhjælpsgruppen kom der rigtig gang i erkendelsen af/forståelsen for hørehandicappet - det viste sig, at vi er en blandet gr. med både progressiv nedadgående hørelse og andre som er født mere eller mindre døve - en kæmpe udfordring for mig... - den 1. hørekonference jeg var med til var "erhvervsaktive" i Odense maj det var jeg enormt glad for og har siden haft rigt udbytte af at drøfte høreproblematikken med ligesindede. - her i 2004 skulle jeg have nye høreapparater - får enorm dårlig behandling af undersøgende læge og klager over forløbet. - efter et par mdr. får jeg en skrivelse fra overlæge Jørgen Hedegård, Gentofte, som beklager min oplevelse - og nævner, at min hørekurve er nu så dårlig, at det vil være muligt at få undersøgt om jeg kan være kandidat til CI. - min 1. reaktion er, at "så dårlig er jeg ikke - og der er INGEN som skal skære i mig!!" - efter denne konference får jeg telecom både i hjemmet og på arbejde, altså FM - og det er en kæmpe hjælp i det daglige...!! - de næste par år opsøger jeg så forskellige situationer, læsestof og kurser, hvor CI er på dagsordenen - marts 06-2 år efter - tager jeg mod til mig for at bede om at få lov til at komme i betragtning m.h.t. forundersøgelser m.h.p. CI - gennem foråret, sommeren og efteråret 06 gennemføres de forskellige undersøgelser og konklusionen er i okt. 06: "du fejler jo ikke noget!! " - nej, men jeg kan bare ikke høre... bliver tilbudt CI operation og får tid til operation i marts 07 - kan komme tidl. på operationsbordet, hvis jeg vælger Odense; men da behandlerne tror jeg vil have godt udbytte af Bionic, som man ikke dengang kunne operere i Odense - kun Gentofte, vælger jeg at vente og få det "bedste" efter eksperternes mening i forhold til min problematik. - operationen forløb næsten uden problemer, havde efterfølgende udsivning af blod fra det opererede øre via hul i trommehinden - det gjorde mig noget frustreret, for det havde jeg ikke læst nogle steder; efter 10 dage enorm kraftig tinitus - ved nu, at det skyldes megen fysisk aktivitet for tidligt - og ellers lettere svimmel i 14 dage efter operationen med fornemmelsen af, at "have drukket for meget rødvin." - Tilkobles CI medio april 07 og kan efter 8 dage føre en samtale med CI alene i stille og rolige omgivelser - allerede 2. dagen kunne jeg høre de første fuglestemmer... beder om tidligere tid til opkobling kommer ind på et afbud og bliver "skruet op" efter 3 uger - nu er jeg halvtres og hurtighørende... - arbejdspladsen har engageret en vikar og vil ikke have, at jeg kommer tilbage "før du kan tale i telefon"... sygemeldt frem til juni - sygemeldingen bliver forlænget noget, da Phonak havde vanskeligt ved at finde den rigtige sko til FM som kunne fungere med Bionic, da det lykkedes efter 4

3 ugers frem og tilbage med forskellige løsningsmuligheder, kom telefonhøreevnen hurtigt - og musikforståelse gik klart igennem efter 2 dage med FM...!! - Ved skelnetest kontrol i august 07 på høreinstituttet har jeg et skelnetab i stille og rolige omgivelser uden mulighed for mundaflæsning på 5% på det CI-opererede øre - det er 95% på "ikkeopererede" øre... - oktober 07 gør jeg høreafdl. opmærksom på, at garantien på mit høreapparat på venstre øre udløber feb. 08 og skal derfor have tid til udskiftning. - i nov. 07 kommer jeg til prøvning af apparater, men bliver henvist til Phonak, da jeg vil have de samme muligheder med fjernbetjening og FM, som jeg har i forvejen - Phonak kan på det tidspunkt ikke give nogle bud på, hvad der vil kunne hjælpe mig, da de p.d.t. eksisterende muligheder ikke er optimale - "men til feb. 08 kommer der et meget kraftigt apparat i handelen, så det kan du vente på". - min tålmodighed rækker ikke så længe, meget hurtigt bliver jeg klar over, at nu må jeg tage sagen i egen hånd - henvendelse til Gentofte om CI nr. 2 er blankt afslag og får en -adresse på en anden hørehandicappet som har søgt om operation i Stockholm. - Tager kontakt til pågældende og finder her ud af, at det ikke er så dyrt, som oplyst på Gentofte ,-kr; men at i Stockholm, skal man "kun" betale ca kr. - Dec. 07 går med drøftelse med mig selv, familie og venner om "tab/gevisnst" ved at tage sagen i egen hånd, når jeg ikke kan blive hjulpet offentligt set. - efter julen 07 sendes alle relevante akter til Stockholm, får jeg besked om, at der er konference d om de vil forsøge at operere mig eller ej ligger der en mail med tilsagn om operation d arbejdspladsen godkender med så kort varsel, at jeg siger ja-tak til operationsmuligheden. - opereres i Stockholm d og retur i KBH d UDEN nogen som helst gener - kun mundtørhed - ingen svimmelhed, ingen tinnitus (som for øvrigt forsvandt igen efter 1 uge, da 1. CI blev tilkoblet ) - sygemeldt 2 uger og starter på arbejde med 1 CI og telefoner foruden oplæring af ny medarbejder d nu er tålmodigheden igen på prøve, da jeg "ikke har tid til at vente på tilslutning af CI nr. 2 d Efter tilkoblingen på Gentofte d kan jeg føre en samtale med teknikker kun med CI nr. 2 alene efter to min og det uden mundaflæsningsmulighed - stor overraskelse for os begge og senere mange flere... - opgarderet igen lige efter påske og afsted igen d hvor der bare er fremgang over hele linjen - 1. CI synes stabiliseret, så det justeres ikke særligt her 13 mdr. efter 1. tilkobling - på 2. Ci for "lyden en tak opad" - Jeg fik muligheden for at blive tilkoblet og fulgt på Audiolog afdl. I Gentofte med 2. CI også selvom det ikke var dem der opererede det er så spændende med to CI, hvordan fungerer det så vi er bare glade for muligheden for at lære mere var meldingen og begrundelsen for, at jeg ikke skulle til Sverige for at blive tilkoblet og justeret - er afsluttet på Gentofte efteråret 2009 vi kan ikke gøre mere for dig men du er velkommen til at henvende dig, hvis der opstår problemer et har heldigvis ikke været aktuelt endnu Tiden med 2 CI fra foråret 2008 og frem til nu, jan I løbet af sommeren 2008 bliver jeg mere og mere frustreret over alle de muligheder, som der nu ligger foran mig igen som høre handicappet. Jeg oplever det som at være sandet i et timeglas, det er løbet ned gennem det smalle punkt og via operationerne er jeg kommet ud på den anden side, hvor der er plads til bare at fylde på MEN hvad skal jeg vælge?? Valget ender med 5 mdrs. Orlov og et ophold på en skole i Canberry, Australien i 3 mdr. og derefter 2 mdr. som socialarbejder dels på East Timor og dels i Darwin.

4 - CI fungerer super fint i troperne ingen problemer med at få opladet batterierne når der bruges omformer. - Kommer igeennem et utal af personscannere har der INGEN problemer været af nogen art - jeg er yderst taknemlig for at kunne føre samtaler på engelsk igen uden at "misse halvdelen eller mere" - så jeg er bare så glad... - De engelske hviskelyde bliver tydeligere og derved mit engelske forbedret super dejlig følelse. - Selvtilliden og sikkerheden øges ved at kunne høre det meste. - En anden gevinst var tiden til mig selv tid til at slappe af jeg oplevede, at det tog 4 mr. Inden jeg ikke var træt længere via samtaler med forskellige personer og læsning af et par bøger, kom jeg til erkendelsen af, at alt det arbejde med at holde mig på det hørende område uden egentligt at have kræfter til det havde tæret i utrolig grad på kræfterne. - Man kan så spørge, hvorfor jeg holdt fast ved fuldtidsarbejde, når det var mere og mere vanskeligt, men som singel havde jeg behov for den mdr. husleje.. der var/er ingen anden at dele den økonomiske byrde med. Inden jeg tog til Australien jan 2009 brugte jeg Telecom og FM-systemet til telefon og TV, ikke ved møder eller alm. Sammenkomster det var ikke nødvendigt. Efter hjemkomsten sommeren 2009 har jeg ikke brugt FM på nogen måde, kører nu på 2½ år uden hjælpemidler ud over CI et fungerer optimalt. Der har ingen problemer været med apparaterne overhovedet, de genopladelige batterier fungere supert og jeg glemmer, at jeg bruger CI i et daglige, da jeg fungerer som alm. Hørende kan høre samtaler i støj, kan høre samtale bag mig, behøver ikke mundaflæsning, behøver ikke forhøjet stemmeleje fra den talende for at kunne forstå, hvad der bliver sagt (det gør det mere besværligt, da lyden så bliver for kraftig..) Har efter jeg fik to CI benyttet mig af muligheden for at se verdenen meget mere og har INGEN problemer haft med personscannerne eller batterierne i varierende klimatemperature. Det er blevet betydeligt lettere på arbejde og går ikke af vejen for ekstra opgaver eller udfordringer der længere. Ligesom fritidsaktiviteterne er øget og blevet mere almineligt alsidige igen. Så : Dejlig er Jorden - Det går SUPERT - kan næsten ikke huske hvordan det var ikke at kunne høre - nu er fuglestemmer, talen uden at jeg ser på folk, talen i større forsamlinger i munden på hinanden muligt, store koncerter med mange forskellige musikinstrumenter (er mest til det klassiske) - ja, jeg kan ikke lige komme på nogen situationer jeg undgår længere... Jeg er bare så taknemlig for at få lov til at få alle mulighedernes hylder at vælge på det er måske lidt sent som én der har passeret de 50, men al den viden og erfaring som jeg har erhvervet mig gennem årene vil jeg ikke være foruden Økonomien bag CI nr. 2 Økonomisk set har det kostet et lån i min ejerlejlighed - en kamp med mit pensionsselskab for at få et beløb for en kronisk lidelse og masser af breve til kommunale hjælpemiddelafdl. jobcneter,og Region Hovedstaden for at få dem til at betale for CI et, men afslag fra kommunen og Beskæftigelsesnævn. - Jeg fik en fjerdedel af min pension udbetalt p.g.a. kronisk lidelse i april Jeg fik udgiften til CI nr. 2 refunderet af Region Hovedstaden april 2009

5 - Jeg fik muligheden for at blive tilkoblet og fulgt på Audiolog afdl. I Gentofte med 2. CI også er afsluttet efteråret 2009 der vi kan ikke gøre mere for dig men du er velkommen til at henvende dig, hvis der opstår problemer et har heldigvis ikke været aktuelt endnu Forud for CI nr. 1 er der en del skriverier med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, som jeg ikke fik noget ud af - der er svar fra marts/april 06, så kæmpet har jeg lidt... Nu er mulighederne foran og jeg fortryder IKKE et øjeblik, at jeg valgte at blive total døv ved at få CI i stedet nu kan jeg selv styre, hvornår jeg vil høre..;-)) mvh Annemarie Nielsen

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

STØTTECENTER HOVEDSTADEN OPLEVER OGSÅ, AT DER MÅ TÆNKES NYE TANKER

STØTTECENTER HOVEDSTADEN OPLEVER OGSÅ, AT DER MÅ TÆNKES NYE TANKER EGENTLIG ER DET EN SOLSTRÅLEHISTORIE, SIGER HELEN HUSS, SOM BÅDE ER MEDARBEJDER OG BRUGER I STØTTECENTERET. ARTIKEL NR. 7 JULI 2014 STØTTECENTER HOVEDSTADEN OPLEVER OGSÅ, AT DER MÅ TÆNKES NYE TANKER AF

Læs mere

Recovery fortalt gennem livshistorier

Recovery fortalt gennem livshistorier fra TRAUME til RECOVERY Recovery fortalt gennem livshistorier ALICIA: Alt dette er sket, fordi jeg tog et valg! Jeg er en pige på 27 år. Jeg blev indlagt første gang i 2001. De følgende 6 år tilbragte

Læs mere

bel bel Indhold: LANDSFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Juni 2006 9. årgang Nr. 2

bel bel Indhold: LANDSFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Juni 2006 9. årgang Nr. 2 bel LANDSFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 Indhold: Juni 2006 9. årgang Nr. 2 Fra formanden 2 CI-konference 3 Kristians andet CI 4 Et anker i kaoset 6 Velkommen

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

TERAPI tøjlede tinnitussen

TERAPI tøjlede tinnitussen TERAPI tøjlede tinnitussen Brug teleslyngerne Menière: Mød ukuelige Inger Hørelsen svigter 1 ud af 2 over 50 år! Hvornår og hvor ofte kan variere, og det er ikke altid man ved, om man selv er den ene.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

- Tag fokus væk fra det, du har mistet. Jonathan Richter efter lynnedslaget:

- Tag fokus væk fra det, du har mistet. Jonathan Richter efter lynnedslaget: Nr. 1. 2013 Jonathan Richter efter lynnedslaget: - Tag fokus væk fra det, du har mistet Bilulykke stoppede succesfuld karriere side 10 Når arbejdet stjæler din søvn side 15 Klædt på til lønforhandling

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom.

Vi satte os for, at vi ville finde ud af, hvorfor borgerne i Fredericia var utilfredse med byen, og hvorfor det stod så galt til med byens ungdom. Vi er et lokalt politisk parti, som hedder Fredericia Udvikling. Vi har igennem længere tid undret os meget over, at Fredericia har; flere unge med misbrugsproblemer flere kriminelle unge flere unge som

Læs mere

Health Care Consulting. Børnehjertefonden Interview-undersøgelse August 2012

Health Care Consulting. Børnehjertefonden Interview-undersøgelse August 2012 Børnehjertefonden Interview-undersøgelse August 2012 1 Indholdsfortegnelse Metode 3 Formål 3 Konklusion 4 Anbefalinger 8 Resultaterne 9 Hvordan er det at få og have et hjertebarn 9 Det er hårdt at få et

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Jeg fik min første depression.

Jeg fik min første depression. Jeg fik min første depression. Det hele var for meget Gymnasiet, lektierne, fritidsjobbet, det sociale med familien og vennerne.. Allerede i starten af gymnasiet, havde jeg haft så mange nederlag, bogligt

Læs mere

flere penge. Altså, man kommer aldrig rigtig op af det. For lige så snart man får sin indkomst, så skal de bare bruges igen. I: hvordan skaber du

flere penge. Altså, man kommer aldrig rigtig op af det. For lige så snart man får sin indkomst, så skal de bare bruges igen. I: hvordan skaber du Interview nr. 1 Bilag 8: Transskription af interview med ung mand udeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 11.15-12.15 Interviewperson (IP): Ung mand, udeboende Interviewer

Læs mere