13. Stiftslønarter... 81

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. Stiftslønarter... 81"

Transkript

1 13. Stiftslønarter I dette kapitel beskrives en række lønarter, som kun må anvendes af stifter og kirkemusikskoler. Lønarterne indeholder: 13. Stiftslønarter Faste stiftslønarter Variable stiftslønarter Variable korrektionslønarter for stifter og Kirkemusikskoler Variable saldilønarter for stifter og kirkemusikskoler...94 Stiftslønarter August 2004 Side 81

2 13.1 Faste stiftslønarter Disse faste lønarter er enten faste tillæg eller faste fradrag. Bemærk alle faste lønarter skal have periode med start den 1. i måneden. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: AC-pension Basisløn Lønart Bruges til at håndtere AC-pension. Betingelserne for pension skal være opfyldt, før indrapportering må foretages. Der indberettes ikke beløb eller pct. Skal kun bruges hvis medarbejderen er gået over på nyt AC-Basislønsystem. AC-pension DOKS Lønart Bruges til at håndtere AC-pension til DOKS organister. Betingelserne for pension skal være opfyldt, før indrapportering må foretages. Der indberettes ikke beløb eller pct. Skal kun bruges hvis medarbejderen ikke er gået over på nyt AC-Basislønsystem Efterindtægt til dødsbo Lønart Bruges til udbetaling af efterindtægt, hvor der ikke beregnes AM-bidrag. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales hver måned. Off.Træk Efterregulering Efterindtægt til efterladte Lønart Bruges til udbetaling af efterindtægt, hvor der skal beregnes AM-bidrag. Beløb udfyldes med det månedlige beløb til udbetaling. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Dagløn Efterregulering Ekstra kvote egen LR Lønart Anvendes af kirkemusikskoler. Lønarten bruges til at tildele en procent til overenskomstansatte som et fast tillæg. Pct. udfyldes med den procent, der skal bruges. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Dagløn Frivillig DJØF pension beløb Lønart Anvendes, hvis DJØF ansatte ønsker at foretage yderligere opsparing til DJØF pension. Beløb udfyldes med det månedlige beløb, som den ansatte ønsker at betale. Stiftslønarter August 2004 Side 82

3 Mobilitetstillæg Lønart Anvendes til udbetaling af mobilitetstillæg til hjælpepræster. Beløb udfyldes med årligt afrundet grundbeløb pr Tillægget er kvoteret. Ferieberet. løn Skæv fratrædelse Efterregulering SærligPension Pensionsberegning Omklassificeringstillæg Lønart Anvendes til udbetaling af omklassificeringstillæg til provster. Beløb udfyldes med årligt afrundet grundbeløb pr Tillægget er ikke kvoteret. Ferieberet. løn Skæv fratrædelse Efterregulering SærligPension Pensionsberegning Past. Gæstelærer min. bogf. Lønart Anvendes til aflønning af gæstelærere på pastoralseminariet. Beløb udfyldes med det månedlige timetal. Der anvendes en fast sats, som procentreguleres. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Dagløn Past. Gæstelærer sang/tale Lønart Anvendes til aflønning af gæstelærere på pastoralseminariet. Beløb udfyldes med det månedlige timetal. Der anvendes en fast sats, som procentreguleres. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Efterregulering Past. Honorarløn sats I Lønart Bruges til at udbetale honorarløn ved pastoralseminariet i henhold til sats I. Satsen er pr ,48 kr. Beløbet procentreguleres i henhold til Kirkeministeriets Løncirkulære. Beløb udfyldes med det månedlige antal timer, der skal ske udbetaling for. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Dagløn Past. Honorarløn sats II Lønart Bruges til at udbetale honorarløn ved pastoralseminariet i henhold til sats II. Satsen er pr ,84 kr. Beløbet procentreguleres i henhold til Kirkeministeriets Løncirkulære. Beløb udfyldes med det månedlige antal timer, der skal ske udbetaling for. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Dagløn Past. Timelærer sats I Lønart Bruges til udbetaling af timeløn til lærere ved Pastoralseminariet. Satsen er pr ,48 kr. Beløbet procentreguleres i henhold til Kirkeministeriets Løncirkulære. Beløb udfyldes med det månedlige timetal. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Dagløn Time-ATP Stiftslønarter August 2004 Side 83

4 Past. Timelærer sats II Lønart Bruges til udbetaling af timeløn til lærere ved Pastoralseminariet. Satsen er pr ,84 kr. Beløbet procentreguleres i henhold til Kirkeministeriets Løncirkulære. Beløb udfyldes med det månedlige timetal. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Dagløn Time-ATP Pension Danica Lønart Bruges til at håndtere beregning af pension til Provster. Betingelserne for pension skal være opfyldt, før indrapportering må foretages. Der indberettes ikke beløb eller pct. Pension Danica Lønart Bruges til at håndtere beregning af pension til Sognepræster. Betingelserne for pension skal være opfyldt, før indrapportering må foretages. Der indberettes ikke beløb eller pct. Pension Danica hjælpepræster Lønart Bruges til at håndtere beregning af pension til hjælpepræster. Betingelserne for pension skal være opfyldt, før indrapportering må foretages. Der indberettes ikke beløb eller pct. Pension Magisterforening Lønart Bruges til at håndtere beregning af pension til Magisterforeningen. Betingelserne for pension skal være opfyldt, før indrapportering må foretages. Der indberettes ikke beløb eller pct. Pension Magisterforening Lønart Bruges til at håndtere beregning af pension til Magisterforeningen. Betingelserne for pension skal være opfyldt, før indrapportering må foretages. Der indberettes ikke beløb eller pct. Rådighedstillæg hjp.præst pens Lønart Bruges til at udbetale kvoteret rådighedstillæg efter, til hjælpepræster. Tillægget er personligt og hører IKKE til stillingen. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Ved brug af denne lønart beregnes der automatisk pension af tillægget. Ferieberet. løn Arb.tidsreduktion Skævfratrædelse Efterregulering Pensionsberegning Stiftslønarter August 2004 Side 84

5 Souscheftillæg Lønart Anvendes til udbetaling af Souschef- og Chefløntillæg til provster. Beløb udfyldes med årligt afrundet grundbeløb pr Tillægget er ikke kvoteret. Ferieberet. løn Skæv fratrædelse Efterregulering Souscheftillæg AC Lønart Bruges til udbetaling af Souscheftillæg. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Ved brug af denne lønart beregnes der automatisk pension af tillægget. Ferieberet. løn Arb.tidsreduktion Skævfratrædelse Efterregulering Pensionsberegning Supplerende understøttelse Lønart Anvendes til udbetaling af supplerende understøttelse. Beløb udfyldes med det månedlige beløb. Særligt tillæg hjælpepræster Lønart Anvendes til udbetaling af særligt tillæg til hjælpepræster. Beløb udfyldes med årligt afrundet grundbeløb pr Tillægget er ikke kvoteret. Ferieberet. løn Skæv fratrædelse Efterregulering Tillæg KC pensionsgivende Lønart Bruges til udbetaling af pensionsgivende tillæg til stiftskontorchefer. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Flere tillæg angives samlet. Der beregnes 15 % pension til DJØF. Ferieberet. løn Arb.tidsreduktion Skævfratrædelse Efterregulering Pensionsberegning Tjenestemandspension Lønart Anvendes til udbetaling af tjenestemandspension. Beløb udfyldes med det månedlige beløb. Turnustillæg Lønart Bruges til udbetaling af turnustillæg. Beløb udfyldes med det årlige afrundede grundbeløb pr Ved brug af denne lønart beregnes der automatisk pension af tillægget. Ferieberet. løn Arb.tidsreduktion Skævfratrædelse Efterregulering Pensionsberegning Understøttelse Lønart Anvendes til udbetaling af understøttelse. Beløb udfyldes med det månedlige beløb. Stiftslønarter August 2004 Side 85

6 Oversigt, sorteret efter lønart Kode Betegnelse AM- Bidra g A- Indk Off. Træk Dagløn Beløbs ATP Tim e ATP Feriebe. Løn Arb.tid. Reduk. Skæv Fratræd Efterreg Særlig Pension 1026 Souscheftillæg AC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1027 Turnustillæg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1036 Tillæg KC pensionsgivende Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1095 Efterindtægt til efterladte Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1100 Efterindtægt til dødsbo Ja Ja 1110 Tjenestemandspension Ja Ja Ja Ja 1115 Understøttelse Ja Ja Ja Ja Ja 1120 Supplerende understøttelse Ja Ja Ja Ja Ja 1181 Omklassificeringstillæg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1182 Souscheftillæg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1187 Mobilitetstillæg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1188 Særligt tillæg hjælpepræster Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2516 Ekstra kvote egen LR Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2576 Past. Timelærer sats I Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2578 Past. Timelærer sats II Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2579 Past. Gæstelærer min. bogf. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2594 Past. Gæstelærer sang/tale Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2596 Past. Honorarløn sats I Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2598 Past. Honorarløn sats II Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3251 Rådighedstillæg hjp.præst pens Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3610 Pension Magisterforening Ja Ja Ja Ja Ja 3643 Pension Danica Ja Ja Ja Ja Ja 3646 Pension Danica Ja Ja Ja Ja Ja 3648 Pension Danica hjælpepræster Ja Ja Ja Ja Ja 3650 Pension Magisterforening Ja Ja Ja Ja Ja 5350 AC-pension Basisløn Ja Ja Ja Ja Ja Pension beregn Timeløn Stiftslønarter August 2004 Side 86

7 Kode Betegnelse AM- Bidra g A- Indk Off. Træk Dagløn Beløbs ATP Tim e ATP Feriebe. Løn Arb.tid. Reduk. Skæv Fratræd Efterreg 5360 AC-pension DOKS Ja Ja Ja Ja Ja 6120 Frivillig DJØF pension beløb Ja Ja Ja Ja Ja Særlig Pension Pension beregn Timeløn Stiftslønarter August 2004 Side 87

8 13.2 Variable stiftslønarter Disse variable lønarter, der enten er variable tillæg eller variable fradrag, bruges kun på blanket FL04 for ansatte ved stifter eller kirkemusikskoler. Bemærk, at på samtlige variable lønarter kan standardbetegnelsen overskrives. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: Diverse eksamensudgifter Lønart Bruges til godtgørelse af diverse eksamensudgifter. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. Eksamen beløb Lønart Anvendes af kirkemusikskoler. Bruges til at udbetale et beløb for at deltage ved afholdelse af eksamen. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Eksamen timer - egen sats Lønart Anvendes af kirkemusikskoler. Bruges til at udbetale løn for deltagelse ved afholdelse af eksamen. Antal udfyldes med det antal timer, der skal udbetales. Sats udfyldes med den aftalte timesats. Ferieberet. løn Km-godtgørelse mellemkirkelige udvalg Lønart Bruges til udbetaling af kilometergodtgørelse for brug af egen bil. Antal udfyldes med det kørte kilometertal. Systemet kontrollerer op mod kilometergrænse for høj/lav sats. Km-godtgørelse provstiudvalg Lønart Bruges til udbetaling af kilometergodtgørelse for brug af egen bil. Antal udfyldes med det kørte kilometertal. Systemet kontrollerer op mod kilometergrænse for høj/lav sats. Km-godtgørelse stiftsudvalg Lønart Bruges til udbetaling af kilometergodtgørelse for brug af egen bil. Antal udfyldes med det kørte kilometertal. Systemet kontrollerer op mod kilometergrænse for høj/lav sats. Konstitutionshonorar Lønart Anvendes til udbetaling af konstitutionshonorar til provster. Beløbet er et engangsbeløb angivet i nutidskroner (ikke grundbeløb). Beløb skal udfyldes. Ferieberet. løn Skæv fratrædelse Stiftslønarter Marts 2004 Side 88

9 Merarbejde DJØF + 50 % Lønart Bruges til betaling for merarbejde til ansatte med DJØF overenskomst. Antal udfyldes med antal merarbejdstimer, der skal udbetales. Ved brug af denne lønart beregnes der automatisk pension. Ophold efter regning Lønart Bruges til refusion af udgifter i forbindelse med rejser o. lign. Beløb udfyldes med det beløb, der skal udbetales. Organist Lønart Bruges til at udbetale honorar til organister som gæstespiller i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Antal udfyldes med antal tjenester. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Efterregulering Organist Lønart Bruges til at udbetale honorar til organister som gæstespiller i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Antal udfyldes med antal tjenester. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Efterregulering Organist Lønart Bruges til at udbetale honorar til organister som gæstespiller i henhold til Kirkeministeriets vikarcirkulære. Antal udfyldes med antal tjenester. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Efterregulering Past. Gæstelærer min. bogf. Lønart Anvendes til aflønning af gæstelærere på pastoralseminariet. Antal udfyldes med antal timer. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Efterregulering Past. Gæstelærer sang/tale Lønart Anvendes til aflønning af gæstelærere på pastoralseminariet. Antal udfyldes med antal timer. Past. Vikartimeløn administration Lønart Bruges til aflønning af vikarer i administrationen på pastoralseminariet. Antal udfyldes med antal timer. Kan kun anvendes til lønrammelønnet personale. Stiftslønarter Marts 2004 Side 89

10 Praktik honorar III Lønart Bruges til udbetaling af honorar til præster, der har studerende i praktik. Satsen pr udgør 699,68 kr. Beløbet procentreguleres i henhold til Kirkeministeriets Løncirkulære. Antal udfyldes med antal tjenester. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Ferieberet.løn Efterregulering Supervisor Lønart Bruges til at udbetale honorar til præster (der har praktikanter til konfirmandundervisning). Antal udfyldes med antal gange, der undervises. Time- dagpenge - døgn udland Lønart Bruges til at udbetale dagpenge efter udenlandske takster. Efterregulering Timelærer sats I Lønart Bruges til at udbetale løn til timelærere efter sats I. Satsen udgør pr ,48 kr. Beløbet procentreguleres. Timerne fremgår som medhjælpstimer på lønspecifikationen. Antal udfyldes med antal timer. Timelærer sats II Lønart Bruges til at udbetale løn til timelærere efter sats II. Satsen udgør pr kr. 396,84. Beløbet procentreguleres. Timerne fremgår som medhjælpstimer på lønspecifikationen. Antal udfyldes med antal timer. Timer - sats I Lønart Anvendes af kirkemusikskoler. Bruges til at aflønne lærere. Aflønningen sker efter skalatrin 29, stedtillæg 2 på grundlag af et timetal på 740. Antal udfyldes med timetal. Vikartimer egen sats Lønart Anvendes af kirkemusikskoler. Bruges til udbetaling af vikartimer, hvor satsen er individuel. Antal udfyldes med antal timer. Sats udfyldes med den individuelle sats. Ferieberet. løn Stiftslønarter Marts 2004 Side 90

11 Oversigt sorteret efter lønart Kode Betegnelse AM- Bidra g A- Indk Off. Træk Dagløn Beløbs ATP Tim e ATP Feriebe. Løn Arb.tid. Reduk. Skæv Fratræd Efterreg 1183 Konstitutionshonorar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2530 Eksamen timer - egen sats Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2535 Eksamen beløb Ja Ja Ja Ja Ja 2550 Vikartimer egen sats Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2551 Timer - sats I Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2570 Timelærer sats I Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2572 Timelærer sats II Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2574 Praktik honorar III Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2580 Past. Gæstelærer sang/tale Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2581 Past. Gæstelærer min. bogf. Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2582 Past. Vikartimeløn administration Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2583 Supervisor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2586 Organist Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2587 Organist Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2588 Organist Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3035 Merarbejde DJØF + 50 % Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 8610 Km-godtgørelse mellemkirkelige udvalg 8620 Km-godtgørelse stiftsudvalg 8630 Km-godtgørelse provstiudvalg 8846 Time- dagpenge - døgn udland Ja 8870 Ophold efter regning 8875 Diverse eksamensudgifter Særlig Pension Pension beregn Timeløn Stiftslønarter Marts 2004 Side 91

12 13.3 Variable korrektionslønarter for stifter og Kirkemusikskoler Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb for ansatte ved stifter eller kirkemusikskoler. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende efterreguleringer vil ikke tage hensyn til korrektionerne. Bemærk at korrektionslønarterne indgår i skatteberegningen i den lønkørselsperiode, de er indberettet til. I forbindelse med korrektioner skelnes mellem positive og negative lønarter. Positive lønarter tillægges bruttolønnen og vil derfor optræde som tillæg på lønspecifikationen. Et eksempel herpå er 1002 Månedsløn - korrektion. Hvis positive lønarter indberettes med et minus (dvs. et negativt beløb) vil beløbet i stedet blive fratrukket bruttolønnen. Negative lønarter fratrækkes bruttolønnen og vil derfor optræde som fradrag på lønspecifikationen. Et eksempel herpå er 8545 A-skat korrektion. Hvis negative lønarter indberettes med et minus (dvs. et negativt beløb) vil beløbet i stedet blive lagt til bruttolønnen. DJØF Pension 5 % korrektion Lønart Bruges til at korrigere forkert/fejlagtigt beregnet DJØF pension. Lønarten korrigerer DJØF-pension, hvor medarbejderen betaler 5%, arbejdsgiver 10%, Beløb udfyldes med korrektion (medarbejderandel). I tilfælde hvor det tidligere beregnede beløb har været for stort, skal beløbet indberettes negativt (-). Negativ lønart udfyldes med - for at lægge til. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk DJØF-pension 15 % Stiftskontorchef korrektion Lønart Bruges til at korrigere forkert/fejlagtigt beregnet DJØF-pension, hvor arbejdsgiver betaler 15 %. Beløb udfyldes med korrektion. Hvis det tidligere beregnede beløb har været for stort, skal beløbet indberettes negativt (-). Positiv lønart udfyldes med - for at trække fra. AM-bidrag A-Indkomst Ferieberet. løn Frivillig DJØF pension korr. Lønart Bruges til at korrigere det beløb, der er beregnet med den faste lønart Negativ lønart udfyldes med - for at lægge til. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Stiftslønarter Marts 2004 Side 92

13 Pension Magisterforening korrektion Lønart Bruges til korrektion af beregnet pension til Magisterforeningen. Negativ lønart udfyldes med - for at lægge til. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Tjenestemandspension korrektion Lønart Bruges til at korrigere forkert betalt tjenestemandspension (på fast lønart 1110). Beløb udfyldes med korrektionen. Lønarten bruges både negativt og positivt. Positiv lønart udfyldes med - for at trække fra. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Understøttelse korrektion Lønart Bruges til at korrigere forkert betalt understøttelse (på fast lønart 1115). Beløb udfyldes med korrektionen. Hvis der er betalt for meget, skal beløbet indberettes negativt. Positiv lønart udfyldes med - for at trække fra. AM-bidrag A-Indkomst Off.Træk Stiftslønarter Marts 2004 Side 93

14 13.4 Variable saldilønarter for stifter og kirkemusikskoler Saldilønarterne bruges af stifterne eller kirkemusikskolerne, når: Stiftet/kirkemusikskolen første gang skal indberette en ansat En ansat skal overflyttes fra én statsinstitution til én anden Stiftet/kirkemusikskolen tilmelder sig FLØS Lønarterne bruges kun til opdatering af saldi. Bemærk, at de beløb, der indberettes, erstatter eventuelle tidligere beregnede eller indberettede saldi, modsat korrektionslønarterne, der kan bruges til at korrigere saldi. Pension for året Lønart Bruges til at indrapportere det beløb, der er tilbageholdt og afregnet til pensioner for indeværende år. Beløb udfyldes med det indeholdte beløb. Stiftslønarter Marts 2004 Side 94

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Jr.nr. 206/4 Den 11.03.14 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere