Foredrag af Bruno Gröning, Weilheim, 7. maj Velkomsttale af hr. Kottmaier, Formand for VdK * -foreningen München

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag af Bruno Gröning, Weilheim, 7. maj 1951. Velkomsttale af hr. Kottmaier, Formand for VdK * -foreningen München"

Transkript

1 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk registrerede foredrag af Bruno Gröning, som han holdt den 7. maj 1951 på restaurant Bräu-Wastl i Weilheim for krigsinvalider og hjemvendte fra krigsfangenskab. Optagelser af Bruno Grönings foredrag med hans originalstemme kan fås på cd, og kan bestilles på følgende Internetadresse: Foredrag af Bruno Gröning, Weilheim, 7. maj 1951 Bruno Gröning taler til krigsinvalider og hjemvendte på restaurant Bräu-Wastl. Velkomsttale af hr. Kottmaier, Formand for VdK * -foreningen München Han sagde bl.a.: Vi ved alle, at der findes flere ting mellem himmel og jord, end vores skolelærdom drømmer om. Lægevidenskaben gør sit yderste, for efter bedste evne og samvittighed at pleje og drage omsorg for krigsofrene. Jeg har besluttet mig til at invitere Bruno Gröning hertil. Det er hver enkelts frie vilje at komme her. Ingen er blevet tvunget. Jeg ved, at der i de sidste dage er blevet øvet megen kritik imod mig. Men jeg påtager mig gerne enhver kritik, når der er en mulighed for at hjælpe krigsofrene og at fratage dem deres smerter og sygdomme. Indføringsforedrag af hr. Einbeck sen. Han sagde bl.a.: Efter hr. Grönings ønske skal jeg sige Dem tak for, at De har bedt ham om at komme til Dem. Han har glædet sig meget over invitationen. Version fra Side 1 af 8

2 Før hr. Gröning selv taler til Dem, har han bedt mig om at give Dem nogle grundlæggende forklaringer på, hvad det drejer sig om ved hans helbredende strøm, og af hvilken natur hans kraft er. Det er kendt, at der siden hans optræden er kommet meget forskellige meninger om ham i omløb. Mennesker, der tænker rent materielt, afviser hans kraft og hans strøm som umulig. De taler om indbildning, suggestion, hypnose eller endog bedrag. Andre, troende, eller de som er blevet helbredte, betragter alt dette som mirakler. Det er i sandhed hverken det ene eller det andet. Det drejer sig om en højere art lovmæssighed, om en naturkraft, der stammer fra energifelter, der ligger over de fysiske kræfter. Det er klart, at der findes sådanne om vor jord, der er usynlige og hverken kan vejes eller dissekeres, og hvori vi svømmer som fiskene i vandet. De er der. Det skulle ikke være vanskeligt, netop i vores videnskabeligt oplyste tid, at vide noget om dette. Allerede radiobølgen beviser jo eksistensen af æterbølgen. Men der findes endnu højere, åndeligere og renere energifelter på det planetariske område. Vi mennesker lever i dem, bliver hele tiden berørt af dem. Alt liv bliver næret af dem. Vi står følelsesmæssigt, intuitivt eller erkendelsesmæssigt over for dem. Der har altid været mennesker, som stod i umiddelbar forbindelse med disse kraftstrømme fra kosmos. Disse mennesker var i stand til at udsende helbredende strømme, hvis virkning for os synes som mirakler. Enhver af de store kulturreligioner har vist et ideal for sine troende, som frembragte sådanne mirakelhelbredelser. Nu er Gröning utvivlsomt et menneske, der står direkte i forbindelse med disse kraftfelter fra kosmos, til hvem strømmen kommer i uudtømmelig udstrækning, kraft og omfang. Hos Gröning drejer det sig utvivlsomt om en enestående forekomst, i det mindste for nuværende, indenfor de vestlige kulturlande. Det falder os materialister vanskeligt at forestille os sådan en kraft, som opretholder alle energier i vort liv. I det indiske folk findes der skoler, hvor mennesker, som anses for værdige til det, får en uddannelse, hvorved der gennem sjælelig bearbejdelse bliver dannet magiske kræfter. Grönings kraftstrøm er af denne art. Ligesom der ved radioens fænomener hverken er begrænsning af tid eller sted, kan også Gröning fjernhelbrede. Der foreligger utallige beretninger om helbredelser, hvor de syge aldrig har set Gröning. De modtog strømmen, og helbredelsen skete. Enhver sygdom opstår gennem forstyrrelse af den harmoniske livsrytme i organismen. Bliver harmonien genetableret, er sygdommen overvundet. Gröningstrømmen virker på organismen fra den åndeligt-æteriske side. Strømmens kraft er af kosmisk natur, ingen sygdom kan modstå dens styrke. Enhver sygdom kan derfor blive helbredt, men ikke enhver syg. Denne tilsyneladende selvmodsigelse vil dr. Trampler senere forklare. Version fra Side 2 af 8

3 Når vi vil optage strømmen eller den helbredende bølge fra en bestemt sender, så er det nødvendigt, at vi indstiller os på denne senders bølge. Hvis vi ikke gør det, modtager vi ikke noget. Så er det tåbeligt at tro, at senderen ikke er i aktion. Grunden til ikke-modtagelsen ligger da i modtagerapparatet. Også for modtagelsen af Grönings helbredende bølge, må man indstille sig på en ganske bestemt måde. Det synes at være alle store fornyeres tragiske skæbne, at de bliver misforstået af deres omverden, forfulgt og bekæmpet på det groveste. Det beviser historien. Et eksempel er den store læge Theophrastus Paracelsus, der levede omkring år 1500, og rådede over den samme kraft. Han talte om strømmen som et hemmelighedsfuldt arkanum, en guddommelig kraft, som ingen sygdom kan modstå. Paracelsus helbredelsesresultater fik dengang hele verden til at undres. Heller ikke han kunne forhindre, at han blev bekæmpet og forfulgt af sine lægekolleger. Hele hans liv lignede en flugt, til han som 48årig blev myrdet i Salzburg. Også Hahnemann, der fandt revolutionerende nydannelser på homøopatiens område, havde samme skæbne. Man kunne anføre mange andre eksempler. Man skulle tænke på, at vi mennesker alle endnu er ved at lære. Heller ikke den lægevidenskabelige forskningen er afsluttet, gang på gang kommer der nye resultater. Når nogen hævder at være nået til ende med erfaringerne, så dementerer enhver ny landvinding ham. Gröning står i øjeblikket endnu i en hård kamp, da den materialistiske menneskehed bestrider kendsgerningerne om hans kraft og hans helbredsmetode, og ofte bevidst lyver og frakender ham den. For nærværende står Gröning foran en retssag, hvor det skal vise sig, om man vil give ham frihed til hans velsignelsesrige virke eller ej. Jeg har selv haft hundreder af helbredelsesberetninger i hånden, hvori helbredte gav udtryk for, at de er blevet befriet for de alvorligste sygdomme. Ingen læge kunne indtil da hjælpe dem. Jeg var selv vidne til en helbredelse for kort tid siden. En kvinde fra Augsburg kom til Gröning. Jeg så, hvordan hun blev løftet ud af sin vogn, og blev båret til Gröning. Jeg interesserede mig for tilfældet, satte mig ved siden af hende og fik at vide, at en lammelse, der udgik fra rygmarven, stadig blev værre, at hun havde været sengeliggende i 22 uger, og slet ikke kunne bevæge sig. Gröning kom hen til hende, så på hende og sagde så: Rejs Dem op! Den syge var forvirret. Jeg kan ikke, sagde hun, jeg er lammet! De var lammet, svarede Gröning, rejs Dem op! Så rejste hun sig. Det er ikke nok, sagde Gröning, gå frem og tilbage i værelset! Det kunne hun, alle de tilstedeværende var rystede, og mest den syge selv, der gang på gang stammede sin tak til Gröning. Det er endnu ikke nok, sagde Gröning, gå op og ned af trappen! Hun gjorde det, og kunne slet ikke fatte det. Gang på gang trådte hun med fødderne her og der, for at overbevise sig om, at hun virklig kunne stå og gå. Jeg kunne fremføre mange lignende helbredelser, som kun var mulige gennem denne kraft. Version fra Side 3 af 8

4 De ved måske, at Gröning altid siger, at han kun kan helbrede den, der er troende, god og religiøs. Dermed mener han, at mennesket skal være tilgængelig i sit indre, fri for tanker af lavere slags, af had, misundelse, skepsis osv. Han ser jo ikke alene sit mål i at gøre mennesker raske, han vil også føre dem tilbage til en ædlere menneskeværdighed. Menneskene skal møde hinanden omsorgsfuldt, i et sandt, religiøst livs betydning. Vi kan kun ønske for Gröning, at man giver ham friheden til frit at udøve sit virke. Vi kan hjælpe med til det, idet vi står åbne overfor det nye, ikke snæversynet og skeptisk lyver det bort, men forsøger at møde det med nøgtern klarhed. Lad mig slutte med denne bøn til Dem: Undersøg alt, og behold det bedste! Uddrag af dr. Tramplers tale Hr. Gröning har bedt mig om at give Dem nogle oplysninger om anvendelsen af den helbredende strøm og kuglen, til gavn for Deres sundhed. Fra 1943 til 28 august var jeg skæbnefælles (Nu følger beskrivelsen af hans egen tidligere lidelse, det første møde med Gröning, helbredelsen, virkningen af den påvirkede stok, og derefter brugsanvisningen for, hvordan kuglen skulle behandles). Betragt venligst Deres egen krop som en slags akkumulator, der behøver en vis spænding for at være ydedygtig. Når vi er trætte og overanstrengte, bruger vi ofte udtrykket: Jeg er udmattet. Med kuglen er De i stand til at fylde livsakkumulatoren op, så den får den rigtige spænding. Lige meget hvor tit Gröning har behandlet mig, har han aldrig spurgt mig, hvad jeg fejlede For at kunne modtage den helbredende strøm, er det kun vigtigt at kunne indstille sig rigtigt i sit indre Strømmen er så ukendt, at den er vanskelig at forstå for materialisterne. Vi kan bedst sammenligne det hele med en radiosender. Gröning er senderen af den helbredende strøm, og den syge er modtagerapparatet. Blot drejer det sig her ikke om apparater, men om levende mennesker. 1 Anmærkning fra Bruno Gröning Stiftung: Se for dette også artiklen Gröning helbreder vores korrespondent i Münchner Allgemeine fra , på dansk under artikler om Bruno Gröning Version fra Side 4 af 8

5 Engang har Gröning behandlet 80 kalmukker. Disse naturfolk er vant til at blive behandlet med lignende midler. De indstillede sig straks rigtigt, og Gröning sendte dem sin strøm til deres udstrakte håndflader. Ved fjernmodtagelse er det endog muligt, frem for alt i aften- og nattetimerne, optisk nøjagtigt at konstatere, fra hvilken retning den helbredende strøm kommer. Når strømmen nemlig falder lodret på håndfladen, er den særlig stærk, ellers er den noget svagere. Gröning var bortrejst, jeg vidste ikke hvorhen. Om aftenen indstillede jeg mig, løftede håndfladerne og drejede dem langsomt. Retningen, hvor strømmen virkede stærkest, var jeg godt kendt med fra krigens bombenætter, for i dem havde man altid kunnet se det brændende skær fra Nürnberg. Da Gröning kom tilbage næste aften, sagde jeg lige ud til ham: I går aftes har De helbredt i Nürnberg! Det bekræftede han. Naturligvis kunne han have været andre steder, der lå i lige linie med Nürnberg. Den helsesøgende kan hvor som helst pejle sig frem til den helbredende bølge. Han modtager den stærkest, når han indstiller sine tanker på Gröning og den helbredende bølge. Gröning understreger gang på gang, at man ikke skal takke ham, men Gud for den modtagne helbredelse, for Gud har helbredt. Det forklarer også, hvorfor en gudsfornægter ikke kan blive helbredt, for hvordan skal han kunne modtage kraft fra en magt, som han benægter? Vil man modtage bølgen, skal man blot indstille sig på modtagelsen, og må ikke selv sende. Videnskabelig forskning fra professor Sauerbruch, Rohrach o.a., har vist, at der findes intellektuel sending, som man kan måle og påvise, i vores tilfælde altså en kraft, som repræsenterer en modkraft. Man skal altså, især i Grönings nærvær, forsøge af slippe alle tanker. De farligste tanker, er dem på ens egen sygdom. En helsesøgende med en galdelidelse kom til Gröning. Jeg indskærpede hende, at hun ikke skulle tale om sin lidelse, og heller ikke tænke på den. Nå, hun holdt godt nok munden lukket, men af angst for, om Gröning nu også ville kunne finde hendes lidelse, tænkte hun intensivt på den, og sendte ham så at sige tankemæssigt hele tiden: galde, galde, galde! Resultatet var, at hun beholdt sin galdelidelse, men i stedet mistede et let handicap i højre arm og ben, der var eftervirkning efter en børnelammelse og virkningen af gigt. Det De ikke tænker på, det mister De. Det De tænker på, det beholder De. Gröning siger gang på gang: Den der elsker sin sygdom, fastholder den, sidder på den, fra ham kan jeg ikke fjerne den! Man kan sammenligne sygdommen med en genstand, tanken med hånden, der holder fast på den. (Der følger en beskrivelse af et sygdomsbilledes stilling når en tænker på sin lidelse, eller tilmed leger eksamen med mig, kan jeg ikke finde denne lidelse! og Version fra Side 5 af 8

6 om fjernhelbredelserne til Argentina og Nordamerika sygdomsbilledet ankom helt præcist, uden at Gröning vidste, hvem, hvor og hvad ). Vigtigt er tilliden til Gröning, og at De ingen tanker sender til ham. Når en radio sender et program, er det ligegyldigt, hvor mange lyttere der hører det. Lige så ligegyldigt er det, hvor mange syge Gröning behandler på én gang. Alle modtager den helbredende strøm. Med kuglens hjælp kan De også hjemme komme i forbindelse med den helbredende strøm. Særlig gunstig for det er aftentimerne. Der er i dag allerede en forening af mange tusinde, som på denne måde modtager hjælp for deres sundhed. (Der følger en beskrivelse af kuglehelbredelserne fra Trampler jun. og sen. for lungebetændelse og blodforgiftning, da Gröning var på Wangerooge). Sygdommens art spiller ingen rolle; i de utallige helbredelsesberetninger er vel alle sygdomme repræsenteret. Men ikke enhver syg kan indstille sig sådan på Grönings bølge, så han bliver helbredt. Når ti mennesker med blindtarmsbetændelse kommer i rette tid til en kirurg, så er operationen og den følgende tid omtrent den samme for alle. Men når ti mennesker kommer til Gröning med samme lidelse, så bliver måske én spontant helbredt, nogle mærker slet intet, og nogle mærker den første ændring i deres sundhed. At Gröning er den rigtige sender, er bevist, men om den syge er den rigtige modtager, det er spørgsmålet. (Spørgsmål til tilhørerne, om nogen har mærket noget. Ingen svar). Ved et af Grönings foredrag er det sket, at af 20 gangbesværede gjorde mange allerede de første forsøg på at gå, før Gröning overhovedet kom personligt. Jeg kan ikke tænke mig, at ingen, netop blandt Dem, ikke skulle have mærket noget. De er vel kun for generte til at melde Dem. Ved mange sygdomme, er det ikke muligt synligt at blive klar over bedringen eller helbredelsen. Bekræftelserne kommer da først senere. (Der følger beskrivelsen af omstillingssmerterne hovedpine, opkastninger, forbigående forstærkede smerter og advarsel om sovepiller og bedøvende midler). Virkningen af Grönings helbredende strøm består i en belivning af nervesystemet, som gennem narkotikaen igen bliver bedøvet. Så er det som ved en vogn med antrukne bremser, den ene kraft trækker i den ene, den anden i den anden retning. Men i hvert fald skal man ved lidelser, hvor regelmæssig indtagelse af medikamenter blev ordineret af en læge som f.eks. ved sukkersyge ikke uden lægelig kontrol stryge denne. Et vigtigt punkt er tilbagefaldene. Føhn forstyrrer modtagelsen af den helbredende bølge, barometerfald kan få den gamle lidelse til at optræde igen. Det er ikke tilbagefald, disse hændelser kan man modvirke med kuglen. Version fra Side 6 af 8

7 Virkelige tilbagefald opstår gennem fysiske og sjælelige overanstrengelser. Ligesom efter en kur, skal man også skåne sig efter en Gröninghelbredelse. (Der følger eksempler på tilbagefald gennem fysiske overanstrengelser, sjælelige chok og diskussioner med skeptikere. Henvisning til processen. Oplæsning af en avisartikel). Suggestion er der ikke tale om, da børn og dyr vel dårligt nok kan suggereres. Gröning afskærer dr. Tramplers fortsatte eksempler, og går selv på talerstolen. Uddrag af Bruno Grönings tale (For den nøjagtige ordlyd, se stenografisternes manuskript) Jeg lader mig ikke diktere, hvad jeg gør, det gør jeg af fri vilje, fordi jeg føler mig kaldet til at hjælpe mennesker. (Gröning giver udtryk for sin glæde ved netop at måtte tale til krigsinvalider og hjemvendte). Allerede længe før krigen brød ud, kæmpede nogle mennesker med åndelige våben mod hinanden. Da disse ikke mere slog til, greb de til de virkelige våben. Alle nutidige lidelser stammer fra krigen. Ikke kun mænd, men også kvinder, mødre og børn er sjæleligt syge. Mennesket må tage fat om sin sjæl, for at blive befriet for sin lidelse. Der blev tænkt på genopbygningen, blot ikke på de ødelagte mennesker. Jeg har allerede på dagen forudsagt den forrige og den sidste krig. Jeg må genoprette, hvad der er ødelagt. (Tilråb. Grönings spørgsmål: Forstyrrer noget Dem?) Jeg er derfor gået over til at gøre vejen fri for menneskene, der virkelig har brug for hjælp og helbredelse. Jeg vil intet for mig selv, men alt for mennesket, der virkelig behøver hjælp og helbredelse. Jeg lader mig ikke skubbe til side, for jeg ved, at de helbredende strømme er der. Jeg har sendt dr. Trampler til Schweiz, hvor han, mange gange kun til dels, kunne befri mennesker for deres lidelser. (Han taler om pressens holdning, om virkningerne af denne holdning, om de derved fremkaldte chok hos syge. Han fremlægger sin positive holdning overfor lægerne). Version fra Side 7 af 8

8 Allerede i Herford har jeg sagt: Jeg tænker slet ikke på at tage brødet fra lægerne, tværtimod, jeg vil give dem noget ekstra. (Nævner lægeforeningens negative holdning). (Der følger en beskrivelse af forsøgene i Heidelberg, den telefoniske stilling af sygdomsbilleder efter numre, faldgruberne, som professorerne stillede ham). De skal altid straks gå til Deres læge eller på sygehuset til efterundersøgelse. Det er ikke rigtigt, at mennesker har bragt mig på anklagebænken. Jeg har ikke villet Traberhof-tilstandende. Jeg har talt med mennesker i regeringen om, hvad man kan gøre. Udtrykket Traberhofpostyr har ikke pressen, men jeg indført. Jeg har bedt regeringen om det bedste menneskemateriale. (Han bekendtgør sin standsning mod pressefjendtlighederne). Enhver har sit, hvem der har ret, vil også få sin ret. Gør ikke vrede miner mod mennesker, der skælder ud. Hvad mennesker kunne, kan jeg også. Menneskene er kommet bort fra vejen, som jeg vil føre dem tilbage til, vejen til troen på Gud. (Spontant bifald) Jeg ved, at der altid er mennesker, som ikke forstår og ikke vil forstå. (De ovenfor angivne enkelte sætninger er taget ud af sammenhængen, og har for størstedelen ingen forbindelse med hinanden. Med hensyn til talens nøjagtige ordlyd, henvises der igen til stenografisternes manuskript). Kilde: Bruno Gröning Stiftelsens arkiv Version fra Side 8 af 8

Foredrag af Bruno Gröning, Krailling, 5. oktober 1950

Foredrag af Bruno Gröning, Krailling, 5. oktober 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af et stenografisk protokolleret foredrag af Bruno Gröning, som han holdt den 5. oktober 1950 i Krailling ved München. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Plochingen, 4. december 1958

Foredrag af Bruno Gröning, Plochingen, 4. december 1958 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtig afskrift af det juleforedrag, som Bruno Gröning den 4. december 1958 i Plochingen indtalte på lydbånd til alle foreningerne. For at sikre kildens ægthed,

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Peter og den lamme mand

Peter og den lamme mand APG 3,1-10, MESTERENS EFTERFØLGERE, S. 57-59 Peter og den lamme mand Huskevers: Vær med til at hjælpe ROM 12,13 Budskabet: Jeg kan hjælpe andre. Katja slog sit ben. Se bandagerne. Se hendes krykker. Katja

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1

MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1 MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1 Indhold: 1. Forord s. 3 2. indledning s. 4 3. Filosofien bag Mindful birth s. 7 4. Fødsel set ud fra et historisk perspektiv s. 10 5. Flugt,

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere