Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: NUMMER 2 - APRIL 2010 Som sædvanlig foregik den årlige generalforsamling den 10. marts i en god stemning. Her ses nogle af de fremmødte. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober Vingefanget APRIL 2010

2 Nyt fra redaktionen Hjemmesiden: Jesper Priskorn: Britt Gråbæk: Britt Gråbæk Jesper Priskorn Berlin studieturen aflyst og medlemskab af FOA Næste studietur vil blive i foråret 2011, det vil være Nordisk Træf, som dette år foregår på Færøerne. Af Jesper Priskorn Vi er i FOA Psykiatri kommet i økonomisk uvejr, hvilket skyldes mange forskellige årsager. Generalforsamlingen har derfor støttet os i at aflyse studieturen i år som en hjælp til at rette økonomien op. Men dette alene løser ikke fremtidige problemer - så der vil blive strammet op på alle fronter, vingefanget vil ikke som i dag komme ud i store mængder på sengeafsnittene og vi kan heller ikke mere tilbyde bladet gratis til pensionister og efterlønnere. endnu men det vil kræve at alle FOA ansatte som arbejder indenfor psykiatrien støtter op om klubben og er medlem af FOA Århus det kan du være behjælpelig med ved at i talesætte det på din arbejdsplads vi er i hvert fald mange som ønsker at en forening som vores, - som har kæmpet for at forholdende både for ansatte, som patienter hele tiden bliver forbedret, fortsat eksisterer mange år endnu. Men det der for alvor ville hjælpe, var en fælles indsat for klubben, som lige har afholdt deres 100 års jubilæum og gerne skulle bestå længe FOA-PSYKIATRI's kontor Du finder os i parken, på vejen ned til Solbakken på Århus Universitetshospital, Risskov. Overfor gartneriet ved Motionshulen. Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside Her vil du kunne se, hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte. Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov - Oplag: 450 stk. ISSN NR Vingefanget APRIL 2010

3 og 13. Støt Børnefonden. NUMMER 1 -JANUAR 2010 Vingefanget JANUAR 200 Unge, hvorfor stoppe? Af Nick V. Christensen, 25 år Nutidens unge er langt mere berejste end deres forældre var, da de var unge. Hvorfor stoppe? FOA-psykiatri har i en årrække lavet studieture rundt i Europa med fokus på faglige oplevelser, nye bekendtskaber, samarbejde på tværs og udvikling som er skabt til at tage med hjem til arbejdspladsen. Nick på kanaltur med 2 af de modne piger Studietur - Belgien/Amsterdam 09 Min studietur med FOA-psykiatri klubben var over alle forventninger. Har sjældent set så mange modne mennesker hygge sig, hvor jeg selv til tider kunne se en ende på min energi. Vekslingen mellem det faglige indhold og det kulturelle var vel afbalanceret. Bekendtskaberne jeg har fået turen har i sig selv være det hele værd personligt som fagligt. Glæder mig allerede til næste tur... Vi lever i et samfund, hvor alle gerne vil være unge hele livet... MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: Vi udkommer igen til juli Godt forår! Sidoine, vores dejlige sponsorbarn i Børnefonden. Læs om hende på siderne 12 Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober Vingefanget APRIL 2010

4 Hvad betaler jeg egentlig i kontingent til min fagforening? Af Jesper Priskorn Nu vi snakker om medlemskab af en fagforening som forhandler din overenskomst og mange andre aftaler hjem til dig, er din advokat og din hjælper ved sygdom og andre situationer i dit arbejdsliv. Hvad koster så alt dette, ja det kommer an på hvor meget man vil have et medlemskab af FOA koster kun 383,50 kr. samlet set resten er forsikringer i forhold til din ansættelse og din efterløn. Dette kan så oven i købet trækkes fra på din selvangivelse. Det har alle råd til, klubben vil gerne hjælpe til hvis man ikke selv kan finde ud fa at melde sig ind. Kontingent FOA-ÅRHUS: Beløbet er for et fuldtidsforsikret medlem. I alt 383,50 kr. Du betaler 133,50 kr. i kontingent til forbundet inkl. Gruppeliv a`10,- kr. 170,- kr. i kontingent til Århus afdelingen 80,- kr. til FOA Psykiatri A-kasse: Administration 123,- kr. Medlemsbidrag 301,- kr. ATP 5,- kr. I alt 429,- kr. Efterlønsbidrag: I alt 439,- kr. Har du penge til gode hos din arbejdsgiver? Indsat af Jesper Priskorn Måske har du ret til fratrædelsesgodtgørelse? Er du blevet afskediget: med 6 måneders varsel til fratræden i perioden til efter mindst 12 års ansættelse, og var du på fratrædelsestidspunktet fyldt 60 år, men endnu ikke fyldt 65? Så har du måske ret til fratrædelsesgodtgørelse. Det afgør EF-domstolen. Hvis lønmodtagersiden vinder sagen, kan der være mulighed for efterbetaling af 1, 2 eller 3 måneders løn. Derfor skal du skynde dig at kontakte din lokale FOA-afdeling, før dit eventuelle krav forældes. Krav for fratræden i december 2004 forældes den 27. december Vingefanget APRIL 2010

5 Ingen lønnedgang Ingen går ned i løn. Ingen skylder deres arbejdsgivere penge. Lønstigningerne bliver til gengæld mindre end forventet. I nogle medier har man kunnet læse, at de offentlige ansatte her og nu skal betale penge tilbage til deres arbejdsgiver. Det passer ikke. Men hvis du er ansat i en kommune, bliver din lønstigning mindre end forventet, og hvis du er ansat i en region, får du ingen lønstigning i denne omgang. Hvor meget mindre lønstigningen bliver, kan du se i tabellen herunder. Tallene er et gennemsnit for alle ansatte i kommuner og regioner inden for den pågældende faggruppe og omregnet til fuld tid. Gennemsnittet er 74 til 100 kroner mindre i lønstigning om måneden for de forskellige faggrupper. Du skal dog være opmærksom på, at det svinge alt efter om du er ansat på fuld tid, eller deltid. Lønreguleringen sker fra den 1. april. Stilling Mindre lønstigning per måned i kroner Brandmænd,reddere,ambulance mv 98 Social- og sundhedsassistenter 90 Social- og sundhedshjælpere 83 Sygehjælpere 90 Hjemmehjælpere 86 Tekniske serviceledere 100 Tekniske servicemedarbejdere 81 Sygehusportører 87 Husassistenter 75 Rengøringsassistenter 75 Serviceassistenter 84 Pædagogmedhjælpere 74 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 76 Dagplejere, 4 fuldtidsbørn 85 Kilde: FLD Lønbegreb: Grundløn + tillæg + fg + pension Vingefanget APRIL 2010

6 Vingefanget APRIL 2010

7 Vingefanget APRIL 2010

8 Vingefanget APRIL 2010

9 En grusom død Det var begyndt at knibe med pladsen i himmelen, så Skt. Peter havde fået besked på kun at lukke dem ind, der havde lidt en grusom død. Tre mænd kommer hen til himmerigets port, og Skt. Peter lukker den første ind og beder ham forklare hvordan han døde. - Jo ser du, jeg bor på 25. etage, og da jeg kom hjem idag, lå min kone i sengen ved højlys dag. Jeg fik selvfølgelig straks mistanke om at hun havde haft herrebesøg. Så jeg kiggede under sengen, i skabet og hvor man ellers plejer at lede; uden at finde ham. Så jeg gik ud på altanen, og der hang skiderikken i fingerspidserne ud over kanten. Grebet af raseri bankede jeg løs på hans fingre uden at han gav slip. Jeg for ind og hentede hammeren, og bankede løs igen, og han faldt ned men landede i en busk og overlevede. Så gik jeg ud og hentede køleskabet og kastede det efter ham, og det døde han af. Grundet ophidselsen fik jeg selv hjertestop og døde umiddelbart efter. Det måtte Skt. Peter indrømme var en fæl måde at dø på, så han blev lukket ind. Så kommer den næste: - Jo, ser du jeg bor på 26. etage, jeg tager hver dag 25 armbøjninger og 20 englehop ude på min altan. Men idag da jeg var igang med mine englehop røg jeg ud over kanten på altanen, jeg nåede dog lige at gribe fat på 25. etage. Efter det kom der en galning og bankede løs på mine fingre, jeg skreg selvfølgelig om nåde, men han løb ind og hentede en hammer, og bankede videre til jeg slap. Jeg landede heldigvis i en busk, og lå der uden at kunne bevæge mig. Men jeg var i live, det var det vigtigste. Desværre var det ikke nok for galningen, så han smed et køleskab efter mig, og det døde jeg af. Det var en fæl omgang så han kommer også ind. Så bliver det den tredje og sidste mands tur, og Skt. Peter spørger: Nå, hvordan døde du så?. - Jah, det er en lidt pudsig historie... men prøv at forestille dig det her: Jeg sidder splitternøgen og gemmer mig i et køleskab... Vingefanget APRIL 2010

10 Nyt fra Århus Kommune Af Britt Graabæk År 2009, var året hvor driftsområdet for Socialpsykiatri blev udvidet med de gamle Amtslige institutioner og dagtilbud. Det har utvivlsomt været en omvæltning både for medarbejdere og Århus Kommunes Socialforvaltning. Recovery har været det gennemgående tema, og der har været store udfordringer ifht., at få organisation og recovery tilgangen til at spille sammen. Mange medarbejdere har følt sig presset ifht. metodevalg, og oplever Århus kommune som en meget topstyret organisation. I det faglige arbejde, er udfordringerne store, da det er en balancegang mellem personlig ansvarliggørelse, og at drage omsorg for andre mennesker. År 2009 blev for Socialforvaltningen i Århus Kommune en noget turbulent periode. Efterdønningerne fra mediesagerne ang. er du mors lille dreng osv. satte sine spor. Der blev ansat en ny Socialchef, og efter en KL analyse bestilt af daværende rådmand, fremførte Socialchefen et forslag til ny organisering af Socialforvaltningen. På denne baggrund foreslås Socialforvaltningen fremover organiseret i tre søjler dækkende områderne Familier, Børn og Unge, Socialpsykiatri og Særligt Udsatte samt Voksne med Handicap. Hver søjle består grundlæggende af et myndighedsområde og et udførerområde organiseret ud fra et modificeret BUMprincip. Lokalpsykiatrien, der i dag er organiseret i socialcentrene, fusioneres med Forsorg og Misbrug samt Socialpsykiatri til et nyt område: Socialpsykiatri og Særligt Udsatte. I søjlen Socialpsykiatri og Særligt Udsatte fusioneres foranstaltninger fra de nuværende enheder i Forsorg og Misbrug, Socialpsykiatri samt de fire lokalpsykiatrier og de tilsvarende myndighedsopgaver i Socialcentret for Voksne. Den borgerrettede effekt af den nye organisering forventes at være et mere fælles serviceniveau i, og en generel styrkelse af, myndighedsområdet i kommunen. Organiseringen forventes endvidere i højere grad at understøtte en helhed i indsatsen og en bedre dialog mellem myndighed og udfører til gavn for den enkelte borger. Endelig vil organiseringen give bedre muligheder for planlægning og økonomisk styring af området og faglig udvikling, ved at myndighed, drift og økonomi ses i sammenhæng. Fra medarbejdersiden, har der været udtrykt bekymring for organiseringen efter en ren BUM model. Bekymringen går på, at for det første er det en meget stor omvæltning vi står overfor. Der er ikke afsat ekstra ressourcer til styrkelse af myndighedsområdet, ressourcerne skal indhentes ved tættere opfølgning af sager. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at udfører delen alene har bestemt over egen udførsel hidtil. Hvor meget det kommer til, at kunne mærkes vil fremtiden fortælle os. Vi håber vi fortsat kan være lige fleksible i arbejdets udførsel. Indtil videre er det beskrivelser på papir, som skal føres ud i livet sidst i juni måned. Der har været proces udfordringer i forløbet. Arbejdsgiversiden har ikke overholdt procedure ifht. til høring i medudvalg, men heldigvis har de forskellige fagforbund stået sammen, som vil være en stor styrke fremover. Besparelser /forringelser Der er vedtaget en økonomisk balanceplan for det sociale område i Århus byråd. I forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2009, var socialforvaltningen nødsaget til, at udarbejde en plan der skaber balance mellem budget og udgifter. Samtidig hævede byrådet socialområdets budget med netto 93 mio. kr. i 2010, som således dækkede et stort hul. Der er tale om opbremsning i udgifterne(besparelser), og det vil for nogle brugere og medarbejdere opleves som forringelser. I kroner og ører betyder planen, at udgifterne justeres med 66 mio. kr. fordelt på voksenområdet, sindslidende og for familier, børn og unge. Vi håber på en god dialog og lydhørhed ifht. Organisationsændringen den økonomiske balanceplan. MED-strukturerne er organisationerne ved at forhandle på plads, og vi er alle klar til at møde de udfordringer fremtiden bringer. 10 Vingefanget APRIL 2010

11 Barselsorlov Af Jesper Priskorn Uanset om du er ansat i en region, en kommune, er der mange muligheder for at tilrettelægge din barselsorlov. Ansatte i regioner og kommuner Hvis du er ansat i en region eller i en kommune får du løn under dele af orloven. Som mor har du ret til barselsorlov med sædvanlig løn otte uger før forventet fødsel. Efter fødslen har I som forældre en samlet ret til barselsorlov med sædvanlig løn på uger til fordeling mellem jer efter følgende regler: Som mor er de første uger forbeholdt dig. For de følgende 6 uger aftaler du med faren, hvem der holder orlov. Du har maksimalt ret til 26 ugers orlov med løn efter fødslen. Som far er de uger forbeholdt dig. 2 uger sammen med moren indenfor de første 14 uger. De følgende 6 uger kan du lægge indenfor 46 uger efter fødslen. De resterende 6 uger skal du aftale med moren, hvem af jer, der holder orlov. Du har maksimalt ret til 14 ugers orlov med løn efter fødslen. Vær opmærksom på, at de 6 uger med løn er en del af forældrenes fælles dagpengeperiode. Forældrene har tilsammen ret til 32 uger på dagpenge efter barnets 14. uge, men perioder med sædvanlig løn tæller med som dagpengeperiode. Dagpengene i disse perioder betales - men til arbejdsgiveren, som udbetaler den fulde løn. Derfor vil moren have 6 uger mindre på dagpenge, hvis faren vælger at afholde 6 uger på sædvanlig løn efter aftalen. Efter perioden med løndækning har moren eller faren ret til orlov med dagpenge i yderligere 14 uger. Barnet kan således passes af mor eller far, indtil barnet er 11½ måned, hvor indtægtsgrundlaget er en kombination af løn og dagpenge. Forældrene kan også forlænge orlovsperioden til 40 eller 46 uger efter barnets 14. uge, men barselsdagpengene kan aldrig udgøre mere end hvad der svarer til dagpenge i 32 uger efter barnets 14. uge. Pensionsbidrag og optjening af pensionsalder Du har ret til fortsat at få indbetalt pensionsbidrag/optjene pensionsalder under barselsorlov - også i den periode du modtager dagpenge (max. 20 uger). Vær opmærksom på om den aftale du er omfattet af giver dig ret til at få indbetalt pensionsbidrag /optjene pensionsalder under barselsorlov i den ulønnede del af dagpengeperioden. Er du i tvivl om hvilken aftale, du er omfattet af, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller henvende dig i din lokalafdeling. 11 Vingefanget APRIL 2010

12 Temadag Udfordringer og positioner for Psykiatrien 2010 i et udviklende og skabende perspektiv Det er med stor fornøjelse at FOA Psykiatri inviterer til Temadag: Torsdag 7. oktober Auditoriet /Festsalen Psykiatrisk Hospital Det er lykkes for os at få cand. psych. Benedicte Schilling til en temadag i FOA Psykiatri, Benedicte er et fantastisk vidende menneske, som forstår at binde psykiatrien sammen på tværs af Region og Kommunegrænser, på tværs af faggruppeskel og sætte den sundhedspolitiske ramme i relief. Benedicte vil samtidig kunne løfte sløret for fremtidens psykiatri, set med internationale briller. Deltagerne vil kunne få tilsendt en artikel som vi opfordre til er læst inden temadagen. Kurset kan søges af alle interesserede og koster kun 400,- kr. Kurset koster 200,- kr. for medlemmer af FOA - psykiatri. Tjenestefrihed og kursusafgift søges hos arbejdsgiver. FOA - psykiatri dækker ikke daglønstab og kørselsudgifter. Tilmelding til FOA Psykiatri, Tillidsmandskontoret, Skovagervej 2 - Senest 1.september 2010 Navn: Arbejdssted: Tlf: Privatadresse: Tlf: Cpr: Medlem af (X) FOA - psykiatri Betaling ved tilmelding: Indsæt på reg.: 9570 konto: Mærket med navn Kan også tilmeldes via mail til: 12 Vingefanget APRIL 2010

13 FOA psykiatrien, Århus Temadag Udfordringer og positioner for Psykiatrien 2010 i et udviklende og skabende perspektiv Temadag med inspiration og input fra cand. psych. Benedicte Schilling Velkommen til temadag sammen med dine kolleger fra forskellige faggrupper. Dagen vil være en vekselvirkning mellem motiverende inspirationer fra vores oplægsholder og dirigent cand. psych. Benedicte Schilling og refleksioner med hinanden, hvor vi tager udgangspunkt i og får anvendt den viden, som vi har opbygget gennem årene, hvor vi som forskellige faggrupper har udført de mange forskellige opgaver, som forventes fra os af patienterne, pårørende og vore samarbejdsparter. Perspektivet på denne temadag vil være strategisk, anerkendende og ressourceorienteret, hvor vi skal se nærmere på og inspireres til at håndtere nogle af de udfordringer, som vi står overfor i psykiatrien her i Formålet med dagen er at aktivere vores iboende viden, tanker, positioner og kompetencer og krydre dem med inspirationer fra Benedicte Schilling med henblik på at styrke vores arbejdsglæde og trivsel og at kunne positionere os hensigtsmæssigt til de centrale udfordringer, som vi skal håndtere i en travl hverdag: Hvordan håndterer vi forståelsen af normalitet og afvigelse i psykiatrien, herunder brugen af diagnoser og filosofien om Recovery? Hvordan styrker vi vores egen følelse af faglig kompetence, sikkerhed og professionsidentitet (integritet) som ansatte i psykiatrien? Hvordan forholder vi os til de tilgange, tankegange og metoder, som for tiden udgør fundamentet for psykiatrien som et kerne-velfærdstilbud? Vi vil også udforske, hvordan vi med supplerende redskaber kan bane vej for en praksisbaseret evidens som kan guide os i vores måde at positionere os til os selv, hinanden som kolleger, til psykiatrien som organisation/arbejdsplads og i vores egen faglige fornemmelse af, om vi yder en god nok service til patienterne i hverdagen. Fokus for udfordringerne på dagen vil være temaer som: * Hvad kendetegner psykiatrien som organisation, arbejdsplads og kultur i 2010? * Hvad er tilgangene, metoderne og succeskriterierne for vores arbejde, og hvordan passer de med vores egen opfattelse som fagpersoner af vores faglige identitet og integritet? * Hvordan tilpasser vi vores professionelle identitet, så den passer med de udfordringer vi møder i hverdagen, så vi bevarer vores glæde ved arbejdet? * Hvordan forholder vi os til forståelser af normalitet og afvigelse i psykiatrien, herunder diagnoser og forståelsen af behandling, sådan at vi kan udføre vores opgaver optimalt? * Hvordan positionerer vi os hensigtsmæssigt og opmuntrende til patienter, pårørende, kolleger og samarbejdsparter, så de føler sig respektfuldt og konstruktivt set og mødt af os? * Hvordan og med hvilke mål samarbejder vi strategisk og ressourceorienteret med patienterne omkring deres psykiatriske problematikker? * Hvordan undersøger vi, om det vi gør er godt nok og gør en positiv forskel for patienterne? * Hvordan styrker vi vores egen faglige selvforståelse og følelse af kompetence i hverdagens arbejde? Rigtig hjertelig velkommen til! Benedicte Schilling er cand. psych. klinisk psykolog, specialistgodkendt. Supervisor & træner, forfatter og systemisk efteruddannet både i Danmark og England. Hun er specialist i arbejdet med børn, unge, voksne og familier som er brugere af det sociale og psykiatriske system i Danmark og England. Hun har gennem snart 20 år drevet uddannelsesinstituttet Schilling CTS Ltd. som især beskæftiger sig med supervision, træning og professionsudvikling for alle, som har opgaver i det sociale, psykiatriske og uddannelsesmæssige professionsområde. 13 Vingefanget APRIL 2010

14 Kan man få sin pension før pensionsalderen? Pensionsopsparingen er beregnet til pensionsalderen, derfor er det kun i særlige tilfælde, du kan få den udbetalt før. Står du en dag og mangler penge, får du måske tanken: Kunne det være en mulighed at hæve min pension? Det er jo mine egne penge. Hensigten er at sikre din pension Selv om der er enkelte undtagelser, kan du som hovedregel ikke få udbetalt din pension før pensionsalderen. Det er der gode grunde til. Først og fremmest fordi meningen med din pensionsopsparing jo er at sikre, at du rent faktisk har en indtægt, når du går på pension. Din arbejdsmarkedspension er en del af en overenskomstmæssig aftale, som din arbejdsgiver og fagforening har indgået. Aftalen sikrer dig og din familie økonomisk, både hvis der skulle ske dig noget i løbet af dit arbejdsliv, og bagefter - når du går på pension. En del af betalingen for dette sikkerhedsnet kommer fra din arbejdsgiver, som indbetaler til din pensionsordning som led i overenskomstaftalen med den faglige organisation på området. De to overenskomstparter har i fællesskab sikret, at du har en pensionsordning, og derfor indgår det typisk i aftalen, at du ikke kan hæve dine penge før pensionsalderen. For så er sikkerhedsnettet jo væk. Høj beskatning hvis du hæver i utide Arbejdsmarkedspensionsordningerne er et vigtigt supplement til velfærdsstaten, så vi alle er med til at sikre vores egen pensionstilværelse. Derfor er indbetaling til pensionsordningerne fradragsberettiget. Så selv om man opfylder reglerne for at kunne hæve sin pensionsordning i utide, bliver man beskattet hårdt. Der skal betales 60% i afgift til staten af en pensionsopsparing, der bliver udbetalt i utide. Desuden skal betales et gebyr på ca kr. til PenSam. Sådan er reglerne De præcise regler for, i hvilke situationer du kan hæve sin pensionsordning i utide, varierer fra pensionsordning til pensionsordning.* I flere af ordningerne i PenSam er det en forudsætning, at der skal være gået mindst et år siden, der senest er indbetalt til pensionsordningen. Og man må blandt andet ikke have udsigt til et nyt job med pensionsindbetaling. I praksis er kravet for at få udbetalt sin pensionsopsparing i utide altså, at man helt har forladt arbejdsmarkedet, eller har skiftet arbejde til et område, hvor der ikke er nogen aftale om pension. Desuden må man ikke være i en situation, hvor der er udsigt til, at man får brug for en ydelse fra pensionsordningen - for eksempel på vej til førtidspensionering. Hvis man emigrerer altså flytter varigt til et andet land - giver det også mulighed for at ophæve sin pensionsordning i utide. *Kontakt PenSam for at høre om de præcise regler, der gælder for din pensionsordning eller se i betingelserne for din pensionsordning på pensam.dk. Desværre kan vi ikke mere tilbyde bladet gratis til pensionister og efterlønnere 14 Vingefanget APRIL 2010

15 Stærk konsolidering og tilfredsstillende afkast PenSam gruppen kom ud af 2009 med en stærk konsolidering og tilfredsstillende investeringsafkast på mellem 5,5 og 13,3%. Ved indgangen til 2009 var det en vigtig målsætning for PenSam at få sikret en god økonomisk situation i selskaberne oven på den økonomiske krise. Det er lykkedes. Samtidig har PenSam sikret kunderne et samlet afkast på 2,2 mia. kr. Stærk kapitalstyrke PenSam gruppen har trods krisepåvirkninger opnået en stærkt forbedret økonomisk situation, da kapitalstyrken i alt er forbedret med 4,6 mia. kr. i forhold til udgangen af Gode investeringsresultater PenSam opnåede i 2009 en række tilfredsstillende investeringsresultater: Afkast på danske aktier var på 50% Udenlandske aktier gav 29% Obligationer fra emerging markets gav 26% Erhvervsobligationer gav 62% Danske stats- og realkreditobligationer 7%. Afkastet på obligationer har været historisk højt og i flere tilfælde bedre end på aktier. På danske stats- og realkreditobligationer er der opnået afkast, der ligger 1,5% over benchmark. Det er et højt merafkast på obligationer - og et vigtigt resultat, fordi størstedelen af investeringerne er placeret her. PenSam kan klare skrappe krav Livsforsikringsselskaberne i PenSam gruppen overgik i december måned til det nye regelsæt, der opgør kapitalstyrken på basis af en individuel solvensberegning. PenSam s finansielle reserver er store nok til at klare de nye regler med aktiekursfald på 45% og et rentefald på 1,4%. Selskaberne kan altså tåle et scenarie, der er væsentligt skrappere end scenariet i Finanstilsynets røde lys. Det skaber et solidt grundlag for at sikre gode investeringsafkast de kommende år. Kontorente for 2009 Kunder i PenSam får forrentet pensionen med en kontorente på mellem 1,5 og 4,25% i Kontorenten afspejler, at det er nødvendigt at fastholde kapitalreserver for at bevare den nødvendige investeringsfrihed. Investeringsresultat 2009 Investerings-afkast før skat og før afdækning Resultat af afdækninger af risiko (valuta, aktie og rente) Investeringsafkast i alt før skat Kontorente for 2009 PenSam Liv, Fleksion 10,3 PenSam Liv, ej-fleksion 6,9 PenSam Forsikring 13,3 PenSam Bank 5,5 Pkshj* 8,2-3,1-5,9 0,2 - -3,0 7,2 1,0 13,5 5,5 5,2 2,0 1,5-3, ,25 *Pkshj: pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og Plejehjemsassistenter 15 Vingefanget APRIL 2010

16 Årsrapporter viser stærkt forbedret kapitalstyrke Selskaberne i PenSam gruppen opnåede i 2009 en markant forbedret økonomisk situation. Samlet set er kapitalstyrken i selskaberne øget med 4,6 mia. kr. i forhold til udgangen af Præmieindbetalingerne til livs- og skadesforsikring i PenSam steg med 11% fra 2008 til Forretningsomfanget i PenSam Bank blev forøget med 17% fra 2008 til Kunderne i PenSam fik et samlet afkast på 2,2 mia. kr. Resultaterne i 2009 giver selskaberne i PenSam gruppen et godt økonomisk fodfæste, som kommer kunderne til gavn. Konsolideringen betyder, at frihedsgraderne til at fastholde den valgte investeringsstrategi er reetableret - også i tilfælde af tilbagefald på de finansielle markeder. Livsforsikringsselskaberne i PenSam kan i fuldt omfang leve op til de nye skærpede solvenskrav. Det giver kunderne øget tryghed og sikrer en investeringsfrihed, der kan bidrage til at sikre gode afkast til kunderne. Den primære målsætning i 2009 har været at sikre en god økonomisk situation i selskaberne oven på den økonomiske krise. Det er lykkedes gennem effektiv risikostyring, minutiøs gennemgang af hensættelser og skarpt fokus på at udnytte investeringspotentialet, siger direktør i PenSam, Helen Kobæk. Annonce Foredrag Mit navn er Anette Stenmann Jensen, jeg er 32 år, og har fået stillet diagnosen, personlighedsforstyrret. Jeg har været i systemet, siden kort før min 21 års fødselsdag. Det har været en lang rejse, til i dag, jeg skulle til at lære mig selv at kende igen, vennerne forsvandt (men dejligt nok er der 3 af mine barndomsvenner stadig en del af mit liv i dag) skulle til at lære at leve med en sygdom. I dag bor jeg sammen med min dejlige forlovede, og er så heldig også at have en vidunderlig bonussøn, som vi ser hver torsdag og, hver anden weekend. Har også en dejlig familie som har støttet mig gennem de svære perioder, og er stadig en stor del af mit liv i dag. Har også god kontakt til min svigerfamilie og de få veninder som har stået ved min side. Jeg er kommet så langt at jeg nu holder foredrag om min sygdoms historie, vendepunkterne i mit liv, samspil mellem behandler og mig, med udgangspunkt i hvad har hjulpet mig og hvad er en god kontakt person for mig? Hvordan skulle man som behandler møde mig? Hvordan har forholdet været til mig og min familie? Og hvad har jeg selv gjort for at have kommet så langt? Hvad gør jeg nu for at have et godt liv? Hvis du synes at det lyder spændende at høre min solstrålehistorie til et foredrag, kan jeg kontaktes på min hjemmeside: com/anettestenmann 16 Vingefanget APRIL 2010

17 Strid i KTO løst Ved overenskomstforhandlingerne med regionerne næste år forhandler FOA alene, men i samarbejde med andre sygehus-organisationer. Ved overenskomstforhandlingerne næste år med regionerne vil FOA stå uden for de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab KTO og forhandle selv. Det vil ske i et samarbejde med læger, sygeplejersker og andre ansatte på sygehusene. Det oplyser FOAs formand Dennis Kristensen til foa.dk forud for et møde i KTO i eftermiddag, der vil bilægge en strid om, hvordan KTOs forhandlinger næste år skal organiseres. Uenigheden i KTO er gået på, om der skulle være et eller to forhandlingsudvalg i KTO. FOA har talt for to forhandlingsudvalg for at sikre, at de regionalt ansatte fik mest indflydelse på deres egne forhandlinger. Kan selv vælge Det har været afvist af andre organisationer i KTO, og på et tidspunkt bebudede FOA at ville trække sine regionalt ansatte medlemmer ud af KTO. Striden er nu løst ved et kompromis, der blev indgået tidligere på måneden, og som vil blive konfirmeret formelt i KTO i dag, oplyser Dennis Kristensen. Kompromisset går ud på, at der i KTO indgås to forhandlingsaftaler mellem KTOs organisationer: En for forhandlingerne med kommunerne og en for dem med regionerne. Den enkelte organisation i KTO kan så selv beslutte, om man vil være med i begge aftaler eller kun en af dem. I samarbejde FOA vil kun underskrive aftalen om forhandlingerne med kommunerne og vil føre sine egne forhandlinger med regionerne. Samtidig indebærer løsningen, at FOAs kommunalt ansatte medlemmer bliver i KTO. FOAs forhandlinger vil ske i et samarbejde om generelle forhold med lægernes organisationer og med organisationerne i Sundhedskartellet. Det er blandt andre sygeplejerskerne, ergo- og fysioterapueterne, bioanalytikerne og jordemødrene. Den eneste faggruppe på sygehusene, der ikke er med i det nye samarbejde, er lægesekretærerne, som deres organisation HK Kommunal vil vælge at lade indgå i KTOs forhandlinger, oplyser Dennis Kristensen. Repræsenterer 80 procent Han glæder sig over det nye samarbejde, der tegner sig. Vi, der kommmer til at forhandler uden for KTO, repræsenterer stort set alle ansatte på sygehusene og 80 procent af alle ansatte i regionerne. Så det er et stærkt hold, vi stiller med, siger han til foa. dk. Det er ikke aftalt, hvordan det nye samarbejde mellem organisationerne skal organiseres. Det skal man snart i gang med at drøfte, oplyser Dennis Kristensen. Dennis Kristensen 17 Vingefanget APRIL 2010

18 Stor fremgang i patienter og pårørendes tilfredshed med psykiatrien Sakset i Danske regioner Både patienter og pårørende er markant mere tilfredse med behandlingen i psykiatrien nu end de var i Det på trods af, at der er anvist og behandlet flere patienter på de psykiatriske sengeafsnit de seneste år 24 procent! Så meget er andelen af pårørende til psykisk syge, som har gode eller meget gode oplevelser i mødet med et psykiatrisk sengeafsnit, steget siden Det viser en nye undersøgelser af patienter og pårørendes tilfredshed med de psykiatriske sengeafsnit i Danmark foretaget af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Patienter også mere tilfredse Undersøgelsen med titlen Patienterne og de pårørende har ordet viser også, at tilfredsheden blandt patienter er vokset. I 2009 er 71 procent af de adspurgte patienter således godt eller meget godt tilfredse med deres oplevelser, mens de var indlagt på et psykiatrisk sengeafsnit. Det svare til godt syv procent flere tilfredse end i Flere patienter er behandlet De gode resultater skal ses i lyset af, at der er blevet anvist og behandlet flere patienter på de psykiatriske afdelinger de senere år. Således er der fra 2004 til 2008 blevet behandlet 12 procent flere patienter på de psykiatriske sengeafsnit. Benedikte Kiær, 2. næstformand i Danske Regioner, synes, at det er meget positivt, at patienterne og de pårørende bliver stadigt mere tilfredse med behandlingen. - Især glæder det mig, at de pårørende er blevet markant mere tilfredse. Men der er stadig en del at forbedre præcis hvad angår de pårørendes oplevelser i mødet med psykiatrien, siger Benedikte Kiær, 2. næstformand i Danske Regioner. Involvere de pårørende Regionerne vil fortsat arbejde med at forbedre tilfredsheden blandt patienterne og særligt de pårørende, hvor der stadig er et stykke vej. For selv om de pårørende er blevet meget mere tilfredse siden 2005, er det stadig kun knap halvdelen, som er godt eller meget godt tilfredse med mødet med de psykiatriske sengeafsnit. - Vi skal arbejde aktivt med at involvere de pårørende. Det har vi blandt arbejdet med i det nationale gennembrudsprojekt Pårørende i Psykiatrien, hvor vi har arbejdet målrettet på at forbedre pårørendes tilfredshed med kontakt, information og samarbejde og det ser ud til at den øgede fokus på inddragelse af pårørende også slår igennem i tilfredsheden. Men vi skal fortsætte det gode arbejde, så vi kan få tilfredsheden blandt de pårørende hævet endnu mere, siger Benedikte Kiær. TING AT TÆNKE OVER: *Æsler dræber flere mennesker hvert år end flyulykker. *Perler smelter i eddike. *Det er fysisk umuligt at slikke sig selv på albuen. *Et kvæk fra en and gi r ikke ekko og ingen ved hvorfor. *Intet rimer på pølser. *Hjernen består af 80% vand. *Hjerterkonge er den eneste der ikke har skæg. *Lighteren blev opfundet før tændstikken. *Skildpadder kan ånde gennem skjoldet. *Over 75% af dem som læser dette, vil forsøge og slikke på sin albue. *Hvorfor trykker man hårdere på fjernbetjeningen, når batteriet er ved at være fladt? *Hvordan fejrer nudister fastelavn? *Hvis super lim klæber på alt, hvorfor klæber den så ikke på indersiden af tuben? *Hvis en harefod bringer held, hvad skete der så liiiiige med haren? *Hvorfor ser man aldrig noget til due ungerne? 18 Vingefanget APRIL 2010

19 Orientering fra Fællestillidsrepræsentant Af Bent Lykke Sørensen Nyt fra HMU Psykiatri og Social Region Midt Fælles Sygefraværspolitik i Region Midt Der var enighed i MED- udvalget om, at det var en god idé, at det midlertidige underudvalg forsætter arbejdet med en trivselspolitik og efterfølgende en forebyggelsespolitik, når arbejdet med sygefraværspolitikken er afsluttet. Der vil være en stor genvist ved, at det er de samme udvalgsmedlemmer, der arbejder videre med de to andre politikker, idet der er tæt sammenhæng mellem de tre politikområder. Der vil være god mulighed for at skabe en rød tråd i politikkernes formulering og indhold. Det blev dog aftalt, at medarbejdersiden drøfter denne proces på et formøde, inden den foreslåede proces aftales endeligt. Der var betænkelighed i forhold til repræsentanternes tidsforbrug, hvis de skal deltage i udarbejdelsen af udkastene til alle tre politiker. Funktions og opgavebeskrivelse ved brug af sygeplejerstuderende og andre studerende Afdelingsledelserne i Risskov og Fællestillidsmanden fra FOA er ved at lave en funktionsbeskrivelse og opgavebeskrivelse for brug af sygeplejerstuderende og andre studerende i psykiatrien. Når funktionsbeskrivelsen og opgavebeskrivelsen er færdig skal de ud til drøftelse i TR kredsen og efterfølgende skal de ind til FOA Århus som skal godkende begge beskrivelser dette for at kunne forhandle en anstændig løn til disse grupper. Fyraftensmøde den 18/ med Psykiatriledelsen Psykiatriledelsen repræsenteret ved Gert Pilgaard Christensen og Per Jørgensen havde et ønske om at mødes med medarbejder som er ansat under FOA s overenskomst. Psykiatriledelsen havde holdt et lignende møde med sygeplejerskerne. Psykiatriledelsen ville gerne høre fra medarbejderne hvordan deres dagligdag var og er. Der var mødt ca. 15 til 20 personer op og der var en meget livlig debat omkring arbejdsforholdende i Risskov og om de problemer som personalet står overfor i dagligdagen. Psykiatriledelsen gjorde meget ud af at fortælle at der ikke var flere penge, men var meget villig til at se på om der kunne laves om på arbejdsgangene i psykiatrien. Der var også en drøftelse af den stigende vold mod personalet og om det var en mulighed at ansætte vagter som så skulle komme til hjælp nå de ekstreme episoder opstod disse vagter kunne også rundere på området for at dæmme op for det stigende salg af stoffer som også er medvirkende til den stigende vold. Det kom der ikke noget endeligt svar på dette forslag, men vi skulle selvfølgelig se på alle muligheder for at skabe trygge arbejdsforhold for personalet. 19 Vingefanget APRIL 2010

20 FOA Psykiatrien Bestyrelsesmøde d Deltagere: Afbud: Jesper, Bent, Peter og Jan. Britt Referant: Jan Pkt. 1: Godkendelse af referat: Referatet godkendt. Pkt 2: Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendt. pkt 3: Hjemmesiden: Nye billeder af plejebarnet lægges på hjemmesiden. pkt 4 : Vingefanget: Vi skal være opmærksom på, at profilere os mere og skal derfor være opmærksomme på indholdet. Der skal være flere der skriver indlæg til vingefanget. pkt 5: Aktiviteter: Temadage: tages op senere. Studieture: Sende forslag til Jesper vedr. studieture. Vedr betaling for studieture: Ved tilmelding indbetales dep. kr. 1000,- I annoncen/udsendelse af faktura fra Foa-psykiatri angives sidste betalingsfrist for betaling af restbeløbet. Betalingsfristen skal ligge inden der skal gives besked til rejsearrangør om deltagerantal. Alle indbetalinger skal foregå til Foa-psykiatri`s kto. Evt. aftaler med oversygeplejersker vedr. frihed skal være på plads inden annoncering. pkt 6 :Generalforsamling: Afholdes den 10 marts Jan Skou og Bent Lykke er på valg. Begge genopstiller pkt 7: Kassererens pkt: Økonomien ser betænkelig ud. Der er et stort indestående på vores konti, men samtidig venter der store regninger vedr. frikøb. De nøjagtige beløb, kendes endnu ikke, idet regningerne ikke er modtaget, men det skønnes at regningerne vil ligge tæt på de indeståender vi har. Desuden er vores md. udgifter højere end vores md. indtægter, så såfremt der ikke ændres på det, vil der kunne opstå problemer med vores likviditet. Vi skal have ajour ført vores medlemslister, samt have aftalt møde med assistentklubben, for at få afklaret, om vores kontingentindtægter er korrekte. 20 Vingefanget APRIL 2010

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2010-2011 Onsdag d.9. Marts 2011 kl. 18.00 i Den gamle festsal

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2010-2011 Onsdag d.9. Marts 2011 kl. 18.00 i Den gamle festsal Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS 2010-2011 Onsdag d.9. Marts 2011 kl. 18.00 i Den gamle festsal VI ARBEJDEDE HÅRDT, MEN HVER GANG VI BEGYNDTE AT FUNGERE BLEV NYE PLANER

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 17. november 2011 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den første forhandling

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Protester mod sygehuskrise, besparelser og regeringens budskaber! Læs mere på side 6.

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Protester mod sygehuskrise, besparelser og regeringens budskaber! Læs mere på side 6. MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 3 - JULI 2010 Protester mod sygehuskrise, besparelser og regeringens budskaber! Læs mere på side 6. Udkommer i månederne januar -

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 og 10 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 21. januar 2005 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den tredje forhandling

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Vil du med i a-kassen?

Vil du med i a-kassen? A-KASSE Vil du med i a-kassen? Det betaler sig JULI 2017 Indhold Vil du med i a-akassen? 3 Kontanthjælp er afhængig af formue og ægtefælle 4 Dagpengene er uafhængig af formue og ægtefælle 6 Hvad koster

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Vil du med i a-kassen?

Vil du med i a-kassen? A-KASSE Vil du med i a-kassen? Det betaler sig MARTS 2017 Indhold Vil du med i a-akassen? 3 Kontanthjælp er afhængig af formue og ægtefælle 4 Dagpengene er uafhængig af formue og ægtefælle 6 Hvad koster

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 -JANUAR 2010 Sidoine, vores dejlige sponsorbarn i Børnefonden. Læs om hende på siderne 12 og 13. Støt Børnefonden. Udkommer i månederne

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Vil du med i a-kassen? Det betaler sig

Vil du med i a-kassen? Det betaler sig Februar 2013 F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vil du med i a-kassen? Det betaler sig Vil du med i a-kassen? Det betaler sig Vil du med i kassen? Det betaler sig Er udgivet af FOAs A-kasse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

Bestyrelsesreferat 1/3 2012

Bestyrelsesreferat 1/3 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 1. marts 2012 kl. 8.30-16.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Susanne Døssing, Benny Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Lene Blume,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Det betaler sig

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Det betaler sig F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Det betaler sig Vil du med i kassen? Det betaler sig Er udgivet af FOAs A-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for a-kassens faglige

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til?

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? F O A f a g o g a r b e j d e Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? Denne Kort & Godt pjece henvender sig til dig som medlem af FOA. Pjecen informerer om: n Hvad Arbejdstilsynet kan. n Hvilken rolle,

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 2/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl. 08.30 i mødelokale 206, Østerport

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere