Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: NUMMER 2 - APRIL 2010 Som sædvanlig foregik den årlige generalforsamling den 10. marts i en god stemning. Her ses nogle af de fremmødte. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober Vingefanget APRIL 2010

2 Nyt fra redaktionen Hjemmesiden: Jesper Priskorn: Britt Gråbæk: Britt Gråbæk Jesper Priskorn Berlin studieturen aflyst og medlemskab af FOA Næste studietur vil blive i foråret 2011, det vil være Nordisk Træf, som dette år foregår på Færøerne. Af Jesper Priskorn Vi er i FOA Psykiatri kommet i økonomisk uvejr, hvilket skyldes mange forskellige årsager. Generalforsamlingen har derfor støttet os i at aflyse studieturen i år som en hjælp til at rette økonomien op. Men dette alene løser ikke fremtidige problemer - så der vil blive strammet op på alle fronter, vingefanget vil ikke som i dag komme ud i store mængder på sengeafsnittene og vi kan heller ikke mere tilbyde bladet gratis til pensionister og efterlønnere. endnu men det vil kræve at alle FOA ansatte som arbejder indenfor psykiatrien støtter op om klubben og er medlem af FOA Århus det kan du være behjælpelig med ved at i talesætte det på din arbejdsplads vi er i hvert fald mange som ønsker at en forening som vores, - som har kæmpet for at forholdende både for ansatte, som patienter hele tiden bliver forbedret, fortsat eksisterer mange år endnu. Men det der for alvor ville hjælpe, var en fælles indsat for klubben, som lige har afholdt deres 100 års jubilæum og gerne skulle bestå længe FOA-PSYKIATRI's kontor Du finder os i parken, på vejen ned til Solbakken på Århus Universitetshospital, Risskov. Overfor gartneriet ved Motionshulen. Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside Her vil du kunne se, hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte. Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov - Oplag: 450 stk. ISSN NR Vingefanget APRIL 2010

3 og 13. Støt Børnefonden. NUMMER 1 -JANUAR 2010 Vingefanget JANUAR 200 Unge, hvorfor stoppe? Af Nick V. Christensen, 25 år Nutidens unge er langt mere berejste end deres forældre var, da de var unge. Hvorfor stoppe? FOA-psykiatri har i en årrække lavet studieture rundt i Europa med fokus på faglige oplevelser, nye bekendtskaber, samarbejde på tværs og udvikling som er skabt til at tage med hjem til arbejdspladsen. Nick på kanaltur med 2 af de modne piger Studietur - Belgien/Amsterdam 09 Min studietur med FOA-psykiatri klubben var over alle forventninger. Har sjældent set så mange modne mennesker hygge sig, hvor jeg selv til tider kunne se en ende på min energi. Vekslingen mellem det faglige indhold og det kulturelle var vel afbalanceret. Bekendtskaberne jeg har fået turen har i sig selv være det hele værd personligt som fagligt. Glæder mig allerede til næste tur... Vi lever i et samfund, hvor alle gerne vil være unge hele livet... MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: Vi udkommer igen til juli Godt forår! Sidoine, vores dejlige sponsorbarn i Børnefonden. Læs om hende på siderne 12 Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober Vingefanget APRIL 2010

4 Hvad betaler jeg egentlig i kontingent til min fagforening? Af Jesper Priskorn Nu vi snakker om medlemskab af en fagforening som forhandler din overenskomst og mange andre aftaler hjem til dig, er din advokat og din hjælper ved sygdom og andre situationer i dit arbejdsliv. Hvad koster så alt dette, ja det kommer an på hvor meget man vil have et medlemskab af FOA koster kun 383,50 kr. samlet set resten er forsikringer i forhold til din ansættelse og din efterløn. Dette kan så oven i købet trækkes fra på din selvangivelse. Det har alle råd til, klubben vil gerne hjælpe til hvis man ikke selv kan finde ud fa at melde sig ind. Kontingent FOA-ÅRHUS: Beløbet er for et fuldtidsforsikret medlem. I alt 383,50 kr. Du betaler 133,50 kr. i kontingent til forbundet inkl. Gruppeliv a`10,- kr. 170,- kr. i kontingent til Århus afdelingen 80,- kr. til FOA Psykiatri A-kasse: Administration 123,- kr. Medlemsbidrag 301,- kr. ATP 5,- kr. I alt 429,- kr. Efterlønsbidrag: I alt 439,- kr. Har du penge til gode hos din arbejdsgiver? Indsat af Jesper Priskorn Måske har du ret til fratrædelsesgodtgørelse? Er du blevet afskediget: med 6 måneders varsel til fratræden i perioden til efter mindst 12 års ansættelse, og var du på fratrædelsestidspunktet fyldt 60 år, men endnu ikke fyldt 65? Så har du måske ret til fratrædelsesgodtgørelse. Det afgør EF-domstolen. Hvis lønmodtagersiden vinder sagen, kan der være mulighed for efterbetaling af 1, 2 eller 3 måneders løn. Derfor skal du skynde dig at kontakte din lokale FOA-afdeling, før dit eventuelle krav forældes. Krav for fratræden i december 2004 forældes den 27. december Vingefanget APRIL 2010

5 Ingen lønnedgang Ingen går ned i løn. Ingen skylder deres arbejdsgivere penge. Lønstigningerne bliver til gengæld mindre end forventet. I nogle medier har man kunnet læse, at de offentlige ansatte her og nu skal betale penge tilbage til deres arbejdsgiver. Det passer ikke. Men hvis du er ansat i en kommune, bliver din lønstigning mindre end forventet, og hvis du er ansat i en region, får du ingen lønstigning i denne omgang. Hvor meget mindre lønstigningen bliver, kan du se i tabellen herunder. Tallene er et gennemsnit for alle ansatte i kommuner og regioner inden for den pågældende faggruppe og omregnet til fuld tid. Gennemsnittet er 74 til 100 kroner mindre i lønstigning om måneden for de forskellige faggrupper. Du skal dog være opmærksom på, at det svinge alt efter om du er ansat på fuld tid, eller deltid. Lønreguleringen sker fra den 1. april. Stilling Mindre lønstigning per måned i kroner Brandmænd,reddere,ambulance mv 98 Social- og sundhedsassistenter 90 Social- og sundhedshjælpere 83 Sygehjælpere 90 Hjemmehjælpere 86 Tekniske serviceledere 100 Tekniske servicemedarbejdere 81 Sygehusportører 87 Husassistenter 75 Rengøringsassistenter 75 Serviceassistenter 84 Pædagogmedhjælpere 74 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 76 Dagplejere, 4 fuldtidsbørn 85 Kilde: FLD Lønbegreb: Grundløn + tillæg + fg + pension Vingefanget APRIL 2010

6 Vingefanget APRIL 2010

7 Vingefanget APRIL 2010

8 Vingefanget APRIL 2010

9 En grusom død Det var begyndt at knibe med pladsen i himmelen, så Skt. Peter havde fået besked på kun at lukke dem ind, der havde lidt en grusom død. Tre mænd kommer hen til himmerigets port, og Skt. Peter lukker den første ind og beder ham forklare hvordan han døde. - Jo ser du, jeg bor på 25. etage, og da jeg kom hjem idag, lå min kone i sengen ved højlys dag. Jeg fik selvfølgelig straks mistanke om at hun havde haft herrebesøg. Så jeg kiggede under sengen, i skabet og hvor man ellers plejer at lede; uden at finde ham. Så jeg gik ud på altanen, og der hang skiderikken i fingerspidserne ud over kanten. Grebet af raseri bankede jeg løs på hans fingre uden at han gav slip. Jeg for ind og hentede hammeren, og bankede løs igen, og han faldt ned men landede i en busk og overlevede. Så gik jeg ud og hentede køleskabet og kastede det efter ham, og det døde han af. Grundet ophidselsen fik jeg selv hjertestop og døde umiddelbart efter. Det måtte Skt. Peter indrømme var en fæl måde at dø på, så han blev lukket ind. Så kommer den næste: - Jo, ser du jeg bor på 26. etage, jeg tager hver dag 25 armbøjninger og 20 englehop ude på min altan. Men idag da jeg var igang med mine englehop røg jeg ud over kanten på altanen, jeg nåede dog lige at gribe fat på 25. etage. Efter det kom der en galning og bankede løs på mine fingre, jeg skreg selvfølgelig om nåde, men han løb ind og hentede en hammer, og bankede videre til jeg slap. Jeg landede heldigvis i en busk, og lå der uden at kunne bevæge mig. Men jeg var i live, det var det vigtigste. Desværre var det ikke nok for galningen, så han smed et køleskab efter mig, og det døde jeg af. Det var en fæl omgang så han kommer også ind. Så bliver det den tredje og sidste mands tur, og Skt. Peter spørger: Nå, hvordan døde du så?. - Jah, det er en lidt pudsig historie... men prøv at forestille dig det her: Jeg sidder splitternøgen og gemmer mig i et køleskab... Vingefanget APRIL 2010

10 Nyt fra Århus Kommune Af Britt Graabæk År 2009, var året hvor driftsområdet for Socialpsykiatri blev udvidet med de gamle Amtslige institutioner og dagtilbud. Det har utvivlsomt været en omvæltning både for medarbejdere og Århus Kommunes Socialforvaltning. Recovery har været det gennemgående tema, og der har været store udfordringer ifht., at få organisation og recovery tilgangen til at spille sammen. Mange medarbejdere har følt sig presset ifht. metodevalg, og oplever Århus kommune som en meget topstyret organisation. I det faglige arbejde, er udfordringerne store, da det er en balancegang mellem personlig ansvarliggørelse, og at drage omsorg for andre mennesker. År 2009 blev for Socialforvaltningen i Århus Kommune en noget turbulent periode. Efterdønningerne fra mediesagerne ang. er du mors lille dreng osv. satte sine spor. Der blev ansat en ny Socialchef, og efter en KL analyse bestilt af daværende rådmand, fremførte Socialchefen et forslag til ny organisering af Socialforvaltningen. På denne baggrund foreslås Socialforvaltningen fremover organiseret i tre søjler dækkende områderne Familier, Børn og Unge, Socialpsykiatri og Særligt Udsatte samt Voksne med Handicap. Hver søjle består grundlæggende af et myndighedsområde og et udførerområde organiseret ud fra et modificeret BUMprincip. Lokalpsykiatrien, der i dag er organiseret i socialcentrene, fusioneres med Forsorg og Misbrug samt Socialpsykiatri til et nyt område: Socialpsykiatri og Særligt Udsatte. I søjlen Socialpsykiatri og Særligt Udsatte fusioneres foranstaltninger fra de nuværende enheder i Forsorg og Misbrug, Socialpsykiatri samt de fire lokalpsykiatrier og de tilsvarende myndighedsopgaver i Socialcentret for Voksne. Den borgerrettede effekt af den nye organisering forventes at være et mere fælles serviceniveau i, og en generel styrkelse af, myndighedsområdet i kommunen. Organiseringen forventes endvidere i højere grad at understøtte en helhed i indsatsen og en bedre dialog mellem myndighed og udfører til gavn for den enkelte borger. Endelig vil organiseringen give bedre muligheder for planlægning og økonomisk styring af området og faglig udvikling, ved at myndighed, drift og økonomi ses i sammenhæng. Fra medarbejdersiden, har der været udtrykt bekymring for organiseringen efter en ren BUM model. Bekymringen går på, at for det første er det en meget stor omvæltning vi står overfor. Der er ikke afsat ekstra ressourcer til styrkelse af myndighedsområdet, ressourcerne skal indhentes ved tættere opfølgning af sager. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at udfører delen alene har bestemt over egen udførsel hidtil. Hvor meget det kommer til, at kunne mærkes vil fremtiden fortælle os. Vi håber vi fortsat kan være lige fleksible i arbejdets udførsel. Indtil videre er det beskrivelser på papir, som skal føres ud i livet sidst i juni måned. Der har været proces udfordringer i forløbet. Arbejdsgiversiden har ikke overholdt procedure ifht. til høring i medudvalg, men heldigvis har de forskellige fagforbund stået sammen, som vil være en stor styrke fremover. Besparelser /forringelser Der er vedtaget en økonomisk balanceplan for det sociale område i Århus byråd. I forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2009, var socialforvaltningen nødsaget til, at udarbejde en plan der skaber balance mellem budget og udgifter. Samtidig hævede byrådet socialområdets budget med netto 93 mio. kr. i 2010, som således dækkede et stort hul. Der er tale om opbremsning i udgifterne(besparelser), og det vil for nogle brugere og medarbejdere opleves som forringelser. I kroner og ører betyder planen, at udgifterne justeres med 66 mio. kr. fordelt på voksenområdet, sindslidende og for familier, børn og unge. Vi håber på en god dialog og lydhørhed ifht. Organisationsændringen den økonomiske balanceplan. MED-strukturerne er organisationerne ved at forhandle på plads, og vi er alle klar til at møde de udfordringer fremtiden bringer. 10 Vingefanget APRIL 2010

11 Barselsorlov Af Jesper Priskorn Uanset om du er ansat i en region, en kommune, er der mange muligheder for at tilrettelægge din barselsorlov. Ansatte i regioner og kommuner Hvis du er ansat i en region eller i en kommune får du løn under dele af orloven. Som mor har du ret til barselsorlov med sædvanlig løn otte uger før forventet fødsel. Efter fødslen har I som forældre en samlet ret til barselsorlov med sædvanlig løn på uger til fordeling mellem jer efter følgende regler: Som mor er de første uger forbeholdt dig. For de følgende 6 uger aftaler du med faren, hvem der holder orlov. Du har maksimalt ret til 26 ugers orlov med løn efter fødslen. Som far er de uger forbeholdt dig. 2 uger sammen med moren indenfor de første 14 uger. De følgende 6 uger kan du lægge indenfor 46 uger efter fødslen. De resterende 6 uger skal du aftale med moren, hvem af jer, der holder orlov. Du har maksimalt ret til 14 ugers orlov med løn efter fødslen. Vær opmærksom på, at de 6 uger med løn er en del af forældrenes fælles dagpengeperiode. Forældrene har tilsammen ret til 32 uger på dagpenge efter barnets 14. uge, men perioder med sædvanlig løn tæller med som dagpengeperiode. Dagpengene i disse perioder betales - men til arbejdsgiveren, som udbetaler den fulde løn. Derfor vil moren have 6 uger mindre på dagpenge, hvis faren vælger at afholde 6 uger på sædvanlig løn efter aftalen. Efter perioden med løndækning har moren eller faren ret til orlov med dagpenge i yderligere 14 uger. Barnet kan således passes af mor eller far, indtil barnet er 11½ måned, hvor indtægtsgrundlaget er en kombination af løn og dagpenge. Forældrene kan også forlænge orlovsperioden til 40 eller 46 uger efter barnets 14. uge, men barselsdagpengene kan aldrig udgøre mere end hvad der svarer til dagpenge i 32 uger efter barnets 14. uge. Pensionsbidrag og optjening af pensionsalder Du har ret til fortsat at få indbetalt pensionsbidrag/optjene pensionsalder under barselsorlov - også i den periode du modtager dagpenge (max. 20 uger). Vær opmærksom på om den aftale du er omfattet af giver dig ret til at få indbetalt pensionsbidrag /optjene pensionsalder under barselsorlov i den ulønnede del af dagpengeperioden. Er du i tvivl om hvilken aftale, du er omfattet af, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller henvende dig i din lokalafdeling. 11 Vingefanget APRIL 2010

12 Temadag Udfordringer og positioner for Psykiatrien 2010 i et udviklende og skabende perspektiv Det er med stor fornøjelse at FOA Psykiatri inviterer til Temadag: Torsdag 7. oktober Auditoriet /Festsalen Psykiatrisk Hospital Det er lykkes for os at få cand. psych. Benedicte Schilling til en temadag i FOA Psykiatri, Benedicte er et fantastisk vidende menneske, som forstår at binde psykiatrien sammen på tværs af Region og Kommunegrænser, på tværs af faggruppeskel og sætte den sundhedspolitiske ramme i relief. Benedicte vil samtidig kunne løfte sløret for fremtidens psykiatri, set med internationale briller. Deltagerne vil kunne få tilsendt en artikel som vi opfordre til er læst inden temadagen. Kurset kan søges af alle interesserede og koster kun 400,- kr. Kurset koster 200,- kr. for medlemmer af FOA - psykiatri. Tjenestefrihed og kursusafgift søges hos arbejdsgiver. FOA - psykiatri dækker ikke daglønstab og kørselsudgifter. Tilmelding til FOA Psykiatri, Tillidsmandskontoret, Skovagervej 2 - Senest 1.september 2010 Navn: Arbejdssted: Tlf: Privatadresse: Tlf: Cpr: Medlem af (X) FOA - psykiatri Betaling ved tilmelding: Indsæt på reg.: 9570 konto: Mærket med navn Kan også tilmeldes via mail til: 12 Vingefanget APRIL 2010

13 FOA psykiatrien, Århus Temadag Udfordringer og positioner for Psykiatrien 2010 i et udviklende og skabende perspektiv Temadag med inspiration og input fra cand. psych. Benedicte Schilling Velkommen til temadag sammen med dine kolleger fra forskellige faggrupper. Dagen vil være en vekselvirkning mellem motiverende inspirationer fra vores oplægsholder og dirigent cand. psych. Benedicte Schilling og refleksioner med hinanden, hvor vi tager udgangspunkt i og får anvendt den viden, som vi har opbygget gennem årene, hvor vi som forskellige faggrupper har udført de mange forskellige opgaver, som forventes fra os af patienterne, pårørende og vore samarbejdsparter. Perspektivet på denne temadag vil være strategisk, anerkendende og ressourceorienteret, hvor vi skal se nærmere på og inspireres til at håndtere nogle af de udfordringer, som vi står overfor i psykiatrien her i Formålet med dagen er at aktivere vores iboende viden, tanker, positioner og kompetencer og krydre dem med inspirationer fra Benedicte Schilling med henblik på at styrke vores arbejdsglæde og trivsel og at kunne positionere os hensigtsmæssigt til de centrale udfordringer, som vi skal håndtere i en travl hverdag: Hvordan håndterer vi forståelsen af normalitet og afvigelse i psykiatrien, herunder brugen af diagnoser og filosofien om Recovery? Hvordan styrker vi vores egen følelse af faglig kompetence, sikkerhed og professionsidentitet (integritet) som ansatte i psykiatrien? Hvordan forholder vi os til de tilgange, tankegange og metoder, som for tiden udgør fundamentet for psykiatrien som et kerne-velfærdstilbud? Vi vil også udforske, hvordan vi med supplerende redskaber kan bane vej for en praksisbaseret evidens som kan guide os i vores måde at positionere os til os selv, hinanden som kolleger, til psykiatrien som organisation/arbejdsplads og i vores egen faglige fornemmelse af, om vi yder en god nok service til patienterne i hverdagen. Fokus for udfordringerne på dagen vil være temaer som: * Hvad kendetegner psykiatrien som organisation, arbejdsplads og kultur i 2010? * Hvad er tilgangene, metoderne og succeskriterierne for vores arbejde, og hvordan passer de med vores egen opfattelse som fagpersoner af vores faglige identitet og integritet? * Hvordan tilpasser vi vores professionelle identitet, så den passer med de udfordringer vi møder i hverdagen, så vi bevarer vores glæde ved arbejdet? * Hvordan forholder vi os til forståelser af normalitet og afvigelse i psykiatrien, herunder diagnoser og forståelsen af behandling, sådan at vi kan udføre vores opgaver optimalt? * Hvordan positionerer vi os hensigtsmæssigt og opmuntrende til patienter, pårørende, kolleger og samarbejdsparter, så de føler sig respektfuldt og konstruktivt set og mødt af os? * Hvordan og med hvilke mål samarbejder vi strategisk og ressourceorienteret med patienterne omkring deres psykiatriske problematikker? * Hvordan undersøger vi, om det vi gør er godt nok og gør en positiv forskel for patienterne? * Hvordan styrker vi vores egen faglige selvforståelse og følelse af kompetence i hverdagens arbejde? Rigtig hjertelig velkommen til! Benedicte Schilling er cand. psych. klinisk psykolog, specialistgodkendt. Supervisor & træner, forfatter og systemisk efteruddannet både i Danmark og England. Hun er specialist i arbejdet med børn, unge, voksne og familier som er brugere af det sociale og psykiatriske system i Danmark og England. Hun har gennem snart 20 år drevet uddannelsesinstituttet Schilling CTS Ltd. som især beskæftiger sig med supervision, træning og professionsudvikling for alle, som har opgaver i det sociale, psykiatriske og uddannelsesmæssige professionsområde. 13 Vingefanget APRIL 2010

14 Kan man få sin pension før pensionsalderen? Pensionsopsparingen er beregnet til pensionsalderen, derfor er det kun i særlige tilfælde, du kan få den udbetalt før. Står du en dag og mangler penge, får du måske tanken: Kunne det være en mulighed at hæve min pension? Det er jo mine egne penge. Hensigten er at sikre din pension Selv om der er enkelte undtagelser, kan du som hovedregel ikke få udbetalt din pension før pensionsalderen. Det er der gode grunde til. Først og fremmest fordi meningen med din pensionsopsparing jo er at sikre, at du rent faktisk har en indtægt, når du går på pension. Din arbejdsmarkedspension er en del af en overenskomstmæssig aftale, som din arbejdsgiver og fagforening har indgået. Aftalen sikrer dig og din familie økonomisk, både hvis der skulle ske dig noget i løbet af dit arbejdsliv, og bagefter - når du går på pension. En del af betalingen for dette sikkerhedsnet kommer fra din arbejdsgiver, som indbetaler til din pensionsordning som led i overenskomstaftalen med den faglige organisation på området. De to overenskomstparter har i fællesskab sikret, at du har en pensionsordning, og derfor indgår det typisk i aftalen, at du ikke kan hæve dine penge før pensionsalderen. For så er sikkerhedsnettet jo væk. Høj beskatning hvis du hæver i utide Arbejdsmarkedspensionsordningerne er et vigtigt supplement til velfærdsstaten, så vi alle er med til at sikre vores egen pensionstilværelse. Derfor er indbetaling til pensionsordningerne fradragsberettiget. Så selv om man opfylder reglerne for at kunne hæve sin pensionsordning i utide, bliver man beskattet hårdt. Der skal betales 60% i afgift til staten af en pensionsopsparing, der bliver udbetalt i utide. Desuden skal betales et gebyr på ca kr. til PenSam. Sådan er reglerne De præcise regler for, i hvilke situationer du kan hæve sin pensionsordning i utide, varierer fra pensionsordning til pensionsordning.* I flere af ordningerne i PenSam er det en forudsætning, at der skal være gået mindst et år siden, der senest er indbetalt til pensionsordningen. Og man må blandt andet ikke have udsigt til et nyt job med pensionsindbetaling. I praksis er kravet for at få udbetalt sin pensionsopsparing i utide altså, at man helt har forladt arbejdsmarkedet, eller har skiftet arbejde til et område, hvor der ikke er nogen aftale om pension. Desuden må man ikke være i en situation, hvor der er udsigt til, at man får brug for en ydelse fra pensionsordningen - for eksempel på vej til førtidspensionering. Hvis man emigrerer altså flytter varigt til et andet land - giver det også mulighed for at ophæve sin pensionsordning i utide. *Kontakt PenSam for at høre om de præcise regler, der gælder for din pensionsordning eller se i betingelserne for din pensionsordning på pensam.dk. Desværre kan vi ikke mere tilbyde bladet gratis til pensionister og efterlønnere 14 Vingefanget APRIL 2010

15 Stærk konsolidering og tilfredsstillende afkast PenSam gruppen kom ud af 2009 med en stærk konsolidering og tilfredsstillende investeringsafkast på mellem 5,5 og 13,3%. Ved indgangen til 2009 var det en vigtig målsætning for PenSam at få sikret en god økonomisk situation i selskaberne oven på den økonomiske krise. Det er lykkedes. Samtidig har PenSam sikret kunderne et samlet afkast på 2,2 mia. kr. Stærk kapitalstyrke PenSam gruppen har trods krisepåvirkninger opnået en stærkt forbedret økonomisk situation, da kapitalstyrken i alt er forbedret med 4,6 mia. kr. i forhold til udgangen af Gode investeringsresultater PenSam opnåede i 2009 en række tilfredsstillende investeringsresultater: Afkast på danske aktier var på 50% Udenlandske aktier gav 29% Obligationer fra emerging markets gav 26% Erhvervsobligationer gav 62% Danske stats- og realkreditobligationer 7%. Afkastet på obligationer har været historisk højt og i flere tilfælde bedre end på aktier. På danske stats- og realkreditobligationer er der opnået afkast, der ligger 1,5% over benchmark. Det er et højt merafkast på obligationer - og et vigtigt resultat, fordi størstedelen af investeringerne er placeret her. PenSam kan klare skrappe krav Livsforsikringsselskaberne i PenSam gruppen overgik i december måned til det nye regelsæt, der opgør kapitalstyrken på basis af en individuel solvensberegning. PenSam s finansielle reserver er store nok til at klare de nye regler med aktiekursfald på 45% og et rentefald på 1,4%. Selskaberne kan altså tåle et scenarie, der er væsentligt skrappere end scenariet i Finanstilsynets røde lys. Det skaber et solidt grundlag for at sikre gode investeringsafkast de kommende år. Kontorente for 2009 Kunder i PenSam får forrentet pensionen med en kontorente på mellem 1,5 og 4,25% i Kontorenten afspejler, at det er nødvendigt at fastholde kapitalreserver for at bevare den nødvendige investeringsfrihed. Investeringsresultat 2009 Investerings-afkast før skat og før afdækning Resultat af afdækninger af risiko (valuta, aktie og rente) Investeringsafkast i alt før skat Kontorente for 2009 PenSam Liv, Fleksion 10,3 PenSam Liv, ej-fleksion 6,9 PenSam Forsikring 13,3 PenSam Bank 5,5 Pkshj* 8,2-3,1-5,9 0,2 - -3,0 7,2 1,0 13,5 5,5 5,2 2,0 1,5-3, ,25 *Pkshj: pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og Plejehjemsassistenter 15 Vingefanget APRIL 2010

16 Årsrapporter viser stærkt forbedret kapitalstyrke Selskaberne i PenSam gruppen opnåede i 2009 en markant forbedret økonomisk situation. Samlet set er kapitalstyrken i selskaberne øget med 4,6 mia. kr. i forhold til udgangen af Præmieindbetalingerne til livs- og skadesforsikring i PenSam steg med 11% fra 2008 til Forretningsomfanget i PenSam Bank blev forøget med 17% fra 2008 til Kunderne i PenSam fik et samlet afkast på 2,2 mia. kr. Resultaterne i 2009 giver selskaberne i PenSam gruppen et godt økonomisk fodfæste, som kommer kunderne til gavn. Konsolideringen betyder, at frihedsgraderne til at fastholde den valgte investeringsstrategi er reetableret - også i tilfælde af tilbagefald på de finansielle markeder. Livsforsikringsselskaberne i PenSam kan i fuldt omfang leve op til de nye skærpede solvenskrav. Det giver kunderne øget tryghed og sikrer en investeringsfrihed, der kan bidrage til at sikre gode afkast til kunderne. Den primære målsætning i 2009 har været at sikre en god økonomisk situation i selskaberne oven på den økonomiske krise. Det er lykkedes gennem effektiv risikostyring, minutiøs gennemgang af hensættelser og skarpt fokus på at udnytte investeringspotentialet, siger direktør i PenSam, Helen Kobæk. Annonce Foredrag Mit navn er Anette Stenmann Jensen, jeg er 32 år, og har fået stillet diagnosen, personlighedsforstyrret. Jeg har været i systemet, siden kort før min 21 års fødselsdag. Det har været en lang rejse, til i dag, jeg skulle til at lære mig selv at kende igen, vennerne forsvandt (men dejligt nok er der 3 af mine barndomsvenner stadig en del af mit liv i dag) skulle til at lære at leve med en sygdom. I dag bor jeg sammen med min dejlige forlovede, og er så heldig også at have en vidunderlig bonussøn, som vi ser hver torsdag og, hver anden weekend. Har også en dejlig familie som har støttet mig gennem de svære perioder, og er stadig en stor del af mit liv i dag. Har også god kontakt til min svigerfamilie og de få veninder som har stået ved min side. Jeg er kommet så langt at jeg nu holder foredrag om min sygdoms historie, vendepunkterne i mit liv, samspil mellem behandler og mig, med udgangspunkt i hvad har hjulpet mig og hvad er en god kontakt person for mig? Hvordan skulle man som behandler møde mig? Hvordan har forholdet været til mig og min familie? Og hvad har jeg selv gjort for at have kommet så langt? Hvad gør jeg nu for at have et godt liv? Hvis du synes at det lyder spændende at høre min solstrålehistorie til et foredrag, kan jeg kontaktes på min hjemmeside: com/anettestenmann 16 Vingefanget APRIL 2010

17 Strid i KTO løst Ved overenskomstforhandlingerne med regionerne næste år forhandler FOA alene, men i samarbejde med andre sygehus-organisationer. Ved overenskomstforhandlingerne næste år med regionerne vil FOA stå uden for de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab KTO og forhandle selv. Det vil ske i et samarbejde med læger, sygeplejersker og andre ansatte på sygehusene. Det oplyser FOAs formand Dennis Kristensen til foa.dk forud for et møde i KTO i eftermiddag, der vil bilægge en strid om, hvordan KTOs forhandlinger næste år skal organiseres. Uenigheden i KTO er gået på, om der skulle være et eller to forhandlingsudvalg i KTO. FOA har talt for to forhandlingsudvalg for at sikre, at de regionalt ansatte fik mest indflydelse på deres egne forhandlinger. Kan selv vælge Det har været afvist af andre organisationer i KTO, og på et tidspunkt bebudede FOA at ville trække sine regionalt ansatte medlemmer ud af KTO. Striden er nu løst ved et kompromis, der blev indgået tidligere på måneden, og som vil blive konfirmeret formelt i KTO i dag, oplyser Dennis Kristensen. Kompromisset går ud på, at der i KTO indgås to forhandlingsaftaler mellem KTOs organisationer: En for forhandlingerne med kommunerne og en for dem med regionerne. Den enkelte organisation i KTO kan så selv beslutte, om man vil være med i begge aftaler eller kun en af dem. I samarbejde FOA vil kun underskrive aftalen om forhandlingerne med kommunerne og vil føre sine egne forhandlinger med regionerne. Samtidig indebærer løsningen, at FOAs kommunalt ansatte medlemmer bliver i KTO. FOAs forhandlinger vil ske i et samarbejde om generelle forhold med lægernes organisationer og med organisationerne i Sundhedskartellet. Det er blandt andre sygeplejerskerne, ergo- og fysioterapueterne, bioanalytikerne og jordemødrene. Den eneste faggruppe på sygehusene, der ikke er med i det nye samarbejde, er lægesekretærerne, som deres organisation HK Kommunal vil vælge at lade indgå i KTOs forhandlinger, oplyser Dennis Kristensen. Repræsenterer 80 procent Han glæder sig over det nye samarbejde, der tegner sig. Vi, der kommmer til at forhandler uden for KTO, repræsenterer stort set alle ansatte på sygehusene og 80 procent af alle ansatte i regionerne. Så det er et stærkt hold, vi stiller med, siger han til foa. dk. Det er ikke aftalt, hvordan det nye samarbejde mellem organisationerne skal organiseres. Det skal man snart i gang med at drøfte, oplyser Dennis Kristensen. Dennis Kristensen 17 Vingefanget APRIL 2010

18 Stor fremgang i patienter og pårørendes tilfredshed med psykiatrien Sakset i Danske regioner Både patienter og pårørende er markant mere tilfredse med behandlingen i psykiatrien nu end de var i Det på trods af, at der er anvist og behandlet flere patienter på de psykiatriske sengeafsnit de seneste år 24 procent! Så meget er andelen af pårørende til psykisk syge, som har gode eller meget gode oplevelser i mødet med et psykiatrisk sengeafsnit, steget siden Det viser en nye undersøgelser af patienter og pårørendes tilfredshed med de psykiatriske sengeafsnit i Danmark foretaget af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Patienter også mere tilfredse Undersøgelsen med titlen Patienterne og de pårørende har ordet viser også, at tilfredsheden blandt patienter er vokset. I 2009 er 71 procent af de adspurgte patienter således godt eller meget godt tilfredse med deres oplevelser, mens de var indlagt på et psykiatrisk sengeafsnit. Det svare til godt syv procent flere tilfredse end i Flere patienter er behandlet De gode resultater skal ses i lyset af, at der er blevet anvist og behandlet flere patienter på de psykiatriske afdelinger de senere år. Således er der fra 2004 til 2008 blevet behandlet 12 procent flere patienter på de psykiatriske sengeafsnit. Benedikte Kiær, 2. næstformand i Danske Regioner, synes, at det er meget positivt, at patienterne og de pårørende bliver stadigt mere tilfredse med behandlingen. - Især glæder det mig, at de pårørende er blevet markant mere tilfredse. Men der er stadig en del at forbedre præcis hvad angår de pårørendes oplevelser i mødet med psykiatrien, siger Benedikte Kiær, 2. næstformand i Danske Regioner. Involvere de pårørende Regionerne vil fortsat arbejde med at forbedre tilfredsheden blandt patienterne og særligt de pårørende, hvor der stadig er et stykke vej. For selv om de pårørende er blevet meget mere tilfredse siden 2005, er det stadig kun knap halvdelen, som er godt eller meget godt tilfredse med mødet med de psykiatriske sengeafsnit. - Vi skal arbejde aktivt med at involvere de pårørende. Det har vi blandt arbejdet med i det nationale gennembrudsprojekt Pårørende i Psykiatrien, hvor vi har arbejdet målrettet på at forbedre pårørendes tilfredshed med kontakt, information og samarbejde og det ser ud til at den øgede fokus på inddragelse af pårørende også slår igennem i tilfredsheden. Men vi skal fortsætte det gode arbejde, så vi kan få tilfredsheden blandt de pårørende hævet endnu mere, siger Benedikte Kiær. TING AT TÆNKE OVER: *Æsler dræber flere mennesker hvert år end flyulykker. *Perler smelter i eddike. *Det er fysisk umuligt at slikke sig selv på albuen. *Et kvæk fra en and gi r ikke ekko og ingen ved hvorfor. *Intet rimer på pølser. *Hjernen består af 80% vand. *Hjerterkonge er den eneste der ikke har skæg. *Lighteren blev opfundet før tændstikken. *Skildpadder kan ånde gennem skjoldet. *Over 75% af dem som læser dette, vil forsøge og slikke på sin albue. *Hvorfor trykker man hårdere på fjernbetjeningen, når batteriet er ved at være fladt? *Hvordan fejrer nudister fastelavn? *Hvis super lim klæber på alt, hvorfor klæber den så ikke på indersiden af tuben? *Hvis en harefod bringer held, hvad skete der så liiiiige med haren? *Hvorfor ser man aldrig noget til due ungerne? 18 Vingefanget APRIL 2010

19 Orientering fra Fællestillidsrepræsentant Af Bent Lykke Sørensen Nyt fra HMU Psykiatri og Social Region Midt Fælles Sygefraværspolitik i Region Midt Der var enighed i MED- udvalget om, at det var en god idé, at det midlertidige underudvalg forsætter arbejdet med en trivselspolitik og efterfølgende en forebyggelsespolitik, når arbejdet med sygefraværspolitikken er afsluttet. Der vil være en stor genvist ved, at det er de samme udvalgsmedlemmer, der arbejder videre med de to andre politikker, idet der er tæt sammenhæng mellem de tre politikområder. Der vil være god mulighed for at skabe en rød tråd i politikkernes formulering og indhold. Det blev dog aftalt, at medarbejdersiden drøfter denne proces på et formøde, inden den foreslåede proces aftales endeligt. Der var betænkelighed i forhold til repræsentanternes tidsforbrug, hvis de skal deltage i udarbejdelsen af udkastene til alle tre politiker. Funktions og opgavebeskrivelse ved brug af sygeplejerstuderende og andre studerende Afdelingsledelserne i Risskov og Fællestillidsmanden fra FOA er ved at lave en funktionsbeskrivelse og opgavebeskrivelse for brug af sygeplejerstuderende og andre studerende i psykiatrien. Når funktionsbeskrivelsen og opgavebeskrivelsen er færdig skal de ud til drøftelse i TR kredsen og efterfølgende skal de ind til FOA Århus som skal godkende begge beskrivelser dette for at kunne forhandle en anstændig løn til disse grupper. Fyraftensmøde den 18/ med Psykiatriledelsen Psykiatriledelsen repræsenteret ved Gert Pilgaard Christensen og Per Jørgensen havde et ønske om at mødes med medarbejder som er ansat under FOA s overenskomst. Psykiatriledelsen havde holdt et lignende møde med sygeplejerskerne. Psykiatriledelsen ville gerne høre fra medarbejderne hvordan deres dagligdag var og er. Der var mødt ca. 15 til 20 personer op og der var en meget livlig debat omkring arbejdsforholdende i Risskov og om de problemer som personalet står overfor i dagligdagen. Psykiatriledelsen gjorde meget ud af at fortælle at der ikke var flere penge, men var meget villig til at se på om der kunne laves om på arbejdsgangene i psykiatrien. Der var også en drøftelse af den stigende vold mod personalet og om det var en mulighed at ansætte vagter som så skulle komme til hjælp nå de ekstreme episoder opstod disse vagter kunne også rundere på området for at dæmme op for det stigende salg af stoffer som også er medvirkende til den stigende vold. Det kom der ikke noget endeligt svar på dette forslag, men vi skulle selvfølgelig se på alle muligheder for at skabe trygge arbejdsforhold for personalet. 19 Vingefanget APRIL 2010

20 FOA Psykiatrien Bestyrelsesmøde d Deltagere: Afbud: Jesper, Bent, Peter og Jan. Britt Referant: Jan Pkt. 1: Godkendelse af referat: Referatet godkendt. Pkt 2: Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendt. pkt 3: Hjemmesiden: Nye billeder af plejebarnet lægges på hjemmesiden. pkt 4 : Vingefanget: Vi skal være opmærksom på, at profilere os mere og skal derfor være opmærksomme på indholdet. Der skal være flere der skriver indlæg til vingefanget. pkt 5: Aktiviteter: Temadage: tages op senere. Studieture: Sende forslag til Jesper vedr. studieture. Vedr betaling for studieture: Ved tilmelding indbetales dep. kr. 1000,- I annoncen/udsendelse af faktura fra Foa-psykiatri angives sidste betalingsfrist for betaling af restbeløbet. Betalingsfristen skal ligge inden der skal gives besked til rejsearrangør om deltagerantal. Alle indbetalinger skal foregå til Foa-psykiatri`s kto. Evt. aftaler med oversygeplejersker vedr. frihed skal være på plads inden annoncering. pkt 6 :Generalforsamling: Afholdes den 10 marts Jan Skou og Bent Lykke er på valg. Begge genopstiller pkt 7: Kassererens pkt: Økonomien ser betænkelig ud. Der er et stort indestående på vores konti, men samtidig venter der store regninger vedr. frikøb. De nøjagtige beløb, kendes endnu ikke, idet regningerne ikke er modtaget, men det skønnes at regningerne vil ligge tæt på de indeståender vi har. Desuden er vores md. udgifter højere end vores md. indtægter, så såfremt der ikke ændres på det, vil der kunne opstå problemer med vores likviditet. Vi skal have ajour ført vores medlemslister, samt have aftalt møde med assistentklubben, for at få afklaret, om vores kontingentindtægter er korrekte. 20 Vingefanget APRIL 2010

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 -JANUAR 2010 Sidoine, vores dejlige sponsorbarn i Børnefonden. Læs om hende på siderne 12 og 13. Støt Børnefonden. Udkommer i månederne

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Hvor meget vil du have oven i dagpengene? - din ekstra sikkerhed Som medlem af FOA og FOAs A-kasse kan du tegne en forsikring, som hjælper dig, hvis du bliver arbejdsløs.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2004. HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Overenskomst 2004 Individuelle lønsamtaler pr. 1.april 2004 LTD Generalforsamling 2004 Personalesikringsforeningen

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, er Danmarks tredje største fagforbund med næsten 200.000 medlemmer. Fælles for alle FOAs medlemmer

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Fra Belgienturen. Fællesbillede fra fredspaladset i Den Haag. Læs meget mere på siderne 9-12.

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Fra Belgienturen. Fællesbillede fra fredspaladset i Den Haag. Læs meget mere på siderne 9-12. MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 4 -OKTOBER 2009 Fra Belgienturen. Fællesbillede fra fredspaladset i Den Haag. Læs meget mere på siderne 9-12. Udkommer i månederne

Læs mere