Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Maj 2005

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Resumé 1 3. Metode og dataindsamling 3 4. Kvantitativ analyse og resultater Informationer, der valideres både maskinelt og kvalitativt Informationer, der alene valideres maskinelt 9 5. Kvalitativ analyse og resultater Konklusioner og anbefalinger 23

3 1. Indledning og formål Erhvervs- og selskabsstyrelsen (EogS) ønsker en vurdering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning og har i april 2005 indgået aftale med Rambøll Management om en sådan vurdering. I nærværende rapport beskriver Rambøll Management (RM) resultaterne af den vurdering af kvaliteten af fakturascanningen, der er gennemført. Vurderingen af materialet, der behandles af Læs-Ind-bureauerne, er omfattet af en statistisk dokumentation af fakturamaterialet vurderet på en række parametre vedrørende kvaliteten af den dannede OIOXML-streng. Vurderingen omfatter op til 14 obligatoriske, standardiserede informationer på fakturaen, den genererede OIOXML-streng og den tilhørende tiff-fil. Vurderingen omfatter kun outputtet af Læs-Ind-bureauernes scanning af fakturamaterialet og er baseret på de OIOXML-filer, der genereres af scanningsprogrammet og det billede af fakturaen, der er indlejret som en tiff-fil i OIOXML-filen. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der i arbejdsgangene for scanning og etablering af OIOXML-filerne foregår manuelle vurderinger, hvorfor vurderingen af de dannede OIOXML-filer omfatter vurdering af scanningsprocessen og de manuelle processer i det omfang, disse indgår. Vurderingen er koncentreret om de seks væsentligste oplysninger, nærmere bestemt fakturatotal, SE/CVR-nummer, OCR-linje, betalingsdato, fakturanummer og EAN-lokationsnummer. Derudover er der foretaget en maskinel behandling af de øvrige obligatoriske informationer, således at de gøres til genstand for statistisk vurdering af, om de tilhørende felter i OIOXML-filen er afløftet. Vurderingen er baseret på en stikprøvekontrol, idet kontrol af fx en fuld dagsproduktion er meget omkostningsfuld. 2. Resumé Undersøgelsen omfatter såvel en kvalitativ som en kvantitativ undersøgelse. De seks mest betydende informationer er undersøgt visuelt og manuelt for, om de er korrekt afløftet fra fakturaen (baseret på i OIOXML filens tiff-fil) til OIOXML-filen. Alle informationer omfattet af undersøgelsen er kvantitativt undersøgt for, i hvor høj grad default-informationer anvendes. Den kvalitative undersøgelse Resultaterne af den manuelle og visuelle undersøgelse af, i hvilket omfang de seks mest betydende informationer er korrekt afløftet, fremgår af nedenstående skema. Der er efterfølgende gennemført et fokusgruppeinterview med henblik på at afdække de mest generelle årsager til forkerte afløftninger af data. De kvalitative vurderinger af årsager til fejl kan findes i kapitel 5. 1

4 INFORMATION % af fakturaer, hvor informationen er korrekt afløftet til OIOXML-filen Fakturatotal 98,80 SE/CVR-nummer 98,45 OCR-linje 1 OCR Art 95,31 OCR Betalingsid 94,30 OCR PBS-Kreditornummer 95,44 OCR Kontonummer 12,17 2 Betalingsdato 97,15 Fakturanummer 97,10 EAN-lokationsnummer 96,95 Generelt er årsager til fejlaflæsninger bl.a. forårsaget af, at: 1. de oplysninger, der skal aflæses, er indlejret i tekst, fx OCR-linje og betalingsdato. 2. de oplysninger der skal aflæses, er ikke foranstillet en sigende ledetekst, fx betalingsdato og fakturanummer og er vanskelige at identificere. 3. de oplysninger, der skal aflæses, ikke findes på første side af en faktura, der fylder flere sider, fx fakturatotal og OCR-linje. 4. scanningen aflæser snavs på fakturaen som punktum og bindestreger, fx i fakturanummer. Den kvantitative undersøgelse Undersøgelsen viser som ventet, at der er en meget lille forekomst af anvendelse af default-værdier blandt de seks informationer, der er vurderet som værende mest betydende for, om en betaling kan gennemføres. Blandt de øvrige data findes en væsentlig højere forekomst af default-værdier, fordi data ikke findes på fakturaerne. Generelle konklusioner Kvalitativt vurderes på basis af data fra undersøgelserne og det kvalitative fokusgruppeinterview, at en meget stor andel af de informationer, der overhovedet kan afløftes fra fakturaerne, bliver afløftet, og at scanningen er stærk til at afløfte korrekte data, når den meget store mangfoldighed af informationer og fakturaer tages i betragtning. Der er i undersøgelsen ikke forekommet fakturaer, der er helt ulæselige af det menneskelige øje på baggrund af tiff-filen. I det omfang, fakturaer ikke kan læses fuldstændigt, skyldes det snavs på fakturaen, som gør det vanskeligt at aflæses enkeltstående oplysninger. 1 Undersøgelsen er baseret på den del af stikprøven, hvor en OCR-streng er identificeret. Det betyder, at stikprøvegrundlaget er mindre end Dette lave tal skyldes primært, at feltet sjældent skal udfyldes. Således skyldes 82,89 % af de ikke-korrekte forekomster af OCR, at feltet ikke skal angives, mens der kun er forekommet fejl i 4,94 % af fakturaer med OCR-linje. Fejlen ER rettet. 2

5 3. Metode og dataindsamling Kvalitativ vurdering For at foretage en vurdering af, om data er afløftet korrekt i scanningen, er der foretaget en manuel og visuel vurdering af de væsentligste data på tifffilen i forhold til de udfyldte værdier i OIOXML-filen. Disse har således gennemgået en kvalitativ vurdering af korrekthed. De data, der er manuelt og visuelt kontrolleret, er følgende seks informationer: Fakturatotal SE/CVR-nummer OCR-linje Betalingsdato Fakturanummer EAN-lokationsnummer For den manuelle visuelle kontrol er overordnet defineret følgende kategorisering af rigtigt afløftet og forkert afløftet : Som udgangspunkt er det vurderet i hvilket omfang informationen er: Korrekt afløftet - Hvis feltet er tomt i OIOXML-filen (har en default-værdi), og informationen heller ikke optræder på fakturaen. - Hvis feltet er afløftet med en værdi i OIOXML-filen, og informationen på fakturaen har netop denne værdi. Forkert afløftet - Hvis feltet er tomt (har en default-værdi) i OIOXML-filen, og informationen optræder på fakturaen. - Hvis feltet er afløftet med en værdi i OIOXML-filen, og informationen på fakturaen ikke findes. - Hvis feltet er afløftet i OIOXML-filen, og informationen findes på fakturaen, men værdierne er forskellige. Ubestemmeligt - Det er ikke muligt at afgøre, om informationen er korrekt afløftet, fx fordi informationen er ulæselig med det menneskelige øje på tiff-filen, eller fordi informationen er tvetydig på tiff-filen, og det dermed ikke er muligt at afgøre, om den korrekte information er afløftet. I sammenhæng med den kvalitative vurdering er der foretaget en generel vurdering af kvaliteten af informationerne på tiff-filerne gennem fokusgruppeinterview med de personer, der har gennemført valideringen. Dette giver mulighed for at foretage en subjektiv vurdering af fx årsager til tvetydighed m.m. af informationer på tiff-filerne. Kvantitativ vurdering Alle felter i undersøgelsen er behandlet maskinelt og optalt, således at det kan vurderes, hvor stort et omfang brugen af fx default-værdier er. De data, der alene behandles maskinelt, er: Ordre eller rekvisitionsnummer Personreference eller lignende reference Fakturadato 3

6 Pengeinstitutkonto eller OCR-linje ved fordringer til tredjemand (maskinel validering af, om overførslen til tredjemand vil være behæftet med usikkerhed, da dette skal afkodes fra en tekst) Fakturatype - kreditnota/faktura (det kan alene afgøres, hvorvidt en faktura er en kreditnota eller en nota) Valutakode, hvis ikke DKK. For de seks vigtigste felter, der ligeledes er vurderet kvalitativt, og for de øvrige obligatoriske felter ovenfor er der foretaget en maskinel validering, hvor der etableres følgende statistiske informationer: Afløftet og forskellig fra default-værdi Afløftet og lig med default-værdi Feltet forekommer ikke i OIOXML-filen. Stikprøveomfang Der er udført kontrol ved en stikprøve på 1000 fakturaer pr. Læs-Indbureau, det vil sige 2000 i alt. Stikprøvens omfang er begrundet i følgende: Det meget store antal fakturaer, der går gennem Læs-Ind-bureauerne, gør en population på 1000 enheder troværdig. En kontrol af 1000 enheder er en statistisk fornuftig og troværdig løsning, der anvendes i standardmeningsmålinger og kvalitetsvurderinger. En forøgelse af stikprøveomfanget giver ikke undersøgelsen væsentlig mindre usikkerhed. En kontrol af 1000 enheder vurderes statistisk at være behæftet med højst 3 % usikkerhed. Kontrol af stikprøvekontrol Det er RM s erfaring fra egne kvalitetsvurderinger af store indtastninger og scanninger fra spørgeskemaundersøgelser, at der vil forekomme fejl i en begrænset del af vurderingerne, når menneskelige øjne skal vurdere et omfattende materiale. Derfor er gennemført en dobbeltkontrol, idet en del af det kvalitetsvurderede materiale er kontrolleret endnu engang med henblik på at finde den usikkerhed, der knytter sig til kvalitetsvurderingen. Omfanget af dobbeltkontrollerede fakturaer er 10 % af den samlede stikprøve. Processen Processen har omfattet følgende aktiviteter: Del 1 Etablering af indlæsningsprogrammel og opsætning af spørgeskema til dokumentation 1. Data er fremsendt til RM. Data er sendt som OIOXML-filer og udgør en dagsproduktion. Herfra har RM udvalgt 1000 tilfældige OIOXML-filer til stikprøven. 2. Fortolkning af fejl er aftalt kort efter opstart af projektet. 3. RM har udarbejdet elektronisk spørgeskema til dokumentation. 4. Fremsendt materiale er indlæst. Del 2 Visuel, manuel validering og kontrol 1. RM har gennemført manuel, visuel verifikation af de seks informationer, baseret på visuel afkodning af tiff-filernes repræsentation af de indscannede fakturaer, sammenholdt med værdierne i OIOXML-strengen. 2. RM har gennemført dobbeltkontrol på 10 % af de verificerede fakturaer og OIOXML-strenge. 4

7 3. RM har gennemført fokusgruppeinterview med de personer, der har gennemført den kvalitative vurdering. Formålet har været at afdække andre kvalitetsaspekter som fx forekomst af flere ens felter på fakturaen, årsager til forkerte aflæsninger mv., som ikke har kunnet afdækkes med henblik på at indgå i en statistisk opgørelse. Del 3 Statistisk analyse og rapportering 1. RM har gennemført statistisk bearbejdning og analyse af resultaterne. 2. RM har gennemført fokusgruppeinterview med de personer, der har gennemført den kvalitative vurdering. 3. RM har dokumenteret undersøgelse, metode, statistisk validitet og resultater i en nærværende, kortfattede rapport til EogS. Forudsætninger for undersøgelsen RM s visuelle, manuelle validering af de seks vigtigste informationer og tifffilens læsbarhed baseres alene på visuel afkodning af den tiff-fil, der er indlejret i de enkelte OIOXML-skemaer. 4. Kvantitativ analyse og resultater For at kunne gennemføre og forstå den kvantitative analyse er det nødvendigt at gøre en række forudsætninger, som vil blive klargjort inden analysen af resultaterne. Konkret er det nødvendigt at tage stilling til, hvad det fx betyder, når en værdi er afløftet og forskellig fra default-værdien? Hvad er fastlagt som default-værdi for det pågældende felt? Er der felter, som ikke forekommer i OIOXML-filen? Forudsætninger for den kvantitative analyse Når en værdi er forskellige fra default-værdien er det ikke ensbetydende med, at den er korrekt afløftet, men udelukkende et udtryk for, at der er indlæst en værdi. Omvendt er en afløftet default-værdi ikke et sikkert udtryk for at værdien ikke optræder på fakturaen, da det kan skyldes fejl i aflæsning eller ubestemmelige informationer på en faktura. Det er i kravspecifikationen til Læs-Ind-bureauer, der ønsker certificering, jf. Bekendtgørelse om "Læs-Ind"-service, 2, stk. 2., gjort kendt angående default-værdier at: Kan information til de obligatoriske felter ikke lokaliseres på fakturaen, anføres default-værdien 0 i numeriske felter eller null i tekstfelter. Videnskabsministeriet kan anvise andre default- eller dummy -værdier til felter, hvor de nævnte default-værdier ikke kan anvendes....læs-ind-bureauer påfører OIOXML-Læs-Ind-meddelelser, der dannes ud fra fakturaer modtaget uden EAN-nummer, et default-ean-nummer. Dette findes ved opslag i en database, der stilles til rådighed af Økonomistyrelsen. Nedenstående er angivet en oversigt over de default-værdier, der er registreret for de respektive felter på fakturaerne i stikprøven, dvs. de defaultværdier Læs-Ind-bureauerne har afløftet. Det er disse default-værdier, der ligger til grund for denne rapports kvantitative resultater. 5

8 Tabel 4.1: Oversigt over anvendte default-værdier Felt navn: Bureau 1 Bureau 2 Fakturanummer Null Null EAN-lokationsnummer Betalingsdato Udsteder SE/CVR-nummer n/a0 CVR0 Fakturatotal OCR: Art Null Null OCR: Betalings-id 0 0 OCR: PBS 0 Null OCR: Konto Null Blank Ordrenr. n/a Null Reference n/a Null Fakturadato Fakturanote Blank Blank Bankregistreringsnummer Null Null Fakturatype PIP PIP Valutakode DKK DKK EAN-nummer og fakturatotal har ikke nogen default-værdi. da denne fremgår af samtlige behandlede fakturaer, hvorfor default-værdien ikke kendes. Det er også værd at bemærke de to felter fakturatype og valutakode, hvor praksis er at påføre hhv. PIP eller DKK, medmindre andet er anført. De default-værdier, der er markeret med fed, er forskellige hos de to bureauer, selv om de er tilknyttet det samme felt. Hvorvidt denne forskel skyldes, at Videnskabsministeriet som følge af bekendtgørelsen har anvist andre default-værdier, eller at Læs-Ind-bureauerne ikke følger bekendtgørelsen, vides ikke. Anvendelse af default-værdier forskellig fra bekendtgørelsen kan i værste fald have den konsekvens, at modtageren af en OIOXML-fil ikke vil være i stand til at afkode den korrekt. Alle de undersøgte felter forekommer i stikprøven der er således INGEN af de undersøgte felter, der IKKE afløftes. Analyse og resultater af den kvantitative analyse I nedenstående figurer er angivet resultaterne af den kvantitative analyse, det vil sige opgørelsen af, hvorvidt informationerne optræder og er afløftet med default eller en anden værdi. Figurerne er inddelt på Læs-Ind-bureau, og det er valgt at dele felterne fra hvert Læs-Ind-bureau op i to figurer, for at gøre det mere læsevenligt. Opdelingen er foretaget, så de felter, der efterfølgende foretages kvalitativ validering på, kommer først. 6

9 4.1 Informationer, der valideres både maskinelt og kvalitativt Frekvensen af forekomster af default-værdier i de informationer, der også valideres kvalitativt, er vist i figuren nedenfor. Disse værdier er vurderet at være det væsentligste grundlag for, at en betaling kan gennemføres og valideres senere kvalitativt. Det er på forhånd forventeligt, at disse data som oftest er afløftet og forskellig fra default. Afløftning delt ind på felter - 1. del Betalingsdato EAN-lokationsnummer Faktura Total Fakturanummer OCR Art OCR Betalingsid OCR Konto OCR PBS Udsteder SE/CVR Nummer 0 0 5,75 2,8 4 41,05 39,35 35,95 35,4 58,95 60,65 64,05 64, ,25 97, Afløftet og forskellige fra null Afløftet og lig med null Generelt er der gennemsnitlig en meget høj afløftningsprocent af værdier forskellig fra default i denne gruppe af felter. En default-værdi kan være afløftet, enten fordi scanningen ikke har fundet den, eller fordi værdien i fakturatotalen ikke kunne bestemmes. For OCR-feltet er sammenhængen mere kompleks og er beskrevet senere i afsnittet. EAN-nummer EAN-nummeret er altid afløftet med en værdi forskellig fra default, da en faktura ikke kan sendes fra scanningsbureauerne uden EAN-nummer, jf. kravspecifikationen til Læs-Ind-bureauer, hvori der skrives: Læs-Ind-bureauer påfører OIOXML-Læs-Ind-meddelelser, der dannes ud fra fakturaer modtaget uden EAN-nummer, et default-ean-nummer. Dette findes ved opslag i en database, der stilles til rådighed af Økonomistyrelsen Fakturatotal Fakturatotal er altid afløftet, her er forekomster af default-værdien 0 et udtryk for, at scanningen enten ikke fandt en fakturatotal, eller at fakturatotalen har værdien 0. Udsteder SE/CVR-nummer og Fakturanummer Felterne Udsteder SE/CVR-nummer og Fakturanummer har en høj afløftningsprocent på 96 % afløftede værdier forskellig fra default. Dette synes logisk, da alle disse felter kan betragtes som basale for en faktura, hvorfor de i langt de fleste tilfælde vil optræde på fakturaen og derfor alene er et spørgsmål om succesfuld afløftning. 7

10 Betalingsdato Betalingsdato har en afløftning af værdier forskellige fra default på 59 % og med default-værdier i 41 % af tilfældene. Følgende er fra kravspecifikationen til Læs-Ind-burauerne vedr. betalingsdato: Når en betalingsdato ikke er direkte anført på en regning, men derimod blot angivet ved en regel (eksempelvis løbende måned + 30 dage el.), skal følgende betalingsdato anføres i Payment Means-klassen: <com:paymentduedate> </com:paymentduedate> 3 Værdien er, som beskrevet under forudsætninger til dette afsnit, default-værdien for feltet, hvilket betyder, at alle datoer fastsat som en regel vil optræde som en default-værdi, hvilket sandsynligvis vil udgøre en større andel af de 41 % afløftede default-værdier. Dette behandles yderligere i den kvalitative analyse. OCR-felter I forhold til alle OCR-felterne skal det bemærkes, at disse er gensidige afhængige, forstået på den måde, at de alle er en del af det, der kendes som en OCR-linje. En OCR-linje indledes af en OCR-art, som fortæller, hvilken type betaling der er tale om. Ved betalinger af typen 01 og 04 skal der. jf. vejledningen 4, tilknyttes et OCR-betalings-id og en OCR-konto, hvorimod der ved betalinger af typen 71, 73 og 75 skal tilknyttes OCR-betalings-id og OCR-PBS-kreditornummer. Vejledningen kan på dette punkt opfattes tvetydigt. Ved kortart O1 og 73 optræder OCR-betalings-id normalt ikke. Da forekomsten af OCR-felter både er betinget af, at scanningen har scannet en OCR-linje, og at scanningsprogrammellet efterfølgende har fortolket afhængigheder mellem felterne, er det vanskeligt at konkludere på tallene fra den kvantitative analyse. 3 Fakturadato er default i populationen, og dette antages at være korrekt.. 4 oplyst af Mikkel Hippe Bruun, IT og Telestyrelsen. 8

11 4.2 Informationer, der alene valideres maskinelt Nedenfor er illustreret afløftning af default-værdier for den gruppe informationer, der alene er valideret maskinelt. Disse vurderes at være mindre væsentlige for, om en betaling kan gennemføres, og der forventes derfor på forhånd en lav grad af afløftning. Afløftning delt ind på felter - 2. del Bank reg. Faktura Note Fakturadato Fakturatype Fordringer Ordrenr Reference Udsteder ID Valutakode 0,5 2,25 1,6 1,65 0,55 4 0,1 26,45 26,5 73,55 73,5 99,5 97,75 98,4 98,35 99, , Afløftet og forskellige fra null Afløftet og lig med null Her en meget lav afløftning af værdier forskellige fra default i denne gruppe af felter. Forklaringen kendes ikke, men baseret på vurderinger fra fokusgruppeinterviewet i forbindelse med den kvalitative undersøgelse skyldes det som ventet, at informationerne sjældent findes på fakturaerne. Valutakode Valutakode er speciel ved, at DKK både udgør den hyppigste forekomst af valutakode og samtidig er default-værdi, fordi denne valutakode vælges, hvis ingen anden forekommer. Denne dualitet gør det umuligt ud fra den maskinelle validering at afgøre, om DKK optræder, fordi den entydigt er identificeret, eller fordi valutakoden ikke fremgår af fakturaen. Da valutakode forskellige fra DKK desuden optræder meget sjældent i stikprøven, vurderes det, at det er vanskeligt at konkludere på afløftning af valutakode. Fakturatype Den sammen fortolkning af default-værdi ved valutakode kan anvendes ved fakturatype, hvor default-værdien er PIP samtidigt med, at PIP er den hyppigst forkomne fakturatype. PIP er et udtryk for en almindelig faktura, mens PCP, som er den anden værdi, fakturatype kan antage, er at sidestille med en kreditnota. Dualiteten gør det det umuligt at afgøre ud fra den maskinelle validering, om fakturatypen PIP optræder, fordi den entydigt er identificeret, eller fordi typen er vanskelig at afgøre ud fra fakturaen. 9

12 Overdragelser til tredjemand Felterne fakturanote, bankregistreringsnummer og fordringer har indbyrdes afhængigheder, hvor feltet fordringer er en afledt variabel, konstrueret til denne analyse og dermed ikke et felt, der optræder i OIOXML-filen. Fordringer er afledt af feltet fakturanote ved en søgning på teksten, som bør optræde ved fordringer overdraget til tredjemand, jf. kravspecifikationen til Læs-Ind-bureauerne: Følgende tekst skal anføres i Faktura-Note-feltet: Fordringen er overdraget til tredjemand. Betaling med frigørende virkning af fakturabeløbet kan alene ske til fordringshaver. Bankregistreringsnummeret er en indikation af, om der er tale om en fordring overdraget til tredjemand, idet informationen kun optræder ved sådanne, såfremt der er tale om betalingsformen kontooverførsel. Dermed er felterne fordring og bankreg. begge indikatorer for en fordring overdraget til tredjemand. Med udgangspunkt i disse afhængigheder og relationer mellem de tre felter fakturanote, bankreg. og fordringer, er der en afløftning på 2,25 % af fakturanotefeltet, hvoraf 0,55 % er registreret som værende fordringer til tredjemand. Ved visuel validering af de data er konstateret, at i de forekomster af fakturaer, hvor der er tale om fordringer til tredjemand, er bankreg. afløftet med værdi forskellig fra default, når der er tale om en kontooverførsel. Dette styrker sandsynligheden for, at fordringerne er korrekt afløftet. Forskellen mellem de 2,25 % ved fakturanote og 0,55 % ved fordringer er et udtryk for, at fakturanotefeltet bliver brugt til andet, bl.a. til beskeder om, hvorvidt der er anvendt valid eller invalid digital signatur ved . Reference og ordrenummer De to felter reference og ordrenummer har meget sammenfaldne karakteristika ved, at de begge er afløftet med omkring 26,5 %. Afløftning er et udtryk for, at scanningen har identificeret værdier, der er godtaget som værende korrekte. Dette skal i forhold til disse to felter tages med et vist forbehold pga. den meget store diversifikation, der kan være i angivelsen af fx ordrenummer, hvilket gør dem svære at identificere. Ved at se i data for de to felter ved begge bureauer, kan det også konstateres, at hovedparten af afløftninger synes korrekt. Fakturadato Fakturadato har som det eneste felt i denne del en høj afløftning på 98,4 %. På grund af de meget ensformige måder, som fakturadato fremstilles på fakturaerne, synes det sandsynligt, at der reelt er afløftet en dato i samtlige tilfælde. Det bekræftes ved at se i data, at der i samtlige tilfælde er tale om en afløftet dato, men i kraft af, at der på en faktura kan optræde en række forskellige datoer, er der mulighed for, at scanningen fx fejlagtigt har taget betalingsdato som værende fakturadato. 10

13 Konklusioner Antagelsen forud for den kvantitative analyse af data har været, at de væsentligste informationer svarende til informationerne: Fakturatotal SE/CVR-nummer OCR-linje Betalingsdato Fakturanummer EAN-lokationsnummer som oftest var afløftet, mens de øvrige mindre vigtige obligatoriske informationer ofte er afløftet med default. Denne antagelse er bekræftet i den kvantitative undersøgelse. I forhold til konklusionerne på den kvantitative analyse er det vigtigt at pointere, at den udelukkende kan registrere mulige problemstillinger og ikke entydigt finde fejlkilden. Nedenfor er vist det samlede antal af default-værdier pr. faktura sat ind i en fordeling for at give overblik over brugen af default-værdier: Fordelingen af defaultværdier på fakturaer 25 Procent ,15 16,5 15,2 15,6 13,5 9,5 6,1 2,4 1,45 0,05 0,45 0, Antal defaultværdier Det er, som omtalt i analysen ovenfor, meget vanskeligt at drage nogle sikre konklusioner på basis af default-værdierne, men de er en indikation for, hvor meget eller lidt der afløftes for hver enkelt faktura. Der er ingen med under 3 afløftede default-værdier, hvilket skal ses i lyset af, at der ved valutakode og fakturatype i langt de fleste tilfælde (formentlig korrekt) anvendes en default-værdi, fordi disse to default-værdier også repræsentere information om fakturaen i modsætning til de andre defaultværdier. Der er meget få fakturaer med 12 eller flere default-værdier. Dette fortæller, at der næsten altid afløftes 5 værdier og i hvert fald altid 3 værdier. Af de tre værdier der altid registreres, er fakturatotal og EANlokationsnummer som vist i analysen altid to sikre afløftninger af data forskellig fra default. 11

14 5. Kvalitativ analyse og resultater Den kvalitative analyse bygger på en manuel og visuel verifikation af de seks informationer og foretaget ved, at en gruppe personer har sammenholdt de indscannede fakturaer med værdierne i OIOXML-strengen. En sådan manuel verificering kan og vil imidlertid være behæftet med fejl, hvorfor der er foretaget en selvkontrol af processen. Forudsætninger for den kvalitative analyse Basisstrukturen for tolkningen af den kvalitative analyse kan noget firkantet fremstilles som nedenfor. Den helt præcise fortolkning af korrekt, forkert og ubestemmeligt er dog afhængig af feltet, der analyseres, idet der kan være særlige forhold som gør tolkningen anderledes. De specifikke forhold vil blive taget op løbende, bl.a. i forhold til OCR-linjen. Korrekt Forkert Ubestemmeligt Værdi forekommer og er afløftet rigtigt / Værdi optræder ikke og er derfor korrekt afløftet med default-værdi Værdi forekommer og er afløftet, men er scannet forkert / Værdi forekommer, men er ikke afløftet Værdi forekommer og er forsøgt afløftet, men det er ikke muligt at vurdere, om værdien er rigtig eller forkert / Værdi forekommer og er sat til default-værdi, fordi faktura er ubestemmelig Ud over en gennemgang og fortolkning af resultaterne for det respektive felt, vil der blive suppeleret med kommentarer fra fokusgruppeinterviewet, hvor disse kan bidrage eller uddybe til forståelsen. Resultat af egenkontrol Der blev foretaget egenkontrol på i alt 200 af de gennemførte manuelle og visuelle valideringer, svarende til 10 % af den samlede stikprøve, fordelt med 100 på hvert bureau. Denne kontrol viste, at processen generelt har været af meget høj kvalitet og med få fejl. De konstaterede fejl er næsten alene fundet i forbindelse med håndteringen af OCR-linjen. Dette skyldes, at der i begyndelsen af valideringen var tvivl om betydningen af vejledningen om afløftning af felter. 12

15 Analyse og resultater af den kvalitative analyse I dette afsnit vurderes afløftning og kvalitet i de enkelte informationer. Fakturanummer Fakturanummer 0,60 2,30 Korrekt Forkert Ubestemmeligt 97,10 Generelt er aflæsningen af fakturanummer af høj kvalitet, idet scanningen korrekt har kunnet aflæse feltet i mindst 97 % af tilfældene. Kun i få procent af tilfældene har den kvalitative vurdering været, at feltet på fakturaen er ubestemmeligt, dvs. tvetydigt eller ikke læseligt med øjet. Som oftest skyldes det, at et felt er ubestemmeligt på fakturaen, at det ikke entydigt fremgår, at der er tale om et fakturanummer, og dette kan forveksles med andre referencer på fakturaen. De tilfælde, hvor scanningen ikke mener, der findes et fakturanummer på tiff-filen, og hvor der dermed er afløftet en default-værdi, er tilsvarende af høj kvalitet. Kun i omkring 2,3 % af tilfældene er afløftningen forkert, dvs. indsat en default-værdi, hvor det menneskelige øje entydigt har kunnet identificere et fakturanummer på tiff-filen eller indsat en default-værdi, hvor en værdi fremgår. Kommentar fra fokusgruppe: Fakturanummeret er generelt svært at finde på fakturaen. Det er ofte ikke angivet efter en ledetekst, der entydigt angiver, at der er tale om et fakturanummer. I tilfælde, hvor der findes et fakturanummer på tiff-filen, og hvor scanningen afløfter værdien forkert, skyldes det ofte, at scanningen aflæser tegn, der ikke findes i fakturanummer, fx punktum eller bindestreg. 13

16 Betalingsdato Betalingsdato 0,30 2,55 Korrekt Forkert Ubestemmeligt 97,15 Afløftningen af betalingsdato er af høj kvalitet med over 97 % korrekte afløftninger af betalingsdatoen. Bag disse tal viser det sig, at betalingsdatoen ikke optræder på fakturaen i omkring 40 % af tilfældene, hvorfor den korrekte afløftning i næsten halvdelen af tilfældene skyldes, at datoen ikke er påført fakturaen eller påført ved hjælp af en beregningsregel. Kun i under 3 % af tilfældene er datoen ikke afløftet, eller en forkert dato er afløftet. Kommentar fra fokusgruppe: Generelt meget imponerende aflæsning, når mangfoldigheden af datofremstillinger tages i betragtning. Disse kan have mange formater og være indlejret i tekst. Scanningen kan have svært ved at aflæse dato, når den er skrevet ind i tekst. Kun meget sjældent tager scanningen fejl og aflæser fakturadato. 14

17 Udsteder CVR/SE SE/CVR nummer 0,30 1,25 Korrekt Forkert Ubestemmeligt 98,45 Udsteder CVR afløftes på over 98 % af fakturaerne. Disse afløftninger er tæt på 100 % korrekte. Ved 1,25 % af fakturaerne afløftes CVR med en forkert værdi. Årsagen kendes ikke, men kan have årsag i fakturaernes mangfoldighed. Selv en meget lav fejlprocent vil give anledning til et større administrativt arbejde og efterfølgende krediteringer for de involverede virksomheder, når fakturaen sendes til en forkert modtager. Det er især Læs-Indbureauerne, der belastes af administrativt arbejde med efterfølgende krediteringer og fornyet fremsendelse af fakturaer. Kommentar fra fokusgruppe: Hvis der fremgår flere CVR/SE-numre på fakturaer er de oftest identiske. Hvis såvel myndigheds som fakturaudsteders CVR/SE-nummer optræder på fakturaen, tager scanningen aldrig fejl. Scanningen afløfter altid udsteder CVR/SE-nummer. Hvis CVR/SE-nummer ikke optræder, er der oftest tale om simple bagerkvitteringer eller lignende. 15

18 Fakturatotal Fakturatotal 0,20 1,00 Korrekt Forkert Ubestemmeligt 98,80 Fakturatotal afløftes altid og med høj kvalitet, idet 98,80 % af tilfældene er afløftet korrekt, svarende til 988 ud af 1000 fakturaer. Kommentar fra fokusgruppe: Når scanningen aflæser en forkert værdi, er det oftest ved komplekse beregninger af fakturatotal, der strækker sig over mere end én side. Scanningen synes at afløfte det højeste tal på fakturaen, hvilke betyder, at der ved mellemregninger (krediteringer) kan afløftes en højere værdi end fakturatotal. Her optræder en subtotal, fordi et udestående ikke modregnes. Hvis det entydigt er angivet på en faktura, at der er tale om en kreditnota, er dette vurderet at være scannet korrekt. Der kan være angivet både og + som fortegn på en kreditnota. 16

19 EAN-nummer EAN-lokationsnummer 1,00 2,05 Korrekt Forkert Ubestemmeligt 96,95 EAN-nummeret afløftes altid og med høj kvalitet, idet 96,95 % afløftes korrekt. De fakturaer, hvor EAN nummeret er vurderet Forkert eller Ubestemmeligt er ofte fakturaer, hvor EAN nummeret på fakturaen er omsat til et EAN nummer, der er slået op i en speciel default database, fx fordi EAN nummeret på fakturaen ikke er i brug. Disse forekomster er altså ikke nødvendigvis forkerte i forhold til, om modtageren kan modtage fakturaen men EAN numrene på faktura og i OIOXML fil stemmer ikke overens. Erfaringsmæssigt skal der for ca. 2 % af fakturaerne i populationen hentes et EAN nummer i default databasen, hvilket stemmer godt overens med de ca. 2 % Forkerte EAN numre. Kommentar fra fokusgruppe: Placering og fremstilling af EAN-nummer er meget forskellig. Der er ved % af fakturaerne påført EAN-nummer med håndskrift. Det afløftede EAN-nummer og det håndskrevne er altid identiske, hvilket kan være et udtryk for en manuel arbejdsgang med påføring af EANnummer hos bureauerne. Når et forkert EAN-nummer er afløftet, er der sjældent kun ét ciffer til forskel på den påtrykte og afløftede værdi. Som oftest er 3-5 cifre forskellige. Årsagen kendes ikke. 17

20 OCR-linjen Der er kun beregnet tal for den mængde af fakturaer, hvor der er konstateret en OCR-linje. Populationen er derfor mindre end OCR-art er blevet brugt som indikator for, om der fremgår en OCR-linje eller ej på fakturaen. I de tilfælde, hvor et af felterne, OCR-konto eller PBS-kreditornummer, i OCR-linjen ikke skal anvendes, jf. vejledningen, er det pågældende felt af tekniske grunde registreret som ubestemmeligt under den visuelle vurdering, dvs. her fortolket som "uinteressant". I forhold til tolkningen af disse to felter betyder det, at der som følge vil være en stor forekomst af ubestemmeligt, som i stedet skal tolkes som, at bureauet korrekt ikke har angivet en værdi. Forudsætninger 9 ud af 66, hvor det er angivet som korrekt i stedet for ubestemmeligt ved OCR-linje. Under den kvalitative vurdering fremgik det, at scanningen som oftest var i stand til at identificere indholdet af en OCR-linje, selv om data ikke var angivet som en standard OCR-linje. Fx kunne data være indlejret i tekst midt på siden i form af betalingsoplysninger. Derfor er også forekomster af OCR-oplysninger, der ikke er angivet som en scanningsbar standard OCR-linje medtaget som værende forekommende på fakturaen. Det betyder, at i de (få) tilfælde, hvor scanneren alligevel har overset OCR-oplysninger, men hvor den visuelle validering entydigt har identificeret oplysninger, svarende til indholdet af en OCR-linje, er dette registreret som forkert. 18

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen PDF fakturaguide til -koncernen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2 Selskaber, der modtager PDF faktura... 3 3 KRAV TIL PDF FAKTURA... 4 3.1 Specielle

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Bruger du Læs Ind-service? Gode råd til virksomheder, der sender regninger til deres offentlige kunder via et Læs Ind-bureau

Bruger du Læs Ind-service? Gode råd til virksomheder, der sender regninger til deres offentlige kunder via et Læs Ind-bureau Bruger du Læs Ind-service? Gode råd til virksomheder, der sender regninger til deres offentlige kunder via et Læs Ind-bureau Sådan bruger du et Læs Ind-bureau Elektronisk fakturering, der trådte i kraft

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Juni 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Lagervisning. Dina Friis, og Niels Boldt,

Lagervisning. Dina Friis, og Niels Boldt, Lagervisning Dina Friis, dina@diku.dk og Niels Boldt, boldt@diku.dk 6. april 2001 Kapitel 1 Sammenfatning Dette dokument er et eksempel på en delvis besvarelse af G-opgaven stillet på Datalogi 0 2000-2001.

Læs mere

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv.

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for Højkvalitetsdata 23. juli 2008 Dokumentationsvejledning Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for højkvalitetsdata består af: Hans Hummelgaard (fmd.) (akf og medlem

Læs mere

Forretningsbestemmelser for formidling af GLN-fakturaer via Faktura Danmark s Læs-lnd Service.

Forretningsbestemmelser for formidling af GLN-fakturaer via Faktura Danmark s Læs-lnd Service. 1 Forretningsbestemmelser for formidling af GLN-fakturaer via Faktura Danmark s Læs-lnd Service. Bestemmelserne er gældende pr. 01-01-2015. Indhold 1. Forretningsbestemmelser... 2 2. Serviceydelsen...

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System CNH-forhandlerportal - Brugervejledning CDFS - Common Dealer Financing System Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Adgang til DIEM-portalen... 4 3 Procedure for automatisk betaling med LeverandørService...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Fakturaer modtaget i Lolland-Falsters Stift den 7. februar 2002. Kirkeministeriet har kun anvendt dette bilag ved større kendte kreditorer.

Fakturaer modtaget i Lolland-Falsters Stift den 7. februar 2002. Kirkeministeriet har kun anvendt dette bilag ved større kendte kreditorer. BILAG Bilag 1 Fakturaer modtaget i Lolland-Falsters Stift den 7. februar 2002 Kirkeministeriet har anvendt et dokument kaldet "konteringsbilag", hvorpå er påført forskellige oplysninger, herunder kreditors

Læs mere