I nuværende sprint: Prioritet Sprint/ Delsyst. Titel/Beskrivelse. A Alle Projektkoordination/sagsbehandling/systemforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I nuværende sprint: Prioritet Sprint/ Delsyst. Titel/Beskrivelse. A Alle Projektkoordination/sagsbehandling/systemforvaltning"

Transkript

1 Winformatik - Project Backlog Side 1 af 42 I nuværende sprint: Prioritet Sprint/ Delsyst. Titel/Beskrivelse Kons. A Alle Projektkoordination/sagsbehandling/systemforvaltning Fælleskommunale tekniske emner: Kommunikation med inddrivelsen (historik slettet) : KIMIK har hjulpet KU i forbindelse med poster, som blev afvist af Sulinal-hjemmesiden. KIMIK har hjulpet KU med at fremsende gamle poster til inddrivelse (betalingsdato før marts 2008) : Der afholdes møde i kontaktgruppen i den kommende uge : Der er afholdt møde i kontaktgruppen, desværre igen uden deltagelse af Skattestyrelsen. Liste med afviste poster er udvidet med antal og periode : Der er ydet support til QE i forbindelse med nedskrivninger. Blog på forsiden af Winformatik. (historik slettet) : Der er fundet behov for enkelte rettelser, hvorefter det forventes at den kan idriftsættes. KIMIK har modtaget et ønske fra Kanukoka om et estimat på en integration mellem IPIS s registreringsystem og Handicapmodulet. Der er 20/11 udsendt arbejdspakker på de ventende backlogitems Handicap fase 5 og 6, som hermed får fornyet aktualitet. (historik slettet) : Mødet er afholdt tirsdag 3/2. Kanukoka vil vende tilbage omkring hvorledes procedurer fremover skal indrettes og hvordan data skal aggregeres og flyde : KIMIK har udarbejdet en anvendelsesstatistik og kursusoversigt for handicap-systemet på anmodning af Kanukoka : KIMIK har svaret på opfølgende spørgsmål. Tilføj Bilag udfordringer (side 578/579) Benedikte Jensen, QA o.a. har oplevet at funktionen stopper og ikke virker. Ligeledes har mange andre brugere.

2 Winformatik - Project Backlog Side 2 af 42 Prioritet Sprint/ Kons. Delsyst. Titel/Beskrivelse Filstørrelse begrænsning er ændret. Samt rettelser er foretaget på Tilføj bilag : Rettelse sendt og respons afventes : Der har været en enkelt henvendelse vedr. prb. med max upload grænse og langsom forbindelse. Rettelsen er udrullet til de resterende kommuner. Funktionen Tilknyt bilag til allerede bogført postering er flyttet fra side 312 (som mange brugere har adgang til) til side 315 (som færre brugere har adgang til) : I pilotdrift i QA : I fuld drift i alle kommuner. Afsluttet. Fælleskommunale ikke-tekniske emner: ERP projektet. (historik slettet) : KIMIK har fremsendt eksempler på data, som dagsafslutningsmodellen vil kunne levere. Data omfatter 8 forskellige bogføringskørsler, som Winformatiks fagmoduler udfører. KIMIK har fremsendt skitse til fremgangsmåde vedr. crash-test. KIMIK vil snarest fremsende liste over afhængigheder fremfundet ved kodegennemgang. EG vil muligvis indkalde KIMIK til endnu et møde når EG-konsulent er returneret fra løsningsseminar i Ilulissat : KIMIK har fremsendt liste over afhængigheder fremfundet ved kodegennemgang. Søren G. Nielsen, KANUKOKA har meddelt at EG har nu tilstrækkelig materiale vedrørende integration set i relation til Winformatik, og at der derfor indtil videre ikke er behov for yderligere oplysning fra KIMIK. Det foreløbige (uafsluttede) resultat kan ses her: : Der er kommet fornyet forspørgsel om Winformatiksservernes fysiske placering. KIMIK har svaret. Kommunernes adgang til skatteoplysninger Ole Peter har indkaldt til et møde på onsdag den 16.april, hvor en række kommunale deltagere sammen med repræsentanter fra Kanukoka skal forsøge at resumere situationen og tage stilling til videre initiativer. (historik slettet) : De 3 områder (som Dorthe ønskede oplyst på mødet den 12.sep) er: 1. Adgang til en given persons A-indkomst de seneste 3 måneder, herunder angivelse af arbejdsgiver.

3 Winformatik - Project Backlog Side 3 af 42 Prioritet Sprint/ Kons. Delsyst. Titel/Beskrivelse 2. Adgang til oplysning om skattepligtig indkomst i afsluttede indkomstår for tilflyttere til kommunen. 3. Adgang til sammenhæng mellem GER-nummer og personnummer for enkeltmandsvirksomheder. Punkt 3 foreslås frafaldet da inddrivelsen i forbindelse med skatterestancer er begyndt at foretage denne kontrol. (historik slettet) : Det endelige estimat er under udarbejdelse. De foreløbige overvejelser peger mod at projektet kan løbe op i en samlet omkostning på mellem tusinde kroner : Estimatet er tæt på afsendelse : Estimatet er afsendt til Kanukoka : Der ses endnu ikke at være modtaget svar fra Kanukoka. Arbejdspakkebeskrivelserne er på vej på både på dansk og grønlandsk : I intern review. Grå Winformatik (fra før kommunesammmenlægningen) Kommunerne bedes overveje om de kan slukkes/lukkes : SE s It leverandør meddeler at have slukket grå Winformatik : SE overvejer aktivt om kommunen kan undvære grå Winformatik. ASA Lønservice har udtrykt interesse for at anskaffe en brugergrænseflade til Den Grønlandske regionale CPR kopi : Vil KAQA fastholde præsedens og sælge et Folkeregistermodul til en anden myndighed for et tilskud på kr. til Winformatik udviklingspuljen : Overslag på salg (indtægten går ind i KAQA puljen) af og implementering af Winformatiks folkeregistermodul er sendt til ASA : Sivert har bedt KIMIK kontakte sig, men det har trods gentagne opringninger endnu ikke været muligt : KIMIK har haft kontakt med Sivert som har bedt om et estimat på opgaven med at etablere en helt ny installation af den fælleskommunale Grønlandske Regionale CPR kopi.

4 Winformatik - Project Backlog Side 4 af 42 Prioritet Sprint/ Delsyst. Titel/Beskrivelse Kons. 999 Borgerservice relaterede emner: Daginstitutionsborgerservice. Faggruppe: Lida Lysgaard Pia Lennart Sara Poulsen Sara-Louise B. Rosing Jane Olsen Charlotte Schmidt Poul Heilmann Karolus Petrussen Maj-Britt Serano Gertrud Geisler (historik slettet) : KIMIK har besvaret spørgsmål fra Christine, Sullissivik-enheden vedr. antal internet-henvendelser, og i den forbindelse atter gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige link-koncept fra til selvbetjeningsløsningerne. Der har været 10 henvendelser i KU, 10 i QE og ingen i QA. KIMIK er i kontakt med SE, der ønsker at ibrugtage løsningen uden den særlige distrikts-løsning. Christine er informeret om dette, og hun håber i nær fremtid at kunne iværksætte en landsdækkende oplysningskampagne : KIMIK har foreslået Sullissivik at det skal være muligt at vælge en kommune som man ikke har bopæl i. Dette for at udbrede brugen af løsningen i forbindelse med påtænkte flytninger : Sullissivik har anmodet KIMIK om bistand til at forklare 1508 hvorledes daginstitionsborgerservicen kan gøres tilgængelig uden for egen kommune. SE er undervejs med at implementere systemet dog uden de tilretninger som kunne skræddersy systemet til deres særlige procedurer. Kommunen er desuden blevet rådgivet omkring tilgang til borgerserviceløsningen fra kommunens interne arbejdspladser : Links vises fortsat kun til bopælskommunens løsning. SE arbejder fortsat med at benytte standardløsningen. Bopælsattest (historik fjernet) : Opgraderingen til nyeste integrationspakke sættes i gang : Henvendelse fra Sullissivik omkring fjernelse af ægtefælle er videresendt til KU med cc til PO kredsen : Problem vedr. afkortning af lange navne på bopælsattest er løst KIMIK har af sikkerhedsmæssige afvist Sullissiviks ønske om at indføre Google tag-manager til aktivitetsanalyse på sider med personfølsomme oplysninger : KIMIK har på anfordring tilbudt bistand til alternativ og sikker aktivitetsrapportering.

5 Winformatik - Project Backlog Side 5 af 42 Prioritet Sprint/ Kons. Delsyst. Titel/Beskrivelse Enkeltkommunale emner: SE: Kommunen har bedt om og fået et tilbud på overvågning af deres Winformatik platform, incl. borgerservices. QA: Telefonmøder vedr. ibrugtagning af elektronisk attestation og anvisning. Generelle og processmæssige emner: Ressourceforbrug siden sidst og bemandingssituationen i den kommende periode. (historik slettet) : Sprint 5 er afsluttet under estimatet : Sprint 6 går planmæssigt : Sprint 6 fortsat planmæssigt. Næste møde er fredag 3. juli, som også er sprintskiftemøde. Sprint 7-8 forventes, traditionen tro, at blive afviklet som dobbeltsprint.

6 Winformatik - Project Backlog Side 6 af 42 Prioritet Sprint/ Delsyst. Titel/Beskrivelse Kons. A Alle Generel renovering og modernisering Mindre ønsker som der kigges på ved lejlighed. o CPR opdateringen skal som det næste, have en teknisk opfriskning. o Fællesadministrationssider til tværkommunal dataundersøgelser og problemløsning opgraderes. A Alle /HK alle Omlægning af Winformatik til Windows 2012R2 er i fuld gang. o Mulige platformsløsninger til KU undersøges på både kortere og længere sigt. o Kommune QE har accepteret at være første W2012R2 installation. Windows10 frigives med IE11 (som er supporteret af Winformatik). Samtidig frigives MS nye browser kaldet Edge, der dog foreløbig afventer yderlige praktiske undersøgelser til efter Windows 10 s endelige frigivelse. Winformatik på Windows 2012 er på vej i intern brugertest. Kommunalt ledelsesinformationssystem Der opbygges en central datawarehouse database som bringes til at indeholde datakopier i udtræksegnet format indeholdende løn, skat, Winformatik og evt. andre ledelsesinformationsrelevante data. Der gives adgang til kommuner og evt. andre således at analytikere kan udarbejde ledelsesinformation. (Historik slettet) : 8 KOMLIS ark: langtidsledighed, inddrivelse, børn, bolig, offentlig hjælp, familiebudget, social journalark samt renovations ark : 4 skatte- og brancheark venter på offentliggørelse : Der er udsendt ledigheds-, saldo- og enhedssaldo ark : KOMLIS ark på vej: Personaleomsætning og Social Journalark : Der arbejdes med løn og pension. Der mangler fortsat skattedata fra styrelsen : Der er netop udsendt 6 omhandlende skat, beskæftigelse, branche og ledighed. Saldo- og enhedssaldo ark er i pipelinen : Der udgivet et lønstatistik ark og et pensions ark : Der er udsendt skatteark og et brancheark er på vej : Saldo- og enheds-saldoark udsendt. Familie- og incassoark på vej : Boligsikring, social journal, børnetilskud og offentlig hjælp er på vej : Ovenstående udsendt sammen med skatte- og skatteenheds ark.

7 Winformatik - Project Backlog Side 7 af 42 A 5, 6,78, 9,10,11,12,1,2,3,4 /MBL A 4,56,78,9,10,11,12,1,2,3,4 /PT Soc Fjernkursusudarbejdelse Daginstitutionsborgerservice Faggruppe: Foreslås den samme som dagi borgerservicegruppen (historik slettet) : Der arbejdes på de sidste dele af daginstitutionsborgerservicematerialet : Efter endt ferie afpudses materialet : Kursusmateriale til daginstitionsborgerserviceløsningern er afsluttet : Oversigt over hvilke kommuner der har deltaget i handicap-kurser er sendt til Kanukoka : Der er fremsendt overslag over kursus i elektronisk bilaghåndtering til SE, i hvilken forbindelse der muligvis vil opstå behov for et egentlig kursusmateriale i området : Der er taget fornyet kontakt og sendt tilbud på QA i anbragte børn : SE er rykket respons på ønsker om kursus i elektronisk bilagshåndtering : QA har meddelt at ville vente til efter ferien. Pensionsdata til lønsystem Faggruppe: Kommune Lønkontor Pensionskontor KU Arnaaraq Løvstrøm, Knud Semsen, SE QE Birthe Svendsen, Nukaaraq Pedersen, Marianne Lennert, telefon Ida Madsen, Fuldmægtig Hans Jensen, Fuldmægtig Jeremias Jeremiassen, Assistent Siverth S Hansen, Orienteres: Fagchef Jane Tribler afdelingsleder Kirsten Bødker ledende socialrådgiver Larseeraq Poulsen Nielsine Rosing Josefsen, telefon QA Dariusz Sobczynski, (ferie fra mandag den til og med fredag den ) Pensionssystemet ønskes udbygget således at det kan danne filer med oplysninger, der umiddelbart kan indlæses i

8 Winformatik - Project Backlog Side 8 af 42 Arbejds pakke findes A 12,1,2,3,4 /BK soc lønsystemet og dermed danne grundlag for udbetalingen af pension. I dag beregner pensionssystemet kun grundbeløbet. Det skal overvejes om der skal være mulighed for at indtaste diverse personlige tillæg i pensionssystemet således at de kan overføres til lønsystemet sammen med grundbeløbet. Beregning af tillæggene er ikke omfattet der er udelukkende tal om indtastning. (historik slettet) : Rasmus S. Olsen er blevet rykket for svar : Dorthe QE har skrevet til Ole Peter 21.nov forslag om at KANUKOKA skal ind over mht. ovennævnte projekt, have dialog med Løncentralen : Ole Peter har anmodet Kanukokas direktør, HP om at tage sagen op med departementschefen : KIMIK har levereret et resume af den åreslange sagshistorik : OP meddeler at HP vil skrive til departementschefen. Fase 6: Anbragte børn Økonomidel. Faggruppe: QA: Karl Kristoffersen, Økonomisk fuldmægtig Forv. For Sociale Anliggender QA: Sika Lundblad QE: Johanne Evaldsen, Fg, Familiechef Famile Sekretariat, Sisimiut QE: Dorthe Poulsen, Fg. Familiechef Familie sekretariat, Maniitsoq QE: Andrea Karlsen Souschef Familie sekretariat, Maniitsoq QE: Marie Louise Willumsen, Sagsbehandler, Familierådgivningen, Maniitsoq SE: Estella Petrussen Buhrkall, Afdelingsleder Afdeling for Børn og Familie SE: Vivi Christiansen, Rejseholdet Afdeling for Børn og Familie SE: Arnajaraq Poulsen Socialrådgiver Afdeling for Børn og Familie KU: Knud Semsen, Overassistent, Socialforvaltningen, Qaqortoq KU: Karolus Petrussen, Fuldmægtig, Socialforvaltningen, Qaqortoq KU: Dina Dorph KU: Bodil Svare, Socialchef Socialforvaltningen, Qaqortoq Økonomidel, sammenbinding af anbringelsessteder og børn til kontoplan, satser mm. Dvs. grundlag for hvad det koster samt budgettering. Dannelse af påligninger (i stil med daginstitution) kunne været et emne herunder kontrol af børn, der fylder 18. (historik slettet) : Ringe fremmøde til faggruppemøde (1 ud af ca. 10 inviterede mødte op ca. 10 minutter efter mødets start). KIMIK

9 Winformatik - Project Backlog Side 9 af 42 vil gøre forsøg på enkeltkommunal kontakt. Området er præget af meget ringe data-kvalitet : Der arbejdes på at implementere takster. Der har desværre været ringe held af at kontakte FAG personer i de enkelte kommuner : Der er kontakt med Sisimiut som er i gang med at vedligeholde stamdata. Der forsøges med kontakt til KU og SE og QA. Der udvikles på takster : Prøvekørsel for SE sendt til kommunen. Vil kontakte KIMIK i den kommende uge. Rykket for respons hos QA. Vil vende tilbage snarest. Stadig ingen aktiv kontaktperson i KU. Der udvikles på Takstgrupper og prisberegning. Datagrundlaget i kommunerne er mangelfuldt. Datagrundlaget er væsentligt for udviklingen, idet metoden er at foretage iterative beregninger på konkrete produktionsdata. Det foreslås at der indenfor udviklingspuljen anvendes 40 timer (svarende til gennemsnitlig 10 timer pr. kommune) på at KIMIK hjælper kommunerne med at gøre datagrundlaget validt. KU SE QE QA Børn Aktuelle anbringelser Børn uden anbringelser Anbringelser uden start Anbringelser uden slut Over 18 år uden forlængelse Ophørsårsag = Planlagt Ophørsdato i fremtiden og Årsag forskellig fra Planlagt Ophørsdato i fortiden og Årsag lig med Planlagt : Takstgrupper og takster for 2015 er defineret jf. Cirkulære (almindelige plejefamilier og selvstyre-institutioner. Installeret i alle 4 kommuner. Der udestår definition af takster for private institutioner. Der er til SIS og QA udsendt ad-hoc regneark med beregning for maj til kommentering. Endnu ikke nogen respons.

10 Winformatik - Project Backlog Side 10 af 42 Arbejds pakke findes A Arbejds pakke findes A 2,3,4 /KRS 2,3,4 /KRS A 3,4 /flere Ad-hoc regneark for KU og SE er overdraget til KIMIK-konsulenten (der skal hjælpe med implementeringen jf. forrige uges beslutning). Den aftalte implementeringsstøtte ydes løbende og skal gennemføres overfor hver eneste servicecenter (hver by). Der er dog nogle udfordringer med at få fat i de rette folk, bl.a. pga. ferie. Beregningen er udvidet til at kunne håndtere forhøjet vederlag (50% eller 100%). Kommunerne er informeret om hvordan dette skal registreres i systemet. Udvikling af side, der kan generere regneark, er i gang. soc Handicap fase 5 Håndtering af danske personer med handicap med relevans til dette handicapsystem (GL) Udbygge side 928B til eksport af Excel regneark indeholdende beregninger. Forbedringer ifølge Epenion rapport, heriblandt forbedring af registrering af data. (histrorik slettet) : Der genopstartes med implementation af regler der skal overholdes under tildeling af hjælpeforanstaltninger samt ved oprettelse af nye personer med handicap. Økonomidelen m.v. igen under analyse. Møde afholdt med Stine Hansen vedr. implementation af danske/grønlandske regelsæt. Der er indkaldt til indledende faggruppemøde næste uge : Møde med faggruppen (5 ud af 10) afholdt vedr. impl. af danske/grønlandske regelsæt samt andre ønsker. Udvikling af regler ved oprettelse af personer samt hjælpeforanstaltning i gang. Økonomidelens regneark analyseres mhb. senere implementation : Mødereferat udsendt. Grønlandske oversættelser implementeret. Regler vedr. oprettelse af personer samt hjælpeforanstaltninger internt testet. Fejl fundet. Der fejlrettes. Side 921 (hjælpeforanstaltning) udvides med support for danske hjælpeforanstaltninger. Der arbejdes fortsat med økonomidelens regneark. soc Handicap fase 6 Styring af budget. Styring af ind/udtræk på kommunens konti og lønsystem. Analyse, design, udvikling og implementering af Import/Eksportfunktion til flytning af klienter mellem kommuner : Er jf aftale med PO-gruppen berostillet frem til de fornødne ressourcer foreligger. ERP Aktiviteter affødt af, eller relateret til, ERP projektet Herunder koordinering, analyser og programændringer.

11 Winformatik - Project Backlog Side 11 af 42 Ikke i nuværende sprint: B->? Bogh Angivelse af regnskabsmåned i side 307 Fremsat af John Kreutzmann, SE, 9. april 2015 Ønsker mulighed for at angive regnskabsmåned i side 307 (som i side 316). Som side 307 er nu kan der kun angives regnskabsår. Bemærk: Ved straksbogføring i side 307 kan der godt angives regnskabsmåned. For tiden (maj 2015) anvender kun QA straksbogføring. Øvrige kommuner anvender side 307 til registrering af bilagene, og side 308 til bogføring af de registrerede bilag. Hvis man (som øvrige kommuner) anvender elektronisk attestation og anvisning giver straksbogføring ikke mening. Arbejds pakke ønskes. Skat Skattekommune for tilflyttere Foreslået af KIMIK, februar Når der skal indrapporteres til Skattestyrelsen, så indgår personens skattekommune i filformattet. Det gælder både de månedlige redegørelser og den årlige A11-indrapportering. En persons skattekommune er som udgangspunkt ikke interessant i forbindelse med kommunens sagsbehandling, og skattekommune har derfor ikke været registret i Winformatik siden skatteforvaltningen blev centraliseret. Derfor har skattekommune blot været sat til egen kommune i filerne til Skattestyrelsen. Aktuelt (februar 2015) har der været nogle tilfælde hvor Skattestyrelsen har afvist filer pga uovernesstemmende skattekommune. Det har betydet supportindsat for at få klaret situationen. Derfor foreslås det at genindføre muligheden for at angive skattekommune for en person i et bestemt indkomstår. Og at denne oplysning anvendes når der dannes filer til Skattestyrelsen. Det drejer sig bl.a. om offentlig hjælp, institutionssalg og brætsalg. I første omgang er det hensigten at oplysningen om skattekommune indtastes manuelt; men på længere sigt kunne det være ønskeligt hvis kommunerne kunne modtage elektroniske oplysninger fra Skattestyrelsen om indbyggernes skattekommune. Da en fisker bosidende i en kommuner (og med skattekommune der) godt kan sælge på brættet i en anden kommune, vil det ideelle være at hver kommune modtager oplysninger om alle skatteyder i landet; men hvis det ikke er acceptabelt for Skattestyrelsen, så må kommunerne nøjes med oplysninger om egne indbyggere (herunder tilflyttere), og så indtaste de manglende oplysninger manuelt.

12 Winformatik - Project Backlog Side 12 af 42 Arbejds pakke Bosc Udvidelse af beregningsskema vedr. familiebudget (side 580) Ønsket af Hans Jensen, SE, januar 2015: findes. Det nuværende system mangler at kunne tage hensyn til antal voksne over 18 år i husstanden. Sådan som tingene er nu, så vil der skulle kunne laves dobbeltberegninger, hvilket ikke duer i længden. Der er andre betegnelser som alle åbenbart ikke er enige om f.eks. om der under indtægter, udelukkende skal stå børnebidrag eller om der skal stå børnebidrag/børnetillæg. Det vigtigste lige nu, er at få beregningen til at blive i stand til at tage hensyn til antal voksne beboere over a 18 år udover lejeren/lejerne. Systemet skal udover det have links til de områder som skal kunne søge på f.eks. folkeregister, skattevæsenet o.lign. Arbejds pakke på vej. Bogh KU ønsker separat sats for: Enlige med bolig (pt 680 kr/14 dage) Enlige uden bolig (pt 580 kr/14 dage) Systemet opererer lige nu kun med én sats for enlige uanset boligforhold : Hans Jensen SE har rykket : Arbejdspakke er udarbejdet. Beløbsbegrænsning i elektronisk bilagshåndtering 18. december 2014: Dorthe Løvstrøm Mathiesen, QE Kan man også i side 355 tilføje med begrænsning af beløb. F.eks. en der har fået attestations/anvisningsbemyndigelse til kr ,00? KIMIK: Det vil være muligt at udbygge side 355 og side 307 så der kan laves en kontrol af beløb. Der skal nok lidt afklaring til først. F.eks.: Er begrænsningen pr. linje, pr. bilag, pr. dag eller noget andet? Dorthe: Det er pr. bilag. Bilag der er attesteret/anvist på forhånd (initialer = xxxx) kan ikke kontrolleres for max.beløb.

13 Winformatik - Project Backlog Side 13 af 42 Arbejds pakke findes Bosc A-bidrag administration Ikke færdiggjort system til håndtering af A-bidrag. Ikke sat i drift nogen steder. Ønsket bl.a. af Betina Hansen, ILUKOM. Systemet skal sandsynligvis også kunne indrapportere kontroloplysninger til skattestyrelsen. Både det fradragsberettige og det skattepligtige. Arbejds pakke findes Arbejds pakke findes Soc Soc : Ophøjet fra prioritet C til B efter fornyet interesse fra især QA. Hjemmehjælpsmodul Jeg er ved at uploade ting og sager omkring hjemmehjælpsområdet til intranettet og er begyndt at tænke at det kunne måske være til fordel for kommuner i GL både af hensyn til visitering, tilsyn, statistik og økonomi (herunder brugerbetaling) at etablere et Winformatik-baseret hjemmehjælpsområde. Systemet kunne have nogenlunde samme struktur som handicapområdet eller anbragte børn-systemet. Dette er som udgangspunkt 1 stk. ydelse der tildeles i flere varianter og nogle gange hænger sammen med støtte på handicapområdet eller hjælpeforanstaltninger på børneområdet. Så vidt jeg kan se, koster hjemmehjælp i Qaas.kom. p.t. knap 20 mio. kr. om året og udgør ca. 15% af alle udgifter på ældreområdet som er pengemæssigt det største sociale område i kommunen. Juridisk set er hjemmehjælpen dog ikke en del af ældreområdet, men en ydelse iht. forordning om offentlig hjælp og dette kan også være relevant for systemet. Ovennævnte er blot en ide, men det er ikke usandsynligt at det kan være interesse for Winformatik-baseret hjemmehjælp i andre storkommuner, så måske kan den nævnes under et møde i det tværkommunale IT-udvalg. Dariusz Sobczynski, Specialkonsulent, Qaasuitsup Kommunia : I forbindelse med kursusafholdelse (handicap) har SE (Jane Tribler) udtrykt behov for hjemmehjælps-system. Administration af pensioner Oktober 2014 Jeremias Jeremiasen, SE: Ønsker system til håndtering af pensioner, der udbetales ugentligt eller hver 14. dag. Anvender i dag en metode baseret på udtræk til regneark fra lønsystem med side 405. Dernæst beregninger i regnearket, herunder aflæsning andet steds om pensionisten skal have ugentligt (og hvilken ugedag) eller 14.dag. Manuel indtastening i side 561 af CPR-nummer, beløb, art og udbetalingsdato. Cirka 200 pensionister en gang om måneden. Forslag: Side 900 i Pension kunne rumme et felt til formålet. Ny side under Pension, der læser bogføring af bestemt lønkørsel, kombinerer med oplysning om aconto-udbetaling, og danner linjer i side 561. Hvordan håndterer andre kommuner situationen?

14 Winformatik - Project Backlog Side 14 af 42 B Alle Ønsker til Social Journal Ark systemet - Fase 2 Faggruppe: Dariusz Sobczynski (Kristoffer Lindberg Kristoffer Lindberg, QE marts 2011 har fremsendt en hel del nye ønsker/ideer til Social Journal Ark systemet. - Sags-begreb (aktiv, lukket/arkiveret) - Søgning efter aktive sager pr. sagsbehandler - Opfølgningsdato, påmindelser, der skal være felter til at angive dette, og der skal sendes en opsamlingsmail ud hver uge med overblik over dem der har hittet. - Mulighed for at gemme kladde hvis man f.eks. skal gå til et møde midt i noteringen. B Alle Overførsel af oplysninger om udbetalt pension til øvrige kommuner Under sagsbehandling kan kommuner have behov for at kigge i tilflytteres pensionsoplysninger. Disse befinder sig i en anden kommunes Winformatik database. Kanukokas jurist har fastslået at disse oplysninger kun må overføres ved konkret behov og der skal derfor laves en løsninger der gør netop dette. Vi ser umiddelbart retninger, som en sådan løsning kan tage: 1. En webservice-løsning 2. En filbaseret løsning, der fungerer efter samme princip som distibution af skattepligtig indkomst fra eskat til kommunerne. Løsning 1 er den bedste og løsning 2 er den billigste. Begge løsninger har et absolut moderat omfang. B Alle Valgfri udskrift af rapportforside Alle rapporter skal kunne bestilles uden rapportforside. Der skal også stå navn på rapporterne. B Alle Vedlæg af love i breve fra kommunen til borgerne. Dariusz QA forespørger om man skal efterleve det social ankenævns krav om at breve med henvisninger til love udbygges med relevante citater fra de pågældende love /cirkulærer. B Alle SkyDrive/SharePoint lignende dokumenthåndtering (LM_docstore version 2.0 ) Dokumenter (f.eks. dannet ud fra skabelon og efterfølgende redigeret) skal kunne gemmes i Winformatik og det skal fungerer på en Skydrive lignende måde med historik og med File Explorer tilgang.

15 Winformatik - Project Backlog Side 15 af 42 B Bogh Elektronisk bilagshåndtering forbedring af brugervenlighed Fra: Ole Thor Hermansen, QE Sendt: 23. januar :44 Vi kan vel ikke gå tilbage til de gode gammeldags papirfakturaer, men efter et par timers klikken her til formiddag har jeg et par forslag til i det mindste at forbedre brugervenligheden. Der er for mange skærmsider. Det bør være muligt at kombinere side 309D og 307A og helst også bilaget til én skærmside. En side med bilaget på højre halvdel af skærmen og de nødvendige felter til kontering, attestering, og anvisning på venstre halvdel ville nærme sig papirfakturaens brugervenlighed. Den store fordel ved papirfakturaen er, at man med et enkelt blik kan se, hvad det drejer sig om, det kan man ikke i dette system. De fleste har kun én skærm, så når bilaget manuelt skal åbnes i et særskilt skærmbillede, ryger det hurtige overblik. At kombinere bilag og indtastning på en fælles side kan måske ikke lade sig gøre i det nuværende system, men det bør være et mål, der arbejdes mod. Det er irriterende, at man som anviser ikke selv kan rette et forkert kontonummer eller beløb, men er nødt til at sende retur til den attesterende. Som anviser har man det endelige ansvar og bør også kunne rette en kontering. Som attesterende er det næsten altid den samme, man sender fakturaen videre til. Denne bør man kunne indsætte som standardmodtager, så man kan undgå den alenlange pulldown liste over potentielle modtagere for hver eneste faktura. Side 309 bør give et bedre overblik, end den gør nu. Måske skal den laves i to versioner, en til bogholderiet og en til de attesterende/anvisende. Felterne om grupper kan attesterende/anvisende ikke bruge til noget, i stedet ville det være rart med felter med navn på firma og fakturabeløb. Kimik kommentar: Side 309 er allerede nu udbygget så den også viser navn på firma og fakturabeløb. Listen er ikke lavet i to udgaver som foreslået.

16 Winformatik - Project Backlog Side 16 af 42 B Bogh Forbedringer side 327 Ønske om at man i side 327 kan vælge interval af stedkoder (som i side 340). Arterne i udskriften skal afgrænses til arter hvis samlekonto har stedkode i det valgte interval. KIMIK: Hvis man f.eks. kun ønsker sociale arter (og ikke f.eks. restance-arter), så forudsætter det at artsnumrene er tildelt på en bestemt måde. Nærmere analyse nødvendig. Ønsket af Ane Hjøllund, QA : Project owner gruppen besluttede at sætte det på backloggen som et B ønske B Bogh Kontrol af beløbsstørrelser ved attestation og anvisning 17. december 2014: Dorthe Løvstrøm Mathiesen, QE, ønsker mulighed for at sætte en begrænsning af beløb i forbindelse med kontrol af attestation og anvisning i den elektroniske bilagshåndtering. Side 355 og 307 skal i givet fald udvides med dette. B Bogh Automatisk omkontering af egenkapital i forbindelse med årsskiftet Ønsket Morten Birk Jensen, SE, juli 2011 Se TFS #1115 B Bogh Kontoudtog over flere regnskabsår. Side 321 (den normale udskrift) kan kun vælge et regnskabsår. Side 310 (kontoudtog på skærm) kan vælge flere år, og danne til Excel; men det er lidt råt (mangler saldo osv). B Bogh Elektronisk rekvisistionshåndtering I forlængelse af projektet om Elektronisk bilagshåndteringssystemet, kunne det også tænkes at undersøge om der kan implementeres elekronisk rekvisitionshåndtering i den sammenhæng. Det er for at man kan danne sig mere overblik over hvad der kommer af regninger + for likviditet Ønsket juni 2013 af Dorthe Løvstrøm Mathiesen, QE. B Bogh Mere tekst på PBS oversigter Fra Dorthe QE er kommet forespørgsel om muligheden for at regningsteksten kommer med i PBS oversigten således borgeren kan se den fulde forklaring udelukkende af PBS oversigten fra NETS. B Bogh mfl. Bankoverførsler samme dag analyse. Banksystemet har åbnet mulighed for samme dags overførsler. Det skal undersøges hvordan denne mulighed benyttes og om det er relevant i kommunal sammenhæng.

17 Winformatik - Project Backlog Side 17 af 42 B Bogh Udvalgsnavn på dansk og grønlandsk Et ønske / er det mon muligt at få oprettet vores udvalg i både en dansk og grønlandsk version, for når vi udskriver f.eks. balancer og andre udskrifter til de grønlandsksproget og på grønlandsk står udvalgsnavnet kun på Dansk, og hvis det var muligt, at det også kunne udskrives ud fra det valgte sprog? Kim Rosendahl, KU, 11.januar Feltlængden bør øges fra de nuværende 40 tegn, så der bliver plads til Teknikkeqarnermut, Ineqarnermut & Avatangiisinut ataatsimiititaliaq B Bogh Ønske om udskrift vedr. attestations/anvisningsret Jeg har brug for en liste som viser hvilken Medarbejder/personer der egentligt har retten til attestation / anvisning Det vi har lagt ind via fagkoden og andre oplysninger som vedr. denne vil jeg gerne kunne udskrive selv, hvis dette ikke er muligt bestilles den hermed. Jeg skal bruge oplysningerne i forbindelse med en hierarkisk oversigt for samtlige medarbejdere som har retten. Lulu Nielsen, Sermersooq, april 2013 B bogh Side 344: Masse-lukning af konti Der ønskes en mulighed for at lukke/åbne mange konti på en gang. Venstre side udvides med to nye knapper ud over den nuværende Søg: Luk og Åbn. Ønsket af Bolethe Olsen, QA, januar Skal laves inden årsskiftet B Bogh Modtagelse af fakturaer i OIOXML-format fase1 Ultimativt skal dette føre til at kommunen kan modtage fakturaer fra leverandører i det samme format som Selvstyret har valgt til efaktura-løsning. I fase 1 skal det teknologisk omfang afklares og den samfundsmæssig timing skal belyses : Vi er begyndt at kigge på det. Det skal omdøbes til OIOUBL, som er en version 2 af emnet. Vi søger at finde en passende kontakt for at få føling med selvstyrets stade. (Rasmus Møller under Hans Jørgen) : Det er endnu ikke lykkedes at finde nogen klar holdning. Vi foreslår at emnet neddrosles i dette sprint - til fordel for digital borgerservice. Jævnfør aftale på mødet nedgraderes emnet til en B

18 Winformatik - Project Backlog Side 18 af 42 B Bogh Udtræk af regneark vedr. hjemmestyre-refusion Januar 2009: Ane Hjøllund, QA: Der ønskes et udtræk til regneark af saldi på bestemte konti i hhv kommunale og hj.st.regnskabet. Regnearket skal månedligt indsendes til hj.st. for at opnå refusion. Specielt efter at politikere i Qaasuitsup har besluttet at alle pensionskonti skal opdeles på 40 steder (byer/bygder) er det et stort manuelt arbejde at lave regnearket manuelt. Se nærmere beskrivelse og eksempel på regneark: #747 I en periode (ca ) har man i QA brugt en nødløsning, som går ud på at misbruge fagkode-feltet til refusionskoder. Hermed kan man lave en balance-udskrift for f.eks. pensionsrefusion. Februar 2011: Bolethe Olsen, QA: Vi har allerede ændret vores bogførings system til hjemtagelse af refusioner for Selvstyret, da vi fra Regnskabsafdeling har overtaget regnskaberne som vedrører Selvstyret. Så de koder har vi ikke længere brug for, for vi afstemmer saldoerne med 2-3 gange om året og resten når vi lukker for regnskabet. Februar 2011: Telefonisk samtale med Ane Hjøllund: Der bogføres refusioner hver måned. Det er kun afstemning, der kun laves 2-3 gange om året. Ane ønsker at punktet bevares på PB. Man kunne overveje en automatisk opgørelse og bogføring af refusionerne med tilhørende specifikation, der sendes til Selvstyret. Bogføring: kredit kommunal konto xx-xx-xx-82-xx, debet: selvstyrekonto 06.xx.xx.zz.xx (zz = 26, 30, 31) B Bosc Revidering af familie-budgetskema side 580 Dariusz Sobczynski, Qaasuitsup mener at der er en konkret fejl i skemaets udregning mht. børn. Har desuden nogle konkrete ændring forslag. For nuværende kan siden kun beregne for personer med adresse i kommunen. Der ønskes mulighed for at kunne beregne for personer udenfor kommunen (hjemkommune/opholdskommune/betalingskommune-problemstilling). Regelsættet er ikke helt afklaret. B Bosc Udvidelse af side 580 beregning af budget familieøkonomi Udvidelse med en mulighed for at angive at personen er Enlig samboende/logerende, samt en ugesats for vedkommendes minimumsforbrug i systemkonstanter. Se mailveksling med Henrik Soloy QE 31/1 2011

19 Winformatik - Project Backlog Side 19 af 42 B Budg Udskrift 396 Forbrug pr. standardkonto skal ikke afrunde forbrug og skal kun vise drift Fremsat 1.april 2015 af Claus Bergmann, QA Det skal da som udgangspunkt bare stemme. Denne oversigt skal laves i henhold til administrationshåndbogen og går udelukkende på driften ikke status. Derfor SKAL resultatet af denne oversigt også stemme overens med resultatet efter den normale oversigt konto 1 til 8. Denne oversigt skal jo bare sortere de samme tal på en anden måde, nemlig på ciffer 7 og 8. Jeg forstår heller ikke hvorfor regnskabstallene er afrundede det er der vel ingen grund til? B Budg Oprettelse af tillægsbevilling via regneark Der ønskes en mulighed for at oprette en (eller flere?) tillægsbevillinger ved at importere et regneark med de nødvendige oplysninger i stil med side 380/381, der importerer et regneark med grundbudgettet. Ønsket af Else Lassen, QA, august Alternativt et tillægsbevillings venteregister B Budg Månedsfordeling af budget som regnskab året før budget-året Ønske fra SE, marts 2011: Der ønskes en mulighed for at angive at månedsfordelingen for budget 2011 skal være som regnskab 2010 også selv om regnskab 2010 endnu ikke er lukket endeligt. Kimik: Der skal tages stilling til om der skal være en ny valgmulighed for hver enkelt konto i de regneark, som side 380 producerer. Eller der skal være en mulighed for at kunne ændre månedsfordelingen for mange konti på en gang uden at skulle ændre valgmuligheden for hver enkelt konto (f.eks. indbygget i side 377 Ændring af månedsfordeling ). Hvis førstnævnte vælges, så skal der tages stilling til hvad der skal ske med månedsfordelingen når budgettet vedtages (ca. november 2010), hvor der ikke foreligger en fuldstændig månedsfordeling af regnskab TFS # : Det er svært at finde ressourcer til at gøre noget ved dette punkt i dette sprint. Vi beder om at gruppen genovervejer prioriteringen. OK B Budg Budgetsimuleringsværktøj : Ane vil gerne ha' et simuleringsværktøj i excel til budgetrevision 1 + 2, hvor man kan "lege" med tillægsbevillinger/omplaceringer - lidt a la billede 380/ Udgangspunktet skal nok være billede 340, med subtotal-formler i 2 kolonner efter aktuelt forbrug... Kan vi lige snakke om det ved lejlighed? /Morten Trads

20 Winformatik - Project Backlog Side 20 af 42 B budg Økonomisk styring af anlægsprojekter. Mail om emnet sendt (19.april) til Jens Møller Jensen i SE om behov og løsningsmuligheder. Claus Wæde (23.april): god idé med konto-egenskaben Projekt. Reminder sendt til Jens 3.maj. Jens har overdraget sagen til Morten Birk Jensen, nytiltrådt fagchef, SE. Kimik kontakter ham ca.12.maj. 18.maj: Morten Birk melder at anlægsregnskaber ikke er så påtrængende : Emnet laves til en B prioritet : Dorthe Løvstrøm Mathiesen, Qeqqata, bragte dette punkt op til debat. Lulu Nielsen, Sermersooq og Claus Wæde, Kujalleq mente ikke at punktet skulle prioriteres højere op nuværende tidspunkt. B Budg Side 372 Åbning af budgetår alternativ dannelse af reference-budget Knappen Dan Referencebudget skal ændres således at pakken BUDG_SERMERSOOQ for Konto 7 bliver brugt for alle konti på overslagsår. Dvs. den skal kun gøre det fremadrettet. Gerd vil fremsende flere eksempler på dette. Gerd Møller Nielsen: Udrulning af Budgettet ved: På alle kontoer, vil overslagsåret i tidligere budget år, blive omdannet til årets budget og fremdeles. Da der altid er minimum 3 overslagsår, vil det sidste og manglende overslagsår, blive dannet som en tro kopi af det anden sidste overslagsår. For eksempel: For budget 2011, vil overslagsår 2011 i budget , blive omdannet til budget 2011 og fremdeles. Det manglede overslagsår 2014, bliver dannet som en tro kopi af overslagsår Dette ønske bør samme med punktet Side 380 Eksportere budget til Excel med procent-sats tages op af en budgetprojektgruppe inden sommerferie, så de i givet fald kan være klar til ca. august.

21 Winformatik - Project Backlog Side 21 af 42 B Budg Side 380 Eksportere budget til Excel med procent-sats Der skal tilføjes et procentsatsfelt hvori det er muligt at angive eksempelvis 3,03 som procent for alle konti, som så vil blive ganget på overslagsårene i det Excel regneark som bliver eksporteret. Ændringer i stored procedure budg.export_budg skal formentlig foretages. Denne skal analyseres for at finde de steder hvor procentsatsen skal ganges på. Alternative muligheder er at ændre i ASP koden som læse fra data generet af stored procedure eller ændre i de formler som ASP koden indsætter i det regneark som ASP koden generer. Gerd Møller Nielsen: Hvorefter det er muligt at tilføje en procent-sats til et givet budget i økonomisystemet. Her er det vigtig at procent-satsen ikke er fastlåst for ændringer i et givent år. For eksempel: At det er muligt at lave et træk af budget 2011 med en på procent-satsen på 03,0. For herefter at kunne lave et træk af budget 2011 med en procent-sats på 02,95 uden at det går ind og laver ændringer i selve 2011 budgettet. Ønskes klar ca. august B Budg Udskrift af tillægsbevillinger - ønskes udvalgt på stedkode Side 391ønskes ændret således at der kan afgrænses på stedkode. Ønsket af Ane Møller Hjøllund og Bolethe Olsen, QA, november 2009 B dagi Kontrol af grundlag for takstberegning Der ønskes bedre kontrol af om der skal medregnes mere end én persons indtægtsgrundlag i forbindelse med takstberegning. Mail fra Lida Lysgaard : Lida har i mail af 8 juli, presset på SE s repræsentant for at få fremmet ønsket. B Dagi Distriktsbegreb i daginstitutionssystemet I Nuuk ønskes en mulighed for at man som forælder kan ønske et distrikt i stedet for (eller som alternativ til) at ønske en bestemt institution. Dette er indtil videre implementeret ved hjælp af kunstige institutioner Distrikt 1 osv. Men det bør implementeres med et rigtigt distriktsbegreb. Kan evt. implementeres i forbindelse med at det bliver muligt at søge om plads via Sullissivik.gl.

22 Winformatik - Project Backlog Side 22 af 42 B Dagi m.fl. Skattepligtige indkomster som grundlag for sats-vurderinger 21.jan 2009, Trina, Sermersooq I dag er det den skattepligtige indkomst jvf den ordinære slutopgørelser, der eksporteres fra Skattestyrelsen, og importeres i Winformatik til anvendelse bl.a. i Daginst.takster. Trina forespørger om det er muligt at få sk.pl.indkomst jvf ændret slutopgørelse, hvis en sådan findes. Trina spørger endvidere om det er muligt at få indkomster for tilflyttere til kommunen. Kimiks bemærkning: eftersom indkomstoplysningerne bruges i flere sammenhænge (f.eks. børnetilskud og boligsikring) skal det sikres at lovgrundlaget for alle tilskriver at den ændrede slutopgørelse må anvendes i alle tilfælde. Aktuel igen februar 2013 (Dariusz, QA vedr. beregning af pension). Indtil videre anvendes feltet Forventet indkomst til at angive den ændrede skattepligtige indkomst. B Dagi Automatisk fjerne barn fra venteliste, ved tildeling til institution Side 510, når man tildeler et barn til en institution, så skal systemet automatisk fjerne barnet fra ventelisten B Dagi Antal børn inden for hver takstgruppe Side 506, antal børn som betaler mindste takst, antal børn som betaler næst mindste takst etc. Lidt ligesom side 514 med aktive børn pr. institution opgjort (opgave skal defineres yderligere, der er formentlig mere i opgaven) B Dagi Standardbreve til Daginstitution Ønske om 4 standardbreve: 1. Indmeldelsesbrev til institutionen 2. Udmeldelsesbrev til institutionen 3. Rykkerbrev til forældre 4. Meddelelse om ophør grundet restance Se TFS #1138. Ønsket af Cecilie Adolfsen, Kujalleq, november 2011

23 Winformatik - Project Backlog Side 23 af 42 B Dagi Tildelingsbrev Sermersooq kommune anvender egenudviklet Word-skabelon når der skrives brev vedr. tildeling af daginst.plads. Denne løsning giver ofte support-behov. Bør omlægges til skabelon i Winformatik. TFS #973 Nyt ønske: Ekstra Brevtype, som skal står lige før Almindelig venteliste Den skal være helt det samme tildelingsblad osv. Brev teksten skal bare være lidt anderledes (ligesom de tekster som du har lige ændret) Vi mangler brevtype som skal hedder: Almindelig Venteliste Skolepasning : Udvidelse af punktet Tildelingsbrev. B Dagi Daginstitutionssystem: Barn der tager flere pladser Baggrund: Landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen: Stk. 3. Børn med særlige behov optager det antal daginstitutionspladser som kommunalbestyrelsen eller den selvejende daginstitutions bestyrelse efter anbefaling fra daginstitutionen beslutter for, at det er muligt at opfylde 1 og 2. Hvis der er nedsat et samarbejdsteam omkring det enkelte barn, jf. 7, kan samarbejdsteamet inddrages i forbindelse med denne beslutning. Det ønskes at man skal kunne angive belastning for det enkelte barn i en institution, og at denne belastning indgår når systemet sammenligner antal børn med normering for at finde belægningen / advarer mod overbelægning. Se TFS #1124. Ønsket af Lida Lysgaard, SE, september 2011

24 Winformatik - Project Backlog Side 24 af 42 B dagi Komplicerede ventelisteregler Den nuværende side 505 viser børn på venteliste sorteret efter 1: prioritet, 2: dato (ældst først). I Sermersooq arbejder man med nogle mere komplicerede regler, f.eks. kommer et barn med D-prioritet før et barn med C-prioritet, hvis D-barnet har stået på ventelisten mere end et halvt år før C-barnet (eller noget i den stil). Derfor laver institutionskontoret en manuel bearbejdning via regneark før listen lægges frem i Borgerservice. Kimik bemærkning: Dette ønske skal også ses i relation til at kunne præsentere venteliste-oplysninger på et borger-web. Et borger-web er nødt til at tage hensyn til alle regler uanset hvor specielle de er. Se også: Ventelist Side 505L, Layout ændringer ønskes. andetsteds på listen. Ønsket februar 2011 af Lida Lysgaard, SE B Erhv Brætsalg fase 2 Februar 2014: Elisabeth Banemann, QE, har fremsat nogle ønsker til brætsalgssystemet. Det drejer sig om: 1. Håndtering af depositum vedr. kommunens jolleværksted (ind/udbetaling) 2. Tilknytning af indscannede kasseopgørelser Indtil videre er Kimiks anbefaling: Bogfør udbetaling til fisker/fangerne via Winformatiks brætsalgssystem Bogfør det øvrige (herunder depositum) via Winformatiks elektroniske bilagshåndtering, som giver mulighed for at tilknytte indscannede dokumenter til bogføringen. B Folk Tillægsvalgliste Oktober 2014, Kim Dahl, KU En anden ting er tillægsvalglisterne, ex. fra studerende i Danmark, der har mulighed for at komme på valglisten, og hvor de ved godkendelse opnår valgret gældende for en 2 årig periode. Tillægslisterne har vi jo skrevet op manuelt ved siden af valglisterne. Er der mulighed for at indtaste dem direkte ind i valglisten?. KIMIKs svar: Der er pt ikke mulighed for at indtaste dem direkte ind i valglisten. De nærmere regler vedrørende dette skal afklares. Gælder optagelse på tillægsvalglisten f.eks. alle valgtyper på en gang, eller kun en specifik type?

25 Winformatik - Project Backlog Side 25 af 42 B Folk Adviseringsliste side 130: Vi har et spørgsmål til dig, og jeg ved ikke om det var dig der skal undersøge vores forespørgsel, den ser således ud: side 130 i winformatik adviseringsliste så vidt de ved inden ændringer storkommunen udskriver vi den til at vælge by navn på det f.eks. kun Aasiaat flyttere, men nuværende står der alle byer på engang dvs. alle flytter indenfor/udenfor Qaasuitsup Kommunia, kan man ikke mulighed til at ændre den til vælge by med? Som mellem-god løsning foreslås at der tilføjes lokalitet til listen. Nu er der kun tilflytnings og fraflytnings-kommune. Liste er ikke ændret siden Kommunesammenlægning : I hvilket omfang ligger der opgaver som kræver kendskab til lokalitetsopdelt advis lister? B folk Kontrolside til at finde afdøde der ikke er overflyttet til C/O Kredsretten Fra Skattestyrelsens side er der fremsat et ønske om at Winformatik-folk bringes til at sende en kontrol liste der indeholder de afdøde som ikke har ordet kredsret i adresse eller i C/O adresse, samt at kommunerne benytter denne kontrolliste til at korrigeret disse personers adresse, via indberetning til CPR-Ajour. Inden evt. igangsættelse skal evt. formelle krav afklares : Skattestyrelsen anmodet om bede retsvæsenet om at afklare de formelle krav til adressering af døde B Info Udskrift af brugerrettigheder (side 21) Ønsket af Gustav Andreassen, QE, 28. april Udskriften viser en tabel med brugere nedad i rækkerne, og med kategorier mod højre i kolonnerne. I de tilfælde hvor der er mange kategorier i et delsystem, vil udskriften dele sig over to sider således at højre halvdel af tabellen vises under venstre halvdel. Det ønskes at udskriften kun fylder en side, og at det foreslås at dette opnås ved ændre venstre og højre margen fra 25 millimeter til noget mindre.

26 Winformatik - Project Backlog Side 26 af 42 B Inka Fakturaforsendelse som Cirka år 2010: Der er kommet en konkret henvendelse til Qaasuitsup fra INI, der tilbyder at man kan sende fakturaer som til INI. Krav: Faktura er påført INIs rekvisitions-nummer, format = PDF, Skrifttype som i MS Office. SE ønsker ikke A-prio på denne. SE-jurist belastet, og kan ikke komme med udtalelse vedr. det juridiske aspekt i dette. Der har i tidens løb været ønske fra andre leverandører og borgere om at kunne modtage fakturaer pr : Ole Peter, KANUKOKA, skriver: Jeg har efter samtale med vores jurist, at det ikke skulle forhindre at sende regninger pr. mail. Men sikkerhedsforanstaltninger skal være i orden, eks: 1. CPR-NR, skal ikke vise, dvs. man kan eventuelt fjerne de sidste 4 cifre, når borger ringer omkring regninger, skal borger informere hvilke cifre hun/han har for at få yderligere oplysninger omkring regningen. 2. Det skal ikke være muligt at besvar mailen fra privat til kommunen, så længe vi ikke har digital post i Grønland. Der skal være en spærring når de forsøger at besvare mailen. KIMIK: Det foreslås at det implementeres at fakturaer fra side 216 (masseudskrivning) kan udsendes via , hvorimod fakturaer fra side 210 (enkeltstående regninger) i første omgang henvises til manuel -forsendelse. B Inka Afsendelse af fakturaer i OIOXML-format Regningsudskrivning (210, 215 og 216) skal leve op til krav fra Grønlands Selvstyre vedr. koder for bestiller, og separate fakturerings- og leverings-adresser. Se dokument knyttet til Task #700. Aktuelt igen september 2010 efter fornyet henvendelse fra Selvstyrets Økonomi- og personalestyrelse. Foreløbig løsning (angivelse af GLN-nummer i adressen) er fundet. B Inka Sletning af kunde Det skal være muligt at slette kunder uden posteringer (og uden andre registreringer). Ønsket januar 2011 af Jens-Oluf og Bolethe, QA

27 Winformatik - Project Backlog Side 27 af 42 B Inka Diverse PBS-statistikker F.eks. procent-del af påligninger, der PBS-opkræves. Geografisk og alders-fordeling af kunder med PBS-aftaler. Ønsket af Betina Hansen Kristiansen, QA, ultimo sep Aktuelt i forbindelse med planer om PBS-kampagne for off.myndigheder. Der er lavet ad-hoc statistikker. Se mappen inka PBS omkring ultimo sep B Inka Regningsudskrivning fra terminaler med bogstav i terminal-nummer Side 210 ønskes ændret så den benytter samme metodik for regningsnumre som side 216 således at det ikke mere er et krav at terminal-nummeret udelukkende består af cifre. B Bogh Kontoudtog som eller eboks Mulighed for at udsende kontoudtog via eller eboks i stedet for med post. adresse skal registreres og det skal afklares hvorledes det skal implementeres i forretningslogikken. Prioritering afventer juridisk afklaring i Sermersooq af muligheden for at bruge der jo er klart det billigste og nemmeste. B Krdi Kreditor-specifikation for periode Den nuværende kreditorspecifikation (side 362) kan kun bestilles for en bestemt kørsel. Den gamle udskrift (side 361) kan bestilles for en periode (som ønsket); men mangler modregninger hos Inddrivelsen og fakturanummer. Forslag: Udskriften side 361 udbygges så den får samme indhold som den fra 362 Ønsket november 2012, John Kreutzmann, SE. Ønsket igen marts 2015, Ivalo Didriksen, SE : Ansu Lundblad Olsen, QE, har spurgt til dette. B Krdi Kreditor-specifikation via Der ønskes mulighed for at udsende de nuværende kreditor-specifikationer (side 361) via . Indebærer at kreditorkartotek (side 200) får et nyt felt: -adresse. Ønsket af Kim Rosendahl, KU, august 2011 Se TFS #1118 B led Koordinering af forskellige ledigheds-registrerings-koder Der er behov for at standardisere uddannelseskoder og arbejdskoder og kursuskoder. Det bør formentlig gøres med de centrale myndigheder Departementet for uddannelse m.m., Grønlands Statistik. Er dette en sag for KANUKOKA? Henvendelse fra Steen Jokum Motzfeldt april 2013

28 Winformatik - Project Backlog Side 28 af 42 B led Forskellige ønsker side Flere kodeværdier for skolegang og uddannelse - Ad hoc tilføjelse af nye værdier for uddannelse og kurser samt mere overskuelig måde at til knytte dem på. - Ny Interesse tilknytning i stil med de øvrige -Brug af farvemarkering på personlister til at vise personens status Benedikte Lennert Mortensen mail af 7/ B Led Side 537 mulighed for udtræk af forskellige aldersgrupper I søgesiden skal det være muligt under lokaliteter at vælge at søge efter (I dropdown box) : 1. Fremmødte under 25 år (husk datoen varierer) 2. Fremmødte over 25 år (husk datoen varierer) 3. Alle fremmødte under og over 25 år. Pkt. 3 skal formentlig være default valg, så det giver samme søgeresultat som før ændringen. Nej: Der bør være bruger-orientering hukommelse for sidste valg, så relevant default kan præsenteres. Der er i forvejen bruger-hukommelse for valgt Lokalitet. Poul Jørgensen ønsker også valgmuligheden i side 536. Når man er i gang kan man lige så godt indlægge det på alle siderne: 532, 535, 536, 537 og 538 Iflg Bodil Høyer Jensen, Projektvejleder, Piareersarfik Qaqortoq: Mange Piareersarfiit arbejder med unge under 25 år. Den dag den unge fylder 25 år henvises de til Arbejdsmarkedskontoret, som stedmæssigt, lokalemæssigt kan være placeret et andet sted. Ved at opdele disse kan man rationalisere tidsmæssigt og opgavemæssigt, hvor hver afdeling deler efter cpr og dataer : Der er afholdt koordineringsmøde og det kan fastslås at der er et problem og at P-FIIT skal udbygges en del for at kunne bruges som sagsbehandlingsaftale. Der er nedsat en arbejdsgruppe med både kommunale og P-FIIT som vil komme med indstilling. Der skal tages strategisk stilling til om KAQA ønsker (rent IT-mæssigt) at afhænde området eller bevare kontrollen : Den nedsatte koordineringsgruppe bliver indkaldt snarest. Det foreslås at den forbliver en B indtil der måtte være nyt herfra. B løn Dagpengeudbetaling i forbindelse med tjenesterejser Udbetales uden for lønsystemet. De skal beregnes, attesteres, godkendes, bogføres og udbetales.

29 Winformatik - Project Backlog Side 29 af 42 B Krdi Side 361 Kreditorspecifikation grønlandsk version Eunike Karen Kreutzmann efterlyser en grønlandsk udgave af Kreditorspecifikation, fordi kunder ringer eller skriver hvad det er de har fået tilsendt efter udbetaling. Alt andet er ellers ok. /Bogh/report/361.rpt: vi kan overveje at lave dobeltsproget i rapporten, således tekster står på både dansk og grønlandsk, det er set før Marts 2015: Er ikke eksplicit ønsket igen; men kunne overvejes hvis ovenstående ønske vedr. side 361 udføres. B Soc Beregning af pension på hjemmeside Ønsket af Dariusz Sobczynski, QA, Kunne man lave en lille beregningsmaskine for side 900, der kan bruges til vejledning, hvis en person spørger generelt og hypotetisk, fx om hvor meget man kan forvente i førtidspension/alderspension ved bestemte omstændigheder? Jeg tænker på en side der har samme kode som side 900, men ingen personlige data og hvor oplysningerne bliver ikke gemt, men kun bruges til øvelser og beregninger ud fra bestemte hypotetiske beløb, dvs. lidt a la boligsikringssiden på KAQA her: Nu kan det godt være at ovennævnte kun er mit personligt ønske, men jeg får en del hypotetiske spørgsmål der kunne måske besvares meget hurtigere hvis man havde en således demo-side. KIMIKs kommentar: Kunne evt. kombineres med NemID, således at hvis man var logget ind så kunne systemet bruge de aktuelle personlige oplysninger til beregningen. B Soc Fase 5: Anbragte børn Registreringsdel. Faggruppeforslag: Dariusz Sobczynski Kiista P. Isaksen Dina Dorph Estella P. Møller Johanne Egede Evaldsen Kirstine Knudsen Vivi Christiansen Arnajaraq Poulsen Registreringsdel, som i henhold til ny lovgivning på området (forventet efterår 2014) for Anbragte Børn, sørger for at registrere/kontrollere f.eks. besøgstider, behandlingstider, medarbejdere, børn m.v. anbragt på institutioner (private/offentlige) og plejehjem. Endvidere mulig kobling til Lønsystem/Økonomidel.

30 Winformatik - Project Backlog Side 30 af 42 B Soc Boligsikring håndtering af huslejestigning i løbet af året For øjeblikket findes en funktion (side 574) der håndterer huslejestigning ved et årsskifte. Denne er koblet sammen med at det ved et årsskifte også er nye indkomster, der skal anvendes. Der ønskes en mulighed for at håndtere huslejestigninger, der ikke er i forbindelse med årsskifte. Evt. med brevudskrivning (som side 574). Kun huslejestigning for INI og kommunale boligselskaber skal kunne håndteres ikke private lejemål. B Soc Winformatik - standardbrev vedr. boligsikring - manglende lovhjemmel Som option ved dannelse af standardbrev skal brugeren kunne til-vælge hele afsnit. Ønsket Dariusz Sobczynski, QA, okt Se TFS #1178 B Soc Udbetaling af Barselsdagpenge Beregningsmodul + kontering af periodiske udbetalinger (hver 14. dag). Kontaktperson: Inge Petersen, Sermersooq Task #848 Annette Stounberg, SE, maj 2012: Ønsker denne som kandidat til A-prioritet B Soc Side 551 Breve vedr. børnetilskud Der ønskes en mulighed for at udskrive postnummer-vis. Axel Bisgaard, KU, 13/ Bemærk: Siden benyttes kun af KU. SE og QA masseudskriver ikke breve. Relevant næste gang: 2. kvt Januar 2010: Anvendes også af QE. Det gav anledning til problemer i december 2010 at man ikke kunne opdele geografisk (QE + KU) Skal udføres senest december 2011 B Soc Ændring af formulering i breve vedr. pension, der udsendes i forbindelse med årsskifte For nye pensionister (der har en stor skattepligtig indkomst i indkomståret 2 år før det nye år) har brevet karakter af øvbøv - du kan ikke få pension. Formuleringen bør ændres til noget der er mere målrettet situationen og Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension: 9, Stk. 2. For perioden efter første alderspensionsudbetaling og til udgangen af det følgende år, beregnes alderspensionen på baggrund af den forventede skattepligtige indtægt for perioden, omregnet til forventet indtægt for 1 år. (og tilsvarende for førtidspension)

31 Winformatik - Project Backlog Side 31 af 42 B Soc Ønske om produktionsstatistik Der ønskes opgørelser over antal journalnotater, anbringelser, osv, som oprettes i forskellige perioder evt. geografisk opdelt. Dariusz QA, maj 2013 B Soc Udbetaling af Arbejdsmarkedsydelser (dagpenge) Beregningsmodul + kontering af periodiske udbetalinger (hver 14. dag). Kontaktperson: Inge Petersen, Sermersooq Task #847 rummer s fra Inge Petersen B Soc Sociale udbetalinger indenfor bygrænser Der er lidt usikkerhed om hvorledes man håndterer sociale udbetalinger 561 og 562 idet man åbenbart ønsker at sagsbehandle og bogføre dette indenfor bygrænserne. Problemet skal afklares og der skal måske ændres i funktionaliteten i side 561 og 562 Se i øvrigt mail fra Magga Fenger af 30/ Ønske om at kunne begrænse side 561 geografisk. Se også tilsvarende ønske om at kunne begrænse bogføring efter geografi. B soc Fase 7: Anbragte børn Skabelonsdel Faggruppeforslag: Dariusz Sobczynski Arnajaraq Joelsen Eldevig Katrine Berthelsen Judithe Møller Estella P. Møller Vivi Christiansen Mette Sonniks Regine Benjaminsen Kirstine Knudsen Arnajaraq Poulsen Skabeloner (9 stk.) til anbragte børn modtaget men foreslås henvist til denne fase. Endvidere mulighed for import/export af data.

32 Winformatik - Project Backlog Side 32 af 42 B Soc Personbogføring af lønudgifter på handicapområdet - måske også børneområdet? Der forespørges på: Teknisk mulighed for personbogføring af lønudgifter på handicapområdet med CPR på den handicappede klient når lønudbetalingerne sker til andre personer ifm. en hjælpeforanstaltning til klienten (fx løn til klientens støtteperson, vederlag til klientens aflastningsforældre, vederlag til klientens plejer eller pårørende der passer klienten i klientens eget hjem, etc.). Jeg tror, at således mulighed ville ligeledes være til stor gavn på andre områder, fx børneforsorgskonto 41 (fx løn til støttepersoner / hjemme-hoser og vederlag til plejefamilier og personlige rådgivere kunne registreres med CPR på det barn / de børn der modtager pågældende hjælpeforanstaltning), bl.a. fordi dette ville have stor betydning for tilsyn med regnskab og budgetlægning på socialområdet. Desuden kunne vi hurtigere finde rå data til statistisk afrapportering (fx hvor mange børn blev der anbragt i akut familiepleje i Qaanaaq indtil nu; hvor mange børn i Uummannaq har haft støtteperson, etc.). Dariusz Sobczynski, QA, marts Sagen har igen været drøftet på PO-mødet 21.februar Der var ikke stemning for at gå videre med punktet for nærværende. B Soc Beløbsgrænse vedr. sociale udbetalinger side 561 I dag fungerer siden på den måde at en systemkonstant sætter et maksimum pr. udbetaling. Er pt i QA. Kan ændres lokalt med side 16. Kesia Rasmussen, QA, ønsker at afdelingsledere skal kunne indtaste uden øvre grænse. Der er i dag ikke noget, der systematisk adskiller afdelingsledere fra øvrige brugere. B Soc Månedsvis skatteoplysninger til boligsikringsberegning Der ønskes mulighed for at få aktuelle månedsvise lønoplysningertil vurdering af bl.a. boligsikringsberettigelse : ANHO mener at have fundet mulighed for at få disse data på specifik anfordring : Skattestyrelsen meddeler at de vil tilvejebringe en Webservice. Det sættes på som nyt punkt på backloggen B Soc Boligsikring Der ønskes en mulighed for at spærre for indtastning i side 570 i forbindelse med at man laver beregning og bogføring i side 571. Ønsket oktober 2010, Annette Stounberg, Sermersooq.

33 Winformatik - Project Backlog Side 33 af 42 B tekn Skorstensfejning Naja Ane Heilmann, SE, ønsker et system til håndtering af skorstensfejning. Holde styr på hvilke typer af skorstene der findes i de enkelte bygninger, tidspunkt for fejning, udskrive regninger, rapporter af forskellig type. Ønsket november Se TFS #1180 Søren Lange, QA, har oktober 2014 sendt et forslag vedrørende skorstensfejning. B Tekn Renovation (og b-nr. register), Lister - Liste over bygninger som opkræves flere gange. - Bygninger som ikke er tilmeldt renovation Liste som afslører, hvem der ikke er tilmeldt renovation. Listen kan kun bruges som rettesnor, og der kan komme falske alarmer. F.eks. kan man i b-nr. register lave udtræk på huse af given bygningstype og kontrollere om b-nr. inden for dette område findes i renovations-system. Bemærk, her skal b-nr.-register være opdateret, for vi må bruge b-nr. til at kontrollere på. B Tekn Renovation, b-nr.-kontrol Ved oprettelse af leverance, skal system kontrollere at man ikke opretter på samme B-nummer på forskellige personnumre. Det er ikke nødvendigvis en fejl, men advarsel skal vises Der skal også vises advarsel hvis en leverance allerede findes inden for et område med dette b-nr. Område er f.eks Nuuk som ender med 00 B Tekn Renovation, Oprettelse af leverance kontrolfunktion Når en ny leverance skal oprettes i side 860L, så skal program kontrollere, om der findes andre leverancer på denne Aftale. I så fald kopieres adresseoplysninger over til den nye leverance så slipper man for indtastning. Det er nyttigt ved f.eks. oprettelse af dag- og natrenovation: først opretter man dagrenovation leverancen på aftalen i side 860L, og når man skal oprette natrenovation i side 860L, så får man adresse-data og slipper for indtastning B Tekn Renovation, Prøveberegning sortere på b-nr. Det skal være muligt at sortere på b-nr. ved udskrivning af Prøveberegning

34 Winformatik - Project Backlog Side 34 af 42 B Tekn Renovation, mere information på PBS betalinger for renovation Der skal mere information på PBS-regninger som vedrører renovation, ligesom ved renovations-faktura C Alle Forbedre onlinehjælpen efter nærmere undersøgelse af hvor den er utilstrækkelig C bogh Side 300 Hvis man laver 2 bogføringer på samt post i samme bogføring kan der opstår fejl, så man taber det indtastede : Prioriteringsforslaget accepteret på grundlag af den sjældne forekomst og den ny side der er på vej. C Bogh Log for bogføring af kreditorafregning Vil lige høre om der kan ske nogle ændringer; således at der til sidst står saldo for hver person/kreditor. Sendt: 14. august :27 C Bogh Rekvisitions-system (side ). Bruges det af nogen? Skal data overføres? C Bogh Mulighed for at udskrive arter og konteringsregler (Side 324a) Vi kunde godt tænke os at vi kunne udskrive artslisten til et bestemt område. For eks. Kun arter der vedr. inkasso, eller social.i dag kan vi kun udskrive alle arter. /Wenke Kristiansen C Bogh FI indbetalinger I visse tilfælde kommer der en fejlmeddelelse når man indlæser FI-filen.(Se Bug #660). C Bogh FI indbetalinger (Side 306) Sikring af at FI indbetalinger ikke udføres dobbelt. F.eks. ved at se om der allerede findes en kørsel med samme sum indenfor f.eks. 14 dage. C Bogh Facilitet til at tilbagerulle en pålignet bunke. Primært efterspurgt i Nuukom

35 Winformatik - Project Backlog Side 35 af 42 C Bogh Sletning af ubrugte konti Da vi fik oprettet kontoplanen med mulitiplikationsmetoden gav det jo en frygtelig masse ekstra konti socialområdet i Ivittuut f.eks.. Men vi var enige om at det var den teknisk set mest overkommelige metode. Og at der skulle følges op med en slettekørsel i maj Ved slettekørslen, som Kimik skulle forestå, skal alle ubrugte konti (hvor der hverken har været budget eller posteringer) slettes. Hanne Mark Bemærk: Det skal sikres at der faktisk er budgetteret ud på alle relevante posteringskonti, og at der altså ikke blot er budgetteret således at første konto i et område har fået hele områdets budget. C Bosc Betaling for tilmelding til kurser mm. Der kan laves en løsning hvor kulturforvaltningen kan udskrive FI kort og lære at følge disses betalinger op. Alternativt skal der laves en egentlig webshop, som kan modtage kreditkortbetalinger. Ref. Mail Fra: Andreas Uldum Sendt: 9. februar :41 C Dagi Udskriv daginstitutionsbreve vælg borgers sprog Side 520, Udskriv daginstitutionsbreve: på side 200 kan man angive borgerens sprog. Daginstitutions-breve skal skrives ud i sprog som er valgt på side 200 C Dagi Økonomisk oversigt over forældre indkomst og takster for børn Kun KU har ønsket dette: Side 510A, økonomisk oversigt over indkomst, forældre og takster for børn (opgave skal defineres yderligere) C Dagi Ventelist Side 505L, Layout ændringer ønskes. Trina Poulsen, Sermersooq, #721 C Dagi Se søskende (Side 503 Barn i institution ) Oktober 2011: SE (Lida Lysgaard) ønsker søskende i institution vist i side 501 (Barns stamkort)

36 Winformatik - Project Backlog Side 36 af 42 C Dagi Daginstitution tilknytning af dokumenter (indmeldelse/udmeldelse m.v.) Lene Marie Petersen, QA, ønsket 7.juli 2014: Ønsker mulighed for at tilknytte dokumenter (f.eks. Word, Excel, indscannede) til daginstitutionssager (side 503) på samme måde som man kan tilknytte dokumenter til renovationssager i side 860: Behovet for at gemme dokumenter må antages at falde i takt med at tilmelding via Sullissivik.gl slår igennem det varer dog nok nogle år endnu. Som en midlertidig løsning foreslås det at oprette Notater (journalark, side 578/579) med Kategori = Daginstitution, og så tilknytte dokumenterne til notatet : Afventer at Sika kommer tilbage fra ferie 11.aug : Rie har meldt tilbage at Jeg har netop drøftet denne mulighed med Sika til notater om hver enkelt barn, - arbejdsredskabet er yderst anvendeligt og brugbart.

37 Winformatik - Project Backlog Side 37 af 42 C Folk Liste (regneark) med opgørelse af antal stemmeberettigede i hvert distrikt til et valg I dag kan man kun finde antal stemmeberettigede ved at udskrive en valgliste for et valgdistrikt (evt. til skærm) og aflæse det antal berettigede, der er angivet på forsiden af listen. Betina Kristiansen QA forespørger februar 2013: Denne side (122) bruger vi også til at bestille stemmesedler med. Men måden at gøre det på, er for hver enkelt by og bygd at se hvor mange stemmeberettigede der er, skrive det ned, og samle tallene ind i excel (Se vedhæftede). Det tager tid. Jeg forestiller mig det kunne være nemmere. Vi skal blot kunne, hvor mange stemmeberettigede der er men fordelt for hvert by. Vi skal ikke have hele valglisten i denne forbindelse. Er det noget i kan ordne? C Folk Mulighed for manuel oprettelse af interessemarkering hos CPR En interessemarkering på en person hos CPR betyder at kommunen får besked om fremtidige ændringer (f.eks. flytning eller dødsfald) også selv om personen ikke bor i Grønland, og dermed ikke er med i den primære personkreds. I dag sætter Winformatik automatisk interessemarkering på personer i den primære personkreds, som flytter ud af Grønland (og fjerner markeringen på personer, der flytter til Grønland). I visse sammenhænge kan der være behov for at sætte interessemarkering på personer, som ikke i nyere tid har haft folkeregister-adresse i Grønland, og som derfor aldrig har været med i den primære personkreds. Det drejer som f.eks. om personer med handicap anbragt på institution i Danmark, eller børn, som under midlertidigt ophold i Grønland, ønskes optaget i daginstitution. Man kunne forestille sig en mulighed for at oprette en interesse-markering på disse personer. Bemærk, at de grønlandske kommuner har et fælles udtrækskundenummer hos CPR (2765), og derfor også har fælles interessemarkeringer. Én kommune (for tiden Qaasuitsup) har opgaven med at vedligeholde de automatiske interessemarkeringer. I forbindelse med manuel interessemarkering skal der tages hensyn til at dette kan ske i hver af de 4 kommuner. Det kan evt. undersøges om man via CPR Ajour (online-systemet til CPR) kan oprette interessemarkering i forhold til et bestemt udtrækskundenummer. Interessemarkering kaldes også pnr-abonnement.

38 Winformatik - Project Backlog Side 38 af 42 C->B Folk Diagnose - dårlige adresser Side 125 skal ændres således der kontrolleres for flere B-numre indenfor samme lokalitet. C Led Stempling af ledige med stregkodebadge En ny side udvikles til at udprinte en ledighedsbadge med stregkode eller lignende Side 543 udbygges/suppleres med mulighed for at indlæse stempling via stregkodelæser Der findes og autoriseres en stregkodelæser eller lignende. Ønske fra SE Charles C Led Bedre udtræk fra Led 1) Fisker-knap, det er et tilbagevendende spørgsmål fra selvstyret og kommunalbestyrelsen, hvor mange af de registrerede ledige er fiskere, dvs. fiskere som hovedsageligt er selvstændige erhvervsdrivende, som får offentlig hjælp 2) Arbejdsmarkedafdeling vil gerne kunne lave udtræk af de ledige som er forsørgere. Ønske fra Arnajaraq Joelsen Eldevig Ønskerne henvises til Piareersarfiit : Forsørgerfeltet findes men udfyldes kun ca. 50%. Vi foreslår fiskerregistreringen henvist til Piareersarfiit C Led Nyt ønske: Mulighed for at rette / slette notater side 530 Clara Olsen HTML Editor kunne bruges. Åbning kan betyde afskaffelse af sikring mod historie omformulering C Led Ændringsønsker 530A Under... Notat... kan vi ikke ændre på " dato og Tekst, hvis vi kommer til og (skrive fejl) både med dato og indhold.. Under.;.. Anvisning, kan vi ikke skrive 2 gange på 1 dag, fx. når vi skal skrive igen nogen ned... Under skolegang kan ikke ændres når vi vil ændre skole gang Under; Uddannelse, kan hellere ikke ændres, hvis vi fx. skal ændre nej til ja og omvendt, mv. Hvis i skulle være i tvivl. kontakt ut. eller relevante personer i ViC. eller

39 Winformatik - Project Backlog Side 39 af 42 C Inka Adresse på afdøde ændres automatisk til c/o Kredsretten I dag er det således at systemet indsætter ordet Boet foran en persons navn, hvis personen er afgået ved døden. Fra Inddrivelsesmyndighedens side er der fremsat et ønske om at systemet ved samme lejlighed ændrer adressen til c/o Kredsretten og den pågældende kredsrets adresse. For nuværende kan man ikke rette adressen i side 240 i Winformatik. Den kan rettes via indrapportering til CPR. C Inka Rykkerskrivelser m.v. I det tidligere Winformatiksystem fandtes et antal inkasso-breve: Disse breve blev overflødige da inkasso-opgaven blev centraliseret. Der har dog senere vist sig et behov for (visse af) disse breve da det stadig er kommunens egen opgave at rykke andre offentlige myndigheder m.fl. Brevene i det tidligere Winformatiksystem er baseret på en forældet metode for Office-integration, og kan derfor ikke blot genoplives. Indtil videre klarer man sig med et almindeligt kontoudtog, og et følgebrev skrevet ud fra et standardbrev. Ønsket af Inddrivelseskontoret, Qaasuitsup (Thomas Jensen), december 2009.

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider 021 07:23:38 10 Rapportversion: 27-07-2010 1 af 10 AKISSARSIAT lønsystem 402 Kontrol før lønbogføring 403 Bogføring af lønkørsel 404 Adresse-forskelle 405 Udtræk

Læs mere

200416 Indledende møde til Førtidspension 20. april 2016 12:44

200416 Indledende møde til Førtidspension 20. april 2016 12:44 200416 Indledende møde til Førtidspension 20. april 2016 12:44 Dagsorden: Hvilke ændringer af side 900 og tilhørende beregning skal der laves for at kunne håndtere førtidspension efter 1/7-2016? Skal der

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Kom godt i gang med periodeafslutning

Kom godt i gang med periodeafslutning Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.0.2: 1. Momsangivelsen er blevet udvidet med nye systemkonti 2. Speciel eksport af Finansrapporter 3. CRM

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Borgeren eller dennes værge

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010:

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010: Projekt: Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter Side 1 af 8 Anders Funch, KHL Budgetter er tastet direkte i resultat, likviditet og balance. Budget for andet erhverv (kontoplan 5). Vurdering

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016 Indhold 1 Import af data fra SKATs R75-oplysninger... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for import... 3 3.1 Certifikater og Tilslutningsaftale med SKAT... 3 4 Hvordan gør du?...

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere