- Formand ved et tilfælde. Interview med Erik Andersen, der var formand for Dansk Socialrådgiverforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Formand ved et tilfælde. Interview med Erik Andersen, der var formand for Dansk Socialrådgiverforening 1956-1959."

Transkript

1 1 - Formand ved et tilfælde Interview med Erik Andersen, der var formand for Dansk Socialrådgiverforening

2 2 AF ELSBETH MORTENSEN OG BJARNE TRIER ANDERSEN, marts 2011 Kaffen er brygget og kagerne står på bordet, da vi fra den selvbestaltede Historiegruppe indfinder os hos tidligere DS-formand Erik Andersen på det ydre Østerbro i København. 55 år er gået, siden Erik Andersen i 1956 blev valgt som formand og bestred posten de næste 3 år. Inden den første bid af kagen er sat til livs, er snakken om gamle dage i DS i fuld gang. - Og hvorfor jeg sagde ja? Tjah Jeg blev vel beæret over at blive spurgt. Sådan lyder det fra Erik Andersen, på spørgsmålet om, hvorfor han stillede op som formand for Dansk Socialrådgiverforening i Erik Andersen var 28 år og den 9. formand i DS siden stiftelsen i Men Erik Andersen blev også den første mandlige formand, selvom han ikke tillægger det nogen særlig betydning. - Men der har nok været mange, som ikke var tilfreds med at få en mandlig formand, men det blev aldrig udtrykt direkte. Hvordan gik det til, at du blev formand? - Jeg havde ikke været aktiv i DS, men blev kontaktet af den afgående formand, Inger Østergaard, som opfordrede mig til at stille op. Jeg kendte ikke de andre i bestyrelsen specielt, men omvendt var foreningen jo ikke større dengang, end at vi i høj grad vidste hvem hinanden var. Umiddelbart efter at jeg var blevet færdiguddannet i 1952, blev jeg ansat som socialrådgiver i Skive Kommune, hvor jeg også havde været i praktik. Men i 1956 fik jeg arbejde ved Forsvarets Oplysnings- og velfærdstjeneste (FOV) ved Høvelte Kaserne i Nordsjælland og var således tilbage tæt på København. DS havde 350 medlemmer da Erik Andersen blev enstemmigt valgt som formand 27. april 1956 og da stoppede 3 år senere i 1959 var der 390 medlemmer. Af bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen 2. maj 1958 fremgår det, at der frem til 1. januar 1959 var der uddannet i alt 502 socialrådgivere. Vi har stadig ingen oversigt over hvor mange af de uddannede socialrådgivere der arbejder aktivt, men vi ved, at en hel del på grund af giftermål og andre grunde er udgået af erhverv, lød det i beretningen. Så det var fortsat en forholdsvis lille skare, men på mange måder også en brydningstid på flere områder for foreningen. Lønkommissionen løfter socialrådgivernes løn Socialrådgivernes løn blev i Erik Andersens formandstid et centralt emne for bestyrelsen. Regeringen havde nedsat en lønkommission og bestyrelsen lagde mange kræfter i at påvirke hvor socialrådgiverne blev placeret. Kommissionen sad i fire år og arbejdede meget langsomt, husker Erik Andersen.

3 - Vi havde foretræde for kommissionen og det endte ganske tilfredsstillende, idet det lykkedes at få socialrådgiverne flyttet fra kommissionens oprindelige forslag om 9. lønklasse til 13. lønklasse og dermed at komme på niveau med lærerne og politiet og højere end HK. Inger Østergaard havde som tidligere formand udført et fremragende forarbejde, og det kunne vi så bygge videre på, fortæller Erik Andersen. Af Socialrådgiveren fra perioden fremgår også, at lønkommissionen foreslår ligeløn, således at ugifte over 30 år og samgifte aflønnes som forsørgere. Hvad tror du var grunden til at det lykkedes at få den relativt pæne indplacering af socialrådgiverne? - Det er svært at svare på, siger Erik Andersen, men det har nok spillet ind, vi var en forholdsvis lille gruppe og at der var en del ambassadører for socialrådgiverne. Mange undervisere på uddannelsen var embedsmænd i ministerierne og var positivt stemt over for socialrådgiverne. Og så en lille sjov ting: Langt senere erfarede jeg fra en kilde, at det også havde spillet ind, vi talte pænt og gjorde et godt indtryk under foretrædet. Så fik I vel stor ros fra medlemmerne? - Sådan husker jeg det ikke, siger Erik Andersen og vender igen tilbage til et tema, han i sin tid ofte anslog i bladet og på generalforsamlingerne: Efterlysning af flere aktive medlemmer. - Mange interesserede sig ikke for det og det bedre borgerskabs døtre, som mange socialrådgivere jo blev kaldt, og vel også var, strøede ikke om sig med komplimenter, siger Erik Andersen med et glimt i øjet. Opfølgningsarbejdet efter at lønkommissionen havde talt, fyldte i bestyrelsens og ikke mindst formandens arbejde. - Vi havde en række forhandlinger og kontrolopgaver i forhold til at sikre, at socialrådgiverne fik den rigtige løn. Og oveni brugte vi en del kræfter på at sikre, at socialrådgivertitlen ikke uretmæssigt blev brugt af andre. Det lykkedes i en hel del tilfælde at få dette stoppet. 3 Mange bolde i luften Et tilbageblik i Socialrådgiveren fra Erik Andersens formandstid giver et godt indblik i nogle af de opgaver som fyldte meget. Ud over arbejdet med at sikre socialrådgiverne den rette indplacering, så omtales i nytårsbreve og beretninger en række aktiviteter som Sikre opslag af ledige stillinger Arbejde for at blive godkendt som forhandlingsmodpart i Københavns magistrat Oprettelse af vikarformidling

4 4 Individuel bistand til medlemmer i løn- og ansættelsesspørgsmål Organisering af kurser og foredragsrækker Samarbejde med skolerne og påvirkning af ændringer i uddannelsen og arbejde for godkendelse af uddannelsen ved regulativ eller lignende Hvervning af medlemmer Udarbejdelse af juridisk notat om hospitalssocialrådgiveres tavshedspligt Debat om de mange private rådgivningskontorer i København og forslag om oprettelse af neutral rådgivning i regi af DS. Erik Andersen husker formandstiden som præget af meget arbejde og Der var nok at tage fat på, og Erik Andersen husker, at det arbejdet som DS-formand ofte løb op i 25 timer om ugen, som skulle lægges oven i arbejdet som fuldtidsarbejdende socialrådgiver. Men det var også spændende, og der var mange dygtige udvalg bl.a. uddannelsesudvalget og han nævner Kirsten Eriksen, som eksempel på en dygtig udvalgsformand for psykiatrien. Socialrådgiverforeningen og Den Sociale Skole Som socialrådgiver i Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste (FOV) havde Erik Andersen en del aftenarbejde og det var svært at forene med arbejdet som formand. Især i starten, hvor foreningens sekretariat var placeret hos den eneste aflønnede, sekretær Ingeborg Sørensen, der boede i Badensgade 4, på Amager. Erik Andersen havde ansat hende 9 timer om ugen. - Hun var pensioneret kontorchef og bekendt af mine forældre og jeg vidste, at hun var både dygtig og ansvarsfuld. Sekretærarbejdet bestod i høj grad af at holde medlemskartoteket ajour og sende opkrævning for kontingent ud til medlemmerne. Ingeborg Sørensen døde ret pludseligt, og det blev anledningen til at flytte sekretariatet til Den Sociale Skole i Randersgade, hvor Erik Andersen i mellemtiden var blevet ansat som lærer. - Jeg fungerede også som en slags viceinspektør med ansvar for skemaplanlægning. De fleste underviserne var timelærere og havde fast ansættelse andet steds, og der var skemaændringer stort set hver dag, husker Erik Andersen. Erik Andersen giver udtryk for, at rektor Watt Boolsen nok også har set det som en fordel, at der på skolen var ansatte, som var aktive i Dansk Socialrådgiverforening, så foreningen via dem blev engageret i uddannelsen og faget. På daværende tidspunkt var også socialrådgiverne Else Korsgaard og Poul Andersen - ansat på skolen. Samarbejdet mellem DS og skolen havde været tæt siden foreningens oprettelse efter uddannelsen af det første hold elever i 1938 og miljøet på skolen var et godt sted at vedligeholde og skabe nyttige kontakter. Også for en formand for Dansk Socialrådgiverforening.

5 5 Kampskridt De første blokader i i DS historier blev også iværksat i Erik Andersens formandstid. Og Erik Andersens var selv part i et af disse faglige kampskridt. - Vores løn som socialrådgivere på Den Sociale Skole var ikke i orden. Rektor var indplaceret i lønklasse 27, mens de næste i hierarkiet på skolen var i lønklasse 13. Den rigtige indplacering for os ville have været i lønklasse 23, men det vurderede vi som helt urealistisk så vores forslag var lønklasse 18. Poul Andersen og jeg deponerede vore opsigelser på DSH/K, hvilket betød, at vi ville fratræde, såfremt der ikke inden en bestemt dato var sket en ændret lønindplacering. Der skete dog ikke rigtig noget, selv om skolen og bestyrelsen sendte anmodningen om lønændringen videre til ministeriet. Da dagen oprandt bankede vi på rektors dør, og sagde, at vi da lige ville sige farvel. Rektor var noget desorienteret og spurgte hvorfor? Og så måtte vi jo erindre om, at vi havde deponeret vores opsigelse, og at det nu var vores sidste arbejdsdag. Det må være blevet oplevet som et ret rabiat skridt på daværende tidspunkt? - Jeg husker ikke at vi tænkte over det på den måde, vi tænkte at det var retfærdigt. Og så må det nok tilskrives ungdommens overmod, siger Erik Andersen efter lidt betænkningstid. Aktionen med deponering af opsigelser blev fulgt op af blokade af stillingerne, og Den sociale skole var ikke den eneste. Allerede inden aktionen på Den Sociale Skole havde der været blokade af stillinger på Sindssygehospitalerne, som det hed dengang. Her kom grundlønnen først på plads efter blokaden. Også stillinger i Mødrehjælpen i forbindelse med oprettelse af en familierådgivning blev blokeret. Her varede blokaden blot en dag, så havde man opnået, hvad man ønskede. Set i bakspejlet kan man sige, at det var i denne periode, at de første skridt mod at være en egentlig fagforening, der kæmper for medlemmernes løn og ansættelsesmæssige interesser, blev taget. Ingen partipolitik i DS Drejningen mod en mere traditionel fagforeningsrolle havde ifølge Erik Andersen dog ikke rod i partipolitik. - Jeg har aldrig været medlem af et politisk parti, og mener heller ikke at jeg blev opfattet som politisk formand i den forstand. Der var ikke partipolitiske fløje i bestyrelsen. Det var faget, uddannelsen og arbejdet med lønkommissionen der fyldte. Men Erik Andersen husker, at elever på skolen kunne komme ind og sige om en lærer på baggrund af faglige diskussioner: han må jo være kommunist.

6 - Tiden var sådan, at bare det at have et fagligt og progressivt udgangspunkt og forsvare det, kunne medføre, at en lærer blev anset for at være kommunist, selv om han måske i virkeligheden var radikal. - Jeg husker også, at jeg efter at jeg var stoppet som formand blev opsøgt af tre medlemmer, der spurgte om jeg kunne tænkes at ville genopstille. De syntes, foreningen var blevet så socialdemokratisk! Jeg var ikke interesseret, og så blev der ikke snakket mere om det. 6 Dynamisk og selvstændigt fagblad Når man læser Socialrådgiveren fra Erik Andersens formandstid, får man - på trods af bladets beskedne form, set med nutidens øjne - indtryk af en meget aktiv og selvstændig redaktion, som heller ikke er bange for at tale bestyrelsen midt i mod eller på anden måde bringe provokerende indlæg. Et eksempel er en leder efter årsmødet i 1957 med titlen S(p)ildolie, hvor der rejses kritik af lødigheden ved det afholdte medlemsmøde, som var henlagt til Esbjerg med bl.a. besøg på Esbjerg højskole og en sildefabrik. Skovfogedhygge frem for at tage hul på de uløste problemer lyder det i lederen, og Det går simpelthen ikke på denne måde. Ellers må der stilles mistillidsvotum til formand og bestyrelse for at have tilsidesat formålsparagraffen. Krasse sager, og tegn på modsætning mellem redaktion og bestyrelse? Sådan kunne det let tolkes af eftertiden. Men sådan husker Erik Andersen det ikke. - Redaktøren Harriet Holst var en pragtfuld pige og den senere redaktør Leif Kann havde jeg også et rigtig godt forhold til. De lagde ligesom bestyrelsen utroligt mange frivillige arbejdstimer i DS. Vi havde et rigtig godt blad, men der var selvfølgelig et vist spil mellem bestyrelsen og redaktionen. Og det kunne være delvist aftalt spil, når formand og redaktør kritiserede hinanden. Men det er rigtigt, at bestyrelsen hverken kunne eller ville sætte sig på bladet. Redaktionen havde deres frihed. Socialrådgiveren var i sagens natur et lille blad. Ud over medlemmerne var der 27 abonnenter, fremgår det af beretningen i Det har formentlig været institutioner, organisationer mv. - Men bladet var også et talerør i socialpolitikken og vi sendte det til en række nøglepersoner, bl.a. journalist Viggo Duvå på det daværende Socialdemokraten. Han citerede hyppigt vores blad, lavede interviews og skrev meget om det sociale stof, lyder det fra Erik Andersen. Vejen banes for en lønnet formand i DS

7 7 Efter 3 år på formandsposten stopper Erik Andersen i Om det siger han: - Formandshvervet greb om sig, og det var ikke holdbart i længden med op til 25 timers frivilligt arbejde pr. uge. Derfor udarbejdede vi i bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer således, at der kunne aflønnes en formand på halv tid. Så valgtes Eva Gredal ii som den første lønnede formand i DS. - Jeg var under ingen omstændigheder selv interesseret i at blive lønnet formand, siger Erik Andersen. - Jeg opfattede - og gør det stadig - det at blive bestyrelsesformand i en faglig organisation, som en kollegial tillidspost du tager i en ikke for lang periode. Og så har det givet spillet ind, at jeg hellere har villet gøre karriere, føjer han til. Socialrådgiveruddannelsen kan føre til alt Som det fremgår af Erik Andersens CV, så blev de tre år som formand for Dansk Socialrådgiverforening kun en brik i en lang og farverig karriere. - Ja egentlig en flot karriere på baggrund af en 3-årig uddannelse, som han selv beskedent udtrykker det, da vi som interviewere forsøger at få rede på de mange stillinger Erik Andersen har beklædt og rækkefølgen. - Men tingene faldt bare sådan, det har ikke været planlagt, siger han. Som et kuriosum nævner Erik Andersen, at han i hvor han var blevet forstander på Nærum Ungdomsgaard og var medinitiativtager til opbygningen af Landsforeningen af danske klubfolk (LDK) - anmodede om at blive passivt medlem af DS. - Men jeg fik afslag, og så meldte jeg mig ud, siger han. Men Erik Andersen følger stadig med på det socialpolitiske område. - Og en ting der kan få mit blod i kog er, når socialrådgivere finder sig i at blive kaldt sagsbehandlere. Det er jo ikke sager, men mennesker, socialrådgivere har med at gøre. Der er brug for mere socialfaglighed hos ledelsen, lyder det. Og på vej ud af døren får vi lige denne afskedshilsen: - Jeres nuværende formand, Bettina Post gør det i øvrigt rigtig godt!

8 8 Box. Erik Andersens CV (kilde bl.a. Kraks Blå Bog): Uddannet socialrådgiver 1952 Socialrådgiver i Skive Kommune, børnearbejdet Socialkonsulent ved Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste 1956 Lærer ved Den sociale Skole, Kbh Forstander ved Nærum Ungdomsgaard (med til at starte den op) Fik bl.a. stillingen på baggrund af tidligere arbejde med unge i klubber i Brønshøj) Vicegeneralsekretær i Dansk Røde Kors Hospitalsdirektør i Jerusalem Direktør for Danske Bankfunktionærers Landsforening (nu Finansforbundet) Direktør for flygtningearbejdet i Tanzania tillige leder af det Lutherskes Verdensforbunds udviklingsbistandsprogram i Mozambique fra 1974 Generalsekretær for Omsorgsorganisationernes Samråd 1979 Generalsekretær for Foreningen Norden Direktør i Mødrehjælpen af 1983 fra Viceintegrationschef i Dansk Flygtningehjælp Konsulentopgaver fra i Ved blokering af en stilling forbydes foreningens medlemmer at søge og lade sig ansætte i den blokerede stilling ii Var valgt ind i bestyrelsen i 1958 og var formand for DS Senere socialminister i J.O. Krag og Anker Jørgensens regeringer , og

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

... men engagementet og den fede elektriske guitar er intakt

... men engagementet og den fede elektriske guitar er intakt GEERT JØRGENSEN STOPPER 1. MAJ SOM DIREKTØR I LOS:... men engagementet og den fede elektriske guitar er intakt Geert Jørgensen regnede i starten med, at han skulle være rockguitarist. Billedet her er fra

Læs mere

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast»vi vidste, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det«, siger KL s administrerende direktør

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE?

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? Om de 30 % af de pastoralseminariestuderende, der ikke bliver præster i Folkekirken Samt nogle få uddannelses- og ansættelsesmæssige perspektiver Erling Andersen August

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006 OUT sideren ser psykiatrien indefra Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Essay om tvangens historie

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere