Optimering af lejen i erhvervslejemål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af lejen i erhvervslejemål"

Transkript

1 Optimering af lejen i erhvervslejemål Markedsleje/forbedringsforhøjelser 19. november 2014

2 Real Estate, Hospitality & Construction Hvem er vi EY har den største integrerede ejendomspraksis af alle revisionsfirmaer med ca eksperter verden over, der leverer serviceydelser inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning til ejendomsejere, -investorer, -udlejere og -brugere herunder mange fonde, ejendomsinvesteringsforeninger, byggeentreprenører og bygherrer. Vi kombinerer nye måder at tænke på og en indgående forståelse af branchens problemstillinger med vores omfattende erfaring, store ressourcer og et bredt sammensat netværk af kunder og kontakter. Vi betjener mere end ejendomskunder over hele verden. EY's Global Real Estate Center I vores Global Real Estate Center har vi samlet et internationalt team af eksperter med stor erfaring inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning, som kan hjælpe dig med at indfri dit potentiale. Vi forudser nye tendenser i markedet, identificerer deres konsekvenser og forholder os til relevante brancherelaterede forhold. På den måde kan vi hjælpe dig med at nå dine mål og konkurrere mere effektivt. Det er sådan, EY gør en forskel. Vi er den førende leverandør af serviceydelser til ejendomsindustrien Vi er den førende leverandør af serviceydelser til ejendomsselskaber. Målt på markedsværdi reviderer vi 35% af ejendomsselskaberne på Forbes Global 2000-listen. Page 2

3 Jakob Folkenberg Eriksen Director Law Real Estate Advisory Services Real Estate Transaction Advisory Services Page 3

4 Page 4

5 Transactions Vores transaktionseksperter yder assistance gennem alle transaktionsforløbets tre faser: køb, hold og exit. A. Køb: due diligence Vi assisterer i forbindelse med køb af fast ejendom ved at udføre due diligence-undersøgelser, som hjælper kunden med at fastsætte pris, timing, forpligtelser og andre væsentlige forhold. B. Hold: værdiskabelse Vi rådgiver omkring værdiskabelse i ejendomsporteføljer og hjælper med at gennemføre den vedtagne plan. C. Exit: assistance i forbindelse med salg Vi hjælper med at forberede faste ejendomsporteføljer eller dele heraf på salg. D. Analyse Page 5 Presentation title

6 Arealer Flerbrugerejendomme Lejemåls- Anvendelse Netto- Andel af Andel af Andel af Andel af Andel af Andel af Andel af Andel af Andel af Bruttonummer areal trapper hoved- trappe fælles- teknik fællesareal møde- køkken + depot areal trappe T11 areal på etage lokaler kantine m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² 1 kontor 1.293,6 20,2 19,3 6,2 255,4 136,9 179,1 98,2 322, ,2 7 kontor 106,1 3,6 1,6 0,5 20,9 11,2 14,7 8,1 166,7 8 kontor 5.088,1 424,2 76,1 24, ,5 538,5 704,5 386, ,6 9 kontor 2.332,4 333,2 34,9 11,1 460,5 246,9 323,0 177, ,0 10 kontor 3.636,2 432,4 54,4 17,3 717,9 384,9 573,6 503,5 276, ,2 11 kontor 2.338,5 334,1 35,0 11,1 461,7 247,5 118,3 323,8 177, ,6 12 kontor 750,3 22,1 11,2 3,6 148,1 79,4 103,9 57, ,6 13 kontor 2.804,3 289,6 41,9 13,3 553,7 296,8 621,5 388,3 213, ,4 14 kontor 103,4 4,0 1,5 0,5 20,4 10,9 22,9 14,3 7,9 185,8 15 kontor 2.332,4 333,2 34,9 11,1 460,5 246,9 323,0 177, ,0 I alt , ,5 310,7 98, , , , , ,6 322, ,3 58% 6% 1% 0% 11% 6% 4% 8% 4% 1% 100% Page 6

7 Arealer Flerbrugerejendomme Lejemåls- Anvendelse Netto- Andel af Andel af Andel af Andel af Andel af Andel af Andel af Andel af Andel af Bruttonummer areal trapper hoved- trappe fælles- teknik fællesareal møde- køkken + depot areal trappe T11 areal på etage lokaler kantine m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² 1 kontor 1.293,6 20,2 19,3 6,2 13,7 322, ,2 7 kontor 106,1 3,6 1,6 0,5 1,1 112,9 8 kontor 5.088,1 424,2 76,1 24,2 53, ,4 9 kontor 2.332,4 333,2 34,9 11,1 24, ,3 10 kontor 3.636,2 432,4 54,4 17,3 38,5 121, ,1 11 kontor 2.338,5 334,1 35,0 11,1 24,8 39, ,0 12 kontor 750,3 22,1 11,2 3,6 7,9 795,1 13 kontor 2.804,3 289,6 41,9 13,3 29,7 72, ,2 14 kontor 103,4 4,0 1,5 0,5 1,1 3,8 114,3 15 kontor 2.332,4 333,2 34,9 11,1 24, ,3 I alt , ,5 310,7 98,9 220,0 0,0 237,1 0,0 0,0 322, ,8 Forskel på ,5 lejebærende m 2 x DKK = DKK ,5 % afkast = Page 7

8 Driftsudgifter Ejendomsskat inkl. dækningsafgift 231 Andel af fællesudgifter ejerforeningen 1) 23 Andel af forbrugsrelaterede udgifter ejerforeningen 1) 11 Henlæggelser til særlige tekniske anlæg i Ejendommen 2) 59 Renovation 6 Rengøring + oliering af gulve 10 Serviceabonnementer, reparation, vedligeholdelse 20 Intern viceværtfunktion i kontorhuset 25 Administration af fællesregnskab 6 Småanskaffelser 3 Driftsudgifter i alt 394 Udgift pr. kontor-m2 Serviceudgifter Vagtordning (24-timer) 64 Receptionist (2 stk.) 18 Gæsteparkering 60 pladser af kr. 22 Rengøring Øvrige udgifter Diverse kantineomkostninger 63 Brug og vedligeholdelse af fitness 4 Administrationsgebyr 8 Postservice, varemodtagelse og vagtrundering Samlet udgift pr. kontor-m2 (kr.) 586 Forbrugsudgifter Varmeforbrug 53 Vandforbrug 6 Køling 89 Forbrugsudgifter i alt

9 Muligheden for at forhøje lejen i et eksisterende erhvervslejeforhold. Page 9

10 Page 10

11 Lejemål med mulighed for lejestigninger Bydele i positiv udvikling Sankt Hans Torv Guldbergsgade mv. Vesterbro Kødbyen ad Sønder Boulevard Østerbro sidegader til Østerbrogade Flintholm? Ørestad? Nordhavnen? Ældre kontrakter (lejereserver) Før 2006 Lokalt betingede hændelser Metrostation (færdig!) Særlig attraktiv nabo Page 11

12 Praktisk tilgang til lejeforhøjelse Kontraktuel adgang? Kommercielt muligt? Dialog med lejer Tvist Page 12

13 Praktisk tilgang til en lejeforhøjelse ELL 13 Hver part i lejeforholdet kan i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen. 4: Lovens fravigelige bestemmelser finder anvendelse, medmindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer eller må anses for indeholdt i aftalen. Er der kontraktuel mulighed for lejestigningen? Ordret fraveget adgangen til markedslejeregulering Utilsigtet fraveget adgangen til markedslejeregulering Page 13

14 Ordret fraveget adgangen til markedslejeregulering Parterne er berettiget til at kræve lejen reguleret i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder til markedslejen, jf. erhvervslejelovens 13. Parterne er dog afskåret fra at kræve regulering til markedslejen frem til udløbet af lejers uopsigelighedsperiode. Lejen kan således tidligst kræves reguleret til markedslejen pr. 1. maj Page 14

15 Utilsigtet fraveget adgangen til markedslejeregulering Kun aftalt indeksregulering ikke skrevet noget om retten til at kræve markedslejeregulering Er retten til markedslejeregulering efter ELL 13 fraveget? 4: Lovens fravigelige bestemmelser finder anvendelse, medmindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer eller må anses for indeholdt i aftalen. Særlig regel for kontrakter indgået mellem Skal udtrykkeligt fremgå, at lejen kan reguleres til det lejedes værdi. Page 15

16 Fraveget ELL 13? Afgørelse Ret Periode Aftale GD 1990/05H ja før 1992 Både pristal og henvisning til forhøjelse efter lov GD 2007/22Ø ja før 1992 Både pristal og henvisning til forhøjelse efter lov GD 2009/31V nej før 1992 Både pristal og henvisning til forhøjelse efter lov (henvist til typeformular i bilag) U V ja før 1992 Både pristal og henvisning til forhøjelse efter lov U /2H ja før 1992 Oprindelig aftale tavs om forhøjelse efter lov - senere tillæg kun med pristal U H ja før 1992 Både pristal og henvisning til forhøjelse efter lov GD 2004/54 GD 2011/71Ø U H ja nej nej mellem 1993 og eller senere 2000 eller senere Både pristal og henvisning til forhøjelse efter lov Kun pristal (checkliste) Kun pristal GD B nej 2000 eller senere Kun pristal GD Page 16

17 Der kan ikke reguleres til markedslejen, hvis lejekontrakten kun nævner ret til pristalsregulering. OK hvis aftalt stigning efter lov. Page 17

18 Tidsmæssige begrænsninger Tidligst 4 år efter aftalen er indgået Tidligst 4 år efter sidste 13 forhøjelse Lejenedsættelse har ingen tidsbegrænsende virkning Krydsende varslinger (Er det lejen på varslingstidspunktet eller den endeligt optrappede leje, der skal pådømmes?) Page 18

19 Praktisk tilgang til lejeforhøjelse Kontraktuel adgang? Kommercielt muligt? Dialog med lejer Tvist Page 19

20 Praktisk tilgang til en lejeforhøjelse Afdække markedslejen En (1) mæglervurdering er sjældent tilstrækkelig Vurdering skal ikke bygge på mave- og/eller og fingerspids fornemmelser men på hardcore sammenligningsdata Sammenligningsdata er 95% af en tvist om markedsleje: research Tale med andre udlejere Kopi af kontrakter og opkrævninger Først som sidst i en boligret giver intet for en vurdering uden specifikke referencer man kan ikke spare penge ved blot at indbringe Vægtigt argument overfor lejeren Væsentlighedskravet Mellem 10 % og 15 % - jo mere sikkerhed jo mindre krav Page 20

21 Praktisk tilgang til lejeforhøjelse Kontraktuel adgang? Kommercielt muligt? Dialog med lejer Tvist Page 21

22 Praktisk tilgang til en lejeforhøjelse 3. Dialog med lejeren Skal helst have en løbende dialog (ikke via administrator) Hvilke behov har lejeren? Hvordan har lejers virksomhed udviklet sig og performet? Har lejeren særlige ønsker? Opgradering, indretning, behov for generationsskifte/salg (ny kaffeleverandør) Kompromiser: mindre stejl optrapning mod udvidelse af uopsigelighed Overvej totaløkonomien ikke størrelsen af varslingen Page 22

23 Forbedringsforhøjelsen Håndværkerudgifter inkl. moms Nødvendige følgeudgifter (byggeplads mv) Teknikerhonorar (12 %) Administrationshonorar (maks 5 %) Lejetab Forsikring Øvrige udgifter (genhusning, omsætningstab) Finansieringsudgifter Fradrag for sparet vedligeholdelse Evt. tilskud 0 Grundlag for forbedringsforhøjelse Afkast 7,00% Lejestigning ,98% Page 23

24 Advokatvalg Omkostninger Fremstilling af data Besigtigelser Tvist Sideløbende forhandling Kontrakter Vilkår for sammenligningslejemål Skønserklæring? Page 24

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015 Ejendomsforeningen Danmark EA uddannelsen Erhvervslejeret Århus 27. januar 2015 Niklas Winther Kejlskov, Juridisk konsulent Lars Brondt, Juridisk direktør Dagens program 1. Lejens størrelse og regulering

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Havnegade 29 DK-1058 T: +45 3332 2626 W: husenadvokater.dk Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Dansk Selskab for Boligret den 27. august 2014 v/advokat Katja Paludan Indsæt navn

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forbedringskontoen efter lejelovens 63 a 4 2.1 Forbedringskontoen

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere