DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL"

Transkript

1 DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning og tilbagediskontering... 7 Vedligeholdelse... 7 Administrationshonorar... 7 Tomgang... 8 Modernisering boliglejemål... 8 Salg af boliglejemål Salg af ejendom Depositum Øvrige oplysninger BOLIGLEJE ERHVERVSLEJE ØVRIG LEJE GENERELT OM DE TRE FANER: BOLIGLEJE, ERHVERVSLEJE OG ØVRIG LEJE Leje Oprindelig Leje Korrigeret Tomgang Tomgang Korrigeret Udlejningsomkostninger Istandsættelsesomkostninger Leje korrigeret leje oprindelig Tomgang korrigeret tomgang oprindelig KORREKTION (INDTÆGTER) UDGIFTER ÅRIGT VEDLIGEHOLDELSESBUDGET KORREKTIONER (UDGIFTER) MARKEDSVÆRDI NØGLETAL Eksempel vedr. genudlejning af erhvervslejemål TIPS OG TRICKS

3 INDLEDNING DEAS Property Valuation er DEAS DCF-model til beregning af en ejendoms markedsværdi. Den beror på de kriterier, der er kendt i branchen og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Vi har udarbejdet DEAS Property Valuation for at kunne tilbyde vores kunder en langt mere moderne og brugervenlig IT-platform med stor modelsikkerhed, og hvor muligheden for fejl er elimineret. For vores kunder betyder dette, at der via en webløsning vil være direkte adgang til egne ejendomsdata, hvilket giver en langt større fleksibilitet og mulighed for konsekvensberegning ved forskellige scenarier. Denne model er første skridt i en lang række af nye tiltag, der gør det mere sikkert og enkelt at være kunde hos DEAS. Forløb for værdiansættelse DEAS udarbejder i lighed med tidligere udkast til værdiansættelse for den enkelte ejendom på baggrund af de forudsætninger, du som kunde har opsat eks. inflation, afkastkrav, tomgangsprocent samt godkendte drifts- og vedligeholdelsesbudgetter. Når DEAS har udarbejdet udkast til værdiansættelse, har du mulighed for via netadgang at gennemgå denne beregning og evt. tilføje korrektioner samt foretage dine analyser og simuleringer inden din godkendelse af værdiansættelse for den enkelte ejendom. Det er således muligt for dig at se konsekvenser på markedsværdien ved selv de mindste korrektioner. Der er udarbejdet en særskilt vejledning til, hvorledes du kan foretage og gemme dine analyser og simuleringer. Denne vejledning guider dig til, hvorledes du arbejder i modellen. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte din regnskabsansvarlige eller kundeansvarlige. Juli

4 GENERELT DEAS Property Valuation tager udgangspunkt i de finansbudgetter, som er blevet forelagt og godkendt af dig. Derudover kan modellen, når den er opdateret med ejendomsdata, også anvendes til at foretage alternative beregninger for en ejendom. Hvad sker der eksempelvis, hvis erhvervslejer X opsiger sit lejemål? Kan hele lejemålet udlejes igen til én lejer og til samme pris pr. m²? Og skal der investeres en sum, for at lejemålet kan genudlejes? På tilsvarende måde kan der foretages beregning af et boliglejemål. Hvis lejemålet eksempelvis ikke er moderniseret, hvad vil en modernisering så koste? Hvilken markedsleje kan der opnås? Og hvilken effekt vil det få på markedsværdien? OPBYGNING DEAS Property Valuation er opbygget med følgende faner: Forudsætninger Boligleje Erhvervsleje Øvrig leje Korrektioner (indtægter) Udgifter 10-årigt vedligeholdelsesbudget Korrektion (udgifter) Markedsværdi Nøgletal 4

5 SÅDAN KOMMER DU I GANG For at kunne arbejde i modellen, skal du trykke på ikonet med den buttede mand ( Overtag ejerskab ). For at gemme den model, du har arbejdet med, skal du trykke på ikonet med. 5

6 FORUDSÆTNINGER Fanen Forudsætninger består af en række faktuelle oplysninger som vist nedenfor. Det er yderst vigtigt, at du tager stilling til alle felter, hvor der kan svares Ja eller Nej. Stamoplysninger Energimærke Ejendommens energimærkning har betydning for, om boliglejemål ved genudlejning og modernisering kan udlejes efter 5,2 (til gældende markedsleje) eller 5,1, hvor forhøjelsen beregnes som investeringen * ydelsesprocenten for en 20 årig-statsobligation. Energimærke A D giver adgang til 5,2-regulering. 6

7 Fremskrivning og tilbagediskontering Her skal du indtaste fremskrivningsprocenten for henholdsvis omkostninger som indtægter. Du skal tage stilling til, om de tre kategorier af boliger skal reguleres, ved angivelse af Ja eller Nej i de tre felter omkring Reguler. Du skal tage stilling til alle tre kategorier, før systemet kan beregne den eventuelle lejeregulering. Vær opmærksom på, om der på fanen Boligleje allerede er sket lejeregulering som følge af fx pristalsreguleringer for de forskellige typer af boliger. Disse boliger skal så ikke reguleres igen, hvorfor der skal vælges Nej ud for den pågældende type. Til beregning af markedsværdien indsættes kapitalværdisatsen for terminalperioden samt kalkulationsrenten ved tilbagediskontering. Derudover er der mulighed for at kunne foretage en følsomhedsberegning på markedsværdien, eks. +0,25 % og -0,25 % i forhold til kaptalværdisatsen for terminalperiode (afkastet). Ejendommens markedsværdi og de beregnede værdier ud fra de angivne følsomhedsprocenter fremgår af fanen Nøgletal. Vedligeholdelse Der er mulighed for at benytte de drifts- og vedligeholdelsesbudgetter, som driftscheferne har udarbejdet. Det gøres ved at vælge Ja i Anvend D&V budget (J/N). Du kan også anvende en gennemsnitlig vedligeholdelsesfaktor pr. m² eller indtaste et fast årligt kronebeløb. Der kan derudover foretages en pristalsregulering af vedligeholdelsesbeløbene, hvis du ikke benytter tallene fra D&V-budgettet. Det gøres ved at vælge Nej i Anvend D&V budget (J/N). Administrationshonorar 7

8 Som administrationshonorarer kan du enten: anvende budgettallet fra finansbudgettet (ved valg af Ja i Anvend budget fra Unik (J/N) ) foretage en beregning af administrationshonoraret ud fra en sats pr. bolig, en procent af erhvervslejen, en fradragsprocent af tomgangen på erhverv og enten en procentsats af øvrig leje eller et fast beløb pr. øvrigt lejemål (ved valg af Nej i Anvend budget fra Unik (J/N) ). Hvis disse beregninger ikke dækker, kan der indtastes beløb i fanen Korrektioner (udgifter) i punkt 15 Ejendomsadministration. Hvis erhvervslejen stiger mere end den valgte pristalsudvikling for omkostninger, skal man ikke ved budgettering af administrationshonoraret anvende finansbudgettets tal. Tomgang Der er mulighed for at vælge, om man vil benytte den tomgang, der er overført fra Unik Bolig, eller om man vil angive en generel tomgangsprocent. Dette kan gøres for de tre forskellige typer: bolig, erhverv og øvrige. Hvis du vælger at bruge tomgangen fra Unik Bolig, så gøres det ved at vælge Nej i feltet Anvend generel tomgangsprocent (J/N). Og så kan denne korrigeres individuelt i den 10-årige periode på fanerne for henholdsvis bolig, erhverv og øvrige. På side 15 er der eksempler på individuelt korrigerede tomgange. Det er samtidig muligt at angive en tomgangsprocent for terminalåret, selvom der er valgt Nej til at anvende den generelle tomgangsprocent. Hvis du ønsker at benytte en generel tomgangsprocent, skal du vælge Ja i feltet Anvend generel tomgangsprocent (J/N) og herefter angive procenten i de enkelte år og for terminalperioden. Modernisering boliglejemål Dette punkt kan kun benyttes, hvis der findes boliger, der står som ikke-istandsatte. Når modellen benytter tal fra D&V-systemet, vil der indgå tal vedr. forventet investering i lejlighedsmoderniseringer. Se fanen 10-årigt vedligeholdelsesbudget. På denne baggrund skal der beregnes en merlejeindtægt af denne investering. 8

9 Dette sker ved indtastning som vist nedenfor. Lejestigning vil tælle med fuldt ud i det år, hvor den indtastes. Så hvis udgiften ligger i fx 2017, og du først ønsker at medtage den nye leje i 2018, indtastes beregningsgrundlaget for modernisering af boliglejemål først i Tomgangen beregnes altid på baggrund af den gamle leje. Hvis der ikke i D&V-budgettet er taget stilling til lejlighedsmoderniseringer, kan dette ske som vist nedenfor. Eksempel 1: Hvis indtægt og udgift skal ligge i samme år. Eksempel 2: Hvis indtægt og udgift skal ligge i hvert sit år. Det må beregnes manuelt, hvis der på fanen 10-årigt vedligeholdelsesbudget er moderniseringer, der påvirker hele ejendommen (fx porttelefoner), og som ikke kan beregnes som ovenstående. Resultatet fra din beregning i Excel skal indtastet på fanen Korrektioner (indtægter) på linjen for boligleje. Den nuværende årlige leje pr. m 2 beregnes som den årlige leje fra fanen Boligleje for Ikkeistandsatte lejemål/ikke-istandsatte lejemåls samlede areal. 9

10 Antallet af m 2 pr. ikke-istandsatte lejemål beregnes som Ikke istandsatte lejemåls samlede areal / Ikke istandsatte lejemål antal. Dette areal benyttes til at beregne den nye leje og istandsættelsesomkostninger. Hvis du vælger Ja til Angiv modernisering pr. lejemål (J/N), så skal du på fanen Bolig angive istandsættelsesomkostninger mv. på de enkelte lejemål. Se eksempel på erhvervslejemål side 14, da disse indtastes på samme måde. Salg af boliglejemål Dette punkt fungerer efter samme princip som Modernisering. Salg af ejendom Hvis ejendommen forventes solgt, kan du indtaste forventet salgsår, måned, pris og omkostninger. Efter denne dato vil alle udgifter og indtægter stoppe. Depositum Der skal tages stilling til, om deposita indgår i markedsværdien som en forrentning eller medregnes som et tillæg til markedsværdien. Øvrige oplysninger Her kan indtastes en værdi, der tillægges markedsværdien. 10

11 BOLIGLEJE Boliglejen er opdelt efter boligtyper: Her er kun vist for 2015 og 2016, men tallene fortsætter i fanen til og med terminalåret. Typer kan yderligere underspecificeres: Og vises for hvert enkelt lejemål: Lejen, der bliver vist her, er den leje, der er beregnet via lejebudgettet i Unik Bolig. Hvis der er oprettet pristals-, procent- eller andre faste reguleringer i Unik Bolig, vil dette afspejles i en lejeændring på den enkelte lejer. Du skal tjekke denne fane, før du under Forudsætninger vælger Ja eller Nej for de typer af boliger, du ønsker at regulere lejen på. Du vil få en for høj leje, hvis der er foretaget regulering på denne side, og du også vælger Ja til at regulere den type af boliger under Forudsætninger. 11

12 ERHVERVSLEJE Erhvervslejen er opdelt efter boligtyper: Og kan underspecificeres: Lejen, der bliver vist her, er den leje, der er beregnet via lejebudgettet i Unik Bolig. Hvis der er oprettet pristals-, procent- eller andre faste reguleringer i Unik Bolig, vil dette afspejles i en lejeændring på den enkelte lejer. 12

13 ØVRIG LEJE Øvrig leje er ligesom bolig og erhverv fordelt på typer og kan vises på lejerniveau. Lejen, der bliver vist her, er den leje, der er beregnet via lejebudgettet i Unik Bolig. Hvis der er oprettet pristals-, procent- eller andre faste reguleringer i Unik Bolig, vil dette afspejles i en lejeændring på den enkelte lejer. 13

14 GENERELT OM DE TRE FANER: BOLIGLEJE, ERHVERVSLEJE OG ØVRIG LEJE På disse faner er det muligt at ændre visningen ved at ændre boksen, der som standard står som Leje oprindelig. De forskellige visninger er: Nedenfor er vist et eksempel, hvor lejemål er i tomgang. Genudlejning forventes under forudsætningerne: Genudlejning 1. januar 2016 Leje 800 kr./m² Udlejningsomkostninger 15% Istandsættelsesomkostninger 100 kr./m². Dette indtastes på fanen Erhvervsleje på lejernummeret. Se nedenfor: Dette giver følgende visninger i de forskellige valgmuligheder i boksen Leje oprindelig. Leje Oprindelig Dette punkt viser den leje, der kommer fra Unik Bolig. Leje Korrigeret Dette punkt viser den leje, du har rettet til, og vil være den nye leje, der bliver overført til markedsværdi. Den er her rettet til 800 kr./m². 14

15 Tomgang Dette punkt viser tomgangen fra Unik Bolig. Tomgang Korrigeret Da lejemålet forudsættes udlejet pr. 1/1 2016, vil den korrigerede tomgang se således ud, og det vil være denne tomgang, der overføres til markedsværdi. Udlejningsomkostninger Der er i modellen indsat 15% af årslejen vedr. udlejningsomkostninger. Istandsættelsesomkostninger Der er indsat 100 kr. pr. m² vedr. istandsættelse. Leje korrigeret leje oprindelig Her vises forskellen mellem lejen efter og før. 15

16 Tomgang korrigeret tomgang oprindelig Her vises forskellen mellem tomgangen efter og før. 16

17 KORREKTION (INDTÆGTER) På denne fane kan man se de ændringer, man har foretaget i forhold til det oprindelige fra Unik Bolig, hvad angår lejeindtægter og tomgang. For erhvervslejen svarer det til visningen med Leje korrigeret Leje oprindelig. På denne fane er det også muligt at indtaste eventuelle manuelle korrektioner. Dette gøres ved at taste i fx linjen Erhvervsleje 2. Du kan indtaste en tekst og derefter beløb i de ønskede år. Det er p.t. ikke muligt at indsætte pristalsregulering ud for det enkelte lejemål under leje (bolig, erhverv og øvrig) ved genudlejningsleje. Vi har derfor under linjen Erhvervsleje 2 i Korrektioner (indtægter) indsat leje og foretaget pristalsregulering med 3%. Da erhvervslejen nu er for høj, er der under Erhvervsleje 3 indsat den årlige genudlejningsleje med negativt fortegn. Konsekvensen er nu, at pristalsreguleringen på 3% bliver medtaget ved beregning af markedsværdien. 17

18 UDGIFTER Denne fane er udelukkende en oplysningsfane. Udgifterne er baseret på finansbudgettet, i dette eksempel for 2015, der er indtastet i Unik Bolig. Under Forudsætninger er der indtastet en forventet stigning i omkostninger på 2%. Dette kan ses ved, at alle udgifter (med undtagelse af vedligeholdelsen, der behandles særskilt) stiger i år 2016 og fremefter. Den eneste anden undtagelse er udlejningsomkostninger, som kun overføres til indeværende budgetår. Skal der således afsættes yderligere udlejningsomkostninger, kan dette ske individuelt under Boligleje og Erhvervsleje i forbindelse med fraflytning/indflytning af et enkelt lejemål eller på fanen Korrektion (udgifter). Enkelte grupper kan indeholde flere konti, der kan specificeres: 18

19 10-ÅRIGT VEDLIGEHOLDELSESBUDGET Denne fane er udelukkende en oplysningsfane og viser D&V-budgettet fra Unik Bolig. Budgettet er opdelt i planlagt og løbende vedligeholdelse samt indretning. Planlagt vedligeholdelse kan specificeres: Løbende vedligeholdelse kan specificeres: Indretning kan specificeres: 19

20 KORREKTIONER (UDGIFTER) På denne fane er det muligt at indtaste eventuelle manuelle korrektioner. Dette gøres ved at taste i fx linjen Vicevært og renholdelse 1. Du kan indtaste en tekst og derefter beløb i de ønskede år. 20

21 MARKEDSVÆRDI Denne fane samler alle oplysninger fra Unik Bolig og de korrektioner, der er lavet i modellen. Denne viser den beregnede markedsværdi for ejendommen. 21

22 NØGLETAL I denne fane er markedsværdien for de sidste fem år vist samt den senest beregnede markedsværdi. Ud fra oplysninger i fanen Forudsætninger om følsomshedsberegning er der beregnet en værdi plus følsomhedsprocenten samt en værdi minus følsomhedsprocenten. Markedsværdien er beregnet pr. m², og kapitalværdisatsen for terminalperioden er vist på linjen under. Den offentlige ejendomsvurdering er vist med den samlede ejendomsvurdering samt grundværdien. Da der ikke er fremkommet vurderinger siden 2013, er der ikke anført et beløb for Der er beregnet en tomgangsprocent for henholdsvis bolig, erhverv og øvrige lejemål. Anvendte midler til vedligeholdelse af ejendommen er udregnet efter areal (m²). Og hvis ejendommen er omfattet af 18 og evt. 18b, er disse hensættelser ligeledes vist pr. m². Eksempel vedr. genudlejning af erhvervslejemål - ud fra oplysning om fremtidig opsigelighed Lejemålet har uopsigelighed indtil Der er herefter indsat følgende parametre i modellen: Lejer flytter i 2. måned 2019 Ny leje sættes til 722,09 kr. pr. m² Udlejningsomkostninger udgør 15% af årslejen Indretningsomkostninger udgør kr. m² Lejemålet genudlejes i 9. måned

23 Fanen korrektioner indtægter ser således ud: Fanen korrektioner (udgifter) ser således ud, svarende til indretning på m² * kr./m² og udlejningsomkostning på 15% af

24 TIPS OG TRICKS Hvis man ønsker at indsætte en værdi på eks kr. fra 2018 og frem, kan det gøres ved, at man i feltet for 2018 skriver >. Hvis man ønsker, at beløbet skal fremskrives med én procent, kan man højreklikke på musen, og man får dette ikon: Vælger man Datafordeling, får man dette billede: Vælger man Vækstprocent, kommer dette billede: 24

25 Man har her flere muligheder, men vælges en vækstprocent på to, giver det følgende resultat: 25

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Rådgivningsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 Fuld rapport: Eksempel (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Dette hæfte giver en introduktion til DLBR Bedriftsplan. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner vedrørende Bedriftsplan kan du

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 1 VIRK08 Virksomhedsordning 2008 Copyright REVI-SOFT, november 2007. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Vejledning til statens business case-model

Vejledning til statens business case-model Vejledning til statens business case-model Marts 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL MED STATENS BUSINESS CASE-MODEL... 1 1.2 FORMÅL MED PROJEKTET AFSPEJLES I BUSINESS CASEN... 1 1.3 KOBLING TIL

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere