Orienteringsmøde den 27.juni Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken."

Transkript

1 Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1

2 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 Indtægter Boligafgifter, umoderniserede lejl. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Boligafgift pr. m2 kr 914 kr 914 kr 914 kr 935 kr 956 kr 977 kr kr kr kr Boligafgifter, moderniserede - 24 lejl. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Boligafgift pr. m2 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Samlet boligafgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Husleje - 56 lejemål kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Erhvervsleje - 2 lejemål kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anslået merindtægt i boligafgift ved salg kr - kr kr kr kr kr kr kr kr kr Boligafgifter / huslejer i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Garageleje mv. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Indtægter øvrige kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Indtægter i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Udgifter Rentetrappe lån kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr F10 lån kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Nykredit Bank kr - kr - kr - kr - kr kr kr kr kr kr Nykredit realkredit kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr ,23 Ejendomsskatter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Vandafgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Elforbrug kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Forsikringer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ejendomsservice kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Renovation kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Lønninger samt div. Personaleudgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Snerydning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Vedligeholdelse kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Hensat til lejeres vedligeholdelseskonti kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Administration kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Varmeregnskab kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Revision kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Andre udgifter (rengøring, teknisk bistand) kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Diverse kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Advokathonorar - Engangsudgifter kr - Foreningsudgifter (Telefon og møder) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Egenfinansiering rørudskiftning kr - kr - kr - kr kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr Ejendomsudgifter i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Investeringsbehov i ejendommen kr - 0 Udgifter i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Tomgang / tab kr kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Salg af andele Bidragsnedsættelse kr - kr - kr - kr - kr - Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Akkumuleret resultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr Årlig boligafgiftsstigning 0,00% 0,00% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% Vi er naturligvis opmærksomme påat det ikke nytter at gennemgåalle tallene i regnearket, sådet jeg vil prøve er, såobjektivt som muligt at gennemgå idéen bag Nykredits genopretningspakke. 2

3 Forståelse: -Metode - Forudsætninger -Resultat -Med såomfattende et regneark, er det nødvendigt at forståfilosofien/metoden bag regnearket. -Det endelige resultat bliver ikke bedre end de forudsætninger eller input parametre vi lægger ind. --og hvad bliver sådet resultatet af alle beregningerne? 3

4 Regneark: NK budgetforslag Budget 2011: Indtægter i alt kr Udgifter i alt kr Tomgang / tab kr Salg af andele 0 Bidragsnedsættelse kr - Resultat kr Akkumuleret resultat NK s regneark tager sit udgangspunkt i input omkring budget 2011: -indtægter -udgifter 4

5 Regneark: NK budgetforslag Budget 2011: Indtægter i alt kr Udgifter i alt kr Tomgang / tab kr Salg af andele 0 Bidragsnedsættelse kr - Resultat kr Akkumuleret resultat Budgetforslag Abel & Skovgård Larsen Indtægter.. kr Udgifter: kr Forskel: Ydelse pålån.. kr Tallene for budget 2011 har NK hentet fra det budgetforslag, somvores administrator forelagde og som generalforsamlingen forkastede, fordi det storeunderskud resulterede i en helt overvældende stigning i boligafgiften: fra 914 kr/m2 til 1213 kr/m2. Med rødt er indføjet indtægter og udgifter fra administrators budgetforslag pr Forskellen skyldes at NK for 2011 har reduceret renter og bidragpåydelserne knyttet til foreningens gæld. 5

6 Metode: - Fremskrivning af indtægter Øgede boligafgifter Øgede lejeindtægter Boligleje Erhvervsleje Garager mv. På basis af budgettal for 2011 foretages en fremskrivning til Fremskrivning af indtægter: Boligafgiften: Stigningen holdes sålav som mulig under hensyntagen til øvrige indtægter og udgifter. Lejeindtægter: boligleje, erhvervsleje og garageleje. Stigningerne her vil blive omtalt senere. 6

7 Metode: - Fremskrivning af indtægter Øgede boligafgifter Øgede lejeindtægter Garager mv. - Fremskrivning af udgifter Kapitaludgifter, renter og afdrag Ejendomsudgifter, afgifter og drift Fremskrivning af udgifter: - kapitaludgifter - driftsudgifter. Det helt afgørende spørgsmål er: HVORLEDES DISSE FREMSKRIVNINGER INDBYGGES I REGNEARKET OG HVORDAN FREMSKRIVNINGSPROCENTER ESTIMERES. 7

8 Metode: - Fremskrivning af indtægter Øgede boligafgifter Øgede lejeindtægter Garager mv. - Fremskrivning af udgifter Kapitaludgifter, renter og afdrag Ejendomsudgifter, afgifter og drift -Resultat - Årlig boligafgiftsstigning i %. Resultatet beregnes nu som forskellen mellem indtægter og udgifter. Med den reduktion af renter og bidrag, som NK har tilbudt de første år skal resultatet over årene være positivt. Den årlige boligafgift beregnes herefter som den laveste procentsats som over årene sikrer et positivt resultat: I regnearket er indregnet en stigning på2,25% for årene 2014 til Skulle budgetforudsætningerne ikke kunne opfyldes vil NK låne os penge til at holde boligafgiften som aftalt i hvert tilfælde frem til genforhandlingstidspunktet. 8

9 Forudsætninger: Årlig lejestigning for boliglejere 2,00% Årlig lejestigning for erhvervslejere 3,00% Årlig udgiftsregulering vand, renovation og el 4,00% Årlig udgiftsregulering 2,00% Evt. stigning i erhvervsleje efter forhandling med Netto Som nævnt er det helt afgørende hvilke input parametre der indlægges. I alternativ 16 er ovenstående reguleringer for indtægter og dele af driftsudgifterne indlagt. Det er foreslået at der optages forhandlinger med Netto om stigning i lejen. 9

10 Forudsætninger: Driftsudgifter reduceret: Forsikring efter renovering. Vedligeholdelse efter renovering. Administration. Der er i regnearket indbygget gæt påreduktion af driftsudgifterne samt for administrationsomkostningerne et konkret bud på en reduktion. 10

11 Forudsætninger: Ydelsesprocent rentetrappe Bidrag F2 rentetilpasning Bidrag Driftskredit Marginal Anlægslån 1 Marginal C iborrente på underdækning Bidrag Anlægslån 2 Marginal ,260% 0,250% 2,97% 0,05% 2,25% 0,00% 1,25% 0,00% 1,55% 0,05% 4,25% 1,00% For kapitaludgifterne: renter, bidrag og evt. afdrag kender vi ydelserne for rentetrappelånet: (288 mio.) De øvrige lån er baseret på på lån med rentetilpasning: F2-realkreditlån: 9 mio. Anlægslån 1: banklån med swap-aftale, 55 mio. Anlægslån 2: banklån uden swap-aftale, rør og facade, 28 mio. Driftskredit: kassekredit p.t. ca. 20 mio. 11

12 Følsomhedsanalyse: Kapitaludgifterne er helt afgørende: Hæver vi f.eks. renten på de pilemærkede udgifter fra det historisk lave niveau til 4,5% falder resultatet i år 2020 fra til -3,2 mio. kr. Hele budgettet fra 2011 til 2020 er opbygget påbasis af de beskrevne fremskrivninger (indtægter, udgifter) og herunder de på foregående planche pilemærkede renteniveauer. De i nationaløkonomien forventede rentestigninger er IKKE indregnet og kendes af gode grunde ikke. For at undersøge hvor følsomt budgettet er for rentestigninger kunne man prøve i 2020 at regne med en rente på4,5% for alle pilemærkedelån. Det påvirker naturligvis resultatet som vist her. Det negative resultat må dækkes ind via højere indtægter (boligafgift eller lejeindtægt). En tilsvarende følsomhedsanalyse kan gennemføres for udgiftsreguleringerne: -Hæver vi den årlige udgiftsregulering fra 2% (se tidligere planche) til 4% falder resultatet i 2020 fra til kr. -Undlader vi at reducere adm. Udgifterne som foreslået falder resultatet i 2020 fra til kr. 12

13 Gæld: Rentetrappelån kr. 288 mio. Kendt ydelse. Altanlån, F2 kr. 9 mio. Anlægslån, banklån.. kr. 55 mio. Rør, banklån kr. 10 mio. Facade, banklån.. kr. 18 mio. Kassekredit, banklån. kr. 20 mio. Variabel rente, ingen afdrag indregnet. Gæld i alt kr. 288 mio. kr. 400 mio. kr. 112 mio. I en vurdering af foreningens fremtid bør gældsforpligtelserne ogsåvurderes og her især spørgsmålet om fordelingen mellem kendte og variable renter. En opstået usikkerhed om afdragsforholdene for det store trappelån må afklares: -Er restgælden i mio.kr. eller er lån helt betalt tilbage? 13

14 Resultat: Boligafgiftsstigning Fastlagt hvor længe? I denne periode vil Nykredit stille den nødvendige finansiering til rådighed, hvis budgetforudsætningerne ikke holder Citat. Garageleje: 450 kr/md til 1098 kr/md. Reduktion af driftsudgifterne. Renovering af rør og facade Gave: 25 mio., nyt lån: 28 mio. Vi skal nå balance mellem indtægter og udgifter. Sammenfatning: De mange tal i budgettet og teksten knyttet til genopretningspakken kan sammenfattes som vist her: 14

15 NK sbudgetforslag (Alternativ 16) viser en stigning i boligafgifteni årene 2011 til 2020, som vist pågrafen. Igen mådet bemærkes at resultatet jo helt bestemmes af de input parametre vi lægger ind. 15

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Rådgivningsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 Fuld rapport: Eksempel (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Fuld rapport: A/B Eksempel Forening (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-06-04 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi 12. April 2012. Baggrund og formål: På generalforsamlingen i maj 2011 blev der nedsat en økonomigruppe der, i samarbejde med bestyrelsen, skulle se på foreningens

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6.

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6. Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen Den 6. juli 2012 Til skifteretten Vedrørende AB Duegården under rekonstruktionsbehandling,

Læs mere

Sanitet m.v. på badeværelset er udskiftet umiddelbart inden beboeren døde. Forbedringens værdi udgør kr. 9.255.

Sanitet m.v. på badeværelset er udskiftet umiddelbart inden beboeren døde. Forbedringens værdi udgør kr. 9.255. Andelsdeklaration: Sandbygårdvej 11, 2. th. 1. Lejligheden Der er tale om en 2-værelses lejlighed beliggende på 2.sal i ejendommen. Arealet er 55 m2 ifølge BBR. Stuen har aftensol og vender ud mod en yderst

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

AB Duegården 2000 Frederiksberg

AB Duegården 2000 Frederiksberg AB Duegården 2000 Frederiksberg Den 14. september 2011 Til Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet Vedrørende AB Duegårdens klage over Nykredit Pengeinstitutankenævnets sag 1067/2010 Realkreditankenævnets

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 HVIDOVREBO Afdeling 2 - Gl. Køge Landevej 392-408 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere