2009 Anti Doping Danmark Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009 Anti Doping Danmark Årsberetning"

Transkript

1 2009 Anti Doping Danmark Årsberetning

2 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009 Forord I 2009 blev ADD yderligere styrket i kampen mod doping. Sammen med DIF udarbejdede ADD et nyt regelsæt, som bærer titlen Nationale antidoping regler. Vi har hermed for første gang nationale antidopingregler, der indeholder alle væsentlige bestemmelser fra det internationale kodeks for antidoping samt alle definitioner fra Kodekset og internationale standarder. Nationale antidopingregler er efterfølgende godkendt af WADA. Med dette regelsæt har ADD og DIF fremtidssikret det juridiske grundlag for antidopingarbejdet og styrket idrætsudøvernes retssikkerhed. ADD s dopingkontrollanter gennemfør te flere udrykninger end nogensinde med 3294 kontroller i og udenfor Danmark. Det er en produktivitetsstigning på 22 % siden Der var i 2009 flere internationale arrangementer i Danmark end nogensinde tidligere, og det samlede antal test ved disse konkurrencer blev 418. Der har som planlagt været flere tests i fitnesscentre end i de foregående år. Hertil kommer et stigende antal tests i fængsler, ligesom vi tester flere kuske og jockeys ved trav og galop. Antallet af dopingsager er øget med 35 % i samme periode og endte på 236. Antallet af positive dopingtilfælde kan bl.a. forklares ved den øgede indsats med kontrol i fitnesscentre, hvor det i løbet af de seneste par år er lykkes at fordoble antallet af kontroller. Over 75 % af de positive dopingtilfælde stammer fra motions- og fitnesscentre i og udenfor den organiserede idræt. I forbindelse med ADD s øgede indsats mod motionsdoping og regeringens handlingsplan for bekæmpelse af motionsdoping, der også indeholder obligatorisk mærkningsordning for kommercielle centre, har ADD taget initiativ til at få afdækket befolkningens viden om, holdninger til og forbrug af muskelopbyggende stoffer. Resultaterne vil foreligge i løbet af Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder er styrket med oprettelsen af netværk omkring anabole steroider. I netværket sidder bl.a. Rigspolitiet, SKAT, Justitsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM), Kulturministeriet, Kriminalforsorgen, repræsentanter for fitnessbranchen, SSP-Samrådet, læger, misbrugs-behandlere, Det Kriminalpræventive Råd, Forsvaret og idrætsorganisationerne. Sekretariatets tidsforbrug på daglige arbejdsopgaver for 2009 fordeler sig primært indenfor elite/ internationale mesterskaber 49 %, kommerciel fitness 25 %, motion 14 %, administration/it 10 % og rådgivning til offentlighed 2 %. For perioden har ADD haft en finansieringsmodel, der dels bygger på den faste grundbevilling fra Kulturministeriet, Team Danmark, DIF, DGI, DFIF og dels en supplerende projektfinansiering fra de nævnt parter samt DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation) samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) og Trygfonden. De finansieringsmæssige udfordringer knytter sig til de lovbundne opgaver, dels beskrevet i Lov om fremme af dopingfri idræt, 3, hvorefter ADD s virksomhed omfatter 1) dopingkontrol, 2) oplysningsvirksomhed, 3) forsknings- og udviklings-virksomhed vedrørende bekæmpelse af doping, 4) deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping og 5) rådgivning og bistand til offentlige myndigheder, dels beskrevet i samme lovs 9, hvorefter ADD skal søge at indgå samarbejdsaftaler om bekæmpelse af doping i motions- og fitnesscentre. I forlængelse af den øgede indsats til bekæmpelse af motionsdoping er det vigtigt, at der også i fremtiden følges op med bidrag fra staten. Afslutningsvis vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle gode kræfter både i og udenfor idrættens organisationer, som arbejder for en dopingfri idræt. Jens Evald (formand) og Finn Mikkelsen (sekretariatschef)

3 2/28 side/omfang

4 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009 Indhold Kapitler Sidenummer Forord 01 Oplysninger om Anti Doping Danmark 03 Vision, mission og værdier 04 Højdepunkter 05 Bestyrelse og administration 06 Kontrolvirksomhed 08 Oplysningsvirksomhed 12 Udvalgte publikationer 14 Antidoping forskning 16 International indsats 17 Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder 20 Kvalitetssystem og kvalitetsledelse 21 Årsregnskab 22 Lov om fremme af dopingfri idræt 26 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009 Udgivet af: Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Tlf.: Fax: dopingakademiet.antidoping.dk Oplysninger om Anti Doping Danmark: Redaktion: Finn Mikkelsen Jakob Berget Foto: Istockphoto Design: 1508 A/S og Anti Doping Danmark Layout: Anti Doping Danmark Tryk: Reklametryk Miljøgodkendt trykkeri Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler Oplag: 300 Bestyrelse 2010: Jens Evald, formand Vibeke Backer, næstformand Morten Brustad Lene Volke Roesen Michael Andersen Camilla Andersen Lars Dahl-Nielsen Pia Holten Birgitte Nielsen Lars Bonde Claus Schou Jensen Dorte Dahl

5 4/28 side/omfang Vision, mission og værdier Loven I henhold til lov nr af 22. december 2004 samt bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om fremme af dopingfri idræt har Anti Doping Danmark til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt. Vision Anti Doping Danmarks vision er at bekæmpe brugen af doping i dansk idræt og fremme og udvikle national og international harmonisering af antidoping-arbejdet, og herved udbygge Danmarks placering blandt foregangslandene i et internationalt antidoping-arbejde. Mission Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter: Dopingkontrol Oplysningsvirksomhed Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedr. bekæmpelse af doping Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping Værdier For at skabe bedst mulige vilkår for bekæmpelsen af doping i dansk idræt baserer Anti Doping Danmark organisationens virksomhed på følgende kerneværdier: Kvalitet, uafhængighed, troværdighed og faglighed. Antidoping-arbejdet skal være forankret i et ISO-certificeret kvalitetsledelsessystem, så det sikres, at antidoping-arbejdet planlægges og gennemføres i overensstemmelse med alle internationale standarder og retningslinier, hvorved udøvernes retssikkerhed varetages på bedst mulig måde. Kvalitetssystemet skal til enhver tid være certificeret i henhold til ISO 9001:2008 standarden. Anti Doping Danmarks arbejde må ikke være bundet af politiske og kommercielle hensyn eller interesseorganisationer. Kun derved sikres Anti Doping Danmarks uafhængighed og troværdighed Anti Doping Danmarks arbejde skal være baseret på en høj grad af international og national kompetence og viden (knowhow). Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager indenfor ADD s virkeområde Anti Doping Danmark skal i samarbejde mellem regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. I samarbejde med World Anti-Doping Agency (WADA) og internationale samarbejdspartnere skal Anti Doping Danmark skabe optimale rammer for at løse Anti Doping Danmarks opgaver i overensstemmelse med Lov om fremme af dopingfri idræt og internationale regler på området.

6 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009 Højdepunkter 2009 For Anti Doping Danmark blev 2009 et år med det højeste antal testede og antal positive sager hidtil personer blev dopingtestet 236 sanktioner for overtrædelse af dopingreglerne 220 antidopingansvarlige er registreret i 2009, primært fra de kommercielle centre. 418 dopingkontroller er gennemført ved elitearrangementer i Danmark Den 1.oktober 2009 trådte Nationale antidopingregler 2009 i kraft Den 17. november 2009 bekræftede WADA, at de udarbejdede nationale antidopingregler er i overensstemmelse med WADA kodeksen ADD har bevilliget kr. til 10 forskningsprojekter i stk. af Håndbog for fitnesscentre råd og vejledning om antidoping er udsendt til alle fitnesscentre kommercielle som foreningsbaserede Den 20. oktober 2009 mødtes deltagere i Nationalt Netværk mod Anabole Steroider første gang

7 6/28 side/omfang Bestyrelse og administration Bestyrelsen havde 1. januar 2009 følgende sammensætning: Jens Evald, professor, dr. jur. (formand) Vibeke Backer, overlæge, dr. med (næstformand) Morten Brustad, markedsdirektør (DFHO/Dansk Erhverv) Lene Volke Roesen, vicepolitidirektør Michael Andersen, direktør, Team Danmark Camilla Andersen, direktør, Team Danmark Lars Dahl-Nielsen, advokat, DIF Pia Holten, direktør, DIF Birgitte Nielsen, ungdomsskoleleder, DGI Lars Bonde, landstræner, trænerrepræsentant Claus Schou Jensen, DFIF Rikke Rønholt, aktivrepræsentant

8 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009 Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året. ADD s daglige drift varetages af sekretariatet med 9 ansatte: Finn Mikkelsen, sekretariatschef, Jakob Berget, leder af oplysning, Kirsten Thomsen, teknisk koordinator, Christina Friis Johansen, kvalitetsmanager, Anders Lund, projektmanager, Trine Skov Møgelvang, formidlingskoordinator, Malene Radmer Johannisson, projektkonsulent, Gitte Knudsgaard, projektmedarbejder og medhjælper Carsten Riis. Hertil kommer 5 deltidsansatte eksterne medarbejdere, herunder læger for TUE-attester, læger på Dopinglinien samt 1 postgraduat til besvarelse af spørgsmål på ADD s hjemmeside. WADA-koden er revideret og implementeret i alle regelsæt, og ikke mindst i Nationale antidopingregler 2009, som er udarbejdet og vedtaget i samarbejde med DIF. ADD har aftale med DIF økonomi om regnskabsstyring og lønudbetaling. ADD har valgt revisionsselskabet KPMG. Lov om dopingfri idræt beskriver samfundets ansvar for at sikre dopingfri trænings- og ungdomsmiljøer og derigennem bidrage til sundhedsfremmende træningstilbud for befolkningen. En rammeaftale mellem Kulturministeriet og ADD fastlægger de ønskede resultater af ADD s virksomhed i kontraktperioden, og de vilkår der politisk gives herfor. Der afrapporteres skriftligt til Kulturministeriet, ligesom ADD og kulturministeren mødes til gensidig orientering og erfaringsudveksling. I rammeaftalen fra 2009 udstikkes retningslinier, rammer og overordnede målsætninger for antidoping-organisationens kommende virke.

9 8/28 side/omfang Kontrolvirksomhed Anti Doping Danmark (ADD) har i 2009 gennemført prøver (2.701 i 2008), hvilket er en produktions-øgning på 22 % og det største antal dopingtests nogensinde i Danmark. Der er udført (1.705 i 2008) kontroller på idrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (uden varsel 99,5 %). Den overvejende del er udført i forbindelse med træning (64,6 %). Hos DGI og DFIF gennemførtes 210 (198 i 2008) tests. Hertil kommer 1419 (836) kontroller bestilt af specialforbund, WADA, ANADO, fitnesscentre m.fl. For Kriminalforsorgen blev der foretaget 107 tests. Ordningen omfatter 7 fængsler. I alt 219 fitnesscentre havde pr. 1/1 aftaler med ADD mod 209 i Der er kontrolleret 751 personer (mod tidligere 465). Heraf var der 70 personer, der nægtede at afgive urinprøve.. Dansk Travforbunds Centralforbund, Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond og ADD har i juni indgået kontrakt om dopingkontrol af kuske og ryttere. Mest kontrollerede 2009 Forbund Antal prøver Fodbold 189 Cykling 170 Håndbold 170 Ishockey 121 Styrkeløft 98 Svømning 81 Atletik 79 Roning 66 Amerikansk fodbold 64 Vægtløftning 59 ADD har i 2009 ikke foretaget prøver hos Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund. Dansk Professionel Bokse-Forbund har fået kontrolleret 10 udøvere. Dopingprøver fra År Træning Konkurrence % Træning Internationale DGI/DFIF Kontrakt % % % % % % % % % % % % % % % % % %

10 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009 Prioriteret testgruppe og udøverinformation De nationale prioriterede testgrupper (A+B) omfattede i 2009 ca. 100 individuelle idrætsudøvere i risikoidrætter, som alle var underlagt krav om indberetning af opholdsinformation (whereabouts). Samtlige udøvere i de prioriterede testgrupper er i 2009 testet enten i eller uden for konkurrence. Der er gennemført 683 tests inden for de prioriterede testgrupper (inkl. holdidrætsgrene). Der er foretaget prøver i risikogruppe 1, som består af 14 forbund, 348 prøver i risikogruppe 2 og 105 i risikogruppe 3. Alle forbund med prioriterede udøvere har været indkaldt til orienteringsmøde i ADD i december 2009, hvor de er orienteret om nye regler for henholdsvis kontrol og TUE for Alle OL-deltagere er oplært i brug af ADAMS med henblik på indberetning op til OL i Vancouver i februar Der er afholdt orienteringsmøde med OL deltagere (primært curling), hvor IOC s antidopingregler er gennemgået. WADA s bestyrelse godkendte ny protokol for blodpas på møde den 2. december ADD skal herefter foretage enkelte justeringer i procedurerne inden prøvetagning opstartes i løbet af 2010 med henblik på etablering af biologisk pas for prioriterede idrætsudøvere. Dopingkontrollanter Det årlige seminar afvikledes efter planen den januar 2009 på Hotel Vejle Fjord. I weekenden d november blev der afholdt fælles dansk/norsk uddannelsesseminar i Oslo for danske og norske dopingkontrollanter. Dette omfattede bl.a. besøg på analyselaboratorium, foredrag om omfanget af dopingbrug blandt unge, konfliktforebyggelse samt sociale aktiviteter. Der har været meget positive tilbagemeldinger fra de danske kontrollanter. Læge Jens Elers har modtaget IOC s Sport og dopingbekæmpelsestrofæ Jens Elers har været med i det danske antidopingarbejde siden 1978 samt været læge for det danske OL-hold fra Jens Elers var tidligere medlem af DIF s dopingudvalg, og Jens er i dag medlem af ADD s forskningsudvalg og TUE-udvalget. Antallet af bomture var 9,3 % i Der er i 2009 gennemført gennemsnitligt 3,3 prøver pr. kontrol. Handlingerne styres fra sekretariatet via direkte dialog med koordinatorer, kontrollanter, eskorter og aktive. Rettelser og justeringer sker via nyhedsbrev, midtvejsmøde og det årlige seminar for kontrollanter. Analyse af dopingprøver Alle prøver har været analyseret efter godkendte metoder på WADA- og IOC-akkrediteret laboratorium. Alle danske urinprøver analyseres og vurderes ved Norges Laboratorie for dopinganalyse på Oslo Universitetssygehus. 42 urinprøver fra eliteudøvere i udholdenhedsidrætter blev testet for EPO. Samarbejdet har haft fokus på analyse af dopingprøver, vurdering af analysesvar, videreformidling samt ekspertudtalelser i enkelte sammenhænge. Afviklingen forløber efter de udstukne retningslinjer inden for såvel som uden for den organiserede idræt. Der påbegyndes i 2010 implementering af biologiske pas/blodprofiler efter offentliggørelse af de nye retnings-linjer/ model rules fra WADA. Laboratoriet fandt 44 prøver, der krævede opfølgning for forhøjet T/E-ratio, hvoraf 8 var positive. Dopingsager Omfanget af dopingsager er øget med 35 % i løbet af 2009! Antallet af dopingsager i eliteidrætten (DIF-forbund) er begrænset ligesom sidste år (0,8 %). Antallet af overtrædelser af dopingreglerne i fitnesscentre og motionsidræt er derimod fortsat høj. Antallet af sanktionerede udøvere i Danmark endte således på 236, heraf 14 var hos DIF s specialforbund, svarende til 0,8 %. Dopingsagerne stammer fra styrkeløft (3), vægtløftning (7), amerikansk fodbold, kickboksning, boksning og fodbold (1). Sidstnævnte sag stammer fra en afgørelse i CAS.

11 10/28 side/omfang Hvilke stoffer blev der sanktioneret for i 2009 Idrætsgren Forhold Sanktion Vægtløftning Nægtet at deltage 10 års udelukkelse Vægtløftning Anabole steroider 2 års udelukkelse Vægtløftning Anabole steroider 2 års udelukkelse Vægtløftning Nægtet at deltage 2 års udelukkelse Vægtløftning Nægtet at deltage 2 års udelukkelse Vægtløftning Nægtet at deltage 2 års udelukkelse Vægtløftning Anabole steroider 2 års udelukkelse Styrkeløft Anabole steroider 2 års udelukkelse Styrkeløft Nægtet at deltage 2 års udelukkelse Styrkeløft Nægtet at deltage 2 års udelukkelse Amerikansk Fodbold Cannabinoider 3 mdr.`s udelukkelse Kickboksning Cannabinoider 3 mdr.`s udelukkelse Boksning Nægtet at deltage 2 års udelukkelse Fodbold Beta-2-agonist 6 mdr.`s udelukkelse Fordeling af dopingsager DIF-medlemmer DGI-medlemmer DFIF-medlemmer Fitnesscentre m.m Øvrige (DPBF (1), Statsfængsler (20), Trav/Galop (1), Grønland (2), Internationale konkurrencer i DK (0)) I alt Vurdering Med prøver nåede ADD det planlagte mål inden for DIF. Derimod er antallet af prøver pr. kontrol faldet, og kontrollerne gennemføres på mindre forudsigelige tidspunkter end tidligere. Antallet af bomture er steget til 9 % i 2009 (8,5 i 2008). I gennemsnit er gennemført 3,3 prøver pr. kontrol. sagen endelig er afsluttet hos CAS. Statusrapporten er fra 2009 knyttet op på en rammeaftale, og bestyrelsen vil løbende blive holdt orienteret via særlig bestyrelsesrapport i forbindelse med bestyrelsesmøder, herunder status og justeringer i kontrolarbejdet (erstatter kvartalsrapporter). Udøverinformationssystemets nye regler er i 2009 godt indarbejdet hos idrætsudøverne på prioriterede testgrupper. Overgangen til brug af ADAMS har krævet ekstra ressourcer til de involverede og er forløbet godt uden større registrerede afvigelser og fejl. Den første prioriterede udøver (sag fra 2007) er dømt for brud på dopingbestemmelserne, efter

12 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009

13 12/28 side/omfang Oplysningsvirksomhed Internettet ( I 2009 er Anti Doping Danmarks hjemmeside blevet udvidet med nye funktionaliteter og tjenester målrettet vores brugere. formidler nu nyheder om doping og antidoping fra alverdens nyhedskilder, både direkte og via RSSfeed. Der er indlagt en ny Google-søgemaskine, som i langt højere grad giver brugbare søgeresultater. Samtidig er funktionaliteten til at udvikle et Ekstranet nu på plads. Der kan således oprettes password-beskyttede områder til information og materiale via internettet. Endelig er der udviklet et nyt administrationsmodul til enklere vedligeholdelse og udgivelse af præparatfortegnelsen til nettet. Dopinglinien Der er foretaget en kvalitetssikring af personalet på dopinglinien ved afholdelse af 3 møder med de læger, som varetager linien. Dopinglinien har modtaget ca. 192 opkald, hvilket svarer til niveauet i Seminar/møder Anti Doping Danmark afviklede antidopingseminar i samarbejde med Fagforum for Idrætsfysioterapi og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab den 22. oktober i Idrættens Hus. Seminaret fokuserede på temaer som det idrætsmedicinske personale bruger i deres arbejde med udøverne under træning og i forbindelse med konkurrencer. Der blev afholdt education managers seminar i Helsingfors om udvikling og erfaringsudveksling på uddannelses- og informationsområdet på tværs af de nordiske lande. ADD præsenterede den aktuelle motionsdopingstrategi hos den svenske Dopingjouren med repræsentanter fra finske A-Clinic Foundation, som er i opstartsfasen med at etablere behandlingstilbud til steroidmisbrugere. A-Clinic står for ca. 30 % af den generelle misbrugsbehandling i Finland. ADD forsøgte i 2009 via møde med Kriminalforsorgen at sætte fokus på de indsatte der havde en positiv dopingtest, særligt med henblik på at få afdækket de indsattes voldshistorik. Der blev ligeledes indledt dialog med AIDA Clinic (klinik for personer med spiseforstyrrelser) med henblik på at opnå henvisningsmulighed for megarektikere. Publikationer Hæftet Anti-doping og mig 2010 om især dopingkontrol og regler er trykt i eksemplarer og udsendt til alle forbund under DIF, DGI, doping-kontrollanter, læger, fysioterapeuter, DIF dopingnævn, apotekernes uddannelsescenter, sundhedsstyrelsen m.v. Dopinglisten revideres årligt af WADA, og på baggrund af denne liste har ADD udgivet Præparatfortegnelsen 2010 i en trykt udgave, som ligeledes findes på www. antidoping.dk samt i uddrag i hæftet Anti-doping og mig I februar blev der udsendt mere end 500 stk. af Håndbog for fitnesscentre råd og vejledning om antidoping til alle fitnesscentre kommercielle og foreningsbaserede. Publikationen kan også downloades fra Foredrag og undervisning Der blev i 2009 afholdt mere end 30 foredrag for eliteudøvere, trænere og ledere, skole- og ungdomsmiljøer, motionister, idrættens støttepersonale samt for presse og offentligheden. Undervisningen gennemførtes blandt andet for DIF s Diplomtræneruddannelse, DGI s landsdelschefer, Vesthimmerlands Kommune, Brønderslev Kommune, SSP Vejle, Bagsværd Roklub, Sports- College Lolland-Falster, Rusmiddelcenter Odense og mange flere. Motionsdopingkampagne Der er i 2009 blevet fulgt op og videreudviklet på de aktiviteter, som blev sat i værk i Midtvejseffekten af kampagnen Steroider er stærkere end dig er blevet målt både ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt de årige unge mænd men også via målrettede fokusgruppe-interviews rettet mod motions- og fitnesscentrenes instruktører. Endelig har 400 af de læger, som var en del af kampagnen, svaret på en postal spørgeskemaundersøgelse, som dels skulle undersøge succesen i distributionen af materialet, dels få lægernes forståelse af problemstillingen og deres oplevelse af den primære målgruppes reaktioner på kampagnen. ADD s hjemmeside som fokuserer på oplysning om de motionsdopingrelaterede stoffer primært anabole androgene steroider, er blevet tilført megen ny viden og nye forskningsresultater. Nyt er bl.a. aktuelt om steroider fra omverdenen, artikler om kropsforstyrrelsen megareksi, personlige beretninger om misbrug af AAS, videnskabelige rapporter vedrørende motionsdopingproblematikken og meget mere. På findes der nu to forskellige guider til henholdsvis forældre og kærester, som har mistanke om, at deres søn/kæreste bruger anabole steroider. Her kan de blive vejledt i, om det er dopingstoffer eller f.eks. mere uskyldigt proteinpulver, de eventuelt har fundet, finde en oversigt over kendetegn på steroidbrug, få gode råd til en samtale samt henvisning til det beskedne udbud af muligheder for hjælp, der findes. Antidopingansvarlig Som et led i at få klædt fitnesscentrene bedre på i kampen mod doping opfordrede Anti Doping Danmark motions- og fitnesscentrene til hver især at udpege en antidopingansvarlig (ADA). Der er i dag registreret mere end 220 ADA ere primært fra de kommercielle fitnesscentre. ADA erne modtog ultimo 2009 deres første nyhedsbrev inkl. en skabelon til en antidopingpolitik samt handleplan. Dermed fik de frivillige/ ansatte i fitnesscentret inspiration og bistand til i fællesskab at definere en antidopingpolitik for deres center, og dermed håbede ADD at bringe antidoping på dagsordenen i flere fitnesscentre.

14 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009 Forskning ADD har i samarbejde med Syddansk Universitet, Institut for Idræt, gennemført en omfattende kvantitativ befolkningsundersøgelse (N=5000) med samlet respondenter. Undersøgelsen er lavet på baggrund af et ønske om at få afdækket befolkningens holdning til, viden om og forbrug af dopingmidler, i særdeleshed muskelopbyggende stoffer, med den hensigt at optimere og kvalificere den forebyggende indsats mod brug af muskelopbyggende stoffer. Dataindsamlingen er nu afsluttet, og den første rapport af resultater fra undersøgelsen vil blive offentliggjort i 3. kvartal af Børn og unge I februar udgav Ekstra Bladet skole i samarbejde med Anti Doping Danmark en 24-siders skoleavis for unge om anti-doping. Skoleavisen indeholder artikler om alle aspekter af doping, herunder en del om misbrug af steroider i fitnessmiljøet, samt relevante opgaver tilpasset Undervisningsministeriets Nye Fælles Mål Avisen henvender sig til folkeskolens ældste elever, og indholdet er bl.a. relevant for fagene samfundsfag, biologi, dansk og idræt. På nuværende tidspunkt har mere end børn og unge benyttet avisen. Man kan få én gratis avis tilsendt og bestille et klassesæt på eller ved at henvende sig til ADD. Vurdering ADD har i 2009 arbejdet målrettet med at knytte tættere relationer til både den direkte målgruppe samt de nærmeste interessenter. Dette er foregået både ved etablering af nye netværk og en antidopingansvarlig ordning, men også ved i højere grad at udnytte eksisterende materiale og samarbejdsrelationer. Endelig har vores nye online platforme bidraget til en nemmere og hurtigere kontakt til alle målgrupper elite såvel som motionist.

15 14/28 side/omfang Udvalgte publikationer Præparatfortegnelsen for 2010 Liste over de medicinske præparater, der udgives via medicinalfirmaer i Danmark. Fortegnelsen bruges til at undersøge om medicin indeholder forbudte stoffer. Listen findes også i elektronisk form på Håndbog for fitnesscentre - råd og vedledning om antidoping Et opslagsværk til alle som arbejder i fitnessbranchen. I bogen kan du læse om dopingstofferne, om dopingkontrol, få hjælp til udfærdigelse af en antidoping politik og meget mere.

16 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009

17 16/28 side/omfang Forskningsog udviklingsvirksomhed ADD yder støtte til forskning, som kan øge vores viden inden for medicinske, fysiologiske, samfundsvidenskabelige og juridiske områder indenfor antidoping. Modtagere af forskningsmidler 2009 Der er uddelt kr. ved den normale ansøgningstermin i juni og kr. ved den ekstraordinære uddeling i december. Midlerne er fordelt efter ansøgninger, som er vurderet af ADD s forskningsudvalg og godkendt af bestyrelse. Marianne Andersen, Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital, og Thue Kvorning, Team Danmark, bevilliges kr. til projektet Effekten af testosteronbehandling og styrketræning i en populationsbaseret, randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet undersøgelse hos hypogonade mænd. Verner Møller, Institut for Idræt, Aarhus Universitet, bevilliges kr. til konferencen Doping and legal rights. Anna-Marie Elbe, Institut for Idræt, Københavns Universitet, bevilliges kr. til projektet At være et fair idrætsmenneske. Etisk beslutningstagen som en mulighed for dopingforebyggelse. Anna Ottsen og Birthe Steenbæk Hansen, Team Danmark, bevilliges kr. til projektet Effekten af tilskud med n-3 fedtsyrer på astma blandt idrætsudøvere. Jakob Mørkeberg, ph.d.-studerende, cand. scient, Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, støttes med kr. til projektet Udvikling af en prototype gentest til detektering af autolog blodtransfusion. Britt Christensen, ph.d.-studerende, cand. scient., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling M., Århus Universitets Hospital, støttes med kr. til projektet Changes in protein in serum and muscle tissue after 16 days of erythropoietin administration. Jimmi Elers, reservelæge, klinisk assistent, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, støttes med kr. til projektet Medfører højdosis inhaleret salbutamol akutte ergogene effekter på aerob kapacitet hos personer med astma?. Mette Hansen, post.doc., ph.d., cand. scient. human ernæring, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, støttes med kr. til projektet Betydningen af Insulin-like growth factor I (IGF-I) for bindevævsomsætningen i human senevæv i hvile og ved fysisk aktivitet. Lars Holm, cand. scient., ph.d., Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, støttes med kr. til projektet Effekten af dexamethason på nedbrydningshastigheden af proteiner i forskellige typer af væv. Henning Langberg, Associate Professor, dr. med., ph.d., cand. scient., fysioterapeut, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, støttes med kr. til projektet Behandling af patella sene tendinopati med injektioner af vækstfaktoren Insulin-like growth factor I (IGF-I) effekt på vævsomsætning. En forskergruppe fra Bispebjerg Hospital under Vibeke Backer har modtaget WADA støtte til et internationalt projekt om astmamidler og doping. Vurdering Det er vigtigt, at vi støtter forskningen for at få ny viden, der kan anvendes i det fremtidige antidopingarbejde. Danmark har frem til 2009 økonomisk været et foregangsland med hensyn til forskning i antidoping på trods af, at landet ikke råder over et WADA-akkrediteret laboratorium. Desværre har der fra 2008 ikke været opslået specifikke forskningspuljer til antidoping fra det Strategiske Forskningsråd. Støttemodtagere skal afrapportere til ADD, hvilket i nogen udstrækning også sker ved vores antidopingseminar i forbindelse med idrætsmedicinsk årsmøde.

18 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009 International indsats ADD skal påvirke og støtte udviklingen af internationale harmoniserede antidopingprogrammer af høj kvalitet gennem eget eksempel, internationale aktiviteter og samarbejde, så der herved bidrages til at opnå ensartede konkurrencevilkår for danske udøvere.der er helt naturligt i dag øget fokus på bagmænd og netværk knyttet til udøvernes dopingmisbrug, herunder øget samarbejde mellem antidopingorganisationer og offentlige myndigheder. Europarådet (CoE) ADD har deltaget i Europarådets Monitoring gruppemøder den maj og november vedrørende European Anti Doping Convention. Grundet formandskab i Working Group on Database har ADD også været repræsenteret ved 2 Coordination-gruppemøder, samt Working meeting on the developments of the monitoring application on national antidoping policies. ADD har deltaget samt præsenteret data i Europarådets Advisory group on education juni i Bukarest samt Advisory Group on Science i juni i Paris. Nordisk samarbejde ADD har deltaget samt præsenteret data om fitnesscentre ved Nordisk møde om AAS i Norge. Association of National Anti-Doping Organisations (ANADO) ADD har i april deltaget i ANADO møde i Dublin samt workshop i Lausanne og i ANADO s generalforsamling d. 11. november 2009 i New Zealand og efterfølgende workshop november. IADA er med til at sikre at antidopingarbejdet foregår efter højeste kvalitet og fremmer gode nationale systemer. Systemer som siden er udbygget i tæt samarbejde med WADA. ADD deltog i IADA styregruppemøde 30. november 1. december i Stockholm og præsenterede erfaringer fra det danske IADA-formandskab 2007/08 i Helsingfors i januar. UNESCO UNESCO konventionen (International Convention against Doping in Sport er ratificeret af Danmark i 2005) forpligter regeringerne til at acceptere og implementere WADC og dermed respektere WADA s rolle. I 2009 havde 128 lande tilslutet sig, men 65% mangler (svarende til 11% af verdensbefolkningen på 6.7 mia mennesker). Vurdering ADD støtter internationale konventioner og aftaler om antidoping og bidrager med faglig kompetence og erfaring. ADD har deltaget aktivt ved stort set alle vigtige internationale arrangementer med indflydelse på løbende udviklinger og beslutninger inden for antidopingarbejdet. Såvel staten som idrætten og ADD har en vigtig rolle i udviklingen af det internationale antidopingarbejde. IADA (International Anti Doping Agreement) IADA består af en aftale mellem regeringer og nationale antidopingorganisationer i Australien, Canada, Norge, Storbritanien, New Zealand, Sverige, Holland, Finland, Sydafrika og Danmark.

19 18/28 side/omfang

20 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009

21 20/28 side/omfang Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder Nationalt Netværk mod Anabole steroider ADD ønsker at sikre koordinering blandt forskellige parter involveret i dopingbekæmpelsen for at modvirke anvendelse og udbredelse af dopingmidler. ADD etablerede i 2009 Nationalt Netværk mod Anabole Steroider, som mødtes første gang den 20. oktober I netværket sidder bl.a. Rigspolitiet, SKAT, Justitsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, Kriminalforsorgen, repræsentanter for fitnessbranchen (DFHO), Rusnavigatørerne, DGI/DIF, SSP-Samrådet, læger, misbrugsbehandlere, Det Kriminalpræventive Råd, Forsvarets sundhedstjeneste m.fl. Netværket har fået en positiv modtagelse blandt interessenter og i pressen, og ADD har store forventninger til det fremtidige samarbejde på tværs af de implicerede organisationer og myndigheder. Netværket vil fremover mødes en gang i kvartalet til tematiserede møder. Beslutningsforslag om behandlingstilbud ADD har i kølvandet på debatten i forbindelse med stramningen af Lov om forbud mod visse dopingmidler været i dialog med politikere, som i debatten efterlyste behandlingsmuligheder til steroidbrugere. Vi har også bakket op om initiativer fra henholdsvis Bispebjerg Hospital og Rusnavigatørerne, der i Sundhedsministeriets satspulje for særligt udsatte grupper havde søgt penge til at igangsætte en indsats. Desværre fik begge afslag. I erkendelse af at der dermed stadig intet behandlingstilbud findes til steroidmisbrugere, har ADD bidraget med fagligt baggrundsmateriale til et forslag fra SF. Det har nu resulteret i det konkrete beslutningsforslag B-52 Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere, som var til 1. behandling i Folketinget den 11. december 2009.

22 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009 Kvalitetssystem og kvalitetsledelse Kvalitetssystemet og virksomhedens kvalitetsledelse skal sikre, at alle ADD s kunder i og uden for den organiserede idræt får gennemført ensartet antidopingarbejde af høj kvalitet. Kvalitetssystemet er certificeret i henhold til ISO 9001:2008-standarden. Anti Doping Danmarks kvalitetssystem er desuden udviklet til at tilfredsstille kravene i WADA-koden og tilhørende internationale standarder. Kvalitetssystemet omfatter såvel dopingkontrolområdet som oplysningsarbejdet. I december 2009 foretog Det Norske Veritas en recertificerings audit uden fund af afvigelser. Nyt certifikat er udsendt og gælder indtil 31. december Interne revisioner af kvalitetssystemet Der har i overensstemmelse med den gældende plan været gennemført 3 interne revisioner af sekretariatets administrative procedurer omkring planlægning og sagsbehandling i forbindelse med dopingkontrolarbejdet i Blandt disse var en markaudit af procedurerne omkring dopingkontrol i praksis. Alle audits er gennemført efter planen uden fund af afvigelser.

23 22/28 side/omfang Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Resultatopgørelse Indtægter Note 2009 Budget tkr. Tilskud, Kulturministeriet Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund Tilskud, Team Danmark Tilskud, DGI Tilskud, DFIF Internationale/IADA Projektmidler Tilskud til Motionsdoping Test Fitnesscentre Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Bestyrelsen Administration Kontrolvirksomhed Oplysninger og forebyggelse Medicin/TUE Forskningsvirksomhed Kvalitetssystem og -ledelse Internationalt arbejde Omkostninger i alt Årets resultat Disponering Overført til egenkapital

24 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009

25 24/28 side/omfang Balance Note Aktiver Materielle anlægsaktiver 9 Bil Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende, debitorer Forudbetalt Tilgodehavende, DFHO Tilgodehavende, Motionsdoping Tilgodehavender, diverse Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital, primo Overført resultat Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Forudbetalt tilskud, Kulturministeriet Forudbetalt, DGI Mellemregning, True Winners Feriepenge forpligtelse Anden gæld Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

26 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009 Kommentarer til årsrapport for 2009 Årsregnskabet viser et resultat på kr. i forhold til budgetteret 0 kr. Kulturministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, DIF, DGI, DFIF, Team Danmark, DFHO og Trygfonden har skabt det økonomiske grundlag for den 3-årige indsats mod moti onsdoping. Indtægter Indtægter omfatter følgende væsentlige poster: Tilskud Indtægter, jf. reguleringsnøgle mellem Kulturministeriet og idrættens organisationer af 5. maj Kulturministeriets normale bidrag er nedjusteret til 4,269 mio. kr. og tillagt nybevilling på kr kr. til gennemført oversættelse af internationale dokumenter. Projektmidler Beløbet udgør 2. bidrag fra DIF, DGI, DFIF og DFHO til motionsdopingkampagne. Tilskud til motionsdoping Modtaget bidrag fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse på 1 mio. kr. (2. halvdel). Test, fitnesscentre Bidrag fra DFHO og periodiseret bidrag fra Kulturministeriet på kr. til øget kontrol i fitnesscentre. Øvrige indtægter Den markante stigning i øvrige indtægter skyldes primært et stigende salg i forbindelse med internationale arrangementer samt Kriminalforsorgen. Omkostninger Note 4 kontrolvirksomhed Honorarer til kontrollanter og koordinatorer dækker omkostninger til 52 kontrollanter inkl. 3 koordinatorer og 24 eskorter. Antallet af dopingkontroller i 2009 var 22 % højere end i Det fremgår også tydeligt af de øgede omkostninger til kontrollanter, kørsel, forsendelse og analyse. Der var i 2009 ekstraordinært mange internationale arrangementer i Danmark, og der har som planlagt været flere tests i DFHO-centre end i de foregående år. Hertil kommer et stigende antal tests i fængsler, ligesom vi tester flere kuske og jockeys efter trav og galop. Laboratoriet i Oslo har ekstra omkostninger i forbindelse med bekræftelse af positive prøver fra tests uden for den organiserede idræt. Disse analyser løber i 2009 op i kr. Note 5 oplysning og forebyggelse Gager dækker 1½ medarbejder og ad hocansatte. Hjemmesiden indeholder bl.a. aflønning af ekstern ekspertbistand til besvarelse af spørg om doping. Motionsdoping kampagne indeholder tillige aflønning af ½ medarbejder. Resultatfordeling Årets resultat foreslås overført til kontoen for overført resultat. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Resultatopgørelse Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi, svarende til nominel værdi. Revisionspåtegning I forbindelse med revisionspåtegning konkluderer revisor: Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Anti Doping Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Anti Doping Danmarks aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar december 2009 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med forvaltningsrevision konkluderer revisor: Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i Anti Doping Danmarks årsrapport for 2009 om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Anti Doping Danmarks virksomhed i København, den 13. april 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

27 26/28 side/omfang Lov om fremme af dopingfri idræt VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Definition af doping 1. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke grupper af stoffer og hvilke præstationsfremmende metoder der skal betragtes som doping. Anti Doping Danmark 2. Anti Doping Danmark er en selvejende institution, der har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt. 3. Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter 1) dopingkontrol, 2) oplysningsvirksomhed, 3) forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping, 4) deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping og 5) rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti Doping Danmarks virkeområde. 4. Anti Doping Danmark ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, 2 medlemmer udpeges af Team Danmark, 2 medlemmer udpeges af Danmarks Idræts-Forbund, 1 medlem udpeges af Dansk Firmaidrætsforbund og 1 medlem udpeges af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. Herudover drager kulturministeren omsorg for, at der udpeges 1 medlem, som repræsenterer trænerne inden for eliteidrætten, og 1 medlem, som repræsenterer de aktive eliteidrætsudøvere. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse for den resterende del af perioden. Stk. 3. Kulturministeren udpeger bestyrelsesformanden blandt de ministerudpegede medlemmer. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Det skal heraf fremgå, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Idrætsorganisationers og -foreningers deltagelse i bekæmpelsen af doping 8. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om idrætsorganisationers og -foreningers pligt til at indføre og håndhæve bestemmelser om dopingkontrol og -sanktioner som forudsætning for ydelse af lovbestemte tilskud. Stk. 2. Vedkommende minister fastsætter regler om, at der i tilfælde af overtrædelse af de i medfør af stk. 1 fastsatte regler kan ske bortfald eller reduktion af de i stk. 1 omtalte tilskud. Bekæmpelse af doping i andre idrætsmiljøer 9. Med det formål at hindre anvendelse af doping i idræt uden for de af 8 omfattede idrætsorganisationer skal Anti Doping Danmark søge at indgå samarbejdsaftaler om bekæmpelse af doping med følgende parter: 1) ejere af relevante virksomheder og andre, som tilbyder idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, herunder offentlige institutioner, og 2) sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de af 8 omfattede idrætsorganisationer. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte samarbejdsaftaler skal sikre, at de omfattede parter gennemfører dopingkontrol og -sanktioner på en måde, der følger de retningslinjer, som gælder for idrætsorganisationerne, jf. 8. Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for udformningen af de i stk. 1 nævnte samarbejdsaftaler. Økonomi 10. Kulturministeriet fastsætter et årligt tilskud til Anti Doping Danmark. Stk. 2. Ydelsen af det i stk. 1 nævnte tilskud forudsætter, at Team Danmark og de tipstilskudsberettigede idrætsorganisationer yder et tilskud til Anti Doping Danmark, som fastsættes efter nærmere aftale med Kulturministeriet. 11. Anti Doping Danmark kan opkræve gebyrer for ydelser i henhold til de i 9 omhandlede samarbejdsaftaler. Ikrafttræden m.v. 12. Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 6. Den daglige ledelse af Anti Doping Danmark varetages af et sekretariat, hvis øverste ledelse ansættes af Anti Doping Danmarks bestyrelse. 7.Kulturministeren skal godkende vedtægter og budget samt årsberetning og regnskab for Anti Doping Danmark. Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for regnskabsaflæggelsen og revisionens udførelse. Stk. 3. Kulturministeriet kan til brug for Rigsrevisionen indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang. Givet på Marselisborg Slot, den 22. december Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. /Lene Espersen Stk. 4. Udbetaling af tilskud til Anti Doping Danmark kan ske forskudsmæssigt. Stk. 5. Afgivne tilsagn kan bortfalde og udbetalte tilskud kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor Anti Doping Danmark ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

28 Anti Doping Danmark Årsberetning 2009 Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Informationsordning for motions- og fitnesscentre) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 1. I lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt foretages følgende ændringer: 1. I overskriften til 9 indsættes efter»idrætsmiljøer«:»og straf«. 2. Efter 9 indsættes:» 9 a. Motions- og fitnesscentre skal informere om, hvorvidt de har indgået samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, jf. 9. Informationen skal ske ved skiltning, der opsættes ved det enkelte centers indgangsparti på en sådan måde, at den er synlig for kunderne. Hvis centeret har en hjemmeside, skal samarbejdsaftalen med Anti Doping Danmark ligeledes angives her. Stk. 2. Anti Doping Danmark fastsætter efter kulturministerens godkendelse de nærmere krav til udformning af informationen. Stk. 3. Med bøde straffes den, der undlader at informere efter stk. 1. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«2. Loven træder i kraft den 1. juli Givet på Amalienborg, den 29. maj 2008 MARGRETHE R. /Brian Mikkelsen Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt BEK nr 1405 af 15/12/2009 I medfør af 1, 8, stk. 1, og 9, stk. 3, i lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt fastsættes: Definition af doping 1. Som doping i lov om fremme af dopingfri idræt og i denne bekendtgørelse betragtes de stoffer og metoder, der fremgår af bilag 1 (oversættelse af WADA s (World Anti-Doping Agency) dopingliste 2010). Minimumskrav til idrætsorganisationer 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om visse spil, lotterier og væddemål til Team Danmark og til de tre hovedorganisationer på idrætsområdet: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund, at organisationen indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og -sanktioner i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bilag 2 (oversættelse af World Anti-Doping Code). Team Danmark og de tre idrætsorganisationer skal gøre det til en betingelse for ydelse af tilskud til idrætsforeninger eller forbund m.v. og til individuelle idrætsudøvere, at disse overholder de nævnte dopingregler. Stk. 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde m.v. (folkeoplysningsloven) til idrætsforeninger, der er medlemmer af en af de i stk. 1 nævnte organisationer eller af forbund m.v., der er medlemmer af en af disse organisationer, at foreningen overholder de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på anvisning af lokaler og udendørsanlæg i medfør af folkeoplysningsloven. Anti Doping Danmarks samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre m.v. 3. Efter 9, stk. 1, i lov om fremme af dopingfri idræt skal Anti Doping Danmark søge at indgå samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre og andre private eller offentlige institutioner, virksomheder m.v., som tilbyder idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, samt foreninger og sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de i bekendtgørelsens 2 nævnte idrætsorganisationer. Efter lovens 11 kan Anti Doping Danmark opkræve gebyrer for ydelser i henhold til samarbejdsaftalerne. Stk. 2. I samarbejdsaftalerne skal doping defineres i overensstemmelse med bilag 1, og de fastsatte regler om dopingkontrol og -sanktioner skal være i overensstemmelse med bilag 2. Stk. 3. I samarbejdsaftalerne skal der fastsættes nærmere regler om gennemførelse af dopingkontrollerne og om, at institutionen, virksomheden eller sammenslutningen m.v. skal gøre sine kunder, medlemmer m.v. bekendt med konsekvenserne af indgåelsen af samarbejdsaftalen. Stk. 4. Det er en betingelse for samarbejdsaftalernes gyldighed, at de er godkendt af kulturministeren. Ikrafttræden 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 17. december 2008 om fremme af dopingfri idræt ophæves. Kulturministeriet, den 15. december 2009 Carina Christensen /Bente Skovgaard Kristensen

29 28/28 side/omfang Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby T: F: E: W:

30 ANTI DOPING DANMARK T: IDRÆTTENS HUS F: BRØNDBY STADION 20 E: 2605 BRØNDBY W:

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 2007/2 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17663 Fremsat den 27. februar 2008 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 1.

Læs mere

2008 Anti Doping Danmark. Årsberetning

2008 Anti Doping Danmark. Årsberetning 2008 Anti Doping Danmark Årsberetning Anti Doping Danmark Årsberetning 2008 Forord 2008 blev det år, hvor der for alvor blev fokuseret på doping inden for motionsidrætten i Danmark. Det skete meget markant

Læs mere

Kommissorium for Advarselsudvalg

Kommissorium for Advarselsudvalg Kommissorium for Advarselsudvalg Panel til gennemgang af whereabouts-overtrædelser Baggrund: Alle udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A er forpligtet til at overholde samtlige krav specificeret

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011

Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011 Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

Lov om fremme af dopingfri idræt

Lov om fremme af dopingfri idræt Lov om fremme af dopingfri idræt 2. Anti Doping Danmark er en selvejende institution, der har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt. 3. Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter 1) dopingkontrol,

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING JANUAR 2008 HANDLINGSPLAN WWW.KUM.DK HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 2 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING Udgivet af: Kulturministeriet, januar 2008 Design: e-types Print: Vesterkopi

Læs mere

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Idrættens største udfordringer V Vejen Idrætscenter 24.-25. maj 2016 Redaktør Søren Bang Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Fra symbolpolitik til målrettet indsats? Foto:

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). DDS, DFIF og DGI ønsker at bidrage til kampen mod doping inden for

Læs mere

2010 Anti Doping Danmark Årsberetning

2010 Anti Doping Danmark Årsberetning 2010 Anti Doping Danmark Årsberetning 1/40 side/omfang Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby T: +45 4326 2550 F: + 45 4326 2546 E: info@antidoping.dk W: www.antidoping.dk 2/40

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Årsberetning 2012. Anti Doping Danmark

Årsberetning 2012. Anti Doping Danmark Årsberetning 2012 Anti Doping Danmark Årsberetning 2012 Anti Doping Danmark Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: +45 4326 2550 Fax: +45 4326 2546 E-mail:info@antidoping.dk Hjemmesider www.antidoping.dk

Læs mere

Trænermøde - klubtrænere

Trænermøde - klubtrænere Dansk Svømmeunion Trænermøde - klubtrænere Torsdag den 4. maj 2017 Dansk Svømmeunion Målet er, at give jer grundlæggende forståelse af antidopingområdet samt en række redskaber til at håndtere jeres rolle

Læs mere

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI 1. februar 2013 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI De danske idrætsorganisationer ønsker at bidrage

Læs mere

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code 12. februar 2009 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger

Læs mere

Årsberetning 2011. Anti Doping Danmark

Årsberetning 2011. Anti Doping Danmark Årsberetning 2011 Anti Doping Danmark Årsberetning 2011 Anti Doping Danmark Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: +45 4326 2550 Fax: +45 4326 2546 E-mail:info@antidoping.dk www.antidoping.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 12. oktober 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Elektronisk register over dopingsanktionerede) 1 I lov nr. 1438 af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, som ændret

Læs mere

Bilag 2.1.1. Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2013

Bilag 2.1.1. Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2013 Bilag 2.1.1. Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2013 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014 Anti Doping Danmark Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Anti Doping Danmark 5 Beretning 6

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 061100 / Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Prøvetagning Prøvetagning i 4. kvartal er gennemført i henhold til plan for de respektive segmenter. Tallene i tabellerne er akkumulerede.

Prøvetagning Prøvetagning i 4. kvartal er gennemført i henhold til plan for de respektive segmenter. Tallene i tabellerne er akkumulerede. Bestyrelsesrapport for perioden 4. kvartal 2013 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 4. kvartal 2013

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Indhold: Resultatopgørelsen Hvor kommer pengene fra? Hvordan anvendes pengene? Afvigelser i forhold til budget Disponering af resultatet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7 2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning... 8 3 Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE

UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE UDGIVET AF: Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf.: 43 26 25 50 www.antidoping.dk 1. udgave, 2017 Denne vejledning

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Anti Doping Danmark. Årsberetning

Anti Doping Danmark. Årsberetning Anti Doping Danmark Årsberetning Årsberetning 2014 Anti Doping Danmark Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: +45 4326 2550 Fax: +45 4326 2546 E-mail: kontakt@antidoping.dk Hjemmesider www.antidoping.dk

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 166 af 14/03/2001 Gældende (Undervisningsmiljøloven) Offentliggørelsesdato: 15-03-2001 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere