Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. OVERORDNET RESULTATSTATUS 7 3. UDVIKLINGEN I ARBEJDSKRAFTRESERVEN Arbejdskraftreserven i kommunerne Udviklingen i langtidsledigheden - ledige med mindst 40 ugers 20 ledighed UDVIKLINGEN I ANTAL PERSONER PÅ PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE Personer på permanent offentlig forsørgelse i kommunerne Udviklingen i sygefraværsforløb UDVIKLINGEN I UNGELEDIGHEDEN Unge ydelsesmodtagere i kommunerne UDVIKLINGEN I NYDANSKERE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE Ikke-vestlige ydelsesmodtagere i kommunerne DEN AKTIVE INDSATS Rettidighed i indsatsen for dagpengemodtagere Rettidighed i indsatsen for dagpengemodtagere i jobcentrene Rettidighed i indsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere Rettidighed i indsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere i jobcentrene Aktiveringsgraden Tidlig indsats AFGANG TIL SELVFORSØRGELSE 24 Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 2/64

3 1. INDLEDNING 1 Denne rapport indeholder opfølgning på resultaterne af indsatsen i de 44 jobcentre i for 1. kvt Hovedvægten ligger på ministerens fire mål 2 : Begrænsning af arbejdskraftreserven Begrænsning af antal personer på permanent offentlig forsørgelse Begrænsning af antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse Begrænsning af antal nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse Resultaterne af indsatsen i 1. kvt skal ses i lyset af, at bruttoledigheden (inkl. aktiverede) er steget mindre i det seneste år (marts 2010 marts 2011) end ved seneste status i december 2010 (dec dec. 2010). Der har dog været en stigning i bruttoledigheden siden december 2010, jf. nedenfor. I samme periode har jobcentrene øget aktiveringsomfanget, og antallet af aktiverede er steget med knap 16 pct. i det seneste år. Antallet af aktiverede er dog faldet en smule fra december 2010 til marts Bruttoledigheden (inkl. aktiverede) Bruttoledigheden er steget med 3,5 pct. fra marts 2010 til marts 2011, så der i marts 2011 er knap bruttoledige i, jf. figur 1. Det er godt flere end ved seneste status i december Stigningen i bruttoledigheden omfatter kun dagpengemodtagere (+6,2 pct.), mens antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet med 3,6 pct. Ift. kontant- og starthjælpsmodtagerne skal man dog være opmærksom på, at implementeringen af den nye matchmodel i april 2010 har medført en anden fordeling af matchgrupperne end tidligere. Tendensen er en faldende andel i match 1 og til dels match 2, mens der har været en stigning i match 3. Dette afspejler sig også i ledighedstallet, som kun omfatter ledige i match 1. Denne forskel ses også ifm. antal aktiverede. Antallet af aktiverede dagpengemodtagere er steget med 37,8 pct., mens antallet af aktiverede kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet med 12,6 pct. 1 Afgræsningen af kommuner i rapporten følger jobcenterstrukturen dvs. de forpligtende samarbejder mellem /Ishøj og /Dragør figurerer som og. Det er dog de forpligtende samarbejders samlede resultater, der kigges på. 2 Målene har ændret sig ift. tidligere, hvorfor resultaterne ikke kan sammenlignes med tidligere rapporter. 3/64

4 Figur 1. Udviklingen i bruttoledigheden (inkl. aktiverede) i, januar 2007 marts Antal aktiverede - Antal ledige (netto) Antal ledige januar 2007 februar 2007 marts 2007 april 2007 maj 2007 juni 2007 juli 2007 august 2007 september 2007 oktober 2007 november 2007 december 2007 januar 2008 februar 2008 marts 2008 april 2008 maj 2008 juni 2008 juli 2008 august 2008 september 2008 oktober 2008 november 2008 december 2008 januar 2009 februar 2009 marts 2009 april 2009 maj 2009 juni 2009 juli 2009 august 2009 september 2009 oktober 2009 november 2009 december 2009 januar 2010 februar 2010 marts 2010 april 2010 maj 2010 juni 2010 juli 2010 august 2010 september 2010 oktober 2010 november 2010 december 2010 januar 2011 februar 2011 marts 2011 Det samlede antal personer på offentlig forsørgelse 3 Det samlede antal personer på offentlig forsørgelse i i 1. kvt er faldet med 732 personer (svt. et lille fald på 0,2 pct.) siden 1. kvt. 2010, jf. tabel 1. Antallet er steget med knap siden seneste status i december Der er nu i alt personer i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse. Antallet af a-dagpengemodtagere (brutto) er steget med 4,9 pct., ikke-jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (brutto) er steget med 14,2 pct., mens jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (brutto) er faldet med 9,9 pct. Samlet set har der været en stigning på 4,5 pct. for kontant- og starthjælpsmodtagere (brutto). Derudover er antallet af introduktionsydelsesmodtagere (+26,5 pct.) og ledighedsydelsesmodtagere (+4,4 pct.) steget. Antallet af personer i fleksjob er uændret. Modsat er personer på sygedagpenge, personer i revalidering/forrevalidering samt på førtidspension faldet med henholdsvis 3,2 pct., 9,6 pct. og 0,9 pct. fra 1. kvt til 1. kvt Endelig er antallet af personer på efterløn faldet med 7,6 pct. fra 1. kvt til 1. kvt Samlet er 20,8 pct. af den årige befolkning i på offentlig forsørgelse i 1.kvt Andelen er 5,3 procentpoint højere i Region Sjælland end i Region Hovedstaden. 24,4 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Region Sjælland er på offentlig forsørgelse, mens det gælder for 19,1 pct. af befolk- 3 Her måles på alle offentlige forsørgelsesydelser, jf. tabel 1. 4/64

5 ningen i den erhvervsaktive alder i Hovedstadsregionen. Andelene er i begge regioner stort set på samme niveau som andelene året før. Tabel 1. Udviklingen i antal modtagere af overførselsindkomster i, 1. kvt kvt Antal Udvikling 1. kvt kvt 2011 Andel af årige Antal personer på offentlig forsørgelse, årige, 1. kvt kvt 2011 Antal Procent 1. kvt kvt 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (incl. aktiverede) ,9% 3,6% 3,8% Kontant- og starthjælp, match 1 (incl. aktiverede) ,9% 1,5% 1,4% Kontant- og starthjælp, match 2-3 (incl. aktiverede) ,2% 2,2% 2,5% Sygedagpenge ,2% 2,4% 2,3% Revalidering og forrevalidering ,6% 0,4% 0,3% Flexjob , 1, 1, Ledighedsydelse ,4% 0,3% 0,3% Førtidspension ,9% 6,1% 6, Introduktionsydelse ,5% 0,1% 0,1% Efterløn ,6% 3,3% 3,1% I alt ,2% 20,9% 20,8% årige i befolkningen ,5% Region Sjælland ,6% 24,5% 24,4% Region Hovedstaden , 19,3% 19,1% Kilde: Jobindsats.dk, DREAM (efterløn) og Danmarks Statistik (befolkning) samt egne beregninger. Udviklingen i ledigheden i kommunerne Der er store geografiske forskelle i udviklingen i ledigheden i fra marts 2010 til marts 2011, jf. figur kommuner har et fald i bruttoledigheden (inkl. aktiverede), mens de resterende 33 kommuner har haft en stigning. har haft det største fald på 6,1 pct., mens har haft den største stigning på 21,5 pct. Vurderingen af resultaterne i jobcentrene skal derfor ses i lyset af de store geografiske forskelle i ledighedsudviklingen, og i lyset af store forskelle i ledighedsniveauerne. og har bruttoledighedsprocenter på 3,0 og 3,2, mens Ishøj og har bruttoledighedsprocenter på 10,5 og 10,4. Udgangspunktet er dermed meget forskelligt i de enkelte kommuner. 5/64

6 Figur 2. Udviklingen i bruttoledigheden (inkl. aktiverede) i de enkelte kommuner i, marts 2010 marts % 21,5% 2 15% 1 5% 3,5% -5% -6,1% -1 Frederikssund Guldborgsund Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. 6/64

7 2. OVERORDNET RESULTATSTATUS Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i 1. kvt er følgende: Arbejdskraftreserven: Arbejdskraftreserven i er steget 3,4 pct. fra marts 2010 til marts Ved udgangen af marts 2011 er der personer i arbejdskraftreserven i. Målet i kontrakten for 2011 er max ved udgangen af december Regionen er dermed et stykke fra det fastlagte mål pt. 4 Arbejdskraftreserven udgør 5 pct. af arbejdsstyrken i. 42 jobcentre har en stigning for dagpengemodtagere, mens 16 jobcentre har en stigning for kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Ift. kontant- og starthjælpsmodtagerne skal man dog være opmærksom på, at implementeringen af den nye matchmodel i april 2010 har medført en anden fordeling af matchgrupperne end tidligere. Tendensen er en faldende andel i match 1 og til dels match 2, mens der har været en stigning i match 3. Dette afspejler sig også i arbejdskraftreserven, som kun omfatter ledige i match 1. Stigningen i arbejdskraftreserven er på niveau med stigningen i bruttoledigheden i det seneste år. Stigningen i arbejdskraftreserven i er højere end på landsplan, hvor der har været et fald på 0,2. Personer på permanent offentlig forsørgelse: Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse er faldet med 0,8 pct. fra marts 2010 til marts I marts 2011 er der personer på permanent offentlig forsørgelse i. Målet i kontrakten for 2011 er max ved udgangen af december Regionen opfylder dermed det fastlagte mål pt. 28 jobcentre har haft et fald, mens 16 jobcentre har haft en stigning i antal personer på permanent offentlig forsørgelse. Udviklingen i er mere gunstig end på landsplan, hvor der har været en stigning på 0,8 pct. Ungeledigheden: Antallet af unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse er steget 0,6 pct. fra marts 2010 til marts Ved udgangen af marts 2011 er der unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i. 4 Der er her taget udgangspunkt i det justerede måltal, som blev godkendt på RBR-mødet den 21. juni /64

8 Målet i kontrakten for 2011 er max unge ved udgangen af december Regionen er dermed et stykke fra det fastlagte mål pt. 4 Unge ydelsesmodtagere udgør 10,3 pct. af den unge befolkning i. Der er en klar tendens til, at regionens yderområder har en markant højere andel unge på offentlig forsørgelse end kommuner i Nordsjælland samt og kommune. 28 jobcentre har haft en stigning, mens 16 jobcentre har haft et fald i antal unge på offentlig forsørgelse. Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse i er mindre gunstig end på landsplan, hvor der har været et fald på 0,4 pct. Antal nydanskere på offentlig forsørgelse: Antallet af personer fra ikkevestlige lande på offentlig forsørgelse er steget med pct. 2,2 pct. fra marts 2010 til marts Ved udgangen af marts 2011 er nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse i. Målet i kontrakten for 2011 er max ved udgangen af december Regionen er dermed et stykke fra det fastlagte mål pt. 4 28,2 pct. af nydanskerne i er på offentlig forsørgelse i marts Der er en klar tendens til, at regionens yderområder har en markant højere andel nydanskere på offentlig forsørgelse end kommuner i Nordsjælland og kommune. 37 jobcentre har haft en stigning, mens 7 jobcentre har haft et fald i antal nydanskere på offentlig forsørgelse. Stigningen i antal nydanskere på offentlig forsørgelse i er på niveau med stigningen på landsplan (2,5 pct.). Rettidigheden i indsatsen for dagpengemodtagere, marts 2011: 6,9 pct. af dagpengemodtagerne mangler en rettidig jobsamtale. 7,5 pct. af dagpengemodtagerne mangler et rettidigt første tilbud 4,9 pct. af dagpengemodtagerne mangler et rettidigt gentaget tilbud 51,3 pct. af dagpengemodtagerne mangler et rettidigt intensivt tilbud 5 5 Omfatter dagpengemodtagere med mere end 2½ års ledighed. 8/64

9 Alle målinger er stort set på niveau med landsgennemsnittet dog ligger intensivt tilbud over landsgennemsnittet. Rettidigheden for jobklare og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, april 2011: 7,7 pct. af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere mangler en rettidig jobsamtale mod 11,5 pct. af de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere 10,5 pct. af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere mangler et rettidigt første tilbud mod 22 pct. af de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere 7,7 pct. af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere mangler et rettidigt gentaget tilbud mod 21 pct. af de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere For de jobklare ligger niveauet stort set på niveau med landsgennemsnittet, mens det er lidt over landsgennemsnittet for de indsatsklare. Tidlig indsats i perioden januar december 2010: Der er en klar tendens til, at jobcentrene har en tidligere kontakt med kontant- og starthjælpsmodtagerne end dagpengemodtagerne. 74 pct. af kontant- og starthjælpsmodtagerne har haft jobsamtale inden for den første måneds ledighed i perioden januar - december 2010, mens det kun gælder for 29,4 pct. af dagpengemodtagerne. 45,3 pct. af kontant- og starthjælpsmodtagerne er påbegyndt aktivering inden for den første måneds ledighed i perioden januar - december 2010, mens det kun gælder for 6,3 pct. af dagpengemodtagerne. Antal personer på offentlig forsørgelse: Antallet er faldet med 0,2 pct. fra 1. kvt til 1. kvt I alt personer er på offentlig forsørgelse i 1. kvt. 2011, svt. 20,8 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Det er afgørende, at den aktive linje udvikles - også for dagpengemodtagere - så indsatsen bidrager til, at borgerne ikke fastholdes på offentlig forsørgelse. Jobcentrenes opfyldelse af ministermålene Jobcentrene har opstillet selvstændige mål for de tre ministermål i deres beskæftigelsesplaner for 2011, jf. bilag 1. Resultaterne ift. beskæftigelsesplanerne er: 1 jobcenter opfylder pt. deres lokale mål for arbejdskraftreserven 24 jobcentre opfylder pt. deres lokale mål for personer på permanent offentlig forsørgelse 5 jobcentre opfylder pt. deres lokale mål for unge på offentlig forsørgelse 9/64

10 5 jobcentre opfylder pt. deres lokale mål for nydanskere på offentlig forsørgelse Ingen jobcentre opfylder pt. alle fire lokale mål Den fremadrettede indsats I lyset af resultaterne af indsatsen i 1. kvt bør jobcentrene fortsat fokusere på: Ungeindsatsen hvor der fortsat skal være fokus på, at de unge får en ordinær uddannelse. Fortsat begrænsning af tilgangen af dagpengemodtagere til arbejdskraftreserven samt en afhjælpende indsats for ledige der er i arbejdskraftreserven mhp. forebyggelse af langtidsledighed bl.a. via øget fokus på tidlig indsats for dagpengemodtagere. Fortsat begrænsning af antal nydanskere på offentlig forsørgelse skal medvirke til at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse. Fortsat fokus på rettidighed og en aktiv målrettet linje i indsatsen Fokus på indsatsen for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet, herunder nydanskere fra ikke-vestlige lande Beskæftigelsesregionen er løbende i dialog med jobcentrene om udfordringerne og udviklingen i resultaterne på de enkelte områder. I nedenstående status skal man for de enkelte områder være opmærksom på, at store procentvise stigninger kan udtrykke forholdsvis små absolutte stigninger især i de små jobcentre. 10/64

11 3. UDVIKLINGEN I ARBEJDSKRAFTRESERVEN 6 Antallet af personer i arbejdskraftreserven i er ved udgangen af marts 2011, svarende til 5 pct. af arbejdsstyrken. Ift. marts 2010 har der været en stigning i arbejdskraftreserven på personer, svarende til en stigning på 3,4 pct., jf. figur pct. af personerne i arbejdskraftreserven er dagpengemodtagere. Målet i kontrakten for 2011 er max (svt. en stigning på max. 0,8 pct.) ved udgangen af december 2011, og regionen er dermed et stykke fra det fastlagte mål pt. 7 Stigningen i arbejdskraftreserven (3,4 pct.) er på niveau med stigningen i bruttoledigheden (3,5 pct.) i det seneste år. Der har været en stigning for dagpengemodtagere (8,5 pct.), mens der har været et fald for kontant- og starthjælpsmodtagere (-9,0 pct.) i arbejdskraftreserven i. Ift. kontant- og starthjælpsmodtagerne skal man dog være opmærksom på, at implementeringen af den nye matchmodel i april 2010 har medført en anden fordeling af matchgrupperne end tidligere. Tendensen er en faldende andel i match 1 og til dels match 2, mens der har været en stigning i match 3. Dette afspejler sig også i arbejdskraftreserven, som kun omfatter ledige i match 1. Der er forskelle i udviklingen i de fire beskæftigelsesregioner, jf. figur 3. Stigningen i arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere (8,5 pct.) i er større end stigningen i bruttoledigheden for dagpengemodtagere (6,2 pct.). Samtidig er faldet i arbejdskraftreserven for kontant- og starthjælpsmodtagere (- 9,0 pct.) noget større end faldet i bruttoledigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere (-3,6 pct.). 6 Opgørelsesmetoden for arbejdskraftreserven er ændret, hvorfor tallene ikke kan sammenlignes med tidligere opgørelser. 7 Der er her taget udgangspunkt i det justerede måltal, som blev godkendt på RBR-mødet den 21. juni /64

12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserven (pct.) i beskæftigelsesregionerne, marts 2010 marts % 8,5% -5% 3,4% -9, -3, -2,2% -8,1% -6,2% -7,2% 1,2% -1,4% 1,6% -14,7% -0,2% 2,2% -9,3% -1-15% -2 Midtjylland Nordjylland Syddanmark Hele Landet I alt Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Ser man på arbejdskraftreservens andel af det samlede antal ledige ultimo marts 2011, er den samlede andel i (71,4 pct.) stort set på niveau med andelen i de tre andre beskæftigelsesregioner, jf. figur 4. Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er dog højere i end i de tre andre beskæftigelsesregioner. Figur 4. Andel ledige i arbejdskraftreserven ift. det samlede antal ledige i beskæftigelsesregionerne, marts % 72% 7 68% 66% 64% 62% 6 71,4% 71,8% 70,1% 70, 71, 63,7% 70,8% 71,9% 64,4% 71,8% 72,7% 67,6% 71,1% 71,8% 68,2% 58% Midtjylland Nordjylland Syddanmark Hele landet I alt Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. 12/64

13 Stigningen i de to regioner i er stor set på samme niveau, jf. figur 5. Bruttoledigheden steget mindre i Region Sjælland (0,7 pct.) end i Hovedstaden (5,0 pct.). Figur 5. Udviklingen i arbejdskraftreserven (pct.) i de to regioner i, marts 2010 marts ,5% 8,9% 7,6% 5% 3,4% 3,3% 3,6% -5% -1-9, -9,3% -8,1% -15% Hovedstaden Sjælland I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Fortsat mange nydanskere fra ikke-vestlige lande i arbejdskraftreserven Stigningen i antal efterkommere fra ikke-vestlige lande i arbejdskraftreserven (14,7 pct.) er højere end stigningen for personer med dansk oprindelse (3,6 pct.) fra marts 2010 til marts Indvandrere fra ikke-vestlige lande (0,4 pct.) har en mindre stigning i arbejdskraftreserven, jf. tabel 2. Nydanskere fra ikke-vestlige lande er dog fortsat overrepræsenteret i arbejdskraftreserven. De udgør 19,0 pct. af arbejdskraftreserven i, hvilket er højere end gruppens andel af befolkningen over 16 år (10,1 pct.). Samtidig er gruppens andel af arbejdskraftreserven i højere end andelen på landsplan (13,5 pct.). 13/64

14 Tabel 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven i og hele landet opgjort på etnicitet, marts 10 marts 11 Hele Landet Procentvis udv. Procentvis udv. mar-10 mar-11 mar-10 mar-11 mar-10 mar-11 mar-10 mar-11 Personer med dansk oprindelse ,6% ,7% Indvandrere fra vestlige lande ,1% ,3% Efterkommere fra vestlige lande ,3% ,1% Indvandrere fra ikke-vestlige lande ,4% ,4% Efterkommere fra ikkevestlige lande ,7% ,8% I alt ,4% ,2% Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Flere mænd end kvinder i arbejdskraftreserven Der er flere mænd end kvinder i arbejdskraftreserven, og det gælder både i og på landsplan, jf. tabel 3. Mændenes andel af arbejdskraftreserven i (55,1 pct.) er på niveau med andelen i hele landet (55,9 pct.). Kvinderne har dog haft en stigning i det seneste år, mens mænd har haft et fald og det gælder både i og på landsplan. Det svarer til udviklingen i bruttoledigheden. Det betyder samtidig, at mænds andel af arbejdskraftreserven er faldet i det seneste år. Tabel 3. Udviklingen i arbejdskraftreserven i og hele landet opgjort på køn, marts 10 marts 11 Hele landet Procentvis mar-10 mar-11 udvikling mar-10 mar-11 Procentvis udvikling Kvinder ,8% ,7% Mænd ,3% ,7% I alt ,4% ,2% Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. 3.1 Arbejdskraftreserven i kommunerne Udviklingen i arbejdskraftreserven fra marts 2010 til marts 2011 varierer betydeligt mellem kommunerne i fra et fald på 5,3 pct. på til en stigning på 24,5 pct. i, jf. figur 6. 8 kommuner har oplevet et fald, mens 35 kommuner har oplevet en stigning en enkel kommune har uændret arbejdskraftreserve. 14/64

15 Figur 6. Udviklingen i arbejdskraftreserven (pct.) i de enkelte kommuner i, marts 10 marts % 24,5% 2 15% 1 5% 3,4% -5% -5,3% -1 Guldborgsund Frederikssund Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Boks 1. Oversigt over de 10 kommuner med hhv. størst og mindst procentvis stigning/største fald i arbejdskraftreserven, marts 2010 marts 2011 De 10 kommuner med størst procentvis stigning i arbejdskraftreserven 1. (24,5 pct.) 2. (15,6 pct.) 3. (14,5 pct.) 4. (13,5 pct.) 5. (12,2 pct.) 6. Frederikssund (11,3 pct.) 6. (11,3 pct.) 8. (11,0 pct.) 9. (10,4 pct.) 10. Lyngby-Taarbæk (9,9 pct.) De 10 kommuner med størst procentvis fald eller mindste stigning i arbejdskraftreserven 1. (-5,3 pct.) 2. (-4,0 pct.) 3. (-3,6 pct.) 4. (-2,6 pct.) 5. (-1,3 pct.) 6. (-0,8 pct.) 7. (-0,1 pct.) 7. Høje-Taastrup (-0,1 pct.) 9. (0 pct.) 10. (0,4 pct.) Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken Samtidig med store forskelle i udviklingen i arbejdskraftreserven er der også forskelle i arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i de enkelte kommuner, jf. figur 7. har den laveste andel på 2,3 pct. af arbejdsstyrken, mens har den højeste med 8 pct. af arbejdsstyrken. Andelen for er 5 pct. 15/64

16 Figur 7. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i de enkelte kommuner i, marts % 8% 8, 7% 6% 5% 5, 4% 3% 2,3% 2% 1% Frederikssund Guldborgsund Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og Danmarks Statistik RAS (arbejdsstyrken) og egne beregninger. Boks 2. Oversigt over de 10 kommuner med hhv. størst og mindst arbejdskraftreserveandel af arbejdsstyrken, marts 2011 De 10 kommuner med størst andel 1. (8,0 pct.) 2. (7,4 pct.) 3. (6,9 pct.) 3. (6,9 pct.) 6. (6,8 pct.) 6. (6,6 pct.) 7. (6,1 pct.) 8. Høje-Taastrup (6,0 pct.) 9. (5,8 pct.) 9. Guldborgsund (5,8 pct.) De 10 kommuner med mindst andel 1. (2,3 pct.) 2. (2,4 pct.) 3. (2,7 pct.) 3. (2,7 pct.) 5. (2,8 pct.) 6. Lyngby-Taarbæk (3,0 pct.) 7. (3,2 pct.) 8. (3,3 pct.) 9. (3,4 pct.) 9. (3,4 pct.) Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og Danmarks Statistik RAS (arbejdsstyrken). Andelene udtrykker i nogen udstrækning kommunens rammebetingelser. Der er således tydelige tegn på, at arbejdskraftreserven udgør en noget større andel af arbejdsstyrken i regionens udkantskommuner og kommuner på den københavnske vestegn end i kommuner nord for samt i. Endelig er der ikke et entydigt mønster i sammenhængen mellem udvikling og andele, jf. figur 8. 16/64

17 Figur 8. Sammenhæng mellem udvikling i arbejdskraftreserven (marts 10 marts 11) og arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken (marts 11) 3 Udviklingen i arbejdskraftreserven, marts 10 - marts 11 25% 2 15% 1 5% -5% -1 C A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts 2011 D B Kilde: Jobindsats.dk (Arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Kommunerne kan inddeles i 4 grupper: Gruppe A, hvor arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er mindre end (eller på niveau med) andelen i, og hvor stigningen i arbejdskraftreserven er mindre end (eller på niveau med) stigningen i. Det gælder 11 kommuner:,,,,,,,,, og. Gruppe B, hvor arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er større end andelen i, og hvor stigningen i arbejdskraftreserven er mindre end stigningen i. Det gælder 9 kommuner:,,, Høje-Taastrup,,,, og. Gruppe C, hvor arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er mindre end (eller på niveau med) andelen i, og hvor stigningen i arbejdskraftreserven er større end i. Det er den største gruppe, som omfatter 17 kommuner:,,,, Frederikssund,,,,,,, Lyngby-Taarbæk,,,, og. 17/64

18 Gruppe D, hvor arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er større end andelen i, og hvor stigningen i arbejdskraftreserven også er større end stigningen i. Det gælder 7 kommuner:, Guldborgsund,,,, og. Forskelle mellem forsørgelsestyperne Antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er steget i 42 kommuner fra marts 2010 til marts Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er faldet i to kommuner: og. Frederikssund har haft den største stigning på 25,1 pct., mens har haft det største fald på 8 pct., jf. figur 9. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget i 16 kommuner, mens antallet er faldet i 27 kommuner. I en enkelt kommune er den uændret. har haft den største stigning på 58,1 pct., mens har oplevet det største fald på 32 pct. Også her skal man være opmærksom på matchpraksis og forskelle i disse. Figur 9. Udviklingen i arbejdskraftreserven (pct.) for dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere i de enkelte kommuner i, marts 2010 marts 2011 Udviklingen i arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 B A Frederikssund Udviklingen i arbejdskraftreserven for kontant- og starthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk (Arbejdskraftreserven) og egne beregninger. C D 18/64

19 Kommunerne kan inddeles i 4 grupper: Gruppe A, hvor stigningen for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere er mindre end stigningen i. Det gælder 6 kommuner:,, Høje-Taastrup,, og. Gruppe B, hvor stigningen for dagpengemodtagere er højere end stigningen i, og stigningen for kontant- og starthjælpsmodtagere er mindre end stigningen i. Det gælder 9 kommuner:,, Frederikssund,,,,, og. Gruppe C, hvor stigningen blandt dagpengemodtagere er mindre end stigningen i, og stigningen blandt kontant- og starthjælpsmodtagere er højere end stigningen i. Det gælder 13 kommuner:,,,,,,,,,, Lyngby-Taarbæk, og. Gruppe D, hvor stigningen blandt både dagpengemodtagere og kontantog starthjælpsmodtagere er højere end stigningen i. Det er den største gruppe, som omfatter 16 kommuner:,,,,,, Guldborgsund,,,,,,,, og. Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere Det er kun jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der indgår i arbejdskraftreserven. Udviklingen i arbejdskraftreserven for denne gruppe kan derfor hænge sammen med, hvor stor en andel jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere udgør af det samlede antal kontant- og starthjælpsmodtagere. Figur 10 (nedenfor) angiver derfor andel jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i de enkelte kommuner i 1. kvt Der er stor forskel på andelen, hvor har en andel på 20,6 pct., mens har en andel på 44,4 pct. Andelen i er 34,7 pct. Andelen af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i er stort set på niveau med niveauet i 4. kvt /64

20 Figur 10. Andel jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere af det samlede antal kontant- og starthjælpsmodtagere i kommunerne i, 1. kvt % 4 35% 44,4% 34,7% 3 25% 20,6% 2 15% 1 5% Guldborgsu Frederikssun Frederiksber Kilde: Jobindsats.dk Kontanthjælp og starthjælp og egne beregninger. Der er ikke en klar sammenhæng mellem jobcentre med en høj andel jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere og udviklingen i arbejdskraftreserven for denne gruppe Udviklingen i langtidsledigheden - ledige med mindst 40 ugers ledighed Mhp. at følge udviklingen for langtidsledige dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere ses i det følgende nærmere på dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere med mindst 40 ugers ledighed. Især borgere der har været på kontant- og starthjælp i lang tid er i risiko for at havne på permanent offentlig forsørgelse. Dagpengemodtagere Andel dagpengemodtagere med mindst 40 ugers ledighed ud af det samlede antal dagpengemodtagere varierer mellem kommunerne, jf. figur 11. I udgør de langvarige forløb 13,4 pct., mens de udgør 22,1 pct. i. Andelen for er 17,4 pct. 20/64

21 Figur 11. Andel dagpengemodtagere (pct.) med mindst 40 ugers ledighed, feb % 22,1% 2 17,4% 15% 13,4% 1 5% Guldborgsun Frederikssun Frederiksber Lyng.- Kilde: Jobindsats.dk dagpengemodtagere og egne beregninger. Alle kommuner har haft en stigning i antallet fra februar 2010 til februar 2011, jf. figur 12. Variationen går fra en stigning på 19,4 pct. i til en stigning på 114,3 pct. i. Resultatet for er en stigning på 56,6 pct. fra februar 2010 til februar I alt har personer i modtaget dagpenge i mindst 40 uger i februar Andelen i februar 2011 er stort set på niveau med andelen ved seneste status i december /64

22 Figur 12. Udvikling i andel dagpengemodtagere med mindst 40 ugers ledighed (pct.), feb feb ,3% ,6% 4 19,4% 2 Guldborgsund Frederikssun Kilde: Jobindsats.dk dagpengemodtagere og egne beregninger. Kontant- og starthjælpsmodtagere Andel kontant- og starthjælpsmodtagere med mindst 40 ugers ledighed ud af det samlede antal kontant- og starthjælpsmodtagere varierer betydeligt mere mellem kommunerne end variationen for dagpengemodtagere, jf. figur 13. I udgør de langvarige forløb 34,8 pct., mens de udgør hele 62,3 pct. i. Andelen for er 51,6 pct. Andelen er størst blandt kontant- og starthjælpsmodtagere i match 3, hvor 69,7 pct. har været på kontant- eller starthjælp i mindst 40 uger. For match 2 borgere er andelen 62,7, mens den er 26,2 pct. for match 1 borgere. Andelen blandt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) er dermed højere end for dagpengemodtagere. 22/64

23 Figur 13. Andel kontant- og starthjælpsmodtagere (pct.) med mindst 40 ugers ledighed, feb ,3% 5 51,6% 4 34,8% Guldborgsund Frederikssun Kilde: Jobindsats.dk Kontant- og starthjælpsmodtagere og egne beregninger. 41 kommuner har haft en stigning i antallet fra februar 2010 til februar 2011, mens tre kommuner har haft et fald, jf. figur 14. Variationen går fra et fald på 11,5 pct. i til en stigning på 58,6 pct. i. Resultatet for er en stigning på 9,2 pct. I alt har personer modtaget kontant- eller starthjælp i mindst 40 uger i februar Antallet er dermed næsten tre gange højere end antallet blandt dagpengemodtagere. 23/64

24 Figur 14. Udvikling i andel kontant- og starthjælpsmodtagere med mindst 40 ugers ledighed (pct.), feb feb ,6% ,2% -1-11,5% -2 Guldborgsund Frederikssund Kilde: Jobindsats.dk Kontant- og starthjælpsmodtagere og egne beregninger. Niveauet er stort set på niveau med antallet i december /64

25 4. UDVIKLINGEN I ANTAL PERSONER PÅ PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse (fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension) er faldet med 0,8 pct. i fra marts 2010 marts 2011, jf. tabel 4. I samme periode har der været en stigning på 0,8 pct. i hele landet. Der er i alt personer på permanent offentlig forsørgelse i i marts 2011, hvoraf personer på førtidspension udgør 81,7 pct. Målet i kontrakten for 2011 er max personer (svt. ingen stigning eller fald) ved udgangen i december 2011, og regionen opfylder dermed pt. det fastlagte mål. Tabel 4. Udviklingen i antal personer på permanent offentlig forsørgelse i og hele landet, marts 2010 marts 2011 Hele landet Antal Personer Udvikling i Antal Personer Udvikling i marts 2010 marts 2011 pct. marts 2010 marts 2011 pct. Førtidspension , ,2% Fleksjob og ledighedsydelse ,5% ,9% I alt ,8% ,8% Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Flest kvinder på permanent offentlig forsørgelse Kvinder udgør 55 pct. af det samlede antal personer på offentlig forsørgelse i, hvilket svarer til mønstret i hele landet, jf. tabel 5. I har der været et fald for begge køn fra marts 2010 til marts 2011, mens der har været en stigning for begge køn i hele landet. Tabel 5. Udviklingen i antal personer på permanent offentlig forsørgelse i og hele landet opgjort på køn, marts 2010 marts 2011 Hele landet Antal Personer Udvikling i Antal Personer Udvikling i marts 2010 marts 2011 pct. marts 2010 marts 2011 pct. Kvinder ,5% ,9% Mænd , ,6% I alt ,8% ,8% Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Stigning blandt nydanskere på permanent offentlig forsørgelse Nydanskere fra ikke-vestlige lande udgør 13 pct. af personer på permanent offentlig forsørgelse i, jf. tabel 6. Det er en smule over deres andel af befolkningen (10 pct.). Andelen er større i end i hele landet (10 pct.). Samtidig har der været en stigning i antallet blandt nydanskere fra ikke-vestlige lande i, mens der har været et fald for personer med dansk oprindelse. 25/64

26 Tabel 6. Udviklingen i antal personer på permanent offentlig forsørgelse i og hele landet opgjort på etnicitet, marts 2010 marts 2011 Hele landet Antal Personer Udvikling i Antal Personer Udvikling i marts 2010 marts 2011 pct. marts 2010 marts 2011 pct. Personer med dansk oprindelse ,7% , Indvandrere fra vestlige lande ,2% ,3% Efterkommere fra vestlige lande ,3% ,1% Indvandrere fra ikke-vestlige lande ,2% ,9% Efterkommere fra ikke-vestlige lande ,3% ,3% I alt ,8% ,8% Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Faldende tilgang af personer til permanent offentlig forsørgelse Ser man på tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse, har der også her været et fald fra marts 2010 til marts 2011 (rl. år), jf. tabel 7. Faldet i er på 11,8 pct. mod et fald på 7,5 pct. i hele landet. Tilgangen er ikke mål for 2011, men først fra Det er dog reelt det, som jobcentrene har indflydelse på, og derfor er det interessant at følge op på dette allerede nu. Både i og hele landet er det relative fald størst for tilgangen af personer til fleksjob og ledighedsydelse. Tabel 7. Udviklingen i tilgangen af personer til permanent forsørgelse i og hele landet, marts 2010 marts 2011 Hele landet Antal Personer Udvikling i Antal Personer Udvikling i marts 2010 marts 2011 pct. marts 2010 marts 2011 pct. Førtidspension , ,5% Fleksjob og ledighedsydelse ,2% ,9% I alt ,8% ,5% Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. 4.1 Personer på permanent offentlig forsørgelse i kommunerne Udviklingen i antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse fra marts 2010 til marts 2011 varierer en smule mellem kommunerne i fra et fald på 4,2 pct. i til en stigning på 3,2 pct. i, jf. figur kommuner har haft en stigning, mens 28 kommuner har haft et fald. 26/64

27 Figur 15. Udviklingen i antal personer på permanent offentlig forsørgelse i kommunerne i, marts 2010 marts % 3% 3,2% 2% 1% -1% -0,8% -2% -3% -4% -4,2% -5% Frederikssund Guldborgsund Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Boks 3. Oversigt over de 10 kommuner med hhv. størst fald og stigning i antal personer på permanent offentlig forsørgelse, marts 2011 De 10 kommuner med størst stigning 1 (3,2 pct.) 2. (2,6 pct.) 3. (2,0 pct.) 4. Guldborgsund (1,9 pct.) 5. (1,8 pct.) 7. (1,3 pct.) 7. (1,0 pct.) 8. (0,9 pct.) 9. (0,8 pct.) 9. (0,8 pct.) De 10 kommuner med størst fald 1. (-4,2 pct.) 2. (-3,0 pct.) 2. (-3,0 pct.) 4. (-2,8 pct.) 5. (-2,6 pct.) 6. (-2,5 pct.) 7. (-2,2 pct.) 8. (-2,1 pct.) 7. (-2,1 pct.) 10. Frederikssund (-1,8 pct.) Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse Ser man på udviklingen i tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse i kommunerne i er forskellene endnu større. har oplevet et fald på 46 pct., mens har oplevet en stigning på 62 pct., jf. figur kommuner har haft en stigning, mens 29 kommuner har haft et fald. En enkelt kommune har uændret tilgang. 27/64

28 Figur 16. Udviklingen i tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse i kommunerne i, marts 2010 marts 2011 (rl. år) % % -4-46% -6 Frederikssund Guldborgsun Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Boks 4. Oversigt over de 10 kommuner med hhv. størst fald og stigning i tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse, marts 2011 De 10 kommuner med størst stigning 1 (62 pct.) 2. (24 pct.) 2. Guldborgsund (24 pct.) 4. (20 pct.) 5. (19 pct.) 6. (16 pct.) 7. (14 pct.) 8. (11 pct.) 9. Lyngby-Taarbæk (7 pct.) 10. (5 pct.) 10. (5 pct.) De 10 kommuner med størst fald 1. (-46 pct.) 2. (-41 pct.) 3. (-35 pct.) 4. (-34 pct.) 5. (-31 pct.) 5. (-31 pct.) 7. (-27 pct.) 8. (-26 pct.) 9. Frederikssund (-25 pct.) 10. (-24 pct.) Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Fire af de kommuner med de største stigninger i tilgangen ligger også blandt de 10 kommuner med størst stigninger i det samlede antal. Samtidig ligger 7 af de kommuner med største fald også blandt de 10 kommuner med største fald i det samlede antal. 8 Rl. år = Rullende år dækker seneste årsperiode, dvs. april 2010 marts /64

29 Andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse Samtidig med forskelle i antal og tilgang af personer til permanent offentlig forsørgelse er der også forskelle i andelen af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse i de enkelte kommuner, jf. figur 17. Andelen i er 3,9 pct., mens den er hele 17 pct. i. I alle kommuner er andelen på førtidspension større end andelen i fleksjob og på ledighedsydelse. Samtidig er forskellen mellem kommunerne størst for førtidspension. Her er andelen 3,1 pct. i mod 14,5 pct. i. Andelen i er 7,4 pct. Figur 17. Andel af befolkningen (16-64 år) på permanent offentlig forsørgelse i kommunerne i, marts 2011 Flexjob og ledighedsydelse Førtidspension 18% 16% 17, 14% 12% 1 8% 7,4% 6% 3,9% 4% 2% Frederikssund Guldborgsun Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Der er en klar tendens til, at andelen er størst i regionens yderområder og mindst i og samt kommunerne nord for, jf. figur 17 og boks 5. 29/64

30 Boks 5. Oversigt over de 9/10 kommuner med hhv. størst og mindst andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse, marts 2011 De 9 kommuner med størst andel 1 (17 pct.) 2. (14 pct.) 3. Guldborgsund (13,1 pct.) 4. (12,9 pct.) 5. (12,8 pct.) 6. (12,1 pct.) 7. (10,9 pct.) 8. (10,3 pct.) 9. (9,9 pct.) De 10 kommuner med mindst andel 1. (3,9 pct.) 2. (4,3 pct.) 3. (4,5 pct.) 4. (4,6 pct.) 5. (4,7 pct.) 6. (4,9 pct.) 7. (5,0 pct.) 8. (5,3 pct.) 8. Lyngby-Taarbæk (5,3 pct.) 9. (5,6 pct.) Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. 4.2 Udviklingen i sygefraværsforløb Sygefraværsforløb over 26 uger 9 Sygefraværsforløb over 26 uger er ikke længere et ministermål, og der er derfor ikke fastlagt mål på området i kontrakten for Langvarige sygefraværsforløb er dog en central fødekilde til permanente offentlige forsørgelsesordninger, og det er derfor relevant fortsat at følge op på resultaterne på sygedagpengeområdet. Antal sygefraværsforløb over 26 uger er faldet med 4,2 pct. fra februar 2010 til februar 2011, hvilket er mindre end faldet i hele landet (-6,7 pct.), jf. tabel 8. Faldet er større i Region Hovedstaden (-6,3 pct.) end i Region Sjælland, hvor der har været en stigning på 0,1 pct. Der er i alt forløb over 26 uger i februar Tabel 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, feb feb Andel forløb Antal forløb over 26 uger Udvikling ift. året før Andel forløb over 26 uger ift. alle forløb over 26 uger ift. forløb over 8 uger ,2% 23,9% 48,6% Sjælland ,1% 22,5% 47,8% Hovedstaden ,3% 24,7% 49, Hele landet ,7% 24, Kilde: Jobindsats.dk Ministermål og egne beregninger. 49,2% 9 Sygefraværsforløb over 26 uger opgøres efter en anden metode end sygedagpengeforløb generelt, da de tæller den arbejdsgiverbetalte periode med. Samtidig tæller afsluttede forløb også med, hvorfor flere forløb tæller med her. 30/64

31 Knap hver fjerde sygefraværsforløb varer mere end 26 uger og det gælder både i og i hele landet. Andelen er faldet siden seneste status i december Antallet af forløb over 26 uger er også faldet en smule siden seneste status. Udviklingen i det generelle sygefravær Udviklingen i det samlede antal sygedagpengeforløb i perioden februar 2010 til februar 2011 er angivet i tabel 9 (nedenfor). Tabel 9. Udviklingen i antal sygedagpengeforløb, feb feb Antal aktuelle forløb Udvikling i antal forløb over 52 uger ift. året før Udvikling ift. året før Gnst. varighed i uger Andel forløb over 52 uger ,2% 10,8 14,4% -5,5% Sjælland , 10,3 13,2% 4,2% Hovedstaden ,4% 10,7 15, -9,6% Hele landet ,8% 10,8 14,7% -8,2% Kilde: Jobindsats.dk Sygedagpenge og egne beregninger. Der har været et fald i antal sygedagpengeforløb i på 2,2 pct. fra februar 2010 til februar Det er lidt mindre end faldet på landsplan (-3,8 pct.). Udviklingen i Region Hovedstaden (-3,4 pct.) er bedre end i Sjællandsregionen (uændret). Trenden fra de seneste statusrapporter er dermed fortsat. Antal forløb over 52 uger udgør 14,4 pct. af det samlede antal forløb og andelen er stort set identisk i og i hele landet (14,7 pct.). Andelen er på niveau med andelen ved seneste status. Andelen er højere i Hovedstadsregionen (15,0 pct.) end i Region Sjælland (13,2 pct.), og den gennemsnitlige varighed af forløbene er derfor også en smule kortere i Sjællandsregionen end i Hovedstadsregionen. Antal forløb over 52 uger er faldet med 5,5 pct. i fra februar 2010 til februar Faldet er også her mindre i end i hele landet (-8,2 pct.). Faldet i skyldes et markant fald i Hovedstadsregionen, mens der har været en stigning i Sjællandsregionen. Samme mønster sås ved seneste status i december Sygefraværet i kommunerne 27 kommuner har haft et fald i det samlede antal sygedagpengeforløb. Det er stort samme antal som ved seneste statusrapport i december Der er store variationer i udviklingen i de enkelte kommuner i, jf. figur 18. Høje- Taastrup har et fald på 21 pct., mens har en stigning på 13,6 pct. Faldet i er 2,2 pct. 31/64

32 Figur 18. Udviklingen i sygedagpengeforløb (pct.) i kommunerne i, feb feb % 13,6% 1 5% -5% -2,2% -1-15% -2-21, -25% Frederikssund Guldborgsund Kilde: Jobindsats.dk Sygedagpenge og egne beregninger. Det langvarige sygefravær Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over henholdsvis 26 og 52 uger i kommunerne i er angivet i nedenstående figur 19 og 20. Der er størst spredning i udviklingen i forløb over 52 uger, hvor Høje-Taastrup har oplevet et fald på 58,1 pct., mens har oplevet en stigning på 122,2 pct. 23 kommuner har haft et fald i forløb over 52 uger antallet er på niveau med antallet ved seneste status i december For forløb over 26 uger går spredningen fra et fald på 41,7 pct. i til en stigning på 24,2 pct. i. 27 kommuner har haft et fald i forløb over 26 uger, hvilket er over antallet ved seneste status. Gennemsnittet for er et fald på 6 pct. for forløb over 26 uger og et fald på 5,5 pct. for forløb over 52 uger Som følge af de forskellige opgørelsesmetoder kan man ikke helt sammenligne udviklingen i forløb over hhv. 26 og 52 uger. 32/64

33 Figur 19. Udviklingen i sygedagpengeforløb over 26 uger (pct.) i kommunerne i, marts 2010 marts ,2% , ,7% -5 Guldborgsun Frederikssun Kilde: Jobindsats.dk Ministermål og egne beregninger. Figur 20. Udviklingen i sygedagpengeforløb over 52 uger (pct.) i kommunerne i, marts 2010 marts ,1% ,2% Guldborgsun Frederikssund -5,5% Kilde: Jobindsats.dk Sygedagpenge og egne beregninger. Sygedagpengemodtagernes andel af arbejdsstyrken Endelig er der forskel på sygedagpengemodtagernes andel af arbejdsstyrken i de enkelte kommuner, jf. figur /64

34 I er andelen 2,7 pct., mens den er på 6,8 pct. på. Andelen i er 4,6 pct. Figur 21. Sygedagpengemodtagernes andel af arbejdsstyrken i kommunerne i, marts % 7% 6,8% 6% 5% 4,6% 4% 3% 2,7% 2% 1% Frederikssund Guldborgsund Anm. Opgørelsen indeholder den arbejdsgiverbetalte periode. Kilde: Jobindsats.dk Sygedagpenge. 34/64

35 5. UDVIKLINGEN I UNGELEDIGHEDEN 11 Antallet af unge ydelsesmodtagere i er steget med 0,6 pct. fra marts 2010 til marts Ultimo marts 2011 er der unge på offentlig forsørgelse. Målet i kontrakten for 2011 er max (svt. en stigning på max. 2,4 pct.) ved udgangen af december 2011, og regionen er dermed et stykke vej fra det fastlagte mål 12. Stigningen i er en smule højere end stigningen i de tre andre beskæftigelsesregioner og Midtjylland og Syddanmark har således haft et fald i antallet, jf. figur 22. Figur 22. Udviklingen i antal unge (16-29 år)på offentlig forsørgelse (pct.) i beskæftigelsesregionerne, marts 2010 marts 2011 I alt A-dagpenge Midlertidige ydelser Sygedagpenge Permanente ydelser 1 5% -5% -1-15% 7,7% 7,8% 6, 4,2% 4,8% 5, 3,1% 2,1% 2,9% 0,6% 1% 0,3% 0,9% -0,6% -0,4% -2,2% -3,8% -4% -6% -7% -10,3% -11% -10,8% -12,2% -13,5% Midtjylland Nordjylland Syddanmark Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål og egne beregninger Størst stigning blandt midlertidigt passive unge Den største stigning ses blandt midlertidigt passive unge, og det gælder både i og i hele landet, jf. tabel 10. Her skal man igen være opmærksom på den ændrede matchpraksis efter implementeringen af den nye matchmodel. 11 Opgørelsesmetoden for ungemålet er ændret, hvorfor tallene ikke kan sammenlignes med tidligere opgørelser. 12 Der er her taget udgangspunkt i det justerede måltal, som blev godkendt på RBR-mødet den 21. juni /64

36 Derudover er der en stigning for unge på førtidspension, mens der har været et fald blandt sygedagpengemodtagere. Den største gruppe af unge på offentlig forsørgelse er dagpengemodtagere, som udgør over en fjerdedel af unge på offentlig forsørgelse. Tabel 10. Udviklingen i antal unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse (pct.) i og hele landet opgjort på ydelser, marts 2010 marts 2011 Ydelsesgrupper Hele Landet mar-10 mar-11 %-vis %-vis mar-10 mar-11 udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,8% ,4% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) ,6% ,2% Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) ,8% ,2% Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) ,2% ,7% Øvrige indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og ,3% ,7% starthjælpsmodtagere Introduktionsydelsesmodtagere ,3% ,5% Revalidender ,1% ,7% Forrevalidender ,4% ,1% Sygedagpengemodtagere ,3% ,8% Ledighedsydelsesmodtagere ,8% ,3% Personer i Fleksjob ,4% ,1% Førtidspensionister ,3% ,4% I alt ,6% ,4% Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål og egne beregninger Flest unge mænd på offentlig forsørgelse I alle fire beskæftigelsesregioner er antallet af unge mænd på offentlig forsørgelse faldet, mens det er steget for kvinder, jf. tabel 11. I er stigningen blandt kvinder 5 pct. mod et fald på 3,1 pct. for mænd. Tabel 11. Udviklingen i antal unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse (pct.) opgjort på køn, marts 2010 marts 2011 Kvinder Mænd mar-10 mar-11 udvikling i pct. mar-10 mar-11 udvikling i pct , ,1% Midtjylland ,4% ,7% Nordjylland ,4% ,3% Syddanmark , ,8% Hele landet ,5% ,5% Kilde: Jobindats.dk Ministerens mål og egne beregninger. I marts 2011 er der (svt. 47 pct.) unge kvinder på offentlig forsørgelse i mod mænd. Samme billede ses for hele landet. 36/64

37 Unge nydanskere udgør fortsat en høj andel af unge på offentlig forsørgelse Unge indvandrere fra ikke-vestlige lande har et fald i antal unge på offentlig forsørgelse på 1,4 pct., mens unge med dansk baggrund har haft en stigning på 0,6 pct., jf. tabel 12. Efterkommere har haft en højere stigning (7,2 pct.). Det er samme mønster som ifm. arbejdskraftreserven. Den samlede gruppe af nydanske unge i er fortsat overrepræsenteret (16,9 pct.) ift. deres andel af den unge befolkning (13,2 pct.). Gruppen udgør en større andel i end i hele landet (12,8 pct.). Tabel 12. Udviklingen i antal unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse opgjort på etnicitet, marts 2010 marts 2011 Antal Hele landet Antal Udvikling i pct. marts 2010 marts 2011 Udvikling i pct. marts 2010 marts 2011 Personer med dansk oprindelse ,6% ,6% Indvandrere fra vestlige lande ,6% ,8% Efterkommere fra vestlige lande ,7% ,1% Indvandrere fra ikkevestlige lande ,4% ,3% Efterkommere fra ikke-vestlige lande ,2% ,6% Herkomst i alt ,6% ,4% Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål og egne beregninger. 5.1 Unge ydelsesmodtagere i kommunerne 16 kommuner har haft et fald i antal unge på offentlig forsørgelse, mens 28 kommuner har haft en stigning, jf. figur 23. Udviklingen varierer fra et fald på 9,2 pct. i til en stigning på 19 pct. i Lyngby-Taarbæk. 37/64

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Faxe Kommune, d.7.februar 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav for 2012 Udfordring Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2011

Beskæftigelsesplan 2011. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2011 Jobcenter Faes udfordringer, mål og strategier for 211 September 2 2 Opsummering af Jobcenter Faes samlede mål og resultatkrav for 211 Udfordring Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven Antallet

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2011

Beskæftigelsesplan 2011. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2011 Jobcenter Faes udfordringer, mål og strategier for 211 Udkast maj 2 2 Opsummering af Jobcenter Faes samlede mål og resultatkrav for 211 Udfordring Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven Antallet

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007 Område: Nordfyns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision Odder

Resultatrevision Odder 1 Område: Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør Periode: 2007 Resultatrevision Odder Høringsproces

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Resultatrevision 2007

Resultatrevision 2007 Resultatrevision 2007 Område: Syddjurs Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Sønderborg Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik på baggrund af Jobindsats.dk Nedenstående er mængdestatistikken og rettidighedsopgørelsen baseret på de nationale sammenlignings tal fra

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED... 3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV... 4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Side 1 Sammenfatning af beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplanen fastsætter mål og strategi for indsatsen i forhold til ministerens fire udmeldte mål

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR

OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING PA BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE - Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR / X Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HORSENS JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 9-1-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 111 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

DA s syn på udfordringerne 2011

DA s syn på udfordringerne 2011 DA s syn på udfordringerne 2011 Vordingborg, 8. april 2010 Chefkonsulent Jens Troldborg Dansk Arbejdsgiverforening Disposition 1. Syn på arbejdsmarkedet overordnet 2. Beskæftigelsesplan 2011 - lokalt 3.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere