EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm"

Transkript

1 Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

2 Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det viser sig svært at sælge farmen på det ønskede tidspunkt. For flere avlere har udleje af farmen derfor været en oplagt mulighed for at fastholde en produktion på ejendommen og sikre sig en løbende lejeindtægt. En helt konkret mulighed er at sælge selve minkproduktionen til lejeren, mens sælger beholder ejerskabet til ejendommen samt eventuelt inventar og avlsdyr. Udleje af farmen kan både være en midlertidig eller en mere permanent form for ejerskifte. De fleste udleje af farme sker i dag til nuværende ansatte, familie eller naboavlere. Det vil sige personer, man allerede har et godt kendskab til, og som man har tillid til. Uanset om der er tale om udleje til personer, man kender mere eller mindre godt, skal der dels laves en overdragelsesaftale om, hvilke dele af driften, som lejer køber og dels laves en skriftlig lejeaftale om, hvad der er aftalt mht. betaling, produktionsomfang, vedligehold, adgangsveje mv. for at sikre klarhed over disse aftaleforhold for begge parter. Et eksempel på udleje af minkfarmen har været bragt som artikel i Dansk Pelsdyravl i februar Her fortæller Christian Søndergaard fra Øster Brønderslev, hvorledes han fik lejet farmen ud. Og Leif Poulsen fra Mors fortæller, hvorledes han lejede farmen af sin arbejdsgiver.

3 FORDELE OG ULEMPER Udlejning af farme kan give en række fordele for avleren, der overvejer denne løsning: Produktionen opretholdes i forhold til kontinuitetsprincippet. Det vil sige, at man undgår, at den oprindelige tilladelse falder væk eller reduceres, hvis en minkfarm står tom eller har mindre produktionsomfang i tre år. Mulighed for lejeindtægt som supplement til efterløn og pension Nemmere at finde en køber, da der ikke skal løftes så høj en købesum. Sælger går fra at være minkavler til at være udlejer. Omvendt kan der også være en række ulemper forbundet med udleje af en pelsdyrfarm: Du skal leve med, at andre kommer på ejendommen og farmen Lejer har måske ikke samme forhold til vedligehold og orden på farmen, hvilket kan betyde en højere værdiforringelse af farmen eller besætningen end forventet Du binder dig ofte til en lejeperiode over flere år Det kan være svært ikke at blande sig i driften Genanbringelse af avance er ikke en mulighed Ingen succession ved senere salg af ejendom til lejer

4 JURA Der skal laves en overdragelsesaftale om selve produktionen. Aftalen skal indeholde pris og vilkår for lejers (eventuelle) køb af dyrene, inventaret og eventuelle beholdninger af foder. Overtager lejer forpligtigelserne i forhold til ansatte, skal dette også fremgå af aftalen. Når man udlejer sin minkfarm eller en del heraf, skal man være opmærksom på følgende juridiske forhold. Er minkfarmen placeret på en landbrugsejendom, stilles der i landbrugsloven krav til den, der skal leje farmen. Er det hele ejendommen eller avlsbygningerne, der skal lejes ud, er den eneste betingelse i loven, at lejeaftalen maksimalt må løbe i 30 år. Hvis der er tale om leje af en del af en landbrugsejendom, hvor der lejes landbrugsjord, stilles der i loven krav om samdrift. Det betyder, at lejeren skal drive det lejede sammen med en hel landbrugsejendom. Udleje af avlsbygninger er endvidere reguleret i erhvervslejeloven. Dette gælder uanset, om minkfarmen er beliggende på en landbrugsejendom. Erhvervslejeloven indeholder en række bestemmelser, hvoraf de fleste, men ikke alle, kan fraviges ved aftalen mellem udlejer og lejer. DLBR har i samarbejde med Kopenhagen Fur lavet et paradigme med vejledning til udleje af farm. Heri fremgår de vigtigste punkter man skal have aftalt mellem lejer og udlejer i relation til erhvervslejeloven, som bør benyttes ved indgåelse af lejekontrakter omhandlende avlsbygninger.

5 JURA Det kan i det hele taget anbefales, at man søger rådgivning ved indgåelse af lejeaftaler. Dels for at sikre, at både landbrugslov og erhvervslejelov er overholdt, og dels for at sikre, at lejeaftalen indeholder alle relevante forhold, herunder: Hvad er omfattet af aftalen? Hvor vidtgående er lejers brugsret? I hvilket omfang skal lejer vedligeholde? Hvor stor er lejen, og hvordan skal den betales? Hvad gælder ved den ene parts konkurs, sygdom eller død? Hvad gælder hvis parterne bliver uenige? Det skal aftales, om nuværende gødningsaftaler fortsætter, eller om det er lejers egen opgave at sikre opfyldelse af harmonireglerne. De kommunale myndigheder skal endvidere orienteres om, at farmen er udlejet i forhold til miljøreglerne, og ejerskiftet af dyrene skal registreres i CHR-registret. Lejere af farme er medlemmer af Dansk Pelsdyravlerforening på lige fod med andre avlere. Som lejer vil man ofte kræve en tinglysning af lejekontrakten for derved at sikre sig mod opsigelse i utide. Hvis det er hensigten, at lejer på et tidspunkt skal have mulighed for at købe minkfarmen, kan det anbefales, at der i lejeaftalen eller overdragelsesaftalen indsættes en bestemmelse om forkøbsret eller køberet. En sådan rettighed kan også tinglyses på ejendommen.

6 SKAT Salg af selve produktionen udløser almindelige skattemæssige konsekvenser. Bl.a. vil salg af mink, beholdninger og inventar kunne udløse beskatning. Overdrages produktionsrettigheder, kan disse også have skattemæssige konsekvenser. Lejeindtægten er almindelig skattepligtig indkomst, og den kan være både med og uden moms. Ofte bliver man udlejer i virksomhedsordningen og afskriver på det udlejede. Hvis der ikke er opsat separate målere og selvstændig afregning af el og vand for lejer, er det normalt udlejer, der afregner skatter og afgifter i sit momsregnskab. Hvis en farm har været udlejet, kan der ikke senere laves succession til familie eller nære medarbejdere. For lejer er lejen en almindelig driftsudgift, der fradrages i produktionsåret.

7 FINANSIERING OG ØKONOMI Leje af farme kræver mindre kapital end køb af en farm, og er derfor ofte brugt som en vej for nye avlere til at komme i gang med en minkproduktion. Normalt anbefales det, at lejer køber avlsdyr og det rullende inventar. Men der er eksempler på leje af både det rullende inventar og besætningen. Især i de tilfælde, hvor lejer har svært ved at finansiere et køb. Konjunkturbestemt leje afhængig af skindprisen er ofte brugt. Her er anbefalingen, at man følger prisniveauet for danske skind solgt på Kopenhagen Fur. I Vejledning om leje af farme er vist eksempler på konjunkturbestemt leje. Betaling for leje er normalt månedligt eller kvartalsmæssigt forud. I enkelte tilfælde følger betalingen auktionsterminerne, således at der betales, når lejer får udbetalt enten provenu fra auktionen eller forskud på hvalpe og skind. Lejer kan opnå hvalpe- og skindforskud på de almindelige betingelser i Kopenhagen Fur. VARIATIONER Der er eksempler på, at en medarbejder lejer en del af farmen og får løn for at passe den resterende del af farmen. I forhold til udlejer og lejers kreditorer, kræver det en skarp opdeling af farmen og besætningen, således at der ikke er tvivl om, hvem der ejer hvilke dyr. I forbindelse med ansættelsen skal laves en ansættelsesaftale som ved alle andre ansættelser. Det anbefales, at selve ansættelsen ikke er knyttet sammen med leje af en del af farmen. Det vil sige, at man er ansat, uanset om man har lejet en del af farmen eller ikke. Modsat kan lejekontrakten godt være bundet op på, at man er ansat på farmen. Ophører ansættelsen, er der også mulighed for at bringe lejen til ophør efter nærmere aftalte betingelser. Hvis farmen sælger avlsdyr, skal der være klare aftaler om, hvorledes dette håndteres.

8 Erhvervsparken Brønderslev Tlf: Heden Fjorden & rådgivningscenter Birk Centerpark Herning Tlf: John Tranums Vej Esbjerg Ø Tlf: Damsbovej Vissenbjerg Tlf: Agro Food Park Aarhus N Tlf: Langagervej Glostrup Tlf:

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

REVISOR P O S T E N. SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed. SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom

REVISOR P O S T E N. SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed. SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom SIDE 4 Springet som

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2010

statsautoriserede revisorer 3-2010 statsautoriserede revisorer 3-2010 Dyrt at sjuske med ansættelsesforhold 2 Virksomhedspant udgifter til tinglysning m.v. 2 Fastforrentede lån versus rentetilpasningslån Fordele og ulemper 3 Ændring i arbejdstid

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere