Bestyrelsen pr Nyt fra bestyrelsen s. 2. Nyt fra varmemesteren s. 4. St. Hans fest s. 7. Referat fra budgetmøde s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen pr. 21.5.2014. Nyt fra bestyrelsen s. 2. Nyt fra varmemesteren s. 4. St. Hans fest s. 7. Referat fra budgetmøde 21.5.2014 s."

Transkript

1 PARK NYT Sommer 2014 SKOLEPARKERNE Bestyrelsen pr Indhold i dette nr.: Nyt fra bestyrelsen s. 2. Nyt fra varmemesteren s. 4 St. Hans fest s. 7 Referat fra budgetmøde s. 8 Loppemarked s års jubilæumsfest s. 13

2 Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen Skimmelsvampesagerne har været mange i det forgangne år, men lige nu er der stilstand, derfor lejer vi nu den ene Låne bolig ud igen på almindelige vilkår. Og så er vi blevet energimærket med et G og 2 E mærker, hvilket er langt bedre end forventet, men stadig skidt. Med energimærkerne fulgte forslag til mulige forbedringer, som vil vil bruge i forbindelse med renoveringen. Og hermed kommer vi altså ind på dagsordenens punkt 7a. Vi fik sidste efterår et tilsagn om, at vi har en sag - med en melding om, at der i Landsbyggefonden foreløbig er afsat 170 mio, til renoveringen, men vi mangler en endelig udmelding om hvor meget mere, der kan bruges, i form af yderligere tilskud og lån. Dette afhænger blandt andet af, hvordan Landsbyggefonden vurderer de supplerende oplysninger, som vi i efteråret blev bedt om at indsende. Vi kan nu kun vente på svar, vi har prøvet at stikke en finger i jorden et par gange for at høre hvordan sagen står og hvor lagt de er i behandlingen, uden at vi blev klogere af det! Vi håber stadig at høre den endelige melding fra Landsbyggefonden til efteråret i år. Ellers har vores tid som I har kunne læse i parknyt og i det offentliggjorte referater været brugt på parkvandring og opfølgning, beboerklager og opfølgning på dette. Desværre er der for mange be- 2

3 boerklager, så tag nu hensyn til hinanden! Vi har fået kommunen til at fælde træer ved skolen, men de har svært ved at få det sidste beskæring afsluttet. Vi håber dog at det lykkes! Og så kan vi glæde os over at vi ikke har lejetab på de tomme erhvervslejemål, da dispositionsfonden betaler huslejetabet. Der arbejdes dog på at få dem lejet ud. Indtil da bliver der mulighed for at anvende lokalerne til for eksempel loppemarked. Fritidsudvalget får sammen med afdelingsbestyrelsen travlt i år, da Skoleparken bliver 60 år, det fejrer vi den 6. september, samme dag holdes også boligselskabets store sensommerfestival i Skoleparken. I vil høre meget mere om dette. I dette Parknyt er der også et fyldigt referat af beboermødet den 21. maj, for første gang i mange år var der ikke indkommet forslag til behandling heller ikke om husdyrhold God sommer til jer alle fra Afdelingsbestyrelsen 3

4 Sidste nyt fra Varmemesteren Opgravningen til fjernvarme på Halbjørnsvej er nu omsider ved at være færdig. Vi mangler så lige at få en aftale på plads omkring det endelige asfalt-slidlag og opmærkningen på p- pladserne og vejbump. Det næste der skal ske er en tilslutning til det eksisterende fjernvarmenet, som kommer til at foregå i varmecentralen. Her skal bl.a. etableres ventilation og pumper. Da elforsyningen til disse pumper kræver meget strøm, er man nødt til at etablere en transformer som kommer til at stå i hjørneindhegningen ved containerne på Josteinsvej 2. Det betyder så også at der vil komme en opgravning derfra og hen til varmecentralen. Reetablering af græsplænerne er afsluttet ligesom reetablering af butikstorvet skrider planmæssigt frem. Der er indkøbt et par éntre -møbler til selskabslokalerne. Disse kunne ses i brug til Budgetmødet den 21. maj. Bedste hilsner Jan 4

5 5

6 Tak, tak. Pip pip.. Til alle de søde mennesker i Skoleparken, som hele vinteren har fodret os med frø, fedtkugler og andet dejlig fuglemad. Vi skal jo alle sammen være her, så af og til har hr. og fru egern været med til bords. Kærlig hilsen fra gråspurv, blåmejse, krage, måge. Vi glæder os til vores venner stær, stork og lærke kommer fra de varme lande. Følg Skoleparkens aktivitetsklub på Facebook. 6 Nu med grill!

7 St. Hans aften 2014 Hermed inviteres til St. Hans fest ved legepladsen på Josteinsvej Mandag den 23. juni 2014 Fra kl til Programmet ser sådan ud: Bjarnes Pølsevogn og fadølsbaren er åben : Bålet tændes og Martin TC spiller til Midsommervisen. 7

8 Referat Skoleparkens afdelingsmøde 21/ Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. valg af dirigent 3. godkendelse af forretningsorden 4. aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 6. fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget for det kommende regnskabsår 2014/ eventuelt andre sager som afdelingsbestyrelsen ønsker behandlet 8. behandling af indkomne forslag 9. valg til afdelingsbestyrelsen a. 2 medlemmer på valg er Marianne Lund og Palle Nielsen - begge modtager genvalg b. 2 suppleanter, Peter Weng modtager genvalg, Susanne Hansbo modtager ikke genvalg 10. Valg af fritidsudvalg a. Valg af 2 medlemmer, Stig Olsen og Palle Nielsen modtager genvalg b.valg af suppleanter 11. Valg af redaktionsudvalg 12. Valg af flagudvalg 13. eventuelt Referat 43 lejemål var tilstede. Velkommen og præsentation af bestyrelse m.v. Ad 1. Helge Petterson, Martin og Ole Ad 2. Ryno Scheil Ad 3. punkt 7a. flyttes til punkt 5. Godkendt 4. Orientering fra Selskabets bestyrelse.selskabets beretning kan 8 ses på hjemmesiden (abg.dk) eller et papireksemplar kan fremskaf-

9 fes af varmemester. Nye regler for afdelingens betaling ved fraflytning. Ved fraflytning kan afdelingen maximalt komme til at betale 316 kr pr lejemål - i alt DKK samlet for Skoleparken. Resterende betales fra selskabets dispositionsfond. Renoveringsarbejder i selskabet - kan også ses i beretningen, herunder også hvad huslejen er i de enkelte afdelinger. Sortering af affald kan ses på afdelingens økonomi - salg af sorterede materialer modregnes i renovationsafgiften. Poser til sortering kan afhentes hos varmemesteren. Viden om affaldssortering kan f.eks. fås hos kommunens grøn ide center eller lokal agenda 21 - et arrangement vil evt. blive arrangeret af fritidsudvalg. Individuel log-in til egen side på selskabets hjemmeside kan rekvireres hos selskabet, på egen side kan bl.a. ses husleje, hvor man er placeret på venteliste til andre boliger m.m. Ad 5. Bestyrelsens aktiviteter bliver løbende meddelt via beboerbladet. Vi har haft en del skimmelsvamp i de seneste år men det ser ud til at færre lejligheder bliver ramt nu. Energimærkning: Skoleparken har fået G-mærkning på erhvervslejemål og E-mærkning på boliger. Sammen med mærkningen følger en lang liste over forbedringsforslag som tages i betragtning ved renovering. Orientering om renoveringen (tidligere punkt 7.a). Der er kommet tilsagn fra lansbyggefonden (LBF) om at vi har en sag. Og vi er blevet tildelt 170 mio. kr men det er langt fra tilstrækkeligt så der er derfor søgt om flere penge. Svar herpå kommer sandsynligvis i løbet af efteråret. Der kan derfor endnu ikke sige noget om, hvor meget renoveringen vil komme til at omfatte. Tidsplanen, som tidligere er meldt ud i referat og beboerblad, bliver således også forsinket. Beboerklager - særligt vedr. støj. Vis hensyn. Selskabets dispositionsfond betaler pt. manglende lejeindtægter fra købmand og kælderlejemål. Der er i øjeblikket forhandling med en mulig lejer til købmandslokalerne. Der er indkøbt en grill til fritidslokalerne og der afholdes grillaftener. Tilmelding kan foretages via facebook side. Nærmere information hos Jens Højme. 9

10 Beretningen blev godkendt. Ad 6. Væsentligste poster på budget blev forklaret af selskabets direktør. F.eks. betaler vi en stadig stigende ejendomsskat pga. af vores store arealer, men vi har til gengæld fået besparelser på renovation bl.a. pga. vores sortering af affald. Budgettet indeholder en samlet huslejestigning på 1,7%. Der var lidt diskussion af vores antenneaftale. Det har ikke været muligt i andre afdelinger, som har forsøgt, at finde en billigere aftale. Det blev gjort klart, at beboermødet repræsenterer vores antenneforeningen og generalforsamlingen kan beslutte hvad der skal ske. Det skal derfor ligge som forslag til generalforsamling, hvis det f.eks. ønskes at opsige kontrakten. Budgettet blev godkendt. Ad 9. a. 168 stemmer afleveret 7 ugyldige og 9 blanke Mette 19 stemmer Marianne 70 stemmer Palle 65 stemmer Marianne Lund og Palle Nielsen genvalgt b. Dorte 24 stemmer Jytte 55 stemmer Peter 82 stemmer Peter Weng og Jytte Nielsen valgt. Ad 10. Palle Nielsen, Stig Olsen, Bjarma Midjord og Helle Nielsen valgt. Ad 11. Ingen nye valgt så bestyrelsen fortsætter. Ad 12.. Ingen valgt - fortsætter som hidtil Ad 13. Tak til Susanne Hansbo for arbejdet i bestyrelsen. Tak til Ryno Scheil som har 25 års jubilæum i selskabets bestyrelse. Vedr. Nøgler til containere til metal og plastik. Enten vil låsen blive fjernet helt, eller der vil blive sat sedler 10 op til information om at der er

11 nøgle til plast og metal. Vedr. eftersyn af legepladser, bænke osv. Varmemester vil undersøge om alt er i orden. Vedr. Træer på skolen boldbane. To træer er blevet fældet og ét beskåret men beskæring er ikke tilfredsstillende, så der er stadig kommunikation med kommune. Beskæring på skråning mod s-bane har vi ikke megen mulighed for at påvirke. Der vil blive nedsat arbejdsgrupper i forbindelse med renovering - indenfor de områder som der gives tilskud til fra LBF. Yderligere forbedringer skal ligge indenfor budgettet (huslejen må kun stige til et vist niveau i forbindelse med renovering). Referent Formand Dirigent Stig Irving Olsen Lars Ulrik Hansen Ryno Scheil 11

12 Budgetmøde i Skoleparken den 21. maj Fotos af Peter Weng

13 13

14 LOPPEMARKED: Skoleparken 1 og 2 har mulighed for at afholde loppemarked i den tidligere Købmandsbutik på Halbjørnsvej 2. JUBIII... vi kan nu få ryddet op og måske komme af med al vores genbrugsguld Dato: juni kl Dato: juni kl Pris: Beboere i Skoleparken 1 & 2 = 50 kr. pr. dag pr. stadeplads Pris: Andre mennesker fra nær & fjern = 100 kr. pr. dag pr. stadeplads VIL DU VÆRE MED? Tilmelding: Mail: Mobil:

15 Skoleparkens 60 års fødselsdag og Sensommerfest Festudvalget arbejder i øjeblikket på højtryk for at færdiggøre Skoleparkens 60 års fødselsdag. Det er Lørdag den 6. september Husk at sætte kryds i kalenderen til denne dag. Festudvalget udsender et stort festprogram i løbet af sommeren. 15

16 Faste aktiviteter i Skoleparken Yoga: Hver mandag fra kl Kontakt Lisbeth: Billard klubben: Åben hver tirsdag aften fra kl Kontakt Palle: Tai Chi (Øvede): Tirsdage kl Kontakt Peter: Nærgymnastik: For pensionister. Onsdag i Selskabslokalerne. Kontakt Hanne Becker: Kreativ klubben: Torsdage kl Kontakt Bjarma: Hvem og hvad: Varmemester Jan Vinsløv. Telefon Kontortid: kl Onsdage: kl Vagttelefon: Uden for alm. arbejdstid: 1/11-31/ Elsvigt: el VVS/kloaksvigt: Fritidsudvalg: Palle Flagudvalg: Jens Højme Bladudvalg: Lars Ulrik (anshav.) Udvalgets postkasse ved varmemester kontor. Deadline næste nr.: Afdelingsformænd: Skoleparken 1: Lars Ulrik: Skoleparken II: Mogens: Indput efterspørges! Send gerne artikler og indlæg til ParkNyt. Kontakt evt. Bladudvalget. Indlæg sendes til Peter Weng: Træf afdelingsbestyrelsen! Næste gang er: 4. juni og 6. august Mød op kl i lokalet ved siden af vaskeriet. 16

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

Fastelavnsfest søndag den 2. marts kl. 11.00 i selskabslokalerne. Se side 15

Fastelavnsfest søndag den 2. marts kl. 11.00 i selskabslokalerne. Se side 15 PARK NYT Forår 2014 SKOLEPARKERNE Fastelavnsfest søndag den 2. marts kl. 11.00 i selskabslokalerne Indhold i dette nr.: Se side 15 Fra afdelingsbestyrelsen s. 2 Fra varmemesteren s. 3 Der var engang! s.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård Afdelingsbestyrelsens beretning for 2004/2005 Afdelingsbudgetmødet d. 24.5.2005 FB - Højstensgård Indhold: Varmemålere og varmeforbrug... Fugtproblemer... Grønne områder/træfældning... Lokal-Tv... Personaleforhold...

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere