IPMA Certificering af projektledere på dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPMA Certificering af projektledere på dansk"

Transkript

1 Efterår 2015 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Certificeret Projektchef Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret i Projektledelse Information om IPMA Certificering på engelsk Se Dansk Projektledelse Gydevang 39-41, 3450 Allerød Tlf

2 IPMAs 4 Niveau certificeringsordning Dansk Projektledelse certificerer projektledere i henhold til procedurer og indhold, som er udviklet og valideret af International Project Management Association IPMA. Det betyder, at du som IPMA Certificeret projektleder er internationalt anerkendt. Det samlede certificeringsprogram omfatter fire niveauer: Certificeret Projektchef bedømmelsesmetoder. Assessorerne rekrutteres blandt certificerede, professionelle projektledere i Danmark. Assessorer fra andre lande kan desuden involveres. Certificeringsrunder på niveau D, C og B, der omtales i denne brochure, foregår på dansk. Niveau A foregår på engelsk men rapportering og interview kan foregå på dansk. IPMA Certificering på engelsk på alle fire ni - ve auer beskrives i en separat brochure. Ved kompetencevurdering skelnes mellem ledelsesadfærd, metodeanvendelse og erfaringsanvendelse. Kompetent projektledelse forudsætter, at alle tre områder er dækket og at der er synergi mellem de tre typer af kompetencer. Det afspejles i logoet for certificeringsordningen: Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret i Projektledelse De forkortede betegnelser på de fire certifikater er: IPMA D, IPMA C, IPMA B og IPMA A. Alle titlerne er registrerede. Formålet med niveaudelingen er at underbygge målrettet kompetence - udvikling og karriereforløb inden for projektledelse. Det er en støtte både for den enkelte projektleder og for virksomheder, hvor projektledelse er en vigtig kompetence. IPMA Certificering går ud på at vurdere projektlederens udviste kompetencer i at lede projekter, herunder vurdere projektlederens evne til at anvende erfaring, metodeviden og ledelsesadfærd på en værdiskabende måde. IPMA Certificering på et givent niveau forudsætter ikke certificering på underliggende niveauer. På Niveau D, C, B og A foregår der recertificering hvert femte år. Re-certificeringen indebærer, at kandidaten har vedligeholdt og videreudviklet egne kompetencer i projektledelse. Bedømmelsen af hver kandidat foretages af to kompetente assessorer på grundlag af en række forskellige Værktøj til kompetencevurdering På alle certificeringsordningens niveauer benyttes bogen Kompetencer i projektledelse ( ), som dels giver en beskrivelse af kompetenceområderne ved ledelse af projekter dels benyttes til selvvurdering af kompetencer. Værktøjet er en dansk National Competence Baseline forkortet NCB, som også findes i en engelsk oversættelse. Bogen er på 173 sider og indeholder en CD med skemaer til selvvurdering. Bogen kan uafhængigt af deltagelse i certificeringen bestilles på eller via boghandel. Pris 600 kr. ekskl. moms. Ved tilmelding til certificering siden hen får indehavere af NCBen kr. 500 ekskl. moms på betalingen for certificering. Metodeanvendelse Erfaringsanvendelse Ledelsesadfærd Udbredelsen af IPMA Certificering Ved udgangen af 2014 havde mere end deltaget i IPMA Certificering i Danmark. Navnene på de certificerede fremgår af Dansk Projektledelses website, samt på IPMAs website, med mindre den certificerede har ytret ønske om ikke at få sit navn offentliggjort. Internationalt er IPMAs 4 Niveau Certificering foreløbig introduceret i mere end 40 lande Udstedte 5500 IPMA certifikater 5000 i Danmark

3 Fordele ved IPMA Certificering IPMA Certificering giver dig papir på dine kompetencer som projektleder. Samtidig indebærer deltagelse i certificeringsprocessen refleksioner og feedback, som i sig selv muliggør et klart kompetenceløft. For virksomheden: Dokumenterer over for markedet, at organisationen har kvalificerede projektledere. Stimulerer det faglige miljø for professionel projektledelse og bidrager til en stadig højnelse af kompetenceniveauet. Synliggør karrierevejen for projektledere i organisationen. Fremmer, at projektledelsen ligger i de rigtige hænder også ved nyansættelser af projektledere. For projektlederen: Dokumenterer viden, adfærd og erfaring altså kompetence i ledelse af projekter. Højner kompetenceniveauet, idet deltagelse i certificeringsprogrammet er en nyttig læringsproces. Giver feedback om de områder, hvor der er brug for yderligere kompetenceudvikling. Tilbyder en struktur for personlig udvikling som projektleder ved at anvende certificeringsniveauerne som afsæt. Information om certificeringsordningen Dansk Projektledelse afholder orienteringsmøder om certificeringsordningen. Enten som på-vej-hjem møder i foreningen, som webinarer eller som interne møder i virksomheder. Tilmelding sker på Desuden arrangeres hvert halve år halvdagsseminarer under overskriften Kompetenceudvikling for projektledere. Her er der lejlighed til at afprøve det vurderingsværktøj, der benyttes ved certificeringsordningen. Du får med andre ord lejlighed til at vurdere egne kompetencer inden du ansøger om en IPMA Certificering. Ved seminaret gives endvidere udførlig information om IPMA Certificeringen. Se Tilmelding og vederlag Tilmelding til en certificeringsrunde skal ske senest én uge før introduktionssessionen på den pågældende runde. Se datoerne i de forskellige niveaubeskrivelser. Ved tilmeldingen har du mulighed for at angive, om du gerne vil deltage i studiegrupper. Vederlagene for deltagelse på certificeringsniveauerne er anført nedenfor og omfatter alt skriftligt materiale, herunder bogen Kompetencer i projektledelse, samt traktement ved mødesessioner. Alle priser er ekskl. moms. Der gives rabat til medlemmer af Dansk Projektledelse. For at opnå denne rabat er det dog en betingelse, at der for det pågældende år er/bliver betalt fuldt årligt medlemskontingent. ikke medlem medlem Niveau D Kr Kr Niveau C Kr Kr Niveau B Kr Kr Niveau A Kr Kr Vederlag for re-certificering på Niveau A, B, C og D efter fem år er ca. 40% af det aktuelle vederlag for fuld certificering på niveauet. Afmelding/flytning på niveau A, B, C og D Afmelding/flytning frem til en måned før Introduktionssessionen er vederlagsfrit. Ved afmelding fra en måned før og frem til to uger efter Introduk - tionssessionen, krediteres det fakturerede vederlag med fradrag af kr for Niveau D og kr for Niveau C, B & A. Ved flytning til næste certificeringsrunde, fra en måned før og frem til to uger efter Introduktionssessionen, faktureres et vederlag for flytningen på kr for Niveau D og kr for Niveau C, B & A. Ved flytning senere end to uger efter Introduktionssessionen faktureres et vederlag på kr for niveau D og kr for niveau C, B & A. Ved afmelding på Niveau C, B eller A fra to uger efter Introduktions - sessionen og frem til efter Trin 1 eller hvis kandidaten bliver stoppet ved Trin 1 krediteres 40% af det fakturerede vederlag. Ved senere afmelding bliver der ikke krediteret. Ved afmelding fra Niveau D senere end to uger efter Introduktionsses - sionen er der ingen tilbagebetaling. 3

4 Det fik jeg ud af IPMA Certificeringen En rejse ind i mig selv og mit projektlederliv 52-årige Kim Menko Lorenzen, seniorprojektleder i Novo Nordisk, er blevet IPMA Certificeret på Niveau B, og det har været en yderst brugbar rejse ind i ham selv, ind i hans projektlederliv og en rejse mod at blive mere bevidst kompetent som projektleder. Kim Menko Lorenzen har med succes arbejdet som projektleder i 20 år. Det har bare været noget, han gjorde. Han arbejdede ikke efter nogen bestemt struktur i sine projekter, og det syntes han var fint. Dengang. Da jeg gik i gang med processen i 2007 med først at blive Niveau C Certificeret, fandt jeg ud af, hvor meget struktur kan gøre. Den selvvurderingsproces man er igennem gør, at man bliver gjort bevidst og opmærksom på sine egne personlige kompetencer og metoder. Jeg gik 10 år tilbage og gravede i mine projekter for at se på, hvad jeg gjorde dengang, hvilke udfordringer der var og hvordan jeg kunne bruge min erfaring derfra i nye projekter. Det var en rejse ind i mig selv og mit projektlederliv og mod at blive mere bevidst kompetent, siger Kim Menko Lorenzen. Tilbageblikket kan jeg bruge fremadrettet Hans Ellesen er projektchef hos NCC og blev IPMA Niveau C Certificeret. Han har under certificerings - forløbet fået god mulighed for at kigge tilbage på sine tidligere projekter, og den vigtige erfaring vil han tage med til sine fremtidige projekter. I NCC har man en tradition for at IPMA-certificere mange af medarbejderne, og Hans Ellesen, der er projektchef i NCC blev i slutningen af november 2012 Niveau C Certificeret. Vejen dertil var belagt med aha-oplevelser for projektchefen. De aha-oplevelser har jeg fået, når jeg har talt med andre projektledere om for eksempel håndteringen af kunder, tidsplanlægning, økonomi osv. Her har jeg kunnet se, at min egen måde at løse opgaver på, i visse tilfælde falder meget godt i tråd med certificeringens struktur og fælles begreber, siger Hans Ellesen. Efter et kig i bakspejlet med de værktøjer han har fået nu så kan han se, at han kunne have grebet nogle af sine tidligere projektledelsesopgaver anderledes an. Jeg har fået meget ud af at kigge tilbage, og det er en god erfaring at gøre sig, siger han og tilføjer, at certificeringen har fået ham til at strukturere sine mange kompetencer, så han nu er mere bevidst i sine ledelsesmæssige til- og fravalg. Utroligt, som projektledelse og IPMA kan åbne døre Dorthe Olsen, Risikomanager, Københavns Kommune - Bestået IPMA Niveau D Jeg havde aldrig fået dette job, hvis ikke det havde været for min projektlederuddannelse og min deltagelse i IPMA Certificering - det gjorde simpelthen, at jeg fik tilbudt to jobs!! Utroligt, som projektledelse og IPMA kan åbne døre :) Brugere af certificeringen: Fra følgende virksomheder har mere end 15 gennemført certificeringen Air Greenland Alectia Atea ATP Babcock & Wilcox Vølund Banedanmark Bang & Olufsen BEC BRF Kredit Dako Denmark Danfoss Danske Bank Deloitte Digitaliseringsstyrelsen Direktoratet for Kriminalforsorgen DONG Energy Oil & Gas Dong Energy Sales & Distribution DONG Energy Wind Power DR DSB EG Ericsson Danmark FDC Forsikringens Data Center Forsvarets Efterretningstjeneste Fujitsu Grønlands Energiforsyning/Nukissiorfiit Handelsskolen Sjælland Syd Henning Larsen Architects Hillerød Hospital HOFOR Implement Consulting Group JN Data KMD Københavns Kommune LEGO System National Oilwell Varco Denmark NCC Construction Nets Denmark NNE Pharmaplan NNIT Nokia Danmark Nomeco Nordea Bank Danmark Novo Nordisk NRGI Rådgivning Nykredit Oticon PFA Pension Post Danmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Sjælland Rehfeld Schneider Electric Danmark Siemens Siemens Wind Power Skandinavisk Data Center Skat Spar Nord Bank TDC Tele Greenland Telia Danmark Topdanmark Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet Valcon Vattenfall Vejdirektoratet Vestas Control Systems YouSee Aalborg Kommune 4

5 IPMA Niveau D Certificeret i Projektledelse Runde D48 En IPMA Certificering på Niveau D kræver, at kandidaten har og kan anvende viden om projektledelse, der dækker et bredt spekter af metodeanvendelse og ledelsesadfærd i forbindelse med ledelse af mindre komplekse projekter. Certificeringsforløbet Certificeringsprocessen består af et trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen. Bedømmelsen på Niveau D foretages af to assessorer med udgangspunkt i CV, selvvurdering og eksamen. Som led i certificeringsprocessen modtager deltagerne Kompetencer i projektledelse, NCB. Efter 5 år gennemføres en re-certificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Der anbefales mindst 6 mandmåneders erfaring som projektleder af ikkekomplekse projekter eller som projektdeltager i mindre komplekse projekter. Metodeanvendelse: Kandidaten har eksplicit viden om én metode / ét værktøj inden for de fleste delkompetencer under NCBens metodeelementer samt viden om disses anvendelse i mindre komplekse projekter. Certificeringsprocedure for Niveau D Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Samlet indsats for kandidaten op til 40 timer. Dette gælder for følgende fire kompetenceområder: Planlægge og evaluere projektledelse. Organisere projektets ledelsesfaser. Udøve overordnet projektledelse. Udøve løbende projektledelse. Desuden skal kandidaten have kendskab inden for kompetenceområdet: Lede virksomhedens projektprocesser. Ledelsesadfærd: Kandidaten skal have indsigt i god ledelsesadfærd, være bevidst om egen udvist ledelsesadfærd og reflektere over denne. Det omfatter adfærd, der fremmer projektet på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. D48 Tilmelding Senest 29. september 1.1 Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession 6. oktober Vejledning om selvvurderingsværktøjet i Allerød kl Kompetencer i projektledelse og om krav til certificering, * 7. oktober samt formen på den skriftlige eksamen. i Vejle kl CV og Selvvurdering Udarbejdelse af CV og specifikation af projekterfaringer. Selvvurdering af metodeanvendelse og ledelsesadfærd. Endelig ansøgning om Niveau D Certificering fremsendes senest 12. november 1.4 Skriftlig eksamen i Allerød og Vejle 3 timer. Ingen hjælpemidler. 17. november Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. 1.5 Assessorvurdering Resultat foreligger sammen med svarbrev: Certifikat tilsendes 18. december * ved mindre end 10 deltagere, gennemføres introduktionssessionen som web-session. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion til re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering skal udfyldes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i projektledelse. 5

6 IPMA Niveau C Certificeret Projektleder En IPMA Certificering på Niveau C kræver, at kandidaten er kompetent til at lede mindre komplekse projekter og kan assistere en projektleder af komplekse projekter i alle områder af projekt - ledelse. Ledelse af et mindre komplekst projekt indebærer også, at kandidaten kan lede en større gruppe projektdeltagere og/eller fungere som leder af et delprojekt i et komplekst projekt. Certificeringsforløbet Certificeringsprocessen består af 3 trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Trin 2: Planlægningssession Trin 3: Interview og godkendelse Bedømmelsen på Niveau C foretages af to assessorer og omfatter på trin 1: CV, selvvurdering, skriftlig eksamen og referencer, og på trin 3 endvidere på indtryk fra planlægningssessionen og interview med assessorerne. Viser det sig ved selvvurderingen, at kandidatens kompetencer svarer til Niveau B, kan der skiftes niveau. Hvis kandidaten ikke består Niveau C, kan der udstedes et IPMA D certifikat, hvis CV, selvvurdering og skriftlig eksamen opfylder kravene for at bestå på Niveau D. Efter 5 år skal gennemføres en re-certificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Certificering på Niveau C kræver mindst 36 mandmåneders erfaring som projektleder af mindre komplekse projekter, som f.eks. omfatter flere interessenter med en forudsigelig adfærd og udføres af et større projektteam. De 36 mandmåneders erfaring bør højst være 6 år gamle, men vi kan acceptere op til 9 år. Projektledelsen er udøvet med ansvar for alle ledelsesområder og med opnåelse af gode resultater. Desuden er de indhøstede erfaringer blevet anvendt i nye situationer/projekter. Metodeanvendelse: Kandidaten har eksplicit viden om enkelte varianter af metoder/værktøjer inden for de fleste delkompetencer under NCB-ens metodeelementer samt evne til at anvende disse i mindre komplekse situationer og til at evaluere metoden/værktøjet. Endvidere skal kandidaten have praktisk erfaring med at anvende disse sammen med flere deltagere i forskellige situationer i mindre komplekse projekter. Ovenstående er gældende indenfor følgende fire kompetenceområder: Planlægge og evaluere projektledelse. Organisere projektets ledelsesfaser. Udøve overordnet projektledelse. Udøve løbende projektledelse. Desuden skal kandidaten have basalt kendskab inden for kompetenceområdet: Lede virksomhedens projektprocesser. Ledelsesadfærd: Kandidaten er bevidst om og udviser jævnligt og i betydelig grad en omfattende og hovedsagelig passende ledelsesadfærd, selv under forholdsvis vanskelige vilkår. Reflekterer endvidere over egen adfærd og foretager fra tid til anden justeringer. Det kræver ledelsesadfærd, der fremmer projektet på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. 6

7 Certificeringsprocedure for Niveau C Runde C34 Samlet indsats for kandidaten op til 80 timer. Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Tilmelding Senest 5. august 1.1 Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession Introduktion til de enkelte trin i certificeringsprocessen - inkl. eksamensformen. 12. august i Allerød kl Udførlig vejledning i brug af værktøjet Kompetencer i projektledelse, NCB * 13. august i Vejle kl CV og selvvurdering Udarbejdelse af CV og rapportering om projekterfaring. Selvvurdering af metodeanvendelse og ledelsesadfærd. Endelig ansøgning til Niveau C 23. september 1.4 Skriftlig eksamen 3 timer - Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. Ingen hjælpemidler. 24. september i Allerød og Vejle 1.5 Første tilbagemelding Svar 14. oktober Assessorer bedømmer selvvurderinger og eksamen. og 22. oktober Trin 2: Planlægningssession 2.1 Planlægningssession Grupper à 5-6 deltagere planlægger en projektcase, der afspejler ledelsesadfærd. Plenum med præsentation og dialog sammen med assessorerne. 28. oktober 9-17 i Allerød 11. november 9-17 i Allerød og 18. november 9-17 i Vejle 2.2 Assessorvurdering Assessorer sammenfatter bedømmelser fra trin 1 og planlægningssession. Trin 3: Interview og vurdering 3.1 Interviewsession Reserver hele dagen. Tidspunkt for interview aftales ved planlægningssessionen. Interview på 1 time med assessorer inkl. feedback 3.2 Endelig assessorvurdering Assessorer sammenfatter bedømmelserne af alle trinnene i certificeringen og giver tilbagemelding til kandidaten inkl. interviewet. Certifikat tilsendes gyldigt i 5 år. 29. okt. og 12. nov. i Allerød og 19. nov. i Vejle 29. okt. og 12. nov. i Allerød og 19. nov. i Vejle * ved mindre end 10 deltagere, gennemføres introduktionssessionen som web-session. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion om re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering skal udarbejdes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i projektledelse eventuelt efterfulgt af et interview. 7

8 IPMA Niveau B Certificeret Seniorprojektleder En IPMA Certificering på Niveau B kræver, at kandidaten er kompetent til at lede komplekse projekter. Kandidaten kan herunder lede et projekt med mange delsystemer / elementer og relationer med flere involverede virksomheder og/ eller organisationer og med adskillige discipliner. Certificeringsforløbet Certificeringsprocessen består af 3 trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Trin 2: Adfærdsvurdering og rapportudarbejdelse Trin 3: Projektledelsessession, interview og endelig vurdering. Bedømmelsen på Niveau B foretages af to assessorer heraf en assessor med erfaring inden for samme projekttype som kandidaten. Bedømmelsen er på trin 1 baseret på CV, selvvurdering, skriftlig eksamen og referencer. På trin 3 inddrages projektrapporten, observationer fra sessionen med projektleders - sparring og interview med assessorerne. Certificeringsprocessen afsluttes med en translokation. Viser det sig ved selvvurderingen på trin 1, at kandidatens kompetencer svarer bedre til Niveau C, kan man i stedet tilmelde sig Niveau C i samme runde uden ekstra betaling. Efter 5 år gennemføres en recertificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Certificering på Niveau B kræver mindst 60 mandmåneders erfaring som projektleder, herunder ledelse af komplekse projekter i minimum 36 mandmåneder, dvs. projekter med mange interessenter med uforudsigelig adfærd og udøvet af en projektorganisation med flere underprojekter. De resterende mandmåneder kan være erfaring fra ledelse af mindre komplekse projekter det vil blandt andet sige projekter med flere forudsigelige interessenter udført af et større projektteam. De 60 mandmåneders erfaring bør formelt højst gå 8 år tilbage, men vi kan acceptere op til 12 år. Projektledelsen skal være udøvet med ansvar for alle ledelsesområder og med opnåelse af gode resultater. Opnåede erfaringer fra ledelse af projekter skal være anvendt i nye situationer/projekter. Metodeanvendelse: Kandidaten skal have solid viden om flere varianter af metoder og værktøjer inden for de fleste delkompetencer under NCBens metodeelementer og være i stand til at anvende disse i komplekse situationer, herunder at vurdere og kombinere variationer. Desuden bør kandidaten have praktisk erfaring fra anvendelse i adskillige situationer i komplekse projekter sammen med flere deltagere. Det gælder for følgende fire kompetenceområder: Planlægge og evaluere projektledelse. Organisere projektets ledelsesfaser. Udøve overordnet projektledelse. Udøve løbende projektledelse. Desuden skal kandidaten have godt kendskab inden for kompetence - området: Lede virksomhedens projektprocesser. Ledelsesadfærd: Kandidaten bør være bevidst om hensigtsmæssig ledelsesadfærd og ofte udføre den på forskellige måder, selv under vanskelige forhold der indebærer modstand. Kandidaten bør også reflektere over egen adfærd og foretage justeringer. Det gælder for ledelsesadfærd, der fremmer projektet på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. 8

9 Certificeringsprocedure for Niveau B Runde B37 Samlet indsats for kandidaten op til 120 timer. Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Tilmelding Senest 3. august 1.1 Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession 11. august i Allerød Introduktion til de enkelte trin i certificeringsprocessen - inkl. eksamensformen. kl og Udførlig vejledning i brug af værktøjet Kompetencer i projektledelse NCB. 12. august i Vejle Vejledning i valg af projektforslag og forberedelse af projektrapport. kl CV og selvvurdering Udarbejde CV og specificere projekterfaring. Selvvurdering af metode- og adfærdskompetencer. Udarbejde projektforslag. Endelig ansøgning om Niveau B certificering Fremsendes 21. september 1.4 Skriftlig eksamen 24. september kl Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. Ingen hjælpemidler. 3 timer. i Allerød /Vejle 1.5 Første tilbagemelding Assessorer bedømmer selvvurderinger, projektforslag og eksamen. 26. oktober Trin 2: Adfærdsvurdering og rapportudarbejdelse 2.1 Andres vurdering af ledelsesadfærd fire personer der kender kandidatens udøvede adfærd. Fremsendes 2.2 Projektledelsesrapport Med beskrivelse af projektet og vurdering af ledelsesindsatsen. 12. november Senest 23. november Trin 3: Projektsparring, interview og godkendelse 3.1 Rapportvurdering Assessorerne gennemgår projektrapporten og sammenfatter med bedømmelsen fra trin Sparringssession med aktuelt projekt Behandling af projektcase fra anden virksomhed efterfulgt samme dag af: 3.3 Interviewsession med assessorer eller 17. dec. kl Reserver alle dagene. Tidspunkt meddeles efter trin 1. Interview på 1 1/2 time med assessorer, hvor både skriftligt materiale og interaktion vurderes. 3.4 Endelig assessorvurdering eller 17. dec. kl Assessorer sammenfatter bedømmelserne af alle trinnene i certificeringen inkl. interviewet. Resultatet oplyses. Certifikat tilsendes gyldigt i 5 år. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion om re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering skal udarbejdes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i projektledelse eventuelt efterfulgt af et interview. 9

10 IPMA Niveau A Certificeret Projektchef For at erhverve IPMA Certificering på Niveau A er det overordnede krav, at kandidaten besidder en bred kompetence i at lede en virksomheds projektprocesser. Dette omfatter to typer af situationer: Ledelse af en virksomheds eller afdelings komplekse projektportefølje, hvilket omfatter projekter af varierende kompleksitet. Ledelse af komplekse programmer, som omfatter forskellige projekttyper og initiativer til at opnå programmernes mål. For at udfylde disse funktioner besidder kandidaten også kompetencer i følgende: Bidrage til strategisk ledelse, inklusiv udformning af forslag til virksomhedsledelsen, Lede virksomhedens støttefunktioner til ledelse af projekter, programmer og porteføljer, og Lede processer, der fremmer program- og projektledelse inklusiv højnelse af projektlederes og andre deltageres kompetencer. Kandidaten skal endvidere have kompetencer i overordnet projektledelse. Certificeringsforløbet Du kan vælge om rapportering og interview skal foregå på dansk eller engelsk. Certificeringsprocessen består af 3 trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Trin 2: Adfærdsvurdering og rapportudarbejdelse Trin 3: Virksomhedssparring, interview og endelig godkendelse Bedømmelsen på Niveau A foretages af to assessorer heraf én med kendskab til kandidatens branche. Bedømmelsen er under trin 1 baseret på CV, selvvurdering, skriftlig eksamen og reference. Trin 3 omfatter andres adfærdsvurdering, virksomhedsrapport, sparringsession og interview. Viser det sig ved selvvurderingen under trin 1, at kandidatens kompetencer svarer bedre til Niveau B, kan man i stedet tilmelde sig Niveau B uden ekstra betaling. Efter 5 år skal gennemføres re-certificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Mindst 60 mandmåneders erfaring i porteføljeledelse og/eller programledelse med strategisk relevans. Kandidaten bør have: Minimum 36 mandmåneders ansvarlig ledelsesfunktion i ledelse af komplekse porteføljer eller programmer. De resterende mandmåneder op til 60 bør være fra involvering i porteføljeledelse, programledelse og/eller håndtering af projektorienterede ledelsesfunktioner. De 60 mandmåneders erfaring bør formelt højst gå 8 år tilbage, men vi kan acceptere op til 12 år. Program-/porteføljeledelsen skal være udøvet med ansvar for alle ledelses - områder. Endvidere skal kandidaten have anvendt opnåede erfaringer i nye situationer/ projekter. Kandidaten skal også have mindst to års erfaring i projektledelse. Metodeanvendelse: Kandidaten skal have en både solid og bred eksplicit viden om adskillige metoder/værktøjer inden for de fleste delkompetencer under NCBens metodeelementer, samt evne til at anvende dem i komplekse situationer, herunder at vurdere og optimere varianter. Derudover skal kandidaten have praktisk erfaring fra anvendelse med mange deltagere i adskillige komplekse situationer. Dette gælder for de følgende seks elementer ved ledelse af virksom - hedens projektprocesser: Håndtere strategiske ledelsesprocesser. Håndtere projektorienterede ledelsesfunktioner. Håndtere ledelse af projektporteføljer. Håndtere ledelse af programmer. Udvikle professionalisme i projektledelse. Dette omfatter også de følgende kompetenceområder svarende til projektledelse Planlægge og evaluere ledelsen af program/portefølje. Organisere ledelsesfaser hvad angår program/portefølje. Udøve overordnet ledelse af program/portefølje. Ledelsesadfærd: Kandidaten bør være bevidst om og meget tit udvise en optimal ledelses - adfærd på flere måder, selv under vanskelige vilkår, der indebærer modstand. Bør endvidere reflektere over egen ledelsesadfærd og foretage justeringer. Det omfatter adfærd, der fremmer porteføljer, programmer og projekter på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. 10

11 Certificeringsprocedure for Niveau A Runde A22 og A22E Samlet indsats for kandidaten op til 160 timer. Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Tilmelding Senest 9. april 1.1 Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession Introduktion til de enkelte trin i certificeringsprocessen, inkl. eksamensformen. Udførlig vejledning i brug af værktøjet Kompetencer i projektledelse, NCB. Vejledning i valg af fire cases fra ledelse af virksomheders programmer/porteføljer. 1.3 Selvvurdering og ansøgning Udarbejde CV og specifikation af erfaring. Selvvurdering af metode- og adfærdskompetencer. Caseforslag. 1.4 Skriftlig eksamen Kun hvis kandidaten ikke er Niveau B certificeret. Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. Ingen hjælpemidler. 1.5 Første assessorvurdering Assessorerne bedømmer selvvurderinger, caseforslag og eksamen. Resultat foreligger 16. april kl i Allerød 8. juni 15. juni kl i Allerød 8. juli Trin 2: Adfærdsvurdering & rapportudarbejdelse 2.1 Andres vurdering af ledelsesadfærd Fra fire personer der kender kandidatens udøvede adfærd. Fra sekretariatet mailes link og password til værktøjet 2.2 Udarbejdelse af virksomhedsrapport Beskrivelse af virksomheden/-erne samt de fire cases om ledelse af programmer/porteføljer i virksomheden. 21. august 7. september Trin 3: Virksomhedssparring, interview og godkendelse 3.1 Rapportvurdering Assessorerne foretager review af rapporten og sammenfatter med bedømmelsen fra trin Sparringssession med virksomhed 8. oktober Behandling af udfordringer i en projektbaseret virksomhed. kl i Allerød 3.3 Interviewsession med assessorer 8. oktober 1½ times interview med assessorer både skriftligt materiale og interaktion vurderes. kl Endelig assessorvurdering Assessorer sammenfatter bedømmelserne af alle trinnene inkl. sparringssession og interviewet. Certifikat tilsendes gyldigt i 5 år. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion til re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering udarbejdes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i ledelse af porteføljer, programmer og projekter eventuelt efterfulgt af et interview. 11

12 Certificeringens organisering International Project Management Association Certificeringsordningen er underlagt IPMAs fælles retningslinier. Inden for IPMA forestås certificeringsordningen af IPMAs Certification Validation Management Board Dansk Projektledelse Foreningen har indgået aftale med IPMA om at gennemføre certificeringsprogrammet her i landet. Foreningens bestyrelse er den overordnede, ansvarlige for certificeringsordningen som i forhold til foreningen er skilt ud som en selvstændig, økonomisk enhed. Udvikling og administration af ordningen forestås i Danmark af certificeringsstyregruppen. Certificeringens styregruppe og ledergruppe,svend Aage Laxager, Formand for certificeringsstyregruppen Kjeld Vognsen, Medlem af certificeringsstyregruppen Mads Hjortkjær Medlem af certificeringsstyregruppen Erik Borg Medlem af certificeringsstyregruppen Ledergruppe ogforeningssekretariat Morten Fangel, Certificeringsleder og Administrator for Niveau A Allan Krüger-Jensen, Del af ledelsen og Administrator for Niveau B Annemarie Fjeldborg, Certificeringskoordinator Niveau A og B Lene Larsen Certificeringskoordinator Niveau C og D Thue Harild, Certificeringskoordinator Niveau C og D Certificeringsassessorer Assessorerne er certificerede projektledere og bredt anerkendte projektledere og konsulenter: Allan Krüger-Jensen, BEC Anders Find, Peak Consulting Group Anette Zobbe, Banedanmark Anette Franzpötter, BEC Birgitte Adler, KMD Carsten Tang, Forca Charlotte Bundgaard Christina Lyng, Schantz Claus Heinze, NCC Dan Sletten, Spar Nord Bank Erik Brender, Århus Kommune, Teknik og Miljø Helene Bech Rosenbrandt, Region Midtjylland Henrik Timm, Peak Consulting Group Henrik V. Hougaard, LEGO Company Henrik Schjerlund, KMD Inger Vanggaard Jacob Jespersen, Mentorix Jacob Høeg, Telenor Jan Chr. Rasmussen, Valcon Jens Laugesen, Nordea Bank Danmark Jesper Garde Schreiner, Dansk Projektledelse Jesper Stang, Region Hovedstaden, Center for IT Jesper Wedel Eskildsen, Grundfos Jørgen Kejlberg, DTU Kim Menko lorenzen, Novo Nordisk Kim Wehrs, Weteco Lars Norup, 2Lead - Consulting Group Lasse Friis, Lise-Lotte Bach, BRFKredit Mads Hjortkjær, Topdanmark Marianne Dall, Danske Bank Martin Eisenhardt, Novo Nordisk Michael Poulsen, Nordea Bank Michael Larsen, Steria Michael Boe Sørensen, DONG Energi Morten Berger, Topdanmark Morten Fangel, Fangel Consulting Morten Mørch Sørensen, Sandoz Paul Lysholdt Rasmussen, Lysholdt Consulting Per Frank Povlsen, PF Projects Peter Lundin, TDC Hosting Peter Søndergaard Kirkvald, Forsvarets Efterretningstjeneste Rikke Saltoft Andersen, Statens Seruminstitut Susanne Hviid Jönsson, BEC Søren Truelsen, Connector Søren Andersen, ST-Consult Thomas Klysner, Danske Bank Tom Kønig, KMD Torben Bertelsen, EG A/S Ulrik Vesterbæk, KMD Winie Enevoldsen, Telia Danmark Gydevang 39-41, 3450 Allerød Tlf

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Forår 2016 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Certificeret Projektchef Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2011 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Forår 2017 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Certificeret Projektchef Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2008 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 14-10-03

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 14-10-03 1 Jesper Garde Schreiner Senior konsulent i Fangel Consulting A/S Med i ledelsen af Dansk Projektledelse Redaktør på tidsskriftet Projektledelse Administrator på Eksklusive Netværksgrupper for IPMA Certificerede

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Forår 2011 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Februar 2010 september 2010 4. Uddannelsesprogram Uddannelse i projektledelse 1+2 & 3+4 Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse (NCB) udgør den røde

Læs mere

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 11-01-28

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 11-01-28 1 2 Denne præsentation Præsentationen findes på: www.danskprojektledelse.dk under Certificering / Orienteringsmøder 3 - kort fortalt Teste projektlederens kompetence til at lede et projekt ved at forstå

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Projektledercertificering

Projektledercertificering Projektledercertificering Kompetenceudvikling, karrieremuligheder og fagligt fællesskab Program for webinaret Hvorfor få en projektledercertificering? Certificeringsmuligheder generelt Generel information

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Morten Fangel, civilingeniør, HD formand for metodegruppen i Dansk Projektledelse og Andreas Pérez-Madsen, civilingeniør projektleder

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet!

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Hold indlæg ved Symposiet og bliv tilknyttet en aktiv temagruppe Tag som indlægsholder del i gratis seminarrække før Symposiet Bliver samtidigt

Læs mere

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011 Projektledelse som karrierevej En personlig beretning 28. januar 2011 Agenda Præsentation af mig selv Kort præsentation af den virksomhed jeg kommer fra, BEC Hvordan begyndte det hele Min udvikling undervejs

Læs mere

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur 1 Referenceliste for Projektledelse Offentlige organisationer Bramming Kommune - Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur Brøndby Kommune - Udvikling af projekthåndbog i kombination med kursus

Læs mere

BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE. I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering

BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE. I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering Vi er glade for at kunne præsentere denne nye projektlederuddannelse, som dækker væsentlige dele af

Læs mere

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 1 Introduktion Foreningens navn er Dansk Projektledelse, som kan forkortes til DPL. Foreningens internationale navn er " Danish Project Management Association".

Læs mere

Projektledelse i forandring

Projektledelse i forandring Invitation til Symposiet Projektledelse 2013 Projektledelse i forandring Onsdag d. 29. maj fredag d. 31. maj i København Bliv bedre til ledelse af projekter lær af de bedste på 2½ dag Afholdes i Ingeniørhuset,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse er IPMA Registreret i Danmark

Mannaz Projektlederuddannelse er IPMA Registreret i Danmark Projektledelse 3 Skab de resultater, der skal til Efter en god opstart med planworkshop og teambuilding kommer det lange seje træk, hvor resultaterne skal indfries. Projektledelse 3 er et videregående

Læs mere

Certificeringer for projektledere.

Certificeringer for projektledere. Certificeringer for projektledere www.mannaz.com/da Visionær og virkelighedsnær kompetenceudvikling Mannaz styrker virksomheder gennem udvikling af individuelle kompetencer. Med afsæt i København, London

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse.

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Master i. projektledelse

Master i. projektledelse Master i projektledelse 2 Professionel projektledelse for dig, der vil videre En stor del af værdiskabelsen i samfundet sker gennem projekter. Det gælder inden for de fleste brancher både i den private

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes.

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse Faglig Projektleder i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse I dit arbejde har du opnået en indsigt og erfaring, der - sammen med din uddannelse - giver dig en solid faglig fundering. Du er

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur 1 Referenceliste for Projektledelse Offentlige organisationer Bramming Kommune - Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur Brøndby Kommune - Udvikling af projekthåndbog i kombination med kursus

Læs mere

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Disposition 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

Notat 4. oktober 2017

Notat 4. oktober 2017 Til: IDAs medlemmer Fra: Jura & Arbejdsvilkår Notat 4. oktober 2017 Når din virksomhed bruger Mercer Vi har i IDA i de senere år modtaget flere henvendelser fra medlemmer der fortæller, at deres arbejdsplads

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon.

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon. Indhold Certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Model for certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Kompetencekrav for sundhedsydelsen Tjek på inhalation... 2 Test af faglig viden...

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013 Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning 2013 Juni 2013 Introduktion til studiet INTRODUKTION Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak Public 2013 undersøgelse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 17.00 Velkomst og præsentation 17.15 Intro til projekternes verden 17.30 Intro

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil Enneagrammet Enneagrammet Øget selvindsigt, bedre relationer og forbedret samarbejde Bedre kommunikation og stærkere relationer Med Enneagrammet kan du opnå større indsigt i dine egne og andres måder at

Læs mere

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark RepTrak Public 2013 Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark Kort om RepTrak Public studiet RepTrak Public er en undersøgelse af omdømmelandskabet for offentlige organisationer blandt den

Læs mere

Regnskabsanalysen 2015

Regnskabsanalysen 2015 Regnskabsanalysen 2015 Fem regnskabsår i dansk erhvervsliv Fakta Dataudtræk fra i uge 26 2015 indeholder regnskaber fra 810.956 virksomheder. Heraf har vi 5 års historik på 193.791 virksomheder. Af disse

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Vedtægter godkendt ved generalforsamlingen 2014

Vedtægter godkendt ved generalforsamlingen 2014 Vedtægter godkendt ved generalforsamlingen 2014 1 Introduktion Foreningens navn er Dansk Projektledelse, som kan forkortes til DPL. Foreningens internationale navn er "Danish Project Management Association"

Læs mere

Projektstyring for projektkoordinatorer

Projektstyring for projektkoordinatorer Konference 23.-24. april 2014 på i Taastrup 16.-17. september 2014 på i Aarhus Projektstyring for projektkoordinatorer Projektstyring for projektkoordinatorer For dig, der er projektlederens højre hånd

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Forudsætning for deltagelse Green Belt 2 Black Belt uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at løfte dit niveau indenfor Lean Six Sigma. Det er en

Læs mere

Overordnede ranglister. Analytikere

Overordnede ranglister. Analytikere Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt Analytikere Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Consumer value Shareholder value Retskaffen og troværdig Branche A.P.Møller

Læs mere

klasse Blovstrød Engholm Lillerød Lynge Ravnsholt Skovvang

klasse Blovstrød Engholm Lillerød Lynge Ravnsholt Skovvang Status pr. 6/1/2014 kl. 21.30 152 Hold Mix M Total Klasse Blovstrød Engholm Lillerød Lynge Ravnsholt Skovvang 0 3 4 4 1 4 3 19 1 2 3 4 2 3 2 16 2 2 4 3 1 4 2 16 3 3 2 3 3 4 3 18 4 1 4 5 3 3 2 18 5 2 3

Læs mere

Medlemsliste Field54: for ERFAgruppe 6

Medlemsliste Field54: for ERFAgruppe 6 Medlemsliste Field54: for ERFAgruppe 6 Asetek A/S Assensvej 2 9220 Aalborg Ø Firmanr.: 96 46 30 66 Bjarne Mikkelsen Email Name: bwm@asetek.com Bang & Olufsen A/S Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Firmanr.:

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Opdateret den 27/12/2016

Opdateret den 27/12/2016 Opdateret den 27/12/2016 Programnavn Holdtype Holdleder Allerød Privatskole 0.A Mix Morten Fischer-Madsen Allerød Privatskole 1.A Mix Søren Tange Allerød Privatskole 2.A Mix Michael Vincentz Andersen Allerød

Læs mere

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen Highlights fra Imageanalysen 2016 9. juni, 2016 Palle Klinke Hansen Lidt om undersøgelsen. De 140 største og mest fremtrædende virksomheders image blandt erhvervsledere i dansk erhvervsliv I alt 4.081

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Aktiv Visuel Projektledelse

Aktiv Visuel Projektledelse Tag en værdiskabende uddannelse Aktiv Visuel Projektledelse Næste kursusforløb starter i 2016 og omfatter følgende moduler: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1 Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring FORENINGEN TIL UDVIKLING AF BESTYRELSESARBEJDE I I DANMARK 27-11-2013 1 Afrapportering, diskussion og perspektivering i plenum FORENINGEN TIL UDVIKLING

Læs mere

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 Topchefernes 10 værktøjer Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 De næste 45 minutter 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 487 Onsdag den 10. juni 2015 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, Sol,ca. 19-18 o C

MOTIONSLØB NR. 487 Onsdag den 10. juni 2015 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, Sol,ca. 19-18 o C MOTIONSLØB NR. 487 Onsdag den 10. juni 2015 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, Sol,ca. 19-18 o C Kvinder, 8,2 km 1. Andrea Reif Andersen (T349) TOPDANMARK 38:12 (19) 2. Karen Reif Andersen (T350) TOPDANMARK

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen Læringsspillet R bust gamemasteruddannelsen Indledning På Gamemasteruddannelsen introduceres læringsspillets grundlæggende ele menter samt hvordan Gamemasteren faciliterer processen omkring læringsspillet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

ROLLEN SOM PROJEKTLEDER

ROLLEN SOM PROJEKTLEDER ROLLEN SOM PROJEKTLEDER HK SEMINAR 29. APRIL 2017 FOREDRAGSHOLDER Jesper Askov Møller Petersen Mere end 15 års ledelses- og projektledererfaring CMC, Prince2 og IPMA-C certificeret og en masse andet Arbejder

Læs mere

Kvinder, 8,0 km 1. CHARLOTTE SKAUNSGAARD KARMA POLICE 32:03 (2)

Kvinder, 8,0 km 1. CHARLOTTE SKAUNSGAARD KARMA POLICE 32:03 (2) MOTIONSLØB NR. 429 Lørdag den 11. december 2010 Ved Bagsværd Sø Reserverute, distance ca. 8,0 km,, lidt vådt, ca. + 5 grader, modvind ud Tider mærket med * opnået ved opsamlingsløb den 4.12. 2 grader,

Læs mere