IPMA Certificering af projektledere på dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPMA Certificering af projektledere på dansk"

Transkript

1 Efterår 2015 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Certificeret Projektchef Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret i Projektledelse Information om IPMA Certificering på engelsk Se Dansk Projektledelse Gydevang 39-41, 3450 Allerød Tlf

2 IPMAs 4 Niveau certificeringsordning Dansk Projektledelse certificerer projektledere i henhold til procedurer og indhold, som er udviklet og valideret af International Project Management Association IPMA. Det betyder, at du som IPMA Certificeret projektleder er internationalt anerkendt. Det samlede certificeringsprogram omfatter fire niveauer: Certificeret Projektchef bedømmelsesmetoder. Assessorerne rekrutteres blandt certificerede, professionelle projektledere i Danmark. Assessorer fra andre lande kan desuden involveres. Certificeringsrunder på niveau D, C og B, der omtales i denne brochure, foregår på dansk. Niveau A foregår på engelsk men rapportering og interview kan foregå på dansk. IPMA Certificering på engelsk på alle fire ni - ve auer beskrives i en separat brochure. Ved kompetencevurdering skelnes mellem ledelsesadfærd, metodeanvendelse og erfaringsanvendelse. Kompetent projektledelse forudsætter, at alle tre områder er dækket og at der er synergi mellem de tre typer af kompetencer. Det afspejles i logoet for certificeringsordningen: Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret i Projektledelse De forkortede betegnelser på de fire certifikater er: IPMA D, IPMA C, IPMA B og IPMA A. Alle titlerne er registrerede. Formålet med niveaudelingen er at underbygge målrettet kompetence - udvikling og karriereforløb inden for projektledelse. Det er en støtte både for den enkelte projektleder og for virksomheder, hvor projektledelse er en vigtig kompetence. IPMA Certificering går ud på at vurdere projektlederens udviste kompetencer i at lede projekter, herunder vurdere projektlederens evne til at anvende erfaring, metodeviden og ledelsesadfærd på en værdiskabende måde. IPMA Certificering på et givent niveau forudsætter ikke certificering på underliggende niveauer. På Niveau D, C, B og A foregår der recertificering hvert femte år. Re-certificeringen indebærer, at kandidaten har vedligeholdt og videreudviklet egne kompetencer i projektledelse. Bedømmelsen af hver kandidat foretages af to kompetente assessorer på grundlag af en række forskellige Værktøj til kompetencevurdering På alle certificeringsordningens niveauer benyttes bogen Kompetencer i projektledelse ( ), som dels giver en beskrivelse af kompetenceområderne ved ledelse af projekter dels benyttes til selvvurdering af kompetencer. Værktøjet er en dansk National Competence Baseline forkortet NCB, som også findes i en engelsk oversættelse. Bogen er på 173 sider og indeholder en CD med skemaer til selvvurdering. Bogen kan uafhængigt af deltagelse i certificeringen bestilles på eller via boghandel. Pris 600 kr. ekskl. moms. Ved tilmelding til certificering siden hen får indehavere af NCBen kr. 500 ekskl. moms på betalingen for certificering. Metodeanvendelse Erfaringsanvendelse Ledelsesadfærd Udbredelsen af IPMA Certificering Ved udgangen af 2014 havde mere end deltaget i IPMA Certificering i Danmark. Navnene på de certificerede fremgår af Dansk Projektledelses website, samt på IPMAs website, med mindre den certificerede har ytret ønske om ikke at få sit navn offentliggjort. Internationalt er IPMAs 4 Niveau Certificering foreløbig introduceret i mere end 40 lande Udstedte 5500 IPMA certifikater 5000 i Danmark

3 Fordele ved IPMA Certificering IPMA Certificering giver dig papir på dine kompetencer som projektleder. Samtidig indebærer deltagelse i certificeringsprocessen refleksioner og feedback, som i sig selv muliggør et klart kompetenceløft. For virksomheden: Dokumenterer over for markedet, at organisationen har kvalificerede projektledere. Stimulerer det faglige miljø for professionel projektledelse og bidrager til en stadig højnelse af kompetenceniveauet. Synliggør karrierevejen for projektledere i organisationen. Fremmer, at projektledelsen ligger i de rigtige hænder også ved nyansættelser af projektledere. For projektlederen: Dokumenterer viden, adfærd og erfaring altså kompetence i ledelse af projekter. Højner kompetenceniveauet, idet deltagelse i certificeringsprogrammet er en nyttig læringsproces. Giver feedback om de områder, hvor der er brug for yderligere kompetenceudvikling. Tilbyder en struktur for personlig udvikling som projektleder ved at anvende certificeringsniveauerne som afsæt. Information om certificeringsordningen Dansk Projektledelse afholder orienteringsmøder om certificeringsordningen. Enten som på-vej-hjem møder i foreningen, som webinarer eller som interne møder i virksomheder. Tilmelding sker på Desuden arrangeres hvert halve år halvdagsseminarer under overskriften Kompetenceudvikling for projektledere. Her er der lejlighed til at afprøve det vurderingsværktøj, der benyttes ved certificeringsordningen. Du får med andre ord lejlighed til at vurdere egne kompetencer inden du ansøger om en IPMA Certificering. Ved seminaret gives endvidere udførlig information om IPMA Certificeringen. Se Tilmelding og vederlag Tilmelding til en certificeringsrunde skal ske senest én uge før introduktionssessionen på den pågældende runde. Se datoerne i de forskellige niveaubeskrivelser. Ved tilmeldingen har du mulighed for at angive, om du gerne vil deltage i studiegrupper. Vederlagene for deltagelse på certificeringsniveauerne er anført nedenfor og omfatter alt skriftligt materiale, herunder bogen Kompetencer i projektledelse, samt traktement ved mødesessioner. Alle priser er ekskl. moms. Der gives rabat til medlemmer af Dansk Projektledelse. For at opnå denne rabat er det dog en betingelse, at der for det pågældende år er/bliver betalt fuldt årligt medlemskontingent. ikke medlem medlem Niveau D Kr Kr Niveau C Kr Kr Niveau B Kr Kr Niveau A Kr Kr Vederlag for re-certificering på Niveau A, B, C og D efter fem år er ca. 40% af det aktuelle vederlag for fuld certificering på niveauet. Afmelding/flytning på niveau A, B, C og D Afmelding/flytning frem til en måned før Introduktionssessionen er vederlagsfrit. Ved afmelding fra en måned før og frem til to uger efter Introduk - tionssessionen, krediteres det fakturerede vederlag med fradrag af kr for Niveau D og kr for Niveau C, B & A. Ved flytning til næste certificeringsrunde, fra en måned før og frem til to uger efter Introduktionssessionen, faktureres et vederlag for flytningen på kr for Niveau D og kr for Niveau C, B & A. Ved flytning senere end to uger efter Introduktionssessionen faktureres et vederlag på kr for niveau D og kr for niveau C, B & A. Ved afmelding på Niveau C, B eller A fra to uger efter Introduktions - sessionen og frem til efter Trin 1 eller hvis kandidaten bliver stoppet ved Trin 1 krediteres 40% af det fakturerede vederlag. Ved senere afmelding bliver der ikke krediteret. Ved afmelding fra Niveau D senere end to uger efter Introduktionsses - sionen er der ingen tilbagebetaling. 3

4 Det fik jeg ud af IPMA Certificeringen En rejse ind i mig selv og mit projektlederliv 52-årige Kim Menko Lorenzen, seniorprojektleder i Novo Nordisk, er blevet IPMA Certificeret på Niveau B, og det har været en yderst brugbar rejse ind i ham selv, ind i hans projektlederliv og en rejse mod at blive mere bevidst kompetent som projektleder. Kim Menko Lorenzen har med succes arbejdet som projektleder i 20 år. Det har bare været noget, han gjorde. Han arbejdede ikke efter nogen bestemt struktur i sine projekter, og det syntes han var fint. Dengang. Da jeg gik i gang med processen i 2007 med først at blive Niveau C Certificeret, fandt jeg ud af, hvor meget struktur kan gøre. Den selvvurderingsproces man er igennem gør, at man bliver gjort bevidst og opmærksom på sine egne personlige kompetencer og metoder. Jeg gik 10 år tilbage og gravede i mine projekter for at se på, hvad jeg gjorde dengang, hvilke udfordringer der var og hvordan jeg kunne bruge min erfaring derfra i nye projekter. Det var en rejse ind i mig selv og mit projektlederliv og mod at blive mere bevidst kompetent, siger Kim Menko Lorenzen. Tilbageblikket kan jeg bruge fremadrettet Hans Ellesen er projektchef hos NCC og blev IPMA Niveau C Certificeret. Han har under certificerings - forløbet fået god mulighed for at kigge tilbage på sine tidligere projekter, og den vigtige erfaring vil han tage med til sine fremtidige projekter. I NCC har man en tradition for at IPMA-certificere mange af medarbejderne, og Hans Ellesen, der er projektchef i NCC blev i slutningen af november 2012 Niveau C Certificeret. Vejen dertil var belagt med aha-oplevelser for projektchefen. De aha-oplevelser har jeg fået, når jeg har talt med andre projektledere om for eksempel håndteringen af kunder, tidsplanlægning, økonomi osv. Her har jeg kunnet se, at min egen måde at løse opgaver på, i visse tilfælde falder meget godt i tråd med certificeringens struktur og fælles begreber, siger Hans Ellesen. Efter et kig i bakspejlet med de værktøjer han har fået nu så kan han se, at han kunne have grebet nogle af sine tidligere projektledelsesopgaver anderledes an. Jeg har fået meget ud af at kigge tilbage, og det er en god erfaring at gøre sig, siger han og tilføjer, at certificeringen har fået ham til at strukturere sine mange kompetencer, så han nu er mere bevidst i sine ledelsesmæssige til- og fravalg. Utroligt, som projektledelse og IPMA kan åbne døre Dorthe Olsen, Risikomanager, Københavns Kommune - Bestået IPMA Niveau D Jeg havde aldrig fået dette job, hvis ikke det havde været for min projektlederuddannelse og min deltagelse i IPMA Certificering - det gjorde simpelthen, at jeg fik tilbudt to jobs!! Utroligt, som projektledelse og IPMA kan åbne døre :) Brugere af certificeringen: Fra følgende virksomheder har mere end 15 gennemført certificeringen Air Greenland Alectia Atea ATP Babcock & Wilcox Vølund Banedanmark Bang & Olufsen BEC BRF Kredit Dako Denmark Danfoss Danske Bank Deloitte Digitaliseringsstyrelsen Direktoratet for Kriminalforsorgen DONG Energy Oil & Gas Dong Energy Sales & Distribution DONG Energy Wind Power DR DSB EG Ericsson Danmark FDC Forsikringens Data Center Forsvarets Efterretningstjeneste Fujitsu Grønlands Energiforsyning/Nukissiorfiit Handelsskolen Sjælland Syd Henning Larsen Architects Hillerød Hospital HOFOR Implement Consulting Group JN Data KMD Københavns Kommune LEGO System National Oilwell Varco Denmark NCC Construction Nets Denmark NNE Pharmaplan NNIT Nokia Danmark Nomeco Nordea Bank Danmark Novo Nordisk NRGI Rådgivning Nykredit Oticon PFA Pension Post Danmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Sjælland Rehfeld Schneider Electric Danmark Siemens Siemens Wind Power Skandinavisk Data Center Skat Spar Nord Bank TDC Tele Greenland Telia Danmark Topdanmark Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet Valcon Vattenfall Vejdirektoratet Vestas Control Systems YouSee Aalborg Kommune 4

5 IPMA Niveau D Certificeret i Projektledelse Runde D48 En IPMA Certificering på Niveau D kræver, at kandidaten har og kan anvende viden om projektledelse, der dækker et bredt spekter af metodeanvendelse og ledelsesadfærd i forbindelse med ledelse af mindre komplekse projekter. Certificeringsforløbet Certificeringsprocessen består af et trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen. Bedømmelsen på Niveau D foretages af to assessorer med udgangspunkt i CV, selvvurdering og eksamen. Som led i certificeringsprocessen modtager deltagerne Kompetencer i projektledelse, NCB. Efter 5 år gennemføres en re-certificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Der anbefales mindst 6 mandmåneders erfaring som projektleder af ikkekomplekse projekter eller som projektdeltager i mindre komplekse projekter. Metodeanvendelse: Kandidaten har eksplicit viden om én metode / ét værktøj inden for de fleste delkompetencer under NCBens metodeelementer samt viden om disses anvendelse i mindre komplekse projekter. Certificeringsprocedure for Niveau D Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Samlet indsats for kandidaten op til 40 timer. Dette gælder for følgende fire kompetenceområder: Planlægge og evaluere projektledelse. Organisere projektets ledelsesfaser. Udøve overordnet projektledelse. Udøve løbende projektledelse. Desuden skal kandidaten have kendskab inden for kompetenceområdet: Lede virksomhedens projektprocesser. Ledelsesadfærd: Kandidaten skal have indsigt i god ledelsesadfærd, være bevidst om egen udvist ledelsesadfærd og reflektere over denne. Det omfatter adfærd, der fremmer projektet på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. D48 Tilmelding Senest 29. september 1.1 Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession 6. oktober Vejledning om selvvurderingsværktøjet i Allerød kl Kompetencer i projektledelse og om krav til certificering, * 7. oktober samt formen på den skriftlige eksamen. i Vejle kl CV og Selvvurdering Udarbejdelse af CV og specifikation af projekterfaringer. Selvvurdering af metodeanvendelse og ledelsesadfærd. Endelig ansøgning om Niveau D Certificering fremsendes senest 12. november 1.4 Skriftlig eksamen i Allerød og Vejle 3 timer. Ingen hjælpemidler. 17. november Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. 1.5 Assessorvurdering Resultat foreligger sammen med svarbrev: Certifikat tilsendes 18. december * ved mindre end 10 deltagere, gennemføres introduktionssessionen som web-session. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion til re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering skal udfyldes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i projektledelse. 5

6 IPMA Niveau C Certificeret Projektleder En IPMA Certificering på Niveau C kræver, at kandidaten er kompetent til at lede mindre komplekse projekter og kan assistere en projektleder af komplekse projekter i alle områder af projekt - ledelse. Ledelse af et mindre komplekst projekt indebærer også, at kandidaten kan lede en større gruppe projektdeltagere og/eller fungere som leder af et delprojekt i et komplekst projekt. Certificeringsforløbet Certificeringsprocessen består af 3 trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Trin 2: Planlægningssession Trin 3: Interview og godkendelse Bedømmelsen på Niveau C foretages af to assessorer og omfatter på trin 1: CV, selvvurdering, skriftlig eksamen og referencer, og på trin 3 endvidere på indtryk fra planlægningssessionen og interview med assessorerne. Viser det sig ved selvvurderingen, at kandidatens kompetencer svarer til Niveau B, kan der skiftes niveau. Hvis kandidaten ikke består Niveau C, kan der udstedes et IPMA D certifikat, hvis CV, selvvurdering og skriftlig eksamen opfylder kravene for at bestå på Niveau D. Efter 5 år skal gennemføres en re-certificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Certificering på Niveau C kræver mindst 36 mandmåneders erfaring som projektleder af mindre komplekse projekter, som f.eks. omfatter flere interessenter med en forudsigelig adfærd og udføres af et større projektteam. De 36 mandmåneders erfaring bør højst være 6 år gamle, men vi kan acceptere op til 9 år. Projektledelsen er udøvet med ansvar for alle ledelsesområder og med opnåelse af gode resultater. Desuden er de indhøstede erfaringer blevet anvendt i nye situationer/projekter. Metodeanvendelse: Kandidaten har eksplicit viden om enkelte varianter af metoder/værktøjer inden for de fleste delkompetencer under NCB-ens metodeelementer samt evne til at anvende disse i mindre komplekse situationer og til at evaluere metoden/værktøjet. Endvidere skal kandidaten have praktisk erfaring med at anvende disse sammen med flere deltagere i forskellige situationer i mindre komplekse projekter. Ovenstående er gældende indenfor følgende fire kompetenceområder: Planlægge og evaluere projektledelse. Organisere projektets ledelsesfaser. Udøve overordnet projektledelse. Udøve løbende projektledelse. Desuden skal kandidaten have basalt kendskab inden for kompetenceområdet: Lede virksomhedens projektprocesser. Ledelsesadfærd: Kandidaten er bevidst om og udviser jævnligt og i betydelig grad en omfattende og hovedsagelig passende ledelsesadfærd, selv under forholdsvis vanskelige vilkår. Reflekterer endvidere over egen adfærd og foretager fra tid til anden justeringer. Det kræver ledelsesadfærd, der fremmer projektet på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. 6

7 Certificeringsprocedure for Niveau C Runde C34 Samlet indsats for kandidaten op til 80 timer. Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Tilmelding Senest 5. august 1.1 Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession Introduktion til de enkelte trin i certificeringsprocessen - inkl. eksamensformen. 12. august i Allerød kl Udførlig vejledning i brug af værktøjet Kompetencer i projektledelse, NCB * 13. august i Vejle kl CV og selvvurdering Udarbejdelse af CV og rapportering om projekterfaring. Selvvurdering af metodeanvendelse og ledelsesadfærd. Endelig ansøgning til Niveau C 23. september 1.4 Skriftlig eksamen 3 timer - Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. Ingen hjælpemidler. 24. september i Allerød og Vejle 1.5 Første tilbagemelding Svar 14. oktober Assessorer bedømmer selvvurderinger og eksamen. og 22. oktober Trin 2: Planlægningssession 2.1 Planlægningssession Grupper à 5-6 deltagere planlægger en projektcase, der afspejler ledelsesadfærd. Plenum med præsentation og dialog sammen med assessorerne. 28. oktober 9-17 i Allerød 11. november 9-17 i Allerød og 18. november 9-17 i Vejle 2.2 Assessorvurdering Assessorer sammenfatter bedømmelser fra trin 1 og planlægningssession. Trin 3: Interview og vurdering 3.1 Interviewsession Reserver hele dagen. Tidspunkt for interview aftales ved planlægningssessionen. Interview på 1 time med assessorer inkl. feedback 3.2 Endelig assessorvurdering Assessorer sammenfatter bedømmelserne af alle trinnene i certificeringen og giver tilbagemelding til kandidaten inkl. interviewet. Certifikat tilsendes gyldigt i 5 år. 29. okt. og 12. nov. i Allerød og 19. nov. i Vejle 29. okt. og 12. nov. i Allerød og 19. nov. i Vejle * ved mindre end 10 deltagere, gennemføres introduktionssessionen som web-session. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion om re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering skal udarbejdes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i projektledelse eventuelt efterfulgt af et interview. 7

8 IPMA Niveau B Certificeret Seniorprojektleder En IPMA Certificering på Niveau B kræver, at kandidaten er kompetent til at lede komplekse projekter. Kandidaten kan herunder lede et projekt med mange delsystemer / elementer og relationer med flere involverede virksomheder og/ eller organisationer og med adskillige discipliner. Certificeringsforløbet Certificeringsprocessen består af 3 trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Trin 2: Adfærdsvurdering og rapportudarbejdelse Trin 3: Projektledelsessession, interview og endelig vurdering. Bedømmelsen på Niveau B foretages af to assessorer heraf en assessor med erfaring inden for samme projekttype som kandidaten. Bedømmelsen er på trin 1 baseret på CV, selvvurdering, skriftlig eksamen og referencer. På trin 3 inddrages projektrapporten, observationer fra sessionen med projektleders - sparring og interview med assessorerne. Certificeringsprocessen afsluttes med en translokation. Viser det sig ved selvvurderingen på trin 1, at kandidatens kompetencer svarer bedre til Niveau C, kan man i stedet tilmelde sig Niveau C i samme runde uden ekstra betaling. Efter 5 år gennemføres en recertificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Certificering på Niveau B kræver mindst 60 mandmåneders erfaring som projektleder, herunder ledelse af komplekse projekter i minimum 36 mandmåneder, dvs. projekter med mange interessenter med uforudsigelig adfærd og udøvet af en projektorganisation med flere underprojekter. De resterende mandmåneder kan være erfaring fra ledelse af mindre komplekse projekter det vil blandt andet sige projekter med flere forudsigelige interessenter udført af et større projektteam. De 60 mandmåneders erfaring bør formelt højst gå 8 år tilbage, men vi kan acceptere op til 12 år. Projektledelsen skal være udøvet med ansvar for alle ledelsesområder og med opnåelse af gode resultater. Opnåede erfaringer fra ledelse af projekter skal være anvendt i nye situationer/projekter. Metodeanvendelse: Kandidaten skal have solid viden om flere varianter af metoder og værktøjer inden for de fleste delkompetencer under NCBens metodeelementer og være i stand til at anvende disse i komplekse situationer, herunder at vurdere og kombinere variationer. Desuden bør kandidaten have praktisk erfaring fra anvendelse i adskillige situationer i komplekse projekter sammen med flere deltagere. Det gælder for følgende fire kompetenceområder: Planlægge og evaluere projektledelse. Organisere projektets ledelsesfaser. Udøve overordnet projektledelse. Udøve løbende projektledelse. Desuden skal kandidaten have godt kendskab inden for kompetence - området: Lede virksomhedens projektprocesser. Ledelsesadfærd: Kandidaten bør være bevidst om hensigtsmæssig ledelsesadfærd og ofte udføre den på forskellige måder, selv under vanskelige forhold der indebærer modstand. Kandidaten bør også reflektere over egen adfærd og foretage justeringer. Det gælder for ledelsesadfærd, der fremmer projektet på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. 8

9 Certificeringsprocedure for Niveau B Runde B37 Samlet indsats for kandidaten op til 120 timer. Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Tilmelding Senest 3. august 1.1 Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession 11. august i Allerød Introduktion til de enkelte trin i certificeringsprocessen - inkl. eksamensformen. kl og Udførlig vejledning i brug af værktøjet Kompetencer i projektledelse NCB. 12. august i Vejle Vejledning i valg af projektforslag og forberedelse af projektrapport. kl CV og selvvurdering Udarbejde CV og specificere projekterfaring. Selvvurdering af metode- og adfærdskompetencer. Udarbejde projektforslag. Endelig ansøgning om Niveau B certificering Fremsendes 21. september 1.4 Skriftlig eksamen 24. september kl Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. Ingen hjælpemidler. 3 timer. i Allerød /Vejle 1.5 Første tilbagemelding Assessorer bedømmer selvvurderinger, projektforslag og eksamen. 26. oktober Trin 2: Adfærdsvurdering og rapportudarbejdelse 2.1 Andres vurdering af ledelsesadfærd fire personer der kender kandidatens udøvede adfærd. Fremsendes 2.2 Projektledelsesrapport Med beskrivelse af projektet og vurdering af ledelsesindsatsen. 12. november Senest 23. november Trin 3: Projektsparring, interview og godkendelse 3.1 Rapportvurdering Assessorerne gennemgår projektrapporten og sammenfatter med bedømmelsen fra trin Sparringssession med aktuelt projekt Behandling af projektcase fra anden virksomhed efterfulgt samme dag af: 3.3 Interviewsession med assessorer eller 17. dec. kl Reserver alle dagene. Tidspunkt meddeles efter trin 1. Interview på 1 1/2 time med assessorer, hvor både skriftligt materiale og interaktion vurderes. 3.4 Endelig assessorvurdering eller 17. dec. kl Assessorer sammenfatter bedømmelserne af alle trinnene i certificeringen inkl. interviewet. Resultatet oplyses. Certifikat tilsendes gyldigt i 5 år. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion om re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering skal udarbejdes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i projektledelse eventuelt efterfulgt af et interview. 9

10 IPMA Niveau A Certificeret Projektchef For at erhverve IPMA Certificering på Niveau A er det overordnede krav, at kandidaten besidder en bred kompetence i at lede en virksomheds projektprocesser. Dette omfatter to typer af situationer: Ledelse af en virksomheds eller afdelings komplekse projektportefølje, hvilket omfatter projekter af varierende kompleksitet. Ledelse af komplekse programmer, som omfatter forskellige projekttyper og initiativer til at opnå programmernes mål. For at udfylde disse funktioner besidder kandidaten også kompetencer i følgende: Bidrage til strategisk ledelse, inklusiv udformning af forslag til virksomhedsledelsen, Lede virksomhedens støttefunktioner til ledelse af projekter, programmer og porteføljer, og Lede processer, der fremmer program- og projektledelse inklusiv højnelse af projektlederes og andre deltageres kompetencer. Kandidaten skal endvidere have kompetencer i overordnet projektledelse. Certificeringsforløbet Du kan vælge om rapportering og interview skal foregå på dansk eller engelsk. Certificeringsprocessen består af 3 trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Trin 2: Adfærdsvurdering og rapportudarbejdelse Trin 3: Virksomhedssparring, interview og endelig godkendelse Bedømmelsen på Niveau A foretages af to assessorer heraf én med kendskab til kandidatens branche. Bedømmelsen er under trin 1 baseret på CV, selvvurdering, skriftlig eksamen og reference. Trin 3 omfatter andres adfærdsvurdering, virksomhedsrapport, sparringsession og interview. Viser det sig ved selvvurderingen under trin 1, at kandidatens kompetencer svarer bedre til Niveau B, kan man i stedet tilmelde sig Niveau B uden ekstra betaling. Efter 5 år skal gennemføres re-certificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Mindst 60 mandmåneders erfaring i porteføljeledelse og/eller programledelse med strategisk relevans. Kandidaten bør have: Minimum 36 mandmåneders ansvarlig ledelsesfunktion i ledelse af komplekse porteføljer eller programmer. De resterende mandmåneder op til 60 bør være fra involvering i porteføljeledelse, programledelse og/eller håndtering af projektorienterede ledelsesfunktioner. De 60 mandmåneders erfaring bør formelt højst gå 8 år tilbage, men vi kan acceptere op til 12 år. Program-/porteføljeledelsen skal være udøvet med ansvar for alle ledelses - områder. Endvidere skal kandidaten have anvendt opnåede erfaringer i nye situationer/ projekter. Kandidaten skal også have mindst to års erfaring i projektledelse. Metodeanvendelse: Kandidaten skal have en både solid og bred eksplicit viden om adskillige metoder/værktøjer inden for de fleste delkompetencer under NCBens metodeelementer, samt evne til at anvende dem i komplekse situationer, herunder at vurdere og optimere varianter. Derudover skal kandidaten have praktisk erfaring fra anvendelse med mange deltagere i adskillige komplekse situationer. Dette gælder for de følgende seks elementer ved ledelse af virksom - hedens projektprocesser: Håndtere strategiske ledelsesprocesser. Håndtere projektorienterede ledelsesfunktioner. Håndtere ledelse af projektporteføljer. Håndtere ledelse af programmer. Udvikle professionalisme i projektledelse. Dette omfatter også de følgende kompetenceområder svarende til projektledelse Planlægge og evaluere ledelsen af program/portefølje. Organisere ledelsesfaser hvad angår program/portefølje. Udøve overordnet ledelse af program/portefølje. Ledelsesadfærd: Kandidaten bør være bevidst om og meget tit udvise en optimal ledelses - adfærd på flere måder, selv under vanskelige vilkår, der indebærer modstand. Bør endvidere reflektere over egen ledelsesadfærd og foretage justeringer. Det omfatter adfærd, der fremmer porteføljer, programmer og projekter på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. 10

11 Certificeringsprocedure for Niveau A Runde A22 og A22E Samlet indsats for kandidaten op til 160 timer. Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Tilmelding Senest 9. april 1.1 Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession Introduktion til de enkelte trin i certificeringsprocessen, inkl. eksamensformen. Udførlig vejledning i brug af værktøjet Kompetencer i projektledelse, NCB. Vejledning i valg af fire cases fra ledelse af virksomheders programmer/porteføljer. 1.3 Selvvurdering og ansøgning Udarbejde CV og specifikation af erfaring. Selvvurdering af metode- og adfærdskompetencer. Caseforslag. 1.4 Skriftlig eksamen Kun hvis kandidaten ikke er Niveau B certificeret. Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. Ingen hjælpemidler. 1.5 Første assessorvurdering Assessorerne bedømmer selvvurderinger, caseforslag og eksamen. Resultat foreligger 16. april kl i Allerød 8. juni 15. juni kl i Allerød 8. juli Trin 2: Adfærdsvurdering & rapportudarbejdelse 2.1 Andres vurdering af ledelsesadfærd Fra fire personer der kender kandidatens udøvede adfærd. Fra sekretariatet mailes link og password til værktøjet 2.2 Udarbejdelse af virksomhedsrapport Beskrivelse af virksomheden/-erne samt de fire cases om ledelse af programmer/porteføljer i virksomheden. 21. august 7. september Trin 3: Virksomhedssparring, interview og godkendelse 3.1 Rapportvurdering Assessorerne foretager review af rapporten og sammenfatter med bedømmelsen fra trin Sparringssession med virksomhed 8. oktober Behandling af udfordringer i en projektbaseret virksomhed. kl i Allerød 3.3 Interviewsession med assessorer 8. oktober 1½ times interview med assessorer både skriftligt materiale og interaktion vurderes. kl Endelig assessorvurdering Assessorer sammenfatter bedømmelserne af alle trinnene inkl. sparringssession og interviewet. Certifikat tilsendes gyldigt i 5 år. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion til re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering udarbejdes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i ledelse af porteføljer, programmer og projekter eventuelt efterfulgt af et interview. 11

12 Certificeringens organisering International Project Management Association Certificeringsordningen er underlagt IPMAs fælles retningslinier. Inden for IPMA forestås certificeringsordningen af IPMAs Certification Validation Management Board Dansk Projektledelse Foreningen har indgået aftale med IPMA om at gennemføre certificeringsprogrammet her i landet. Foreningens bestyrelse er den overordnede, ansvarlige for certificeringsordningen som i forhold til foreningen er skilt ud som en selvstændig, økonomisk enhed. Udvikling og administration af ordningen forestås i Danmark af certificeringsstyregruppen. Certificeringens styregruppe og ledergruppe,svend Aage Laxager, Formand for certificeringsstyregruppen Kjeld Vognsen, Medlem af certificeringsstyregruppen Mads Hjortkjær Medlem af certificeringsstyregruppen Erik Borg Medlem af certificeringsstyregruppen Ledergruppe ogforeningssekretariat Morten Fangel, Certificeringsleder og Administrator for Niveau A Allan Krüger-Jensen, Del af ledelsen og Administrator for Niveau B Annemarie Fjeldborg, Certificeringskoordinator Niveau A og B Lene Larsen Certificeringskoordinator Niveau C og D Thue Harild, Certificeringskoordinator Niveau C og D Certificeringsassessorer Assessorerne er certificerede projektledere og bredt anerkendte projektledere og konsulenter: Allan Krüger-Jensen, BEC Anders Find, Peak Consulting Group Anette Zobbe, Banedanmark Anette Franzpötter, BEC Birgitte Adler, KMD Carsten Tang, Forca Charlotte Bundgaard Christina Lyng, Schantz Claus Heinze, NCC Dan Sletten, Spar Nord Bank Erik Brender, Århus Kommune, Teknik og Miljø Helene Bech Rosenbrandt, Region Midtjylland Henrik Timm, Peak Consulting Group Henrik V. Hougaard, LEGO Company Henrik Schjerlund, KMD Inger Vanggaard Jacob Jespersen, Mentorix Jacob Høeg, Telenor Jan Chr. Rasmussen, Valcon Jens Laugesen, Nordea Bank Danmark Jesper Garde Schreiner, Dansk Projektledelse Jesper Stang, Region Hovedstaden, Center for IT Jesper Wedel Eskildsen, Grundfos Jørgen Kejlberg, DTU Kim Menko lorenzen, Novo Nordisk Kim Wehrs, Weteco Lars Norup, 2Lead - Consulting Group Lasse Friis, Lise-Lotte Bach, BRFKredit Mads Hjortkjær, Topdanmark Marianne Dall, Danske Bank Martin Eisenhardt, Novo Nordisk Michael Poulsen, Nordea Bank Michael Larsen, Steria Michael Boe Sørensen, DONG Energi Morten Berger, Topdanmark Morten Fangel, Fangel Consulting Morten Mørch Sørensen, Sandoz Paul Lysholdt Rasmussen, Lysholdt Consulting Per Frank Povlsen, PF Projects Peter Lundin, TDC Hosting Peter Søndergaard Kirkvald, Forsvarets Efterretningstjeneste Rikke Saltoft Andersen, Statens Seruminstitut Susanne Hviid Jönsson, BEC Søren Truelsen, Connector Søren Andersen, ST-Consult Thomas Klysner, Danske Bank Tom Kønig, KMD Torben Bertelsen, EG A/S Ulrik Vesterbæk, KMD Winie Enevoldsen, Telia Danmark Gydevang 39-41, 3450 Allerød Tlf

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2011 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2008 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 11-01-28

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 11-01-28 1 2 Denne præsentation Præsentationen findes på: www.danskprojektledelse.dk under Certificering / Orienteringsmøder 3 - kort fortalt Teste projektlederens kompetence til at lede et projekt ved at forstå

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Morten Fangel, civilingeniør, HD formand for metodegruppen i Dansk Projektledelse og Andreas Pérez-Madsen, civilingeniør projektleder

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Projektledelse i forandring

Projektledelse i forandring Invitation til Symposiet Projektledelse 2013 Projektledelse i forandring Onsdag d. 29. maj fredag d. 31. maj i København Bliv bedre til ledelse af projekter lær af de bedste på 2½ dag Afholdes i Ingeniørhuset,

Læs mere

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur 1 Referenceliste for Projektledelse Offentlige organisationer Bramming Kommune - Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur Brøndby Kommune - Udvikling af projekthåndbog i kombination med kursus

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011 Projektledelse som karrierevej En personlig beretning 28. januar 2011 Agenda Præsentation af mig selv Kort præsentation af den virksomhed jeg kommer fra, BEC Hvordan begyndte det hele Min udvikling undervejs

Læs mere

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur 1 Referenceliste for Projektledelse Offentlige organisationer Bramming Kommune - Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur Brøndby Kommune - Udvikling af projekthåndbog i kombination med kursus

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Aktiv Visuel Projektledelse

Aktiv Visuel Projektledelse Tag en værdiskabende uddannelse Aktiv Visuel Projektledelse Næste kursusforløb starter i 2016 og omfatter følgende moduler: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Facilitering og rollen som facilitator

Facilitering og rollen som facilitator Facilitering og rollen som facilitator Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et projekt sker det jævnligt, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomhed fra

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Forudsætning for deltagelse Green Belt 2 Black Belt uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at løfte dit niveau indenfor Lean Six Sigma. Det er en

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 1 Finansrådets anbefaling Sparekassen følger/følger ikke Kommentarer Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 17.00 Velkomst og præsentation 17.15 Intro til projekternes verden 17.30 Intro

Læs mere

ANDERS MURMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets underviser PRINCE2 Projektledelse

ANDERS MURMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets underviser PRINCE2 Projektledelse Jeg vil anbefale kurset til alle, der kommer i kontakt med projektarbejde. Man får et virkeligt godt strukturelt overblik over alle dele af et projekt. René Gundersen, Anders Murmann er uddannet ingeniør

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse DPL 1.1 / 11-02-19 Årsberetning 2010 1 Indhold 0. Introduktion 3 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4

Læs mere

SAS Platform Netværksmøde. 6. Marts 2008. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Platform Netværksmøde. 6. Marts 2008. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Platform Netværksmøde 6. Marts 2008 SAS9 Platform Netværket Marts 2008 - Firma og netværkskoordinator Alm. Brand John Grønning Poulsen PBS Michael Rosairus Arbejdsmarkedsstyrelsen Anita Mygind PenSam

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV)

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV) MBV tager afsæt i en kompleks forståelse af byggeriet, som har til formål at inspirere deltagerne til nye og mere eksplicitte måder at sikre projekters værdiskabelse. MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Projektledelse som karrierevej i AP Pension

Projektledelse som karrierevej i AP Pension # 1 Projektledelse som karrierevej i AP Pension Virksomhedsperspektiver på at gøre projektledelse til en karrierevej Birgitte Køngerskov Anders Hvergel # 2 Kort og godt om: Birgitte Køngerskov Senior projektleder

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Gevinstrealisering for projekter og programmer

Gevinstrealisering for projekter og programmer Gevinstrealisering for projekter og programmer 18. december 2013 Morten Ellegaard, kontorchef Ministeriernes Projektkontor, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 2

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen Læringsspillet R bust gamemasteruddannelsen Indledning På Gamemasteruddannelsen introduceres læringsspillets grundlæggende ele menter samt hvordan Gamemasteren faciliterer processen omkring læringsspillet

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Sportsdykkerens december udgave 2012.

Sportsdykkerens december udgave 2012. Sportsdykkerens december udgave 2012. Nyt Fra Teknisk Udvalg (TU) Nye certificeringer TU har i 2012 afholdt flere kurser og dette har indtil videre resulteret i følgende certificeringer. Vi vil gerne ønske

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere