Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/ Håndbog. For andelshavere i AST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST"

Transkript

1 Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/ Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013

2

3 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange af de forhold, som vi erfaringsmæssigt ved giver anledning til spørgsmål, når man flytter ind et nyt sted. Endvidere er medtaget husorden og vedtægter. Håndbogen er tænkt som en opslagsbog, der med jævne mellemrum udgives med opdateret information om AST. Dette er 6. udgave af håndbogen. Vi opfordrer alle til at komme med kommentarer, forslag og idéer, der kan gøre fremtidige udgaver bedre. Bestyrelsen, Vinteren 2013 Ejendomskontorets adresse: Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej Vanløse Tlf.: Kontortid: mandag, onsdag og fredag, fra kl. 8-9, samt første mandag i hver måned, fra kl Aftenkontortiden er fortrinsvis for personlig henvendelse. Bemærk, at ændringer kan forekomme. På hjemmesiden og på døren til ejendomskontoret findes aktuelle kontortider. I nødstilfælde kan den vagthavende ejendomsfunktionær kontaktes udenfor normal kontortid på tlf.:

4 FORORD... 3 Bestyrelsens forord Præsentation af AST Andelsboligforeningen Bestyrelsen AST s ansatte Information Administrator Vedligeholdelse Beboerudvalg Køb og salg af lejlighed Vurdering af lejlighed Opgørelse af forbedringsværdi Opgørelse af overdragelsessum Andelshaver godkender vurderingen Opsigelse Salg af lejlighed Salgsforretning Betaling Fortrydelsesret Vigtige datoer Ventelistesystem Ingen penge under bordet Praktiske oplysninger Skrald Opbevaring Systemnøgler Nøgleservice Vaskemaskiner Håndværkere Fremleje Forældrekøb Forsikring TV, Internet & telefoni Parkering og trafik Sammenlægning af lejligheder Ombygning generelt Etablering af terrassedør og gårdtrappe Altan Haveudvalgsregler Husorden Affald Ansvar Antenneanlæg Barnevogne Cykler Facadecensur Forurening Fugt og udluftning Fyrværkeri og bål Gårdarealer Gårdfester Hunde Installationer Knallerter, scootere og motorcykler Musik og støj Parkering Skiltning Tagterrasser og altaner Trappeopgangene Tøj Vand- og stormskader Vinduer Rygning og cigaretaffald Vedtægter

5 1. PRÆSENTATION AF AST 1.1.Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen, AST (Anneberghus, Sandbygård, Torbenfeldthus), er en sammenslutning af beboere, der i fællesskab ejer en ejendom, i alt ca etagemeter. Foreningen blev stiftet i april Pr. 1. januar 2013 var der 439 andelshavere og 2 lejemål. Foreningens "Grundlov" består af vedtægter fra stiftelsen i 1967 med generalforsamlingsbestemte ændringer. Vedtægterne er gengivet i denne håndbog. Alle væsentlige beslutninger træffes på den årlige generalforsamling, herunder bl.a. boligafgiftsreguleringer. I ganske særlige tilfælde indkaldes til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage foreningens interesser. Bestyrelsen består af 7 andelshavere samt 1 suppleant (den aktuelle bestyrelses medlemmer kan ses i seneste generalforsamlingsreferat eller på Bestyrelsen har ansvaret for at føre generalforsamlingsbeslutninger ud i livet, samt sørge for foreningens daglige drift. Det er vigtigt for bevarelsen af denne demokratiske opbygning, at de beslutninger og retningslinjer, der udarbejdes af bestyrelsen, følges af andelshaverne AST s ansatte AST har fire ansatte: Michael Olsen Ejendomsinspektør Torben Jensen Ejendomsfunktionær Brian Nielsen Ejendomsfunktionær Sebastian Søndberg Ejendomsservicetekniker 5

6 1.4. Information Der er i øjeblikket fire informationskanaler mellem beboere, ejendomsfunktionærer og bestyrelsen: Nyhedsbreve, opslagstavler, BASTA og AST s hjemmeside. Hjemmesiden På findes foreningens hjemmeside. Siden vil primært indeholde information til andelshaverne. Dvs. information omkring generalforsamling, husorden, vedtægter, nyhedsbreve, referater af bestyrelsesmøder, ventelister, m.m. Hjemmesiden vil løbende blive udviklet og opdateret. Kig forbi og send eventuelle forslag til forbedringer af hjemmesiden til foreningens adresse: Nyhedsbreve Disse er primært forbeholdt meddelelser fra bestyrelsen til beboerne. Nyhedsbrevene udkommer efter behov. Det er beboernes eget ansvar at notere sig informationen fra nyhedsbrevene. Opslagstavler Der hænger opslagstavler i hver opgang og i hver gård. De benyttes af personalet, bestyrelsen og udvalg til at videregive vigtige her-og-nu-meddelelser til beboerne. Tavlerne kan også bruges internt f.eks. til oplysning om forestående fester (som advarsel om høj musik etc.). Det skal bemærkes, at opslagstavlerne kun må benyttes til interne AST meddelelser. Alle uvedkommende opslag fjernes, herunder annoncering efter lejligheder i AST. Det er beboernes eget ansvar, at holde sig orienteret om meddelelser på opslagstavlen. indlæg i BASTA, kan dette lægges i foreningens postkasse mrk. BASTA, eller sendes til: BASTA redaktionen hører også meget gerne fra dig, hvis du har interesse i at deltage i arbejdet med BASTA Administrator AST s administrator er: Advokat Ole Fischer, Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj, tlf fax Henvendelser om boligafgift, varmeregnskab m.v. rettes til administrator Vedligeholdelse Foreningen renoveres løbende så den generelle vedligeholdelsestand bibeholdes. Fra 1992 og op til i dag har foreningen fulgt en genopretnings- og vedligeholdelsesplan for ejendommene. Med udskiftningen af taget er vi kommet i mål med den genopretningsplan, der blev udstukket i Ejendommene skal til stadighed vedligeholdes og nye projekter vil se dagens lys. Derfor er der blevet udarbejdet en ny bygningsdriftsplan, der dokumenterer AST s bygningsdele samt AST s drift og vedligeholdelse. Større, planlagte vedligeholdelsesprojekter vil blive forelagt en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. BASTA Beboerbladet for AST Andelsboligforening er primært forbeholdt beboerdebat. BASTA redaktionen er en selvstændig enhed i foreningen uden forbindelse til bestyrelsens arbejde. Ønsker du at sætte et 6

7 1.7. Beboerudvalg Ønsker du at deltage i et beboerudvalg, er du velkommen til at henvende dig til ejendomskontoret. Haveudvalg I hver gård, Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus, er der et haveudvalg, der tager sig af planlægning og lettere vedligeholdelse af gårdene. Legepladsudvalg Forefindes pt. kun i Anneberghus og Sandbygård. Festudvalg Der er ikke noget aktivt festudvalg. Aktive beboere planlægger dog til tider juletræsfest og fastelavn for foreningens børn hvortil der kan ansøges om økonomisk tilskud fra foreningen. 7

8 2. KØB OG SALG AF LEJLIGHED Ved køb af en lejlighed i AST, købes i princippet en andel af hele AST. Andelens størrelse bestemmes af antal m 2. Andelshaveren har med andelsbeviset sikret sig en brugsret til lejligheden (i modsætning til ejeren af en ejerlejlighed, der har skøde på sin egen lejlighed i ejendommen). Med brugsretten til andelen hører et kælderrum på 6 m 3. I det følgende redegøres for, hvorledes et ejerskifte foregår. Det er bestyrelsens ansvar, at lejligheder sælges i overensstemmelse med gældende regler herunder overholdelse af den maksimale salgspris. Gebyrer i forbindelse med salg og vurdering ændrer sig løbende. Find de aktuelle priser på eller spørg på ejendomskontoret. Et ejerskifteforløb består typisk af de første otte af de følgende punkter: 1. Vurdering af lejlighed 2. Opgørelse af forbedringsværdi 3. Opgørelse af overdragelsessum 4. Andelshaver godkender vurderingen. 5. Opsigelse 6. Salg af lejlighed 7. Salgsforretning (underskrift) 8. Betaling (hos Administrator) 9. Fortrydelsesret 10. Vigtige datoer 11. Ventelister 12. Ingen penge under bordet Et ejerskifteforløb varer typisk tre måneder. Sælges der via ejendomsmægler, kan det tage længere tid Vurdering af lejlighed Når en andelshaver ønsker at sælge sin lejlighed, beder man ejendomskontoret om en vurdering af lejligheden. En vurdering er gyldig i 3 måneder med mulighed for forlængelse i yderligere 3 måneder. Vurderingen foretages af et, af bestyrelsen udpeget professionelt vurderingsselskab, da dette sikrer en ensartet vurdering af alle lejligheder. Inden vurderingen kan finde sted, skal sælger indbetale gebyret for vurderingen. Til vejledning ved vurderingen benyttes en række hjælpemidler. I ABF-håndbogen (håndbog for private andelsboligforeninger) er der angivet retningslinjer for en normal vurdering. Der er desuden retningslinjer for afskrivningsregler for de fleste forbedringer og installationer. Sælger bør i egen interesse påse, at lejligheden fremtræder ren og pæn ved vurderingen. Konstateres misligholdelse, ulovlige installationer eller lignende forhold i lejligheden, der ikke umiddelbart kan godkendes, skal sælger udbedre disse før salgsforretningen. Køber kan ikke være ansvarlig for udbedring af ulovligheder ved overtagelse. AST kan i disse tilfælde forlænge opsigelsesvarslet eller tilbageholde en del af sælgers overdragelsessum Opgørelse af forbedringsværdi Forbedringer i lejligheden vurderes og prisfastsættes efter regning eller efter bedste skøn. Bemærk særligt, at afhøvling / afslibning af gulve samt afsyring af døre ikke regnes som forbedring. Sælger skal udarbejde en opgørelse over evt. forbedringer og tilpasset løsøre, som sælger selv har tilført lejligheden og dokumentere udgifter i størst muligt omfang samt en timeopgørelse over eventuelt eget forbrug af arbejdstid. Til orientering følger her et udsnit af de oftest forekommende ulovlige installationer samt de regler eller normer, der er 8

9 gældende. Ved tvivl om mulig ulovlig installation, så kontakt ejendomskontoret, der altid er behjælpelig med besvarelser. Bygningsændringer Ved enhver bygningsændring man ønsker at foretage i sin lejlighed, skal man rette henvendelse til ejendomskontoret. Som hovedregel skal enhver ombygning på forhånd godkendes af bestyrelsen. Kræver ombygningen byggetilladelse, skal andelshaveren have en fuldmagt fra bestyrelsen til at anmelde ombygningen til Center for Byggeri. Anmeldelsen foretages af ejendomsinspektøren / boligforeningen på vegne af andelshaveren. Anmeldelse kræves f.eks. ved forsænkede lofter, permanent blænding af døråbninger, etablering af døråbninger, samt nedtagning, opsætning og flytning af vægge, ændring af baderum, støbning af gulve, gulvvarme samt etablering af dør til gården. De nødvendige tilladelser skal foreligge ved vurdering af lejligheden. Byggeanvisninger AST har fået A4-arkitekterne til at gennemgå og revidere vores byggeanvisninger. Byggeanvisningerne kan fås ved henvendelse på ejendomskontoret. Der er anvisninger på følgende: Beklædning af eksisterende loft med gipsplader, nedhængte lofter Beklædning af eksisterende loft med gipsplader, direkte opsat Blænding af dør med gasbeton inde i lejlighed Blænding af dør med gipsplader inde i lejlighed Blænding af hoveddør Etablering af terrassedør mod gård Reparation af loft ved fjernelse af ikke bærende vægge Gennemføring af aftræksrør i køkkenydervæg Fornyelse af badeværelse Elinstallationer Fra 1. juli 2008 skal der være et velfungerende HPFI-relæ i lejligheden. Er der foretaget ændringer i elinstallationerne, skal elsyn foreligge. Sænkning af lofter medfører ofte, at elinstallationer skal ændres. Dette skal altid udføres af autoriseret elinstallatør. Bemærk, at et sænket loft i entréen ikke må dække for klemkassen (monteret på væggen helt oppe under loftet), dvs. at der skal være direkte adgang via en lem. Det er også vigtigt at bemærke, at Center for Byggeri godt kan godkende et loft uden at tage stilling til elinstallationen over loftet. Gasinstallationer Alle ændringer i gasinstallationer skal udføres af autoriseret gasmester. Ved indbygning af gasmåler i skab kræver gasleverandøren, at måleren skal kunne aflæses uden besvær. Er der foretaget ændringer i gasinstallationer, skal gasgodkendelse foreligge. Vandinstallationer Er der foretaget ændringer i vandinstallationer, opsat vaske- eller opvaskemaskine skal godkendelse fra en autoriseret VVS er foreligge. Vaske- og opvaskemaskiner skal have en fast vandtilslutning og må ikke tilsluttes vandhanen. Man skal altid lægge en drypbakke under sin vaskeog / eller opvaskemaskine i lejligheden. Beløbstilbageholdelse Såfremt sælger ikke udbedrer de ej godkendte forhold inden salgsforretningen, tilbageholder AST et passende beløb. Beløbet skal rigeligt dække, at en fagmand gennemgår og retter eventuelle fejl. Et over- /underskud efter udbedringen reguleres i sælgers overdragelsessum Opgørelse af overdragelsessum Når lejligheden er gennemgået, opgøres værdien af samtlige forbedringer, vedli- 9

10 geholdelsesstanden og løsøre, og på baggrund heraf udarbejdes en salgsopstilling. De konkrete beløb for andelskrone og gebyrer kan findes på og oplyses ved henvendelse til ejendomskontoret. Andelskrone For det første tages der udgangspunkt i den regnskabsmæssige andelskroneværdi pr. m 2. Den gældende værdi kommer fra sidst udgivne regnskab. Forbedringer og særinstallationer For det andet tillægges andelsværdien den nedskrevne værdi af lejlighedens eventuelle forbedringer og særinstallationer. Der nedskrives over hele år og skæringsdatoen er 31. december. Dette betyder, at der ved overtagelse pr. den 1. januar skal nedskrives fra det forrige år samt for det nye år. Der nedskrives i henhold til regler i ABF-håndbogen. Generelt nedskrives mere i de sidste år end i de første år af forbedringsværdien. Løsøre For det tredje tillægges værdien af særligt tilpasset løsøre (f.eks. indbygget klædeskab, væg-til-væg tæppe). Hertil kommer evt. almindeligt løsøre. Bemærk at almindeligt løsøre som komfur, køleskab o. lign. kan indgå i opgørelsen, men køber er ikke forpligtet til at overtage disse. Taglejligheder Særligt for taglejligheder og sammenlagte lejligheder mellem 2. og 3. sal gælder følgende: For opgørelse af oprindelig etableringsværdi og oprindelig forbedringsværdi henvises til den enkelte oprindelige købskontrakt for lejligheden. Principielt nedskrives og reguleres den oprindelige etableringsværdi ikke. Den oprindelige forbedringsværdi afskrives over 30 år. Eventuelle nye forbedringer i disse lejligheder værdisættes efter foreningens normale regler jf. ovenfor. Gebyrer Køber skal betale et overdragelsesgebyr samt halvdelen af salgsgebyret. Sælger skal betale en tingsbogsoplysning, et advokatsalær samt halvdelen af salgsgebyret. Se prisliste på hjemmesiden Andelshaver godkender vurderingen Når vurderingen foreligger får andelshaver den til godkendelse. Det sker enten pr. mail eller den afleveres i postkassen. Hvis andelshaver har indsigelse til vurderingen, skal det hurtigst muligt meddeles til vurderingsfirmaet. Hvis andelshaver godkender vurderingen, meddeles dette til ejendomskontoret, hvorefter den øvrige salgsforretning kan fortsætte Opsigelse Opsigelsesvarslet er på 3 måneder. Ved salg efter udløb af opsigelsesvarsel modregner AST evt. forfalden og ikke betalt boligafgift over for sælger Salg af lejlighed Overtagelse er altid pr. den 1. i måneden. Det påhviler sælger, at fremvise sin lejlighed til salg. Kan sælger ikke selv være til stede, kan det aftales mellem AST og sælger, at AST (i kontortiden) udleverer en nøgle til lejligheden på sælgers ansvar. Har sælger selv en køber på hånden, men vedtægter eller ventelisteregler kræver, at salg skal ske gennem venteliste, så skal dette gennemføres for AST s interne lister og som hovedregel også for AST s eksterne liste. Den eksterne liste kan bestyrelsen dog fravige, såfremt dette kan medføre unødig forsinkelse for sælger. Der er to muligheder, når man skal sælge sin lejlighed. Enten salg via ventelisten eller indstilling af køber via slutseddel (privat salg eller salg via mægler). 10

11 Salg via venteliste AST kan tilbyde sælger at opsige lejligheden til venteliste, såfremt dette ikke allerede kræves i vedtægter eller ventelisteregler. AST forpligter sig dog ikke til at bære tab af boligafgift ved manglende salg. Se nærmere om ventelister under pkt Ventelistesystem. Finder sælger selv en køber, kan sælger afbryde salg via venteliste ved at indstille sin køber med en ny opsigelse, der afløser tidligere. Såfremt AST har sendt tilbud ud til mulige købere på venteliste, har disse højere prioritet til lejligheden. Afbryder sælger salg via venteliste, forlænges opsigelsesvarsel med 1 måned. Samme gør sig gældende, såfremt salg via venteliste ønskes genoptaget. Indstilling af køber via slutseddel Vælges indstilling af køber via slutseddel, skal både sælger og køber acceptere vurderingen før sælger kan indstille til en salgsforretning via slutseddel på opsigelsen til bestyrelsen. Foreningen skal være bekendt med købers navn og adresse inden salgsforretningen, da køber skal godkendes af bestyrelsen Salgsforretning Der skal foreligge en gyldig vurdering, før en salgsforretning iværksættes. Ved selve salgsforretningen, som altid starter i lejligheden, skal sælger, køber og to bestyrelsesmedlemmer være til stede. Bestyrelsen tjekker lejligheden i overensstemmelse med vurderingspapirerne og gennemgår slutsedlen med sælger og køber. Andelsbeviset skal afleveres ved salgsforretningen, med mindre særlig aftale er truffet mellem bank og AST s administrator. Ved sammenlægning skal begge andelsbeviser afleveres. I tilfælde af at andelsbeviset ikke forefindes, vil administrator udfærdige et nyt. Den aktuelle pris på et nyt andelsbevis kan findes på eller oplyses på advokatkontoret. Slutsedlen skal godkendes og underskrives af to bestyrelsesmedlemmer, køber og sælger i forbindelse med salgsforretningen. Såfremt en ny salgsforretning bliver nødvendig, skal sælger og køber betale for denne. Det forudsættes at vurderingen stadig er gyldig Betaling Under salgsforretningen i lejligheden foregår ingen betalingstransaktioner. Administrator giver skriftligt besked til køber, når betaling og underskrivelse af lejekontrakt efterfølgende skal finde sted. Det er tillige administrator, der berigtiger andelsejerskiftet samt afregner med sælger. Nøgler kan ikke udleveres til køber før betaling har fundet sted, med mindre dette skriftligt aftales køber og sælger imellem. Købers istandsættelse af lejligheden kan heller ikke finde sted før overtagelsen uden sælgers godkendelse. Ved overdragelse beder administrator køber oplyse cpr. nummer, så administrator kan tilmelde opkrævning af boligafgift via Nets Fortrydelsesret Folketinget har vedtaget en lov om forbrugerbeskyttelse med ikrafttræden pr. den 1. januar Efter loven kan køber frit fortryde købet inden for 6 dage mod at betale en godtgørelse. At fortryde frit betyder, at køber ikke behøver at give en særlig grund. Køber kan fortryde, selv om sælger ikke har gjort noget forkert, og selv om forholdene ikke har ændret sig. Fristen er 6 hverdage regnet fra den første dato, hvor der indgås en aftale mellem 11

12 køber og sælger. Foregår første aftale med underskrivelse af slutseddel hos AST, er denne dato gældende (formidles salg via ejendomsmægler, vil første dato være ved aftale mellem køber og sælger hos ejendomsmægleren). Godtgørelsen er 1% af købers overdragelsessum med fradrag for almindeligt løsøre og overdragelsesgebyr til AST. Køber skal give skriftlig besked til sælger om fortrydelse, og denne skriftlige besked og godtgørelsen skal være fremme inden fristens udløb. Uddrag af lovteksten medgår som bilag til slutsedlen Vigtige datoer Da overtagelse altid vil ske pr. den 1. i en måned og administrator har 14 dages ekspeditionstid, skal salgsforretninger være afsluttet og slutsedlen underskrevet senest den 8. i måneden før overtagelsesdatoen. Aftale om vurdering og salgsforretning træffes med ejendomsinspektøren. Bemærk at perioden, fra sælger ønsker sin lejlighed solgt over vurdering og salgsforretning, til sælger modtager sin betaling, strækker sig over ca. 3 måneder. Dette forudsat, at vurderingen umiddelbart godkendes. I særlige tilfælde må påregnes længere behandlingstid. Bemærk, at der ikke vurderes og sælges lejligheder i juli måned, da bestyrelsen og administrator i denne måned holder sommerferie Ventelistesystem Formålet med AST s ventelister er, at bestyrelsen på en hurtig og fornuftig måde kan finde en køber til en ledig lejlighed, når der foreligger en opsigelse, uden at sælger indstiller en køber. Dette for at undgå, at hverken sælger eller AST får unødige udgifter. Det er administrator som styrer ventelisterne, herunder varetagelse af opkrævninger og udsendelse af tilbud. AST s vedtægter 23 bestemmer, at en andelshaver har fortrinsret til en ledig lejlighed frem for andre, når en ledig lejlighed stilles til rådighed på ventelister. En lejlighed stilles til rådighed på ventelister i følgende situationer: Når lejligheden har været beboet af en af foreningens lejere. Når den tidligere andelshaver er afgået ved døden, og ingen livsarvinger ønsker lejligheden, og ingen er tiltænkt lejligheden ved testamente. Når en andelshaver flytter til anden AST lejlighed, som er opnået via en venteliste med pligt til at stille sin gamle lejlighed til rådighed på ventelisten. Når sælgeren af lejligheden ikke selv ønsker at benytte sig af sin ret til at indstille en køber. Prioritering af listerne AST s 7 ventelister er prioriteret således: 1. Andelshavere der ønsker større lejlighed. 2. Andelshavere der ønsker sammenlægning. 3. Andelshavere der ønsker byttelejlighed. 4. Børn af andelshavere. 5. Børnebørn af andelshavere. 6. Søskende, forældre og bedsteforældre af andelshavere. 7. Eksterne ansøgere. Andelshavere der ønsker større lejlighed Listen er for andelshavere, der ønsker en lejlighed større end 70 m 2. Såfremt andelshaveren opnår en lejlighed via listen, er andelshaver pligtig til at stille sin gamle lejlighed til disposition for ventelisten. Andelshavere der ønsker sammenlægning Listen er for andelshavere, der ønsker at 12

13 sammenlægge deres nuværende lejlighed med en af de omkringliggende lejligheder. Der henvises til specielle regler om sammenlægning af lejligheder gengivet i pkt under praktiske oplysninger. Andelshavere der ønsker byttelejlighed Listen er for andelshavere, der ønsker en anden lejlighed i foreningen. Det kan være grundet særlige ønsker om beliggenhed, indretning eller andet. Andelshaveren er pligtig til at stille sin gamle lejlighed til disposition for ventelisten, såfremt andelshaveren opnår en lejlighed via ventelisten. For denne liste gælder specielt for andelshavere, der bor i portlejlighed: Når man har stået på listen i 2 år, rykker man op foran denne listes øvrige andelshavere (der ikke bor i portlejlighed). Dette for at sikre, at andelshavere i en portlejlighed får en bedre lejlighed inden for rimelig tid. Børn af andelshavere Listen er for andelshavernes børn. Specielt for denne liste skal fremhæves: Generalforsamlingen har besluttet at en andelshaver eller dennes samlever, der ønsker at ophæve bofællesskab, kan skrives op til en ledig lejlighed. Det er et krav, at bofællesskabet har fundet sted i mindst 2 år. Anciennitetsmæssigt er man ligestillet med børn af andelshavere, men man bliver ikke offentliggjort på listen. Ansøgningen opbevares fortroligt af bestyrelsen. Børnebørn af andelshavere Listen er for andelshavernes børnebørn. Søskende, forældre og bedsteforældre af andelshavere Listen er for andelshavernes søskende, forældre og bedsteforældre. Eksterne ansøgere Listen er for alle, der er interesseret i at blive skrevet op til en ledig lejlighed i AST, men ikke opfylder kriterierne for at blive skrevet op på en af de ovenfor anførte lister, som har højere prioritet. Ansøgere der står på liste 4, 5 og 6 slettes automatisk fra disse lister, hvis andelshaveren, som de er i relation til, flytter fra AST. Dog kan ansøger flyttes til listen over eksterne ansøgere, hvis dette oplyses bestyrelsen. Ansøgning Optagelse på en given venteliste koster 100 kr. pr. år. For at blive optaget skal man være fyldt 14 år og aflevere et ansøgningsskema. Kontakt ejendomskontoret. Passiv eller aktiv ansøgning En ansøger kan lade sig opskrive som passiv ansøger, dvs. at ansøgeren ikke får tilbudt lejligheder før ansøgeren selv meddeler AST skriftligt, at denne ønsker at være aktiv ansøger. Anciennitet Alle ansøgere, uanset om de er passive eller aktive, prioriteres efter anciennitet på listerne. Anciennitet oppebæres fra det tidspunkt, hvor ansøgerens indbetaling er registreret. Ventelisterne offentliggøres Ventelisterne ajourføres løbende og offentliggøres på ejendomskontoret. Det er ansøgerens pligt at holde sig orienteret om egen placering på listerne samt om status (aktiv eller passiv) er korrekt. Ligeledes skal ansøger holde sig orienteret om navne- og adresseoplysninger ifølge listerne er korrekte. Ansøgere skal selv sørge for at melde adresseændring. Sådan får ansøgere tilbud om ledige lejligheder Når AST modtager en lejlighed, som skal tilbydes ventelisterne, udtrækkes de første aktive ansøgere som mulige købere efter listernes prioritering og ansøgernes anciennitet. 13

14 Disse modtager et skriftligt tilbud på lejligheden fra AST. Der er en forholdsvis kort acceptfrist for at sige Ja eller Nej til lejligheden. Ansøgerne skal selv kontakte ejendomskontoret for nærmere oplysninger. For besigtigelse af lejligheden kontaktes sælger. Såfremt man ikke ønsker lejligheden, skal man indbetale 100 kr. til foreningens konto i Danske Bank: for at beholde sin anciennitet på ventelisten. Såfremt man ikke betaler overgår man til passivt medlem. Man har mulighed for at lade sig registrere som passiv ansøger, men skal alligevel indbetale 100 kr. pr. år. Såfremt man siger ja til lejligheden, men den bliver solgt til en køber med højere prioritering, skal man dog ikke indbetale 100 kr. Ekstra kælderrum Beboere kan på ejendomskontoret skrive sig op til leje af et ekstra kælderrum Ingen penge under bordet Prisen for en andel må maksimalt udgøre andelens pris jf. foreningens regnskab, Man kan kun få tilbudt 1 stk. ekstra kælderrum. En beboer har således brugsret til et kælderrum af standardstørrelse og mulighed for leje af et ekstra kælderrum, og kan således disponere over maksimalt to kælderrum. Læs evt. mere på hjemmesiden. plus værdien af nedskrevne forbedringer. (se pkt Opgørelse af overdragelsessum). Den maksimale pris opgøres af bestyrelsen. Det er strafbart at betale penge under bordet. AST s salgsproces er opbygget for at forhindre dette i alles interesse. 14

15 3. PRAKTISKE OPLYSNINGER 3.1. Skrald Byggeaffald eller storskrald? Hvis man vender en lejlighed på hovedet, vil det der falder ned være storskrald, og det der bliver siddende være byggeaffald. Byggeaffald Ombygning m.v. af lejligheder giver ofte meget byggeaffald. Beboeren skal selv bortskaffe dette og AST s storskralderum eller containere til husholdningsaffald må ikke benyttes til dette formål. Storskrald I alle tre gårde er der storskraldsrum, som skal benyttes til større affald, møbler og lign. Hoveddørsnøglen benyttes til storskralderummet. Husk altid at aflåse storskralderummet efter brug af hensyn til legende børn i gården. Malingrester, energi-sparepærer samt lysstofrør I følge miljøreglerne skal malingrester m.v. opbevares forsvarligt. Der er i storskralderummet opstillet et skab til farligt affald. Skabet er aflåst af sikkerhedsmæssige hensyn. Man skal derfor stille det farlige affald ved siden af. Derefter vil personalet låse det inde. Energisparepærer og mindre lysstofrør skal lægges i den dertil opstillede spand i det ordinære skralderum. Undgå at pærerne går i stykker, da der derved kan frigives kviksølvdampe. Større lysstofrør lægges ovenpå skabet til farligt affald. Pap Papkasser skal slås sammen og lægges i de ved skralderummene opstillede papcontainere. Pappet skal være rent og tørt, uden forurening af madrester eller lignende af hensyn til pappets videre genanvendelse. Vådt og forurenet pap kan danne grobund for skimmelsvampe, der ødelægger pappets genanvendelighed. Vådt og forurenet pap som pizzabakker skal i containeren for husholdningsaffald. Flasker og konservesglas I affaldsrummene er der opstillet containere til glasindsamling. I disse containere lægges vinflasker, konservesglas og andre flasker. Spejle og ruder Disse effekter skal pakkes forsvarligt ind, og lægges i containeren i storskraldsrummene. Papir, aviser og blade Der er opstillet blad- og avisindsamling ved skralderummene. Disse må bruges til aviser, reklamer, ugeblade, telefonbøger osv. Der står på aviscontainerne hvad der må puttes i dem, andet papiraffald skal bortskaffes som husholdningsaffald. Batterier Ved affaldsrummene er der opstillet grønne beholdere til brugte batterier. Husholdningsaffald Affald fra den almindelige husholdning smides i containerne inde i skralderummene ingen andre steder. Der er mange containere i hvert rum, og de må ikke fyldes mere end at låget kan lukke aht. rotter og tømningsregler. Fra august 2013 skal der sorteres i yderligere tre affaldstyper: elektronikaffald, metal og hård plast. Særskilte containere til hver affaldstype vil være at finde, i nærheden af det ordinære skralderum. 15

16 Elektronikaffald Elektronikaffald skal bortskaffes i de opstillede containere med orange låg. Containeren har også påskriften Elektronikaffald på låget. Elektronikaffald er for eksempel: gamle radioer/musikanlæg, brødristere, computere eller andet der enten er drevet af elektricitet fra stikkontakter eller batterier (batterier skal sorteres separat). Metal Metal skal opsamles i de opstillede containere med mørkegråt låg. Containeren har også påskriften Metal på låget. Metalaffald er for eksempel: Gryder, potter og pander, øl- og sodavandsdåser uden pant, konservesdåser og låg fra konservesglas og flasker (konservesdåser og lignende bør skylles rene inden bortskaffelse af hensyn til lugtgener og metallets genanvendelighed). Hård plast Hård plast skal opsamles i de opstillede containere med lysegråt låg. Containeren har også påskriften Hård Plast på låget. Hårdt plastaffald er for eksempel: dunke/flasker fra vaskemidler og skyllemidler, flasker fra sæbe/shampoo, plastkasser til opbevaring, bøtter fra (græsk) yoghurt/surmælksprodukter, bakker fra kød, plastflasker fra pantfri læskedrikke, (emballage der har indeholdt fødevarer bør skylles rene inden bortskaffelse af hensyn til lugtgener og plastens genanvendelighed) 3.2. Opbevaring Det er strengt forbudt at henstille affald, møbler, barnevogne, cykler eller lignende i porte, trappeopgange og øvrige fællesarealer. Dette er et krav fra brandmyndighederne. De fleste forsikringsselskaber dækker ikke vandskader i kælderrum, såfremt effekterne ikke er mindst 10 cm over gulvhøjde. Bestyrelsen anbefaler derfor, at effekter ikke henstilles direkte på gulvet i kælderrummet. Det er beboers egen indboforsikring, der skal dække skader på indhold i kælderrum. Det er ikke tilladt at opbevare private effekter på trappeopgange, i porte og kældergange, gårdarealer og andre fælles arealer Systemnøgler Alle AST s låse er sat i system. dvs. nøgler til porte, hoveddøre, kælderdøre, gårdtoilet og døre til storskralderum. Desuden er der systemlåse på alle kælderrum. Nøgler til vaskekældre er ikke i system. Disse nøgler kan kun bruges til de enkelte rum og købes på ejendomskontoret. Hoveddørsnøglen (sort med en farvet prik) passer til den ejendom, man selv bor i og til alle 3 porte, storskralderum og gårdtoiletter. Alle beboere har adgang til de fælles gårdarealer i de tre gårde. Den passer også til 3. sals lejlighedernes hoveddør. Til hvert lejemål hører tre systemnøgler, som skal videregives ved salg. Andelshaveren hæfter for disse nøgler og skal erstatte bortkomne nøgler. Ekstranøgler kan mod gebyr købes på ejendomskontoret. Ved fraflytning refunderes beløbet mod aflevering af brugbar nøgle. Der er endvidere mulighed for at installere en privat systemlås, således at den private nøgle også kan anvendes i AST s system. Etablering af privat systemlås kan kun ske via AST s ejendomskontor. Det påhviler alle andelshavere at påse, at døre og porte holdes aflukkede efter normal arbejdstids ophør Nøgleservice AST har en nøgleservice. Det betyder, at andelshavere kan komme ind i tidsrummet , såfremt man har glemt sin nøgle. Man skal blot aflevere en ekstranøgle på ejendomskontoret og man kan så få den vagthavende funktionær til at åbne for sig, såfremt man har lukket sig ude. Uden for alm. arbejdstid dog mod 16

17 et gebyr. Aktuel pris oplyses på ejendomskontoret eller kan ses på hjemmesiden. Nøglerne opbevares under betryggende forhold i et specielt nøgleskab. Fundne nøgler indeholdende systemnøgler til AST s nøglesystem, bedes indleveret på ejendomskontoret, der herefter har mulighed for at finde nøglernes rette ejer og returnere dem hurtigst muligt Vaskemaskiner AST råder over et antal vaskekældre, hvor andelshavere kan placere egne vaskemaskiner. Installering skal aftales med ejendomskontoret, der også oplyser om plads og adgang. For at benytte sig af AST s tilbud om opsætning af egen vaskemaskine og kondenstørretumbler i kælderen, opkræves et startgebyr. Ved delemaskiner betales fuldt gebyr pr. maskine pr. andel. Startgebyret bruges til at dække de omkostninger, der er forbundet med opsætning og vedligeholdelse af installationen i vaskekælderen. Startgebyret er derfor ikke et gebyr for at få maskinen sluttet til installationerne. Andelshaveren skal selv sørge for korrekt tilslutning til installationerne og afholder selv udgiften for dette. Startgebyret følger andelshaveren og kan ikke overdrages ved ejerskifte. Flytter andelshaveren til en ny vaskeplads i AST, bliver der ikke afkrævet et nyt startgebyr. Se de aktuelle priser på eller kontakt ejendomskontoret. Alle brugere af vaskemaskiner og kondenstørretumblere skal desuden betale en månedlig forbrugsafgift for benyttelse af hhv. vaskemaskine og tørretumbler. Deles en maskine mellem flere husstande, skal hver husstand betale særskilt forbrugsafgift. Forbrugsafgiften dækker løbende omkostninger og betales over boligafgiften. Alle vaskemaskiner og tørretumblere skal være forsynet med navn og adresse på samtlige brugere. Såfremt dette ikke er tilfældet forbeholder bestyrelsen sig ret til at fjerne vaskemaskine og / eller tørretumbler efter 14 dages varsel. Det er forbudt, at hænge tøj til tørre i vaskekældrene, da dette medfører fugt i kældrene og i stuelejlighederne. Af samme årsag, skal tørretumblere installeret i vaskekældrene være kondenstørretumblere og ikke til aftræk. Al vask og tørretumbling i såvel lejlighed som i vaskekælderen skal foregå i tidsrummet fra kl Søn- og helligdage dog kl Regler for brug af vaskemaskiner og tørretumblere vil være ophængt ved vaskekælderen. Ved overtrædelse af reglerne, vil vaskepladsen blive inddraget. Flytbar vaskemaskine/opvaskemaskine i lejligheden må ikke tilsluttes direkte på blandingsbatteriet i køkkenet eller på badeværelset (selvom dette måtte være angivet i brugsvejledningen til maskinen). Drypbakke skal altid være installeret under vaskemaskine/opvaskemaskine i lejlighederne (dette gælder dog ikke i vådrum) Håndværkere AST har tilknyttet nogle faste håndværkere, der udfører arbejder igangsat af foreningens funktionærer og bestyrelse. Liste over AST s faste håndværkere kan rekvireres på ejendomskontoret. Som hovedregel er beboeren ansvarlig for al indvendig vedligeholdelse, mens andelsforeningen er ansvarlig for al udvendig vedligeholdelse. Ved tvivl, om en eventuel reparation/vedligeholdelse er et privat eller et foreningsanliggende, kontakt ejendomskontoret, der gerne er behjælpeligt med afklaring af disse forhold Fremleje Ønsker en beboer at fremleje sin lejlighed, skal bestyrelsen give tilladelse først. Fremleje accepteres normalt kun for 1 år, 17

18 mens dispensation kan gives til en forlængelse på yderligere 1 år, såfremt der foreligger ganske særlige, tungtvejende årsager til en forlængelse. Fremleje udover 2 år accepteres ikke, da fremlejeren i visse tilfælde kan forblive boende i lejligheden uden tidsbegrænsning ifølge domspraksis. Andelshaver kan i så fald ikke sælge sin lejlighed før lejeren flytter. Der opkræves en fremlejeafgift på 15% af boligafgiften. Både boligog fremlejeafgiften afkræves af andelshaver. Husleje andelshaver og fremlejer imellem er AST uvedkommende Forældrekøb I AST er der mulighed for forældrekøb. Det fungerer ved, at forældre køber andelen, betinget af fremudleje straks af selvsamme andel til barn eller barnebarn (accept fra bestyrelsen kræves). Ved fremudleje til børn eller børnebørn gælder 2-årsbegrænsningen ikke; der fremlejes for en nærmere aftalt periode. Forældrekøb skal forstås helt bogstaveligt Forsikring AST er forsikret i Topdanmark Forsikring. Der er desuden tegnet en fælles glas- og kummeforsikring, der blandt andet også dækker fastmonteret glas hos beboerne (f. eks. nedfældede glaskeramiske kogeplader, ovnglas, indmurede spejle og glasvinduer). Dette betyder, at beboere ikke særskilt behøver at tegne disse dækninger over egen indboforsikring. Ejendomsforsikringen dækker alle glasskader, dog ikke punkterede ruder, men ikke beboernes almindelige indbo. Beboerne skal derfor selv sørge for forsikring af indbo mod tyveri, brand- og vandskade. Effekter, der opbevares i kælderrum, er ligeså omfattet af egen indboforsikring. AST påtager sig ikke ansvaret for sådanne effekter TV, Internet & telefoni TV AST har kabel-tv via YouSee. Der kan vælges mellem følgende programpakker: Ingen pakke Grundpakke Mellempakke Fuld pakke Kanalindhold af de enkelte pakker, samt håndtering af skift mellem pakker fremgår af De gældende priser kan oplyses på ejendomskontoret eller Internet & telefoni Der er ikke længere en fælles aftale omkring internet og telefoni. Det er således op til den enkelte andelshaver at indgå aftale med en internet- og telefoniudbyder efter eget valg Parkering og trafik Da vi selv har vedligeholdelsespligten for fortove, fliser og asfalt, er det strengt forbudt at køre over eller parkere på fliserne eller på græsarealerne. Benyt de afmærkede områder. Også ved til- og fraflytning er det naturligvis ikke tilladt at parkere udenfor de afmærkede områder. Ejendomskontoret kan være behjælpelige med afspærring i forbindelse med til- og fraflytning. Overtrædelse af parkeringsreglerne vil medføre erstatningsansvar. Der skal være plads til mange biler, så hermed opfordres til at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt ved at slutte op om allerede parkerede biler eller ved at starte i en af enderne. Der opfordres desuden til, at der ikke køres hurtigere end forholdene tillader det på de små veje. Altså højst km/t. 18

19 3.12. Sammenlægning af lejligheder På generalforsamlingen den 13. april 1993 blev det muligt at sammenlægge 2 mindre lejligheder til en stor. En del sammenlægninger er gennemført i AST siden. Bestyrelsen har gennem årene opstillet nogle retningslinjer for sammenlægninger. Disse gengives herunder: Helt overordnet skal enhver sammenlægning på forhånd godkendes af bestyrelsen samt af Københavns Kommune. Det vil sige, at to instanser skal godkende projektet, inden det iværksættes, som en garanti for, at alt forløber forsvarligt. Procedure ved sammenlægning af lejligheder Andelshaveren der ønsker at sammenlægge lejligheder skal indhente bestyrelsens tilladelse. Herefter udfærdiges en aftale med AST s betingelser hos administrator. I samarbejde med ejendomsinspektøren forespørges Center for Byggeri om tilladelse til sammenlægningen, samt ansøgning om byggetilladelse til ombygningen (herunder tegninger af sammenlægningen før og efter i 3 eksemplarer). Ansøgningsskema udfyldes og underskrives af andelshaveren, med godkendelse og underskrift fra bestyrelsen. Der skal foreligge dokumentation for frivillig fraflytning af sælgers lejlighed, samt en kopi af slutseddel. Når alle tilladelser foreligger, skal begge andelsbeviser indleveres til administrator, der udfærdiger en ny lejekontrakt og et nyt andelsbevis. Betingelser for sammenlægning af lejligheder Alle udgifter til sammenlægningen er andelshaverens. Arbejdet skal være færdiggjort indenfor 6 måneder efter tilladelsen er givet og alle papirer er i orden. Ombygningen skal foretages af autoriserede håndværkere, i det omfang der kræves autorisation (el, gas og VVS). Når sammenlægning er foretaget, udgør de tidligere to lejligheder formelt kun en andelslejlighed med et andelsbevis med dertil hørende én stemme på foreningens generalforsamlinger. Til andelslejligheden hører kun et kælderrum på 6 m 3. Det andet kælderrum overgår til AST s disposition, da der er en venteliste for beboere, der ønsker at leje et ekstra kælderrum. Kontakt ejedomskontoret herom. Den sammenlagte lejlighed kan ikke retableres til to andelslejligheder. Skal der etableres åbninger på mere end 1 meters bredde, kræver Center for Byggeri en byggetilladelse, og åbninger på mere end 1 meter i murstensvægge kræves udover byggetilladelsen også ingeniørberegninger på belastningen. Er der tvivlsspørgsmål, spørg på ejendomskontoret. Blænding af hoveddør AST har fået fremstillet byggeanvisning som skal følges, men følgende skal udføres: blænding af hoveddør til trappeopgangen skal udføres så den fremstår som en glatpudset væg. Karme og paneler fjernes, og dørhullet opmures med 75 mm gasbeton og pudses glat op. Efterfølgende skal der finpudses, opsættes væv, males, og monteres pynte- og fodlister. Ejendomsinspektøren kan være behjælpelig med fremvisning af et eksempel på afblænding af en hoveddør. I tilfælde af sammenlægning mellem etageadskillelse kan begge hoveddøre bibeholdes. Dog skal den ene fremstå som branddør (dvs. branddøren må kun kunne åbnes indefra og navneskilt skal fjernes). Hele ombygningen kontrolleres af ejendomsinspektøren. Huskeliste ved sammenlægning Folkeregisteret skal underrettes. Husk at Københavns kommune kan disponere over en lejlighed, der ikke har en person 19

20 tilmeldt via folkeregisteret, efter 3 måneder. Eventuel nedtagelse af gasmåler skal foretages af gasleverandøren. Ellers betales der dobbelt leje af gasmålere. Nedtagelse af elmåler meldes til el-leverandøren. Sammenlægning af el-tavler og al elarbejde i øvrigt skal udføres af en autoriseret elinstallatør, så der kan fremvises dokumentation for el-godkendelse. Vedr. kabel-tv gøres der hermed opmærksom på, at de to antenne indgange til lejligheden, ikke opfattes som en lejlighed. Husk derfor at afmelde den ene til ejendomskontoret da der ellers bliver opkrævet for begge antenneindgange. Ved tvivl eller spørgsmål kan der rettes henvendelse til ejendomsinspektøren. Fysiske begrænsninger ved sammenlægning af lejligheder Kun sammenlægning af to lejligheder. De to lejligheder skal begge være mindre en 70 m 2. Inddragelse af fællesarealer er ikke tilladt. Dog er det ved indbyrdes aftaler Københavns kommune der afgør begrænsningerne. Administrative regler Fællesudgifter afregnes stadigvæk efter m 2 fordeling. Alle udgifter ved sammenlægningen afholdes af andelshaver. Der stilles ingen krav om antal værelser efter ombygningen, så længe bygningsreglementet følges. Der må ikke oprettes nye erhvervslejemål. Ventelisteregler Liste for andelshavere, der ønsker større lejlighed, har højeste prioritet; dvs. at disse andelshavere bliver tilbudt en lejlighed til sammenlægning, før lejligheden tilbydes til de øvrige lister. Ved salg af sammenlagt lejlighed til ny andelshaver, der ikke umiddelbart har krav på at overtage lejemålet, skal andelen, ifølge foreningens til enhver tid gældende vedtægter, tilbydes ventelisten for andelshavere, der ønsker større lejlighed, før den tilbydes øvrige ventelister i foreningen. Forudsætninger opstillet af kommunen Maksimalt bruttoareal, der kan godkendes efter sammenlægning er 150 m 2 (der findes dog eksempler på dispensation fra kommunen hvad angår antal m 2 ). Der må ikke nedlægges boligareal i forbindelse med sammenlægning og ombygning af lejligheder. Vi er bekendt med, at Københavns Kommune er meget interesseret i at små lejligheder bliver sammenlagt. Således er det rimeligt nemt at få tilladelsen fra kommunen. Ved sammenlægning er det ikke tilladt at bryde gennem brandmure Ombygning generelt Der skal som regel altid søges om tilladelse til enhver form for ombygning i lejlighederne, f.eks. flytning/nedrivning af vægge, nedsænkning af lofter, ombygning af badeværelse osv. Spørg på ejendomskontoret. Støbning af gulv til flise- eller klinkebelægning kræver en særlig stålunderstøtning, og andelshaver skal derfor altid rådføre sig med ejendomskontoret inden arbejdet påbegyndes. Hvis et loft er lovligt og der foreligger godkendelse, fra da det blev sat op, vil det forblive lovligt. Hvis det viser sig, at der over et godkendt loft findes ulovlige elinstallationer påhviler det sælger at betale for lovliggørelse. Det gælder både el og loft. Lofter skal være lovlige på ansøgningstidspunktet. Hvis man har opsat et loft og ikke har fået en godkendelse af loftet på opsætningstidspunktet, selvom loftet på dette tidspunkt var lovligt, så kan 20

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

H U S O R D E N FOR A/B JOJO

H U S O R D E N FOR A/B JOJO H U S O R D E N FOR A/B JOJO For lejeres vedkommende henvises endvidere til lejeloven og lejekontraktens almindelige bestemmelser og for andelshavernes vedkommende henvises til vedtægterne for andelsboligforeningen.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Husorden for Frederiksholm Karré 3

Husorden for Frederiksholm Karré 3 1 Husorden for Frederiksholm Karré 3 Frederiksholm Karré 3 er et minisamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Som udgangspunkt burde der derfor ikke stå andet

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Almindelige regler: I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinjer. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle sig

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere