Skal du i gang med forebyggelse af børneulykker?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal du i gang med forebyggelse af børneulykker?"

Transkript

1 Skal du i gang med forebyggelse af børneulykker? Et inspirations- og opslagsværk Malene Korsholm og Jens Lauritsen OUH Odense Universitetshospital

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Brochuren præsenterer...4 Instanser der beskæftiger sig med forebyggelse af børneulykker... 5 Børneulykkesfonden Dansk Cyklist Forbund Det Kriminalpræventive Råd Rådet for Sikker Trafik Rådet for Større Badesikkerhed Sikkerhedsstyrelsen Statens Institut for Folkesundhed Sund By Netværket Sundhedsstyrelsen Ulykkes Analyse Gruppen Vejdirektoratet Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Instanser som viser børneulykker i tal og statistikker... 7 Danmarks Statistik Statens Institut for Folkesundhed Sundhedsstyrelsen Ulykkes Analyse Gruppen Forekomst af ulykker og involverede produkter...8 Tabel 1: Aldersgrupper fordelt på skademekanismer Tabel 2: De 10 hyppigst involverede produkter i aldersgrupperne Oversigt over hvilke ulykker der er blevet belyst...8 Nyhedsbreve om forebyggelse... 9 Litteratursøgning i databaser...10 Få personlig hjælp til litteratursøgning...11 Hvor kan der søges om økonomisk støtte...12 Hjemmesider hvor der også kan bestilles materiale...13 Relevante brochurer...14 Andre nyttige links...15 Førstehjælpskurser...16 Referenceliste

4 Indledning Om dette inspirationsog opslagsværk Skadestuen ved ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital har via arbejdet i regi af Ulykkes Analyse Gruppen udarbejdet mange analyser og opgørelser om skader efter ulykker hos børn. Analyser og rapporter får kun mening, hvis de anvendes til forebyggelse og kortlægning. Forebyggelse er mulig når det baseres på viden, korrekte opgørelse af omfang og art, samt den ildhu som udføres af de mange, der sikrer den praktiske forebyggelse af børneulykker. I samarbejde med Børneulykkesfonden udarbejdes der to værktøjer til kommunernes arbejde med dette: a. Nøgletabeller for skader børn har fået efter ulykker (klar juni 2011). b. Dette inspirations- og opslagsværk. Teksten til folderen er udarbejdet af cand. scient. san. publ. Malene Korsholm i samarbejde med personalet i Ulykkes Analyse Gruppen. Rekvireres via 4

5 Instanser der beskæftiger sig med forebyggelse af børneulykker Børneulykkesfonden sætter fokus på forebyggelse, læren om og forskning i børnesikkerhed. Børneulykkesfondens mission er at skabe kendskab til forebyggelse af børneulykker og dermed nedbringe antallet af børneulykker i Danmark. Dansk Cyklist Forbund er en interesseorganisation, der arbejder for større sikkerhed og fremkommelighed for cyklister. På hjemmesiden gives der gode råd om cykeltræning i før-trafikken og i trafikken. Det Kriminalpræventive Råd består af omkring 50 forskellige myndigheder, foreninger, private og offentlige organisationer. Her mødes medlemmerne og finder veje til, hvordan de hver især og sammen kan forebygge kriminalitet og fremme trygheden. Rådet for Sikker Trafik arbejder med at skabe sikker trafik for børn og voksne. Har som mål at minimere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken vha. undervisning, kampagner og oplysning. Rådet for Større Badesikkerhed har som mål at nedbringe antallet af drukneulykker. Rådet udarbejder en oversigt over årets drukneulykker og gennemgår de enkelte ulykker og deres årsager for at kunne tilrettelægge fremtidige kampagner. Sikkerhedsstyrelsen er en del af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Arbejder med teknisk sikkerhed inden for el, gas, vvs, kloak, fyrværkeri og generel produktsikkerhed. Statens Institut for Folkesundhed er et nationalt forskningsinstitut som forsker i folkesundhed og sundhedsvæsenets funktion. Gennemfører monitorering og overvågning af danskernes sundheds- og sygelighedsudvikling. 5

6 Sund By Netværket er et politisk forpligtende netværk bestående af 68 kommuner og to regioner. Netværket er et nationalt forum for samarbejde om udvikling, koordinering og implementering af det lokale folkesundhedsarbejde. Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er den centrale forvaltning af sundhedsmæssige anliggender gennem overvågning, tilsyn, rådgivning og udvikling mm. Vejdirektoratet og de lokale færdselssikkerhedsudvalg er en statslig styrelse. Udarbejder kampagnemateriale og afholder indsatser i samarbejde med andre statslige og kommunale instanser. Branchearbejdsmiljørådet(BAR) Jord til Bord er nedsat i henhold til lov om Arbejdsmiljø. BAR Jord til Bords formål er at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål indenfor Jordbruget, Mejeriindustrien og Slagteribranchen, herunder at understøtte arbejdsmiljøindsatsen på branche- og virksomhedsniveau. Ulykkes Analyse Gruppen er en forskningsinstitution under Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital. Har til formål at skabe et kvalificeret grundlag for ulykkesforebyggelse ved at registrere, analysere og formidle oplysning om ulykker. 6

7 Instanser som viser børneulykker i tal og statistikker Danmarks Statistik er det centrale statistikkontor i Danmark, som producerer og formidler officielle statistikker om danske samfundsforhold. Statistik-banken indeholder i detaljeret form officiel statistik og er gratis tilgængelig for alle brugere døgnet rundt. eller Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet statistik og talmateriale fra instituttets mange undersøgelser og materiale. Udgivelser med statistisk materiale findes under udgivelser Udgivelser.aspx Sundhedsstyrelsen har ansvar for drift og udvikling af en række registre indenfor sundhedsområdet, som danner forskellige statistikker. Der kan udarbejdes statistikker, der ikke findes i Sundhedsstyrelsens trykte udgivelser. og%20statistik/sundhedsdata.aspx Ulykkes Analyse Gruppen udarbejder statistik og talmateriale og formidler årsager til ulykker samt ulykkers omfang og alvorlighed. Udgivelser med statistisk materiale findes på hjemmesiden bl.a. under punktet seneste tilføjelser Vejdirektoratet står for den løbende bearbejdning og offentliggørelse af de statistikinformationer som politiet registrerer i forbindelse med trafikuheld. De oplysninger, som modtages fra politiet hver uge, lægges ind i Vejsektorens Informations System - VIS. Oplysningerne indeholder både foreløbige og endelige informationer. 7

8 Forekomst af ulykker og involverede produkter De to tabeller viser, hvordan ulykker er fordelt i forskellige aldersgrupper, og hvilke produkter der hyppigst er involveret. De er opstillet med flest ulykker fra toppen. Data 1 er fra Ulykkes Analyse Gruppen. Tabel 2: De 10 hyppigste involverede produkter i aldersgrupperne Produkter involveret 0-3 år 4-6 år 7-15 år Bord Bord Fodbold Trappe Dør Trappe Stol Trappe Dør Dør Gynge Trampolin Seng Sten Bold Radiator Cykel Cykel Dyr Stol Bord Perle Seng Sten Sofa/bord Dyr Kniv Sofa Perle Håndbold Tabel 1: Aldersgrupper fordelt på skademekanismer Skademekanisme hovedgrupper 0-3 år 4-6 år 7-15 år Fald Slag/stød Slag/stød Snublen/glider Fald Snublen/glider Slag/stød Snublen/glider Fald Klemning/snit Klemning/snit Klemning/snit Fremmedlegeme Fremmedlegeme Akut overbelastning Kemisk påvirkning Akut overbelastning Fremmedlegeme 2 Termisk/el/stråler Kemisk påvirkning Termisk/el/stråler Akut overbelastning Termisk/el/stråler Kemisk påvirkning Anden/uoplyst Anden/uoplyst Anden/uoplyst Kvælning/drukning Kvælning/drukning Kvælning/drukning 1 Data er indsamlet fra skadestuen ved Odense Universitetshospital i perioden Datasættet består af henvendelser af tilskadekomne børn i alderen 0-15 år. 2 Termisk: Som har at gøre med varme. 8

9 Nyhedsbreve om forebyggelse Børneulykkesfonden: Udgiver et nyhedsbrev som viser resultaterne af Børneulykkesfondens forskning og viden om forebyggelse. Her er der gode råd om hvordan der bedst kan sikres mod børneulykker. borneulykkesfonden/form/form.html Rådet for Sikker Trafik: Udgiver et nyhedsbrev til kommunerne 4 gange om året og giver inspiration og viden om trafikpolitik. skole/trafikpolitik/nyhedsbrev_til_ kommunerne Rådet For Større Badesikkerhed: Udgiver nyhedsbreve 1-2 gange om året og beskriver rådets aktiviteter i forhold til badeulykker. Statens Institut for Folkesundhed: Udgiver nyhedsbrevet Ulykkesforskning & forebyggelse. Udkommer 3 gange om året. Nyhedsbrevet giver et indblik i, hvad der er sket af nyt på området i Danmark og resten af verden. For elektronisk tilmelding: 1. Gå ind på abonnement i venstre kolonne 2. Indtast navn og tilmeld 3. Sæt kryds i Nyhedsbrev om ulykker og indtast Nyhedsbrevet kan sendes i papirudgave ved at sende en til: Sundhedsstyrelsen: Udgiver Fokus på forebyggelse og planlægning, som er et nyhedsbrev, der udkommer 4 gange om året. Det omhandler ikke specifikt forebyggelse af børneulykker. Der kan også meldes til løbende nyheder om Børnesundhed, der udsendes elektronisk. Abonnement.aspx 9

10 Litteratursøgning i databaser På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der mulighed for at bruge søgeværktøjet Videnssøgeren. Videnssøgeren: Finder viden om evidensbaserede forebyggelsesindsatser Giver en samlet indgang til at søge i 10 internationale kilder (f.eks. PubMed, Cochrane med flere) Kilderne udgøres af databaser og hjemmesider fra anerkendte, internationale institutioner og%20kvalitet/evidens%20og%20 metode/evidensbaseret%20forebyggelse/vaerktoejer/videnssoegeren. aspx Hvordan anvendes den? 1. Der vælges kilde 3 (der kan ses en kort præsentation af den kilde, der er valgt) 2. Der vælges emne 3. Der vælges målgruppe (aldersgruppe/køn) 4. Brug kun engelske ord (der kan skrives engelske ord til præcisering) I de 3 første punkter er der forskellige fortrykte valgmuligheder på dansk. Punkt 3 og 4 er ikke altid med som valgmulighed. 3 Kilderne er markeret med forskellige farver, som viser hvilken af de 3 hovedgrupper, de hører ind under. Hovedgrupperne er: Intervention, systematiske reviews og inspiration, som forklares nærmere ved at klikke på én af dem. 10

11 Få personlig hjælp til litteratursøgning Bibliotek.dk er borgernes portal til alle de materialer der findes på de danske biblioteker. Bibliotek.dk indeholder omkring 11 mio. poster og opdateres dagligt. Spørg biblioteksvagten på hjemmesiden. Hospitaler/sygehuse i Danmark har tilknyttet forsknings/medicinske/sundhedsvidenskabelige biblioteker som kan anvendes af alle. Der er mulighed for personlig betjening, hvor de hjælper med at finde relevant litteratur. Hjælpen kan også foregå via . Eks. Videncentret Odense Universitetshospital Tilbyder Book en bibliotekar Spørgetjenesten (hvor der kan stilles relevante spørgsmål til en bibliotekar på ) 11

12 Hvor kan der søges om økonomisk støtte Børneulykkesfonden Børneulykkesfonden giver støtte til projekter om forebyggelse af børneulykker. Projekterne skal falde indenfor følgende tre kategorier: Forebyggelse af børneulykker i hjemmet, trafikken og fritid/idræt Skabe værdi for forældre, bedsteforældre, pædagoger og andre fagfolk, der arbejder med børn Projekterne skal foregå i Danmark Der kan sendes projektbeskrivelse eller ideoplæg til Børneulykkesfonden på Det Kriminalpræventive Råd: Det Kriminalpræventive Råd giver økonomisk støtte eller konsulentbistand til lokale projekter med et kriminalpræventivt sigte. Formålet er at støtte op om lokale kræfter, der ønsker at iværksætte initiativer, der kan forebygge kriminalitet og skabe tryghed lokalt. Projektet skal opfylde ét af punkterne. Forebygge kriminalitet Skabe større tryghed lokalt Projektet bliver især støttet Hvis det er nyskabende Hvis der skal søges om økonomisk støtte til et projekt, skal der udfyldes et ansøgningsskema. Ansøgningsskema: TrygFonden TrygFonden støtter projekter, der øger trygheden. Projektet skal: Høre naturligt under TrygFondens kerneområder: Sikkerhed, sundhed og trivsel. Komme så mange til gode som muligt regionalt eller i hele landet. Få folk til at tage ansvar for egen og andres tryghed. Hovedsageligt foregå i Danmark Hvem kan søge? Det kan institutioner, foreninger, myndigheder og forskere. Søg fonden: 12

13 Hjemmesider hvor der kan bestilles materiale Komiteen for Sundhedsoplysning er en forening, der arbejder tværfagligt og samarbejder med mange organisationer og offentlige organer. Komiteens hovedaktivitet er udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer. Der kan bestilles forskellige pjecer på Der kan bestilles materiale på de forskellige instansers hjemmeside. Se hjemmesiderne under Instanser der beskæftiger sig med forebyggelse af børneulykker Kommuneforlaget udgiver og sælger publikationer, som formidler aktuel og relevant information til de danske kommuner. Publikationerne henvender sig til ledere, medarbejdere og politikere inden for alle kommunale fagområder. 13

14 Relevante brochurer Børneulykker i Danmark En registerbaseret analyse Belyser børneulykker i tal. Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed; 2006 Pris: Kr. 160,- + ekspeditionsgebyr kr. 50,- velser/bestil.aspx?publ={57a3c6ca A3D-8807-F328D0D41CDA} Børns sikkerhed Hjælp til at forudsige og undgå ulykker. Udgivet af Sikkerhedsstyrelsen; 2006 Gratis Børnesikkerhed 0-15 år Omhandler børns ulykker og hvordan de bedst forebygges. Udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sund By Netværket; 2006 Pris: Kr. 25,- ekskl. moms og forsendelsesomkostninger ih_index.htm Hjælp min trold Giver nyttig viden om forebyggelse af ulykker og behandling. Udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sund By Netværket; 2003 Pris: Kr. 22,50 ekskl. moms og forsendelsesomkostninger ih_index.htm Vigtigt at vide om små børns sikkerhed Hvordan ulykker med små børn forebygges. Udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen Pris: Kr. 10,- ekskl. moms og forsendelsesomkostninger ih_index.htm 14

15 Andre nyttige links Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg og beskæftiger sig med alle sider af børns liv. Børns Vilkår arbejder for at hjælpe og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. Give børn mulighed for at få gode råd enten via børnetelefonen, børnechatten eller børnebrevkassen. Har også ForældreTelefonen, som er et anonymt rådgivningstilbud til forældre og pårørende, som ønsker råd og vejledning om børn og unge i alle aldersgrupper. European Child Safety Alliance er et program for Den Europæiske Sammenslutning for forebyggelse af personskader og fremme af sikkerhed (EuroSafe). Retning for programmet er leveret af repræsentanter for de 30 medlemsstater i Den Europæiske Union. Fyrværkeri.dk er en fyrværkerikampagne i Danmark som arbejder for at begrænse skader forårsaget af fyrværkeri. Sikkerhedsstyrelsen er køber af kampagnen, og TrygFonden og Sundhedsstyrelsen er tilskudsgivere. Giftlinien på Bispebjerg Hospital er en landsdækkende telefonrådgivning for alle. Giftlinjen rådgiver om alle slags forgiftninger med lægemidler, ulovlige rusmidler, kemikalier, svampe, bær osv. Der kan ringes anonymt døgnet rundt alle ugens dage på telefon Sundhedsstyrelsen driver et website, hvis formål er at formidle aktuel og relevant viden om udviklingen på forebyggelsesområdet. Websitet henvender sig fortrinsvis til beslutningstagere, planlæggere og praktikere inden for forebyggelsesområdet. Sundhedsstyrelsen tilbyder Værktøjer til forebyggelse og sundhedsfremme på deres hjemmeside. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række publikationer, som kan understøtte det evidensbaserede forebyggelsesarbejde. og%20forebyggelse/evidens%20 og%20metode/evidensbaseret%20 forebyggelse/vaerktoejer.aspx 15

16 Førstehjælpskurser Dansk Førstehjælpsråd Arbejder for at øge kendskabet til og færdighederne i førstehjælp. Rådet tager sig af koordinering og planlægning af førstehjælpsuddannelsen på et overordnet niveau, samt sikre harmonisering af de tilgængelige lærebogsmaterialer. Dansk Førstehjælpsråd er et samarbejdsorgan for organisationer med flere, der har opgaver inden for uddannelse i førstehjælp. Dansk Førstehjælpsråd består af: ASF-Dansk Folkehjælp, Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, Dansk Røde Kors, Falck, Foreningen af kommunale beredskabschefer, Forsvarets Sundhedstjeneste, samt en række samarbejdspartnere. Førstehjælp til børn Førstehjælpskurser målrettet til børn adskiller sig på visse områder fra de ordinære førstehjælpskurser. Der udbydes bl.a. følgende førstehjælpkurser til børn: Ambulancebehandlernes Førstehjælpsundervisning Tilbyder kurset førstehjælp til børn som giver viden om og kendskab til redningskæden, der redder børn, samt viden om livreddende førstehjælp til børn. Der trænes i at vurdere det syge eller skadede barn. Har fokus på baby og børn til og med pubertetsalderen. Er rettet mod lærere, pædagoger, dagplejere og mødre. php Beredskabsforbundet Uddannelsescenter Tilbyder en kursuspakke De Kære Børn - specielt rettet til institutionspersonale. Henvender sig til institutionspersonale i vuggestue, børnehaver eller fritidshjem. foerstehjaelpskurser/de-kaere-boern/ Beredskabsforbundet Uddannelsescenter tilbyder også Lær Babyførstehjælp, som omhandler symptomer på akutte, livstruende sygdomme og livreddende førstehjælp. Henvender sig til kommende eller nybagte forældre/ bedsteforældre. babyfoerstehjaelp/ 16

17 Dansk Røde Kors Tilbyder førstehjælpskursus for voksne med ansvar for børn. Lærer at give livreddende førstehjælp og håndtere hverdagens små uheld som forgiftninger, forbrændinger og lign. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. foerstehjaelp/kurser+til+private/ forstehjaelpborn Dansk Folkehjælp Tilbyder førstehjælpskurser som er specielt udviklet og målrettet personalet i landets mere end børneinstitutioner. forebyggelse-og-foerstehjaelp/ born-og-personale-i-institutioner/ Falck Tilbyder førstehjælpskursus og hjælp, støtte og rådgivning til nybagte forældre i form af et abonnement. smaborn Førstehjælp.com Tilbyder kursus med fokus på børn mellem 0 og 8 år. Der undervises i livreddende førstehjælp og andre livstruende situationer. Er for alle der arbejder/færdes med børn. default.aspx?pageid=13 Forbehold: De nævnte firmaer og organisationer er eksempler og er medtaget her fordi vi ved, at de udbyder kurser. Der ligger i sig selv en kvalitetsvurdering eller sikring af, at de findes her. Undersøg inden eventuel tilmelding om firmaet eller organisationen opfylder tilstrækkelige kvalitetskrav. Rettelser eller tilføjelser til oversigten kan sendes til 17

18 Referenceliste 1. Laursen B., L.T. Nielsen, P.H. Christensen, Møller H. Fritmodt-Møller B. Børneulykker i Danmark En registerbaseret analyse. Folkesundhed SIF, editor. København: Center for Sundhed og Samfund; Møller H., Laursen B. Forebyggelse af ulykker. Notat til Forebyggelseskommisionen; Korsholm M., Dyran M. Forebyggelsesstrategi af hjemme- og fritidsulykker blandt børn i kommunalt regi En analyse af skadestuehenvendelser og social ulighed. Folkesundhedsvidenskabelig kandidatspeciale Vejleder Jens Lauritsen (UAG). 4. Tabeller til kommunernes forebyggelse. seneste tilføjelser 18

19

20 Ulykkes Analyse Gruppen Tlf Grafik & Klinisk Foto - April 2011

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Håndbog Salg af julekort 2015

Håndbog Salg af julekort 2015 Håndbog Salg af julekort 2015 Indhold Indhold... 2 Børneulykkesfondens Julekortsalg 2015... 3 Forretningsgang Julekort 2015... 3 Børneulykkesfonden - hvem er de?... 5 Børneulykkesfondens julekort... 6

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Medlemsnyt. Efterår 2012 GF-FYN

Medlemsnyt. Efterår 2012 GF-FYN Medlemsnyt Efterår 2012 GF-FYN Overgade 34 5000 Odense C Tlf. 66 17 88 17 Fax 66 17 80 10 Odensevej 175 5500 Middelfart Tlf. 64 41 47 55 gf-fyn@gfforsikring.dk www.gf-fyn.dk Skræddersy din bilforsikring

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Briefing 2005. Dansk Førstehjælpsråd

Briefing 2005. Dansk Førstehjælpsråd Briefing 2005 Dansk Førstehjælpsråd 1 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good cause. It makes it

Læs mere

Årsberetning 2009. Børneløb Dækkontrol Lygtekontrol Støttekoncert Ridekampagne Uddeling af refleksveste Indsamling af brugte mobiltelefoner

Årsberetning 2009. Børneløb Dækkontrol Lygtekontrol Støttekoncert Ridekampagne Uddeling af refleksveste Indsamling af brugte mobiltelefoner Årsberetning 2009 Børneløb Dækkontrol Lygtekontrol Støttekoncert Ridekampagne Uddeling af refleksveste Indsamling af brugte mobiltelefoner Formandens ord Børneulykkesfonden er den første fond herhjemme,

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere