Skal du i gang med forebyggelse af børneulykker?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal du i gang med forebyggelse af børneulykker?"

Transkript

1 Skal du i gang med forebyggelse af børneulykker? Et inspirations- og opslagsværk Malene Korsholm og Jens Lauritsen OUH Odense Universitetshospital

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Brochuren præsenterer...4 Instanser der beskæftiger sig med forebyggelse af børneulykker... 5 Børneulykkesfonden Dansk Cyklist Forbund Det Kriminalpræventive Råd Rådet for Sikker Trafik Rådet for Større Badesikkerhed Sikkerhedsstyrelsen Statens Institut for Folkesundhed Sund By Netværket Sundhedsstyrelsen Ulykkes Analyse Gruppen Vejdirektoratet Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Instanser som viser børneulykker i tal og statistikker... 7 Danmarks Statistik Statens Institut for Folkesundhed Sundhedsstyrelsen Ulykkes Analyse Gruppen Forekomst af ulykker og involverede produkter...8 Tabel 1: Aldersgrupper fordelt på skademekanismer Tabel 2: De 10 hyppigst involverede produkter i aldersgrupperne Oversigt over hvilke ulykker der er blevet belyst...8 Nyhedsbreve om forebyggelse... 9 Litteratursøgning i databaser...10 Få personlig hjælp til litteratursøgning...11 Hvor kan der søges om økonomisk støtte...12 Hjemmesider hvor der også kan bestilles materiale...13 Relevante brochurer...14 Andre nyttige links...15 Førstehjælpskurser...16 Referenceliste

4 Indledning Om dette inspirationsog opslagsværk Skadestuen ved ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital har via arbejdet i regi af Ulykkes Analyse Gruppen udarbejdet mange analyser og opgørelser om skader efter ulykker hos børn. Analyser og rapporter får kun mening, hvis de anvendes til forebyggelse og kortlægning. Forebyggelse er mulig når det baseres på viden, korrekte opgørelse af omfang og art, samt den ildhu som udføres af de mange, der sikrer den praktiske forebyggelse af børneulykker. I samarbejde med Børneulykkesfonden udarbejdes der to værktøjer til kommunernes arbejde med dette: a. Nøgletabeller for skader børn har fået efter ulykker (klar juni 2011). b. Dette inspirations- og opslagsværk. Teksten til folderen er udarbejdet af cand. scient. san. publ. Malene Korsholm i samarbejde med personalet i Ulykkes Analyse Gruppen. Rekvireres via 4

5 Instanser der beskæftiger sig med forebyggelse af børneulykker Børneulykkesfonden sætter fokus på forebyggelse, læren om og forskning i børnesikkerhed. Børneulykkesfondens mission er at skabe kendskab til forebyggelse af børneulykker og dermed nedbringe antallet af børneulykker i Danmark. Dansk Cyklist Forbund er en interesseorganisation, der arbejder for større sikkerhed og fremkommelighed for cyklister. På hjemmesiden gives der gode råd om cykeltræning i før-trafikken og i trafikken. Det Kriminalpræventive Råd består af omkring 50 forskellige myndigheder, foreninger, private og offentlige organisationer. Her mødes medlemmerne og finder veje til, hvordan de hver især og sammen kan forebygge kriminalitet og fremme trygheden. Rådet for Sikker Trafik arbejder med at skabe sikker trafik for børn og voksne. Har som mål at minimere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken vha. undervisning, kampagner og oplysning. Rådet for Større Badesikkerhed har som mål at nedbringe antallet af drukneulykker. Rådet udarbejder en oversigt over årets drukneulykker og gennemgår de enkelte ulykker og deres årsager for at kunne tilrettelægge fremtidige kampagner. Sikkerhedsstyrelsen er en del af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Arbejder med teknisk sikkerhed inden for el, gas, vvs, kloak, fyrværkeri og generel produktsikkerhed. Statens Institut for Folkesundhed er et nationalt forskningsinstitut som forsker i folkesundhed og sundhedsvæsenets funktion. Gennemfører monitorering og overvågning af danskernes sundheds- og sygelighedsudvikling. 5

6 Sund By Netværket er et politisk forpligtende netværk bestående af 68 kommuner og to regioner. Netværket er et nationalt forum for samarbejde om udvikling, koordinering og implementering af det lokale folkesundhedsarbejde. Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er den centrale forvaltning af sundhedsmæssige anliggender gennem overvågning, tilsyn, rådgivning og udvikling mm. Vejdirektoratet og de lokale færdselssikkerhedsudvalg er en statslig styrelse. Udarbejder kampagnemateriale og afholder indsatser i samarbejde med andre statslige og kommunale instanser. Branchearbejdsmiljørådet(BAR) Jord til Bord er nedsat i henhold til lov om Arbejdsmiljø. BAR Jord til Bords formål er at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål indenfor Jordbruget, Mejeriindustrien og Slagteribranchen, herunder at understøtte arbejdsmiljøindsatsen på branche- og virksomhedsniveau. Ulykkes Analyse Gruppen er en forskningsinstitution under Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital. Har til formål at skabe et kvalificeret grundlag for ulykkesforebyggelse ved at registrere, analysere og formidle oplysning om ulykker. 6

7 Instanser som viser børneulykker i tal og statistikker Danmarks Statistik er det centrale statistikkontor i Danmark, som producerer og formidler officielle statistikker om danske samfundsforhold. Statistik-banken indeholder i detaljeret form officiel statistik og er gratis tilgængelig for alle brugere døgnet rundt. eller Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet statistik og talmateriale fra instituttets mange undersøgelser og materiale. Udgivelser med statistisk materiale findes under udgivelser Udgivelser.aspx Sundhedsstyrelsen har ansvar for drift og udvikling af en række registre indenfor sundhedsområdet, som danner forskellige statistikker. Der kan udarbejdes statistikker, der ikke findes i Sundhedsstyrelsens trykte udgivelser. og%20statistik/sundhedsdata.aspx Ulykkes Analyse Gruppen udarbejder statistik og talmateriale og formidler årsager til ulykker samt ulykkers omfang og alvorlighed. Udgivelser med statistisk materiale findes på hjemmesiden bl.a. under punktet seneste tilføjelser Vejdirektoratet står for den løbende bearbejdning og offentliggørelse af de statistikinformationer som politiet registrerer i forbindelse med trafikuheld. De oplysninger, som modtages fra politiet hver uge, lægges ind i Vejsektorens Informations System - VIS. Oplysningerne indeholder både foreløbige og endelige informationer. 7

8 Forekomst af ulykker og involverede produkter De to tabeller viser, hvordan ulykker er fordelt i forskellige aldersgrupper, og hvilke produkter der hyppigst er involveret. De er opstillet med flest ulykker fra toppen. Data 1 er fra Ulykkes Analyse Gruppen. Tabel 2: De 10 hyppigste involverede produkter i aldersgrupperne Produkter involveret 0-3 år 4-6 år 7-15 år Bord Bord Fodbold Trappe Dør Trappe Stol Trappe Dør Dør Gynge Trampolin Seng Sten Bold Radiator Cykel Cykel Dyr Stol Bord Perle Seng Sten Sofa/bord Dyr Kniv Sofa Perle Håndbold Tabel 1: Aldersgrupper fordelt på skademekanismer Skademekanisme hovedgrupper 0-3 år 4-6 år 7-15 år Fald Slag/stød Slag/stød Snublen/glider Fald Snublen/glider Slag/stød Snublen/glider Fald Klemning/snit Klemning/snit Klemning/snit Fremmedlegeme Fremmedlegeme Akut overbelastning Kemisk påvirkning Akut overbelastning Fremmedlegeme 2 Termisk/el/stråler Kemisk påvirkning Termisk/el/stråler Akut overbelastning Termisk/el/stråler Kemisk påvirkning Anden/uoplyst Anden/uoplyst Anden/uoplyst Kvælning/drukning Kvælning/drukning Kvælning/drukning 1 Data er indsamlet fra skadestuen ved Odense Universitetshospital i perioden Datasættet består af henvendelser af tilskadekomne børn i alderen 0-15 år. 2 Termisk: Som har at gøre med varme. 8

9 Nyhedsbreve om forebyggelse Børneulykkesfonden: Udgiver et nyhedsbrev som viser resultaterne af Børneulykkesfondens forskning og viden om forebyggelse. Her er der gode råd om hvordan der bedst kan sikres mod børneulykker. borneulykkesfonden/form/form.html Rådet for Sikker Trafik: Udgiver et nyhedsbrev til kommunerne 4 gange om året og giver inspiration og viden om trafikpolitik. skole/trafikpolitik/nyhedsbrev_til_ kommunerne Rådet For Større Badesikkerhed: Udgiver nyhedsbreve 1-2 gange om året og beskriver rådets aktiviteter i forhold til badeulykker. Statens Institut for Folkesundhed: Udgiver nyhedsbrevet Ulykkesforskning & forebyggelse. Udkommer 3 gange om året. Nyhedsbrevet giver et indblik i, hvad der er sket af nyt på området i Danmark og resten af verden. For elektronisk tilmelding: 1. Gå ind på abonnement i venstre kolonne 2. Indtast navn og tilmeld 3. Sæt kryds i Nyhedsbrev om ulykker og indtast Nyhedsbrevet kan sendes i papirudgave ved at sende en til: Sundhedsstyrelsen: Udgiver Fokus på forebyggelse og planlægning, som er et nyhedsbrev, der udkommer 4 gange om året. Det omhandler ikke specifikt forebyggelse af børneulykker. Der kan også meldes til løbende nyheder om Børnesundhed, der udsendes elektronisk. Abonnement.aspx 9

10 Litteratursøgning i databaser På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der mulighed for at bruge søgeværktøjet Videnssøgeren. Videnssøgeren: Finder viden om evidensbaserede forebyggelsesindsatser Giver en samlet indgang til at søge i 10 internationale kilder (f.eks. PubMed, Cochrane med flere) Kilderne udgøres af databaser og hjemmesider fra anerkendte, internationale institutioner og%20kvalitet/evidens%20og%20 metode/evidensbaseret%20forebyggelse/vaerktoejer/videnssoegeren. aspx Hvordan anvendes den? 1. Der vælges kilde 3 (der kan ses en kort præsentation af den kilde, der er valgt) 2. Der vælges emne 3. Der vælges målgruppe (aldersgruppe/køn) 4. Brug kun engelske ord (der kan skrives engelske ord til præcisering) I de 3 første punkter er der forskellige fortrykte valgmuligheder på dansk. Punkt 3 og 4 er ikke altid med som valgmulighed. 3 Kilderne er markeret med forskellige farver, som viser hvilken af de 3 hovedgrupper, de hører ind under. Hovedgrupperne er: Intervention, systematiske reviews og inspiration, som forklares nærmere ved at klikke på én af dem. 10

11 Få personlig hjælp til litteratursøgning Bibliotek.dk er borgernes portal til alle de materialer der findes på de danske biblioteker. Bibliotek.dk indeholder omkring 11 mio. poster og opdateres dagligt. Spørg biblioteksvagten på hjemmesiden. Hospitaler/sygehuse i Danmark har tilknyttet forsknings/medicinske/sundhedsvidenskabelige biblioteker som kan anvendes af alle. Der er mulighed for personlig betjening, hvor de hjælper med at finde relevant litteratur. Hjælpen kan også foregå via . Eks. Videncentret Odense Universitetshospital Tilbyder Book en bibliotekar Spørgetjenesten (hvor der kan stilles relevante spørgsmål til en bibliotekar på ) 11

12 Hvor kan der søges om økonomisk støtte Børneulykkesfonden Børneulykkesfonden giver støtte til projekter om forebyggelse af børneulykker. Projekterne skal falde indenfor følgende tre kategorier: Forebyggelse af børneulykker i hjemmet, trafikken og fritid/idræt Skabe værdi for forældre, bedsteforældre, pædagoger og andre fagfolk, der arbejder med børn Projekterne skal foregå i Danmark Der kan sendes projektbeskrivelse eller ideoplæg til Børneulykkesfonden på Det Kriminalpræventive Råd: Det Kriminalpræventive Råd giver økonomisk støtte eller konsulentbistand til lokale projekter med et kriminalpræventivt sigte. Formålet er at støtte op om lokale kræfter, der ønsker at iværksætte initiativer, der kan forebygge kriminalitet og skabe tryghed lokalt. Projektet skal opfylde ét af punkterne. Forebygge kriminalitet Skabe større tryghed lokalt Projektet bliver især støttet Hvis det er nyskabende Hvis der skal søges om økonomisk støtte til et projekt, skal der udfyldes et ansøgningsskema. Ansøgningsskema: TrygFonden TrygFonden støtter projekter, der øger trygheden. Projektet skal: Høre naturligt under TrygFondens kerneområder: Sikkerhed, sundhed og trivsel. Komme så mange til gode som muligt regionalt eller i hele landet. Få folk til at tage ansvar for egen og andres tryghed. Hovedsageligt foregå i Danmark Hvem kan søge? Det kan institutioner, foreninger, myndigheder og forskere. Søg fonden: 12

13 Hjemmesider hvor der kan bestilles materiale Komiteen for Sundhedsoplysning er en forening, der arbejder tværfagligt og samarbejder med mange organisationer og offentlige organer. Komiteens hovedaktivitet er udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer. Der kan bestilles forskellige pjecer på Der kan bestilles materiale på de forskellige instansers hjemmeside. Se hjemmesiderne under Instanser der beskæftiger sig med forebyggelse af børneulykker Kommuneforlaget udgiver og sælger publikationer, som formidler aktuel og relevant information til de danske kommuner. Publikationerne henvender sig til ledere, medarbejdere og politikere inden for alle kommunale fagområder. 13

14 Relevante brochurer Børneulykker i Danmark En registerbaseret analyse Belyser børneulykker i tal. Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed; 2006 Pris: Kr. 160,- + ekspeditionsgebyr kr. 50,- velser/bestil.aspx?publ={57a3c6ca A3D-8807-F328D0D41CDA} Børns sikkerhed Hjælp til at forudsige og undgå ulykker. Udgivet af Sikkerhedsstyrelsen; 2006 Gratis Børnesikkerhed 0-15 år Omhandler børns ulykker og hvordan de bedst forebygges. Udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sund By Netværket; 2006 Pris: Kr. 25,- ekskl. moms og forsendelsesomkostninger ih_index.htm Hjælp min trold Giver nyttig viden om forebyggelse af ulykker og behandling. Udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sund By Netværket; 2003 Pris: Kr. 22,50 ekskl. moms og forsendelsesomkostninger ih_index.htm Vigtigt at vide om små børns sikkerhed Hvordan ulykker med små børn forebygges. Udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen Pris: Kr. 10,- ekskl. moms og forsendelsesomkostninger ih_index.htm 14

15 Andre nyttige links Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg og beskæftiger sig med alle sider af børns liv. Børns Vilkår arbejder for at hjælpe og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. Give børn mulighed for at få gode råd enten via børnetelefonen, børnechatten eller børnebrevkassen. Har også ForældreTelefonen, som er et anonymt rådgivningstilbud til forældre og pårørende, som ønsker råd og vejledning om børn og unge i alle aldersgrupper. European Child Safety Alliance er et program for Den Europæiske Sammenslutning for forebyggelse af personskader og fremme af sikkerhed (EuroSafe). Retning for programmet er leveret af repræsentanter for de 30 medlemsstater i Den Europæiske Union. Fyrværkeri.dk er en fyrværkerikampagne i Danmark som arbejder for at begrænse skader forårsaget af fyrværkeri. Sikkerhedsstyrelsen er køber af kampagnen, og TrygFonden og Sundhedsstyrelsen er tilskudsgivere. Giftlinien på Bispebjerg Hospital er en landsdækkende telefonrådgivning for alle. Giftlinjen rådgiver om alle slags forgiftninger med lægemidler, ulovlige rusmidler, kemikalier, svampe, bær osv. Der kan ringes anonymt døgnet rundt alle ugens dage på telefon Sundhedsstyrelsen driver et website, hvis formål er at formidle aktuel og relevant viden om udviklingen på forebyggelsesområdet. Websitet henvender sig fortrinsvis til beslutningstagere, planlæggere og praktikere inden for forebyggelsesområdet. Sundhedsstyrelsen tilbyder Værktøjer til forebyggelse og sundhedsfremme på deres hjemmeside. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række publikationer, som kan understøtte det evidensbaserede forebyggelsesarbejde. og%20forebyggelse/evidens%20 og%20metode/evidensbaseret%20 forebyggelse/vaerktoejer.aspx 15

16 Førstehjælpskurser Dansk Førstehjælpsråd Arbejder for at øge kendskabet til og færdighederne i førstehjælp. Rådet tager sig af koordinering og planlægning af førstehjælpsuddannelsen på et overordnet niveau, samt sikre harmonisering af de tilgængelige lærebogsmaterialer. Dansk Førstehjælpsråd er et samarbejdsorgan for organisationer med flere, der har opgaver inden for uddannelse i førstehjælp. Dansk Førstehjælpsråd består af: ASF-Dansk Folkehjælp, Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, Dansk Røde Kors, Falck, Foreningen af kommunale beredskabschefer, Forsvarets Sundhedstjeneste, samt en række samarbejdspartnere. Førstehjælp til børn Førstehjælpskurser målrettet til børn adskiller sig på visse områder fra de ordinære førstehjælpskurser. Der udbydes bl.a. følgende førstehjælpkurser til børn: Ambulancebehandlernes Førstehjælpsundervisning Tilbyder kurset førstehjælp til børn som giver viden om og kendskab til redningskæden, der redder børn, samt viden om livreddende førstehjælp til børn. Der trænes i at vurdere det syge eller skadede barn. Har fokus på baby og børn til og med pubertetsalderen. Er rettet mod lærere, pædagoger, dagplejere og mødre. php Beredskabsforbundet Uddannelsescenter Tilbyder en kursuspakke De Kære Børn - specielt rettet til institutionspersonale. Henvender sig til institutionspersonale i vuggestue, børnehaver eller fritidshjem. foerstehjaelpskurser/de-kaere-boern/ Beredskabsforbundet Uddannelsescenter tilbyder også Lær Babyførstehjælp, som omhandler symptomer på akutte, livstruende sygdomme og livreddende førstehjælp. Henvender sig til kommende eller nybagte forældre/ bedsteforældre. babyfoerstehjaelp/ 16

17 Dansk Røde Kors Tilbyder førstehjælpskursus for voksne med ansvar for børn. Lærer at give livreddende førstehjælp og håndtere hverdagens små uheld som forgiftninger, forbrændinger og lign. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. foerstehjaelp/kurser+til+private/ forstehjaelpborn Dansk Folkehjælp Tilbyder førstehjælpskurser som er specielt udviklet og målrettet personalet i landets mere end børneinstitutioner. forebyggelse-og-foerstehjaelp/ born-og-personale-i-institutioner/ Falck Tilbyder førstehjælpskursus og hjælp, støtte og rådgivning til nybagte forældre i form af et abonnement. smaborn Førstehjælp.com Tilbyder kursus med fokus på børn mellem 0 og 8 år. Der undervises i livreddende førstehjælp og andre livstruende situationer. Er for alle der arbejder/færdes med børn. default.aspx?pageid=13 Forbehold: De nævnte firmaer og organisationer er eksempler og er medtaget her fordi vi ved, at de udbyder kurser. Der ligger i sig selv en kvalitetsvurdering eller sikring af, at de findes her. Undersøg inden eventuel tilmelding om firmaet eller organisationen opfylder tilstrækkelige kvalitetskrav. Rettelser eller tilføjelser til oversigten kan sendes til 17

18 Referenceliste 1. Laursen B., L.T. Nielsen, P.H. Christensen, Møller H. Fritmodt-Møller B. Børneulykker i Danmark En registerbaseret analyse. Folkesundhed SIF, editor. København: Center for Sundhed og Samfund; Møller H., Laursen B. Forebyggelse af ulykker. Notat til Forebyggelseskommisionen; Korsholm M., Dyran M. Forebyggelsesstrategi af hjemme- og fritidsulykker blandt børn i kommunalt regi En analyse af skadestuehenvendelser og social ulighed. Folkesundhedsvidenskabelig kandidatspeciale Vejleder Jens Lauritsen (UAG). 4. Tabeller til kommunernes forebyggelse. seneste tilføjelser 18

19

20 Ulykkes Analyse Gruppen Tlf Grafik & Klinisk Foto - April 2011

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Ærø Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker blandt

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Projekt Ung & Sund Fremdriftsmødet onsdag den 18. marts 2009 i Aarhus v/forebyggelseskonsulent Nina Povlsen, Bornholms Regionskommune Sund By Netværket

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Middelfart Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Nyborg Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker blandt

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn -7 år for Odense Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker blandt

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Kort om Hjerteforeningen Interesseorganisation med særligt fokus på forebyggelse, patientstøtte og forskning, stiftet i 1962 136.800

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Svendborg Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker blandt

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Fakta om druknedødsfald i Danmark

Fakta om druknedødsfald i Danmark Fakta om druknedødsfald i Danmark TrygFondens Nationale Druknestatistik For fjerde år i træk udkommer TrygFondens Nationale Druknestatistik, som giver et veldokumenteret billede af druknedødsfald i Danmark.

Læs mere

Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene

Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene Overlæge Jens Lauritsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Ortopædkirurgisk afd. uag@rsyd.dk Samlet Region Syddanmark 1.1 mio indbyggere. Hvis

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Udfordringer og bidrag (fra sygehusene)

Udfordringer og bidrag (fra sygehusene) Manglende registrering af arbejdsulykker Udfordringer og bidrag (fra sygehusene) Overlæge Jens Lauritsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Ortopædkirurgisk afd. www.uag.dk - jens.lauritsen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 April 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Sygefravær... 3 Arbejdsulykker... 3 APV problemstillinger i IPL... 3

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

13.00 Hjerte-kar-sygdom og arbejdsmarkedet Sygemelding, arbejdsfastholdelse, revalidering og fleksjob Socialrådgiver Malene Stærmose; Hjerteforeningen

13.00 Hjerte-kar-sygdom og arbejdsmarkedet Sygemelding, arbejdsfastholdelse, revalidering og fleksjob Socialrådgiver Malene Stærmose; Hjerteforeningen 09.00 Kaffe/te og morgenbrød. Præsentation 09.15 Nyt fra Hjerteforeningens rådgivning Hanne 10.00 Erfaringsudveksling 11.00 Pause og frugt 11.15 Motion efter Hjerte-kar sygdom. Oplæg og dialog Fysioterapeut

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Status Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Velkommen Mødegang 13 Dagens program

Velkommen Mødegang 13 Dagens program Velkommen Mødegang 13 Dagens program Barnet sprogudvikling Pause - kl. ca. 18 18.20 Forebyggelse af ulykker Barnets personlighed og selvstændighed Evaluering Mødegang 13 04.02.16/DHH Barnets sprog Velkommen

Læs mere

Velkommen Mødegang 13 Dagens program

Velkommen Mødegang 13 Dagens program Velkommen Mødegang 13 Dagens program Barnet sprogudvikling Pause - kl. ca. 18 18.20 Forebyggelse af ulykker Barnets personlighed og selvstændighed Evaluering Mødegang 13 04.02.16/DHH Barnets sprog Velkommen

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

NYT. Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE

NYT. Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE NYT FRA FORSKNINGSSERVICE Nr. 2/2011 Indholdsfortegnelse Opdateringer af registre i Forskningsservice... 1 Status på LPR-leverancer... 2 IDA databasen 2008-2009... 2 Højkvalitetsdokumentation... 3 Bedre

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Årsrapport for Ulykkesregisteret 2002 Skadestuekontakter registreret på fem skadestuer

Årsrapport for Ulykkesregisteret 2002 Skadestuekontakter registreret på fem skadestuer Årsrapport for Ulykkesregisteret 2002 Skadestuekontakter registreret på fem skadestuer Bjarne Laursen Hanne Møller Anne Mette Tranberg Kejs Birthe Frimodt-Møller Årsrapport for Ulykkesregisteret 2002 Skadestuekontakter

Læs mere

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Fyrværkerikampagnen 2008/2009 for TrygFonden, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen Udviklet og gennemført af Mediasyd, sekretariat for Fyrværkerikampagnen

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Førstehjælpskurser. for mødregrupper, institutionspersonale og andre med ansvar for børn 0 6 år. Din indsats redder menneskeliv

Førstehjælpskurser. for mødregrupper, institutionspersonale og andre med ansvar for børn 0 6 år. Din indsats redder menneskeliv Førstehjælpskurser for mødregrupper, institutionspersonale og andre med ansvar for børn 0 6 år Din indsats redder menneskeliv Kan du yde den rigtige førstehjælp, hvis dit barn kommer til skade? Hvert år

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015

Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015 Regeringen 22. april 2015 Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015 I aftalen for finansloven 2015 blev regeringen, SF og EL enige om at prioritere

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Indkøb og Logistik

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Indkøb og Logistik Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Afdeling for Indkøb og Logistik Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Håndbog for kontaktsygeplejersker

Håndbog for kontaktsygeplejersker 1 Håndbog for kontaktsygeplejersker Velkommen til håndbogen for kontaktsygeplejersker. I denne håndbog kan du finde oplysninger, der er relevante for dig som kontaktsygeplejerske i Hjerteforeningen. I

Læs mere

Vejledning. Familiearrangementer. Tabulex Dagpleje Børn, Tabulex Daginstitution Børn, Tabulex SFO Børn, Tabulex Klub 23. maj 2016

Vejledning. Familiearrangementer. Tabulex Dagpleje Børn, Tabulex Daginstitution Børn, Tabulex SFO Børn, Tabulex Klub 23. maj 2016 Familiearrangementer Tabulex Dagpleje Børn, Tabulex Daginstitution Børn, Tabulex SFO Børn, Tabulex Klub 23. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Familiearrangementer... 3 Opret arrangement... 3 Opret spørgsmål...

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Håndbog Salg af julekort 2015

Håndbog Salg af julekort 2015 Håndbog Salg af julekort 2015 Indhold Indhold... 2 Børneulykkesfondens Julekortsalg 2015... 3 Forretningsgang Julekort 2015... 3 Børneulykkesfonden - hvem er de?... 5 Børneulykkesfondens julekort... 6

Læs mere

til forældre snifning og unge

til forældre snifning og unge til forældre snifning og unge Snifning Rus gennem næsen Snifning betyder, at man for at opnå en rus indånder giftige dampe fra kemiske væsker og organiske opløsningsmidler. Rusen varer under en time Under

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet.

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Bilag 02-10 Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Resultatkontrakt mellem Fødevareministeriet og Institut for Forskning og Udvikling i

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter

Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter - Præsentation og samarbejde med kommunerne Niels Peter Mortensen, projektleder, videnskabelig assistent Tlf.: 35 32 64 33, e-mail: nimo@si-folkesundhed.dk

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 30 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere