Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne"

Transkript

1 Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan forbedre kundernes værdikæde og dermed selv opnå konkurrencefordele Om at få den gode ide Novopan Træindustri A/S er funderet ud fra en cirkulær forretningsidé om at producere kvalitetsplader af genbrugstræ, der ikke kan bruges til andre formål. I begyndelsen brugte de primært spildtræ fra skovbrug og træindustri. I dag udgør 70 procent af råvarerne i produktionen genbrugstræ fra genbrugsstationerne og kunderne. Desuden har virksomheden siden 2004 taget fraskær retur fra kunderne. Virksomheden producerer spånplader til køkkenproducenter, møbelbranchen, den træforarbejdende industri og byggebranchen. Novopan sælger også innovative løsninger for eksempel færdige gulvkonstruktioner. Pladerne er certificerede med bl.a. FSC og Det Nordiske Svanemærke. Det primære formål med at deltage i Rethink Business var at undersøge, om Cradle to Cradlecertificering (C2C) ville give yderligere fordele. Fokus var især forholdet til kunder med professionelle aftagere. Når en privat forbruger tager beslutninger, oplever vi endnu ikke, at miljø betyder så meget. Men det gør det i det offentlige og særligt i certificering af bygninger og ved udbud, siger administrerende direktør Henning Jensen. Hypotesen var, at Novopans produkter kunne genere mere værdi for kunderne, hvis de bæredygtige principper blev dokumenteret. "Når en privat forbruger tager beslutninger, oplever vi endnu ikke, at miljø betyder så meget. Men det gør det i det offentlige og særligt i certificering af bygninger og ved udbud." Henning Jensen, administrerende direktør, Novopan Træindustri A/S Om at gå fra ide til afprøvning Det første, der blev undersøgt i projektet, var, om spånpladerne overhovedet kunne C2Ccertificeres. Den lim, der bruges i produktionen, indeholder formaldehyd. Det er et problematisk stof, men der er endnu ikke fundet egnede alternativer.

2 Rethink Business-konsulenten lavede en forundersøgelse af spånpladernes materialesundhed, og det viste sig hurtigt, at C2C-certificering er en reel mulighed. Sideløbende tog Novopan Træindustri kontakt til udvalgte kunder for at afdække interessen for bæredygtige materialer og ønsker om dokumentation i form af C2C-certifikat. Dialogen med kunderne er meget vigtig, fordi det handler om, hvordan vi kan komme helt ind i værdikæden og lave virksomhed, fortæller salgschef Claus Bernd Høgdal. Rethink Business-konsulenten bidrog med viden om, hvordan arkitekterne beregner og dokumenterer de krav, de stiller til materialer i byggeriet. "Dialogen med kunderne er meget vigtig, fordi det handler om, hvordan vi kan komme helt ind i værdikæden og lave forretning sammen med dem." Claus Bernd Høgdal, salgschef, Novopan Træindustri A/S Det gav et billede af, hvor der er kunder, som vil efterspørge certificerede produkter. For eksempel indgår køkkener i certificering af hospitaler, men ikke i certificeringen af boligejendomme. "Vi fandt blandt andet ud af, at certificerede bygninger er 7-12 procent mere værd end ikkecertificerede. Det er blandt andet, fordi det er nemmere at skaffe lejere, og fordi driftsomkostningerne er lavere," siger salgschef Claus Bernd Høgdal. Hypotesen om, at C2C-certificering af spånpladerne ville kunne skabe en positiv effekt i kundernes værdikæde, holdt altså vand. Om at omstille forretningen til de nye koncepter Novopan Træindustri kom først med i Rethink Business i marts Det betyder, at virksomheden ikke er nået så langt med at omstille forretningen. Men direktør Henning Jensen vurderer, at det ikke bliver svært. Det her skal nok lykkes. Vi gør i forvejen meget af det, der skal til, så det handler mest om at få det omsat til et C2C-certifikat, siger han. Når vi først har fået det her ind under huden, så drifter vi det, så det bliver en integreret del af vores virksomhed det er sådan, vi arbejder med bæredygtighed i alle dele af vores virksomhed," tilføjer Claus Bernd Høgdal. Der er ikke lavet et budget eller en beregning af indtjeningspotentialet ved en C2C-certificering. Men via Rethink Business er der skabt kontakt til blandt andet Troldtekt A/S, der velvilligt har fortalt om deres certificeringsproces, C2Cforretningsstrategi og de konkurrencemæssige fordele. Desuden oplever Novopan Træindustri gennem kunderne en stigende efterspørgsel i byggebranchen. Derfor er der ingen tvivl om, at de vil gå efter C2C-certifikat. Om strategi, ledelse og medarbejdere Vugge til Vugge Danmark ledede en workshop i efteråret 2014, hvor tankerne om C2C blev forankret i en central og repræsentativ medarbejdergruppe på Novopan.

3 Workshoppen blev brugt til at afdække, hvor langt Novopan vil kunne nå med en certificering. "Hvis vi skal køre sådan et projekt, så skal det være forankret i hele virksomheden. Alle skal forstå det og kunne engagere sig i det," siger Claus Bernd Høgdal. C2C giver kun værdi for Novopan, hvis det giver værdi for kunderne. Derfor bliver det essentielt at udvikle strategier i samarbejde med kunderne. Målet er at kunne sætte systemet op, så vores kunder også kan blive certificerede, og hele værdikæden kan blive mere konkurrencedygtig, siger Henning Jensen. Hvis vi og vores kunde kan være med i projektet fra starten, kan vi også være med til at præge, hvordan forbrugerne bruger og skiller sig af med produkterne, og vi kan være med til at designe ordninger for tilbagetagning, siger Henning Jensen. Han tilføjer, at det miljørigtige arbejde også betyder noget i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Jo mere vi kører det her, jo mere bliver medarbejderne engagerede i virksomheden. Om markedsstørrelse, -adgang og brand I forbindelse med Rethink Business har Novopan Træindustri fået øjnene op for, hvor meget deres gode historie kan betyde for kunderne. Novopan har i mange år gået stille med dørene om deres genbrugsmodel. Da den blev indført i 2004, var markedet præget af usikkerhed om kvaliteten af den slags genbrugsordninger. Nu hvor kunderne har indset, at kvaliteten er i top, kan det også med fordel formidles. Den store interesse for bæredygtighed og genbrug gør ifølge Claus Bernd Høgdal, at tidspunktet er rigtigt til at fortælle den gode historie: Der er en vinding i, at de kan gå ud at sige, Når vores møbler bliver skrottet, så bliver de sendt tilbage og lavet til nye møbler. Det er et stærkt budskab. Novopan kan ikke måle, om en C2C-satsning vil bære frugt i forhold til vækst. Virksomheden vokser allerede i dag på eksportmarkeder som Sverige og Norge. Om forretningsmæssige gevinster ved at arbejde med principperne i Rethink Business Et af de første tiltag i forbindelse med Rethink Business var at spørge kunderne om deres interesse i C2C. Det har ikke kun gjort Novopan klogere, men også skabt en tættere relation til kunden i forhold til at udvikle sig strategisk med hinanden.

4 I forløbet blev Novopan desuden opmærksom på et for dem helt nyt begreb: Environmental Product Declaration. Det er en miljøbeskrivelse af produktet, som efterspørges i byggebranchen. Det var vi ikke klar over, så det skal vi have lavet. Vi har de nødvendige data og kender sporbarheden, så det er blot at få det beskrevet i rette format, siger direktør Henning Jensen. Idéen om at blive C2C-certificeret var ikke ny for Novopan, men projektet har hjulpet med til at gøre det mere konkret og inden for rækkevidde. Det har været tidskrævende, og det vil det også være fremadrettet, og derfor er det en fordel, at der er en ekstern projektledelse. "Vi var aldrig nået så langt, hvis vi ikke havde været med i Rethink Business," erklærer Claus Bernd Høgdal. "Vi har desuden fået en øget bevidsthed om, hvordan vi kan udnytte vores gode historie. Med C2C kan vi få et værktøj, der struktureret og seriøst kan kommunikere historien til omverdenen. Det er en blåstemling af det, vi altid har gjort." "Vi var aldrig nået så langt, hvis vi ikke havde været med i Rethink Business." Virksomheden er en af Danmarks største genbrugsvirksomheder målt i volumen. C2C vil kræve en kontinuerlig forbedring af produktet og produktionen i retning af at sætte et 100 procent positivt aftryk på verden. I bund og grund er det en fortsættelse af en kultur, som altid har gennemsyret Novopan. Virksomheden er således klar til at indtage et nyt niveau i bæredygtighed. Om VRTs vejledning undervejs Rethink Business-konsulenten har guidet Novopan gennem projektet og hjulpet med at undersøge, om spånpladerne kan leve op til de krav, der stilles til i en C2C-certificering. Planen er at fortsætte samarbejdet både med at få spånpladerne certificeret og lave en C2Croadmap, der kan vise vejen fremad og bruges til at kommunikere den gode historie. "Vi har lænet os meget op ad Rethink Businesskonsulenten - både i forhold til det faglige og til selve processen. De har desuden været gode til at bringe netværket i spil, så vi har kunnet trække på andre virksomheders erfaringer," siger Claus Bernd Høgdal. Claus Bernd Høgdal, salgschef, Novopan Træindustri A/S Om miljømæssige gevinster ved at arbejde med principperne i Rethink Business Novopan Træindustri er som nævnt allerede meget langt i forhold til at reducere ressourceforbrug og genanvende råvarer.

5 Virksomhedsnavn Novopan Træindustri A/S Virksomhedsleder interviewet Administrerende direktør Henning Jensen og Salgschef Claus Bernd Høgdal Om virksomheden Primære produkt Spånplader til møbel og inventar samt byggeri Antal ansatte 210 Omsætning mio. kroner Fokus på område(r) ift. projektet Udvikling af Cradle to Cradle strategi og certificering af produkter.

6 Hvad er Rethink Business? Region Midtjylland har igangsat projektet Rethink Business med henblik på at skabe grøn innovation og vækst i regionen. Mere end 30 virksomheder i Region Midtjylland deltager i projektet. Projektet løber fra oktober 2012 til december Projektet er støttet af EU. Læs mere på Om projektet Rethink Business Hvad kan Rethink Business gøre for virksomhederne? Rethink Business handler om at styrke regionens virksomheders forretning med afsæt i ressourceeffektivitet og cirkulære forretningsmodeller. Omdrejningspunktet er at skabe ny og mere forretning ved at nyttiggøre det affald og de spildestrømme, der opstår fra produkter produceres til det færdige produkt ikke anvendes længere. Projektet fokuserer på indkøb af materialer, restproduktion, produktdesign, services og/eller anvendelse og genanvendelse af de produkter, som virksomhederne sælger. At arbejde med ressourceeffektivitet og cirkulære forretningsmodeller er en vej til at øge innovations- og konkurrencekraften i virksomheden og til at styrke virksomhedens omdømme og relationer til leverandører og kunder. Det gør samtidig virksomhederne mindre sårbare overfor prisstigninger eller problemer med leverancer af råvarer. Hvem står bag Rethink Business? Development Centre UMT er projektoperatør på vegne af Region Midtjylland, og UMT har indgået aftale med COWI A/S og COWIs underleverandør Vugge til Vugge ApS. Rethink Business-konsulenterne fra COWI og Vugge til Vugge vejleder virksomhederne igennem tre faser: Innovationsfasen, afprøvningsfasen og omstillingsfasen. LB Analyse har på vegne af Region Midtjylland evalueret Rethink Business-projektet.

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen

Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen Det kræver et åbent sind og en alsidig værktøjskasse at støtte virksomheder gennem innovationsfasen. I denne case giver vi eksempler på nogle af de metoder,

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Innovative virksomheder med grønne job

Innovative virksomheder med grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder med grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse Udarbejdet af Dansk Byggeri Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 Baggrund... 2 Leverancer og aktivitetsopgørelse... 3 Leverancer...

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s.

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. A c t u p o n k n o w l e d g e O k t o b e r 2 0 1 0 / N o 1 0 D a n m a r k Svarprocenten viser sundhedstilstanden 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. 4-5 Case: SAS Engagerede medarbejdere i

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet. 9 virksomheders resultater og erfaringer. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014

Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet. 9 virksomheders resultater og erfaringer. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014 Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet 9 virksomheders resultater og erfaringer Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014 Indhold Konklusioner 2 Metode 5 Oversigt over de 9 cases

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28 WHO CARES WINS PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik Smith Innovation, januar 2015 Side 0/28 Forord PV Grid adresserer det store potentiale der er for at stimulere efterspørgslen på

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK

SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212 2 3 BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212 SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE TEMAER 212 VAR ÅRET, HVOR VI OMDØBTE CSR TIL BÆREDYGTIGHED OG FIK EN NY STRATEGI PÅ OMRÅDET. EN

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere