Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen."

Transkript

1 Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge Hillerød Telefon EAN-nr: Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse af skema til dokumentation af kompetencer i projektorganisationerne for Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter og Nyt Hospital Glostrup. Den enkelte projektorganisation skal vurdere hvilke kompetencer, der er væsentlige for at gennemføre byggeprojektets aktiviteter i hver fase. Projektorganisationen skal beskrive aktiviteterne for den kommende fase i en projektplan og skal i et kompetenceskema, der er et bilag til projektplanen, dokumentere, at der er de rette kompetencer til at gennemføre aktiviteterne i hhv. projekt- og rådgiverorganisationen. Projektplanen og kompetenceskemaet skal i henhold til styringsmanualen godkendes af hospitalsbyggestyregruppen ved faseskift. Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Kompetenceskemaets formål Kompetenceskemaets formål er at understøtte den enkelte projektorganisations arbejde med vurdering af behovet for kompetencer og bemanding i relation til de aktiviteter, der er beskrevet i projektplanen for den pågældende fase, og at synliggøre om samspillet mellem kompetencer i projektorganisationen og rådgivergruppen, herunder om projektorganisationen kan matche organisering og kompetencer hos total- og øvrige rådgivere. Kompetenceskemaets formål er også at sikre dokumentation for projektorganisationernes kompetencer og bemanding til brug for imødekommelse af rapporteringskrav i relation til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse, Danske Regioner og den politiske og administrative ledelse i Region Hovedstaden. Kompetenceskemaet er i udfyldt tilstand dokumentation for projektorganisationens kompetencer og bemanding. Endeligt er det kompetenceskemaets formål at skabe grundlag for transparente og ensartede beskrivelser af kompetenceforbruget i regionens kvalitetsfondsprojekter til brug for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af projekterne.

2 Kompetenceskemaets indhold og udfyldelse Kompetenceskemaet indeholder syv faneblade et for hver fase i byggeriet: Fase 1 - Dokumentation i planlægnings- og idéoplægsfasen Fase 2 - Dokumentation i konkurrenceprogramfasen Fase 3 - Dokumentation i byggeprogramfasen Fase 4 - Dokumentation i dispositionsforslagsfasen Fase 5 - Dokumentation i projektforslagsfasen Fase 6 - Dokumentation i projekteringsfasen (for- og hovedprojekt) Fase 7 - Dokumentation i udførelsesfasen Fase 1 - Dokumentation i Planlægnings- og idéoplægsfasen Overblik over kompetencer Bemærkninger A B C Generelt for alle faserne Projekt- og procesledelse X X Varetages af projektchef xxx, projektleder xxx, certificering mv. Kontraktstyring Konflikthåndtering Udbudsretlig kendskab Ekstern konsulent Kompetencen er relevant i projektet Projektorganisationen Bygherrerådgiver Totalrådgiver Under - eller anden rådgiver Der udfyldes et faneblad for hver fase. Hvert faneblad omfatter følgende elementer: A. Overblik over kompetencer Første kolonne er en oversigt over generelle og fasespecifikke kompetencer, som vurderes relevante i forbindelse med byggeprojekterne. Kolonnen kan suppleres med andre projekt- eller faserelevante kompetencer. Udfyldelse: Kolonne besvares med kryds, hvis kompetencen er relevant i projektet. B. Dokumentation for kompetencer I kolonnerne angives om kompetencen er til stede i projektorganisationen. I projektorganisationen skal forefindes de nødvendige og relevante kompetencer for at varetage det daglige ansvar for driften af projektet, herunder styring og koordinering af alle projektets aktiviteter, f.eks. projektledelse, økonomiog risikostyring, leverandørstyring, kontraktstyring mv. I de efterfølgende kolonner angives om, den relevante og nødvendige kompetence i forhold til gennemførelse af byggeprojektet forefindes i rådgiverorganisationen og i givet fald, hvor i rådgiverorganisationen, den forefindes. Udfyldelse: Kolonnerne besvares med kryds i forhold til kompetencens tilstedeværelse i projektorganisationen og rådgiverorganisationen. Side 2

3 C. Bemærkninger I kolonnen redegøres kortfattet for vurdering og beslutninger vedrørende den pågældende kompetence, begrundelser for prioritering af kompetencer, indsatser for imødekommelse af kompetencegab mv. Kompetenceskemaet er en del af projektplanen Der udarbejdes en projektplan for hvert delprojekt, og en ny eller opdateret projektplan forud for hvert faseskift. Formålet med projektplanerne er at beskrive projektets forventede udvikling i løbet af faserne. Kompetenceskemaet er et bilag til projektplanen. Skemaet anvendes til dokumentation af, at der i den pågældende fase er de rette kompetencer til at løse de opgaver, der er beskrevet i projektplanen. Kompetenceskemaet skal således afspejle det samlede resultat af projektorganisationens overvejelser om kompetencer og bemanding på tværs af projekt- og rådgiverorganisationer og udgør dokumentationen herfor Hospitalsbyggestyregruppen skal godkende projektplaner og kompetenceskemaer inden faseskift. Udkast til projektplaner og kompetenceskema skal fremsendes til KBS ca. 2 måneder inden den politiske behandling ved faseskift. Projektorganisationen og KBS drøfter derefter projektplanen, herunder sammenhængen mellem den kommende fases aktiviteter og de beskrevne kompetencer på et særskilt møde inden forelæggelse af projektplanen for hospitalsbyggestyregruppen. For de faseafslutninger, der skal forelægges politisk, f.eks. dispositions- eller projektforslagsfaserne, kan projektplaner og kompetenceskemaer for den kommende fase med fordel forelægges hospitalsbyggestyregruppen samtidig med forelæggelsen af det materiale, der skal godkendes af forretningsudvalget og regionsrådet. Ved øvrige faseskift, f.eks. hovedprojekteringsfasen, der ikke som udgangspunkt skal behandles politisk, forelægges projektplaner og kompetenceskemaer for den kommende fase ligeledes inden faseskift. Den præcise tidsplan for behandling af projektplanen og kompetenceskemaet for den kommende fase fastlægges i dialog mellem projektorganisationen og KBS på månedsmødet. Løbende opfølgning i månedsrapporten Opfølgning på projektorganisationernes vurdering af kompetencer som beskrevet i kompetenceskemaet sker løbende i månedsrapporten og ved drøftelse på månedsmøder. Projektorganisationens kompetencer rapporteres under punkt 7, Kompetencer, i månedsrapporten. Der følges op på den seneste gældende projektplan og tilhørende kompetenceskema og der rapporteres i månedsrapporten på følgende elementer: Er de rette kompetencer fortsat til rådighed i projektorganisationen, i rådgivergruppen og hos de udførende? Om nødvendigt, hvilke tiltag er der gjort for at justere kompetencerne i forhold til behovet på projektet? Side 3

4 Ændringer af strategisk karakter i forhold til projektplanen, forelægges Hospitalsbyggestyregruppen. Behovet herfor drøftes på månedsmødet. Udvikling af kompetenceskemaet Nærværende udgave af kompetenceskemaet (af 29. maj 2013) er bilag til paradigme for projektplan (Paradigme for Styringsmanual, udgave 2. december 2012). Kompetenceskemaet evalueres efter anvendelse i ca. 6 måneder, dvs. i første kvartal af Kompetenceskemaet vil i øvrigt blive ajourført i forbindelse med efterfølgende revisioner af styringsmanualen/bilagene hertil, på baggrund af erfaringer med anvendelse af skemaet i forbindelse med vurdering af kompetencer og bemanding i de enkelte faser af byggeriet. Side 4

5 Hvorfor skal projektorganisationernes kompetencer dokumenteres? Styringsmanual for Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter Styringsmanualens formål er at underbygge forretningsudvalgets tilsyn med forvaltningen af regionens midler. Det sker for så vidt angår hospitalsprojekterne, blandt andet ved at sikre, at den enkelte projektorganisation til enhver tid har de rigtige kompetencer til at gennemføre byggeriet på en betryggende måde. Hospitalsdirektøren/projektdirektøren har, jf. styringsmanualen, ansvaret for, at det enkelte kvalitetsfondsprojekt hhv. Nyt Hospital Glostrup i projektorganisationen er organiseret, ressourcesat og bemandet forsvarligt gennem hele byggeprojektets forløb. Projektorganisationernes vurdering af kompetencer og bemanding i byggeprojektets forløb dokumenteres ved afrapportering til KBS forud for hver ny fase i byggeprocessen som del af projektplanen. Rigsrevisionens notat af juni 2012 Det anbefales, at der tilstræbes øget fokus på risikostyring og opbygning af projektorganisationerne, hvilket Rigsrevisionen vil følge op på i kommende beretninger. Afrapportering vedr. kvalitetsfondsprojekterne i Region Hovedstaden, Deloitte april 2012 Det anbefales, at der udarbejdes et værktøj til kompetencevurdering mhp. at sikre, at der i projekterne er de rette kompetencer tilstede i de enkelte faser, samt at der i projektorganisationerne ligeledes er kompetencer, der til enhver tid kan matche de efterspurgte kompetencer hos totalrådgiver. Side 5

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden Styringsmanual Februar 2013 Region Hovedstaden 1 Indledning... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1 Projektbeskrivelse... 5 1.2 Vision og målsætning... 5 2. Organisation og ansvar... 6 2.1 Statens og Regionen

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge Dato: 26-04-2012 Sagsnummer 1-60-0279-11 Kvalitet & Udvikling KU Byg Alleén 15 4180 Sorø D:\Adlib Express Server\Files\MNJ_09052012093657611\fcs_2369799208.doc

Læs mere

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: 24-08-2009 Revision 16-03-2010 Revision 21-02-2011 Sagsnummer 1-60-0219-09 1-60-0224-10 Kvalitet & Udvikling

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Udvikling af næsten lektiefri læringsrum. marts 2011 juni 2014. Journalnummer: 1-30-76-34-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Udvikling af næsten lektiefri læringsrum. marts 2011 juni 2014. Journalnummer: 1-30-76-34-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af næsten lektiefri læringsrum marts 2011 juni 2014 Journalnummer: 1-30-76-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere