Lean Six sigma Green belt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean Six sigma Green belt"

Transkript

1 Lean Six sigma Green belt CERTIFICERET 9 dage Lean Six Sigma Projektleder Lean Leder Service Support Administration Produktion Support produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling Udvikling Akkrediteret 10 ECTS Certificeret og Akkrediteret 10 ECTS

2 Godkendt Meritgivende

3 Velkommen til Lean Six Sigma GREEN BELT 9 dage Uddannelsen er for ledere og medarbejdere på alle niveauer som ønsker at kunne drive Lean Six Sigma initiativer,enten som leder, intern projektleder eller som konsulent og som ønsker en metodisk, teoretisk og praktisk anvendelig Kan Selv Hands On uddannelse. Akademiets Lean Six Sigma Green Belt uddannelse er modulopbygget, og består af en Intensiv Lean Manager del på 5 dage og en Six Sigma del på 4 dage. Lean Six Sigma medfører: Væsentlige reduktioner i gennemløbstider Interne og eksterne kunder oplever forbedret og ensartet kvalitet Markant forbedret medarbejdertilfredshed og indflydelse på eget arbejde Eliminering af overarbejde Fokus på udvikling af service og arbejdsopgaver Tilfredse kunder Modulopbygningen har den fordel for dig, at du ud over din Lean Six Sigma Green Belt uddannelse får en Intensiv Lean Manager uddannelse. Uddannelsen er godkendt meritgivende 10 ECTS points på både akademiniveau og de højere diplomuddannelser. Dit Udbytte: Efter din uddannelsen vil du: Kunne anvende Lean- og Six Sigma værktøjer, metoder og teknikker Være i stand til at lede Lean Six Sigma initiativer Forstå ledelsesmæssige aspekter indenfor Lean og anvende dem i organisationen Være i stand til vejlede ledelsen i både strategiske og taktiske aspekter af Lean og Six Sigma Have dokumentation for din viden i form af certificering og eksamination af den tilærte viden og færdigheder Du vil efter uddannelsen være rustet til at lede Lean Six Sigma initiativer, og du vil have forståelse for sammenhængen mellem Lean- og Six Sigma værktøjer, ledelse og organisatorisk udvikling. Målgruppe og forberedelse Uddannelsen henvender sig både til private og offentlige virksomheder. Der forventes ingen forberedelse til uddannelsen. Du vil på kursus modtage Compass Lean Værktøjssamling på dansk. Du vil skulle afsætte tid til hjemmeopgaver og eksamensforberedelse. Vel mødt Vi glæder os til at de dig, og det er vores mål at du vil få et både sjovt, berigende og ikke mindst udbytterigt uddannelsesforløb sammen med os og de andre kursister. Du er endvidere meget velkommen til at kontakte os for uddybende spørgsmål af faglig eller praktisk karakter. Med venlig hilsen Niels Fester Lean Akademiet Compass

4 WORKSHOpdag 1 WORKSHOPDag 2 workshopdag 3 Lean Introduktion Værdistrømsanalyse PDCA og Tavleledelse Når du begynder din Lean rejse vil du blive introduceret til nye måder at tænke på og styre din virksomhed. Dette kan umiddelbart virke uoverskueligt, men fat mod, de grundlæggende principper er få, og de tilhørende værktøjer enkle. Til gengæld er potentialet enormt! Det er derfor væsentligt at få et overblik over principper og værktøjer så du kan anvende netop de værktøjer der giver mening i din virksomhed. Lean er konkret og handlingsorienteret. Lean fokuserer på at skabe værdi for kunden og eliminerer de aktiviteter der ikke skaber værdi. Dag 1 giver dig dette overblik og har følgende indhold: Introduktion til historien bag Lean Lean principper Kaizen - løbende forbedringer Lean værktøjer og teknikker 7 former for spild Værdiskabende og ikke værdiskabende aktiviteter Visuel Ledelse Værdistrømsanalysen er det stærkeste af alle Lean værktøjer, og metoden har gået sin sejrsgang. På dag 2 lærer du i praksis processen til værdistrømsanalysen. Deltagerne vil gennemføre øvelser og bliver i stand til at benytte værktøjet i deres egen virksomhed. Deltagerne vil lære at identificere service-, sags- eller produktfamilier, mappe hele værdistrømmen, identificere overflødige aktiviteter og designe den fremtidige værdistrøm. Dag 2 har følgende indhold: Værdistrøm kontra proces forbedringer Identificere sagstyper, service- eller produktfamilie Ansvar for værdistrømme Identifikation og valg af detaljeringsniveau Øvelser tegning af nuværende værdistrøm Afdeling kontra system effektivitet Udvikling af den fremtidige værdistrøm Øvelser i design og tegning af den fremtidige værdistrøm Hvorfor kan Lean virksomheder tilsyneladende både lettere og hurtigere implementere vedvarende forandringer? Hvad gør de anderledes og hvilke elementer understøtter denne parathed? Hvorledes bevarer de momentet i innovation? Dag 3 giver et overblik over nøgleelementer og koncepter til implementering af Lean. Du vil ikke lære om de sædvanlige velkendte værktøjer til forandringsledelse, men nogle helt andre, og fundamentalt anderledes værktøjer end dem du allerede kender. Deltagerne vil lære om de grundlæggende værktøjer der er helt centrale for en Lean succes de værktøjer som ofte ignoreres af ledere, men som er fundamentet for at få succes med Lean. Dag 3 har følgende indhold: Øvelser i PDCA Øvelser til løsning af problemer Værktøjer til forandring, udvikling og vidensdeling Lean ledelsesprocessen og Grib Bolden Ledelse af implementering Visuel ledelse Øvelser i Tavleledelse

5 WORKSHOPdag 4 WORKSHOPdag 5 WORKSHOPdag 6 A3 ledelse og implementering Det indlærte i praksis Six Sigma Intro Implementering af Lean er ikke gjort alene med implementering af de udmærkede Lean værktøjer. Lean er i høj grad også en kultur, og et opgør med den vestlige ledelseskultur der i dag praktiseres i langt de fleste offentlige og private danske virksomheder. På dag 4 drøftes hvorledes virksomheden kan transformeres fra at være en moderne vestlig virksomhed til at blive en Lean virksomhed. Deltagerne vil få mulighed for at drøfte hvad der skal til for at gennemføre en Lean implementering: Dag 4 giver dig følgende overblik : Hvad er anderledes ved en Lean tilgang Se din forretning ud fra et proces perspektiv Kunde, forretning og medarbejder fordele Lean projektplanlægning Lean ledelsens opgaver som coach Brug af konsulenter og udefrakommende viden Øvelser i A3 Denne dag er igen en Hands On dag hvor du prøver det meste af hvad du har lært i praksis. På workshopdagen får du til opgave at tegne en værdistrøm efter eget valg. Du kan vælge den værdistrøm du til hverdag er en del af, eller hvis du ikke har en værdistrøm, kan du vælge en fiktiv værdistrøm f.eks. indenfor et fagområde. På workshopdagen får du mulighed for at fortælle om din værdistrøm, modtage sparring fra andre kursister, og drøfte de udfordringer du er stødt på undervejs: Dag 5 giver dig følgende: Kortlægge nuværende værdistrøm Identificere værdistrømmens interessenter Identificere spild Identificere og prioritere forbedringsmulighed Valg af forbedringer der kan implementeres umiddelbart Identificere hindringer for forbedringer Six Sigma kommer fra Motorola og tager afsæt i analyse af data med henblik på forbedring af processer. Six Sigma supplerer således Lean ved at gå mere i dybden i en mindre del af den samlede proces og kræver i udgangspunktet et datagrundlag. Derfor; først Lean, dernæst Six Sigma. På dag 6 tager vi fat på uddannelsens Six Sigma del. Denne dag har følgende indhold: Bag om Six Sigma DMAIC modellen Voice of the Customer Six Sigma værktøjer; House of Quality, FMEA, SIPOC Design for X Triz Robust Design QFD

6 WORKSHOpdag 7+8 WORKSHOpdag 9 Kontakt akademiet på Tlf for spørgsmål DMAIC og MINITAB DMAIC Fortsat På dag 7 dykker vi ned i DMAIC modellen og nogle af de værktøjer der er relateret til denne. Præsentationen af værktøjerne vil være tæt knyttet op til forskellige øvelser. Dag 7 har følgende indhold: Voice of the Customer Six Sigma værktøjer; House of Quality, FMEA, SIPOC Design for X Triz Robust Design QFD MINITAB Software På dag 8 fortsætter vi med DMAIC modellen og nogle af de værktøjer der er relateret til denne. Præsentationen af værktøjerne vil være også denne dag være tæt knyttet op til forskellige øvelser. På dag 8 arbejder vi ligeledes med følgende værktøjer: Voice of the Customer Six Sigma værktøjer; House of Quality, FMEA, SIPOC Design for X Triz Robust Design QFD

7 Praktisk information Hvornår afholdes uddannelsen Hvert halve år. Se leankursus.dk Hvor afholdes uddannelsen Århus, Vejle og Compass København, 100 m fra Nørreport station. Tider for kursusdage Alle kursusdage begynder kl og slutter kl Overnatning Arrangeres på eget initiativ. Overnatning kan efter aftale med akademiet indregnes i kursushonorar. Kompetencefonde Uddannelsen er godkendt af kompetencefonde. Overbygning Du kan senere overbygge kurset med akademiets øvrige Lean Six Sigma moduler, og på den måde få din Lean Konsulent uddannelse 15 ECTS point. Alternativt kan du overbygge kurset med akademiets six sigma moduler op på den måde få din Lean Six Sigma Black Belt 15 ECTS eller Master Blavk Belt 20 ECTS point. Lean Akademiet Compass Lean Akademiet Compass er en uafhængig kursus og konsulentvirksomhed med speciale indenfor Lean og Six Sigma. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om Lean og Six Sigma som banebrydende metodeapparater, og vi sætter en ære i at udbrede Lean og Six Sigma til alle interesserede. Eget Lean projekt Der vil blive mulighed for løbende at arbejde med eget Lean Six Sigma projekt, og instruktørerne tilskynder løbende til dialog og erfaringsudveksling. Certificering og ECTS Eksamen Du modtager altid diplom på din deltagelse. Ønsker du certificering og/eller eksamen er dette et frivilligt tilvalg. Ønsker du certificering er dette indeholdt i dit kursushonorar, ubegrænset antal forsøg. Formålet med certificeringen er at forankre den gennem uddannelsen tillærte viden samt at kvalitetssikre dit vidensniveau. Certificeringen foregår via en multiple choice test som du kan tage over nettet hjemme fra dagligstuen, samt aflevering af to skriftlige projektopgaver. Derudover kan du, såfremt du er interesseret i en officielt akkrediteret eksamination med optjening af ECTS Point, såfremt du opfylder adgangskravene, og mod betaling af eksamenshonorar, frivilligt tilmelde dig eksamen hos Diplomuddannelserne. Eksamen udgøres af to skriftlige projektopgaver (de samme opgaver som under din certificering) og er meritgivende tilvalgsmoduler til diplomuddannelse 2*5 ECTS point. Dette er et samarbejde med Center for Videreuddannelse, DTU. Dette er et samarbejde med DTU, Center for videreuddannelse. Kursus pris Pris for Lean Six Sigma Green Belt Uddannelsen er Kr ,- per deltager. Pris er eksklusiv moms. Honoraret dækker frokost, morgen- og eftermiddagskaffe samt komplet værktøjssamling i hard copy og elektronisk online. Honoraret dækker ikke diplomuddannelsernes eksamenshonorar. En del af dit kursushonorar går til Røde Kors og SOS Børnebyerne. Kontakt akademiet på Tlf for spørgsmål

8 Uddannelsens undervisere tilmelding Akademiets undervisere er blandt Danmarks mest erfarne, og ved siden af deres opgaver med træning og uddannelse, er de engageret på Lean og Six Sigma projekter hvor de anvender værktøjerne i praksis. Lean Six Sigma uddannelsen faciliteres af Niels Fester og Andreas Slavensky. Niels Fester (Kursusansvarlig Underviser) Niels er uddannet civilingeniør fra DTU og HD fra Handelshøjskolen. Niels har en Lean overbygning fra The Lean Enterprise Academy samt studierejser til Japan. Niels er endvidere fagansvarlig for diplomuddannelsernes Lean og Lean Six Sigma uddannelsesprogrammer og akkrediteret censor. Han har beskæftiget sig med Lean, ledelsesinformation, forandringsledelse og effektivisering i både private og offentlige virksomheder og har været engageret på store og små Lean projekter. Niels har blandt andet løst opgaver for Finansministeriet, DuPont, SAS, Grundfos, Velux, Forsvaret, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Økonomistyrelsen og A.P. Møller - Maersk. Tilmelding Du kan tilmelde dig på Compass hjemmeside www. leankursus.dk eller ved at kontakte akademiet. Du er altid meget velkommen til at kontakte akademiet for spørgsmål af faglig eller praktisk karakter. Kontakt akademiet på Tlf for spørgsmål Andreas Slavensky Andreas er uddannet civilingeniør med speciale i Global Forretningsudvikling og International Teknologiledelse fra Aalborg Universitet. Ved siden af sine opgaver som underviser og ekstern konsulent fungerer Andreas som vejleder på Aalborg Universitet, sidder i bestyrelsen for 2 af IDA s fagtekniske grupper og er godkendt censor på akademiuddannelserne. Andreas har tidligere arbejdet som projektleder og produktionsingeniør i både Danmark og England, med fokus på Supply Chain og produktionsoptimering. Andreas har blandt andet løst opgaver for Martin Professional, SuperGros, Aalborg Universitet og LEGO.

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse Lean KONSULENT UddannelseN Certificeret 11 dage Lean Konsulent Lean Leder Lean Specialist Service Produktion Support Support Produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling HR Strategisk Implementering

Læs mere

Vejledning til Projektopgaver

Vejledning til Projektopgaver Vejledning til Projektopgaver Denne vejledning har til hensigt at forventningsafstemme form og indhold i dine projektopgaver til Compass certificeringsprogram. Ønsker du herudover at benytte dine projektopgaver

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma IBC Innovationsfabrikken Lær at spare tid, penge og ressourcer med, - en internationalt anerkendt og førende metode til forbedringsarbejde på tværs af brancher og virksomheder. Lær at spare tid, penge

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00.

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00. Dag 2 Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00 Flere Værktøjer Flere Værktøjer Flere værktøjer Værktøjskassen Værktøjerne hjælper

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Kursusstart, første modul d. 7.- 8. maj 2007 Hold 5, KBH ing -Uddannelsen Modul 1 Dit fokus som coach Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Modul 3 Forandringsledelse, motivation og

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Rådgivernetværket. Inspirerende oplæg som giver ny viden og inspiration - det er gratis og nemt at booke

Rådgivernetværket. Inspirerende oplæg som giver ny viden og inspiration - det er gratis og nemt at booke Rådgivernetværket Inspirerende oplæg som giver ny viden og inspiration - det er gratis og nemt at booke Forår 2014 GRATIS inspirationsindlæg til kommende arrangementer? Rådgivernetværket præsenterer hermed

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere