Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status"

Transkript

1 Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Dansk Byggeri 16. juni 2010 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø

2 Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø Baggrund

3 Målsætning med etablering af en certificeringsordning Synliggøre egenskaber ved byggeriet, der ellers er usynlige Bedre byggeri højere kvalitet Udvikling og branding af den danske byggesektor Tiltrække investorer En ordning der bliver brugt

4 Samarbejde mellem EBST og DK-GBC EBST står for udarbejdelsen af grundlaget for certificeringsmetoden DK-GBC skal stå for driften af certificeringsordningen Sigtet er at der kan påbegyndes certificering af byggeri i 2011 (indenfor 1-1½ år) EBST sikrer koordineringen af arbejdet i Certificeringsudvalget med andre myndigheder på området, fx Miljøstyrelsen, Energistyrelsen samt By- og Landskabsstyrelsen Markedsfø ring Drift af certificerin gsordning Grundlag for certificering Kontakt og information

5 Samarbejdet mellem EBST og Green Building Council Under certificeringsudvalget gennemfører SBi et udredningsprojekt, som skal levere input til drøftelserne i Certificeringsudvalget. Udredningsprojektet finansieres af EBST og DK-GBC EBST er medlem af DK-GBC's styregruppe EBST har en plads i DK-GBC Forretnings- og økonomiudvalg i afklarings- og implementeringsperioden.

6 Oplæg til parametre i ordningen Overordnede hensyn Miljømæssige Samfundsmæssige/Sociale Økonomiske Parametrene skal være Objektive, tilgængelige og dokumenterbare Standarder til at vurdere den enkelte parameter Må ikke medfører store administrative krav Kvaliteten skal være god Omkostningerne skal være lave

7 Overordnede emneområde Energi Sundhed Materialer Vand Transport/lokalisering/tilgængelighed for handicappede Arbejdsmiljø Vedligeholdelsesomkostninger

8 Overordnet formål med begge ordninger DGNB og BREEAM Forholder sig til eksisterende lovgivninger og forskrifter Forsøger at flytte markedet i forhold til minimumkrav

9 BREEAM Nybyggeri/renovering Ledelse 12%: Bla. commissioning, valg af entreprenører, miljø og arbejdsmiljø på byggepladsen, totaløkonomi Sundhed og trivsel 15%: Bla. brug af naturlig ventilation, bruger indstillinger for lys og varme, dagslys, akustik, udsigt Energi 19%: Bla. energiforbrug, udledning af CO2, opsætning af målere, brug af vedvarende energi Materialer 12,5%: Bla. miljøpåvirkninger af materialer, ansvarlig anskaffelse af materialer, genbrug af materialer Transport 8%: Bla. kollektiv transport, cyklister, fodgængere, indkøbsmuligheder, transportplaner Vand 6%: Bla. måling og reduktion af vandforbrug, brug af regnvand Arealforbrug og økologi 10%: Bla. vurdering af byggegrundens biofaktor, ændringer i biofaktor, tiltag til at forbedre biofaktor Affald 7,5%: Bla. minimering/sortering af affald på byggegrunden og drift, genanvendelse af materialer Forurening 10%: Bla. brug af kølemidler, oversvømmelser, bortledning af overfladevand, ekstern lysforurening

10 BREEAM Evironmental performance Social performance Economic performance Energy Water Materials Waste Health & wellbeing Land use & ecology Transport Management (LCC)

11 Struktur Søger fra starten at følge kommende europæiske standarder fra TC 350

12 Kriterier Miljømæssig kvalitet LCA påvirkningskategorier (drivhuseffekt, fotokemisk ozonformation, ozonnedbrydning, forsuring, næringssaltbelastning), regional miljørisiko, andre globale miljøpåvirkninger, heat island effect, energiressourcer, vandforbrug og spildevand, arealanvendelse Økonomisk kvalitet Totaløkonomi af bygningen, værdi stabilitet Social kultur og funktionel kvalitet Termisk komfort, flygtige organiske stoffer, fugt, akustik, visuel komfort, brugerindstillinger, tagets design, sikkerhed, tilgængelighed for alle, areal effektivitet, tilgængelighed, forhold for cyklister, sikre kvalitet af design og bymæssig udvikling i konkurrencer, kunst i arkitektur, Teknisk kvalitet Brandsikkerhed, larm, energi og fugt, minimere behov for rengøring og vedligeholdelse, lette nedbrydning, genanvendelse og demontering Procesmæssig kvalitet Forberedelse af projektet, integreret planlægning, bevise bæredygtighed ved udbud, optimere drift og brug, byggegrunden, entreprenørens kvalitet, byggeprocessen, commissioning Kvalitet ved valg af byggegrund Risiko, image, offentlig transport, nærhed til service, infrastruktur

13 Realdania projektet: Afprøvning af certificeringssystemer Formål: Afprøve BREEAM, LEED, DGNB og HQE på to nye danske kontorbygninger (Afprøvningen er sket efter opførelsen) Deltagere: BEC (projektleder) SBi Byggerier: Vallensbæk Company House / NCC Horten domicilbyggeri / Rambøll, 3xNielsen

14 Om BREEAM Engelsk ordning, drevet af BRE Udvikling begyndte i 1988, lanceret i England 1990, International del lanceret assessorer uddannet certificerede bygninger, registrerede bygninger, Godt 130 færdige eller igangværende certificeringer i Europa Heraf 8 i Norden. Certifikat Certificeret 30% God 45% Meget god 55% Excellent 70% Fremragende 85% 10 kategorier

15 BREEAM afprøvning - Company House Vallensbæk Company House BREEAM bedømmelse 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ledelse Sundhed & trivsel Energi Transport Vand Materialer Affald Arealforbrug & økologi Forurening Innovation Opnået Muligvis opnåeligt Ikke opnåeligt Certificeret (potentielt god)

16 Om DGNB Tysk ordning, drevet af det tyske council for bæredygtige bygninger Udvikling af DGNB startet i 2007, lanceret i certificerede bygninger i Tyskland Under afprøvning i Østrig, Kina og Bulgarien Certifikat Bronze 50% Sølv 65% Guld 80% 5 kategorier (+1)

17 DGNB afprøvning - Company House Sølv (potentielt sølv)

18 Ressourcekrævende kriterier Emne LEED BREEAM DGNB HQE Commissioning ( ) Ekstra modellering (energi, indeklima osv.) Materialebeskrivelser Dokumentation for byggeproces ( ) Livscyklusanalyse ( ) Tilfredshedsundersøgelse for indeklima Elektromagnetisk stråling

19 LEED BREEAM DGNB HQE FORDELE Lav pris Ingen obligatorisk assessor Enkelt system til bedømmelse LEED-online Flere valgmuligheder for opfyldelse Lav pris Enkelt system til bedømmelse Metodefrihed i dokumentationen Grundig bedømmelse Udstrakt brug af EU-standarder Tysk byggebranche ligner dansk Stor fokus på ledelsen Grundig bedømmelse ULEMPER Udstrakt brug af amerikanske standarder Commissioning er ufravigeligt krav (Ingen online dokumenthåndtering) Obligatorisk assessor Høj pris Komplekst system til bedømmelse Stort konsulentbehov (Obl. assessor) Materiale på tysk Høj pris Moderat konsulentbehov + assessor Bedømmelsen ikke niveaudelt Materiale på fransk

20 Konklusioner Ordningerne indeholder i høj grad kriterier om de samme emner - forskellene vedr. detaljeringsgrad og dokumentationskrav Forskellene i vurderingerne afhænger herudover af ordningernes ambitionsniveau og referencer samt af konsulenternes fremgangsmåde Bygningerne klarede sig relativt godt for kriterier om energi, affald, transport og indeklima og mindre godt for kriterier om vand, materialer og nærmiljø Der er et betydeligt behov for tilpasning til danske forhold - enklest på stærke danske indsatsområder - sværest på svage, hvor data, værktøjer og/eller praksis savnes

21 Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø Hollandske erfaringer

22

23

24

25 Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø CEN TC Standarder

26 Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø CEN TC LCA

27 Møder med DGNB og BREEAM

28 Umiddelbar konklusion Der er reel ikke den helt store forskel på DGNB og BREEAM teknisk, når vi f.eks. har mulighed for at benytte DGNB s LCA database, hvis BREEAM. Start omkostninger for DK-GBC: her synes DGNB billigst frem for BREEAM Driftsmæssigt er BREEAM billigst i starten måske på sigt sammenligneligt BREEAM er udbredt og kendt internationalt langt mere end DGNB Begge ordninger tager CEN s arbejde meget alvorligt og vil indarbejde resultaterne løbende.

29 BREEAM and TC350 Current review of where BREEAM does or doesn t comply. BREEAM 2011 to include modifications to move towards CEN TC 350 compliance IMPACT project is aligning Green Guide and Envest to latest LCA guidelines. BREEAM 2011 update Use of SBA, Impact, SuPerBuildings etc recommendations. However, TC 350 work not yet complete; full compliance to be achieved once final CEN TC 350 is available. The LCA based assessment approach is also likely to be more expensive to undertake, at least in the short term, until tools (and databases) are more fully developed.

30 Et rigtigt godt spørgsmål Har vi tilstrækkelig grundlag til på nuværende tidspunkt til at foretage et kvalificeret valg? Hvilke oplysninger mangler vi? Kender vi den reelle økonomi ved de to ordninger? Næste skridt (medio/ultimo august): Nye møder med hhv. DGNB og BREEAM Nyt møde med DGBC Møde med Sverige/Norge Udarbejdelse af budget baseret på ovenstående møder

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center Bæredygtigt byggeri Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Bæredygtigt byggeri Undertitel: Afprøvning af certificeringsordninger

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB. Nikolaj Hertel Bestyrelsesformand, Green Building Council Denmark

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB. Nikolaj Hertel Bestyrelsesformand, Green Building Council Denmark De første erfaringer med den nye danske standard DGNB Nikolaj Hertel Bestyrelsesformand, Green Building Council Denmark Program (1) 9.00 9.10: Velkomst 9.10 9.30: PensionDanmark satser på bæredygtigt byggeri

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN Energirenovering med merværdi I Udarbejdet for: Udarbejdet af: Projektleder: Dato: Hans Blinkilde, NCC Niels-Arne Jensen, Københavns Kommune Signe Kongebro,

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer

Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer Bilag 1. Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer SPECIALERAPPORT I 7. SEMESTER MIHAIL JULIAN JENSEN FORÅRET - 2013 KØBENHAVNS ER HVERVSAKADEMI KLASSE 7. A - ARKITEKTPROJEKTERING

Læs mere

Troldtektmagasinet 12

Troldtektmagasinet 12 Troldtektmagasinet 12 TEMA Bæredygtige toner i arkitekturen 4 Ansvarligt byggeri 6-7 Den holdbare vej 11-14 kan måles og vejes fra vugge til vugge Troldtekt Award 2012: Kreative idéer fra 23 lande September

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

Velkommen til bæredygtighedsseminar

Velkommen til bæredygtighedsseminar Velkommen til bæredygtighedsseminar Mette Qvist, direktør Green Building Council Denmark Tony Christrup, landsformand Byggesocietetet Byggesocietetet Viden og fagligt netværk med kant Vi er landets førende

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

green dialogue DLW-gulvbelægninger til bæredygtigt byggeri The FLoor www.armstrong.eu

green dialogue DLW-gulvbelægninger til bæredygtigt byggeri The FLoor www.armstrong.eu green dialogue Armstrong Danmark A/S Naverland 8, 2. tv. DK-2600 Glostrup Denmark Tel. +45 (0) 44 91 00 36 Fax +45 (0) 44 91 00 10 service_denmark@armstrong.com www.armstrong-dlw.dk DLW-gulvbelægninger

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Aalborg Kommune Bæredygtighedsmanual for nybyggeri

Aalborg Kommune Bæredygtighedsmanual for nybyggeri Aalborg Kommune Bæredygtighedsmanual for nybyggeri Bæredygtighedsmanual - Nybyggeri INDHOLDSFORTEGNELSE Version 16. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side 2 Byggegrund Side 3 Projektforberedelse

Læs mere

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 Dagens program Del 1A - 30 min JL Overordnet perspektivering af bæredygtigheden ved MBA/SVEN Del 1B - 30 min JRL En gennemgang

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere