SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol"

Transkript

1 September 2009 Vol 61 Årgang Tema: Miljø Telefon SkanskaNews Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

2 02 Skanska indhold» leder vol Amerikansk byggeri viser vejen 06 Hvad er økolomisk gennemtræk? 08 Alfa Lavals GreenBuilding-domicil Skanska har allerede gennemført mere end 70 miljøvenlige byggerier i USA. De har opnået en LEED-certificering, der er mere vidtgående end EU s GreenBuilding-program. Læs interviewet med Danmarks første LEEDakkrediterede arkitekt. Kai-Uwe Bergmann fra Arkitektfirmaet BIG har nogle interessante synspunkter om miljøvenlighed. Staffan Holfelt Arkitekter har slået stregerne til en ejendom spækket med grønne løsninger. Skanska Øresund bygger og udlejer den som domicil til Alfa Laval. 11 Havneholmens nye grønne tårn 12 Byg klogt og skån miljøet 15 Da det gik helt galt for miljøet... Skanska Øresund opfører den højeste bygning på Havneholmen i Københavns havn. Tower bliver et lavenergihus med energibesparende løsninger og et velfungerende indeklima. Arkitekter elsker glas, som gør byggeriet let. Men det kan være svært at styre indeklimaet. Læs den spændende artikel om integreret design af fremtidens lavenergibyggeri. Skanska lærte på den hårde måde, at miljøet skal tages alvorligt. Under byggeriet af en jernbanetunnel gennem Hallandsåsen indtraf en af Sveriges værste miljøkatastrofer. Fokus på energi og miljø Mangler du din energifolder, kan du tage den her. t Har nogen allerede taget den, kan du bestille den hos Skanska Øresund på De færreste er i tvivl om, at vi skal passe bedre på Jorden. Det internationale klimatopmøde i København ved årets udgang sætter yderligere fokus på miljøet og ikke mindst brugen af energi. Denne tankegang præger også Skanska, som nu i ti år har været miljøcertificeret i henhold til ISO Og i de seneste par år har vi sat ekstra fokus på energiforbruget i de bygninger, vi opfører til vores kunder og os selv. Skanska Commercial Nordic er EU Green Building Partner. Det betyder, at i 75 % af alle vores byggerier skal energiforbruget være 25 % lavere end krævet i landets bygningsreglement. Det lavere energiforbrug er ikke kun til gavn for miljøet, men også til fordel for lejerne, der får reduceret deres driftsudgifter. Sidste skud på stammen af miljøtiltag er det amerikanske miljøcertificeringssystem LEED. Leadership in Energy and Environmental Design er en mere helhedsorienteret tilgang til miljøaspekterne i projekterne end Green Building. Skanska har i ni år arbejdet med LEED i USA, hvor vi har opført 75 certificerede projekter og råder over 350 akkrediterede medarbejdere. Nu er turen kommet til Danmark, hvor vi har fået den første medarbejder akkrediteret til at arbejde med systemet. På de følgende sider kan du læse mere om LEED. Cirka 40 % af verdens samlede energiforbrug kan relateres til byggesektoren, heraf kommer størstedelen fra driften af ejendommene. Så der er nok at tage fat på. Derfor sætter vi i dette nummer af Skanska News fokus på energi og miljø. Skanska vil være den førende projektudvikler indenfor grønt byggeri. Vi forudser en stigende efterspørgsel på energi- og miljøvenlige byggerier og mener, at vi er klædt godt på til at gavne miljøet og samtidig imødekomme lejernes ønsker ikke mindst i en tid med øget fokus på omkostninger. Karoline Geneser Projektleder, civilingeniør +info: Karoline Geneser I

3 Skanska indretning vol Nordens første hus, som forventes LEED-certificeret, er opført af Skanska i Helsinki. Skanska går foran på miljøområdet Som de første i Norden indarbejder Skanska nu det internationale miljøcertifikat LEED. Det sker sideløbende med brugen af EU s GreenBuildingprogram. Når man har sagt A, må man også sige B. Den gamle talemåde gælder i dette tilfælde energiforbrug og andre miljøforhold vedrørende bygninger: Skanska har indtil videre igangsat syv nordiske ejendomsprojekter, som skal leve op til kravene i EU GreenBuilding programmet. Den kræver bl.a., at bygningernes energiforbrug skal være 25 % lavere end den nationale lovgivning kræver i det pågældende land. Skanska går nu skridtet videre og tilbyder sine kunder certificering efter den internationale standard for Leadership in Energy and Environmental Design i daglig tale kaldet LEED. Det første hus i Norden, som forventes LEED-certificeret, er udviklet og opført af Skanska. Det er en kontorejendom, som bygges i Helsinki. Du kan læse en nærmere beskrivelse af byggeriet i faktaboksen her på siden. Alle Skanskas egne projekter inden for kontorbyggerier skal fremover leve op til de krav, som stilles for at opnå certificeringen LEED Gold eller LEED Platinum. Det samme er naturligvis planen for Skanskas egne fremtidige domiciler. Energiforbrug og miljøhensyn Hensynene til energiforbrug, miljøpåvirkning og det indendørs miljø hænger nøje sammen, hvis man vil agere bæredygtigt, siger projektleder og miljøansvarlig Karoline Geneser, Skanska Øresund A/S. I Danmark har vi gennem mange år især fokuseret på at nedbringe bygningernes energiforbrug. Det skal vi selvfølgelig fortsat gøre, men LEED handler om meget andet f.eks. hvordan bygningen er tilpasset det lokale miljø. Det gælder bl.a. hensyntagen til kystlinjer, grønne områder og lignende følsomme dele af miljøet. LEED prioriterer bl.a. en central placering, så bygningens brugere får gåafstand til nødvendige faciliteter som f.eks. indkøb og transport. Vandeffektivitet indgår også i bedømmelsen lige fra selve vandforbruget til afledningen af spildevand, ligesom der tages hensyn til anvendelsen af kemikalier og deres påvirkning på indeklimaet. Alt i alt indebærer LEED-certificeringen en omfattende hensyntagen til bygningens energiøkonomi og indpasning i det lokale miljø. Lintulahti Kontorbygningen Lintulahti i Helsinki er på i alt m 2 fordelt på otte etager. Den forventes at opnå LEED Gold-certificering samt at opfylde kravene i EU s GreenBuilding-program. Dette indebærer bl.a.: Reduktion af støvgener til omgivelserne i byggeperioden Heat Island Effect (man undgår, at byerne bliver varme, pga. for mørke belægninger) Udvendig lysforurening er minimeret Optimal udnyttelse af dagslys Sundt indeklima Afdunstning fra byggematerialer minimeres/undgås Brug af lokalt fremstillede byggematerialer Mere end 10 % af byggematerialerne indeholder genbrugsmaterialer Energiforbruget forventes at blive 27 % mindre end kravet i det finske bygningsreglement. I Danmark har vi gennem mange år især

4 04 Skanska leed vol 61 Gode erfaringer med LEED i USA Skanska-koncernens President & CEO, Johan Karlström, er overbevist om, at miljøhensyn vil blive vægtet højt i fremtiden. Og det er Skanska forberedt på. Skanska har gennem flere år arbejdet med LEED-certificering i USA. Mere end 70 af Skanskas større byggerier på det amerikanske marked er blevet certificeret. Normalt betragter vi europæere os som mere miljøvenlige end amerikanerne. Ikke desto mindre har Skanska til dato færdiggjort mere end 70 amerikanske byggerier, som har opnået certificering efter LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), som er mere vidtgående end EU s GreenBuildingprogram. Skanska Øresunds miljøansvarlige, civilingeniør Karoline Geneser forudser, at LEED bliver et udbredt krav fra bygherrer i Europa. Skanskas første LEED-certificerede ejendom ligger i Tjekkiet, og de første nordiske projekter er sat i gang i henholdsvis Finland og Sverige. Hun understreger, at LEED og EU GreenBuilding kan bruges parallelt ved byggerier. Høj prioritet til miljøet På koncernniveau har miljøet fået en høj prioritet. En ny ledelsesgruppe, Green Construction Team, fokuserer på grøn teknologi og refererer direkte til Senior Executive Team, der er Skanska AB s direktion. Og på basis af de gode amerikanske erfaringer med LEED sætter man nu fuld fart på processen i Norden: Vi ser, at efterspørgslen på byggerier med miljø- og energimæssige certificeringer vokser. Denne trend vil blive yderligere forstærket, når markedssituationen engang vender og så er vi parate, hedder det i en udtalelse fra President & CEO Johan Karlström, Skanska. Mange større byer i USA kræver allerede i dag LEED-certificering af nybyggerier. Omkring 40 % af den amerikanske befolkning bor i disse områder, hvor vi allerede har gennemført adskillige LEEDcertificerede projekter. Vi har dermed et solidt grundlag at arbejde videre på. Hele Skanska-gruppen har siden 2002 været miljøcertificeret i henhold til ISO Og vi har vist, at vi kan matche høje miljøstandarder i såvel Norden som USA og Europa. Ved at indføre en fælles international standard som LEED, vil vi kunne dele viden og forstærke vores performance på verdensplan. Nordiske LEED-eksperter I år har Skanska igangsat et stort nordisk uddannelsesprojekt, hvor 100 medarbejdere uddannes til at lede LEED-processer inden for design og certificering. De 30 første er allerede blevet akkrediteret. Undervisningen gennemføres med eksperter og undervisere fra USA, hvor Skanska i dag har godt og vel 350 akkrediterede specialister på området. Selve den efterfølgende nordiske akkreditering af Skanska-medarbejderne bliver varetaget af den uafhængige organisation The Green Building Certification Institute. +info: Karoline Geneser I Grønne fremtidsdage. Under temaet Et grønnere samfund har Skanska arrangeret et antal såkaldte fremtidsdage i de største svenske byer. Målet har været at skabe et forum hvor Skanskamedarbejdere, kommunalpolitikere, arkitekter og embedsmænd sammen kan diskutere fremtid, miljø og byggeri. I alt 500 personer deltog. I forbindelse med fremtidsdagene, har omkring 150 kommunale ledere besvaret et spørgeskema om grønt byggeri. Undersøgelsen viser et stort behov for mere viden om, hvordan man bygger med omtanke for miljøet. 50 nye fitnessrum til hotelkæde. Skanska Direkt, Skanskas byggeservice i Sverige, leverer og installerer fitnessrum på 50 Scandic-hoteller i Sverige. Der er tale om en totalentreprisekontrakt med en geografisk spredning fra Helsingborg i syd til Kiruna i nord. Fitnessrummene opføres i eksisterende bygninger, og det skal ske uden, at hotellets gæster vil blive forstyrret.

5 Skanska leed vol Værd at vide om... Bygningsreglementet EU GreenBuilding LEED Minimumskrav Bygningsreglementet (BR2008) stiller krav om, at alle nye bygninger som minimum skal opfylde en energiramme. Det betyder, bygningens energiforbrug til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning må ikke overstige 95 kwh/m 2 pr. år Kravet gælder kontorer, skoler og visse institutioner dog kun hvis bygningerne opvarmes til min. 15 C. Hvis der i bygningen findes specielle forhold (f.eks. produktion), som stiller større krav til lys, varmt vand mv. end normalt, kan der gives et tillæg til energirammen for dette. Lavenergiklasse 1 og 2 for kontorer Udover den grundlæggende energiramme opererer Bygningsreglementet med to lavenergiklassificeringer, 1 og 2. For kontorer, skoler og visse institutioner betyder det, at en lavenergiklasse 2 bygning højst må have et energiforbrug på 70 kwh/m 2 pr. år. For lavenergiklasse 1 er kravet 50 kwh/m 2 pr. år. Hvis bygningen skal klassificeres som lavenergiklasse 1 eller 2 gives der ikke tillæg til energirammen under nogen omstændigheder. EU GreenBuilding er et program under EU-kommissionen. Programmet har til formål at fremme energibesparende tiltag i byggeriet. For at opnå status som EU GreenBuilding skal energiforbruget ligge 25 % lavere end det, der kræves i den lokale lovgivning (f.eks. bygningsreglementet i Danmark). Når en bygning har opnået status som EU GreenBuilding, er bygningen optaget som partner i programmet. Certificeringen som EU GreenBuilding foregår på et teoretisk beregningsgrundlag og er ikke afhængig af, at byggeriet er færdiggjort. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et certificeringssystem, der behandler byggeriet ud fra en bred bæredygtighedsbetragtning. Systemet er opbygget, så man kan opnå et vist antal point i følgende kategorier: Byggeriets placering Vandforbrug Energi Materialer Indeklima Andre gode ideer Afhængig af hvor mange point, der opnås, er det muligt at blive certificeret, som henholdsvis Sølv, Guld eller Platin. Systemet giver en fuldstændig sammenlignelighed mellem de certificerede bygninger, ligesom det giver en frihed til at vælge inden for, hvilke områder man vil fokusere sit ønske om bæredygtighed. LEED-certificeringen er udviklet af U.S. Green Building Council, som er en nonprofit medlemsorganisation, der har bæredygtigt byggeri som sin vision. Grønt Skanska-kontor i Empire State Building. Skanska har fået kontor i den berømte Empire States Building, som blev opført under depressionen for 80 år siden. Kontoret på 32. etage er daglig arbejdsplads for 80 medarbejdere. Skanska har naturligvis sørget for, at kontoret lever op til det højeste niveau, som The United States Green Building Council opererer med: LEED-CI Platin. Militært træningsanlæg i Norge. Skanska har underskrevet en kontrakt om opførelse af nyt militært træningsanlæg ved Bergen i Norge. Kontrakten har en værdi på omkring 170 mio. kr., og indebærer opførelse af en sportshal på ca m 2, som omfatter svømme- og livredningsbassin, nærkampsrum, styrketrænings- og spinninglokaler, klatrevæg, lokaler til skadeforebyggelse og restitution samt kontorer til instruktørerne. Kontrakten omfatter også etablering af et udendørsanlæg på ca m 2 med baner til blandt andet fodbold og løb, beachvolley og forhindringsløb.

6 06 Skanska leed vol 61 Hvad? Økolomisk gennemtræk Arkitektfirmaet BIG (Bjarke Ingels Group) har sammensmeltet det bedste fra økologi og økonomi til udtrykket økolomi her tænkes grønt og økonomisk i måden, som nybyggeri designes, placeres og bruges. Det er netop i sammenhængene mellem bygningernes funktioner, at de største miljøgevinster ligger gemt. Sig ordet holistisk, og mange vil sikkert straks få ledt tankerne hen i retning af alternativ, spirituel afspændingsterapi eller lignende. For arkitekt Kai-Uwe Bergmann fra arkitektfirmaet BIG er en holistisk helhedsorienteret tilgang til arkitektur og byplanlægning vejen frem til mere bæredygtigt byggeri både hvad angår miljøet og pengepungen. Kai-Uwe Bergmann er Danmarks eneste LEED -akkrediterede arkitekt. Den amerikanske certificering for bæredygtigt byggeri, som Skanska vil anvende på byggerier i Norden og Europa, er blot en af flere metoder til at måle et byggeris bæredygtighed på. At det kan gøres på flere forskellige måder, har Kai-Uwe Bergmann oplevet på nærmeste hold. Personligt og fagligt har han en blandet international baggrund. Født i Tyskland, opvokset i USA, erfaring fra Østrig og nu bosat i Danmark. Og der er en verden til forskel på landenes erfaringer med og tilgang til bæredygtigt byggeri. I USA scorer man point og tager udgangspunkt i tjeklister. I Østrig fokuserer de mere på, hvor mange kilowatttimer per m 2 en bygning forbruger. I Østrig er viceværten universitetsuddannet, går i jakkesæt og styrer energiforbruger på en computer. Derfor kan østrigerne bygge skoler og biblioteker med et energiforbrug på kun en tiendedel af tilsvarende danske bygningers energiforbrug, siger Kai-Uwe Bergmann. I Danmark synes mange, at certificering af energirigtighed er unødvendigt, fordi man som dansker har det i sit DNA, men det har danskerne ikke. Derfor er jeg så glad for, at Skanska som projektudvikler nu bekender sig til LEED. Nu er det arkitekterne i Danmark, som får baghjul af udviklerne, der er helt fremme, siger Kai-Uwe Bergmann. I USA bliver bygninger rangeret højere på en LEED-skala, hvis de ligger tæt på Skanska partner i OpstartSverige. Antallet af nye svensk/danske virksomheder i Skåne er mere end fordoblet, siden Øresundsbroen blev indviet. I samme periode er antallet af danskere bosat i området steget med 60%. OpstartSverige er et privat/offentligt samarbejde. Formålet er at fjerne de bekymringer, som en etablering normalt vil føre med sig i stedet får små og mellemstore danske selskaber de bedste betingelser og den mest smidige vej ind på det svenske marked. Projektet støttes af Skanska og otte andre partnere. Bog skal inspirere til grønt byggeri. Skanskas lille grønne er en inspirationsbog rettet mod alle inden for byggesektoren, der ønsker at styre i retning af en grønnere tankegang. Bogen blander fakta om forskellige former for grønt byggeri med eksempler på projekter med høj miljøprofil. Håndbogen giver også tips til, hvordan man kan reducere materialeforbrug, klimapåvirkninger og energiforbrug i alt fra asfalt og broer til huse og kontorer.

7 Råsundavägen 2 Tel: Skanska leed vol Skanska AB SE Solna Sweden Fax: f.eks. bus- og togstationer. Dermed tages der højde for ikke blot bygningens materialer, men også den adfærd, som bygningens brugere udviser i dens levetid. Derfor søger bygherrer nu byggegrunde med en sådan placering. Skanskas årsrapport kan downloades fra Annual Report 2008 Annual Report 2008 Det mest bæredygtige, som arkitekter kan udrette, er at gøre bygningernes funktion så fleksibel som muligt, så man uden de store miljøpåvirkninger kan ændre boliger til erhverv og omvendt, siger Kai-Uwe Bergman. Han nævner som eksempel, at man i varme lande har tænkt for meget i energifrådsende aircondition og for lidt i naturlig ventilation. Hvis du designer og placerer en bygning, så der er plads til at skabe naturligt gennemtræk, så er det back to basics. I gamle dage var man god til at holde bygninger kølige uden aircondition, mens vi de senere år har skabt en masse unaturlige miljøer. Samtidig hjælper det på bundlinjen. Vi kan ikke tænke økologisk uden også at tænke økonomisk det er det, vi kalder økolomi, siger Kai-Uwe Bergmann. Dermed er vi tilbage i den holistiske tilgang, og Kai-Uwe Bergman giver et par tankevækkende eksempler: Hvis boliger og erhverv var tænkt mere integreret, hvorfor så ikke varme sit hus op med den energi, som computeren og serverrummet bruger i løbet af dagen? Eller hvorfor lukke en masse god varme ud fra Irma-købmandens kæmpefrysere, når det kunne opvarme en hel swimmingpool på taget. DGI Byen i København burde ligge oven på et supermarked, lyder det fra Kai-Uwe Bergmann. Årsrapporten Nu satser Skanska grønt Koncernen havde en lille omsætningsfremgang i et meget vanskeligt 2008 Skanska-koncernen opnåede i 2008 en omsætning på 143,7 milliarder svenske kroner (mod 138,8 milliarder året før). Resultatet før skat blev på 4,1 milliarder svenske kroner (mod 5,4 milliarder året før). Johan Karlström fik således en udfordrende start som koncernchef, hvilket han heller ikke lægger skjul på i selskabets årsrapport. Han forudser, at 2009 bliver et barsk år, men understreger samtidig at koncernens stærke brand, finansielle styrke og engagerede medarbejdere udgør et solidt fundament for fremtidig vækst. Skanska har gennem 2008 mærket, at mange af de mest krævende kunder lægger stadig større vægt på koncernens betydelige viden om miljørigtige løsninger. Når markedet vender, vil efterspørgslen på energieffektive løsninger blive yderligere forstærket. Derfor fortsætter vi med at opbygge viden på miljøområdet, så vi kan være parate, understreger Johan Karlström. Vi sigter mod at blive den førende grønne projektudvikler og byggevirksomhed på vore markeder. Det er både vigtigt og rigtigt både forretningsmæssigt og set ud fra et samfundsperspektiv.

8 08 Skanska green building vol 61 Alfa-Huset bliver en Green Building Alfa Laval samler flere aktiviteter i Søborg, hvor Skanska Øresund opfører og udlejer en moderne kontorejendom tegnet af Staffan Holfelt Arkitekter. Når Alfa Laval i april 2010 indvier sit nye hovedkvarter i Søborg vil ledelse og medarbejdere kunne ranke ryggen og glæde sig over, at de bidrager til et grønnere Danmark. I dag arbejder de fleste af dem i midlertidige pavilloner og på andre adresser i hovedstadsområdet. Alfa-Huset bliver en miljøvenlig Green Building, som med sine m 2 får plads til 170 medarbejdere fordelt på tre etager. Grunden og bygningen ejes af Skanska Øresund, der står for såvel byggeprojekt som udlejning. Indretningen bliver fleksibel. Hver etage opdeles i store åbne kontorer, kombineret med lukkede møderum af forskellig størrelse. Bygningen vil fortsat kunne opfylde kravene til Green Building, selv om der på et tidspunkt skulle blive ændret på indretningen. Indtil videre har Skanska igangsat syv ejendomsprojekter, som opfylder Green Building-kravet om et 25 % lavere energiforbrug end i de nationale normer for byggerier. Både som virksomhedsleder og personligt lægger adm. direktør Christian Thomsen vægt på, at miljøhensyn indgår i alle væsentlige beslutninger.

9 Skanska green building vol Alfa Lavals afdelinger for global markedsføring og nordisk salg får til huse i dette nye domicil i Søborg. Det er tegnet af Staffan Holfelt Arkitekter og lever op til Green Building-kravene. Det handler om troværdighed Alfa Laval er i dag miljøcertificeret efter ISO Vi har bl.a. forpligtet os til at reducere CO 2 -udslippet med 5 % årligt, og når vi så flytter ind i et nybyggeri, bør det naturligvis være energieffektivt, siger adm. direktør Christian Thomsen, Alfa Laval. Dybest set handler det om troværdighed. Vi markedsfører os som leverandører af løsninger på teknologiske problemer inden for energi, miljø og fødevarer. Både som professionel og privatperson er miljøhensyn en vurderingsparameter, jeg tager med i mine beslutninger hvad enten det drejer sig om ny kontorbygning, udskiftning af bilen eller vores daglige adfærd. Green Building er en god løsning for Alfa Laval, fordi økonomien samtidig bliver fornuftig: De lavere energiomkostninger opvejer den højere husleje. Dertil kommer de imagemæssige fordele i relationer til kunder og medarbejdere. Og når det nu hænger sådan sammen hvorfor så lade være? De grønne løsninger Selv om de grønne løsninger gør Alfa- Huset miljøvenligt, spiller adfærd også ind. Christian Thomsen mener dog ikke, at der bliver brug for store indgreb over for husets brugere. Automatik vil f.eks. sørge for styring af belysning, varme og ventilation. Det reducerer energiforbruget uden for kontortid. Belysningen ved den enkelte arbejdsplads bliver på 500 lux, mens den andre steder vil være svagere. Alle arbejdspladser får el-skinner, så medarbejderne let kan slukke, når de går. ISO systemerne vil efterfølgende kunne bruges til at kontrollere, om de opstillede mål bliver realiseret. +info: Elo Alsing I Alfa-Huset vil blive præget af en række energibesparende løsninger, som stort set passer sig selv. Miljørigtigt luftskifte: Overdimensionerede ventilationsanlæg og rør nedsætter lufthastighederne i kanalerne og dermed elforbruget. Naturlig køling: Ventilationsanlægget bruger udendørsluft til at køle bygningen ned med ( frikøling ). Ekstra isolering: Tag, facader og fundamenter er særlig kraftigt isolerede. Sammen med lavenergi-vinduerne minimerer det udslip af varme/kulde. Behageligt indeklima: Varmevekslerteknologi optimerer bygningens temperaturregulering og komfort. Smart belysnings-teknologi: Styring af al belysning kombineret med færre og mere energibesparende lyskilder nedbringer el-forbruget ansatte i 100 lande Populært sagt er Alfa Laval en svensk pendant til Danfoss. Kerneaktiviteterne er baseret på tre teknologier: varmeoverførsel, separering og væskehåndtering. Alfa Lavals produkter indgår typisk i processer, hvor der omsættes energi, produceres fødevarer eller sker en form for miljøpåvirkning. Overordnet er det Alfa Lavals strategi at være nr. 1 eller nr. 2 på det enkelte marked. Koncernen har aktiviteter i 100 lande og beskæftiger medarbejdere heraf i Danmark. Alfa-Huset skal bruges af afdelingerne for global markedsføring og nordisk salg. Søborg er i forvejen hovedkvarteret for udvikling og produktion af dekanter-centrifuger samt ferksvandsgeneratorer. Ud over centrifugerne producerer fabrikken i Søborg bl.a. pumper og ventiler til fødevaresektoren. Totalt beskæftiger Alfa Laval cirka 500 medarbejdere i Søborg.

10 10 Skanska udlejning vol 61 Norrporten prioriterer miljøet højt Ejendomsaktieselskabet Norrporten, som Skanska Øresund samarbejder med om flere ejendomsprojekter i Danmark, har siden foråret 2008 været miljøcertificeret i Sverige efter normen ISO Selskabet arbejder nu videre med muligheden for en tilsvarende certificering i Danmark. Bo Henriksson der er forretningsområdechef (udland) i Norrporten, lægger vægt på, at selskabets nye ejendomme har mindst mulig negativ påvirkning på miljøet og det gør han ikke mindst af hensyn til de kommende generationer. Fordelen ved certificering er ifølge Bo Henriksson, at alle tvinges til at fokusere på miljøet i deres daglige arbejde. Selskabet har også ansat en miljøkoordinator, som rapporter direkte til ledelsen om, hvordan den grønne indsats skrider frem. Mange lejere lægger vægt på energieffektivitet. Men miljøvenlighed handler også om andet end forbruget af energi. Bo Henriksson mener, at LEED er et godt bud på en ny international norm for miljørigtigt byggeri. Norrporten ejer ca. 300 ejendomme på tilsammen ca. 1,1 mio. m 2. Selskabets ambition er, at alle nye byggerier skal leve op til standarder som EU Green Building eller LEED. Ved alle større nybyggerier og ombygningsprojekter har vi derfor indført et miljøprogram. Det sikrer bl.a., at materialerne er produceret miljøvenligt og i vid udstrækning kan genanvendes, siger Bo Henriksson. Kort tilbagebetalingstid Norrporten demonstrerer også i praksis, at fremtidens erhvervsbyggeri skal være miljøvenligt. Selskabet har i år indviet en m 2 stor bygning i Sundsvall, som udlejes til Patent- och registreringsverket. Energiforbruget i bygningen, der er opført af Skanska, er markant lavere end kravene til EU GreenBuilding i Sverige. 90 % af bygningens samlede forbrug til opvarmning og køling produceres af en varmeveksler, der er i forbindelse med et grundvandsreservoir 80 meter under bygningen. De resterende 10 % af forbruget går til drift af varmeveksleren og består af grøn el, som er produceret ved hjælp af vind- og vandkraft. I det lange løb handler det naturligvis også om økonomi. Når vi i en ejendom som den i Sundsvall kan nøjes med at købe 10 % af energien til opvarmning og køling, nedsætter det driftsudgifter betydeligt til gavn for lejerne, siger Bo Henriksson, som tilføjer, at de ekstra investeringer i sådanne bygninger har tilbagebetalingstid på mellem fire og syv år. Bo Henriksson er overbevist om, at stadig flere virksomheder vil lægge vægt på, at deres ansatte arbejder i et miljørigtigt byggeri. I den forbindelse kan LEED være et godt bud på en ny international norm for ejendommes miljøvenlighed. Patent- og registreringsverket i Sundsvall får 90 % af sit energiforbrug dækket af grønne energikilder. Skanska har opført bygningen for Norrporten. Eksisterende bygninger kan forbedres Norrporten lægger stor vægt på, at energidriften i de ældre ejendomme gøres så effektiv som muligt. Og her er faktisk gode muligheder for at gøre noget i form af moderne styring til el, opvarmning og køling. I løbet af de seneste tre år er det på denne måde lykkedes at reducere forbruget ved at udnytte de eksisterende energisystemer bedre.

11 Skanska udlejning vol Københavns teknik- og miljøborgmester deltog ved rejsegildet på Havneholmen Tower. Fra venstre ses: Adm. direktør Peter Nymann (Skanska Øresund), projektdirektør Hans Anker Nielsen (Pihl & Søn), teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (Københavns Kommune) og projektchef Ole Samsøe Teilmann (Skanska Øresund). Havneholmens nye grønne tårn Vartegnet på Havneholmen skal leve op til kravene for EU GreenBuilding bl.a. ved at producere elektricitet ved hjælp af solceller på taget Det 11 etagers kontorhus, som Skanska Øresund opfører for Norrporten, bliver ikke alene et arkitektonisk blikfang bygningen opfylder tillige EU Green- Building-kravene. Wingårdh Arkitektkontor har givet bygningen en spændende udformning med ødsel anvendelse af glas, som vil få den m 2 store flerbrugerejendom til at virke let. Teknisk set bliver Havneholmen Tower et lavenergihus med 370 m 2 solceller på taget. Solcellerne producerer jævnstrøm, som efterfølgende bliver konverteret til 220 volt vekselstrøm. Strømmen vil blive ført direkte til ejendommens ledningsnet og skal dække en del af lejernes strømforbrug. En anden energibesparende foranstaltning er, at ejendommens facade mod nord får særligt lavenergiglas med tre lag og en u-værdi på 0,8 W/m 2 K. Dermed yder glasfacaden en særlig effektiv beskyttelse mod varmetab om vinteren. Havneholmen Tower vil i det hele taget blive forsynet med moderne teknik, der reducerer energiforbruget et eksempel: Ventilationssystemet, der medvirker til at sikre et godt indeklima, er dimensioneret med høje virkningsgrader. Systemets varmeveksler trækker enten varme (om vinteren) eller køling (om sommeren) ud af returluften. Resultat: El-forbruget til henholdsvis opvarmning og aircondition holdes nede. Projektleder i Skanska Øresund Jesper Brandt oplyser, at Havneholmen Tower har alle forudsætningerne for at opfylde EU GreenBuilding-kravene. I praksis betyder det, at de kommende lejere vil blive involveret i projektet, så de bidrager til at give Havneholmen et grønt vartegn. +info: Jesper Brandt I

12 12 Skanska indeklima vol 61 Fremtidens erhvervsbyggeri er godt for både klima og indeklima Det kan lade sig gøre at skåne både Jorden og medarbejdere for de værste klimapåvirkninger, når man planlægger og bygger nyt kontorbyggeri. Det koster ikke nødvendigvis ekstra, men kræver samarbejde, planlægning og computerkraft. Hvad sker der ved at bruge lidt ekstra glas, når domicilet skal opføres? Kontorbyggeriet bliver jo flottere, arkitekten er gladere, lyset strømmer ind og varmeregningen falder, når solen skinner! Men hvad nu, hvis medarbejderne koger eller fryser, deres produktivitet falder og virksomhedens nye, flotte kontorhus koster kassen på grund af faldende produktivitet og flere sygedage? Den bivirkning det dårlige indeklima er der for få, der tænker på, når nyt erhvervsbyggeri planlægges og udføres. Det mener Steffen Petersen, der forsker i såkaldt integreret design af nyt lavenergibyggeri hos ALECTIA. Det er en stor fejl, når vi taler om at sænke vores energiforbrug i bygninger, at vi helt mangler indeklimadelen. Det, som man kan kalde den termiske komfort, skal tænkes ind i vores lavenergibygninger, siger Steffen Petersen. Ifølge ham, skal debatten om lavenergibygninger inddrage alle de elementer

Fremtidens huse. skal ikke holde i 100 år

Fremtidens huse. skal ikke holde i 100 år Fremtidens huse skal ikke holde i 100 år Danske leverandører skal på banen med præfabrikerede elementer, mener arkitekten der stablede klodserne til det mest omfattende passivhusbyggeri n Af Bjarne Madsen

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Et eksempel på skandinavisk arkitektur når den er lysende. Udefra set er det samspillet mellem sort granit og glas, der falder i øjnene. Og indvendigt er det

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 April 2013 LEJEMÅL Støberigade 12-14 Ejendommen Støberigade er en topmoderne kontorejendom i et moderne, stilrent, elegant og let design. Ejendommen blev i 2002 belønnet med Københavns

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

S K I B S T R U P BæRedygTIg maskin- og mandskabshal

S K I B S T R U P BæRedygTIg maskin- og mandskabshal SKIBSTRUP bæredygtig maskin- og mandskabshal Økonomisk bæredygtighed ført ud i livet Bæredygtighed og økonomi opfattes af mange som et umage par. Gennem de sidste 30 år har det i Danmark været normen,

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Christensen & Co Arkitekter AS

Christensen & Co Arkitekter AS Christensen & Co Arkitekter AS Michael Christensen, arkitekt maa, direktør michael@cco.as Campus Albano 95.000 m², Stockholm Bygherre: Akademiska Hus og Svenske Bostäder Campus Albano 95.000 m², Stockholm

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune VEDTAGET 28. november 2012 Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune Indledning Der er en stigende bevidsthed om behovet for en bæredygtig udvikling med en fornuftig udnyttelse af

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer.

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer. Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Dok.nr: 47986 v1 Ref.: REG/hg E-mail: REG@FRINET.DK 6. maj 2010 Høringssvar til Bygningsreglement 2010 BR10 Foreningen af Rådgivende Ingeniører,

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere