SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol"

Transkript

1 September 2009 Vol 61 Årgang Tema: Miljø Telefon SkanskaNews Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

2 02 Skanska indhold» leder vol Amerikansk byggeri viser vejen 06 Hvad er økolomisk gennemtræk? 08 Alfa Lavals GreenBuilding-domicil Skanska har allerede gennemført mere end 70 miljøvenlige byggerier i USA. De har opnået en LEED-certificering, der er mere vidtgående end EU s GreenBuilding-program. Læs interviewet med Danmarks første LEEDakkrediterede arkitekt. Kai-Uwe Bergmann fra Arkitektfirmaet BIG har nogle interessante synspunkter om miljøvenlighed. Staffan Holfelt Arkitekter har slået stregerne til en ejendom spækket med grønne løsninger. Skanska Øresund bygger og udlejer den som domicil til Alfa Laval. 11 Havneholmens nye grønne tårn 12 Byg klogt og skån miljøet 15 Da det gik helt galt for miljøet... Skanska Øresund opfører den højeste bygning på Havneholmen i Københavns havn. Tower bliver et lavenergihus med energibesparende løsninger og et velfungerende indeklima. Arkitekter elsker glas, som gør byggeriet let. Men det kan være svært at styre indeklimaet. Læs den spændende artikel om integreret design af fremtidens lavenergibyggeri. Skanska lærte på den hårde måde, at miljøet skal tages alvorligt. Under byggeriet af en jernbanetunnel gennem Hallandsåsen indtraf en af Sveriges værste miljøkatastrofer. Fokus på energi og miljø Mangler du din energifolder, kan du tage den her. t Har nogen allerede taget den, kan du bestille den hos Skanska Øresund på De færreste er i tvivl om, at vi skal passe bedre på Jorden. Det internationale klimatopmøde i København ved årets udgang sætter yderligere fokus på miljøet og ikke mindst brugen af energi. Denne tankegang præger også Skanska, som nu i ti år har været miljøcertificeret i henhold til ISO Og i de seneste par år har vi sat ekstra fokus på energiforbruget i de bygninger, vi opfører til vores kunder og os selv. Skanska Commercial Nordic er EU Green Building Partner. Det betyder, at i 75 % af alle vores byggerier skal energiforbruget være 25 % lavere end krævet i landets bygningsreglement. Det lavere energiforbrug er ikke kun til gavn for miljøet, men også til fordel for lejerne, der får reduceret deres driftsudgifter. Sidste skud på stammen af miljøtiltag er det amerikanske miljøcertificeringssystem LEED. Leadership in Energy and Environmental Design er en mere helhedsorienteret tilgang til miljøaspekterne i projekterne end Green Building. Skanska har i ni år arbejdet med LEED i USA, hvor vi har opført 75 certificerede projekter og råder over 350 akkrediterede medarbejdere. Nu er turen kommet til Danmark, hvor vi har fået den første medarbejder akkrediteret til at arbejde med systemet. På de følgende sider kan du læse mere om LEED. Cirka 40 % af verdens samlede energiforbrug kan relateres til byggesektoren, heraf kommer størstedelen fra driften af ejendommene. Så der er nok at tage fat på. Derfor sætter vi i dette nummer af Skanska News fokus på energi og miljø. Skanska vil være den førende projektudvikler indenfor grønt byggeri. Vi forudser en stigende efterspørgsel på energi- og miljøvenlige byggerier og mener, at vi er klædt godt på til at gavne miljøet og samtidig imødekomme lejernes ønsker ikke mindst i en tid med øget fokus på omkostninger. Karoline Geneser Projektleder, civilingeniør +info: Karoline Geneser I

3 Skanska indretning vol Nordens første hus, som forventes LEED-certificeret, er opført af Skanska i Helsinki. Skanska går foran på miljøområdet Som de første i Norden indarbejder Skanska nu det internationale miljøcertifikat LEED. Det sker sideløbende med brugen af EU s GreenBuildingprogram. Når man har sagt A, må man også sige B. Den gamle talemåde gælder i dette tilfælde energiforbrug og andre miljøforhold vedrørende bygninger: Skanska har indtil videre igangsat syv nordiske ejendomsprojekter, som skal leve op til kravene i EU GreenBuilding programmet. Den kræver bl.a., at bygningernes energiforbrug skal være 25 % lavere end den nationale lovgivning kræver i det pågældende land. Skanska går nu skridtet videre og tilbyder sine kunder certificering efter den internationale standard for Leadership in Energy and Environmental Design i daglig tale kaldet LEED. Det første hus i Norden, som forventes LEED-certificeret, er udviklet og opført af Skanska. Det er en kontorejendom, som bygges i Helsinki. Du kan læse en nærmere beskrivelse af byggeriet i faktaboksen her på siden. Alle Skanskas egne projekter inden for kontorbyggerier skal fremover leve op til de krav, som stilles for at opnå certificeringen LEED Gold eller LEED Platinum. Det samme er naturligvis planen for Skanskas egne fremtidige domiciler. Energiforbrug og miljøhensyn Hensynene til energiforbrug, miljøpåvirkning og det indendørs miljø hænger nøje sammen, hvis man vil agere bæredygtigt, siger projektleder og miljøansvarlig Karoline Geneser, Skanska Øresund A/S. I Danmark har vi gennem mange år især fokuseret på at nedbringe bygningernes energiforbrug. Det skal vi selvfølgelig fortsat gøre, men LEED handler om meget andet f.eks. hvordan bygningen er tilpasset det lokale miljø. Det gælder bl.a. hensyntagen til kystlinjer, grønne områder og lignende følsomme dele af miljøet. LEED prioriterer bl.a. en central placering, så bygningens brugere får gåafstand til nødvendige faciliteter som f.eks. indkøb og transport. Vandeffektivitet indgår også i bedømmelsen lige fra selve vandforbruget til afledningen af spildevand, ligesom der tages hensyn til anvendelsen af kemikalier og deres påvirkning på indeklimaet. Alt i alt indebærer LEED-certificeringen en omfattende hensyntagen til bygningens energiøkonomi og indpasning i det lokale miljø. Lintulahti Kontorbygningen Lintulahti i Helsinki er på i alt m 2 fordelt på otte etager. Den forventes at opnå LEED Gold-certificering samt at opfylde kravene i EU s GreenBuilding-program. Dette indebærer bl.a.: Reduktion af støvgener til omgivelserne i byggeperioden Heat Island Effect (man undgår, at byerne bliver varme, pga. for mørke belægninger) Udvendig lysforurening er minimeret Optimal udnyttelse af dagslys Sundt indeklima Afdunstning fra byggematerialer minimeres/undgås Brug af lokalt fremstillede byggematerialer Mere end 10 % af byggematerialerne indeholder genbrugsmaterialer Energiforbruget forventes at blive 27 % mindre end kravet i det finske bygningsreglement. I Danmark har vi gennem mange år især

4 04 Skanska leed vol 61 Gode erfaringer med LEED i USA Skanska-koncernens President & CEO, Johan Karlström, er overbevist om, at miljøhensyn vil blive vægtet højt i fremtiden. Og det er Skanska forberedt på. Skanska har gennem flere år arbejdet med LEED-certificering i USA. Mere end 70 af Skanskas større byggerier på det amerikanske marked er blevet certificeret. Normalt betragter vi europæere os som mere miljøvenlige end amerikanerne. Ikke desto mindre har Skanska til dato færdiggjort mere end 70 amerikanske byggerier, som har opnået certificering efter LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), som er mere vidtgående end EU s GreenBuildingprogram. Skanska Øresunds miljøansvarlige, civilingeniør Karoline Geneser forudser, at LEED bliver et udbredt krav fra bygherrer i Europa. Skanskas første LEED-certificerede ejendom ligger i Tjekkiet, og de første nordiske projekter er sat i gang i henholdsvis Finland og Sverige. Hun understreger, at LEED og EU GreenBuilding kan bruges parallelt ved byggerier. Høj prioritet til miljøet På koncernniveau har miljøet fået en høj prioritet. En ny ledelsesgruppe, Green Construction Team, fokuserer på grøn teknologi og refererer direkte til Senior Executive Team, der er Skanska AB s direktion. Og på basis af de gode amerikanske erfaringer med LEED sætter man nu fuld fart på processen i Norden: Vi ser, at efterspørgslen på byggerier med miljø- og energimæssige certificeringer vokser. Denne trend vil blive yderligere forstærket, når markedssituationen engang vender og så er vi parate, hedder det i en udtalelse fra President & CEO Johan Karlström, Skanska. Mange større byer i USA kræver allerede i dag LEED-certificering af nybyggerier. Omkring 40 % af den amerikanske befolkning bor i disse områder, hvor vi allerede har gennemført adskillige LEEDcertificerede projekter. Vi har dermed et solidt grundlag at arbejde videre på. Hele Skanska-gruppen har siden 2002 været miljøcertificeret i henhold til ISO Og vi har vist, at vi kan matche høje miljøstandarder i såvel Norden som USA og Europa. Ved at indføre en fælles international standard som LEED, vil vi kunne dele viden og forstærke vores performance på verdensplan. Nordiske LEED-eksperter I år har Skanska igangsat et stort nordisk uddannelsesprojekt, hvor 100 medarbejdere uddannes til at lede LEED-processer inden for design og certificering. De 30 første er allerede blevet akkrediteret. Undervisningen gennemføres med eksperter og undervisere fra USA, hvor Skanska i dag har godt og vel 350 akkrediterede specialister på området. Selve den efterfølgende nordiske akkreditering af Skanska-medarbejderne bliver varetaget af den uafhængige organisation The Green Building Certification Institute. +info: Karoline Geneser I Grønne fremtidsdage. Under temaet Et grønnere samfund har Skanska arrangeret et antal såkaldte fremtidsdage i de største svenske byer. Målet har været at skabe et forum hvor Skanskamedarbejdere, kommunalpolitikere, arkitekter og embedsmænd sammen kan diskutere fremtid, miljø og byggeri. I alt 500 personer deltog. I forbindelse med fremtidsdagene, har omkring 150 kommunale ledere besvaret et spørgeskema om grønt byggeri. Undersøgelsen viser et stort behov for mere viden om, hvordan man bygger med omtanke for miljøet. 50 nye fitnessrum til hotelkæde. Skanska Direkt, Skanskas byggeservice i Sverige, leverer og installerer fitnessrum på 50 Scandic-hoteller i Sverige. Der er tale om en totalentreprisekontrakt med en geografisk spredning fra Helsingborg i syd til Kiruna i nord. Fitnessrummene opføres i eksisterende bygninger, og det skal ske uden, at hotellets gæster vil blive forstyrret.

5 Skanska leed vol Værd at vide om... Bygningsreglementet EU GreenBuilding LEED Minimumskrav Bygningsreglementet (BR2008) stiller krav om, at alle nye bygninger som minimum skal opfylde en energiramme. Det betyder, bygningens energiforbrug til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning må ikke overstige 95 kwh/m 2 pr. år Kravet gælder kontorer, skoler og visse institutioner dog kun hvis bygningerne opvarmes til min. 15 C. Hvis der i bygningen findes specielle forhold (f.eks. produktion), som stiller større krav til lys, varmt vand mv. end normalt, kan der gives et tillæg til energirammen for dette. Lavenergiklasse 1 og 2 for kontorer Udover den grundlæggende energiramme opererer Bygningsreglementet med to lavenergiklassificeringer, 1 og 2. For kontorer, skoler og visse institutioner betyder det, at en lavenergiklasse 2 bygning højst må have et energiforbrug på 70 kwh/m 2 pr. år. For lavenergiklasse 1 er kravet 50 kwh/m 2 pr. år. Hvis bygningen skal klassificeres som lavenergiklasse 1 eller 2 gives der ikke tillæg til energirammen under nogen omstændigheder. EU GreenBuilding er et program under EU-kommissionen. Programmet har til formål at fremme energibesparende tiltag i byggeriet. For at opnå status som EU GreenBuilding skal energiforbruget ligge 25 % lavere end det, der kræves i den lokale lovgivning (f.eks. bygningsreglementet i Danmark). Når en bygning har opnået status som EU GreenBuilding, er bygningen optaget som partner i programmet. Certificeringen som EU GreenBuilding foregår på et teoretisk beregningsgrundlag og er ikke afhængig af, at byggeriet er færdiggjort. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et certificeringssystem, der behandler byggeriet ud fra en bred bæredygtighedsbetragtning. Systemet er opbygget, så man kan opnå et vist antal point i følgende kategorier: Byggeriets placering Vandforbrug Energi Materialer Indeklima Andre gode ideer Afhængig af hvor mange point, der opnås, er det muligt at blive certificeret, som henholdsvis Sølv, Guld eller Platin. Systemet giver en fuldstændig sammenlignelighed mellem de certificerede bygninger, ligesom det giver en frihed til at vælge inden for, hvilke områder man vil fokusere sit ønske om bæredygtighed. LEED-certificeringen er udviklet af U.S. Green Building Council, som er en nonprofit medlemsorganisation, der har bæredygtigt byggeri som sin vision. Grønt Skanska-kontor i Empire State Building. Skanska har fået kontor i den berømte Empire States Building, som blev opført under depressionen for 80 år siden. Kontoret på 32. etage er daglig arbejdsplads for 80 medarbejdere. Skanska har naturligvis sørget for, at kontoret lever op til det højeste niveau, som The United States Green Building Council opererer med: LEED-CI Platin. Militært træningsanlæg i Norge. Skanska har underskrevet en kontrakt om opførelse af nyt militært træningsanlæg ved Bergen i Norge. Kontrakten har en værdi på omkring 170 mio. kr., og indebærer opførelse af en sportshal på ca m 2, som omfatter svømme- og livredningsbassin, nærkampsrum, styrketrænings- og spinninglokaler, klatrevæg, lokaler til skadeforebyggelse og restitution samt kontorer til instruktørerne. Kontrakten omfatter også etablering af et udendørsanlæg på ca m 2 med baner til blandt andet fodbold og løb, beachvolley og forhindringsløb.

6 06 Skanska leed vol 61 Hvad? Økolomisk gennemtræk Arkitektfirmaet BIG (Bjarke Ingels Group) har sammensmeltet det bedste fra økologi og økonomi til udtrykket økolomi her tænkes grønt og økonomisk i måden, som nybyggeri designes, placeres og bruges. Det er netop i sammenhængene mellem bygningernes funktioner, at de største miljøgevinster ligger gemt. Sig ordet holistisk, og mange vil sikkert straks få ledt tankerne hen i retning af alternativ, spirituel afspændingsterapi eller lignende. For arkitekt Kai-Uwe Bergmann fra arkitektfirmaet BIG er en holistisk helhedsorienteret tilgang til arkitektur og byplanlægning vejen frem til mere bæredygtigt byggeri både hvad angår miljøet og pengepungen. Kai-Uwe Bergmann er Danmarks eneste LEED -akkrediterede arkitekt. Den amerikanske certificering for bæredygtigt byggeri, som Skanska vil anvende på byggerier i Norden og Europa, er blot en af flere metoder til at måle et byggeris bæredygtighed på. At det kan gøres på flere forskellige måder, har Kai-Uwe Bergmann oplevet på nærmeste hold. Personligt og fagligt har han en blandet international baggrund. Født i Tyskland, opvokset i USA, erfaring fra Østrig og nu bosat i Danmark. Og der er en verden til forskel på landenes erfaringer med og tilgang til bæredygtigt byggeri. I USA scorer man point og tager udgangspunkt i tjeklister. I Østrig fokuserer de mere på, hvor mange kilowatttimer per m 2 en bygning forbruger. I Østrig er viceværten universitetsuddannet, går i jakkesæt og styrer energiforbruger på en computer. Derfor kan østrigerne bygge skoler og biblioteker med et energiforbrug på kun en tiendedel af tilsvarende danske bygningers energiforbrug, siger Kai-Uwe Bergmann. I Danmark synes mange, at certificering af energirigtighed er unødvendigt, fordi man som dansker har det i sit DNA, men det har danskerne ikke. Derfor er jeg så glad for, at Skanska som projektudvikler nu bekender sig til LEED. Nu er det arkitekterne i Danmark, som får baghjul af udviklerne, der er helt fremme, siger Kai-Uwe Bergmann. I USA bliver bygninger rangeret højere på en LEED-skala, hvis de ligger tæt på Skanska partner i OpstartSverige. Antallet af nye svensk/danske virksomheder i Skåne er mere end fordoblet, siden Øresundsbroen blev indviet. I samme periode er antallet af danskere bosat i området steget med 60%. OpstartSverige er et privat/offentligt samarbejde. Formålet er at fjerne de bekymringer, som en etablering normalt vil føre med sig i stedet får små og mellemstore danske selskaber de bedste betingelser og den mest smidige vej ind på det svenske marked. Projektet støttes af Skanska og otte andre partnere. Bog skal inspirere til grønt byggeri. Skanskas lille grønne er en inspirationsbog rettet mod alle inden for byggesektoren, der ønsker at styre i retning af en grønnere tankegang. Bogen blander fakta om forskellige former for grønt byggeri med eksempler på projekter med høj miljøprofil. Håndbogen giver også tips til, hvordan man kan reducere materialeforbrug, klimapåvirkninger og energiforbrug i alt fra asfalt og broer til huse og kontorer.

7 Råsundavägen 2 Tel: Skanska leed vol Skanska AB SE Solna Sweden Fax: f.eks. bus- og togstationer. Dermed tages der højde for ikke blot bygningens materialer, men også den adfærd, som bygningens brugere udviser i dens levetid. Derfor søger bygherrer nu byggegrunde med en sådan placering. Skanskas årsrapport kan downloades fra Annual Report 2008 Annual Report 2008 Det mest bæredygtige, som arkitekter kan udrette, er at gøre bygningernes funktion så fleksibel som muligt, så man uden de store miljøpåvirkninger kan ændre boliger til erhverv og omvendt, siger Kai-Uwe Bergman. Han nævner som eksempel, at man i varme lande har tænkt for meget i energifrådsende aircondition og for lidt i naturlig ventilation. Hvis du designer og placerer en bygning, så der er plads til at skabe naturligt gennemtræk, så er det back to basics. I gamle dage var man god til at holde bygninger kølige uden aircondition, mens vi de senere år har skabt en masse unaturlige miljøer. Samtidig hjælper det på bundlinjen. Vi kan ikke tænke økologisk uden også at tænke økonomisk det er det, vi kalder økolomi, siger Kai-Uwe Bergmann. Dermed er vi tilbage i den holistiske tilgang, og Kai-Uwe Bergman giver et par tankevækkende eksempler: Hvis boliger og erhverv var tænkt mere integreret, hvorfor så ikke varme sit hus op med den energi, som computeren og serverrummet bruger i løbet af dagen? Eller hvorfor lukke en masse god varme ud fra Irma-købmandens kæmpefrysere, når det kunne opvarme en hel swimmingpool på taget. DGI Byen i København burde ligge oven på et supermarked, lyder det fra Kai-Uwe Bergmann. Årsrapporten Nu satser Skanska grønt Koncernen havde en lille omsætningsfremgang i et meget vanskeligt 2008 Skanska-koncernen opnåede i 2008 en omsætning på 143,7 milliarder svenske kroner (mod 138,8 milliarder året før). Resultatet før skat blev på 4,1 milliarder svenske kroner (mod 5,4 milliarder året før). Johan Karlström fik således en udfordrende start som koncernchef, hvilket han heller ikke lægger skjul på i selskabets årsrapport. Han forudser, at 2009 bliver et barsk år, men understreger samtidig at koncernens stærke brand, finansielle styrke og engagerede medarbejdere udgør et solidt fundament for fremtidig vækst. Skanska har gennem 2008 mærket, at mange af de mest krævende kunder lægger stadig større vægt på koncernens betydelige viden om miljørigtige løsninger. Når markedet vender, vil efterspørgslen på energieffektive løsninger blive yderligere forstærket. Derfor fortsætter vi med at opbygge viden på miljøområdet, så vi kan være parate, understreger Johan Karlström. Vi sigter mod at blive den førende grønne projektudvikler og byggevirksomhed på vore markeder. Det er både vigtigt og rigtigt både forretningsmæssigt og set ud fra et samfundsperspektiv.

8 08 Skanska green building vol 61 Alfa-Huset bliver en Green Building Alfa Laval samler flere aktiviteter i Søborg, hvor Skanska Øresund opfører og udlejer en moderne kontorejendom tegnet af Staffan Holfelt Arkitekter. Når Alfa Laval i april 2010 indvier sit nye hovedkvarter i Søborg vil ledelse og medarbejdere kunne ranke ryggen og glæde sig over, at de bidrager til et grønnere Danmark. I dag arbejder de fleste af dem i midlertidige pavilloner og på andre adresser i hovedstadsområdet. Alfa-Huset bliver en miljøvenlig Green Building, som med sine m 2 får plads til 170 medarbejdere fordelt på tre etager. Grunden og bygningen ejes af Skanska Øresund, der står for såvel byggeprojekt som udlejning. Indretningen bliver fleksibel. Hver etage opdeles i store åbne kontorer, kombineret med lukkede møderum af forskellig størrelse. Bygningen vil fortsat kunne opfylde kravene til Green Building, selv om der på et tidspunkt skulle blive ændret på indretningen. Indtil videre har Skanska igangsat syv ejendomsprojekter, som opfylder Green Building-kravet om et 25 % lavere energiforbrug end i de nationale normer for byggerier. Både som virksomhedsleder og personligt lægger adm. direktør Christian Thomsen vægt på, at miljøhensyn indgår i alle væsentlige beslutninger.

9 Skanska green building vol Alfa Lavals afdelinger for global markedsføring og nordisk salg får til huse i dette nye domicil i Søborg. Det er tegnet af Staffan Holfelt Arkitekter og lever op til Green Building-kravene. Det handler om troværdighed Alfa Laval er i dag miljøcertificeret efter ISO Vi har bl.a. forpligtet os til at reducere CO 2 -udslippet med 5 % årligt, og når vi så flytter ind i et nybyggeri, bør det naturligvis være energieffektivt, siger adm. direktør Christian Thomsen, Alfa Laval. Dybest set handler det om troværdighed. Vi markedsfører os som leverandører af løsninger på teknologiske problemer inden for energi, miljø og fødevarer. Både som professionel og privatperson er miljøhensyn en vurderingsparameter, jeg tager med i mine beslutninger hvad enten det drejer sig om ny kontorbygning, udskiftning af bilen eller vores daglige adfærd. Green Building er en god løsning for Alfa Laval, fordi økonomien samtidig bliver fornuftig: De lavere energiomkostninger opvejer den højere husleje. Dertil kommer de imagemæssige fordele i relationer til kunder og medarbejdere. Og når det nu hænger sådan sammen hvorfor så lade være? De grønne løsninger Selv om de grønne løsninger gør Alfa- Huset miljøvenligt, spiller adfærd også ind. Christian Thomsen mener dog ikke, at der bliver brug for store indgreb over for husets brugere. Automatik vil f.eks. sørge for styring af belysning, varme og ventilation. Det reducerer energiforbruget uden for kontortid. Belysningen ved den enkelte arbejdsplads bliver på 500 lux, mens den andre steder vil være svagere. Alle arbejdspladser får el-skinner, så medarbejderne let kan slukke, når de går. ISO systemerne vil efterfølgende kunne bruges til at kontrollere, om de opstillede mål bliver realiseret. +info: Elo Alsing I Alfa-Huset vil blive præget af en række energibesparende løsninger, som stort set passer sig selv. Miljørigtigt luftskifte: Overdimensionerede ventilationsanlæg og rør nedsætter lufthastighederne i kanalerne og dermed elforbruget. Naturlig køling: Ventilationsanlægget bruger udendørsluft til at køle bygningen ned med ( frikøling ). Ekstra isolering: Tag, facader og fundamenter er særlig kraftigt isolerede. Sammen med lavenergi-vinduerne minimerer det udslip af varme/kulde. Behageligt indeklima: Varmevekslerteknologi optimerer bygningens temperaturregulering og komfort. Smart belysnings-teknologi: Styring af al belysning kombineret med færre og mere energibesparende lyskilder nedbringer el-forbruget ansatte i 100 lande Populært sagt er Alfa Laval en svensk pendant til Danfoss. Kerneaktiviteterne er baseret på tre teknologier: varmeoverførsel, separering og væskehåndtering. Alfa Lavals produkter indgår typisk i processer, hvor der omsættes energi, produceres fødevarer eller sker en form for miljøpåvirkning. Overordnet er det Alfa Lavals strategi at være nr. 1 eller nr. 2 på det enkelte marked. Koncernen har aktiviteter i 100 lande og beskæftiger medarbejdere heraf i Danmark. Alfa-Huset skal bruges af afdelingerne for global markedsføring og nordisk salg. Søborg er i forvejen hovedkvarteret for udvikling og produktion af dekanter-centrifuger samt ferksvandsgeneratorer. Ud over centrifugerne producerer fabrikken i Søborg bl.a. pumper og ventiler til fødevaresektoren. Totalt beskæftiger Alfa Laval cirka 500 medarbejdere i Søborg.

10 10 Skanska udlejning vol 61 Norrporten prioriterer miljøet højt Ejendomsaktieselskabet Norrporten, som Skanska Øresund samarbejder med om flere ejendomsprojekter i Danmark, har siden foråret 2008 været miljøcertificeret i Sverige efter normen ISO Selskabet arbejder nu videre med muligheden for en tilsvarende certificering i Danmark. Bo Henriksson der er forretningsområdechef (udland) i Norrporten, lægger vægt på, at selskabets nye ejendomme har mindst mulig negativ påvirkning på miljøet og det gør han ikke mindst af hensyn til de kommende generationer. Fordelen ved certificering er ifølge Bo Henriksson, at alle tvinges til at fokusere på miljøet i deres daglige arbejde. Selskabet har også ansat en miljøkoordinator, som rapporter direkte til ledelsen om, hvordan den grønne indsats skrider frem. Mange lejere lægger vægt på energieffektivitet. Men miljøvenlighed handler også om andet end forbruget af energi. Bo Henriksson mener, at LEED er et godt bud på en ny international norm for miljørigtigt byggeri. Norrporten ejer ca. 300 ejendomme på tilsammen ca. 1,1 mio. m 2. Selskabets ambition er, at alle nye byggerier skal leve op til standarder som EU Green Building eller LEED. Ved alle større nybyggerier og ombygningsprojekter har vi derfor indført et miljøprogram. Det sikrer bl.a., at materialerne er produceret miljøvenligt og i vid udstrækning kan genanvendes, siger Bo Henriksson. Kort tilbagebetalingstid Norrporten demonstrerer også i praksis, at fremtidens erhvervsbyggeri skal være miljøvenligt. Selskabet har i år indviet en m 2 stor bygning i Sundsvall, som udlejes til Patent- och registreringsverket. Energiforbruget i bygningen, der er opført af Skanska, er markant lavere end kravene til EU GreenBuilding i Sverige. 90 % af bygningens samlede forbrug til opvarmning og køling produceres af en varmeveksler, der er i forbindelse med et grundvandsreservoir 80 meter under bygningen. De resterende 10 % af forbruget går til drift af varmeveksleren og består af grøn el, som er produceret ved hjælp af vind- og vandkraft. I det lange løb handler det naturligvis også om økonomi. Når vi i en ejendom som den i Sundsvall kan nøjes med at købe 10 % af energien til opvarmning og køling, nedsætter det driftsudgifter betydeligt til gavn for lejerne, siger Bo Henriksson, som tilføjer, at de ekstra investeringer i sådanne bygninger har tilbagebetalingstid på mellem fire og syv år. Bo Henriksson er overbevist om, at stadig flere virksomheder vil lægge vægt på, at deres ansatte arbejder i et miljørigtigt byggeri. I den forbindelse kan LEED være et godt bud på en ny international norm for ejendommes miljøvenlighed. Patent- og registreringsverket i Sundsvall får 90 % af sit energiforbrug dækket af grønne energikilder. Skanska har opført bygningen for Norrporten. Eksisterende bygninger kan forbedres Norrporten lægger stor vægt på, at energidriften i de ældre ejendomme gøres så effektiv som muligt. Og her er faktisk gode muligheder for at gøre noget i form af moderne styring til el, opvarmning og køling. I løbet af de seneste tre år er det på denne måde lykkedes at reducere forbruget ved at udnytte de eksisterende energisystemer bedre.

11 Skanska udlejning vol Københavns teknik- og miljøborgmester deltog ved rejsegildet på Havneholmen Tower. Fra venstre ses: Adm. direktør Peter Nymann (Skanska Øresund), projektdirektør Hans Anker Nielsen (Pihl & Søn), teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (Københavns Kommune) og projektchef Ole Samsøe Teilmann (Skanska Øresund). Havneholmens nye grønne tårn Vartegnet på Havneholmen skal leve op til kravene for EU GreenBuilding bl.a. ved at producere elektricitet ved hjælp af solceller på taget Det 11 etagers kontorhus, som Skanska Øresund opfører for Norrporten, bliver ikke alene et arkitektonisk blikfang bygningen opfylder tillige EU Green- Building-kravene. Wingårdh Arkitektkontor har givet bygningen en spændende udformning med ødsel anvendelse af glas, som vil få den m 2 store flerbrugerejendom til at virke let. Teknisk set bliver Havneholmen Tower et lavenergihus med 370 m 2 solceller på taget. Solcellerne producerer jævnstrøm, som efterfølgende bliver konverteret til 220 volt vekselstrøm. Strømmen vil blive ført direkte til ejendommens ledningsnet og skal dække en del af lejernes strømforbrug. En anden energibesparende foranstaltning er, at ejendommens facade mod nord får særligt lavenergiglas med tre lag og en u-værdi på 0,8 W/m 2 K. Dermed yder glasfacaden en særlig effektiv beskyttelse mod varmetab om vinteren. Havneholmen Tower vil i det hele taget blive forsynet med moderne teknik, der reducerer energiforbruget et eksempel: Ventilationssystemet, der medvirker til at sikre et godt indeklima, er dimensioneret med høje virkningsgrader. Systemets varmeveksler trækker enten varme (om vinteren) eller køling (om sommeren) ud af returluften. Resultat: El-forbruget til henholdsvis opvarmning og aircondition holdes nede. Projektleder i Skanska Øresund Jesper Brandt oplyser, at Havneholmen Tower har alle forudsætningerne for at opfylde EU GreenBuilding-kravene. I praksis betyder det, at de kommende lejere vil blive involveret i projektet, så de bidrager til at give Havneholmen et grønt vartegn. +info: Jesper Brandt I

12 12 Skanska indeklima vol 61 Fremtidens erhvervsbyggeri er godt for både klima og indeklima Det kan lade sig gøre at skåne både Jorden og medarbejdere for de værste klimapåvirkninger, når man planlægger og bygger nyt kontorbyggeri. Det koster ikke nødvendigvis ekstra, men kræver samarbejde, planlægning og computerkraft. Hvad sker der ved at bruge lidt ekstra glas, når domicilet skal opføres? Kontorbyggeriet bliver jo flottere, arkitekten er gladere, lyset strømmer ind og varmeregningen falder, når solen skinner! Men hvad nu, hvis medarbejderne koger eller fryser, deres produktivitet falder og virksomhedens nye, flotte kontorhus koster kassen på grund af faldende produktivitet og flere sygedage? Den bivirkning det dårlige indeklima er der for få, der tænker på, når nyt erhvervsbyggeri planlægges og udføres. Det mener Steffen Petersen, der forsker i såkaldt integreret design af nyt lavenergibyggeri hos ALECTIA. Det er en stor fejl, når vi taler om at sænke vores energiforbrug i bygninger, at vi helt mangler indeklimadelen. Det, som man kan kalde den termiske komfort, skal tænkes ind i vores lavenergibygninger, siger Steffen Petersen. Ifølge ham, skal debatten om lavenergibygninger inddrage alle de elementer

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Nye muligheder trods krisen

Nye muligheder trods krisen November 2008 vol 60 Årgang 16 2008 tema: vækst Skanskanews www.skanska.dk Telefon 44 68 05 65 krisen kan gøre markedet sundere norsk fond køber Skanska-projekt Miljøpris for Green Building norrportens

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

EU GÅR TIL KAMP FOR KLIMAET

EU GÅR TIL KAMP FOR KLIMAET Februar 2009 stop local warming Stop Local Warming er sloganet i en ny kampagne, der skal promovere Rockwool isolering som klimaløsning. Kampagnen blev lanceret i Danmark i februar 2009. Et væsentligt

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner Juni 2008 Vol 59 Årgang 16 2008 Tema: Scanport www.skanska.dk Telefon 44 68 05 65 SkanskaNews Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Erhvervsforum. På den grønne gren HUSK HELHEDEN. Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan

Erhvervsforum. På den grønne gren HUSK HELHEDEN. Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan Erhvervsforum På den grønne gren Opfølgning på debatmøde i Erhvervsforum den 8. oktober 2008 HUSK HELHEDEN Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan SyNDEr

Læs mere

NÆRKONTAKT. Bygninger skal have intelligent energiforbrug TEMA: Energieffektive bygninger

NÆRKONTAKT. Bygninger skal have intelligent energiforbrug TEMA: Energieffektive bygninger NR. 1 16. januar 2012 Læs mere på www.nyhedsbladet.danskenergi.dk TEMA: Energieffektive bygninger Bygninger skal have intelligent energiforbrug TREKløver. Revisorerne og rådgiverne hos KPMG er netop flyttet

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre EKSTRA SERVICE - DET AKTUELLE MAGASIN OM KLIMA, MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG CSR Foto: Susanne Rübner En plads i solen Spildevandsbranchen har fået en plads i solen, for efter sol kommer regn, og aldrig tidligere

Læs mere

rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å 5 5 5 5 4 4 3 3 lf: T g n a rg Å.

rlig å e g n a g s:6 n ve Særtillæg sfre lse ive g d U m o l.m c in t:576,- n e m e n n o b rsa Å 5 5 5 5 4 4 3 3 lf: T g n a rg Å. Nr. 6 December 2009 19. Årgang Tlf: 33 44 55 55 Årsabonnement: 576,- incl. moms Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt Særtillæg KLIMA, ENERGI & MILJØ Giv dine energimærker en vitaminindsprøjtning Som kunde

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

energiforum Tema: Drift

energiforum Tema: Drift Nr. Nr. 4 4 / / September April 2009 2011 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere