REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Dato: 27. juni 2014 kl Sted: Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg Mødedeltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Jakob Knudsen (JK), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj (LBI), Bo Belhage (BB), David Gullberg (DG), Projektleder Brian Samuelsson (BSM), Lars Bonde (LB) og Hanne Algot Olsen (HAO) Inviterede: Trine Lindberg (TLI) (Danmarks Cykle Unions kommende bestyrelsessekretær), Til pkt. 10: Jesper Worre (JW) og Kenneth Møller Kristensen (KMK) NS indledte bestyrelsesmødet med at give en særlig velkomst til Trine Lindberg, der starter i Danmarks Cykle Union pr. 1. august som ny bestyrelses- og direktionssekretær. TLI deltager på dagens bestyrelsesmøde som observatør forud for det fremtidige arbejde. 1. Indkomne forslag/ansøgninger: A) Invitation til CK Fix Jubilæum 2. september Cykleklubben CK Fix Rødovre har i forbindelse med deres 100 års jubilæum, fremsendt en invitation til bestyrelsen for at markere klubbens runde fødselsdag. Bestyrelsen takker for invitationen, hvor LBI vil deltage på bestyrelsens vegne. BB deltager ligeledes til arrangementet på Distrikt Sjællands vegne. Bestyrelsen anerkender at flere klubber i nær fremtid vil nærme sig sådanne jubilæer, og efterlyser et officielt kodeks for hvorledes Danmarks Cykle Union markerer disse jubilæer, da et sådan kodeks ikke findes i skrivende stund. DG og HAO får udarbejdet et kodeks. 2. Status på bestyrelsens målsætninger A) Fremtidens organisering af cykleløb NS, JK og BB har i fællesskab udarbejdet et oplæg på fremtidens organisering af cykleløb. Den primære tanke i dette oplæg er at arbejdet skal forankres i de to distrikter. JK gennemgik oplægget for bestyrelsen, der er inddelt i fire områder, som er de væsentlige for organisering af cykleløb, herunder klubstruktur, certificering af konkurrence cykleløb, afvikling af licensløb samt terminsplanlægning. På dagens møde vil fokus være på de to første områder. Klubstrukturen: Dette punkt er essentielt for fremtiden. Det er vigtigt at få fastlagt og defineret hvad der sker når licensprøveordningen stopper med årets udgang. Bestyrelsen diskuterede fremgangsmåden for hvorledes denne opgave skal håndteres. Planen er at der hurtigst muligt skal nedsættes en arbejdsgruppe,

2 der skal have til ansvar at arbejde med dette fremadrettet. Arbejdsgruppen skal bestå af 2 personer fra hvert distrikt, 2 fra DCU motion/procesgruppen, LBI og HJJ fra bestyrelsen samt BSM og TLI fra administrationen. BSM er tovholdere på at arbejdsgruppen kommer i gang. HJJ foreslår at arbejdsgruppen mødes en weekend på Fyn, for at afsætte god tid til at komme i gang med arbejdet. LBI, HJJ og BSM finder et par weekender og melder ud til de valgte i arbejdsgruppen. (Er siden aftalt til d september 2014). Certificering af cykelløb: Bevæggrundene for dette punkt er opstået på baggrund af det stigenge behov for et kvalitetsløft og en ensartning af cykleløb. Forslaget er forelagt både justitsministeren, embedsmænd og politichefer fra Rigspolitiet, der alle er positive overfor arbejdet. Den føromtalte arbejdsgruppe, der skal arbejde på første punkt i oplægget, om klubstrukturen, vil også komme til at berøre arbejdet med de øvrige processer samt at tage disse med i deres overvejelser, så helheden er med. Bestyrelsen præsenterer dette punkt til morgendagens midtvejskongres. 3. Sikkerhedsmanual KB præsenterede version 0.1 (første udkast) af den kommende sikkerhedsmanual, som en arbejdsgruppe har arbejdet på. Bestyrelsen bifalder arbejdet, og påpeger samtidig vigtigheden i at inddrage sportens ekspertpersoner til gennemlæsningsfasen for at opkvalificere arbejdet forinden offentliggørelsen af sikkerhedsmanualen. Bestyrelsen gennemgik tidsplanen og fremgangsmetoden for dette. 4. M-race ved licensløb JK orienterede bestyrelsen om de tekniske udfordringer der har været i sæsonens første halvdel med m-race i licensløb, da tilbuddet blev sat i værk før et færdigt set up var klart. Bestyrelsen diskuterede de mulige tiltag og muligheder der er for at få disse udfordringer løst. Bestyrelsen og distrikterne anerkender tilbuddet om m-race ved licensløb, og er enige i at tilbuddet skal være gennemarbejdet. TKR laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde på et set up til m-race klassen. 5. Eliteorientering ved Lars Bonde Landevej: LB kunne se tilbage på en succesfuld debut af Holdløbs DM for alle klasser. Løbet var en god oplevelse, med muligheder for forbedring. Det er en klar opfattelse at løbet bør gentages til næste år. Der har været afholdt 3 gode Post Cups. LB gav en evaluering af disse til bestyrelsen. Særlig Post Cup afdelingen på Bornholm blev en stor sportslig succes og med stor opbakning fra teams og publikum. Bestyrelsen diskuterede de økonomiske udfordringer der blev pålagt for deltagerne i forbindelse med rejsen til/fra Bornholm. DG og LB har fokus på dette fremadrettet. Danmark stiller med 3 dameryttere til U19/ U23 EM landevej. Danmark deltager ikke ved EM landevej herrer, grundet presset løbsprogram for denne kategori. Bane: Banelandsholdet rejser til Livigno på en måneds træningslejr i næste uge. LB orienterede bestyrelsen om forskellige udstyrsprojekter der er igangsat frem mod forberedelserne til OL.

3 LB orienterede bestyrelsen om UCIs nye bane World Cup struktur, der fremadrettet kun bliver afholdes over to dage og som udgangspunkt kun med OL - discipliner. Der er planer om en deltidsansættelse af en assisterende U19 banetræner fra 2015 frem mod OL. Denne forventes finansieret af Team Danmark midler. MTB: Annika Langvad kører VM i MTB Marathon på søndag den 29. juni i Sydafrika. Annika har fået en rigtig flot start på OL kvalifikationen, Der er kommet gang i Down Hill disciplinen i Danmarks Cykle Union regi. Ved World Cup i Leogang stillede Danmark til start med 5 ryttere. LB holder øje med disciplinen og rytterne. De danske ryttere laver verdensklasseresultater i U19 MTB XCO, og U23 rytterne er på vej. Cross: Danmarks Cykle Union har ansat Kim Petersen, som crosslandstræner. Kim Petersen starter den 1. juli Ansættelsesudvalget har bestået af BB (bestyrelses kontaktperson til cross), Henrik Sørensen (formand Danmarks Cykle Unions Crossudvalg) og LB. Der var 7 ansøgere til jobbet, alle med høje kvalifikationer. Danmark har sendt to ryttere til Aigle på UCIs Cyclo Cross Development Camp. Dame: LB har møde på mandag den 30. juni med DIFs elitechef, Jesper Frigast og Team Danmark konsulent, Martin Elleberg for at tale nærmere om DCU /DIF/Team DKs dameprojekt. Andet: Landstræner for U23 Morten Bennekou er inviteret ind som ekspert i forbindelse med TV2 studiet under Tour De France. LB orienterede bestyrelsen omkring en skrivelse der er udsendt til alle juniorteams. Der har været eksempler på, at U19 ryttere har indtaget koffein tabletter i forbindelse med cykleløb. Det er ikke selve stoffet koffein, der er et problem, men det at det indtages i tabletform. Det er problematisk og uetisk når U19 ryttere indtager tabletter, for at forsøge at opnå en mulig præstations fremgang. Det er fuldstændig uacceptabelt at indtage tabletter under selve cykelløbet og at det hører ikke hjemme i et ungdomstalentudviklingsmiljø. Det er desuden uhensigtsmæssigt, at rytterne kan få den opfattelse, at det er div. kosttilskud, der gør den afgørende forskel i finalen i et cykelløb. Bestyrelsen bakker fuld ud op om håndteringen af dette. U23 landstræner Morten Bennekou og LB er i færd med at udarbejde et politikkatalog for landsholdsryttere. På baggrund af et par historier der har floreret omkring et dansk team, forhørte KB sig om mulighederne for en optimering af trænerkrav for hvem der leder de danske teams, eventuelt ved at gøre det til et krav at alle ledere besidder en Danmarks Cykle Union godkendt træneruddannelse. LB orienterede at såfremt et sådan krav laves, skal det varsles i flere år i forvejen. HJJ henstiller til at se, hvorledes andre lande og forbund arbejder. LB gav en opdateret status på de sportslige resultater for de danske continental hold i de første 10 udtagelsesløb til Post Danmark Rundt. 6. Orientering fra udviklingskonsulenterne A) Status brugerundersøgelse. Deltagelse af Michael Fester (Danmarks Idræts forbund)

4 Michael Fester (MF) fra Danmarks Idræts Forbunds analyse afdeling var inviteret med til bestyrelsesmøde for at præsentere den netop afsluttede brugerundersøgelse, som MF har været ansvarlig for. MF indledte præsentationen med en kort gennemgang af brugerundersøgelsen, der har været delt op i 3 dele. Delanalyse 1 handlede om definering af Danmarks Cykle Unions udvikling og fremtid. Delanalyse 2 indeholdte interviews af fokusgruppe og delanalyse 3 bestod af en kvantitativ undersøgelse blandt uorganiserede ryttere. Brugerundersøgelsen er nu færdig med afslutningen af den tredje delanalyse. MF gennemgik resultatet for delanalyse 3 for bestyrelsen. Undersøgelsen indeholdte svar fra 738 respondenter, der ingen tilknytning havde til Danmarks Cykle Union. Disse personer har hørt om undersøgelsen via Facebook, forskellige hjemmesider, idrætsliv etc. Bestyrelsen stillede løbende spørgsmål til brugerundersøgelsen, som MF besvarede. Brugerundersøgelsen er et vigtigt arbejdspapir for den videre proces, dels for at inspirere, men har også bekræftet den nye retning Danmarks Cykle Union arbejder mod. Resultatet af brugerundersøgelsen vil også blive uddelt på midtvejskongressen og offentliggjort på hjemmesiden. B) Orientering om besøg hos British Cycling og Cycling Ireland BSM, HJJ og DG har været på givtige inspirationsbesøg hos British Cycling og Cycling Ireland, som led i den internationale erfaringsindsamling, der skal ske som led i DCU og DIF s breddeprojekt. Besøgene i de to forbund var meget inspirerende og gav både konkrete idéer med hjem samt skabte grobund for gode netværksrelationer på tværs af landegrænser. BSM beskrev de to forbund, deres udvikling, strategier og initiativer der er iværksat igennem de seneste år. Det er to meget forskellige forbund i størrelse, drøjde og organisationer, hvor Irland på det nuværende stadie mest minder om Danmarks Cykle Union størrelsesmæssigt, men fælles for begge forbund er at alt arbejde og projekter udføres ud fra en klar plan og målrettet strategi. BSM orienterede bestyrelsen om de oplevelser og erfaringer, der er kommet med fra besøget. Disse blev suppleret med inputs fra HJJ og DG. 7. Status på vision og strategiarbejdet BSM har på Danmarks Cykle Unions vegne deltaget i en fælles DIF/DGI konference den 20. juni, hvor relevante aktører deltog og kunne komme med deres inputs til samarbejdsmuligheder, De to hovedbestyrelser i DGI og DIF vil nu mødes og opsamle inputs fra den føromtalte konference. For DCU/DGI projektet vil der primært blive sat fokus på kvindesporten, indoor cykling, samt punktet sikkerhed på vejene. Ved sidstnævnte punkt har Danmarks Cykle Union taget teten og inviteret FDM til møde hos Danmarks Cykle Union for særligt at snakke trænings situationer. Danmarks Cykle Union ønsker at handle nu, og har sammen med DGI påbegyndt arbejdet for at lave 10 gode råd for sportens medlemmer på vejen. Kampagnen og hjemmesiden for promovering af disse råd kommer til at hedde Planen er at have en kampagne klar til 1. september 2014.

5 LBI satte fokus på to eksisterende kampagner af lignende karakter, og forslog en eventuel sammenkobling til disse. BSM anerkender ideen, og fremhævede vigtigheden i at Danmarks Cykle Union får sat ansigt på kampagnen for at favne sporten og dens medlemmer. Samarbejdet med DGI er startet op på de områder, der giver mening for Danmarks Cykle Union. BSM udsender et notat til bestyrelsen på arbejdet om sikkerhed. 8. Kommunikation og struktur DG orienterede bestyrelsen om Danmarks Cykle Unions kommunikationsstrategi, der nu er klar til implementering. DG gennemgik planen for implementering af kommunikationsstrategien. Prioriteringen er, at der i første omgang vil blive fokuseret på den interne kommunikation, for Danmarks Cykle Unions klubber og medlemmer, med bl.a. ny hjemmeside, ny redaktionel linje mv. Dette være sig med fokus på Danmarks Cykle Union nyheder, promovering af at være klub/rytter, aktiviteter og events i Danmarks Cykle Union regi samt information om landsholds og elitearbejde og øvrige emner der har relevans for dansk cykelsport og Danmarks Cykle Unions medlemmer. Kommunikationsstrategien præsenteres i forbindelse med midtvejskongressen. 9. Antidoping A) Anti-doping charter DG orienterede om arbejdet med at opdatere antidoping charter, grundet nye nationale og internationale standarder. Det forventes at der kan præsentereres et opdateret charter på det næste bestyrelsesmøde. 10. Midtvejskongres DG samler og udsender præsentationen til bestyrelsen til deres kommentering forud for kongressen. 11. Post Danmark Rundt. Deltagelse af løbsdirektør Jesper Worre og pressechef Kenneth Møller Kristensen. Jesper Worre (JW) og Kenneth Møller Kristensen (KMK) var inviteret med til dagens bestyrelsesmøde for at give en status på Post Danmark Rundt. JW præsenterede startlisten med de indgående aftaler med holdene. Det forventes fortsat, at der er 3 danske Continental teams med samt Team Post Danmark. Der er endelige udtagelse af de danske teams sker efter DM linieløbet, på baggrund af en samlet sportslig vurdering fra alle forårets kvalifikationsløb. Holdene offentliggøres mandag den 30. juni kl JW satte fokus på de store udfordringer der er ved at samle et felt på niveau med sidste år, og nævnte enkelte muligheder. JW og bestyrelsen diskuterede forskellige muligheder og hvilke parametre der skal forbedres fremadrettet for at komme denne problemstilling til livs, for fortsat at bevare Post Danmark Rundt i 2.HC kategorien. JW orienterede herefter bestyrelsen om status på VIP området, samt at ruten, løbsmanualen og officials nu er på plads. I forbindelse med bestyrelsens målsætning om anerkendelse af sportens frivillige har DG udarbejdet et oplæg på at gøre det muligt at invitere sportens formænd ind til VIP-området i start eller mål ved Post Danmark Rundt.

6 12. Nyt fra udvalg Baneudvalg: Udvalget store fokus ligger på den nye bane i Odense, der efter planen åbner den 24. oktober B&U udvalg: Udvalget arbejder internt på at finde en ny formand for udvalget. Bestyrelsen holdes informeret når den nye kandidat er fundet. B&U medlem Henrik Nielsen er fratrådt udvalget, og Knud Erik Olsen er tilgået udvalget som Distrikt J/Fs medlem. Det er positivt at DM set-up et også tages i brug ved B&U DM. Crossudvalg: Udvalget er glad for ansættelsen af Kim Petersen som crosslandstræner. Cross udvalget har mange tiltag på tegnebrættet for at løfte løbsafviklingen. Dameudvalg: LBI gjorde opmærksom på, at det havde været svært at få sat et møde op med dameudvalget, men at der fortsat arbejdes på et snarligt møde. Der har været en kommentar fra Lindberg Sport omkring, at Lindberg Sport Damecuppen blev afviklet i pinseløbene, som en del af et arrangement benævnt Marcello Bergamo Cup. Dette vil der fremadrettet blive strammet op på, så lignende situationer undgås. MTB udvalget: Udvalget har nedsat et par personer der vil sætte fokus på B&U arbejde. Bestyrelsen pegede på vigtigheden af at der sker koordinering og ikke mindst gensidig inspiration mellem dette underudvalg og B&U udvalget. Grønt Forbund: KB vil sætte fokus på Waste zoner der med succes er etableret i det store motionsløb, Grejsdalsløbet. Kontaktperson til DIF ift. Grønt Forbund er skiftet fra Thomas Larsen Schmidt til BSM, med Thomas tilknyttet som fagperson når det behøves. Kommissærudvalget: TKR orienterede om en tidligere konflikt på tværs af udvalget, der nu skulle være bilagt. Veteranudvalget: TKR oplyste at udvalget desværre ikke fungerer optimalt i øjeblikket, så der skal arbejdes på at støtte udvalget. 13. Orientering/nyt fra DIF Se omtale af dameprojekt i pkt Orientering/nyt fra UCI, UEC og NCF Internationale Cykelforbund (UCI): UCIs event og marketingsdirektør, Gerrit Middag, stopper efter mange års ansættelse i UCI, grundet nyt job. I forbindelse med at Danmarks Cykle Union har ansøgt UCI om afholdelse af næste års UWCT finale, var DG inviteret til Lausanne af UCIs management Committe for at deltage i et arrangement, hvor Danmarks Cykle Union fik tildelt arrangementet, grundet en stærk ansøgning med 2 engagerede cykle klubber

7 og 2 kommuner. Arrangementet forventes at bidraget positivt til Danmarks Cykle Unions økonomi i Europæiske Cykelforbund (UEC): Intet at berette. Nordisk Cykelforbund (NCF): På NCFs årskongres i marts blev der udtrykt et fælles ønske om at indgå et tættere samarbejde på tværs af de nordiske lande. NS og HJJ arbejder i den forbindelse på at få programsat et nordisk bestyrelsesseminar. HJJ præsenterede tankerne for oplægget for bestyrelsen. HJJ og NS arbejder videre med dette. 15. Orientering bordet rundt JK er udvalgt af UCI til landevejs kommissærkursus i UCI i november KB er af Team Copenhagen inviteret på et kursus i efteråret for ledere i sporten. BB orienterede at Distrikt Sjællands bestyrelse har mistet en person, idet et medlem har måttet trække sig midt i sæsonen. NS, HJJ og DG har indført kvartalsmæssige ledelsesmøder. Møderne er godt givet ud, og det giver mange gode tiltag i sigte. Det er eksempelvis besluttet at LB og BSM deltager fast i fremtidige bestyrelsesmøder for at give bestyrelsesmøderne en tættere kobling til hele administrationen. DG har arbejdet på at tiltrække flere omkostningsneutrale resurser til administrationen. Lars Morratz og Stefan Wedel Bæth, begge studerende på CBS sportsmanagement uddannelse, starter som praktikanter i Danmarks Cykle Union pr. 1. juli og vil være at finde hos Danmarks Cykle Union i henholdsvis 6 og 3 måneder. Ligeledes bistår Søren Knudsen på kontoret i 3 måneder i en omkostningsneutral ordning. 16. Økonomi DG gav en orientering af resultatet af indtægtsanalysen. Det forventes, at det opdaterede budget holdes, med samme resultat som udmeldt på kongressen i januar. Kontaktperson i DIF økonomi er skiftet fra Gitte Jørgensen til Camilla Skorstengaard.

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015 1. Situationen omkring direktørskifte DCU s formand Niels Sørensen (NS) gav en kort redegørelse for baggrunden for det afbrudte samarbejde med direktør David Gullberg. 2. Velkomst ved Klaus Bach (KB) KB

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Indhold. Udfordringer på alle niveauer. Gymnastikåret i glimt 3. Mere synligt DGF 7

Indhold. Udfordringer på alle niveauer. Gymnastikåret i glimt 3. Mere synligt DGF 7 ÅRSBERETNING 2009 Indhold Gymnastikåret i glimt 3 Mere synligt DGF 7 DGFs eventstrategi 8 DGFs elitesatsning 10 Stort og småt i DGF 12 DGF økonomi 14 Økonomi 16 Medlemstal 17 Nyt om navne 18 DGF siger

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere