GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen"

Transkript

1 GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1

2 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler. Undersøgelsen bygger på et spørgeskema, der blev udsendt til alle skoler. Skemaet indeholdt 13 spørgsmål, hvor skolerne blev bedt om at indberette optagelsestal for GF1 fordelt på hovedområde og GF2 fordelt på uddannelser, optagelsestal på euv 1, euv 2 og euv 3 fordelt på uddannelser samt tilvalg af eux fordelt på uddannelser. Undersøgelsen lå i forlængelse af 1. tælledag, hvor skolerne havde deadline for at indberette optagelsestallene til ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL). 66 skoler besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 100 %. Heri indgår merkantile og tekniske og kombinationsskoler, to social- og sundhedsskoler og tre landbrugsskoler. Da EUD-reformen har skabt ny uddannelsesstruktur med grundforløb 1, grundforløb 2, og et særligt spor for voksne over 25 år, vil der ikke blive foretaget en sammenligning af optagelsestal på uddannelsesniveau mellem tidligere og nuværende optagelsestal. Resume Undersøgelsen viser, at: Optagelsestal på GF1: I september var der elever på et GF1 forløb. I august var dette tal elever. Dette svarer til et fald på 294 elever. Der er således sket et mindre fald på 2.7 % fordelt på de fire hovedområder. Hovedområderne kontor, handel og forretningsservice samt teknologi, byggeri og transport har haft det mindste frafald med henholdsvis -2,7 % på kontor og -2,0 % på teknologi. Optagelsestal på GF2: I alt er der startet elever på et GF2 forløb. Dette er eksklusiv euv. Eleverne på GF2 fordeler sig på 87 ud af 104 uddannelser. De mest populære uddannelser er detailhandel med specialer, elektriker, data- og kommunikationsuddannelsen og kontoruddannelsen med specialer. Der er 20 uddannelser, hvor tilgangen på et GF2 forløb har været under 20 elever på landsplan. Der er 17 uddannelser, der ingen tilgang har haft. Optagelsestal på euv: Der er sammenlagt optaget 2936 elever på euv 1, euv 2 og euv 3. Der er optaget 62 elever på euv 1 fordelt på 14 uddannelser. Der er optaget 940 elever på euv 2 fordelt på 61 uddannelser. Der er optaget 1924 elever på euv 3 fordelt på 78 uddannelser. 2

3 Tilvalg af eux på GF2 og euv: Der er sammenlagt 836 elever på GF2, euv 1, euv 2 og euv 3, der har valgt at tage en euxuddannelse. Det svarer til, at ca. 5.8 % af eleverne på GF2, euv 1, euv 2 og euv 3 har valgt en eux-uddannelse. På kontor med specialer og finansuddannelsen er eux obligatorisk. Handelsuddannelsen og detailhandel med specialer er populære uddannelser for tilvalg af eux. Der er henholdsvis 72 elever på handelsuddannelsen og 42 elever på detailuddannelsen, der har valgt en eux-uddannelse. 3

4 Optagelse på GF1 Undersøgelsen viser, at elever går på GF1 i september. I august 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler ligeledes en undersøgelse af, hvor mange GF1 elever, der var mødt op på 1. skoledag, så det kan dermed vise, hvor stort et frafald, der er sket på de fire hovedområder fra 1. skoledag i august til 1. tælledag i september. NB: Disse tal omfatter kun DE-L s medlemmer. Derudover er der sosu-skoler og landbrugsskoler, der udbyder GF1 forløb, som ikke indgår. Ifølge undersøgelsen er der et mindre frafald på de fire hovedområder: Hovedområde: Antal GF1 elever, der mødte op Antal GF1 elever på 1. Difference 1. skoledag (august) tælledag (september) Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport Fødevarer, jordbrug og oplevelser Omsorg, sundhed og pædagogik TOTAL: Kilde: Excel - DE Frafaldet svarer i gennemsnit til 4,5 elever pr. skole, og den procentmæssige nedgang i elevtal på de fire hovedområder er følgende: Kontor, handel og forretningsservice: -2,7 % Teknologi, byggeri og transport: -2,0 % Fødevarer, jordbrug og oplevelser: -4,3 % Omsorg, sundhed og pædagogik: -5,9 % Det største fald i procent ses på hovedområdet omsorg, sundhed og pædagogik, hvor der er sket en nedgang på 5,9 procent fra august til september. Dog er dette hovedområde ligeledes det mindst af de fire. 4

5 0 Difference mellem aug. og sep. fordelt på de 4 hovedområder Kontor, handel og forretningsservice -110 Tekonologi, byggeri og transport Fødevarer, jordbrug og oplevelser Omsorg, sundhed og pædagogik Kilde: Excel - DE Samlet set er der et frafald på GF1 på 294 elever, hvilket svarer til et fald på 2,7 procent. 5

6 Optagelse på GF2 Danske Erhvervsskoler har spurgt skolerne, hvor stor tilgangen af GF2 elever har været i sommeren 2015 fordelt på uddannelser. I alt er tilgangen til GF2 på elever. Denne gruppe elever har forladt folkeskolen for mere end et år siden. Nedenstående tal er eksklusiv optaget på euv. I alt er der tilgang på 87 ud af 104 uddannelser. Nedenstående tabel viser en rangering af elevtilgangen (faldende tilgang) til de forskellige uddannelser, der har flere end 20 elever. Uddannelser Elever Elever 1 Detailhandel med specialer Sikkerhedsvagt 88 2 Elektriker Ejendomsservicetekniker 82 3 Data- og kommunikationsuddannelsen Veterinærsygeplejerske 81 4 Træfagenes byggeuddannelse Procesoperatør 80 5 Kontoruddannelse med specialer Film- og tv-produktionsuddannelsen 86 6 Gastronom Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 79 7 Personvognsmekaniker Skiltetekniker 79 8 Handelsuddannelse med specialer Automatik- og procesuddannelsen 76 9 Den pædagogiske assistentuddannelse Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redderuddannelsen Smedeuddannelsen Teater-, udstillings- og eventtekniker Tandklinikassistent Fotograf Bygningsmaler Tjener Snedkeruddannelsen Plastmager Ernæringsassistent Mejerist Dyrepasser Detailslagter Teknisk designer Værktøjsuddannelsen Anlægsgartner Autolakerer Web-integrator Hospitalsteknisk assistent Frisør Receptionist Bager og konditoruddannelsen Serviceassistent Murer Finmekanikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Boligmonteringsuddannelsen Mediegrafiker Cykel- og motorcykelmekaniker Fitnessinstruktør Laboratorietandtekniker Gartner Grafisk tekniker VVS-energiuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Kosmetiker Køletekniker Industriteknikeruddannelsen Maritime håndværksfag Digital media Tagdækker Skov- og naturtekniker Flymekaniker Landbrugsuddannelsen Skibsmontør Eventkoordinatoruddannelsen Beklædningshåndværker Vejgodstransportuddannelsen 96 Kilde: Excel - DE Da euv 3 eleverne også starter på GF2, kan de lægges til de øvrige: (euv 3 elever) = elever i gang med GF2. 6

7 Top 10 mest populære uddannelser i procent af det samlede optag på GF2: Uddannelse Elever Procent af samlet GF2 1 Detailhandel med specialer 901 7,9 % 2 Elektriker 673 5,9 % 3 Data og kommunikationsuddannelsen 658 5,8 % 4 Træfagenes byggeuddannelse 645 5,7 % 5 Kontoruddannelse med specialer 548 4,8 % 6 Gastronom 534 4,7 % 7 Personvognsmekaniker 390 3,4 % 8 Handelsuddannelse med specialer 365 3,2 % 9 Den pædagogiske assistentuddannelse 344 3,0 % 10 Social- og sundhedsuddannelsen 322 2,8 % I alt 10 mest populære uddannelser ,2 % Kilde: Excelark DE Alle fire hovedområder er repræsenteret i de 10 mest populære uddannelser. Top tre uddannelser fordeler sig således: 29 erhvervsskoler har GF2 elever på elektrikeruddannelsen, 27 erhvervsskoler har GF2 elever på detailhandel med specialer og 23 erhvervsskoler har GF2 elever på kontoruddannelse med specialer. Herunder er de fleste elever i gang med at uddanne sig til elektriker på en erhvervsskole i Region Midtjylland (185 elever) efterfulgt af Region Syddanmark (162 elever). Detailhandel med specialer er flest elever i gang med i Region Hovedstaden (274 elever) efterfulgt af Region Midtjylland (221 elever). Kontoruddannelse med speciale er flest elever i gang med i Region Midtjylland (250 elever)efterfulgt af Region Sjælland (132 elever). NB: Ovenstående tal omfatter kun DE-L s medlemmer. Derfor er der sosu-skoler, landbrugsskoler samt AMU-centre, som udbyder eud uddannelser på GF2, som ikke indgår i tallene. AMU-centre udbyder blandt andet uddannelserne: anlægs- og bygningstruktør, buschauffør, anlægsgartner og serviceassistent. Derudover tages der forbehold for, at der kan være uddannelser på GF2, som endnu ikke har været udbudt, men først udbydes senere fx tilkendegiver flere skoler, at de først udbyder industrioperatør uddannelsen i Uddannelser med lav tilgang I nedenstående tabel ses en rangering af de uddannelser, der har lavest tilgang i sommeren ud af 104 uddannelser har en tilgang på mindre end 20 elever. Den lave tilgang til nedenstående uddannelser betyder, at der dannes små hold og dermed gør det meget vanskeligt at skabe et fagligt uddannelsesmiljø. Uddannelser Elever 68 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Finansuddannelsen Lastvognsmekaniker Maskinsnedker Urmager Lufthavnsuddannelsen 11 7

8 74 Overfladebehandler Glarmester 9 76 Karrosseriuddannelsen 8 77 Frontline PC-supporter 7 78 Teknisk isolatør 7 79 Industrioperatør 6 80 Metalsmed 5 81 Produktør 5 82 Stenhugger 5 83 Beslagsmed 3 84 Cnc-teknikeruddannelsen 2 85 Bådmekaniker 1 86 Ortopædist 1 87 Støberitekniker 1 Kilde: excel DE Uddannelser uden tilgang Der er ligeledes uddannelser, hvor der ikke har været tilgang på GF2 i sommeren I alt har 17 ud af 104 uddannelser ikke haft nogen tilgang i Uddannelse Buschauffør i kollektiv trafik Byggemontagetekniker Elektronikoperatør Forsyningsoperatør Frontline tv/radio supporter Greenkeeper Havne- og terminaluddannelsen Industrislagter Kranfører Modelsnedker Oliefyrstekniker Skibsmekaniker Skorstensfejer Stukkatør Tarmrenser Turistbuschauffør Vindmølleoperatør 8

9 EUV Tabellerne viser, hvor stor tilgangen har været på euv 1, 2 eller 3 elever fordelt på uddannelser. De resterende uddannelser, der ikke ses på nedenstående tabeller, har ingen tilgang i sommeren I alt er der optaget 2926 elever på euv 1, euv 2 og euv 3 i sommeren EUV 1 Der er totalt 62 euv 1 elever på de 66 erhvervsskoler. Der går elever på 14 ud af 104 uddannelser. Tallene er faldende, så de uddannelser med flest elever står først. Uddannelse Den pædagogiske assistentuddannelse 23 Gastronom 13 Eventkoordinatoruddannelsen 4 Kontoruddannelse med specialer 5 Detailhandel med specialer 3 Ernæringsassistent 3 Lager- og terminaluddannelsen 2 Serviceassistent 2 Træfagenes byggeuddannelse 2 Bygningsmaler 1 Frisør 1 Guld- og sølvsmedeuddannelsen 1 Tjener 1 Vejgodstransportuddannelsen 1 Elever 9

10 EUV 2 Ifølge undersøgelsen er der totalt 940 euv 2 elever fordelt på de 66 erhvervsskoler. Der går elever på 61 ud af 104 uddannelser. Tallene er faldende, så de uddannelser med flest elever står først. Uddannelser Elever Uddannelser Elever Kontoruddannelse med specialer 88 Grafisk tekniker 2 Data- og kommunikationsuddannelsen 66 Guld- og sølvsmedeuddannelsen 2 Snedkeruddannelsen 46 Maskinsnedker 2 Den pædagogiske assistentuddannelse 45 Skibsmontør 2 Social- og sundhedsuddannelsen 42 Stenhugger 2 Detailhandel med specialer 41 Værktøjsuddannelsen 2 Træfagenes byggeuddannelse 41 Beklædningshåndværker 1 Elektriker 40 Cnc-teknikeruddannelsen 1 Ernæringsassistent 36 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 1 Procesoperatør 29 Laboratorietandtekniker 1 Gastronom 28 Lufthavnsuddannelsen 1 Tandklinikassistent 28 Mejerist 1 Handelsuddannelse med specialer 25 Overfladebehandler 1 Anlægsgartner 23 Mediegrafiker 18 Teknisk designer 18 Kosmetiker 17 Veterinærsygeplejerske 17 Ejendomsservicetekniker 16 Eventkoordinatoruddannelsen 16 Landbrugsuddannelsen 16 Industriteknikeruddannelsen 15 Smedeuddannelsen 15 Lager- og terminaluddannelsen 14 Redderuddannelsen 13 Serviceassistent 13 Skov- og naturtekniker 13 Gartner 11 Personvognsmekaniker 11 Dyrepasser 11 Bygningsmaler 10 Digital media 9 Hospitalsteknisk assistent 9 Automatik- og procesuddannelsen 8 Fitnessinstruktør 8 Receptionist 8 Bager og konditoruddannelsen 7 VVS-energiuddannelsen 7 Web-integrator 7 Vejgodstransportuddannelsen 6 Cykel- og motorcykelmekaniker 5 Tjener 5 Teater-, udstillings- og eventtekniker 5 Murer 4 Sikkerhedsvagt 4 Frisør 3 Boligmonteringsuddannelsen 2 Detailslagter 2 10

11 EUV 3 Ifølge undersøgelsen er der totalt euv 3 elever på de 66 erhvervsskoler. Der går elever på 78 ud af 104 uddannelser. Tallene er faldende, så de uddannelser med flest elever på står først. Uddannelser Elever Uddannelser Elever Elektriker 118 Cykel- og motorcykelmekaniker 8 Social- og sundhedsuddannelsen 114 Fotograf 7 Gastronom 112 Grafisk tekniker 7 Data- og kommunikationsuddannelsen 104 Maskinsnedker 7 Detailhandel med specialer 99 Finmekanikeruddannelsen 6 Den pædagogiske assistentuddannelse 92 Guld- og sølvsmedeuddannelsen 6 Ernæringsassistent 89 Kosmetiker 6 Tandklinikassistent 75 Teater-, udstillings- og eventtekniker 6 Træfagenes byggeuddannelse 66 Frisør 5 Teknisk designer 58 Hospitalsteknisk assistent 5 Kontoruddannelse med specialer 52 Køletekniker 5 Personvognsmekaniker 47 Receptionist 5 Bygningsmaler 43 Redderuddannelsen 5 Handelsuddannelse med specialer 43 Sikkerhedsvagt 5 Smedeuddannelsen 43 Teknisk isolatør 5 Anlægsgartner 39 Autolakerer 4 Gartner 38 Beklædningshåndværker 4 Bager og konditoruddannelsen 36 Tagdækker 3 Industriteknikeruddannelsen 30 Finansuddannelsen 2 Snedkeruddannelsen 30 Industrioperatør 2 Serviceassistent 29 Metalsmed 2 Lager- og terminaluddannelsen 28 Produktør 2 Web-integrator 28 Skibsmontør 2 Dyrepasser 25 Bådmekaniker 1 Ejendomsservicetekniker 25 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 1 Mediegrafiker 25 Frontline PC-supporter 1 VVS-energiuddannelsen 24 Glarmester 1 Automatik- og procesuddannelsen 22 Industrislagter 1 Mejerist 21 Lastvognsmekaniker 1 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 20 Støberitekniker 1 Skiltetekniker 19 Tjener 1 Skov- og naturtekniker 19 Urmager 1 Boligmonteringsuddannelsen 18 Murer 18 Eventkoordinatoruddannelsen 17 Værktøjsuddannelsen 15 Film- og tv-produktionsuddannelsen 14 Fitnessinstruktør 14 Plastmager 14 Procesoperatør 14 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger 13 Detailslagter 13 Landbrugsuddannelsen 12 Laboratorietandtekniker 11 Digital media 10 Vejgodstransportuddannelsen 9 11

12 Samlet oversigt over volumen på GF2, euv 1, euv 2 og euv 3 Nedenstående tabel viser den samlede volumen fordelt på uddannelser. Den samlede volumen er for optaget på GF2, euv 1, euv 2 og euv 3. Tallene er eksklusiv eux. Der er i alt elever, der er optaget på GF2, euv 1, euv 2 og euv 3. Tabellen er alfabetisk opsat efter uddannelser. Tallene viser et fremtidsbillede af, hvor mange elever, der forventes at komme på et hovedforløb og senere hen ud på arbejdsmarkedet opdelt på uddannelser. Dette er dog under forudsætning af, at eleverne består overgangkrav. Uddannelse GF2 Euv 1,2,3 Total Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Autolakerer Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditoruddannelsen Beklædningshåndværker Beslagsmed Boligmonteringsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bådmekaniker Cnc-teknikeruddannelsen Cykel- og motorcykelmekaniker Data- og kommunikationsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Detailhandel med specialer Detailslagter Digital media Dyrepasser Ejendomsservicetekniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Eventkoordinatoruddannelsen Film- og tv-produktionsuddannelsen Finansuddannelsen Finmekanikeruddannelsen Fitnessinstruktør Flymekaniker Forsyningsoperatør Fotograf Frisør Frontline PC-supporter Frontline radio/tv supporter Gartner Gastronom Glarmester

13 Grafisk tekniker Greenkeeper Guld- og sølvsmedeuddannelsen Handelsuddannelse med specialer Havne- og terminaluddannelsen Hospitalsteknisk assistent Industrioperatør Industrislagter 1 1 Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kosmetiker Kranfører Køletekniker Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Landbrugsuddannelsen Lastvognsmekaniker Lufthavnsuddannelsen Maritime håndværksfag Maskinsnedker Mediegrafiker Mejerist Metalsmed Modelsnedker Murer Oliefyrstekniker Ortopædist Overfladebehandler Personvognsmekaniker Plastmager Procesoperatør Produktør Receptionist Redderuddannelsen Serviceassistent Sikkerhedsvagt Skibsmekaniker Skibsmontør Skiltetekniker Skorstensfejer Skov- og naturtekniker Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Stenhugger Stukkatør Støberitekniker Tagdækker Tandklinikassistent

14 Tarmrenser Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Teknisk isolatør Tjener Træfagenes byggeuddannelse Turistbuschauffør Urmager Vejgodstransportuddannelsen Veterinærsygeplejerske Vindmølleoperatør VVS-energiuddannelsen Værktøjsuddannelsen Web-integrator Total

15 Elever på GF2, euv 1, euv 2 og euv 3, der har valgt en eux Ifølge undersøgelsen har 836 elever valgt at tage eux på GF2 og euv 1, euv 2 og euv 3. På kontoruddannelse med specialer og finansuddannelsen er eux obligatorisk. Der er 36 uddannelser, hvor elever kan vælge en eux-uddannelse. Der er 10 ud af 36 uddannelser, der har tilgang. Udover nedenstående besvarelser for eux, kan der være HGS (elever med hhx og stx) forløb på skoler, som ikke tælles med i undersøgelsen. Der er ca. 5,8 % af eleverne, der har valgt en eux-uddannelse. Uddannelse GF2 Euv 1,2,3 Total Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditor Bygningsmaler Data- og kommunikation 3 3 Detailhandel med specialer Dyrepasser Elektriker 5 5 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent 1 1 Eventkoordinator Finansuddannelsen Gartner Greenkeeper Handelsuddannelsen Industriteknikeruddannelse Kontor med specialer Laboratorietandtekniker Landbrugsuddannelsen Lastvognsmekaniker Maskinsnedker Murer Personvognsmekaniker Procesoperatør Skiltetekniker Skov- og naturtekniker Smedeuddannelsen 1 1 Snedker Stenhugger Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse Vognmaler Vvs-energiuddannelsen Værktøjsuddannelsen Total

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

1. Intro til erhvervsuddannelserne

1. Intro til erhvervsuddannelserne 1. Intro til erhvervsuddannelserne 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Erhvervsuddannelserne 32 1.3 Partsstyring af erhvervsuddannelserne 43 1.4 Erhvervsuddannelser i Sverige, Tyskland og Danmark 45 Appendiks 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1290 af 05/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.31S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

BILAG 1 Adgangskrav ved optagelse til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fra 1. januar 2016 (udkast)

BILAG 1 Adgangskrav ved optagelse til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fra 1. januar 2016 (udkast) BILAG 1 Adgangskrav ved optagelse til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fra 1. januar 2016 (udkast) En erhvervsuddannelse vil, når erhvervsuddannelsen har en ordinær varighed

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start på din ungdomsuddannelse Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 2010 Overgang fra 9.-10. klasse 10. Klasse Folkeskole Efterskole Privatskole Gymnasial STX HHX HTX HF (efter 10.) 9. klasse 10. klasse Andet Produktionsskole

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Erhvervsuddannelse og EUX Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf.

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (2286 besvarelser ud af 3116 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler EUD - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 2.035 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Aalborg Tekniske

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 2842 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Notat / Indhold. Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne Tue Korsgaard/Folmer Kjær. Grundforløb. Vedrørende: Skrevet af: Version nr.

Notat / Indhold. Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne Tue Korsgaard/Folmer Kjær. Grundforløb. Vedrørende: Skrevet af: Version nr. Notat / Vedrørende: Skrevet af: Version nr.: 1 Indhold Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne Tue Korsgaard/Folmer Kjær Indhold... 1 Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne... 1 Grundforløb...

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2014 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2014 For at bidrage til at

Læs mere

EUC Syd Praktikcenter

EUC Syd Praktikcenter EUC Syd Praktikcenter Kort om EUC-Syd Hvordan vil PC sikre at eleverne når målene og sikre at disse får en hel uddannelse? Hvordan vil PC koordinere med andre praktikcentre? Thomas Bjerner Hansen Om EUC

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Betegnelse Beståelses-% Gennemsnit Beståelses-% Gennemsnit Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl.

Betegnelse Beståelses-% Gennemsnit Beståelses-% Gennemsnit Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl. Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsteknik, Eksamen 8,3 9,4 Afsl.prv: Anlægsgartner, Plejeteknik, Eksamen 5,8 8,7 Iværksætteri

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 13 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkensestype: 2250 Lese AD 01-08-2011 og fremefter Godkendt til udbud 2265 Detailhan AD 01-01-2013 og fremefter Godkendt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 253 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Åbent hus 2015-2016. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. november 2015 februar 2016 Side 1. Erhvervsuddannelser. 2015-2016 udgave 1, 23.

Åbent hus 2015-2016. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. november 2015 februar 2016 Side 1. Erhvervsuddannelser. 2015-2016 udgave 1, 23. Side 1 Erhvervsuddannelser Åbent hus 2015-2016 2015-2016 udgave 1, 23. oktober 2015 Her kan du finde fysiske adresser hjemmesideadresser telefonnumre datoer og klokkeslæt for åbent hus for ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Statusnotat: Energiforbedringer i industrien

Statusnotat: Energiforbedringer i industrien Marts 2012 Morten Møldrup Statusnotat: Energiforbedringer i industrien Baggrund Opnåelse af energiforbedringer har gennem længere tid været et væsentligt indsatsområde i industrien. Incitamenterne er dels

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Kapitel 1 Område Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Optagelse og optagelseskapaciteten Bek 87 af 07/02/2011 Kapitel 4 Optagelseskvoter og udvælgelseskriterium på erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser

Læs mere

JOB: Anlægsgartner FAKTA. Beskriv jobbet: NAVN: VARIGHED: ADGANGSKRAV:

JOB: Anlægsgartner FAKTA. Beskriv jobbet: NAVN: VARIGHED: ADGANGSKRAV: JOB: Anlægsgartner JOB: Automatiktekniker JOB: Bådebygger JOB: Bager JOB: Beslagssmed JOB: Bibliotekar JOB: Brolægger JOB: Brandmand JOB: Buschauffør JOB: Bygningsmaler JOB: Cykelmekaniker JOB: Datatekniker

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

Åbent hus 2014-2015. 2014-2015 udgave 5, 12. januar 2015 Læg mærke til, at 10. klassetilbud Her kan du finde

Åbent hus 2014-2015. 2014-2015 udgave 5, 12. januar 2015 Læg mærke til, at 10. klassetilbud Her kan du finde Side 1 Erhvervsuddannelser Åbent hus 2014-2015 2014-2015 udgave 5, 12. januar 2015 Læg mærke til, at 10. klassetilbud Her kan du finde på CPH WEST (to af dem), Hotel- fysiske adresser og Restaurantskolen,

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport Publikationen

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

VELKOMMEN til erhvervsskolernes 12 indgange

VELKOMMEN til erhvervsskolernes 12 indgange VELKOMMEN til erhvervsskolernes 12 indgange Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings - og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil De tekniske skoler På de tekniske skoler i hele

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 248 af 13/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Tema: Erhvervsuddannelser RAPPORT MARKEDS ARBEJDS. Dansk Arbejdsgiverforening

Tema: Erhvervsuddannelser RAPPORT MARKEDS ARBEJDS. Dansk Arbejdsgiverforening ARBEJDS 2 6 MARKEDS Tema: Erhvervsuddannelser RAPPORT Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 26 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 49% (52 besvarelser ud af 129 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Tech Aalborg r: Dental Food Style & Wellness Style & Wellness Tech Aalborg 76,7 60,3 Administration og information Rekruttering af elever

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT TEKNOLOGISK. Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Hovedrapport: Vurderinger og konklusioner

TEKNOLOGISK INSTITUT TEKNOLOGISK. Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Hovedrapport: Vurderinger og konklusioner TEKNOLOGISK INSTITUT TEKNOLOGISK Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne Hovedrapport: Vurderinger og konklusioner Analyse og Erhvervsfremme Juli 2010 Indhold 0. INDLEDNING...5 1. BIL, LY OG

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere