Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering"

Transkript

1 Vil du have... En bred teknisk uddannelse Høj faglighed og fællesskab Klassebaseret undervisning Afprøve teorier i praksis Jobmuligheder hele livet Lav ledighed og god løn...så læs videre Det betaler sig! Maskinmester uddannelsen Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering

2 Kort om uddannelsen Danmarks bredeste tekniske uddannelse, som kvalificerer dig til mange forskellige jobs inden for bl.a. produktion, salg/ledelse, forsyningsindustri, søfart, offshore og mange andre brancher. Uddannelsen Maskinmesterstudiet er en videregående uddannelse (professionsbachelor), der både er anerkendt i Danmark og udlandet. Ingen anden dansk uddannelse spænder så bredt mellem teoretisk viden og praktisk håndelag. Uddannelsen er i høj grad teoretisk, men der er også krav om praktisk erfaring indenfor f.eks. maskinteknik. Undervisningen indeholder desuden mange laboratorieøvelser, hvor teori afprøves i praksis. Uddannelsen afsluttes med en professionspraktik og et bachelorprojekt. Studiestart: Januar og August Karrieremuligheder og høj beskæftigelse Med en maskinmesteruddannelse får du rigtig mange jobmuligheder inden for en lang række tekniske områder både på land og til søs. Du kan f.eks. blive ansat som projektleder, projektingeniør, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, applikations- og udviklingsingeniør, energichef, vagtchef, teknisk chef, energikonsulent, miljøkonsulent, vedligeholdschef og driftsleder. Ledigheden blandt maskinmestre er blandt de laveste i Danmark, og mange maskinmestre finder arbejde allerede inden uddannelsens afslutning. Videreuddannelse Som maskinmester har du gode muligheder for at læse videre. Du kan f.eks. læse en cand.scient.techn. i produktionssystemer (AAU), en master i maritim teknologi (DTU) eller Cand.tech. i Maritim Teknologi på SDU. Du bliver også autoriseret el-installatør og har mulighed for at få autorisation som køle- og VE-installatør. MARTEC Tlf Hånbækvej Frederikshavn

3 Optagelseskrav og indgange HTX / HF / STX / HHX EUX / HTX / HF / STX / HHX + Faglig uddannelse Folkeskole + Faglig uddannelse Værkstedsskole + Praktik (9 mdr + 9 mdr) Adgangskursus (6 mdr) Maskinmester-uddannelsen (3 år) Varighed: 4½ år Varighed: 3 år Varighed: 3½ år 9 måneders Værkstedsskole 9 måneders praktik 3 års teoretisk uddannelse 3 års teoretisk uddannelse 6 måneders Adgangskursus 3 års teoretisk uddannelse Optagelse med erhvervsfaglig baggrund Har du en erhvervsfaglig uddannelse (svendebrev), starter du ved at følge et 6 måneders Adgangskusus. Her får du de nødvendige boglige kvalifikationer. Læs mere på næste side. Optagelse med gymnasiel baggrund Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HTX, HHX) starter uddannelsen til maskinmester med en 18 måneders værkstedsskoleforløb. Optagelse med andre baggrunde - Personer der har gennemført en erhvervsuddannelse eller har relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan ud fra en individuel realkompetencevurdering (IKV) tildeles merit for hele eller dele af forløbet på Værkstedsskolen og det tilhørende praktikforløb. - Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed samt beståede uddannelseselementer fra en anden uddannelse kan ud fra en individuel realkompetencevurdering (IKV) træde i stedet for adgangskravet om en relevant erhvervsuddannelse (svendebrev). Adgangskrav Faglige krav Du skal opfylde ét af følgende kriterier: En godkendt erhvervsfaglig uddannelse (svendebrev) 18 måneders maskinteknisk uddannelse på MARTEC med Værkstedsskole og praktik. Elektrikeruddannelse suppleret med et 3 ugers kursus på Værkstedsskole. Boglige krav Du skal opfylde ét af følgende kriterier: STX, HTX, HHX, HF eller en anden gymnasiel udd. Gennemført Adgangskursus til maskinmesterudd. Fagene: Engelsk, Dansk, Matematik og Fysik eller Kemi. Heraf skal to være på B-niveau og to på C-niveau. Tilsvarende eller højere uddannelse

4 Adgangskursus / Værkstedsskole Adgangskursus til maskinmester Hvis du har en erhvervsuddannelse og mangler de boglige kvalifikationer, skal du starte med et adgangskursus. Kurset varer et halvt år og undervisningen omfatter følgende fag: Matematik niveau B, Fysik niveau B, Engelsk niveau C og Dansk niveau C. Undervisningen er en blanding af klasseundervisning og opgavelæsning i grupper. Efter bestået adgangskursus er du klar til at søge optagelse på maskinmesteruddannelsen. Du kan tage kurset på AAU Aalborg eller på MARTEC. Værkstedsskole (1.-3. semester) Hvis du har gymnasiel uddannelse starter maskinmesterstudiet med et værkstedsskoleforløb, som varer 18 måneder (1½ år). Forløbet består af 9 måneders maskinteknisk uddannelse på MARTEC, hvorefter skal du i virksomhedspraktik i 9 måneder. Uddannelsesdelen giver dig de grundlæggende håndværksmæssige færdigheder inden for maskinteknik/-lære og teori, hydraulik, termisk sammenføjning, spåntagende arbejde mm. Uddannelsesdelen afsluttes med et stort projekt, der består af både en praktisk og en skriftlig opgave. Her udvikler og bygger du i samarbejde med din gruppe en maskinteknisk konstruktion, som f.eks. kan være en gocart, jetmotor, hovercraft og lignende. Herefter følger en virksomhedspraktik, hvor du får lov at afprøve og udvikle dine evner. MARTEC har en praktikkoordinator, som vejleder og rådgiver de studerende til at finde praktikplads. Vores praktikanter er eftertragtede og alle har indtil videre fået en praktikplads. Efter endt værkstedsskole fortsætter du direkte på den teoretiske del af maskinmesteruddannelsen. MARTEC Tlf Hånbækvej Frederikshavn

5 Maskinmesteruddannelsen Maskinmesteruddannelsens teoretiske del strækker sig over tre år fordelt på 6 semestre. I daglig tale semester. Undervisningen foregår primært på klassen, men suppleres af praktiske øvelser, eksperimenter, simuleringsøvelser og tværfaglige forløb. Faglige emner (4.-8. semester) Du vil blive undervist indenfor følgende fire grundlæggende områder: - El-teknik (el, maskiner, dimensionering, elektronik) - Maskinfag (motorlære, kedellære, køleteknik, klima) - Automation (styring, regulering, programmering) - Management (ledelse, innovation, økonomi, projekt Valgfagslinjer (8. semester) På 8. semester skal du vælge en specialelinje, som supplement til det fælles forløb. På MARTEC udbyder vi bl.a. følgende linjer: - Søfart (med STCW certifikater) - Offshore (rettet mod offshore industrien) - Energi (inkl. certificering som VE-montør) - Maritim Industri (i samarbejde med AAU Andre kunne være fx automation og management Professionspraktik og bachelorprojekt Uddannelsen afsluttes med en professionspraktik og tilhørende bachelorprojekt. Denne er placeret på uddannelsens 9. og sidste semester. Semesteret består af 20 uger fordelt på: - Professionspraktik i virksomhed i 10 uger - Udarbejdelse af bachelorprojekt på 10 uger Nogle gange kombineres praktik og projektskrivning til et samlet forløb på 20 uger. Du skal selv finde praktikplads men MARTEC bistår med vejledning, rådgivning og netværk. For mange er der gode jobchancer bagefter i praktikvirksomheden. Prøver, eksamener og projekter Mundtlige og skriftlige prøver afvikles normalt to gange per semester, så du får afsluttet flere fag hvert semester. I løbet af af hvert semester gennemføres et tværfagligt projekt, som inddrager viden fra flere forskellige fag. Har du problemer med eksamensangst, ordblindhed eller lignende, vil du få hjælp og støtte til at gennemføre dit studie. Der er tilknyttet en fast studievejleder. På MARTEC får du lidt ekstra - Gratis certifikatgivende offshore og vindsektor sikkerhedskurser indbygges i uddannelsen (BOSC/GWO). - Stort Energi- og Miljø / Maskinlaboratorie, hvor du kan afprøve teori i praksis igennem øvelser og projekter. - Certificering som Vedvarende Energi montør (VE-montør) (ved valg af energilinjen). - Tæt kontakt til erhvervet i Det Blå Nordjylland (fx erhvervsdage, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsere).

6 Vigtigt at vide Klassebaseret undervisning! På MARTEC lægger vi stor vægt på klassebaseret undervisning, små hold, det gode samarbejde i klassen og det tætte forhold til underviseren. Hvert hold får tilknyttet et fast klasselokale og en klasselærer for et semester af gangen. Underviserne er nemme at få kontakt med på skolen og tager sig gerne tid til at hjælpe dig. Derudover arbejdes der i grupper, hvor de studerende i fællesskab udarbejder et projekt. Selve undervisningen er en blanding af teori og praksis/forsøg samt øvelser i klassen. Antallet af studiepladser vokser Maskinmesterskolerne har i de seneste år fået tilført flere studiepladser, da ledigheden i erhvervet er meget lav og efterspørgslen høj. Chancerne for optagelse på uddannelsen er derfor rigtig gode. Studieture til hele verden Studieture er en vigtig del af maskinmesteruddannelsen på MARTEC. Det er de studerende selv, der tilrettelægger turen i samarbejde med en underviser. Studieturen finansieres af legater og overskuddet fra maskinmestrenes fredagsbar West End. Studieture kan f.eks. gå til Shanghai, Dubai og Las Vegas. Mens andre er gået til europæiske destinationer. Tag et semester i udlandet Du kan sagtens komme til udlandet som led i din uddannelse til maskinmester. Du kan fx tage et semester i udlandet på 8. semester i stedet for din valgfagslinje. Vi har samarbejdsaftaler med universiteter i hele verden. MARTEC studerende på besøg hos MÆRSK Drilling i Singapore under en studietur. Praktik i udlandet MARTEC arbejder løbende med at tilbyde praktik i udlandet, både i søfarten men også i danske virksomheder i udlandet. I de sidste par år har flere studerende være i praktik hos MAN Diesel & Turbo i Rio de Janeiro, Brasilien. Du behøves ikke have kontrakt med et rederi Du behøves ikke have en kontrakt med et rederi for at blive maskinmester. Du kan stadig blive sejledende maskinmester, hvis du vælger sølinjen som specialelinje. Maskinmester i praktik hos MAN Diesel & Turbo i Brasilien, Rio de Janeiro. MARTEC Tlf Hånbækvej Frederikshavn

7 Praktisk information Sådan ansøger du Der er studiestart to gange årligt i januar og august. Værkstedsskolen optager dog kun nye studerende i august. Adgangskursus starter både i januar og august og det samme gælder, hvis du er kvalificeret til optagelse direkte på den teoretiske del. Sommeroptag (august) Til start i august skal du søge om optagelse via nettet på senest 5. juli. Studiestart er midt i august. Vinteroptag (januar) Til start i januar skal du søge direkte til MARTEC. Du finder ansøgningsskema og ansøgningsfrist på: > Uddannelser > Maskinmester Studiestart ligger sidst i januar. Økonomi Maskinmesteruddannelsen er SU-berettiget. Derudover har du mulighed for at optage studielån. Læs mere på eller kontakt MARTEC. Der er også mulighed for kørselsgodtgørelse via SU. Bolig og transport Det er nemt at finde en billig bolig i Frederikshavn tæt på MARTEC. Kontakt MARTEC for tips til boligsøgning. Mange af vores studerende kommer fra Aalborgområdet og arrangerer derfor samkørsel, så transporten bliver billigere og nemmere. Skolen ligger tæt ved E45, hvor X-busserne stopper. Studievejledning I studievejledningen kan du få vejledning om studievalg, optagelse, SU, merit og meget mere. Vi giver gerne en hjælpende hånd med f.eks. at finde en bolig. Studievejledningen har åbent alle hverdage fra 8-14 og træffes på tlf eller via mail på MARTECs kursusafdeling er førende inden for sikkerhedskurser til både søfart, offshore og vindsektoren.

8 Bliv (endnu) klogere på: facebook.com/martecfrh YouTube.com > søg på MARTECFRH linkedin.com > søg på MARTEC-Frederikshavn MARTEC Tlf Hånbækvej Frederikshavn

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Uddannelser på technology College Aalborg

Uddannelser på technology College Aalborg Uddannelser på technology College Aalborg Automatik og proces Data og kommunikation Frontline pc-supporter Elektriker Elektronik og svagstrøm Industrioperatør Mød vores vejledere! I denne brochure kan

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere