FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4%"

Transkript

1 Horsensvej Anal besvarelser: 375 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocen: 76,4%

2 Forældreilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Aarhus Kommune har i perioden okober november 2015 gennemfør en ilfredshedsundersøgelse bland samlige forældre med børn i dagilbud, skole, SFO og klub. På forsiden fremgår de, hvilken enhed rapporen dækker. Samidig fremgår anal besvarelser og svarprocen for enheden. Rapporen viser forældrenes ilfredshed med de enkele ilbud. Resulaerne for skole- og SFO delen bliver præsenere i den samme rappor. Resulaerne sammenlignes med de samlede resula for Aarhus Kommune, og rapporen giver således indblik i, om ilfredsheden ligger over eller under niveaue for kommunen som helhed. Endvidere sammenlignes ilfredsheden i ilbudde med de ilsvarende resula i 2013, hvor Aarhus Kommune gennemføre en lignende undersøgelse. Denne sammenligning er dog ikke mulig på alle spørgsmål, ide der er foreage ændringer enkele seder i spørgerammen. Visse afdelinger kan være opree siden 2013, hvorfor hisorik ikke er mulig. Der er også ske nogle sammenlægninger af enheder. I disse ilfælde er enhedernes hisorik bleve lag sammen, således a en hisorisk sammenligning er bleve mulig. På klubområde er der ske en sørre organisaorisk omsrukurering siden Her er fremgangsmåden if. hisorisk sammenligning den samme som ved sammenlage enheder (se ovenfor). Klubbernes resulaer fra 2013 bliver således lag sammen i sammenligningsenheder, som svarer il organisaionssrukuren på de nye FU-område i Fra side 3 og frem vises resulaer på de spørgsmål i undersøgelsen, der knyer sig il forældrenes ilfredshed og vurdering af den enkele enhed. Indledningsvis vises den samlede ilfredshed med ilbudde og udviklingen fra 2013 il nu. Herefer vises en oversig over de fem spørgsmål med den højese og lavese gennemsnilige vurdering, eferfulg af en oversig over de fem spørgsmål med sørs udvikling siden I den sidse del af rapporen vises forældrenes gennemsnilige ilfredshed på og svarfordelingen inden for de enkele spørgsmål. Tilfredsheden sammenlignes både med allene fra 2013 (hvor mulig) og med de samlede resula på område for 2015.

3 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 02 I rapporen vises svarfordelingen på de enkele svarkaegorier, som for de mese går fra»mege uilfreds«il»mege ilfreds«. Besvarelser i kaegorien»ved ikke«indgår ikke i resulaberegningen. I de vise eksempel har 3% svare»mege uilfreds«, 6% har svare»uilfreds«, 22%»Hverken uilfreds eller ilfreds«, 33%»Tilfreds«og 36%»Mege ilfreds«. Hvis procenalle er under 2, vil de ikke blive vis. Til højre for svarfordelingsfiguren sammenlignes enhedens akuelle resulaer med enhedens resulaer i 2013 (hvis sammenligning er mulig) sam med de samlede resula på område for personer har svare på spørgsmåle. Gennemsniscoren for spørgsmåle er 3,9. Den højese score er 5, og den lavese score er 1. Gennemsnisscoren på spørgsmåle er 3,9 i 2015 (som kan ses il højre for figuren). Udviklingen i resulae fra 2013 viser 0,0, som beyder ingen forskel på dee spørgsmål. Sammenligningen med resulae for hele Aarhus Kommune på område viser en negaiv forskel på -0,2. Posiiv udvikling illuseres med grøn og negaiv udvikling illusreres med rød. Ingen forskelle i gennemsnie vises med 0,0 i sammenligningskolonnen. I de ilfælde hvor hisorisk sammenligning ikke er mulig vil sammenligningskolonnen være blank.

4 SAMLET TILFREDSHED MED 03 DAGTILBUDDET (1) Nedenfor fremgår forældrenes samlede ilfredshed med. Til højre for figuren, hvor de er mulig, sammenlignes resulae med dagilbuddes resula fra 2013 sam de samlede resula for alle dagilbuddene i Aarhus Kommune. Gennemsnie måles på en skala fra 1 il 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Anal svar Gns. Hvor ilfreds er du samle se med di barns dagilbud? 375 4,2 4, Aarhus Kommunes dagilbud Anal svar Mege uilfreds 0% Uilfreds 5% Hverken uilfreds eller ilfreds 7% Tilfreds 48% Mege ilfreds 40% % 25% 50% 75% 100% 2013 Aarhus Kommunes dagilbud

5 SAMLET TILFREDSHED MED 04 DAGTILBUDDET (2) Anal svar Gns. Vil du anbefale andre forældre a vælge di barns dagilbud? ,1 0% 25% 50% 75% 100% Sle ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I mege høj grad Aarhus Kommunes dagilbud

6 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 05 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurdere højes af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurdere laves af forældrene. Di barns rivsel i dagilbudde 4,4 Dagilbuddes indsas for a sikre di barn en god sar i ilbudde* 4,4 Søer du akiv op om di barns læring og udvikling i dagilbudde? 4,3 Dagilbuddes indsas for a simulere di barns lys il a lære 4,2 Dagilbuddes indsas for a undersøe di barns fysiske og mooriske udvikling 4,2 Hvor ilfreds var du med samarbejde mellem de o ilbud i forbindelse med overgangen?* 3,8 Dagilbuddes/dagplejerens kommunikaion via Børneinra 3,8 De fysiske rammer indendørs 3,8 Ved du, hvilke forvenninger, di barns dagilbud siller il dig/jer som forældre? 3,7 Den id personale/dagplejeren har il di barn 3,

7 SAMMENLIGNING MED Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger mes i forhold il dagilbudde Dagilbuddes indsas for a sikre di barn en god sar i ilbudde* 0,4 Dagilbuddes indsas for a simulere di barns lys il a lære 0,2 De fysiske rammer indendørs 0,2 Di barns rivsel i dagilbudde Dagilbuddes indsas for a simulere di barns kreaivie og fanasi Hvor ilfreds var du med samarbejde mellem de o ilbud i forbindelse med overgangen?* Den id personale/dagplejeren har il di barn -0,

8 TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET (1) 07 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes ilfredshed med deres barns dagilbud. Anal svar Gns. Di barns rivsel i dagilbudde ,4 Dagilbuddes indsas for a sikre di barn en god sar i ilbudde* ,4 0,4 Dagilbuddes indsas for a simulere di barns lys il a lære ,2 0,2 Dagilbuddes indsas for a undersøe di barns sproglige udvikling ,1 Dagilbuddes indsas for a undersøe di barns fysiske og mooriske udvikling ,2 Dagilbuddes indsas for a simulere di barns kreaivie og fanasi ,1 Dagilbuddes indsas for a udvikle di barns personlige kompeencer ,1-0,2 Personales/dagplejerens indsas for a udvikle di barns sociale kompeencer ,2 0% 25% 50% 75% 100% Mege uilfreds Uilfreds Hverken uilfreds eller ilfreds Tilfreds Mege ilfreds 2013 Aarhus Kommunes dagilbud * Spørgsmåle er kun besvare af forældre, hvis barn er sare i dagilbud inden for de sidse år.

9 TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET (2) 08 Anal svar Gns. Dagilbuddes indsas for a begrænse genagne alvorlige drillerier mellem børnene ,9-0,2 Den id personale/dagplejeren har il di barn ,1-0,2-0,2 Personales/dagplejerens engagemen i hverdagen ,2 Akivieerne i dagligdagen ,0 0,0-0,2 De fysiske rammer indendørs ,8 0,2 De udendørs facilieer og arealer ,0 0% 25% 50% 75% 100% Mege uilfreds Uilfreds Hverken uilfreds eller ilfreds Tilfreds Mege ilfreds 2013 Aarhus Kommunes dagilbud Anal svar Gns. Oplever du, a di barn indgår i e fællesskab med de andre børn i dagilbudde? ,1 0% 25% 50% 75% 100% Sle ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I mege høj grad 2013 Aarhus Kommunes dagilbud

10 SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 09 DAGTILBUDDET Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejde mellem forældrene og dagilbudde. Anal svar Gns. Samarbejde mellem dagilbud og hjem al i al ,1 Konaken il personale/dagplejeren ,0 0,0-0,2 Dagilbuddes/dagplejerens kommunikaion via Børneinra ,8 0,0 0% 25% 50% 75% 100% Mege uilfreds Uilfreds Hverken uilfreds eller ilfreds Tilfreds Mege ilfreds 2013 Aarhus Kommunes dagilbud Anal svar Gns. Ved du, hvilke forvenninger, di barns dagilbud siller il dig/jer som forældre? ,7 0,0 Delager du akiv i samarbejde med di barns dagilbud? ,0 0,0 Søer du akiv op om di barns læring og udvikling i dagilbudde? ,3 0,0 0% 25% 50% 75% 100% Sle ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I mege høj grad 2013 Aarhus Kommunes dagilbud

11 OVERGANG FRA VUGGESTUE/ DAGPLEJE 10 TIL BØRNEHAVE Nedensående spørgsmål omhandler ilfredsheden med overgangen fra vuggesue/dagpleje il børnehave. Anal Gns. Hvor ilfreds var du med samarbejde mellem de o ilbud i forbindelse med overgangen?* ,8-0,3 0% 25% 50% 75% 100% Mege uilfreds Uilfreds Hverken uilfreds eller ilfreds Tilfreds Mege ilfreds 2013 Aarhus Kommunes dagilbud *Spørgsmål kun besvare af forældre, hvis barn inden for de senese år er overgåe fra vuggesue/dagpleje il børnehave.

12 LOKALE SPØRGSMÅL 11 Følgende spørgsmål er udvalg af dagilbuddes ledelse. Anal svar Gns. Analle af arrangemener/neværk for forældrene, afhold af dagilbudde ,0 Kvalieen af arrangemener/neværk for forældrene, afhold af dagilbudde ,0 Dagilbuddes brug af Tranbjerg Naurcener ,1 0% 25% 50% 75% 100% Mege uilfreds Uilfreds Hverken uilfreds eller ilfreds Tilfreds Mege ilfreds

13 RESULTATER FORDELT PÅ 12 DAGTILBUDSAFDELING På de følgende sider opdeles den gennemsnilige vurdering på hver spørgsmål på afdelinger. Opdelingen vises kun, såfrem der indgår minds 5 besvarelser. Kaegorier med under 5 besvarelser samles i gruppen "Øvrige". Dagilbudsafdeling Børnehuse Hoppelopp en Børnehuse Klareræe Børnehuse Smilehulle Børnehuse Ællebælle Dagplejen i Tranbjerg Legehuse Regnbuen Solsikken Toal Hvor ilfreds er du samle se med di barns dagilbud? 4,7 4,7 3,9 4,0 4,3 4,5 4,3 4,2 Vil du anbefale andre forældre a vælge di barns dagilbud? 4,6 4,6 3,5 3,9 4,4 4,6 4,1 4,1 Di barns rivsel i dagilbudde 4,5 4,4 4,2 4,4 4,7 4,4 4,3 4,4 Dagilbuddes indsas for a sikre di barn en god sar i ilbudde* 4,6 4,9 3,8 4,6 4,7 4,7 4,0 4,4 Dagilbuddes indsas for a simulere di barns lys il a lære 4,6 4,3 3,8 3,9 4,3 4,6 4,2 4,2 Dagilbuddes indsas for a undersøe di barns sproglige udvikling 4,4 4,4 3,7 3,8 4,3 4,5 4,0 4,1 Dagilbuddes indsas for a undersøe di barns fysiske og mooriske udvikling 4,7 4,5 3,9 3,8 4,2 4,5 4,3 4,2 Dagilbuddes indsas for a simulere di barns kreaivie og fanasi 4,5 4,4 3,8 3,8 4,2 4,6 4,1 4,1 Dagilbuddes indsas for a udvikle di barns personlige kompeencer 4,4 4,4 3,8 3,9 4,3 4,5 4,1 4,1 Personales/dagplejerens indsas for a udvikle di barns sociale kompeencer 4,4 4,3 3,8 4,0 4,4 4,6 4,3 4,2 Dagilbuddes indsas for a begrænse genagne alvorlige drillerier mellem børnene 4,1 4,2 3,5 3,7 4,4 4,3 3,9 3,9 Den id personale/dagplejeren har il di barn 3,2 3,1 2,7 2,7 4,6 3,6 2,5 3,1 Personales/dagplejerens engagemen i hverdagen 4,6 4,5 3,8 4,0 4,4 4,6 4,3 4,2 Akivieerne i dagligdagen 4,6 4,4 3,8 3,8 4,0 4,4 4,0 4,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

14 RESULTATER FORDELT PÅ 13 DAGTILBUDSAFDELING Dagilbudsafdeling Børnehuse Hoppelopp en Børnehuse Klareræe Børnehuse Smilehulle Børnehuse Ællebælle Dagplejen i Tranbjerg Legehuse Regnbuen Solsikken Toal De fysiske rammer indendørs 4,5 3,9 3,7 4,3 3,6 4,2 3,4 3,8 De udendørs facilieer og arealer 4,3 4,5 3,8 4,2 4,0 4,3 3,8 4,0 Oplever du, a di barn indgår i e fællesskab med de andre børn i dagilbudde? 4,3 4,0 3,9 4,1 4,4 4,3 4,1 4,1 Samarbejde mellem dagilbud og hjem al i al 4,2 4,4 3,6 3,9 4,5 4,4 4,0 4,1 Konaken il personale/dagplejeren 4,0 4,3 3,6 4,0 4,6 4,3 4,0 4,0 Dagilbuddes/dagplejerens kommunikaion via Børneinra 4,5 3,9 3,6 3,8 3,5 3,9 3,6 3,8 Ved du, hvilke forvenninger, di barns dagilbud siller il dig/jer som forældre? 3,9 3,8 3,4 3,7 3,9 3,9 3,7 3,7 Delager du akiv i samarbejde med di barns dagilbud? 4,4 4,1 3,6 3,9 4,3 4,2 3,8 4,0 Søer du akiv op om di barns læring og udvikling i dagilbudde? 4,5 4,4 4,1 4,3 4,3 4,5 4,2 4,3 Hvor ilfreds var du med samarbejde mellem de o ilbud i forbindelse med overgangen?* 3,8 4,0 3,6 2,7 4,5 4,1 3,8 Analle af arrangemener/neværk for forældrene, afhold af dagilbudde 4,3 4,2 3,8 3,8 3,5 4,3 4,3 4,0 Kvalieen af arrangemener/neværk for forældrene, afhold af dagilbudde 4,2 4,2 3,8 3,8 3,6 4,3 4,2 4,0 Dagilbuddes brug af Tranbjerg Naurcener 4,1 4,4 4,0 4,4 4,0 4,0 3,3 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

15 RESULTATER FORDELT PÅ 14 DAGTILBUDSAFDELING Dagilbudsafdeling Spiloppen Tranely Toal Hvor ilfreds er du samle se med di barns dagilbud? 4,1 4,0 4,2 Vil du anbefale andre forældre a vælge di barns dagilbud? 4,0 4,0 4,1 Di barns rivsel i dagilbudde 4,4 4,5 4,4 Dagilbuddes indsas for a sikre di barn en god sar i ilbudde* 4,4 4,4 Dagilbuddes indsas for a simulere di barns lys il a lære 4,0 3,8 4,2 Dagilbuddes indsas for a undersøe di barns sproglige udvikling 4,0 3,6 4,1 Dagilbuddes indsas for a undersøe di barns fysiske og mooriske udvikling 3,9 3,8 4,2 Dagilbuddes indsas for a simulere di barns kreaivie og fanasi 4,0 3,8 4,1 Dagilbuddes indsas for a udvikle di barns personlige kompeencer 4,1 3,9 4,1 Personales/dagplejerens indsas for a udvikle di barns sociale kompeencer 4,1 4,0 4,2 Dagilbuddes indsas for a begrænse genagne alvorlige drillerier mellem børnene 3,6 3,6 3,9 Den id personale/dagplejeren har il di barn 2,6 3,4 3,1 Personales/dagplejerens engagemen i hverdagen 4,0 4,1 4,2 Akivieerne i dagligdagen 3,6 4,0 4,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

16 RESULTATER FORDELT PÅ 15 DAGTILBUDSAFDELING Dagilbudsafdeling Spiloppen Tranely Toal De fysiske rammer indendørs 3,3 3,0 3,8 De udendørs facilieer og arealer 3,3 3,3 4,0 Oplever du, a di barn indgår i e fællesskab med de andre børn i dagilbudde? 4,2 4,4 4,1 Samarbejde mellem dagilbud og hjem al i al 4,0 3,9 4,1 Konaken il personale/dagplejeren 4,0 4,2 4,0 Dagilbuddes/dagplejerens kommunikaion via Børneinra 3,9 3,6 3,8 Ved du, hvilke forvenninger, di barns dagilbud siller il dig/jer som forældre? 3,7 3,2 3,7 Delager du akiv i samarbejde med di barns dagilbud? 4,0 3,4 4,0 Søer du akiv op om di barns læring og udvikling i dagilbudde? 4,3 4,0 4,3 Hvor ilfreds var du med samarbejde mellem de o ilbud i forbindelse med overgangen?* 4,1 3,5 3,8 Analle af arrangemener/neværk for forældrene, afhold af dagilbudde 4,0 3,4 4,0 Kvalieen af arrangemener/neværk for forældrene, afhold af dagilbudde 3,9 3,4 4,0 Dagilbuddes brug af Tranbjerg Naurcener 4,2 4,1 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

17 RESULTATER FORDELT PÅ ALDER 16 På de følgende sider opdeles den gennemsnilige vurdering på hver spørgsmål på alder. Opdelingen vises kun, såfrem der indgår minds 5 besvarelser. Kaegorier med under 5 besvarelser samles i gruppen "Øvrige". Alder 1 år eller yngre 2 år 3 år 4 år 5 år eller ældre Toal Hvor ilfreds er du samle se med di barns dagilbud? 4,3 4,4 4,1 4,1 4,3 4,2 Vil du anbefale andre forældre a vælge di barns dagilbud? 4,4 4,2 4,0 3,9 4,2 4,1 Di barns rivsel i dagilbudde 4,6 4,5 4,3 4,2 4,2 4,4 Dagilbuddes indsas for a sikre di barn en god sar i ilbudde* 4,5 4,6 4,1 4,3 5,0 4,4 Dagilbuddes indsas for a simulere di barns lys il a lære 4,2 4,4 4,0 4,0 4,2 4,2 Dagilbuddes indsas for a undersøe di barns sproglige udvikling 4,2 4,3 4,0 4,0 4,0 4,1 Dagilbuddes indsas for a undersøe di barns fysiske og mooriske udvikling 4,3 4,3 4,1 4,1 4,1 4,2 Dagilbuddes indsas for a simulere di barns kreaivie og fanasi 4,2 4,2 4,1 3,9 4,2 4,1 Dagilbuddes indsas for a udvikle di barns personlige kompeencer 4,3 4,3 4,1 4,0 4,1 4,1 Personales/dagplejerens indsas for a udvikle di barns sociale kompeencer 4,3 4,4 4,0 4,0 4,2 4,2 Dagilbuddes indsas for a begrænse genagne alvorlige drillerier mellem børnene 3,9 4,1 3,8 3,8 3,9 3,9 Den id personale/dagplejeren har il di barn 3,4 3,5 2,8 2,6 3,1 3,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 RESULTATER FORDELT PÅ ALDER 17 Alder 1 år eller yngre 2 år 3 år 4 år 5 år eller ældre Toal Personales/dagplejerens engagemen i hverdagen 4,4 4,4 4,0 4,1 4,2 4,2 Akivieerne i dagligdagen 4,2 4,2 3,9 3,9 4,1 4,0 De fysiske rammer indendørs 3,9 3,9 3,6 3,8 4,0 3,8 De udendørs facilieer og arealer 3,9 4,0 3,8 4,0 4,1 4,0 Oplever du, a di barn indgår i e fællesskab med de andre børn i dagilbudde? 4,3 4,2 4,0 4,1 4,1 4,1 Samarbejde mellem dagilbud og hjem al i al 4,2 4,2 3,9 3,8 4,2 4,1 Konaken il personale/dagplejeren 4,3 4,2 3,8 3,8 4,1 4,0 Dagilbuddes/dagplejerens kommunikaion via Børneinra 3,8 3,8 3,7 3,9 3,9 3,8 Ved du, hvilke forvenninger, di barns dagilbud siller il dig/jer som forældre? 3,7 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 Delager du akiv i samarbejde med di barns dagilbud? 3,9 4,1 3,8 3,9 4,1 4,0 Søer du akiv op om di barns læring og udvikling i dagilbudde? 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 Hvor ilfreds var du med samarbejde mellem de o ilbud i forbindelse med overgangen?* 4,6 3,8 3,5 5,0 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Skanderborgvej beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 87% Oddervej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 15 Svarprocent: 87% Forældretilfredshed 15 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 15 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4% Viborgvej beelser: 217 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% Møllevang beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 (SDT) beelser: Svarprocent: 96,7% FORÆLDRETILFREDSHED 2015 OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% Ellekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% Møllevang beelser: 28 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Nørrebro beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% (PDT) beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Skejby-Vorrevang beelser: 55 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 83,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 83,3% Langenæsstien beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 15 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 15 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 15 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5% Langenæsstien beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% Christiansbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Møllevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4% Holme-Rundhøj beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Skovvangen beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Fritidscenter Katrinebjerg-Vorrevang beelser: 56 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Fritidscenter Søndervang beelser: 70 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% Aarhus Kommune beelser: 340 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% Aarhus Kommune Antal besvarelser: 33.630 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport Grenåvej Øst FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport Horsensvej FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7% Grenåvej Øst Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Aarhus Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2% Oddervej Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Viborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 83% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Oddervej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 67% OM RAPPORTEN 1 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Grenåvej Øst beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% Randersvej beelser: 197 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere