Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønudviklingen i 3. kvartal 2015"

Transkript

1 NOTAT POUL KONTAKT: POUL PEDERSEN - - TLF: Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for den private sektor. Reallønnen har det bortset fra statens område forholdsvis godt, idet prisudviklingen for august måned udviste en stigning på blot 0,5 procent. Danmarks Statistik har udsendt de officielle tal for lønudviklingen frem til og med 3. kvartal DSt når frem til en lønudvikling i den private sektor for 3. kvartal 2015 på 1,5 procent. For statens område når DSt frem til en lønudvikling på 0,8 procent for 3. kvartal I kommuner og regioner under et kommer DSt frem til 2,5 procent for 3. kvartal 2015, hvilket er 0,7 pct.point mere end resultatet for 2. kvartal Spørgsmålet er imidlertid om der overhovedet er nogen reel ændring og om ikke den målte ændring er en tekniskalitet ved beregningen i forhold til de gældende overenskomster i regionerne. For den private sektor er der tale om uændret lønudvikling i forhold til lønudviklingen for 2. kvartal For staten er der tale om en mindre forøgelse af lønudviklingen i forhold til 2. kvartal I kommuner og regioner under et er der tale om en stigning på 0,7 procentpoint. I kommunerne opgjort uden regionerne steg lønudviklingen fra 1,8 til 1,9 procentpoint fra 2. til 3. kvartal 2015 (årsstigningstakt). I regionerne alene er lønudviklingen steget fra 1,8 procent til 2,4 procentpoint fra 2. til 3. kvartal 2015 (årsstigningstakt). Denne forøgelse får det samlede indeks for kommuner og regioner under et til at stige til 2,0 procent i 3. kvartal. For så vidt angår regionerne er der næppe nogen lønfest for de ansatte. Formentlig er der tale en teknikalitet, hvor aftalesystemet for en enkelt større vellønnede gruppe i regionerne kolliderer med Danmarks Statistiks måder at beregne lønstigningen på. Det er sket før. Både i 2012 og i 2013 så lønstigningstakten for 3. kvartal lidt besynderlig ud. Ligesom den gør nu for 3. kvartal Forklaringen er formentlig, at Yngre Læger i Regionerne afholder ferie med feriepenge, som om de var timelønnede. Men det betyder, at de er uden løn under deres ferie. Men de er fortsat ansat med normal pensionsudbetaling. Da Yngre læger har en gennemsnitsløn, der ca 1/3 større end gennemsnittet for alle ansatte i regionerne og de udgør ca. 7,5 % af alle ansatte vejer deres lønforhold pænt i statistikken og kan påvirke opgørelsen. Hvis denne gruppe flytter blot en ferie dag fra juli til august måned i 2015 fremfor 2014 vil det påvirke statistikken med mellem 0,4 til 0,5 procentpoint. DSt kan ikke fange dette i deres sta- Side 1 af 10

2 tistiksystem, så derfor må vi leve med at statistikken for 3. kvartal af og til ser lidt særpræget ud. Da statistikken for 3. kvartal i 2013 viste en negativ lønudvikling betød det ikke at folk blev sat ned i løn, blot at en enkelt gruppe flyttede nogle få feriedage mellem juli og august i forhold til året før og det samme er formentlig sket her i I staten betød de aftalte lønstigninger, at lønsatserne steg med 0,4 procent i 2. kvartal 2015, altså samme stigning takt som lønstatistikken kom frem til. Satsstigningen i 3. kvartal 2015 i forhold til 3. kvartal 2015 er tilsvarende steget med 0,4 pct. Forskellen mellem stigningstakten i de aftalte lønsatse og lønstatistikkerne kaldes reststigningen. Den er med andre ord en reststigning på 0,4 procent i 3. kvartal I staten indgår lønudviklingen for tredje kvartal 2015 i reguleringsordningen til regulering af lønnen for ansatte i staten. Rent aftalemæssigt er reguleringsordningen suspenderet i 2015, men den skal alligevel beregnes, blot er overskriften privatlønsværn i stedet. For at sikre lønnen ikke stiger mere i staten end i den private sektor udmøntes kun en eventuelt negativ udmøntning. Da lønnen i staten kun stiger med halvdelen af lønudviklingen i den private sektor kommer der ingen negativ udmøntning til indregning i statens satser pr. 1. april Her vil satserne stige med de aftalte 0,8 procent. I kommunerne steg lønsatserne i 3. kvartal af 2015 i forhold til samme måned året før med 1,7 procent, altså en reststigning på 0,2 procentpoint i forhold til lønstatistikkens 1,9 procent. I regionerne er aftalt stigning i lønsatserne med 1,7 procent for 3. kvartal 2015, hvorved der er en positiv reststigning med 0,8 procentpoint. I den private sektor er det ikke muligt på samme måde at regne sig frem til, hvad lønsatserne er aftalt steget, men ser vi DA s lønstatistik for 3. kvartal 2015 viser den en lønudvikling på 2,2 procent for 3. kvartal 2015 mod 2,1 procent i 2. kvartal af 2015, en stigning på 0,1 procentpoint, hvorved såvel niveau som ændringen for lønudviklingen er opgjort til at være større indenfor DA s område end indenfor hele den private sektor (incl. organisationer), som opgjort af DSt. Reallønnen har det bedre end i tredje kvartal end i 2. kvartal, idet staten nu har en positiv reallønsudvikling, hvorved alle sektorer i tredje kvartal har en positiv reallønsudvikling ud fra en gennemsnitsbetragtning. 10 Side 2 af

3 Figur 1: Løn og prisudviklingen 3,5 Løn- og prisudviklingen 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Staten Private sektor Priser Kommuner Figur 1 angiver grafisk løn- og prisudviklingen i de seneste 4 år, opgjort efter sektor, idet markeringen for kommuner angiver udviklingen i det fælles indeks for kommuner og regioner under et. Det seneste års tid har lønudviklingen i staten ligger under de øvrige sektorer, som har skiftes til at have førertrøjen på. I figur 2 er vist udviklingen i reallønnen de seneste 4 år opgjort med samme sektor afgrænsning som i figur Side 3 af

4 Figur 2: Den årlige udvikling i reallønnen Figur 2 : Udviklingen i reallønnen 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 pct. -0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 Staten Private sektor Kommuner -3,0 Figur 2 viser store problemer med at fastholde reallønnen i begyndelsen i perioden. I sidste halvdel af perioden er det gået bedre, bortset fra statens område. 10 Side 4 af

5 Tabel med de summariske tal for løn udviklingen opgjort sektorvis tilføjet prisudviklingen fremgår af tabellen nedenfor Tabel: Løn- og prisudviklingen Komsektor Kommuner Kvartal Regioner Staten Private sektor Priser 2008K1 2,8 2,4 4,4 3,6 4,4 3,1 2008K2 3,0 2,4 4,9 5,3 4,6 3,4 2008K3 4,7 4,6 5,1 5,0 4,5 4,3 2008K4 5,7 5,5 6,3 6,0 4,2 2,7 2009K1 6,0 5,9 5,7 6,7 4,2 1,9 2009K2 7,7 8,2 6,2 4,6 3,0 1,3 2009K3 5,4 5,9 4,0 4,8 2,8 1,1 2009K4 5,3 5,4 5,0 4,7 2,3 1,3 2010K1 5,1 5,3 4,7 4,1 2,6 1,9 2010K2 2,8 2,9 2,4 3,1 2,2 2,2 2010K3 2,5 2,4 2,6 3,1 2,3 2,3 2010K4 1,5 1,4 1,3 2,5 2,2 2,6 2011K1 1,7 1,7 1,1 2,0 1,9 2,7 2011K2 0,2 0,2 0,2 0,7 1,8 3,1 2011K3 0,3 0,3 0,7 1,7 2,6 2011K4 0,6 0,6 0,3 1,0 1,9 2,6 2012K1 1,9 1,8 1,8 0,3 1,8 2,8 2012K2 2,4 2,4 2,1 1,8 1,5 2,1 2012K3 2,9 2,5 3,6 2,0 1,4 2,6 2012K4 2,4 2,4 2,2 1,8 1,4 2,3 2013K1 0,5 0,4 0,3 1,9 1,3 1,2 2013K2 0,4 0,3 0,3 0,4 1,3 0,9 2013K3 0,1 0,4-0,8 0,8 1,1 0,4 2013K4 0,3 0,3 0,4 0,6 1,2 0,5 2014K1 1,2 1,3 1,2 0,9 1,1 0,5 2014K2 1,1 1,0 1,5 1,5 1,3 0,5 2014K3 1,1 1,1 0,8 0,8 1,4 0,5 2014K4 2,0 1,9 2,2 0,9 1,5 0,5 2015K1 1,1 1,0 1,4 0,4 1,4 0,2 2015K2 1,8 1,8 1,8 0,4 1,5 0,6 2015K3 2,0 1,9 2,5 0,8 1,5 0,5 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ILON3, ILON25, ILON35, ILON42, ILON52, PRIS6 (egen beregning) 10 Side 5 af

6 Tabel 2: Årlig ændring i timefortjenesten for virksomheder og organisationer efter branche og tid Virksomheder og organisationer 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 Erhverv i alt 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 1,5 1,7 1,8 1,5 1,5 1,3 1,2 1,1 1,3 1,9 1,9 Bygge og anlæg 0,5 0,5 0,4 0,8 0,4 1,3 1,9 1,5 1,8 2,7 1,4 Handel og transport mv 1,0 1,1 0,7 0,8 0,8 0,9 1,3 1,3 1,0 0,9 0,9 Information og kommunikation 1,5 2,1 1,9 1,7 1,4 1,1 0,9 1,0 1,3 1,3 2,0 Finansiering og forsikring 2,1 1,9 1,5 1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 1,7 2,2 2,3 Ejendomshandel og udlejning 1,1 1,0 0,9 0,6 1,2 0,8 2,3 2,3 1,7 3,1 2,4 Erhvervsservice 1,5 1,1 1,1 1,5 1,7 2,6 2,7 2,5 2,4 1,7 2,0 Kultur og fritid 0,9-0,1-0,5 0,5-0,4 0,2-0,4 0,3 0,4-0,4-1,4 Vedr. 2013: Tal med kursiv for 2013 angiver en ændring i lønudviklingen som følge af ændret sektorafgrænsning Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, egne udtræk, ILON15 I tabel 2 er vist den kvartalsvis opgjorte årlige lønudvikling for den private sektor i de sidste 2½ år opgjort efter branche. Mens Bygge- og anlæg i de første par år lå lidt under de øvrige sektorer rent lønudviklingsmæssigt har dette ændret sig de sidste halve år. Kultur- og fritid udviser en markant dårligere lønudvikling end de øvrige sektorer. I tabel 3 er vist den kvartalsvis opgjorte årlige lønudvikling for statens område de sidste 2½ år opgjort efter branche. Igen er det samlet set kultur og fritid som har haft den ringeste lønudvikling i perioden. Men der er ikke så meget at råbe hurra for de seneste 1½ år. Side 6 af 10

7 Tabel 3: Årlig lønudviklingen i staten opgjort efter branche og tid Ny indeksserie Staten 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 Erhverv i alt 1,9 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,8 0,9 0,4 0,4 0,8 Forskning og udvikling 3,6 2,0 2,6 0,6-0,1 0,4 0,3 1,3 0,0 0,6 0,3 Statslig administration, forsvar og politi (inklusiv sociale kasser og fonde) 1,5 0,1 0,3 0,1 1,2 2,1 1,6 1,3 0,4 0,3 0,8 Undervisning 2,1 0,8 1,4 0,9 0,7 1,0 0,2 0,6 0,2 0,3 0,4 Kultur og fritid 2,9 0,6 0,0-0,6-1,5 0,1 0,3 0,2 0,8 0,2 1,4 Vedr. 2013: Tal med kursiv for 2013 angiver en ændring i lønudviklingen som følge af ændret sektorafgrænsning. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ILON25 Tabel 4: Årlig lønudviklingen i kommuner og regioner opgjort efter branche og tid Ny indeksserie Kommuner og regioner 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 Erhverv i alt 0,5 0,4 0,1 0,3 1,2 1,1 1,1 2,0 1,1 1,8 2,0 Vandforsyning og renovation Rengøring og anden service 0,7 0,2 0,3 0,8 1,2 1,9 1,4 1,9 1,3 1,9 2,4 Administration 0,0 0,1 0,4 0,4 1,4 1,2 1,2 1,3 0,6 1,9 2,0 Undervisning 0,8 1,0 0,4 0,2 1,0 0,1 1,5 1,9 1,2 2,1 2,0 Sundhedsvæsen 0,4 0,3-0,7 0,4 1,1 1,5 0,6 2,0 1,2 1,8 2,5 Sociale institutioner 0,0 0,1 0,2 0,1 1,3 0,9 0,9 1,9 0,8 1,5 1,7 Kultur og fritid 0,3-1,3-0,2-0,5-0,2 1,3 1,2 2,2 2,1 2,5 2,0 Note: Afgrænsningen af sektoren er ændret fra 2013, hvorved branchen Vandforsyning og renovation udgår. Vedr. 2013: Tal med kursiv for 2013 angiver en ændring i lønudviklingen som følge af ændret sektorafgrænsning. Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, egne udtræk, ILON35 (ny) Side 7 af 10

8 I tabel 4 er vist den kvartalsvis opgjorte årlige lønudvikling for kommunerne og regionerne samlet set de sidste 2½ år opgjort efter branche. Igen er det samlet set kultur og fritid som har haft den ringeste lønudvikling i perioden, dog er denne branche topscorer i første halvår af I tabel 5 er vist den kvartalsvis opgjorte årlige lønudvikling for kommunerne de sidste 2½ år opgjort efter branche. Igen er det samlet set kultur og fritid som har haft den ringeste lønudvikling i perioden, dog er denne branche topscorer i første halvår af Ellers er der ikke de store udsving i lønudsving i lønudviklingen i forhold til gennemsnittet for alle. Tabel 5: Årlig lønudviklingen i kommunerne, opgjort branchevis og efter tid ny indeksserie Kommunerne 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 Erhverv i alt 0,4 0,3 0,4 0,3 1,3 1,0 1,1 1,9 1,0 1,8 1,9 Vandforsyning og renovation 1) Rengøring og anden service 0,6 0,1 0,3 0,7 1,2 1,8 1,3 2,0 1,3 1,9 2,4 Administration 0,0-0,1 0,3 0,3 1,4 1,3 1,2 1,3 0,6 1,9 2,0 Undervisning 0,8 1,0 0,5 0,2 1,0 0,1 1,5 1,9 1,2 2,1 2,0 Sundhedsvæsen -0,4 0,1 0,4 0,2 0,9 0,5-0,1 0,9 0,2 1,2 1,7 Sociale institutioner 0,1 0,2 0,5 0,3 1,5 1,0 0,9 1,9 0,7 1,4 1,7 Kultur og fritid 0,3-1,3-0,2-0,5-0,2 1,3 1,2 2,2 2,1 2,5 2,0 1) note: Fra 1. kvartal 2013 er afgrænsning af kommuner ændret, herefter udgår vandforsyning og renovation. Vedr. 2013: Tal med kursiv for 2013 angiver en ændring i lønudviklingen som følge af ændret sektorafgrænsning. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, egne udtræk, ILON42 Side 8 af 10

9 Tabel 4: Regionerne. Årlig lønudviklingen i procent efter branche og tid ny indeksserie 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 Erhverv i alt 0,3 0,3-0,8 0,4 1,2 1,5 0,8 2,2 1,4 1,8 2,5 Regional administration -1,1 1,3 0,9 0,6 2,1 0,2 0,1 1,1 0,3 1,6 2,2 Sundhedsvæsen 0,6 0,3-0,9 0,4 1,2 1,7 0,8 2,2 1,4 1,9 2,7 Sociale institutioner -2,6-2,8-4,2-2,9-2,0 0,0 1,9 2,4 1,9 1,9 2,3 1) note: Fra 1. kvartal 2013 er afgrænsning af regioner ændret. Kursiv i 2013 angiver ændring Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ILON52 I tabel 6 er vist den kvartalsvis opgjorte årlige lønudvikling for regionerne de sidste 2½ år opgjort efter branche. I første halvdel af perioden havde de sociale institutioner i regionerne en miserabel lønudvikling. Imidlertid er det et område med megen udskiftning imod kommunerne og derudover gælder, at det er den mindste af de tre undergrupper/brancher statistikken er opgjort i, hvorved tallet er det mest følsomme. I tabel 7 er vist hovedtallene fra Dansk Arbejdsgiverforenings Konjunktur Statistik i de sidste 2 ½ år. Den viser den årlige stigningstakt opgjort kvartalsvis, helt som tabellerne fra Danmarks Statistik. Det fremgår, at DA i perioden når en lidt højere talværdi for lønudviklingen end DSt. I perioden udviser lønudviklingen for funktionærerne en højere udvikling end for arbejderne (månedslønnede contra timelønnede). Dog er dette billede omvendt for 2. kvartal 2015 (de nyeste tal). Bygge- og anlægssektoren har de sidste to kvartaler haft den største lønudvikling, mens denne branche de øvrige kvartaler har haft en tendens mod en bundplacering. Side 9 af 10

10 Tabel 7: Dansk Arbejdsgiverforening: Årsstigningstakter i KonjunkturStatistikken Fortjeneste inkl. gene 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Procent Hele DA DA , , , , , , , , , , ,2 Ansættelsesforhold Funktionærer 2,0 2,0 1,8 1,7 1,5 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 Arbejdere 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,7 2,2 2,2 Hovedbrancher Fremstillingsvirksomhed 1,5 1,5 1,7 1,7 1,6 1,9 1,9 1,6 1,5 1,6 1,7 Bygge- og anlægsvirksomhed 1,6 1,9 1,4 1,6 1,0 1,1 1,3 1,2 2,0 2,7 2,4 Serviceprægede erhverv mv. 1,9 1,9 1,6 1,5 1,3 1,5 1,6 1,9 2,0 2,3 2,4 Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, Konjunktur Statistikken. Side 10 af 10

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning I kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur har lønudviklingen på det private arbejdsmarked

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes Forening Nr. 1 april 2010 Indhold 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. 4. kvartal 2008-2009 2. KONZENS - Fokus på de tre

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Analyse af lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998 2003

Analyse af lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998 2003 Analyse af lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998 2003 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG SAMMENFATNING...4 Indledning... 4 Sammenfatning... 5 A. Lønudviklingen i den statslige, private og (amts)kommunale

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011 Fakta om statistikken Statistikken 2001-2008 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige og mandlige

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere