Projektbeskrivelse. Projekt nr Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem"

Transkript

1 Projekt nr Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab og natur. Der etableres et overordnet stisystem for gående og cyklende, der bringer den besøgende rundt i hele Nationalpark Mols Bjerge. Det skal være nemt at finde rundt på stisystemet, og derfor ønsker Skov- og Naturstyrelsen at opstille vejviserskilte til støtte for brugerne. Skilte - opsætning Total

2 Projekt nr Vandre- og cykelsti mellem Kalø og Bjødstrup Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab og natur. Der etableres et overordnet stisystem for gående og cyklende, der bringer den besøgende rundt i hele Nationalpark Mols Bjerge. Dette stisystem skal være sikker og brugbar med almindelige cykler. Strækningen mellem Kalø og Bjødstrup er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn. Derfor ønsker Skov- og Naturstyrelsen at etablere en cykelsti på denne strækning. Anlæg af sti Total

3 Projekt nr Vandre- og cykelsti mellem Bogens og Femmøller Strand Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab og natur. Der etableres et overordnet stisystem for gående og cyklende, der bringer den besøgende rundt i hele Nationalpark Mols Bjerge. Dette stisystem skal være sikker og brugbar med almindelige cykler. Strækningen mellem Bogens og Femmøller Strand er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn. Derfor ønsker Skov- og Naturstyrelsen at etablere en cykelsti på denne strækning. Anlæg af sti Total

4 revideret d. 25./8.-08 Projekt nr Vandre- og cykelsti mellem Ahl og Ebeltoft Færgehavn Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab og natur. Der etableres et overordnet stisystem for gående og cyklende, der bringer den besøgende rundt i hele Nationalpark Mols Bjerge. Dette stisystem skal være sikker og brugbar med almindelige cykler. Strækningen mellem Ahl og Ebeltoft Færgehavn er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn. Derfor ønsker Skov- og Naturstyrelsen at etablere en cykelsti på denne strækning. Denne strækning er ikke særlig lang bare 0.9 km. Til gengæld er trafikken meget intens netop her. Cyklister, der kommer til Nationalpark Mols Bjerge via færgeforbindelsen må køre ad hovedlandevejen sammen med den store strøm af bilister fra færgetrækket. Og den anden vej mod færgen kører cyklisterne langs vejen, hvor bilister i høj fart kommer i sidste øjeblik til færgelejet. Trafikken til området via færgeforbindelsen til Sjælland forventes at stige. Anlæg af sti Total Projektbeskrivelse

5 Projekt nr Vandre- og cykelsti mellem Femmøller og Femmøller Strand Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab og natur. Der etableres et overordnet stisystem for gående og cyklende, der bringer den besøgende rundt i hele Nationalpark Mols Bjerge. Dette stisystem skal være sikker og brugbar med almindelige cykler. Strækningen mellem Femmøller og Femmøller Strand er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn. Derfor ønsker Syddjurs Kommune og Skov- og Naturstyrelsen at etablere en cykelsti på denne strækning. Anlæg af sti Indgår som en del af medfinansieringen Total

6 revideret d. 25./8.-08 Projekt nr Vandre- og cykelsti mellem Agri og Fuglsø Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab og natur. Der etableres et overordnet stisystem for gående og cyklende, der bringer den besøgende rundt i hele Nationalpark Mols Bjerge. Dette stisystem skal være sikker og brugbar med almindelige cykler. Strækningen mellem Agri og Fuglsø er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn, idet belægningen på vejene i Mols Bjerge er meget løs og flere steder ligger nedgravet i terrænet. Derfor ønsker Syddjurs Kommune og Skov- og Naturstyrelsen at etablere en cykelsti på denne strækning. Stien der løber gennem hjertet af Mols Bjerge er en forbindelse, som må forventes at tiltrække mange vandrende og cyklende, idet det er naturlig forbindelse mellem to meget seværdige udsigtspunkter, Agri Bavnehøj og Tre Høje. Ruten indgår ikke som en del af de nationale cykelruter. I dag er vejen ikke egnet til færdsel til fods eller på cykel. Vedhæftede foto viser hvorledes belægningen ikke egner sig til cykling, samtidig med at trafiksikkerheden er meget lille for de bløde trafikanter. Anlæg af sti mio. indgår som medfinansiering Total med en høj kant. Vejen består af meget løst grus og er tillige meget smal

7 Projekt nr Vandre- og cykelsti mellem Elsegårde og Boeslum Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab og natur. Der etableres et overordnet stisystem for gående og cyklende, der bringer den besøgende rundt i hele Nationalpark Mols Bjerge. Dette stisystem skal være sikker og brugbar med almindelige cykler. Strækningen mellem Elsegårde og Boeslum er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn, idet belægningen er meget løs og flere steder nærmest ikkeeksisterende. Derfor ønsker Syddjurs Kommune og Skov- og Naturstyrelsen at etablere en cykelsti på denne strækning. Anlæg af sti Total

8 Projekt nr Vandre- og cykelsti mellem Hyllested Skovgårde - Hyllested Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab og natur. Der etableres et overordnet stisystem for gående og cyklende, der bringer den besøgende rundt i hele Nationalpark Mols Bjerge. Dette stisystem skal være sikker og brugbar med almindelige cykler. Strækningen mellem Hyllested Skovgårde og Hyllested er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn, idet belægningen er meget løs og flere steder nærmest ikke-eksisterende. Derfor ønsker Syddjurs Kommune og Skov- og Naturstyrelsen at etablere en cykelsti på denne strækning. Anlæg af sti Total

9 Projekt nr Vandre- og cykelsti mellem Gravlev Stubbe Sø Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab og natur. Der etableres et overordnet stisystem for gående og cyklende, der bringer den besøgende rundt i hele Nationalpark Mols Bjerge. Dette stisystem skal være sikker og brugbar med almindelige cykler. Strækningen mellem Gravlev Stubbe Sø er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn, idet belægningen er meget løs og flere steder nærmest ikke-eksisterende. Derfor ønsker Syddjurs Kommune og Skov- og Naturstyrelsen at etablere en cykelsti på denne strækning. Anlæg af sti Total

10 revideret d. 25./8.-08 Projekt nr Oplevelses- og formidlingscenter i Karlsladen ved Kalø "Portalen" til Nationalpark Mols Bjerge. Nøgleordet er "kulturhistorien i nationalparken". Den gamle historiske driftsbygning ved Kalø, Karlsladen rummer en oplagt mulighed for at indrette en portal for besøgende ved nationalparken. Der søges midler til etableringen af formidlingsudstilling dels generelt om nationalparken, dels specifikt om kulturhistorien i området. Det er hensigten at den alm. feriegæste kan gå rundt, lære lidt om parken, områdets kulturhistorie, se hvilke oplevelsesmuligheder, få kort og foldere mv. Selve udstillingen består af udstillingsmontre, it-platforme, displaysøjler og andre elementer i en såkaldt vandreudstilling. Udstillingen kan flyttes rundt i sin helhed eller i enkelte dele til andre lokaliteter i Nationalpark Mols Bjerge. Derudover kan den besøgende låne cykler ved Karlsladen, hvorefter der er en række turmuligheder i det nære område til f.eks. Kalø Slotsruin, fugletårnet ved Følle Bund, Bålpladsen ved Favnetræspladsen med udsigt over Kalø Vig etc. Bygningsrenovering Indgår som en del af SNS medfinansieringen Informationsudstilling Cykler Total Karlsladen som den står i dag

11 revideret d. 25./8.-08 Projekt nr Oplevelses- og formidlingscenter i Øvre Strandkær i Mols Bjerge Nøgle ordet ved Øvre Strandkær er "Naturen i Mols Bjerge". Her ønsker Skov- og Naturstyrelsen at etablere et oplevelses- og formidlingscenter, hvor man som feriegæst dels kan få noget generelt at vide om nationalparken, dels kan låne grej til en række naturoplevelser, samt få mere specifik viden om parkens natur. Øvre Strandkær ligger meget centralt i det store fredede område, med en lang række store naturområder lige uden for døren. Oplevelsescentret er det oplagte udgangspunkt, når man ønsker at besøge naturen i Mols Bjerge. Interessen for naturen vil kunne vækkes hos gæster i alle aldre. Der skal være mulighed for at låne cykler til ture i området, samt overnatningstilbud i Mols Bjerge i form af shelters (se særskilt projektbeskrivelse). Selve udstillingen består af udstillingsmontre, it-platforme, displaysøjler og andre elementer i en såkaldt vandreudstilling. Udstillingen kan flyttes rundt i sin helhed eller i enkelte dele til andre lokaliteter i Nationalpark Mols Bjerge. Bygningsrenovering Indgår som en del af SNS medfinansieringen Informationsudstilling Grejbank Cykler Total Øvre Strandkær som den står i dag

12 Projekt nr Velkomst-infotavler og folder Førstehåndsindtrykket af de centrale naturområder i Nationalpark Mols Bjerge får den besøgende ved parkeringspladserne. Derfor er det vigtigt at gæsterne bliver budt velkommen til nationalparken med en overskuelig og indbydende informationstavle og tilhørende folder. Velkomsttavlerne skal give oplysninger om muligheder og seværdigheder i en oversigtlig form. Denne oversigt skal understøttes af foldermaterialet, således at gæsterne kan finde frem til netop de faciliteter eller seværdigheder, som de ønsker at besøge. Udarbejdelse af tavler i Mols Bjerge, 11 tavler ved Kalø tekstdelen Infostandere Foldere Total

13 Projekt nr Naturformidlingscenter i Basballe Syddjurs kommuner råder over en nedlagt landbrugsejendom i Basballe. Ejendommen er delvis indrettet som børnehave, men i det gamle stuehus ønskes indrettet et naturformidlingscenter der bl.a. skal formidle områdets landbrugshistoriske udvikling, samt landbrugets indvirkning på landskabsdannelse og dermed på flora og fauna (eksempelvis de næringsstoffattige overdrev der er en meget væsentlig del af nationalparken). Målgruppen er ud over folkeskolen, feriegæster og turister. tet til Naturformidlingscentret er på kr./år og er afsat til løntilskud til en naturvejleder, samt til etablering og drift af Naturformidlingscentret. Naturformidlingscenter /år Indregnes som en del af den kommunale medfinansiering Total I projektperioden. Basballe som det fremstår i dag.

14 revideret d. 25./8.-08 Projekt nr Ridestinet m.m. i Mols Bjerge 2 P-pladser. Mols Bjerge skal gøres mere tilgængelige for besøgende på hesteryg både lokale og tilrejsende ryttere skal kunne opleve det fantastiske storslåede landskab. For at øge tilgængeligheden af området for også tilrejsende ryttere og mindske potentielle konflikter med øvrige publikum, skal der etableres to rummelige heste-trailer p-pladser med relevante faciliteter, som f.eks. soigneringsplads med vand, binde-bomme mm. Fra p-pladserne etableres direkte adgang til ridestinettet. De på kortet indtegnede p-pladser er forslag til placering. Endelig lokalitet fastlægges i samråd med Enhedens brugerråd og Lodsejerudvalget for Mols Bjerge. Ridestinet: Der etableres et sammenhængende system af ridespor i Mols Bjerge. Det er tanken at gøre hele de centrale dele af Mols Bjerge tilgængelige for ridende, gennem et net af afmærkede ruter (en del af disse er allerede etablerede i terrænet) og mere eller mindre frit tilgængelige åbne arealer uden markeringer, hvor rytternes orienteringsevner via kort, kompas mm bliver udfordret. Alle større kreaturindhegninger, åbnes for ridende gennem et antal klaplåger. Opholdsfaciliteter: Der etableres 2 såkaldte høhoteller med faciliteter til heste og ryttere. Høhotellerne består af pausefolde til hestene og hvilepladser til rytterne, derudover etableres der også et simpelt toilet, samt bålsteder/grillpladser. Det skal bemærkes at disse faciliteter kan benyttes af alle besøgende i området, således at alle feriegæster kan få en spændende vildmarksoplevelse. Endelig placering af faciliteterne fastlægges i samråd med enhedens brugerråd og Lodsejerudvalg. Ridespor kr. P-pladser kr. Overnatningsfaciliteter kr. I alt kr. Heste passerer Karpenhøj

15 Projekt nr Støttepunkter for friluftslivet ved kysten Målet for projektet er at få skabt et netværk af støttepunkter langs kysten, dels til brug for de friluftsaktiviteter der udspiller sig ved kysten, dels som støttepunkter i det overordnede net af primitive og naturnære overnatningsmuligheder. Støttepunkterne skal optimal ligge med en indbyrdes afstand på ca. 15 km, men med et realistisk netværk er der måske snarere en afstand på omkring 25 km. Pladserne skal ligge kystnært, dvs. max. 100 m fra vandet og helst tættere. Pladserne tænkes indrettet med naturly og vand. 5 støttepunkter Indregnes som en del af den kommunale medfinansiering Total Kyststrækning ved Ebeltoft Vig

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Plan for rekreative stier 2013 - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Marts 2014 Plan for rekreative stier 2013 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, august 2013. Stiplanen

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Manual til cykelvenlige feriehuse

Manual til cykelvenlige feriehuse Manual til cykelvenlige feriehuse Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard Andrew Tøttrup Maddock Juli 2015 Copyright: Feriehusudlejernes Brancheforening Turisterne og cyklerne Projektet Powered by Cycling:

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere