Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber er det nødvendigt at ændre selskabets vedtægter således, at de kan leve op til bekendtgørelsen. Da vedtægterne skal ændres, er der også foretaget mindre ændringer med baggrund i vandsektorloven og den nye selskabslov. I samarbejde med selskabets advokat Jesper Langsted er der udarbejdet vedlagte oplæg til ændring af vedtægterne og forslag til valgregulativ. Vedr. den fremtidige bestyrelse. For at undgå at bestyrelsen vokser betydeligt i antal medlemmer, anbefales det, at muligheden i h. t. bekendtgørelsen for kun at øge med en forbrugerrepræsentant vælges. Bestyrelsen kommer herefter til at bestå af 5 generalforsamlings valgte medlemmer, 1 forbrugerrepræsentant og 3 medarbejderrepræsentanter, i alt 9 medlemmer mod nu 8. Herved sikres: At de generalforsamlingsvalgte medlemmer udgør flertallet (lovkrav). At medarbejdersiden er repræsenteret med mindst 50 % af de Generalforsamlings- og forbruger valgte medlemmer. Øges forbrugerrepræsentanterne til 2 eller flere vil det være nødvendigt at øge antallet af generalforsamlings valgte medlemmer, således at disse stadig har flertallet. Desuden vil medarbejdersiden også øges, da de har krav på en repræsentation på mindst 50 %. Øvrige ændringer vedr. bestyrelsen. Valgperioden for de generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres fra 1 år til 4 år, forbrugerrepræsentanten får/skal have samme valgperiode. Herved undgås at der skal holdes valg af forbrugerrepræsentant hvert år. Der indsættes bestemmelse om, at bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen.

2 Vedr. forbruger valget. Valgbar til bestyrelsen er enhver fysisk person, der er myndig, uanset om vedkommende er forbruger i selskabet. Alle kunder og forbrugere der aftager vand eller afleder spildevand skal have mulighed for at stemme. Da vi kun ved, hvem der er kunde hos selskabet, er det nødvendigt at indrette valget på en sådan måde, at man skal lade sig registreres for at kunne stemme, og kun dem der er registreret, vil få tilsendt en stemmeseddel. Selve valgets gennemførelse fremgår af forslaget til valgregulativ. Øvrige ændringer af vedtægten. Da vedtægterne nu skal ændres, er der ligeledes foretaget mindre ændringer som følge af vandsektorloven, den ny selskabslov og et eneaktionær ønske. Henvisning til baggrunden for ændringerne er angivet med farvet markering i vedtægtsforslaget: Forslag til ændring af vedtægten og nyt valgregulativ vil blive gennemgået på mødet, idet advokat Jesper Langsted vil være til stede. Bilag: Forslag til ændring af vedtægt. Forslag til valgregulativ. At bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, der afholdes den 7. april 2011, at forslag til vedtægtsændringer godkendes. At forslag til valgregulativ godkendes. Indstillingen godkendes, idet dog tegningsreglerne i vedtægten ændres til Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. Punkt 2. Ansøgning om tilskud til etablering af drikkefontæne i Hirtshals. Hjørring Kommune ansøger om tilskud på kr. til etablering af drikkevandsfontæne i forbindelse med etablering af en multianvendelig plads i Hirtshals, ved siden af selskabets pumpehus. Desuden ansøges om tilladelse til at opsætte et musikanlæg på samme pumpehus.

3 Der ønskes opstillet en drikkevandsfontæne i model som den der findes i Århus, som er meget robust og driftssikker. Umiddelbart syntes kr. af meget, især hvis konsekvensen kunne blive, at der skal opstilles flere drikkevandsfontæner rundt om i kommunen. Det vurderes, at der ikke i henhold til lovgivningen, er noget til hinder for at selskabet betaler for etableringen, især ikke hvis kommunen betaler forbruget. Der skal tages stilling til: Ansøgningen om kr. i tilskud, alternativt at vi etablerer drikkevandsfontænen i en billigere udgave ( kr.), og at kommunen betaler forbruget. Tilladelse til opsætning af musikanlæg på pumpehus. Hvem skal betale driftsomkostningerne til henholdsvis drikkevandsfontæne og musikanlæg. Til drøftelse og beslutning. Inden en fornyet behandling, anmodes kommunen om at fremsende en ny ansøgning. Punkt 3. Redegørelse vedr. tiltag der kan reducerer problemerne i forhold til det udmeldte prisloft. I henhold til beslutningen på bestyrelsesmødet den 3. februar 2011 er der udarbejdet efterfølgende status på tiltag til løsning af problemerne. Driftsomkostningerne: Spildevandsområdet. Prisloft 2011, driftsomk. Flere kunder siden 2005 (ansøgning er afsendt) Nyt prisloft 2011, driftsomk. Budget 2011, driftsomk. Investeringer på drift overflyttes til anlæg Nyt budget 2011, driftsomk kr kr kr kr kr kr. Vandforsyningsområdet. Prisloft 2011, driftsomk. Flere kunder siden 2005, omk. ikke steget. Nyt prisloft, driftsomk kr. 0 kr kr.

4 Budget 2011, driftsomk. Investeringer på drift overflyttes til anlæg Nyt budget 2011, driftsomk kr kr kr. Over/underdækning: Spildevandsområdet. Prisloft 2011, overdækning Vores opgørelse, underdækning Forskel som vil hæve prisloft til investeringer Vandforsyningsområdet. Prisloft 2011, overdækning Vores opgørelse, overdækning Forskel som vil hæve prisloft til investeringer kr kr kr kr kr kr. Generelt: Klage over Forsyningssekretariatets afgørelse er indgivet den Der kan først forventes en afgørelse på vores klage medio Skulle vi ikke får ret i vores klage, er vi blevet opmærksomhed på, at i forbindelse med fastsættelse af prisloft for 2012, vil overdækningerne i 2011 blive til en underdækning i 2012, hvorfor der til dels vil ske en udligning. Dog vil afdrag på lån, optaget i 2011 og frem, ikke kunne indregnes som en omkostning. Afdrag på lån. I prisloftet for 2013 vil afdrag på lån ikke kunne indregnes, men skal afholdes af de investeringstillæg vi får tildelt (ifølge Forsyningssekretariatet). Med den takststrategi der indtil videre er valgt, hvor vi ikke de første 5 år udnytter hele prisloftet og det, at afdrag på lån ikke kan tillægges prisloftet, vil betyde et forøget lånebehov. Investeringstillægget i prisloftet vil blive reduceret med op til 15 mio. kr. pr. år, samtidig med at renteudgifterne vil stige op til 13 mio. kr. pr. år. Med baggrund i ovennævnte, findes denne udvikling meget betænkelig. Det kan oplyses, at vi er blandt de meget få selskaber i Danmark, der ikke udnytter prisloftet fuldt ud. I øvrigt har vi i dag, nogle af de laveste takster i Nordjylland. Løsningen på problemet er, at skabe balance mellem indtægter og omkostninger. Enten

5 At hæve taksterne således, at vi fra 2012 udnytter prisloftet helt. Eller At vi reducerer vores investeringer, således at der fra 2012 ikke er behov for optagelse lån til investeringer. Det betyder, at vi skal reducere investeringerne de næste 4 år med 36 mio. kr. pr. år fra 114 mio. kr. til 78 mio. kr. pr. år. som knap dækker reinvesteringsbehovet, der er på 82 mio. kr. pr. år. Det vil betyde, at der ikke er likviditet til nye investeringer for opfyldelse af nuværende og fremtidige myndighedskrav. Til orientering Der arrangeres et møde mellem kommunens økonomiudvalg og bestyrelsen, med henblik på drøftelse af selskabets økonomiske udfordringer. Punkt 4. Orientering fra: Formanden: Bestyrelses rundtur til selskabets anlæg. Den øvrige bestyrelse: Selskabets økonomiske mellemværende med Vrå Slagteri. Direktionen: Indtægtsnedgang når Hirtshals Mejeri stopper. Status vedr. selvindberetning af årsaflæsning. Danvas årsmøde den 26. og 27. maj 2011 i Århus, tilmelding snarest til direktionen. Underskrevet af Peter Duetoft Kim Bach Per Harfeld Birthe Andersen Ole Ørnbøl Ejvind Pedersen Tommy Fisker Preben Schmidt

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 222. Status vedr. svømmebassiner

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere