USB 3.0 SATA Docking Station User guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USB 3.0 SATA Docking Station User guide"

Transkript

1 USB 3.0 SATA Docking Station User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at YEARS WARRANTY For information on handling electronic waste, see User guide Support Follow these instructions for easy installation and operation of your new Sandberg product. Når du følger denne vejledning, er det let at installere dit nye Sandberg produkt og komme i gang med at bruge det. Når du følger denne veiledningen, er det lett å installere ditt nye Sandbergprodukt, og komme i gang med å bruke det. Om du följer den här anvisningen är det lätt att installera din nya Sandberg-produkt och börja använda den. Kun noudatat näitä ohjeita, uuden Sandberg-tuotteen asentaminen ja käyttäminen on helppoa. Bitte beachten Sie diese Anleitung für eine einfache Installation und problemlose Nutzung ihres neuen Sandberg-Produkts. Voor een gebruikershandleiding in het Nederlands kunt u terecht op Pour obtenir un guide d'utilisation en français, rendez-vous sur Il manuale dell'utente in italiano è disponibile all'indirizzo Si quieres consultar el manual del usuario en español, visita Para obter um guia de utilizador em português, visite Podręcznik użytkownika po polsku dostępny jest na stronie Uživatelskou příručku v češtině naleznete na adrese Navodila za uporabo v slovenščini najdete na Používateľskú príručku v slovenčine nájdete na stránke Naudotojo vadovą lietuvių kalba rasite apsilankę adresu Руководство пользователя на русском языке можно найти на странице: За ръководството на български език, моля, посетете A magyar nyelvű használati útmutatóért kérjük, látogasson el a Za uputstvo za korisnike na srpskom jeziku, molimo posetite Pentru un ghid al utilizatorului în limba română, vizitati Για τον οδηγό χρήστη στα ελληνικά, επισκεφθείτε το Türkçe kullanım kılavuzu için lütfen adresini ziyaret edin

2 [Item no ] Rev ENGLISH Sandberg USB 3.0 SATA Docking Station DEUTSCH DANSK NORSK SUOMI SVENSKA

3 ENGLISH 1 Introduction Fastest hard disk connection ever! Simply insert a SATA hard disk into the Sandberg USB 3.0 SATA Docking Station and it s ready to use. You can hot swap between several disks at lightning speed. The USB 3.0 connection enables you to achieve impressive data transfer speeds of up to 5 Gbit/sec. This is ideal, especially when you want to move large amounts of data and carry out frequent backups. 2 Fitting and connection 1. Fit a 2.5 or 3.5 SATA hard disk in the docking station so that the hard disk s connector fits the SATA connectors in the docking station. 2. Connect the docking station to a mains socket via the enclosed power supply. Connect the cable on the power supply which has a round connector to the docking station s DC connector. 3. Connect the docking station to your computer via the enclosed USB cable. 3. Click Cancel if you do not want to use the hard disk for backup. A new drive is created on your computer. You can use this drive in the same way as any other drive on your computer. 4. Click OK if you want to use the hard disk for backup with the Time Machine software. Read about the program s functions in the documentation for your Mac computer. 3.3 Swapping hard disks You can change the SATA hard disk fitted for another SATA hard disk at any time, even while both the docking station and the computer are switched on this is known as hot swapping. When the hard disk has been swapped, the new hard disk will appear as a drive on your computer. NB: In Mac OS you must right-click on the drive and then click Eject before you change the hard disk or turn off the docking station. 4 Troubleshooting 3 Installation 3.1 Installation in Windows 1. Turn on the docking station by pressing the ON button. 2. A new drive is created on your computer. You can use this drive in the same way as any other drive on your computer. 3.2 Installation in Mac OS 1. Turn on the docking station by pressing the ON button. 2. The dialog box Do you want to use (null) for backup with Time Machine? appears. If the computer detects the docking station but a new drive is not shown: Check that the connected hard disk is formatted/partitioned. For more information, see the documentation accompanying the hard disk or on the manufacturer s website. Check that the enclosed power supply is correctly connected and that the docking station is switched on (see section 2). If it is connected correctly, the LED on the front of the docking station will be on. Check that the hard disk has been pushed fully into place onto the SATA connectors in the docking station. Try switching to another USB port on your computer. If the docking station is connected via a USB hub, try to connect it directly to one of the computer s USB ports instead. 2

4 If you need further help or assistance with your Sandberg product, you can visit the website Have fun with your Sandberg USB 3.0 SATA Docking Station! ENGLISH 3

5 DANSK 1 Introduktion Aldrig har det været hurtigere at tilslutte en harddisk! Sæt blot en SATA harddisk ned i Sandberg USB 3.0 SATA Docking Station, så er den klar til brug. Mulighed for lynhurtig hotswapping mellem flere diske. USB 3.0 tilslutningen giver dig mulighed for at opnå en imponerende dataoverførselshastighed på helt op til 5 Gbit/sek. Det er ideelt, særligt når der skal flyttes store datamængder og hyppigt foretages backup. 2. Dialogboksen Vil du bruge (null) til sikkerhedskopiering med Time Machine? fremkommer. 3. Klik Annuller hvis du ikke ønsker at bruge harddisken til sikkerhedskopiering. Et nyt drev oprettes på computeren. Dette drev kan bruges som ethvert andet drev på computeren. 4. Klik OK hvis du ønsker at bruge harddisken til sikkerhedskopiering med programmet Time Machine. Læs i dokumentationen til din Mac computer om funktionerne i programmet. 3.3 Skift harddisk 2 Montering og tilslutning 1. Montér en størrelse 2.5 eller størrelse 3.5 SATA harddisk i docking stationen, sådan at harddiskens tilslutningsstik passer med SATA stikkene i docking stationen. 2. Tilslut docking stationen til en stikkontakt via den medfølgende strømforsyning. Strømforsyningens kabel med et rundt stik tilsluttes docking stationens stik benævnt DC. 3. Tilslut docking stationen til din computer via det medfølgende USB kabel. 3 Installation 3.1 Installation i Windows 1. Tænd for docking stationen på knappen benævnt ON. 2. Et nyt drev oprettes på computeren. Dette drev kan bruges som ethvert andet drev på computeren. 3.2 Installation i Mac OS 1. Tænd for docking stationen på knappen benævnt ON. Du kan til en hver tid udskifte den isatte SATA harddisk med en anden SATA harddisk, også mens både docking station og computer er tændt - altså det man kalder Hot-swapping. Når harddisken er udskiftet, optræder den nye harddisk som et drev på computeren. Bemærk: I Mac OS skal du højreklikke på drevet og dernæst klikke Skub ud, inden du udskifter harddisken eller slukker for docking stationen. 4 Problemløsning Computeren finder docking stationen, men intet nyt drev optræder. Check at den tilsluttede harddisk er initialiseret/partitioneret. Se mere om dette i dokumentationen der medfølger harddisken eller på producentens hjemmeside. Check at den medfølgende strømforsyning er tilsluttet korrekt, og at docking stationen er tændt (se afsnit 2). Hvis tilslutningen er korrekt, lyser dioden på fronten af docking stationen. Check at harddisken er skubbet helt på plads på SATA tilslutningsstikkene i docking stationen. Prøv at skifte til en anden USB port i computeren. Er docking stationen tilsluttet via en USB hub, prøv da at tilslutte den direkte til en af computerens USB porte istedet for. 4

6 Hvis du får behov for yderligere hjælp eller vejledning i forbindelse med dit Sandberg produkt, kan du se på internetsiden God fornøjelse med din Sandberg USB 3.0 SATA Doking Station! DANSK 5

7 1 Introduksjon Det har aldri gått raskere å tilkoble en harddisk! Sett ganske enkelt en SATA-harddisk inn i Sandberg USB 3.0 SATA Docking Station, slik at den er klar til bruk. Mulighet for lynrask hotswapping mellom flere disker. USB 3.0- tilkoblingen gir deg mulighet til å oppnå en imponerende dataoverføringshastighet på opptil hele 5 Gbit/sek. Det er ideelt, særlig når du skal flytte store datamengder og ta hyppige sikkerhetskopier. 2. Dialogboksen Vil du bruke (null) til sikkerhetskopiering med Time Machine? vises. 3. Klikk på Annuller hvis du ikke ønsker å bruke harddisken til sikkerhetskopiering. En ny stasjon opprettes på datamaskinen. Stasjonen kan brukes på samme måte som de andre stasjonene på datamaskinen. 4. Klikk på OK hvis du ønsker å bruke harddisken til sikkerhetskopiering med programmet Time Machine. Les om programmets funksjoner i dokumentasjonen som hører til Mac-datamaskinen. NORSK 2 Montering og tilkobling 1. Monter en 2,5- eller 3,5-tommers SATAharddisk i dokkingstasjonen, slik at tilkoblingskontaktene på harddisken passer sammen med SATA-kontaktene på dokkingstasjonen. 2. Koble dokkingstasjonen til en stikkontakt ved hjelp av strømforsyningen som følger med. Koble den runde pluggen på strømforsyningskabelen til DC -kontakten på dokkingstasjonen. 3. Koble dokkingstasjonen til datamaskinen din ved hjelp av medfølgende USB-kabel. 3.3 Bytte harddisk Du kan til enhver tid bytte ut den monterte SATAharddisken med en annen SATA-harddisk, også når dokkingstasjonen og datamaskinen er slått på. Dette kalles Hot-swapping. Når harddisken er byttet ut, vises den nye harddisken som datamaskinens stasjon. Merk: I Mac OS høyreklikker du på stasjonen og klikker deretter på Skub ud, før du bytter ut harddisken eller slår av dokkingstasjonen. 4 Problemløsning 3 Installasjon 3.1 Installasjon i Windows 1. Slå på dokkingstasjonen ved å trykke på ON - knappen. 2. En ny stasjon opprettes på datamaskinen. Stasjonen kan brukes på samme måte som de andre stasjonene på datamaskin. 3.2 Installasjon i Mac OS 1. Slå på dokkingstasjonen ved å trykke på ON - knappen. 6 Datamaskinen finner dokkingstasjonen, men det vises ikke en ny stasjon. Kontroller at tilkoblet harddisk er initialisert/partisjonert. Du finner mer informasjon om dette i dokumentasjonen som følger med harddisken eller på produsentens hjemmeside. Kontroller at medfølgende strømforsyning er tilkoblet på riktig måte, og at dokkingstasjonen er slått på (se avsnitt 2). Hvis tilkoblingen er korrekt vil dioden foran på dokkingstasjonen lyse. Kontroller at harddisken er satt helt inn på SATA-tilkoblingskontaktene på dokkingstasjonen.

8 Prøv å bytte til en annen USB-port på datamaskinen. Hvis dokkingstasjonen er tilkoblet via en USB-hub kan du heller prøve å koble den direkte til en av datamaskinens USB-porter. Hvis du trenger mer hjelp eller veiledning med ditt Sandberg-produkt, kan du gå til nettsiden Vi håper du blir fornøyd med Sandbergs USB 3.0 SATA Docking Station! NORSK 7

9 1 Introduktion Det har aldrig gått snabbare att ansluta en hårddisk! Sätt bara i en SATA-hårddisk i Sandberg USB 3.0 SATA Docking Station, så är den klar för användning. Möjlighet till blixtsnabb hotswapping mellan flera diskar. USB 3.0- anslutningen ger dig möjlighet att uppnå en imponerande dataöverföringshastighet på upp till 5 Gbit/sek. Det är en fördel framför allt om du ska flytta stora datamängder eller om du gör backup ofta. 2. Dialogrutan Vill du använda (null) för säkerhetskopiering med Time Machine? visas. 3. Klicka på Avbryt om du inte vill använda hårddisken för säkerhetskopiering. En ny diskenhet skapas nu på datorn. Denna diskenhet kan användas på samma sätt som alla andra diskenheter på datorn. 4. Klicka på OK om du vill använda hårddisken för säkerhetskopiering med programmet Time Machine. I dokumentationen till din Mac-dator kan du läsa om funktionerna i programmet. 3.3 Byte av hårddisk SVENSKA 2 Montering och anslutning 1. Montera en 2,5-tums eller 3,5-tums SATAhårddisk i dockningsstationen, på så sätt att hårddiskens anslutningskontakter passar in i SATA-kontakterna i dockningsstationen. 2. Anslut dockningsstationen till ett eluttag med hjälp av den medföljande strömförsörjningsenheten. Anslut strömförsörjningsenhetens kabel med en rund kontakt till dockningsstationens DC -uttag. 3. Anslut dockningsstationen till din dator med hjälp av den medföljande USB-kabeln. 3 Installation 3.1 Installation i Windows 1. Slå på dockningsstationen genom att trycka på knappen ON. 2. En ny diskenhet skapas nu på datorn. Denna diskenhet kan användas på samma sätt som alla andra diskenheter på datorn. 3.2 Installation i Mac OS 1. Slå på dockningsstationen genom att trycka på knappen ON. Du kan när som helst byta ut den isatta SATAhårddisken mot en annan SATA-hårddisk även medan både dockningsstationen och datorn är på. Detta kallas hot-swapping. När du har bytt hårddisk visas den nya hårddisken som en enhet på datorn. Observera: I Mac OS måste du högerklicka på enheten och sedan klicka på Skub ud innan du byter hårddisk eller stänger av dockningsstationen. 4 Felsökning Datorn hittar dockningsstationen, men ingen ny diskenhet visas. Kontrollera att den anslutna hårddisken är initierad/partitionerad. Läs mer om detta i dokumentationen som medföljer hårddisken eller på tillverkarens webbplats. Kontrollera att den medföljande strömförsörjningsenheten är korrekt ansluten och att dockningsstationen är påslagen (se avsnitt 2). Om anslutningen är korrekt gjord lyser lysdioden på dockningsstationens framsida. Kontrollera att hårddisken har skjutits på plats ordentligt på SATA-anslutningskontakterna i dockningsstationen. 8

10 Försök med att byta till en annan USB-port i datorn. Om dockningsstationen är ansluten via en USB-hubb kan du försöka ansluta den direkt till en USB-port i datorn i stället. Om du behöver ytterligare vägledning eller hjälp med din Sandberg-produkt hittar du mer information på webbplatsen Mycket nöje med din Sandberg USB 3.0 SATA Docking Station! SVENSKA 9

11 SUOMI 1 Esittely Kaikkien aikojen nopein kiintolevyliitäntä! Aseta vain SATA-kiintolevy Sandberg USB 3.0 SATA Docking Station, niin se on käyttövalmis. Kiintolevyjä voidaan vaihtaa käytön aikana salamannopeasti. USB 3.0 -liitännällä saavutetaan vaikuttava tiedonsiirtonopeus, jopa 5 Gb/s. Tämä on ihanteellista erityisesti silloin, kun halutaan siirtää suuria tietomääriä ja varmuuskopioida tiedostoja säännöllisesti. 2 Kiintolevyn ja telakointiaseman kytkennät 1. Kytke SATA-kiintolevy (koko 2,5 tai 3,5 ) telakointiasemaan siten, että kiintolevyn liitin asettuu telakointiaseman SATA-liittimiin. 2. Kytke telakointiasema sähköpistorasiaan mukana toimitetun virtalähteen avulla. Kytke virtalähteen pyöreäliittiminen kaapeli telakointiaseman DC -liitäntään. 3. Kytke telakointiasema tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. 3 Asennus 3.1 Asennus Windows -käyttöjärjestelmässä 1. Kytke telakointiasemaan virta painamalla ON -painiketta. 2. Tietokoneeseen luodaan uusi asema. Tätä asemaa käytetään samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta tietokoneen asemaa. 3.2 Asennus Mac-käyttöjärjestelmässä 1. Kytke telakointiasemaan virta painamalla ON -painiketta. 2. Näyttöön tulee valintataulu, jossa kysytään, haluatko käyttää kohdetta ( null ) varmuuskopiointiin Time Machinen kanssa Osoita Kumoa, jos et halua käyttää kiintolevyä varmuuskopiointiin. Tietokoneeseen luodaan uusi asema. Tätä asemaa käytetään samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta tietokoneen asemaa. 4. Osoita OK, jos haluat käyttää kiintolevyä varmuuskopiointiin Time Machine -ohjelmiston kanssa. Lue lisätietoja ohjelman toiminnoista Mac-tietokoneen oppaista. 3.3 Kiintolevyjen vaihto Voit vaihtaa asennetun SATA-kiintolevyn toiseen SATA-kiintolevyyn koska tahansa, vaikka telakointiaseman virta olisi kytkettynä ja tietokone käynnissä. Tästä ominaisuudesta käytetään nimeä hot swapping. Kun kiintolevy on vaihdettu, uusi kiintolevy näkyy tietokoneen asemana. HUOMAA: Mac-käyttöjärjestelmässä on ennen kiintolevyn vaihtamista muistettava osoittaa asemaa hiiren kakkospainikkeella ja osoittaa Eject tai katkaista telakointiaseman virta. 4 Vianetsintä Jos tietokone havaitsee telakointiaseman, mutta uutta asemaa ei näy: Tarkista, että kytketty kiintolevy on alustettu/osioitu. Lisätietoja on kiintolevyn mukana toimitetuissa ohjeissa tai valmistajan sivustolla. Tarkista, että mukana toimitettu virtalähde on kytketty oikein ja että telakointiasemaan on kytketty virta (katso osa 2). Jos se on kytketty oikein, telakointiaseman etuosassa oleva merkkivalo palaa. Tarkista, että kiintolevy on oikein paikallaan telakointiaseman SATA-liittimissä. Kokeile vaihtaa toiseen tietokoneen USBporttiin. Jos telakointiasema on kytketty USBkeskittimen kautta, kokeile kytkeä se suoraan tietokoneen USB-porttiin.

12 Jos tarvitset Sandberg-tuotteeseesi liittyviä neuvoja tai lisäohjeita, käy Sandbergin sivustolla Kiitos, kun valitsit Sandberg USB 3.0 SATA Docking Stationin! SUOMI 11

13 DEUTSCH 1 Einleitung Schnellster jemals da gewesener Festplattenanschluss! Legen Sie einfach eine SATA-Festplatte in die Sandberg USB 3.0 SATA Docking Station ein und schon ist sie betriebsbereit. Sie können blitzschnell Hot-Swaps mit verschiedenen Festplatten durchführen. Der USB 3.0-Anschluss erlaubt es Ihnen, bei der Datenübertragung beeindruckende Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/Sek. zu erreichen. Dies ist ideal, besonders dann, wenn Sie größere Datenmengen bewegen und häufige Datensicherungen durchführen möchten. 2 Einbau und Anschluss 1. Legen Sie eine 2,5 - oder 3,5 -SATA-Festplatte in die Dockingstation ein, so dass der Anschluss der Festplatte zu den SATA- Anschlüssen in der Dockingstation passt. 2. Verbinden Sie die Dockingstation über die beiliegende Stromversorgung mit einer Steckdose. Schließen Sie das Kabel der Stromversorgung, das einen runden Stecker hat, an den Anschluss der Dockingstation mit der Bezeichnung DC an. 3. Schließen Sie die Dockingstation an Ihren Computer an; verwenden Sie dafür das beiliegende USB-Kabel. 3 Installation 3.1 Installation in Windows 1. Drücken Sie die ON -Taste, um die Dockingstation einzuschalten. 2. Auf Ihrem Computer wird ein neues Laufwerk erstellt. Sie können dieses Laufwerk genau so wie die anderen Laufwerke auf Ihrem Computer verwenden. 3.2 Installation in Mac OS 1. Drücken Sie die ON -Taste, um die Dockingstation einzuschalten. 2. Es erscheint das Dialogfeld Wollen Sie (Null) für die Sicherung mit Time Machine verwenden?. 3. Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die Festplatte nicht für die Sicherung verwenden möchten. Auf Ihrem Computer wird ein neues Laufwerk erstellt. Sie können dieses Laufwerk genau so wie die anderen Laufwerke auf Ihrem Computer verwenden. 4. Klicken Sie auf OK, wenn Sie die Festplatte für die Sicherung mit der Software Time Machine verwenden möchten. Lesen Sie die Funktionen des Programms in der Dokumentation für Ihren Mac-Computer nach. 3.3 Austausch von Festplatten Sie können die eingebaute SATA-Festplatte jederzeit gegen eine andere SATA-Festplatte austauschen, sogar während sowohl die Dockingstation als auch der Computer eingeschaltet sind dies ist bekannt als Hot- Swapping. Wenn die Festplatte ausgetauscht wurde erscheint die neue Festplatte als Laufwerk auf Ihrem Computer. Anmerkung: In Mac OS müssen Sie einen Rechtsklick auf das Laufwerk ausführen und dann auf Eject klicken, bevor Sie die Festplatte austauschen oder die Dockingstation ausschalten. 4 Problembehandlung Wenn der Computer die Dockingstation erkennt aber kein neues Laufwerk anzeigt: Stellen Sie sicher, dass die angeschlossene Festplatte formatiert/partitioniert ist. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die Dokumentation der Festplatte oder die Website des Herstellers. 12

14 Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte Netzteil richtig angeschlossen und dass die Dockingstation eingeschaltet ist (siehe Abschnitt 2). Wenn es richtig angeschlossen ist, leuchtet die LED auf der Vorderseite der Dockingstation. Überprüfen Sie, ob die Festplatte vollständig auf die SATA-Stecker in der Dockingstation aufgeschoben wurde. Versuchen Sie auf einen anderen USB-Port Ihres Computers zu wechseln. Wenn die Dockingstation über einen USB-Hub angeschlossen ist, versuchen Sie sie stattdessen direkt an einen der USB-Ports des Computers anzuschließen. Wenn Sie weitere Hilfe im Zusammenhang mit Ihrem Produkt von Sandberg benötigen, besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter Viel Spaß mit Ihrer USB 3.0 Sandberg SATA Docking Station! 13 DEUTSCH

15 14

16 15

17 Specifications: Aluminium casing Supports SATA 2.5" & 3.5" hard disks up to 4 TB capacity USB 3.0 interface (Backwards compatible with USB 1.1 and USB 2.0) External connectors: 1 USB 3.0 Mini female, 1 Power jack female Internal connectors: SATA connectors for data and power connections Power LED indicator 16

USB 3.0 SATA Docking 2.5''

USB 3.0 SATA Docking 2.5'' USB 3.0 SATA Docking 2.5'' User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty.

Læs mere

USB to Network Converter User guide

USB to Network Converter User guide USB to Network Converter User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty. YEARS

Læs mere

Nano Bluetooth 4.0 Dongle User guide

Nano Bluetooth 4.0 Dongle User guide Nano Bluetooth 4.0 Dongle User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty.

Læs mere

USB to Sound Link User guide

USB to Sound Link User guide USB to Sound Link User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty. YEARS WARRANTY

Læs mere

Warranty. User guide. Support. USB Mini DVD Burner User guide. http://helpdesk.sandberg.it. www.sandberg.it

Warranty. User guide. Support. USB Mini DVD Burner User guide. http://helpdesk.sandberg.it. www.sandberg.it USB Mini DVD Burner User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty. YEARS

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Sandberg USB to SmartMediaCard

Sandberg USB to SmartMediaCard [133-16] Rev. 26.03.03 Sandberg USB to SmartMediaCard System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction Your

Læs mere

Sandberg USB to MultiMediaCard Link

Sandberg USB to MultiMediaCard Link [133-15] Rev. 26.03.03 Sandberg USB to MultiMediaCard Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

USB to Network Converter User guide

USB to Network Converter User guide USB to Network Converter User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty. YEARS

Læs mere

USB 3.0 Hard Disk Box 2.5

USB 3.0 Hard Disk Box 2.5 Sandberg 133-62 manual cover Printing Key 14/04/2012 USB 3.0 Hard Disk Box 2.5 User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader

Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader [Item no. 133-39] Rev. 22.06.07 Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader SUOMI SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction The Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader (referred to as the card reader ) is the

Læs mere

Sandberg USB to CompactFlash Link

Sandberg USB to CompactFlash Link [133-13] Rev. 07.03.03 Sandberg USB to CompactFlash Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Sandberg USB to Memory Stick Link

Sandberg USB to Memory Stick Link [133-14] Rev. 07.03.03 Sandberg USB to Memory Stick Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

http://helpdesk.sandberg.it YEARS WARRANTY www.sandberg.it

http://helpdesk.sandberg.it YEARS WARRANTY www.sandberg.it Sandberg 133-74 manual cover Printing Key 28/02/2012 Warranty User guide There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at

Læs mere

Sandberg Desktop Switcher

Sandberg Desktop Switcher [130-54] Rev. 18.02.05 Sandberg Desktop Switcher System requirements Pentium PC or compatible with PS/2 connectors for mouse and keyboard and VGA connector for monitor SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Sandberg Wireless Mini Mouse

Sandberg Wireless Mini Mouse [630-87] Rev. 10.08.07 SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH Sandberg Wireless Mini Mouse 4508_SandManual630-87_N 1 13/08/07 9:05:52 ENGLISH 1 Introduction The Sandberg Wireless Mini Mouse is compact and versatile,

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

USB 3.0 Hard Disk Box 3.5 User guide

USB 3.0 Hard Disk Box 3.5 User guide USB 3.0 Hard Disk Box 3.5 User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

USB 3.0 to DVI graphics display adapter

USB 3.0 to DVI graphics display adapter USB3-DVI USB 3.0 to DVI graphics display adapter EN User guide SE Installationsguide FI Asennusohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN- User guide Introduction You have bought a graphics adapter

Læs mere

Bluetooth v4.0 nano adapter

Bluetooth v4.0 nano adapter BT-118 Bluetooth v4.0 nano adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide This Bluetooth-adapter for USB is configured for Windows. If

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Fitting instructions

Fitting instructions DK Monteringsvejledning Til lykke med Deres nye skydedørsgarderobe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter Deres ønsker og behov. I denne vejledning er

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

Shower Bluetooth Speaker User guide. Warranty. Support. YEARS WARRANTY

Shower Bluetooth Speaker User guide. Warranty. Support.  YEARS WARRANTY Warranty There is a fiveyear warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty. Shower Bluetooth Speaker User guide YEARS

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless Bluetooth keyboard to use with

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Sandberg KidPhone ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output

Sandberg KidPhone ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMEN. System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output [125-45] Rev. 19.02.04 ENGLISH Sandberg KidPhone DANSK System requirements PC with soundcard or stereo equipment with headphone output NORSK SUOMEN SVENSKA ENGLISH Introduction The Sandberg KidPhone guarantees

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

MAP-GD28U3 MAP-GD29U3 MAP-GD30U3. Hard drive enclosure. EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning

MAP-GD28U3 MAP-GD29U3 MAP-GD30U3. Hard drive enclosure. EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning MAP-GD28U3 MAP-GD29U3 MAP-GD30U3 Hard drive enclosure EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning 2 EN User Manual This enclosure for 2. external hard drives

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 Mobile Boombox Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 2 Dansk........................68 Norsk........................76 Suomi........................84..........................92 3 Din

Læs mere

Inkopplingsanvisning till blixtljus ANV204 SV

Inkopplingsanvisning till blixtljus ANV204 SV Inkopplingsanvisning till blixtljus SV kabel: + Matning 10-32V kabel: - kabel: Växling av blixtmönster, används separat på varje blixtljus eller koppla samman fl era blixtljus till en återfjädrande brytare

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung.

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung. DOL 15 SENSOR DA Teknisk brugervejledning EN Technical user s guide DE Technisches Bedienungsanleitung www.dol-sensors.com DA TEKNISK BRUGERVEJLEDNING 1 Produktbeskrivelse DOL 15 er en universel fuldelektronisk

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Universele TV/FM/AM kamerantennes

Universele TV/FM/AM kamerantennes Universele TV/FM/AM kamerantennes Algemene gebruiksaanwijzing gemakkelijk en eenvoudig te plaatsen onafhankelijke ontvangst model 120.635, voor VHF en UHF TV en FM Radio, met 34 db versterker model 120.727,

Læs mere