Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fritidshuset Onsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kvartalsstatistik 1. kvartal - Hørsholm Bibliotek Klub H, Beach Camp Budgetopfølgning 2, 2012 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område 9 Accept af rykning af pantebrev gældende bygningerne der huser Rungsted Roklub 11 Innovationsfestival med rum til muligheder 13 Ansøgning om ekstra tilskud til afholdelse af Sankt Hans 19 Bilagsoversigt 21 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Opstart af Musikskole voksenundervisning pr. august 2012 Ridehus på Kokkedal Avlsgårde Energirenovering af skøjtehallen Renoverings- og vedligeholdelsesaftale med HRT Indstik til ugebladet om Team Hørsholm Møde med Kulturelt Samvirke Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/9325 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jannie Lehmann Kvartalsstatistik 1. kvartal - Hørsholm Bibliotek 2012 Resume Hørsholm Bibliotek fremlægger og kommenterer tal og tendenser for benyttelse og aktiviteter vedrørende 1. kvartal 2012 set i forhold til 1. kvartal Forslag Administrationen foreslår, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Biblioteket har trukket statistikker på områderne: Besøgstal, udlån (ej incl. fornyelser), e- udlån, web-reserveringer, fjernlån, antal nye brugere samt arrangementer/aktiviteter (ej incl. udlån og leje af mødelokaler [1] ). Set i fht. 1. kvartal 2011 er der i % færre besøgene. I alt besøgte over gæster/borgere biblioteket i 1. kvartal. Udlånet af fysiske materialer er steget 2 % i fht. 1. kvartal 2011, så der er forsat en stor efterspørgsel på bøger, tidsskrifter, cd ere, dvd ere mv. på trods af mange digitale tilbud på biblioteket og på internettet. E-udlån (digital licensbelagte bøger, film og lydbøger) er i statistikken faldet 73 % i 1. kvartal Men det billede er ikke retvisende set i fht. forbruget sidste år. Ved årsskiftet 2011/2012 opsagde biblioteket netmusik-tilbuddet Bibzoom pga. meget få brugere i fht. omkostningerne, så i tallene for 2011 indgår hver enkelt streamet eller downloaded musikstykke eller sang. Derimod er antallet af film, lydbøger og e-bøger steget 341 % i 1. kvartal 2012 i fht. antal downloads i 1. kvartal 2011 og det er udgifterne også. Borgere og biblioteksbrugere har for alvor taget bibliotekernes elektroniske tilbud til sig økonomisk er udgiften i 1. kvartal på ,- kr. i fht ,- kr. i Biblioteket følger forbruget nøje, da de digitale tilbud er 100 % brugerstyret. E-reolen er det tilbud flest borgere benytter, indholdet er digital skøn- og faglitteratur til børn og voksne. E-reolen er etårigt nationalt e-bogsprojekt mellem folkebiblioteker, en Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 række forlag og Kulturstyrelsen og 68 kommuner deltager. Året 2012 skal bruges til at høste erfaringer med folkebibliotekernes digitale e-bogstilbud og projektet skal etablere et beslutningsgrundlag for den fremtidige forretningsmodel. Fordelene ved e-bøger er bl.a. at de altid er tilgængelige via bibliotekets hjemmeside. Det minimerer især ventetiderne på den fysiske udgave af især bestsellers og efterspurgt faglitteratur. Pris pr. udlån er gennemsnit ca. 18,- kr., der i princippet faktureres hver gang en borger downloader en titel. Hørsholm Bibliotek har pt. en begrænsning på 5 downloads pr. borger om måneden. Udfordringerne for biblioteket er bl.a. at nedjustere balancen i indkøb af fysiske bøger i fht. det digitale forbrug i det samlede bogbudget. Pris pr. udlån på en fysisk bog afhænger helt af, hvor mange gange bogen bliver udlånt f.eks. er en Helle Stangerup roman fra ultimo 2007 blevet udlånt 43 gange i perioden 2008 til Det giver en pris pr. udlån på ca. 6,- kr. og prisen pr. udlån bliver kun billigere med tiden. Web-reserveringerne er steget 3 % i 1. kvartal og udgør over bestillinger over nettet. Det er materiale, som biblioteket henter fra hylderne i stedet for at brugeren selv gør det tendensen er forsat stigende. Reserveringer er svære at regulere, da de er 100 % brugerstyret. Dette er også en konsekvens af digitaliseringen; det er bekvemt og nemt at sidde hjemme og bestille eller reservere materiale som bibliotekets medarbejdere så efterfølgende skal finde og ekspedere hen på reservationshylden. Fjernlån (materialer fra andre biblioteker og uddannelsesinstitutioner) er faldet hhv. 2 % incl. fornyelser og 1 % uden fornyelser. Arbejdsopgaverne med fjernlån er omfattende og tidskrævende, da de kræver mange håndteringer inden låneren kan få en bog i hånden. Derudover er fjernlån svære at regulere, da de er 100 % brugerstyret. Antallet af arrangementer/aktiviteter er steget 63 % i fht. 1. kvartal Det skyldes primært en målrettet undervisningsindsats i fht. brugen af bibliotekets tilbud via hjemmesiden og et åbent IT-værksted to gange om måneden, hvor der gives hjælp, råd og vejledning i problemløsning mv. på pc ere, tablets og smartphones, som brugerene typisk selv har medbragt. Mindre hjælp-til-selvhjælp aktiviteter, der styrker borgere brug af bibliotekets og kommunens digitale selvbetjeningsmuligheder. Øvrige aktiviteter og begivenheder i 1. kvartal 2012: nyindmeldte brugere i Hørsholm Biblioteks lånerdatabase - Projektdeltagelse i ny ungihørsholm.dk-hjemmeside - Evalueringsrapport til Kulturstyrelsen vedr. ungeprojektet Praktikant fra Det Informationsvidenskabelige Akademi; tweens-projekt - Besøg fra Danmarks Biblioteksforening - Implementering af uddelegerede opgaver fra LOP - Implementering af besparelse på ,- kr. på det tekniske service-område jf. budgetoverførsel til KOF-sekretariatet. - Strategi- og organisationsudviklingsseminar mhp. modernisering af struktur/organisering - Forfatterarrangement for alle kommunens 5. klasser med Kenneth Bøgh Andersen som afslutning på årets Bogkufftert-aktiviteter - Møder med Borgerservice omkring eventuelt fremtidigt samarbejde og fremtidig borgerservicebetjening Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 - Møder med skolebibliotekskoordinatoren omkring samarbejde om kommende KOMBIT-udbud vedr. bibliotekssystem. Aftalt deling af foreløbige udgifter til kravspecifikationsarbejdet hhv / (skolebiblioteker/bibliotek). - Organisationsændring og ny struktur meldt ud på personalemøde. Et procesmæssigt forløb frem mod 1. september. [1] Biblioteket administrerer fire mødelokaler i kulturhuset, belægningsprocenten i de fire lokaler ca. 65 % Bilag - Kvartalsstatistik 1. kvartal - Hørsholm Bibliotek Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens orientering blev taget til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/9332 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marie Kyhn Klub H, Beach Camp 2012 Resume Klub H afholder Beach Camp 2012 fra d. 29. juni til d. 7. juli (uge 26/27) fra kl I den periode flytter klubben sit mandskab og aktiviteter ned på Rungsted Strand. Klub H søger om tilskud på kr. til køb af effekter og ydelser i forbindelse med Beach Camp en. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget imødekommer ansøgningen fra Klub H om tilskud til diverse materiel til Beach Camp 2012 med op til kr. Det anbefales, at midlerne tages fra Kultur- og Fritidspuljen. Sagsfremstilling Klub H (Ungdomshuset Stampen) arrangerede forrige sommer en mindre event på Rungsted Havn, hvor der blev spillet DJ musik og afholdt en beachvolley-turnering. Arrangementet var så stor en stor succes blandt de unge, at Klub H i sidste år udvidede aktiviteterne til to uger i sommerferien. I samarbejde med Hørsholm Bibliotek, Hørsholm Ungdomsskole samt Kultur og Idræt (arrangementet indgår som en del af årets sommerferieaktiviteter) afholder Klub H i uge 26 (fredag) og uge 27 Beach Camp Arrangementet foregår fra d. 29. juni til d. 7. juli med en åbningstid fra Dog holdes der aftenåbent de to fredage i åbningsperioden. Målgruppen er primært unge mellem 13 og 18 år, men det er målsætningen, at de forskellige sportsaktiviteter og andre events på stranden vil tiltrække publikum, der er både yngre og ældre. Beach Camp skal være en positiv oplevelse for hele familien men på de unges præmisser. Der vil være stort fokus på sundhed og motion ved arrangementet. Således bliver der afholdt turneringer i Beach Volley, Strandfodbold, Cross Training (gennem Kultur og Fritidsafdelingen) og Basket. Herudover vil der være fokus på ung kultur - der vil være en del musikalske indslag, og Hørsholm Bibliotek bidrager med forskellige kulturelle tiltag. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 På åbningsfredagen d. 29. juni arrangeres Fri film på Rungsted Strand. Det bliver et aftenarrangement, men samtidig et arrangement for alle aldersgrupper. For at stranden ikke udelukkende bliver opfattet som de unges territorium i aftentimerne vil der være aktiviteter herunder filmfremvisning for at samle et bredt publikum. Et arrangement af denne type vil skabe lidt ekstra liv på stranden i det tidsrum. Arrangørerne vil derfor tage kontakt til naboer og folk på Rungsted havn og informerer om de planlagte aktiviteter. Desuden er arrangørerne i tæt dialog med SSP i Hørsholm Kommune omkring planlægning af arrangementet. Arrangementet foregår efter tilladelse fra Vej & Ejendom i Hørsholm. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Økonomi/personale Klub H deltager i Beach Camp med alt eksisterende udstyr, hvilket dækker behovet for lyd/lys samt udstyr til salg og opbevaring af varer. Klub H søger Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om støtte til køb af nedenstående materiel. Klub H søger om midler til køb af følgende: Leje af container der kan fungere som base under Beach Camp og som sikkert opbevaringsrum 5000 Kr. Lønninger til sportsinstruktører (instruktører aflønnes med 200 kr. / time og står for afholdelsen af 3 forskellige sportskonkurrencer.) 5000 kr. Indretning af strandcafe i relation til den opstillede container på stranden kr. Udsmykning, skilte og andet pr kr. Fri Film open air biograf Udgifter til at etablere en open air filmaften (leje af udstyr, coda afgifter mv.) 8000 kr. I alt: kr. Administrationen anbefaler, at midlerne tages fra Kultur og fritidspuljen, da det er tredje år arrangementet finder sted. Med 2012 disponeringerne, er der kr. tilbage i KFU puljen. Bilag - vejogpark ans rungsted 2012.pdf - ansøgning Beach Camp 2012.doc - Beach Camp 2011 evaluering.pdf Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling er godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/768 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Budgetopfølgning 2, 2012 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Resume Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2, 2012 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. Administrationen vurderer, at det samlede budget 2012 for politikområder 60, 61, 62 og 63 overholdes. Forslag Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: Beslutter at der flyttes kr. fra pol. omr. 63 Idrætsparken til pol. omr. 80 Administration og at dette indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, samt at budgeteffekter indgår i materialet til budgetkonferencen i august 2011 som tekniske korrektioner. Tager status på opfølgning på de politiske mål i Mål- og rammeaftalerne til efterretning. Sagsfremstilling Budgetopfølgning Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2012 opgjort ultimo april med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2012 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 er at det forventes at det samlede budget overholdes. Kontiene for energi og revision under Museer, samt energi og vedligeholdelse for Fritidshuset er under pres og det forventes isoleret set et merforbrug her. Det foreslås at flytte kr. i lønmidler fra Idrætsparken til Administration. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til budgetkonferencen i august måned. Målopfølgning Administrationen har foretaget en statusopfølgning på de økonomiske mål i Mål- og rammeaftalerne på udvalgets område. Opfølgningen på de økonomiske mål fremgår af bilag 2. Økonomi/personale Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 63 Drift Politikområde: 80 Drift I alt Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget. Bilag - Bilag 1. Budgetkorrektioner SFKU - Bilag 2. Opfølgning på økonomiske mål SFKU Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/9356 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Accept af rykning af pantebrev gældende bygningerne der huser Rungsted Roklub Resume Rungsted Roklub søger om accept af rykning af Hørsholm Kommunes lån i klubbens bygninger. Hørsholm Kommunes pantebrev med pant i bygningerne - et rente- og afdragsfrit pantebrev på 1 mio. kr. vil på den ene side få en ringere placering og derved rykke tilbage, men omvendt vurderes det at en gennemførelse af projektet på ejendommen for kr. vil give en samlet værdiforøgelse af ejendommen, hvorved risikostigningen er minimal. Forslag Administrationen anbefaler, at SFKU indstiller til ØU og KB, at kommunen accepterer at rykke for en forhøjelse af foranstående pantebrev til Nykredit på kr foruden en forlængelse af lånets løbetid fra 11 til 15 år. Sagsfremstilling På møde den 31. oktober 2011 besluttede udvalget ikke at imødekomme en ansøgning fra Rungsted Roklub om et tilskud på kr til opbygning af et permanent indendørs rocenter i Rungsted Roklubs eksisterende lokaler. Klubben ansøgte samtidigt om en forlængelse af eksisterende grundlejeaftale som oprindeligt løb fra den 1. januar 1991 til den 31. december Dette var en nødvendig forudsætning for at kunne finansiere en del af byggeprojektet med et 30-årigt realkreditlån. SFKU, ØU og KB besluttede at forlænge aftalen til Det er i realiteten en brugsaftale, da Rungsted Roklub ikke betaler leje. Brugsaftalen er blevet forlænget i overensstemmelse med vedtagelsen. Ved brev af 3. marts 2012 ansøger Rungsted Roklub om accept af optagelse af et realkreditlån med et provenu på kr samt omlægning af lånet fra en restløbetid på 11 år til en løbetid på 15 år. I lånetilbud fra Nykredit til Rungsted Roklub er det eksisterende lån med en restløbetid på 11 år forhøjet til kr. og forlænget til 15 år - på betingelse af, at Hørsholm Kommune accepterer at kommunens pantebrev i ejendommen på kr. 1 mio. rykker tilbage for de nye vilkår. Rykningen indebærer umiddelbart en forringelse af prioritetsstillingen for indestående lån. Da en gennemførelse af projektet skønnes at forbedre bygningens indretning og Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 11

12 muligheder for anvendelse og samtidig vil kunne bidrage til et stigende medlemstal skønnes den samlede investering på godt kr at medføre, at kommunens pant ikke i væsentlig grad forringes samt at status i store træk er den samme som uden projekt og rykning. Ergometerroning benyttes som vintertræning for andre idrætter som roklubben derfor også vil kunne tiltrække. Rungsted Roklub har modtaget byggetilladelse fra kommunen samt fået tilskud fra Nordea Fonden på kr og fra Lokale- og Anlægsfonden på indtil kr Ved hjælp af egne midler bidrager klubben selv med kr kr., der giver et samlet beløb på kr Provenuet fra låneomlægningen, der ifølge tilbuddet fra Nykredit er på kr skal således finansiere restbeløbet op til kr. ca Tilbuddet omhandler en omlægning af det eksisterende lån, der har en hovedstol på kr og en restgæld på ca. kr Det nye lån vil få en hovedstol på kr og det samlede provenu vil være på kr Nykredit har stillet som betingelse, at lånet til Hørsholm Kommune rykker for det nye lån og vilkårene herfor. Nykredit har vurderet bygningen til kr , hvoraf 80 % svarende til kr. kan belånes. Den offentlige vurdering er kr Med forhøjelsen af 1. prioritets lånet hos Nykredit og kommunens rykning vil den yderste del af Hørsholm Kommunes pant ligge på ca. kr svarende til 81 % af bygningens værdi og vel at mærke uden at forbedringen er medregnet. Dette skal sammenholdes med den aktuelle hæftelse, der reelt ligger ud til kr eller ud til 70½ % af den offentlige vurdering. Det er administrationens vurdering, ud fra det foreliggende projekt, at opbygningen af et permanent indendørs rocenter for kr vil give en værdiforøgelse på i hvert fald 5-10 % af ejendommens værdi. Værdiforøgelsen medfører, at Kommunens pant ikke stilles væsentligt ringere end den nuværende prioritering og det kan derfor anbefales at kommunen meddeler samtykke til rykning. Det fremgår af brugskontrakt, at foreningen kan optage lån til ombygninger og forbedringer, men for at lånet kan indeholdes i vurderingen, så kræver det at Hørsholm Kommune er indforstået med at Nykredit står som 1. prioritet. Bilag - ansøgning om rykning HøKo.doc Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 12

13 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/9859 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Innovationsfestival med rum til muligheder Resume [ ] er en innovationsfestival, som finder sted i Hørsholm i efterårsferien d oktober. Nyskabende, frivillige projektmagere indretter på en uge hver sin installation, der kan formidle projekternes ide. Det bedste projekt vinder kr. til at blive realiseret. Produkterne er et åbent udstillingsvindue, der fungerer som inspirationskatalog for fremtidige projekter samt et virtuelt netværkskort. [ ] vil: 1. Give rum til den næste generation af innovatører 2. Aktivere uudnyttede kreative ressourcer i ungdommen 3. Sætte Hørsholm Kommune på det kreative landkort Festivalen afholdes på en central lokation i Hørsholms centrum. Den ideelle løsning er, at vi låner Hørsholm Hospital til projektet. Ansøgning om dette er for øjeblikket til behandling hos Region Hovedstaden. Alternativt afvikles festivalen et andet centralt sted i byen. En oplagt løsning er at låne en af folkeskolerne, der alligevel står ubenyttet hen i efterårsferien. Forslag Administrationen foreslår, at sport, fritid- og kulturudvalget drøfter oplægget til innovationsfestival og beslutter, om de vil støtte projektet med kr. Sagsfremstilling 1) Baggrund Ideen til festivalen bygger på en sammensmeltning af ideer og ideologier mellem administrationen og unge i Hørsholm Kommune. Konkret bygger projektet på erfaringer fra Youth Explorer, samt en lokal festival, Kassernefestivalen, som en gruppe unge selv planlagde og afviklede på Sjælsmark Kaserne sidste år. Der er også inspirationer fra andre festivaler som Burning Man i USA og Nakkefestival i Rørvig. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 13

14 2) Målgruppen Unge firstmovere (kreative og iværksættere) Talentet og drivet lever blandt de unge uafhængigt af kultur er der altid en minoritet af unge, som dyrker deres drømme. Især i Nordsjælland er de kreative unge isolerede, da der ikke er mange tilbud for kreativ udfoldelse og vidensdeling. Vi vil skabe en legeplads et tilbud til disse unge. 3) Visionen Gevinsten ved at handle Bæredygtighed er, at de gode idéer ikke går til spilde, men lever videre efter festivalen. Derfor giver vi kr. til at realisere det bedste projekt. Glem fremtidsforskning Vi vil ikke snakke om, hvordan fremtiden måske bliver, men vi vil gøre noget for at vise, hvilken fremtid vi drømmer om. Som deltager på [ ] beder vi deltagerne om at bidrage med deres personlige drøm, som omformes til en fælles og mangfoldig fremtidsvision. Hørsholm Kommune bliver, som arrangør, et samlingspunkt for kreative iværksættere og kendt som et sted, hvor der sker spændende ting. Frivillighed Deltagerne i projektet tager, gennem deres engagement og bidrag til festivalen, afstand fra den krævementalitet, som præger den politiske debat. De ønsker at vise gevinsterne af, at unge frivilligt bidrager til samfundets udvikling. I dag ser mange unge gevinsterne ved at gøre noget, når det handler om at blive kendt og tilbedt men er ikke altid så bevidste omkring, hvilke kvaliteter der giver succes. Men giver de våde stjernedrømme livskvalitet? Vi vil vise de unge at der er andre veje og andre forståelser af succes og selvrealisering. Det vil vi gøre igennem konkurrencen og gennem de værdier og den stemning, vi skaber omkring festivalen. 4) Festivalens elementer Kreativ konkurrence På websitet vil landets kreative elite få adgang til at præsentere deres bedste projektidéer med udgangspunkt i det konkrete festivalområde. Her kan de zoome sig ind på de 15 udstillingsområder og booke det område, de mener, er bedst egnet til deres projekt. Opgaven er at præsentere sit projekt på en måde, som inddrager og engagerer publikum. Målet er ikke en messe, men en kreativ by fuld af muligheder for aktiv deltagelse. Administrationen vælger de 15 bedste projekter. De iværksættere/kunstnere, som præsenterer deres projekter, vil dyste om at vinde en præmie på kroner til at få projektet realiseret efter festivalen. Konkurrencen er for ikke-etablerede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 14

15 kunstnere/projekter, idet vi ønsker at bevare fremtidsvisionen. Et dommerpanel bestående af anerkendte kunstnere vil vælge vinderprojektet. Original lyd Musikprogrammet på [ ] vil byde på internationalt anerkendte navne fra den eksperimenterende undergrundsscene. Vi vil prioritere kunstnere som tænker nyt frem for dem som spiller det sikre. Vi ønsker at disse musikere både bidrager med optræden og med masterclasses, foredrag eller andet for deltagerne på festivalen. Målet er at videregive deres erfaring og viden til den næste generation. Desuden vil festivalens mange forskellige rum og hjørner byde på musikalske oplevelser fra unge talentfulde musikere fra det nordsjællandske musikmiljø. En del vil blive programsat men vi byder også velkommen til spontane koncerter og indfald undervejs. Handelsmarked [ ] gør det muligt at bringe byen sammen om et marked hvor forretninger fra nær og fjern kan komme med: Instrumenter Tegnere Kunsthåndværkere Økologisk landbrug Antikvarer Handelsmarkedet er en merværdi, som opstår i relation til festivalen, og som bidrager til en spændende oplevelse for de besøgende. Oplevelsesmarked Oplevelsesmarkedet er for alle som vil tilbyde oplevelser. [ ] Vil være en anledning til at både etablerede aktører på ungdomsområdet, men også private med skabertrang, kan tilbyde deres oplevelser til et publikum af festivalgæster. Sportsklubber Rollespilsklubber Parkour Skatere Graffitimalere Skjalde Teaterklubber Workshops Etablerede kunstnere får mulighed for at videregive deres erfaringer gennem workshops, hvor de selv er underviser. Her får vi en direkte interaktion mellem de etablerede og den næste generation [ ] skal inspirere unge til at turde drømme at turde lære at udtrykke sig i kunst. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 15

16 5) Produkterne Levende dokumentation Festivalens aktiviteter følges løbende af to dokumentarister, der via videoer rapporterer om, hvad der foregår på festivalen. Videoerne bliver præsenteret på en tidslinje og indlejres visuelt i et virtuelt netværkskort som viser vej til alle projektmagerne og deres indbyrdes relationer. Resultatet bliver et interaktivt kort, hvor man let kan se eller gense alle idéerne fra innovationskonkurrencen og de gode minder fra festivalen. Det virtuelle kort bliver et attraktivt netværksredskab for deltagere på festivalen, der lettere vil kunne finde hinanden med udgangspunkt i det man husker bedst projekterne. Kortet bliver også et værdifuldt redskab for offentlige og private ledere, som søger spændende idéer og ikke mindst folk med drive. Levende inspirationskatalog Den energi og de ressourcer, der ligger i de unges drømme og projekter vil vi med [ ] formidle til almenheden. På den måde får både deltagerne på [ ] og Hørsholms borgere en unik kulturel oplevelse. Økonomi/personale Budgettet herunder er opstillet med udgangspunkt i at Hørsholm Kommune i forvejen finansierer lønudgifter til udvikling og afvikling af festivalen. Der er dog behov for, at vi tilknytter en erfaren festivalafvikler i en periode på 2 måneder til rent praktisk at gennemføre festivalen. Udgiften til dette beløber sig til ca kr. og skal også finansieres. Udgift til festivalafvikler / konsulent kr. Forberedelse af festivalen kr Udgifter til promoveringsarrangementer Rejseudgifter Udvikling/drift af hjemmeside Netværksaktiviteter Præsentationsmateriale Afvikling af festivalen kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 16

17 Materialer og hjælp til opbygning af installationer som er en del af innovationskonkurrencen ( kr.) Leje af varebil (5.000 kr.) Forplejning af frivillige, kunstnere samt deltagere i innovationskonkurrencen ( kr.) Oppyntning - midlertidige ombygninger osv. ( kr.) Lysinstallation / varemærke ved indgangen ( kr.) Betaling til optrædende kunstnere / musikere ( kr.) Præmie til vinderen af Innovationskonkurrencen kr. Samlet budget: kr. Finansiering Finansieringen er opdelt i to dele dels finansieringen af festivalens drift og afvikling, dels finansiering af præmiesummen på kr. Finansiering af drift samt afvikling ( kr.): Midler fra politiske udvalg kr. Disse midler er forventede midler, idet der har været positive forhåndstilkendegivelser, men det er midler som der skal ansøges om. Børne- og Skoleudvalget ( kr.) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ( kr.) Sundhedsudvalget ( kr.) Eksisterende projektmidler kr. Finansiering af præmiesum ( kr.): Præmiesummen tilvejebringes via sponsorater, men der er en forhåbning om, at Kultur Metropol Øresund projektet ønsker at være samarbejdspartner og hovedsponsor. Dette vil kræve et økonomiske bidrag til præmien på min kr. Det resterende beløb fremskaffes via private sponsorater. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 17

18 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling er godkendt, idet det forudsættes, at præmiepengene ikke finansieres via tilskuddet fra Puljen for nye og nyskabende aktiviteter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 18

19 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/9743 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Ansøgning om ekstra tilskud til afholdelse af Sankt Hans Resume Administrationen søger om kr. til afholdelse og udvidelse af Sankt Hans arrangementet Forslag Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget drøfter, om man ønsker at udvide Sankt Hans arrangementet lørdag den 23. juni og støtte med yderligere kr. fra Kultur- og fritidspuljen. Sagsfremstilling På udvalgsmødet den 1. februar 2012 besluttede udvalget at støtte Sankt Hans med kr. På baggrund af en henvendelse fra Copenhagen Event Company ApS (CEC) til borgmesteren samt formanden for Sport-, Fritid og Kulturudvalget om en udvidelse af Sankt Hans, som i år ligger på en lørdag, har administrationen sammen med Copenhagen Event Company ApS arbejdet på at arrangere en aktivitetsdag som inddrager flere aktører fra det lokale erhvervsliv. Blandt andet har Hørsholm Midtpunkt og forretninger i Gågaden givet tilsagn om at støtte op omkring arrangementet. Sankt Hans afholdes ved Hørsholm Kirke, hvor kommunen tidligere har stået for arrangementet. Der er hvert år blevet opsat bål, lejet scenevogn, toiletvogn og højtaleranlæg. Lokale foreninger har tjent på udskænkning af drikkevarer samt lettere forefaldende oprydning. Afhængig af vejret har der tidligere været besøgende. Da Sankt Hans 2012 er en lørdag, er det muligt at udvide arrangementet, byde på flere aktiviteter, inddrage flere aktører og dermed sigte efter en større målgruppe og flere besøgende/kunder til handelslivet. Med Sankt Hans 2012 ønsker administrationen, at undersøge muligheden for at udvikle arrangementet, så det henvender sig til flere målgrupper og samarbejdspartnere. Målet er, at arrangementet fremadrettet skal organiseres og finansieres primært af eksterne. Med en udvidelse af Sankt Hans startes dagen med aktiviteter i Hørsholm Midtpunkt og Gågaden. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 19

20 Ved Hørsholm Kirke bliver der opstillet en storskærm med musikindslag, der vil være en vinbar, kaffebar og et loungeområde. Arrangementet starter kl med DJ s fra Radio Voice (Jakob Maarup). Kl er der båltale og sang. Kl spiller et festorkester live fra en opstillet scene. Arrangementet ved Hørsholm kirke er ifølge Copenhagen Event Company ApS budgetsat til kr. men det er aftalt at Copenhagen Event Company ApS selv finansiere halvdelen. Detailbudget for Copenhagen Event Company ApS, arrangementet ved Hørsholm Kirke: The Voice DJ kr. Festorkester kr. Anlæg og storskærm Kr. CEC afvikling kr. I alt kr. Der vil i lighed med sidste år blive opstillet et bål i hjørnet af kirke-halvøen, nordøst for kirken på landjorden. Herudover vil der blive kørt brænde ned til Rungsted Strand. Økonomi/personale Copenhagen Event Company ApS skal have kr. for deres engagement og til honorering af deres underleverandører. Opsætning af bål med klargøring, mandskab, oprydning er ifølge materielgården sat til kr. Herudover kommer der omkostninger til toiletvogn på kr. Budget, Sankt Hans 2012: Copenhagen Event Company ApS kr. Bål, brænde, mandskab oprydning osv kr. Toiletvogn kr. Tilskud SFKU 1. februar kr. Resultat: kr. Jf. ovenstående ansøger administrationen om kr. til afholdelse af Sankt Hans Der er pt kr. i Kultur- og Fritidspuljen. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling er godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 24.05.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2012 på Sundhedsudvalgets område 3

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d.28.08.2013 Onsdag 28.08.2013 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statisik 1. halvår 2013 3 Tilslutningsaftale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22-06-2011 Onsdag 22.06.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelse 2 1. kvartal, Hørsholm Bibliotek, Kvartalsstatistik

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Ansøgning om midler til kreative

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere