Turistbusser i København Resultat af workshop og interessenternes arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turistbusser i København Resultat af workshop og interessenternes arbejde"

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 2 Turistbusser i København Resultat af workshop og interessenternes arbejde Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 17. juni 2013 at igangsætte et analysearbejde i et samarbejde med brancheorganisationer og andre interessenter, der angiver konkrete muligheder for at forbedre forholdene for turisterne og turistbusserne i det centrale København. Arbejdet omfattede en indledende forundersøgelse i Teknik- og Miljøforvaltningen foretaget af daværende Center for Trafik i samarbejde med Københavns Erhvervscenter, hvor forvaltningerne og brancherepræsentanter bidrog med input og materiale. Derefter gennemførte Center for Trafik med deltagelse fra brancherepræsentanterne og forvaltningerne tre workshops med overskrifterne: 1. Problemsøgning og idé generering af indsatsområder 2. Kvalificering af identificerede indsatsområder 3. Prioritering af og forslag til håndtering og udførelse af indsatsområderne Gruppen af interessenter var samlet for at drøfte turisme i trafikal sammenhæng i forhold til turisternes, branchens, byens og borgernes behov. Det viste sig, at der i denne ikke tidligere sete samarbejdskonstellation var flere mulige synergiskabende berøringsflader mellem interessenterne, som kunne udvikles i fremtiden Ud over fagcentre fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har deltagerne i arbejdet har været: Copenhagen Malmö Port, Wonderful Copenhagen, Københavns City Center, Danske Busvognmænd, herunder Strömma, Gråhund Bus og Anchersen A/S, BDP Cruise, Finsen Ejendomme, Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, Tivoli, Kulturklubben, herunder Rosenborg, Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet og HORESTA, herunder Hotel Winsor, Hotel Guldsmeden og Radisson Blu Scandinavia Hotel. Slutproduktet af arbejdet er dette katalog over mulige indsatser i Københavns Kommune. Det kan anvendes som grundlag for politisk udpegning af den fremtidige indsats og som inspiration til brug for fastlæggelse af nye praksisser på området.

2 Kataloget er opbygget i tre tidsperspektiver med hver sin prioriterede rækkefølge af indsatser: 1. Umiddelbart gennemførligt - indsatser, der kan implementeres i byen primært via tilgængelige tekniske løsninger og derfor kan udføres som en del af Teknik- og Miljøforvaltningens drift. 2. Gennemførligt i nær fremtid indsatser, der som udgangspunkt vil kræve politisk godkendelse før implementering. 3. Gennemførligt på lang sigt - indsatser, der er afhængig af strategisk politisk beslutning og teknisk udvikling forud for fastlæggelse og implementering af konkrete tiltag. Handlingskatalogets identifikationer og prioriteringer er udtryk for interessenternes fælles arbejde og er en samling af input uden stillingtagen til eventuelle begrænsninger af mulighederne for bearbejdning og implementering af de enkelte indsatser. Side 2 af 12

3 1. Indsatser der er umiddelbart gennemførlige Branchens ønskede prioritering af indsatser, der kan implementeres i byen med forvaltningens nuværende værktøjer. 1.1 Turistbusserne skal kunne bruge busbaner Ønske: Forbedring af afviklingen af turistbustrafikken Turistbusserne kører i dag sammen med den øvrige trafik på trods af, at de i lighed med kollektiv trafik, transporterer mange mennesker gennem byen. Udvalgte busbaner kunne fx hjælpe turistbusserne hurtigere gennem byen fra lufthavnen til krydstogthavnen bl.a. over Langebro. Trafikregulering kan tilpasses løbende i samarbejde mellem busselskaber, politi og vejmyndighed. For krydstogttrafikken ønskes bredere vej ved Nordhavn med busbaner med tilladelse for turistbusser. Udfordring: Busbanerne er anlagt af hensyn til de daglige påstigere i den kollektive trafik, og serviceniveauet for den daglige drift af byen sikres ved afviklingen i busbanerne. Denne afvikling skal sikres og ikke forringes. For TMF er økonomien beskeden, hvis der ikke foretages ombygning af signaler og busbaner. Det vil dog kunne skabe konsekvenser for de kollektive busser og afviklingen af den kollektive trafik og skal vurderes af Økonomiforvaltningen. Forvaltningerne kan undersøge om der kan udpeges steder i byen, hvor indsatsen kan gennemføres med fordel. 1.2 Indretning af af- og påstigning fra turistbusser Ønske: Indretning af af- og påstigningspladser så de fleksibelt tilpasses turistmålenes placering og sæsonvariationerne, og at de benyttes og administreres hensigtsmæssigt. I forbindelse med de store turistmål, Amalienborg, Amaliehaven, Christiansborg (ca besøgende primært i sommermånederne), Strøget, Rådhuspladsen, Tivoli m.v. mangler der afog påstigningskapacitet i spidsbelastningsperioderne. Der er behov for højere kapacitet og mere fleksibel udnyttelse af den eksisterende kapacitet. Set i forhold til turistsæsonen kan der over året blive tale om differentieret brug af parkeringsarealer, som uden for sæsonen kan indrettes til øvrig parkering. Desuden kan der måske via private områder findes yderligere plads til af- og påstigningspladser til busser. Disse kan være centralt placeret som f.eks. ved Christiansborg og Statens Museum for Kunst. Her kan etableres et samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) som grundejer, for at finde konkrete løsninger. IdeelIdeel løsning : En central busterminal / p-plads til turist- og rutebusser. Med få offentlige midler kan der evt. etableres en påstigningsplads for turister, der skal rejse fra København (danpass m.fl.). Side 3 af 12

4 Busser holder for længe og optager derfor kostbar plads i hele byen. De manglende pladser er også udtryk for uhensigtsmæssig brug: Busser som afventer og langtidsparkerer, spærrer for de busser, der jf. eksisterende skiltning skal aflevere og afhente turister. Der foregå samtidig en del tomgangskørsel, fordi eksisterende pladser ikke benyttes hensigtsmæssigt. Indsats kan ske ved at skabe flere pladser i perioder med spidsbelastning og ved at vejlede busserne bedre f.eks. delvist ved hjælp af permanent placering af p-vagter på de kritiske lokaliteter. P-vagterne vil dog ikke kunne opnå resultater med mindre, der er mulighed for parkering af busserne i rimelig afstand fra af- og påstigningsstedet. Information med henvisning til langtidsparkering skal være tilgængelig for busvognmænd. Der kan konstateres uhensigtsmæssig færdsel pga. en større andel af udenlandske busser, der parkerer i stedet for at sætte af. Her kan mere målrettet information også bruges som indsats. Ideel løsning : En mere effektiv p-bøde administration ifm. turistbusser. Evt. tilladelse for anvendelse af eksisterende Movia stoppesteder. Elektronisk skiltning af p-pladser til bus om dagen kan give mere fleksibilitet i anvendelsen. Indretning af af- og pålæsningspladser Attraktionernes herlighedsværdig hænger også sammen med omgivelsernes udseende. Derfor er det ikke en løsning at skabe mange p-pladser lige op og ned af attraktionerne. Det er vigtigt, at der tages højde for, at der ved attraktioner med stort turistbesøg er tale om mange turister, der ikke selv kan finde/bruge alternative transportformer. Det er afgørende for oplevelsen/attraktionerne, at turisterne kan sættes af og på ved attraktionerne. F.eks. har Rosenborg 70 % udenlandske gæster. Desuden påpeges differentierede løsninger for de koncentrationer af attraktioner og hoteller, der ligger rundt i byen. Det er et antal attraktioner, med stort turistbesøg, hvor identifikation af lokalitet og pladsbehov bør foretages konkret. Aftale med grundejerne og fysiske udformninger kan forbedre adgangsforholdene for turisterne til attraktionerne. Ideel løsning : Indretning af tilstrækkelige p-pladser i overensstemmelse med omgivelserne. Fleksible løsninger, tilpasset sæson og rejsedag. Adgangsforhold Mange steder er tilkørselsforholdende vanskelige pga. trængsel og den øvrige trafik, fodgængere, cykler, bil/bus. Der er for lidt plads eller for dårligt flow særligt i forbindelse med at Indre By er påvirket af, at der foregår meget indenfor et kort tidsrum. Det skal belyses, hvordan et bedre flow og afvikling sikres. Det kan man f.eks. gøre via forsøg, man kunne eksempelvis lave et forsøg med at ensrette Toldbodgade fra nord mod syd i turisthøjsæsonen. Ideel løsning : Der peges på en ændring af den trafikale strategi, herunder begavet samordning, IT, Styring og en decideret afvejning af de enkelte trafiktyper. Det handler om, at lokalisere knudepunkterne og parkeringsmuligheder i nærheden og medtage muligheden for alternativ parkering ved attraktionen. Side 4 af 12

5 Der vil for TMF være tale om i omegnen af ½ mio. kr. pr. år til ny skiltning og afmærkning. Etablering af elektronisk skiltesystem til turistbusser vil koste 2 10 mio. kr. Hvis p-vagter skal bruge mere tid på at vejlede busser end på kontrol, vil kommunen tabe indtægter fra p-afgifter. Op til 3 mio. kr. pr. år. TMF er ansvarlig for trafikregulering gennem op- og nedtagning af skilte i forhold til efterspørgsel hen over året. Her vil være tale om en finansiering på kr. pr. år. Branchen vil være ansvarlig for information af egne aktører om mulighederne i byen og de enkelte grundejere/attraktioner vil være ansvarlig for vedligeholdelsen af samarbejdet med brugerne og operatører. 1.3 Turistbusser og turisme skal på den politiske dagsorden Ønske: Kommunale strategier, anlægsprojekter og drift skal tage stilling til og prioritere turistbustrafikken. I de seneste år har betjeningen af byen med turistbusser lidt under et manglende fokus i mange anlægsprojekter. Det har vanskeliggjort arbejdet for busselskaberne, chaufførerne, turistførerne og turisterne. Det erhvervspolitiske fokus skal genskabes, så det tabte kan vindes tilbage og bidrage til at skabe arbejdspladser i turisterhvervene og give turisterne et endnu bedre indtryk af København. I København er der en politisk prioritering af den bløde trafik, særligt cyklister, men en italesættelse af turistbus som kollektiv trafik for turister og den miljømæssige gevinst efterspørges af turistbuserhvervet. Københavns Kommunes prioritering af fodgænger- og cykelarealer har konsekvenser for øvrige trafikanter herunder af- og påstigning for busser og flow i bustrafik. Der peges på områderne omkring Strøget og ved Nørreport. Ideel løsning : Politisk bør behandles muligheden for at fjerne individuel trafik i et område (middelalderbyen eller mere). Herudover bør havnen indgå som et udpeget område til investering i afvikling af trafikken. TMF er ansvarlig for at bringe spørgsmålet ind i alle aktuelle anlægsprojekter forud for den politiske beslutning og bringe turistbusser og turisttrafik med ind i den overordnede kommunale planlægning. 1.4 Forum for turisttrafik Ønske: Et tæt og kontinuerlig kommunikationsforum mellem kommunen og branchen til koordinering af trafikafviklingen, der kan tage højde for en fleksibel planlægning og sæsonvarierende trafikhåndtering. Der skal etableres et fast forum i stil med de afholdte workshops, der blev nedsat i dette arbejde. De eksisterende trafikfora er fine til meget konkrete problemløsninger, men har indtil nu ikke Side 5 af 12

6 skabt et samlet netværk, som identificerer problemer og skaber mulighed for løsning på tværs af brancher, firmaer og forvaltninger. Behov for løbende møder mellem interessenter, da der ikke findes permanente løsninger. Det kunne være 2 årlige møder mellem kommunen, busselskaber, cruiseoperatør, HORESAT mv. som alle kan bidrage med fakta og løsninger til samlet koordinering af turistbustrafikafviklingen. Ideel løsning : Der skal være en database til rådighed, som relevante parter skal kunne få adgang til/melde interesse i,og som alle bruger. TMF vurderer, at det er en årlig udgift på ca til drift af et turisttrafikforum. Københavns Erhvervsservice skal også i fremtiden tage et medansvar for arbejdet med at skabe fora og synergi indenfor turistrelaterede erhverv. TMF fastholder og udbygger dette arbejdes nedsatte forum for bustrafik sammen med erhvervene, Movia, Politiet og Frederiksberg Kommune. Taxi tages med i dette arbejde. Danske Busvognmænd har adgang til stort set alle busser i Danmark. Det må afklares, hvem der kan videregive information. 1.5 Koordinering og information om trafikale hændelser Ønske: Bedre informationsstrømme mellem kommunen og branchen om aktuelle og forestående trafikale ændringer og udfordringer i byen. Udbygning af samarbejdet om trafikafvikling og fremkommelighed, så oplysningerne flyder hurtigere ud til de enkelte busvognmænd, chauffører og turistfører. TMF kan stå for koordinering med aktører og politi. TMF har allerede iværksat et særligt arbejde for fremkommelighed og information om trafik. Busvognmændene er ansvarlige for at videreformidle viden fra myndighederne til aktørerne. Krydstogtterminalen skal være i tæt kontakt til TMF om forventet trafik og spidsbelastning. 1.6 Dokumentere behov og løsninger med fakta Ønske: Branchen skal arbejde med at indsamle data til brug for dokumentationen af behov og effekter ved problemer og løsninger. Forvaltningen skal efterspørge relevante data inden en beslutning træffes eller et problem løftet til politisk behandling. Branchen må finde midler og kræfter til at indsamle og offentliggøre data som forvaltningerne bør efterspørge og anvende som grundlag i vores arbejde 1.7 Natparkering af turistbusser på besøg i København Side 6 af 12

7 Turistbusser, der kommer med grupperejser til København, har ofte brug parkering om natten og i andre perioder, hvor bussen ikke anvendes til transport af selskabet. I dag er der ikke den slags muligheder i København. Det kan skabes sammen med natparkering af lastbiler, med enkle faciliteter til chaufføren. TMF vil skulle bruge 0,1 mio. kr. pr. år til ændret skiltning og oplysning på hjemmeside. Forvaltningen er ansvarlig for trafikregulering og information og branchen er ansvarlig for at bringe information og private løsninger med i indsatsen. 1.8 Sammenhængende information om Byens Nye Anlæg Turisterne og turistførerne savner sammenhængende information af, hvad der er nyt i byen, hvor det ligger og hvordan betingelserne er for at komme der hen med en turistbus. I TMF vil information på engelsk om nye anlæg koste ½ mio. kr. pr. år og forvaltningen vil være ansvarlig for koordinering af information om nye private og offentlige anlæg. 1.9 HOP ON HOP OF busserne Ønske: Bedre regulering og afvikling af busser på rutetilladelse (fra Trafikstyrelsen) rundt i byen. Det er inden for de sidste par sæsoner oplevet, at det voksende antal busser på begrænset plads giver udfordringer. De konkurrerende selskaber skaber dårlige situationer for turisterne på grund af selskabernes ulovlige og aggressive optræden ude på fortovene. Kommunen må sammen med Trafikstyrelsen skabe et samarbejde og en fornuftig regulering. Sanktionsmulighederne skal være utvetydige og håndhæves. Også flertallet af busselskaberne ønsker dette. I TMF ligger økonomien i den daglige drift og forvaltningens ansvar er koordinering og regulering, mens branchen må udvise selvdisciplin og samarbejde. Side 7 af 12

8 2 Indsatser der kan gennemføres i nær fremtid Branchens ønskede prioritering af indsatser, der som udgangspunkt vil kræve politisk beslutning før implementering kan udføres. 2.1 Havnetunnel Ønske: Beslutning om og efterfølgende anlæg af en havnetunnel til forbindelse af Nordhavnen og Amager. Trafikflowet gennem byen er en sammenblanding af gennemkørsel, målrettet søgning samt afvikling af personflowet gennem byen. Den påvirker både håndtering og afviklingen af turisterne til og fra krydstogtterminalen og lufthavnen samt turisterne til og fra Indre By. Etablering af en havnetunnel vil fjerne meget unødigt trafik i/gennem city og give bedre plads til den målrettede trafik også for turisterne. Desuden vil det skabe bedre/mere effektive muligheder for afviklingen af turistbustrafikken til og fra Indre By. Derfor ses det som en løsning på problemet med flere og flere turistbusser Det vil koste flere mia. kr. og må afklares politisk i aftale mellem kommunen og staten. ØKF og TMF vil være ansvarlig for analyser og oplæg til politisk beslutning i kommunen. 2.2 Fremme af trafik med miljørigtige busser Ønske: At udvikle turistbustrafikken med fokus på at fremme en renere og mere miljøvenlig trafik også på turistbusområdet. Der kan peges på flere forskellige virkemidler som f.eks. særlige fordele for busser, der anvender el, gas eller brint som drivvirkemiddel i og omkring turistattraktioner. Det er vigtigt med et samarbejde om indføring af nye busser, der anvender nye miljørigtige drivmidler, hvor igangsætning af forsøg og spredning af erfaring i branchen kan bidrage til at fremme denne udvikling. Der eksisterer et markedspotentiale i at omlægge flere busser til nye drivmidler, i fht. biogas er der tale om en moderne og velafprøvet teknologi, en veludbygget infrastruktur i form af naturgasnet, som kan anvendes i forbindelse med opbygning af tankstationer, prisen på naturgas/biogas er pt. konkurrencedygtig med dieselpriser. Barrierer: lovgivning, miljørigtige busser er en investering og skal kunne anvendes andre steder end i København uden for turistsæson (april-september). Indsatsen er ikke et spørgsmål om kommunal finansiering, da finansieringen kommer fra branchen selv. Branchen må stå for finansiering og investering i bedre busser m.v. og kommunen (TMF og ØKF) kan skabe grundlag for politisk opbakning og udbud. 2.3 Cykelstier, der ikke generer turistbusserne Ønske: Bedre udformning/markering af cykelsti v/hoteller/stoppesteder. Side 8 af 12

9 Der opstår farlige trafikale situationer, når bussernes passagerer skal krydse cykelstien. Som løsninger peges på skiltning og afstribning, markering på cykelstien ved afsætningspladser/stoppesteder på cykelsti, riller/bump, skilte på cykelsti med advarsler til cyklisterne og som sikring af turisterne. Oplysning til chauffører og busselskaber om at advare passagerer inden der stiges ud. Utopis løsning : TV kampagner der opfordre til, at cykler skal være bedre til at holde tilbage og vise hensyn overfor fodgængere. Finansiering af kampagner over for turister, så de kan begå sig mellem de mange cykler i København vil koste TMF/ØKF 0,1 mio kr. pr. år. 2.4 Kommunale anlægsprojekter, der inddrager brug af turistbusser Ønske: Prioriter turistbusser på lige fod med kollektiv trafik også i kommunale anlægsprojekter. Konkrete fysiske projekter har ikke øje for turistbusservice og konsekvenser for branchen. Det medfører en reduktion af plads til bussernes håndtering af turisterne trods et stigende behov. I de kommunale anlægsprojekter bør der foretages vurdering af konsekvensen for turistbusserne og deres behov. Ideel løsning : Overordnet målsætning og strategi hvor turistbusserne prioriteres. Finansieringen skal skabes i de enkelte projekter i TMF og alle interessenter skal arbejde for at skabe politisk forståelse og vilje. Side 9 af 12

10 3 Indsatser der kan gennemføres på lang sigt Branchens ønskede prioritering af indsatser, der er afhængig af teknisk, strategisk og politisk forarbejdning, før der kan tages stilling til eventuel efterfølgende implementering. 3.1 Busterminal i centrum af København Ønske: Løsning på, at byen i dag ikke kan tilbyde turister, der ankommer med bus, et centralt ankomststed. Det gælder både rutetrafik/fjernbustrafik, hvor turister vælger at besøge København med bus. Det gælder også de turistbusser, der fragter turister rundt i byen, gennem byen og til byens mange destinationer og som har forskellige behov for en centralt terminal med faciliteter. Faciliteter som afsætning og opsamling for passagerer med endt rejsemål/ påbegyndt rejse i København, information/service til turisterne og mulighed for koblingen til/mellem busserne og øvrig trafik. Det kunne også betegnes som en sightseeing terminal, for turister, som vælger at bruge den frihed turistbustrafikken tilbyder. En terminal med synlighed og plads til alle selskaber. Der nævnes flere bud på en placering af en terminal, som i højere eller mindre grad må betragtes som muligheder, men som på nuværende tidspunkt ikke er belyst: F.eks. Kødbyen, Postterminalen Bernstorffsgade/Tietgensgade eller ved Glyptoteket, Ny Ellebjerg station, Ørestad Station, Ny Nørreport. På overdækning af banegraven bag Hovedbanegården/ ved Vesterport station og Vester Farimagsgade. En terminal kan drives for/af/med Kommunen i samarbejde med de pågældende selskaber. Etablering af en åben kommunal terminalfunktion på Nørre Voldgade i forlængelse af det nye busdepot vil f.eks. koste mere end 10 mio. kr. i en sted- og tidssvarende udførelse. Placering og bygning af terminalfunktion i centrum vil ligge hos TMF/ØKF. 3.2 Langtidsparkering med støttefaciliteter for busser Turistbusser kan i dag ikke vente/parkere ½ - 1 dag ved turistattraktioner i byen. Grupperejser til København har f.eks. behovet. Langtidsparkeringerne skal gerne være tæt på centrum og kan være midlertidig (sæsonbestemt). Indretning f.eks. til 100 busser på en gang med mindst 3 timers parkeringsmulighed, restauranter, toilet til chauffør og cafeteria. Forslag til administration: 50 kr/pr. døgn. Vagter sender busserne af sted. Mulig placering ved Otto Buses Vej/ tankstation/bane Danmark Nordhavn Valbyhallen Grøndalscentret Bella Center Lodsepladsvej - A.F. Vandrehjemmet - Godsbanearealer syd for Tivoli hotel Refshaleøen. Ideel løsning : Stor asfaltplads med tankstation, toiletter og cafeteria, med god information og direkte transport til centrum. Side 10 af 12

11 Branchen vil være ansvarlig for etablering af parkering til overnattende busser med en omkostning på omkring 5 mio. kr. og skabe ordnede forhold for overnattende turistbusser. 3.3 Stærk infrastruktur som støtter krydstogtturismen Følgende tiltag påpeges som forbedring og sikring af adgangen til og fra krydstogtterminal: Intelligent skiltning til skibe i havnen, bredere vej ved Nordhavn med busbaner med tilladelse for turistbusser, sikring af fodgængere fra Krydstogtterminal til Nordhavn, optimering af Linie 26 (MOVIA), hvor der kan skabes midlertidig salgssted af billetter og justering af busafgange i forhold til anløbstider. Der er tale om f.eks cruiseturister i maj-sep og weekender, hvor Cruisebusser i høj grad benyttes til at håndtere disse turister. Udfordringen er passagerer med bagage. De har i dag ikke tilgængelige alternativer for at komme til og fra terminalen. Branchen må arbejde på alternativer, f.eks. håndteringen af indtjekning af bagage til lufthavnen, opbevaring af bagage i forbindelse med besøg i Indre By. Ideel løsning : Nye/åbne/lempede regler omkring sejlads uden for havnen (ny kaj ved Frihavn, lufthavn og centrum). ØKF og TMF kan etablere god kollektiv trafikbetjening og fremkommelighed til krydstogtterminalen. Udgiften hertil skal som udgangspunkt dække en udvidet køreplan af eksisterende buslinje 26 i ØKF. TMF kan i driften optimere fremkommeligheden ud fra Nordhavnen for turistbusserne ved større fleksibilitet i trafikafviklingen ved Kalkbrænderihavnsgade samt optimering af henvisningsskilte for fodgængere i området. TMF og ØKF må udarbejde analyse og grundlag for politisk beslutning og branchen må bearbejde og fremhæve behovet for ændrede sejladsregler og stå for bygning af anlægsmuligheder samt etablere samarbejder om særlige passagergrupper. 3.4 Elbustog på gaderne som kører til grupperejser på opkald Ønske: Et alternativ/ en erstatning for dieselbusser (CO 2 /støj), der kan have stor kapacitet (50 stk.). Busser er for decentralt styret, el-bustog muliggør central styring af individuelle løsninger. Der skal findes en udbuds- og samarbejdsform. Branchen skal stå for projektudvikling og finansiering. TMF står for formidling og godkendelser mellem kommunen, trafikstyrelsen og operatør af systemet. 3.5 Færre turistbusser i byen Ønske: Udbredelse af alternative transportformer for turisterne. Side 11 af 12

12 Udvidelse i turisterhvervet og København som turistmål giver flere og flere turistbusser i København. Dette udfordrer trafikafvikling og turistbranchens fremkommelighed. For at undgå forringelse af fremkommeligheden bør arbejdes med alternativer strategier for transporten af turister i byen. Strategi og løsninger med flere spor som er bæredygtige i forhold til transport af turister. Cykler/metro/flere elbusser evt. brintbusser, havnebusser på nye drivmidler. Sæt pilotforsøg i gang og samle op på erfaringer, udarbejde business cases og mere samarbejde om indkredsning af områder. Konkret kunne det være, at arbejde for, at Bus 11A, som i dag består af 11 små elbusser, indgår som hop on hop off transport omkring seværdigheder i byen. Samtidig arbejdes med en overordnet strategi for afviklingen af cross town trafik, med en sikring af strukturen på tværs af byen og indretningen/brugen af byens infrastruktur og branchens trafikmønstre for at optimere busbrugen. Koblingen mellem den kollektive transport og turistbusserne er også en del af løsningen. forholdet udbud/ejerskab bør belyses nærmere og det skal gøres billigt for turister at benytte den kollektive transport. Alle har interesse i at løse problemet. Branchen er delvis ansvarlig for løsning og finansiering mens kommunen, TMF og ØKF også delvist bør finansiere af f.eks. forsøgsordninger. 3.6 Bedre brug af vandet til turisttransport Ønske: At bruge vandvejen til transport af turister til Indre By. Der peges på en stor mulighed i at anvende havnen til transport af turisterne i højere grad end i dag, hvor havnebus til Langelinie og Krydstogtterminal kunne afvikle en del af den trafik, der i dag foregår med turistbus gennem og til centrum. Turisttrafik i havnen bør foregå miljørigtigt, f.eks. med elbåde. Af hensyn til afviklingen og optimering af turisttrafikken bør arbejdes med hurtigbåde. Der ligger et teknisk udviklingsarbejde i dette initiativ samt et investeringsbehov, som erhvervet, for den største del, må løfte. Side 12 af 12

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Opsamling på møde om turisttransport

Opsamling på møde om turisttransport Opsamling på møde om turisttransport Mandag d. 23. marts kl. 17-19 Deltagere Ca. 25 personer deltog i mødet, blandt andet repræsentanter for Danske Busvognmænd, Turistførerforeningen, Strömma, beboere

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd, Region Hovedstaden

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd, Region Hovedstaden Notat Til: Fra: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd, Region Hovedstaden CC: Dato: 3. juni 2014 Vedr.: Kombinerede holdepladser for turistbus og taxi.

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik VEJFORUM BIDRAG 2014 Fremtidens bustrafik vinder indpas i vejreglerne Nye vejregelhåndbøger beskriver, hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler 24. oktober 2014 Forfattere: Mogens Møller,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning Kommuneplanlægning Vordingborg kommune er centralt placeret i Øresundsregionen og den ny Femernregion som vigtig transportkorridor mellem Skandinavien og Europa via Gedser og den kommende faste forbindelse

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade?

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Lars Weiss ifm. indstilling om Trafikplan Indre Nørrebro Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? Den 2. september 2015 mødtes

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

DURS Følgegruppemøde den 14. December

DURS Følgegruppemøde den 14. December DURS Følgegruppemøde den 14. December Gruppe 1: - Thomas Thume Nielsen Kirting Olesen Peter Hjulmand Anne-Marie Foged Inger Therkildsen Hans Nielsen Gruppe 2: - Peter Sandell Arne Povlsen Kristen Nordby

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Bedre stoppesteder påfyn og Øerne

Bedre stoppesteder påfyn og Øerne Bedre stoppesteder påfyn og Øerne Præsentation TØF 2. oktober 2012 1. Om projektet -forudsætninger Interviews med involverede parter(fynbus, kommuner, operatører, DSB, AFA) 2.904 stoppesteder, ca. 1.400

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler

Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler fra Vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje Mogens Møller mm@viatrafik.dk Ingeniør og partner

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Trafikplan - Eurovision 2014 Refshaleøen. Byens Anvendelse 2014

Trafikplan - Eurovision 2014 Refshaleøen. Byens Anvendelse 2014 Trafikplan - Eurovision 2014 Refshaleøen Byens Anvendelse 2014 Generelle bemærkninger For handicappede er det muligt at sejle til Refshaleøen med Movia s vandbus. Handicapbusser kører rundt Refshalevej

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juni 2016 Journal nr. 15/22296 Login cow Sagsbehandler Connie Weiss Fallesen Telefon direkte 76 16 13 30 E-mail cow@esbjergkommune.dk Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere