"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv)."

Transkript

1 kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1

2 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen (tv). Æbletræer bag hus på Grønnegade (th). Værftsbygning på Jacobsens Plads (tv). Skibsbro og bedding trænger til istandsættelse (th). NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Troense ligger på et fladt plateau øst for Bregninge Bakke. Denne morænebakke rejser sig tydeligt vest for byen. Fra syd strækker en bakkekam sig ind i området, og parallelt med den skyder et lavtliggende vådområde sig ind i den østlige del af Troense. Ved ankomst fra nord og vest er det tydeligt, hvordan terrænet falder fra morænebakken til det lavereliggende plateau. Mod syd er sammenhængen til de åbne hovedgårdsmarker ved Valdemars Slot mere jævn. Her er Slotsalléen, der fortsætter ind i Troense, et markant landskabstræk. Ved kysten er der gennem hele byen en lav kystskrænt, så byens huse ligger hævet med udsigt over vandet. I øvrigt præges byen mange steder, særligt omkring Grønnegade, af den omfattende frugtdyrkning, der har og til dels stadig finder sted. Næsten alle haver er fyldt med velvoksne, gamle æbletræer. Nogle steder forvildet og tilgroet med andre buske og træer, andre steder er der fint holdte plantager eller abildgårde. 2

3 Nedkørsel til Troense fra Eskær (tv). Morænebakken rejser sig vest for byen (th). Bebyggelsen ligger hævet på den lave kystskrænt (tv). Store og små abildgårde ses overalt i byen (th). KULTURHISTORIE Troense var omkring år 1700 en landsby med syv små gårde og et par huse, men omkring midten af tallet blev byen forvandlet, da baron Niels Juel på Valdemars Slot lod alle gårde i landsbyen nedlægge og udstykke i mindre lodder. Først blev arealet langs den nuværende Grønnegade og Badstuen udstykket; i 1760 erne fulgte udstykningen af Frederiksstaden, som er bydelen langs Troense Strandgade. Da kammerherren Niels Juel i disse år havde tilknyttet en havearkitekt på slottet, kan man formode, at havearkitekten har udarbejdet denne meget tidlige og umiddelbart meget planlagte udstykning og bebyggelse i Troense. Udstykningen startede angiveligt med Niels Juels ønske om i lighed med andre af samtidens godsejere at etablere en industriel virksomhed, i dette tilfælde en fabrik til forarbejdning og vævning af fin uld. De ældste huse i Grønnegade, som er nærmest slottet, blev således bygget til holstenske vævere, der skulle lede virksomheden. Projektet blev af flere grunde en fiasko og opgivet efter få år. Formodentlig først herefter blev alle grundene på det nord-syd-gående stykke af Grønnegade udstykket med en bredde på meter og med flere hundrede meters længde. Denne udstykning skete med frugtavl for øje, og dette projekt blev en succes og begyndelsen til en større frugtavl på Tåsinge og Sydfyn. 3

4 Samtidig understøttede baronen søfart og bygning af skibe, der bl.a. skulle bringe frugten til København m.fl. købstæder. I kraft af søfarten, skibsbygningen og søfarten blomstrede Troense som skipperby i flere årtier. Ved udskiftningen af Bregninge sogns jorder i 1786 blev der udstykket mange små jordlodder på Gammel Nybys jord, på begge sider af vejen fra Vindeby til Nyby. Disse jordlodder blev tildelt husejerne i Troense til dyrkning af afgrøder eller til græsning af et par køer. Baron Frederik Juel, der ejede Valdemars Slot fra , var på flere måder en reformernes mand Han stod også bag anlæggelsen af skolen i Troense, ja hele skolevæsenet på Tåsinge. Flere af disse skolebygninger er stadig findes stadig på Tåsinge og er væsentlige kulturhistoriske levn, der vidner om, hvor omsiggribende og foretagsom herregårdskulturen har været gennem tiden ARKITEKTUR OG BYGGESKIK Troense rummer en stor koncentration af fredede og bevaringsværdige bygninger. Særligt er det bemærkelsesværdigt, at de oprindelige dele af byen er bevaret med meget få nyopførte bygninger. Den altdominerende bygningstype er længehuset, der ligger langs med vejen, ofte bag en lille forhave, afgrænset mod vejen af en lav hæk. Disse huse findes i mange afskygninger - ofte i bindingsværk og stråtækt, men også af og til med tegltag. Taget kan være med eller uden halvvalm. Flere steder er stråtag forsynet med en enkelt række vingetegl som afslutning mod facaden. Dette træk er typisk for byggeskikken blandt de lidt mere velhavende. Ind imellem ses også fuldmurede huse. De ældste er i udgangspunktet klassiske i formen, men uden stilens strenge geometri. Således er indgangsdøren tit placeret skævt i forhold til midten - et træk der stammer fra tidligere tiders indretning af stueplanen. Blandt nyere huse ses historicistiske stilarter. Et par næsten ens huse i Grønnegade tiltrækker sig i den sammenhæng opmærksomheden med deres ens detaljering og flødefarvede facade med gavle i blank mur. Et charmerende træk er de mange originale hoveddøre. Ofte ses skilte med husets navn over døren. Typiske Troense-huse. 4

5 Fuldmurede huse i endnu ikke fuldt udviklet klassicistisk stil. Den taktfaste facaderytme og kraftige opskalkning er karakteristiske - men hoveddøren sidder ikke i midten, som den burde. To næsten ens historicistiske huse i Grønnegade Skolen fra 1790 skiller sig ud med sit lille klokketårn (tv). Den store midtstillede frontkvist giver bygningen her et mere repræsentativt tilsnit (th). 5

6 Bislag og vindfang er almindelige tilføjelser til længehusene. Eksempler på velbevarede hoveddøre Grejskur ved Lodshuset (tv). Langs kysten har mange skure lysthuskarakter (th). 6

7 Skure og udhuse sætter også præg på bybilledet inde i landet. Bebyggelsen i skipperbyen Troense adskiller sig fra landsbybebyggelser ved, at der ikke er stalde og andre produktionsbygninger men alene mindre skure og udhuse. Disse er til gengæld i høj grad med til at sætte deres præg på miljøet særligt ned mod vandet, hvor en kombination af lyst- og redskabsskure er almindelige. Den nyere bebyggelse ligger enten "i anden række", eller i udkanten af byen. Her findes til gengæld fine eksempler på især Bedre Byggeskik, men også 1950 ernes murermesterhuse i funktionel tradition og indimellem mere ydmyge statslånshuse. 7

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kortlægning af kulturmiljøer 2014 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Lønstrup Harrerenden Kulturmiljø nr. 26a-b Tema Anlæg ved kysten Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Sted/Topografi Lønstrup ligger ved en sand-

Læs mere

Skovshoved. et bymiljø

Skovshoved. et bymiljø Skovshoved et bymiljø Åbne grønne friarealer. 2 indledning Indledning Skovshoved er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er mange holdninger og interesser i forhold til, hvordan Skovshoveds kulturarv beskyttes

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev.

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev. Kirkeomgivelser Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser Ulstrup Klim Valgmenighed Kvissel Serritslev Øster Hassing Aarestrup Skarp Salling Gåser Vester Hornum 1 Titel

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Historie: Ved Virksund har der været overfartssted siden middelalderen. Færgestedet mellem Himmerland og Nordfjends hørte på daværende tidspunkt under Viborg bispestol.

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

GODT BYGGERI ODENSE 2007

GODT BYGGERI ODENSE 2007 GODT BYGGERI ODENSE 2007 BYENS MANGFOLDIGHED Opmærksomhed overfor byens udvikling, dens historie og bygningsmæssige karakteristika er stigende i disse år. Efter en periode hvor fokus i arkitekturen har

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune Stevns Kommuneatlas Byer og bygninger 00 Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune FORORD Interessen for vore byer og bygninger er stor over alt i Danmark. Det gælder de gamle

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

JULI 2001 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE

JULI 2001 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE JULI 2001 LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Lokalplan nr. 234

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

De ældste huse i Hvidovre

De ældste huse i Hvidovre BYGGESKIK I HVIDOVRE Bygningsmassen i Hvidovre Kommune er ganske ung, idet langt størstedelen af kommunens bygninger er fra det 20. århundrede. Men der er dog stadig enkelte bygninger tilbage fra 1800-tallet.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS UDGIVET AF realdania byg ARNE JACOBSEN (1902-1971) 1924 Dimitteret fra Teknisk Skole i København 1924-1927 Kunstakademiets Arkitektskole i København 1927-1929 Medarbejder

Læs mere